Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 augustus 2011

Bezorgde verenigingen slaan alarm


TEYLINGEN – De gemeentelijke bezuinigingen op de sport- en cultuurverenigingen blijven de gemoederen bezig houden. De plannen van het college om de subsidies voor deze verenigingen binnen drie jaar naar nul af te bouwen, hebben weliswaar draagvlak bij de coalitiepartijen. Maar toch weerhield dit vier insprekers er niet van om de politiek tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op andere gedachten proberen te brengen.

Zo wees inspreker Van de Krocht er namens de voetbalverenigingen Ter Leede, Teylingen en Warmunda er op, dat de gemeente in het verleden afspraken had gemaakt over de onderhoudsbijdrage. “Deze bijdrage is indertijd tot stand gekomen bij de verhuizing van de clubs van de Menneweg naar de Roodemolen. Door die verhuizing werden jaarlijks tonnen aan onderhoud bespaard.” Hij beargumenteerde dat een verslechtering van het onderhoud zal lijden tot de noodzaak de velden sneller te moeten vervangen. “Zo zullen de uiteindelijke kosten stijgen. We zijn tegen het eenzijdig door de gemeente afschaffen van de bijdrage aan de onderhoudskosten. We houden ons aan de afspraken en willen dat de gemeente ook de afspraken naleeft.”

Om de korting van de gemeentelijke subsidie op te vangen, zouden de verenigingen uit moeten kijken naar andere bronnen van inkomsten. In de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig, betoogde de woordvoerder: “Een verhoging van de contributie zal leiden tot minder leden en als we de kantine openstellen voor feesten en partijen worden we een rechtstreekse concurrent van de horeca. Momenteel zijn de meeste horecaondernemingen sponsor van de voetbalverenigingen; zij zullen dan begrijpelijkerwijs hun sponsoring intrekken.”

Inspreker Warmerdam hield het namens de Majorettevereniging Inspiration kort: “De binnensport wordt een elitesport binnen de gemeente Teylingen. In Almere betalen leden 15 euro en bij ons 170 euro: dat wordt onbetaalbaar.” Ems Raaijmans, voorzitter van de Stichting Platform Gehandicapten Teylingen hield een emotioneel betoog: “Het college vindt dat de nieuwsbrieven moeten worden afgeschaft en dat mensen met beperkingen zelf maar moeten kijken hoe ze aan hun inlichtingen komen. Zo gaan we vijftig jaar terug in de tijd; stop ze maar in een hokje! Die mensen moeten het zelf maar uitzoeken, terwijl tweederde geen computer heeft.”

Inspreekster Van Bruggen liet namens de De Columbiaan weten dat haar zwemvereniging benadeeld wordt ten opzichte van de Zwemvereniging Sassenheim. Om het water in de Wasbeek te gebruiken voor zwemlessen, heeft het college de huur ervan verlaagd. “Wij merken het effect van de lagere huur veel minder omdat we veel minder uren kunnen huren in de Wasbeek. Als we gebruik moeten maken van een subsidie op het gebruik van het zwembad, zouden we dat graag doen op andere tijden dan vijf uur ’s ochtends. Wij moeten dus elders zwemwater huren.”

Wethouder Karin Lambrechts (VVD) ging tijdens de discussie met de gemeenteraadsleden in op enkele opmerkingen van de insprekers. “Het gehandicaptenplatform mag de helft van haar subsidie behouden. Ze vertegenwoordigen de belangen van een groep mensen. Het is naar ons idee niet meer nodig om je te abonneren op allerlei magazines. Ook in de bibliotheek kun je op internet zoeken naar die artikelen.”

Ze vervolgde: “De gemeente gaat niet de verenigingen ondersteunen, maar de mensen die dat nodig hebben. We zullen velden, zalen en accommodaties tegen een betaalbaar tarief ter beschikking stellen. De deelnemers moeten zelf betalen om gebruik te maken van de faciliteiten. De verenigingen mogen zelf bepalen of ze willen snijden in de kosten of de contributies verhogen. Als je kijkt naar wat verenigingen aan subsidie inleveren in drie jaar tijd, komt het uit op 20 euro contributieverhoging per jaar. Als ik kijk wat mijn eigen kinderen aan telefoonkosten per maand kwijt zijn, vind ik die 20 euro een heel acceptabel bedrag. Ik zal zelf mijn kinderen niet van de vereniging halen voor de extra kosten waarmee het lidmaatschap stijgt. Ik ben niet bang dat we verenigingen kwijtraken door de contributiestijgingen.”

De wethouder maakte zich dus geen zorgen over het voortbestaan van de verenigingen: “Als er geen draagvlak is voor deze verenigingen, zal het gevolg zijn dat ze opgeheven worden. Als leden naar een andere bloeiende vereniging buiten onze grenzen willen, dan kunnen zij daar prima terecht, wat mij betreft.”

“Back to niks”

TEYLINGEN – Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de subsidies van verenigingen naar nul te brengen, lijkt een meerderheid van de gemeenteraad te krijgen. Al werden er tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op maandag 29 augustus wel nog enkele kritische noten gekraakt.

Zo pleitte commissielid Hartveld (D66) voor een versnelde invoering van de sport- en cultuurpas, om ervoor te zorgen dat de minder draagkrachtigen in de samenleving met zo’n pas toch konden blijven sporten. Fractievoorzitter Ten Boden (Trilokaal) pleitte voor het aanleggen van een tijdelijke reserve ‘om te voorkomen dat verenigingen omvallen in het eerste overbruggingsjaar’. Commissielid Scholten (CDA) pleitte ervoor dat er vanaf volgend jaar geen sprake meer is van het structurele overschot op de gemeentelijke begroting. “De inwoners zullen de bezuinigingen op de subsidies gaan spiegelen met toekomstige uitgaven van de gemeente.” Ook wilde hij weten of het gratis lidmaatschap voor 15-minners bij de bibliotheek blijft bestaan.

Fractievoorzitter Frans Nederstigt (ChristenUnie) vond dat deze ‘Herijking subsidiebeleid – Back to basics’ een ordinaire bezuinigingsoperatie is. “Het college zegt dat in 2014 geen enkele sport- en cultuurvereniging meer afhankelijk is van gemeentelijke subsidie. Dat is logisch, want als je verenigingen in de steek laat, gaan sommigen over de kop en houd je alleen die verenigingen over die in staat zijn om te blijven bestaan. Dat is geen ‘back to basics’, dat is back to niks.” Commissielid Haroun (PvdA) pleitte voor de jongsten in onze samenleving: “Het niet meer willen investeren in de jeugd met betrekking tot de sportontwikkeling is een onjuiste ontwikkeling. Het is van belang voor de toekomst om in hen te investeren.”

Wethouder Karin Lambrechts reageerde dat de Sport- en cultuurpas er zal komen en dat er op dit moment al een ISD-regeling is voor het gebruik van sport- en culturele activiteiten. Daar maken momenteel 144 Teylingers gebruik van. Ze was geen vorstander van een tijdelijke reserve voor de verenigingen: “De gemeente is er niet voor om de verenigingen te blijven ondersteunen. Als er geen draagvlak is bij de verenigingen kan dat meerdere redenen hebben. Op dit moment hebben al enkele verenigingen een teruglopend ledenaantal en dat komt niet door de bezuinigingen.”

Lambrechts kon geen toezegging doen dat de bibliotheekpassen voor de jeugd gratis blijven: “We stellen samen met de bibliotheek een visie op en kijken wat de taken en doelstellingen zullen worden.” Ze was het niet eens met de ‘back to niks’ opmerking: “De zalen en accommodaties kosten veel geld en we vragen geen huur voor het gebruik hiervoor. Ook zijn we bereid om startende verenigingen incidentele subsidies te verstrekken.” Over de sportende jeugd: “We wonen in een rijke gemeente en zoveel mogelijk mensen zullen in staat zijn om deel te blijven nemen aan de vereniging waar ze nu lid van zijn.” De herijking van het subsidiebeleid wordt tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering behandeld. Dan zullen de oppositiepartijen ChristenUnie en Trilokaal nog met amendementen komen.

Sluiting Emmaüsschool dreigt

VOORHOUT – Er wordt serieus gesproken over het sluiten van de Emmaüsschool. Het onderwerp is onderdeel van de fusiegesprekken die gaande zijn tussen de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout en de Sofia Stichting. Deze mededeling deed wethouder Kees van Velzen (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Welzijn.

“Wil je twee krachtige locaties aan beide zijden van het spoor of wil je twee stevige locaties en één zwakkere locatie?”, vroeg de wethouder zich retorisch af. “Je moet je afvragen of het nuttig of slim is om die ene locatie in stand te houden.” Over de redenen waarom het leerlingenaantal op de Emmaüsschool terugloopt, kon Van Velzen slechts speculeren: “Heel veel leerlingen van het oude dorp zijn naar de Antoniusschool gegaan, maar het kan ook te maken hebben met waar de vriendjes en vriendinnetjes naar toe gaan. Als de school klein wordt, dan kom je in een spiraal waarbij mensen zeggen: ‘Ik ga niet meer naar die school toe’.” Het moment dat de SKOV zich aansluit bij de Sofia Stichting zal wellicht nog voor het einde van dit schooljaar plaatsvinden.

FC Twente takes women football to the next level

For the first time in Dutch history, women football players receive a monthly salary. With this initiative, the club FC Twente leads the female league into the 21st century. Whether other teams will follow the National Champion of the Eredivisie (Premier League), remains to be seen. In an interview session FC Twente chairman Joop Munsterman (JM) and player Anouk Dekker (AD) talk with reporter JOEP DERKSEN about this rather revolutionary development in Dutch women football.

THT: When did FC Twente first think about paying salaries for the women’s team? Was capturing the national championship the final push needed to take this initiative?

JM: “No. The season 2011 – 2012 is the fifth season for Eredivisie Women. Since the beginning, FC Twente has been an active participant and strong proponent of women football. During the past four seasons we have worked hard to help developing the competition and, thus, creating a top sport climate for our players. We have always envisioned to start paying our women players. Because of new agreements within the Stichting Eredivisie Vrouwen (Foundation Premier League Women), this is now possible.”

AD: ‘The initiative to start paying salaries comes from the board. The players already knew that at some point FC Twente would start working with contracts. The club has always been a supporter of further professionalizing women football. After we heard the news that the time had come to receive a salary, of course everybody was happy. It showed that FC Twente has faith in us and takes women football serious. It is fantastic that we receive an income for something we love to do and spend a lot of time for.’

THT: Why did the club decide to pay salaries to the women players?

JM: We want to have a mature competition of high quality. For the further development it is important that our players will increasingly be able to play football. This means that they should receive a corresponding reward system. Women football has a splendid future and for the players from our football academy, receiving a salary means a new step into their dream to become a professional football player.’

THT: Being the first football club in the Netherlands to start paying salaries to women players, does FC Twente hope to attract players from other teams to join the club?

JM: ‘Players should want to play with FC Twente, because we can offer them the best perspective, both for the sport and the individual player. In other countries, women footballers already receive salaries. It could be interesting for some of them to gain experience in a country with a different competition and way of playing.’

THT: As a player, you now receive a salary. Does this mean that you will also stay with the club for a longer period of time?

AD: ‘Throughout the past years, when no salaries were paid out, I have felt comfortable with FC Twente. Of course it gives me confidence that FC Twente takes women football serious and I realise that I cannot be better off with any other football club in the Netherlands.’

THT: Do you hope that new players from other clubs will come to strengthen FC Twente?

AD: ‘This season, we welcomed four new players; two from the United States, one from SC Heerenveen and one from our own youth education. I certainly believe that they can be of added value for the team. Next to that, it is unique for the Netherlands that from our team, not less than ten players have previously played in the girls division of FC Twente’s youth education.’

THT: Should other teams follow the example of FC Twente?

JM: ‘FC Twente wants to be a pioneer for other clubs. However, every club should decide for itself what their possibilities are. We believe that the future of women football lies in paying salaries to the players. We cannot close our eyes for the development of women football, both in quantity and definitely also in quality perspective.’

THT: Mr Munsterman, you are a man with ambition and a vision. What are your further plans for the women team of FC Twente? The national championship has been obtained. Do you have plans to go abroad with the team, thus gaining more international experience as well as promoting the players?

JM: ‘Talks are being held with the KBVB (Women football league for Belgium) over setting up a BeNe Liga (Belgium – Netherlands league). The first outcome is that we will play for the BeNe SuperCup: in this match the champions of the Netherlands and Belgium will play against each other.’

THT: You and your team members have won the national championship trophy: the highest reward in the Dutch league. What other ambitions do the players have?

AD: ‘When obtaining the championship, we can now play in the Champions League. We will do our utmost to realise a good result in that competition. For the 2011 – 2012 league, we naturally strive to become champion again.’

THT: How much do the players earn every month?

JM: ‘We believe that our players are satisfied with the reward system that we have set up.’

THT: With the introduction of a salary system, a new issue arises: equal payment of women and men. Do the FC Twente women receive a financial reward which is equivalent to the FC Twente men?

JM: ‘It is not realistic to compare women football to its male counterpart. Not only in the aspect of sport, but also on a financial level. Therefore it is not possible to have equality in salary payments (yet). Just look at the revenues from, for instance, sponsoring and TV-broadcasting: for men and women football, these revenues are completely different. Women football should first get the chance to develop itself.’

AD: ‘In the field of sports, a lot of emancipation is still needed. Especially when one takes sponsor revenues and media attention into consideration. In those areas, women sport and especially women football is lagging behind. I understand that at this moment in time, we have not reached far enough yet.’


Published in "The Holland Times".

No equal payments in men and women football

In men football, salary payments are almost incomparable to the women’s salaries. Where a top woman football player will be pleased with earning a few thousand pounds per year, their male counterparts are only satisfied when obtaining thirty or forty million pounds in the same period. The top 10 of highest paid players in world football consists of three Real Madrid footballers, two Barcelona players, two from Manchester City (not United!), two from Chelsea and one playing with Internazionale.

The highest paid player in world football is Real Madrid player Cristiano Ronaldo, tapping in £ 11.3million, or £ 941,666 per month or £ 30.958 per day. He is followed by Zlatan Ibrahimovic (Barcelona: £ 10.4 million) and Lionel Messi (Barcelona: £ 9.1 million). Arjen Robben (Bayern Munich) makes it to 31st position, gaining £ 4.8 million. On 50th place, Juventus player Alessandro Del Piero receives a measly £ 4.1 million per year, leaving him just one step away of applying for welfare benefits.

However, the larger part of the revenues is not gathered through the salaries, but because of sponsorships. Topping the 2011 Forbes list of Highest Paid Soccer Players is David Beckham: his earnings between May 2010 and May 2011 were $ 40 million. Beckhams endorsement deal with Adidas is the biggest in the sport thanks to royalties from soccer apparel and cleats as well as lifestyle lines such as ObyO. On this list, Cristiano Ronaldo only reaches to second spot, mapping in $ 38 million largely due to sponsors like Nike, Armani, Coca-Cola and Castrol. Lionel Messi comes in third with total earnings reaching $ 32 million.

Marta Vieira da Silva is according to experts the most gifted female player in the world, playing in the US Women’s Professional Soccer league. When she played in Sweden, she made 111 goals in 103 league games. Anschutz Entertainment Group, the owner of the Galaxy, pays Beckham $ 6.5 million for actually playing the sport. This amount is more than a dozen times the salary that the Western New York Flash pays Vieira da Silva. In addition, her wage includes endorsement fees and helping to project the game around Buffalo.

In the United Kingdom, Katie Sarah Chapman (born 15 June 1982) is an English footballer who plays for English club Arsenal Ladies in the FA WSL. She is a former member of the England women's national team. In May 2009, Chapman was one of the first 17 female players to be given central contracts by the Football Association. She was an ever–present in midfield during England's run to the 2009 UEFA Women's Championship final. In 2010 Chapman was named FA International Player of the Year for the second time. That year Chapman signed a contract with newly professional Fulham, to become one of the first full–time professional female players in England. It was reported that Chapman was one of the most highly paid players in the team, on an annual salary of about £ 20,000.

10 highest paid players in world football


1 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, £ 11.3 million)
2 Zlatan Ibrahimovic (Barcelona, £ 10.4 million)
3 Lionel Messi (Barcelona, £ 9.1 million)
4 Samuel Eto'o (Internazionale, £ 9.1 million)
5 Kaka (Real Madrid, £ 8.7 million)
6 Emmanuel Adebayor (Manchester City, £ 7.4 million)
7 Karim Benzema (Real Madrid, £ 7.4 million)
8 Carlos Tevez (Manchester City, £ 7.0 million)
9 John Terry (Chelsea, £ 6.5 million)
10 Frank Lampard (Chelsea, £ 6.5 million)
Published in "The Holland Times".

30 augustus 2011

Hoe is het toch met…?

Oud-wethouder Cees van Duijn is afgekickt van de politiek

NOORDWIJK – Hij rende zes marathons en geldt nog altijd als een van de langstzittende wethouders uit de historie van het dorp. Onder zijn leiding onderging de ‘badplaats Noordwijk’ een metamorfose en zag de wijk De Grashoek het levenslicht. Na zijn politieke carrière maakte hij furore met meer dan 200 columns en 237 radio-uitzendingen. Hoe is het nu toch met oud-wethouder Cees van Duijn?

De nu 77-jarige is een geboren en getogen Noordwijker. Hij verloor zijn vader op 6-jarige leeftijd: de man sneuvelde op 10 mei 1940; de eerste dag van de invasie van Nazi-Duitsland. Tijdens zijn jeugd bleek dat Van Duijn een goed technisch inzicht had en het was dan ook niet verbazend dat hij elektrotechnicus bij een ingenieursbureau werd.

Van jongs af had Van Duijn interesse in de politiek: zowel plaatselijk als landelijk. ‘Ik werd lid van de toenmalige ARP, de voorloper van het huidige CDA. Je ging naar een bijeenkomst en stelde een vraag. Voor ik het wist stond ik op de kandidatenlijst van de Protestants-Christelijke Combinatie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1962!’ Hij stond indertijd te laag op de lijst om ook gekozen te worden, maar vier jaar later was het wel zover: Van Duijn mocht plaats nemen in de gemeenteraad.

‘Politiek boeide me omdat je dan kunt proberen met jouw ideeën Noordwijk te verbeteren. Dat was een wat idealistische gedachtegang en de realiteit hiervan is me erg tegengevallen. Je kreeg te maken met andere stromingen die een remmende factor waren.’ In 1970 werd hij wethouder: ‘Vandaag zijn alle wethouders fulltime actief en ik heb daar mijn vraagtekens bij. Wij waren met ons drieën en deden het parttime. Nu heeft Noordwijk vier wethouders; ik vind het wat veel, maar het zal wel goed zijn.’

Een goed wethouder moet een lange adem hebben, zo vindt de 77-jarig: ‘De eerste vier jaar zijn eigenlijk te kort; de bestuurlijke processen duren heel lang. Als je langer zit, kun je iets aanpakken en het tot een goed einde brengen. Ik begon met de wijk De Grashoek toen het nog een weiland was en heb het vol zien bouwen.’ Onder ‘zijn’ bewind realiseerde de gemeente ook veel nieuwe sociale woningbouw.

In 1986 stopte Van Duijn abrupt als wethouder en stapte hij uit het CDA: ‘ik voelde me al een aantal jaren politiek niet happy binnen het CDA vanwege landelijke zaken. Breekpunt was het wel of niet plaatsen van kruisraketten en ik was fervent tegenstander. Ik heb met een CDA-button meegelopen in de demonstratie. Toen het CDA de kruisraketten toch wilde laten plaatsen, was voor mij het moment gekomen dat ik weg wilde.’ Hierna kon hij jarenlang zijn politieke ei kwijt met het schrijven van politieke columns. Ook de 237 radio-uitzendingen van ‘In het hol van de leeuw’ (het latere ‘In de politieke keuken’ deed hij met veel plezier. In 1998 hield hij het voor gezien: ‘Ik was toen voldoende afgekickt van de politiek.’

Tot dit jaar bleef Van Duijn op veel vlakken actief; onder meer als voorzitter van gymnastiekvereniging DOS, de Noordwijkse Sportraad en de Cliëntenraad Groot Hoogwaak. Daarnaast was hij interim-voorzitter van de Noordwijkse Schaakvereniging en zat hij in de stichting die de festiviteiten voor ‘Noordwijk 125 jaar badplaats’ opzette. Tegenwoordig is Van Duijn ambteloos burger. ‘En dat bevalt me prima. Ik heb de computer de deur uitgegooid en het is nu heerlijk rustig in huis. Ik lees twee kranten per dag en van mijn vrouw krijg ik op mijn donder dat ik mijn archief moet opruimen.’

Van Duijn blijft de komende jaren te zien in het dorp. ‘Ik moet mensen om me heen hebben om plezier mee te hebben of een biertje mee te drinken. Een keer in de week ga ik naar mijn stamkroeg Café De Wels. Hij besluit het interview en zegt: ‘Ik hoop dat mensen later zullen zeggen: ‘Het was best een aardige kerel.’

Echtpaar Van Tulder zestig jaar getrouwd

NOORDWIJK – Het begon in 1948 met een zoen aan het eind van een soiree; een dansavond waarbij de jeugd op z’n best gekleed was. Zondag 28 augustus vierden Martha (87) en Joop (88) van Tulder het feit dat ze 60 jaar getrouwd waren.

Het stel ontmoette elkaar bij het tennissen op een Amsterdamse tennisclub, maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Integendeel zelfs: ‘Martha had er vreselijk de pest in als ze tegen mij moest spelen. Ik liet haar namelijk vreselijk lopen’, zo lacht Joop.

Toch brachten de beide een hele avond door op een soiree, die om precies middernacht eindigde met een magische zoen. Ondertussen zijn we meer dan zes decennia verder en het echtpaar blikt terug. ‘Het ging zo snel allemaal’, laat Martha weten. ‘Ik was enig kind en wilde graag een heleboel kinderen. We hebben drie jongens en drie meisjes gekregen en daaruit zijn weer twaalf kleinkinderen ontstaan.’

Een dieptepunt in het huwelijk was de teloorgang van hun kruidenierswinkel op het hoekje van de Voorstraat en Offemweg in 1968. Dit werd veroorzaakt door de opkomst van de zelfbedieningszaken. Jarenlang hebben Martha en Joop moeten sabbelen om hun kinderen te kunnen laten studeren en zo een goede basis voor hun toekomst te kunnen leggen. Dat is uiteindelijk goed gelukt en nog altijd zijn hun kinderen hier dankbaar voor.

Het is de humor met en om elkaar die ervoor gezorgd heeft, dat het echtpaar zo lang en gelukkig bij elkaar is gebleven. ‘We zijn Amsterdammers en gewend om overal de gek mee aan te steken’, grinnikt Joop. Martha vult hem aan: ‘Mensen begrijpen jouw humor niet, maar onze humor is op elkaar afgestemd.’ Het jubilerende echtpaar werd daarop blij verrast met een bezoek van burgemeester Lokker, die de felicitaties en een flinke bos bloemen kwam langsbrengen.

Bouwen voor leerlingen

NOORDWIJK – Al weken lang lopen ouders af en aan met kartonnen dozen die bij de verschillende supermarkten zijn meegenomen. Deze verzamelwoede is ingegeven door het thema ‘Bouwen’ dat vanaf vrijdag 2 september op De Noordwijkse School van start gaat. De komende weken zullen de onderbouwleerlingen hun creatieve bouwactiviteiten kunnen botvieren op de vele tientallen kartonnen dozen die in de school klaar staan. De leerlingen van de groepen vijf tot en met negen kunnen helemaal losgaan met hamer en spijkers op de vele kilo’s hout die de firma Dekker Hout heeft aangeleverd. Eind november worden alle bouwwerken in een expositie getoond.

Nieuwe verkeersborden goed voor milieu

NOORDWIJK – Als eerste gemeente in zowel Noord-Holland als Zuid-Holland plaatst Noordwijk verkeersborden die twee keer zo lang meegaan. De ‘Ultimate Signing’ borden worden met een nieuwe printtechniek bedrukt: ‘In combinatie met de uv-inkt en de antigraffitifolie blijven deze verkeersborden minimaal twintig jaar houdbaar’, zo laat Hans van Baren, directeur van het gelijknamige verkeersmaterialen & adviesburo bv weten.

Wethouder Martijn Vroom (CDA) onthulde maandag 29 augustus het eerste van 300 borden die dit jaar geplaatst worden. ‘Bij duurzaamheid denk je niet meteen aan verkeersborden, maar je bespaart flink wat aan verf en geld’, aldus Vroom. Een bord kost gemiddeld 70 euro, dus de wethouder rekende snel voor: ‘Met 5.500 borden die twintig in plaats van tien jaar meegaan, besparen we de helft van de kosten. 5.500 maal 35 euro is dan 192.500 euro.’

Softwaredeal geen kapitaalvernietiging

LISSE – ‘De eerste grote stap op weg naar een papierloze organisatie’. Met deze woorden zette wethouder Leon van Ast zijn handtekening onder het leveringscontract ‘Front- en Midoffice Suite’. Het nieuwe softwarepakket moet alle diensten, vergunningen en regels op elkaar aansluiten, zodat de inwoners bij een en hetzelfde loket geholpen kunnen worden. Pieter Weber, district manager bij Pink Roccade, het bedrijf dat de opdracht als hoofdaannemer uitvoert, stelde donderdag 25 augustus: ‘Het moet in de toekomst niet uitmaken of de inwoners een aanvraag indienen via brief, telefoon of internet. Als iemand bijvoorbeeld gaat verhuizen, denkt de gemeente tegelijk aan het regelen van de parkeervergunning, hondenbelasting, et cetera.’ Het gemeentebestuur heeft al jaren de mond vol van samenwerking met andere gemeenten waar het kan. Waarom sluit Noordwijk nu dan afzonderlijk een contract af voor een softwarepakket; dat had toch veel beter – en goedkoper – samen met de andere bollenstreekgemeenten gedaan kunnen worden? Van Ast: ‘Ik heb daar ook over moeten nadenken. Elke gemeente is organisatorisch gegroeid, waarbij de een heel ver is, maar de ander niet. Het zou kapitaalvernietiging zijn voor die gemeenten om hun andere systemen weer te laten vervangen.’ De kosten voor het softwarepakket bedragen meer dan een miljoen euro, maar het levert volgens de wethouder wel voordelen op: ‘Binnen nu en twee jaar gaan de stapels papieren weg. Dat scheelt tijd, zodat we met dezelfde mensen meer kunnen doen en slimmer kunnen werken.’

Verkeersveiligheid Bronckhorstschool onderzocht

NOORDWIJK – Het is vaak de grootste angst van ouders van schoolgaande kinderen; komt mijn zoon/dochter wel veilig aan op school? Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer de R.K. Basisschool De Bronckhorst, VVN, de gemeente Noordwijk en de politie, heeft de verkeersveiligheid in de omgeving van de basisschool onderzocht. Maar liefst tien verkeersknelpunten werden aangetroffen, zo bleek uit het Uitvoeringsplan ‘Samen duurzaam veilig op weg naar de school, omgeving Bronckhorststraat’. Deze week konden ouders en omwonenden de knelpunten en aangedragen oplossingen bekijken.

De drie informatieavonden werden door enkele tientallen mensen bezocht en veel van de bezoekers herkennen de knelpunten, zo laat adjunct directeur Martijn Uittenhout weten. Hij kon verheugd constateren dat veel van de bezoekers ook meedenken over oplossingsrichtingen. Bij het merendeel van de knelpunten blijkt onoverzichtelijkheid van de verkeerssituaties het probleem te zijn. Ook rijden de auto’s volgens ooggetuigen gevoelsmatig te snel, maar metingen tonen aan dat dit alleszins meevalt. Aan de andere kant ontnemen geparkeerde auto’s in de vakken wel het zicht voor niet alleen de kinderen, maar ook het verkeer dat uit een uitrit komt. En de verkeersdrukte in de schoolspits helpt ook niet mee aan de algehele verkeersveiligheid.

Aangezien de Bronckhorstschool in het oude dorp gevestigd is, zijn er niet zo heel veel mogelijkheden om de straten drastisch aan te pakken. De oplossingen worden veelal gevonden in vermaningen en bestraffingen. Zo is de Bronckhorstschool van plan rode kaarten uit te delen aan foutparkeerders en krijgen kinderen verkeerslessen om kruispunten over te steken.

Moeder Suzan van der Mos is blij als ze constateert dat de politie gaat handhaven: ‘Dat is een goede zaak’. Verder vind ze dat de ouders ook een steentje kunnen bijdragen. ‘Ik zou me best willen opgeven om klaar-over te worden.’

Overzicht verkeersknelpunten:
- Kruispunt Molenstraat / Molenwerf
- Kruispunt Bronckhorststraat / Kloosterplein
- Kruispunt Vinkenveen / Losplaatsweg
- Kruispunt Dompad / Lijnbaanweg / Kerkhofpad
- Kruispunt Douzastraat / Boekerslootlaan / Lindenhofstraat
- Kruispunt IJmuiderstraat / Boerenburgerweg / Molenstraat
- Kruispunt Zeestraat / Molenstraat / Bronckhorststraat
- Kruispunt Heilige Geestweg / Voorstraat
- Kruispunt Van Limburg Stirumstraat / Bronckhorststraat
- Kloosterplein (parkeerplaats)

Haai-alarm!

LISSE – De gemiddelde Bollenstreker is ondertussen wel gewend aan de ondergelopen bollenvelden die in de hele regio te zien zijn. Maar dat er ook haaien zijn die vanuit de zee helemaal naar dit gebied komen om zich tegoed te doen aan argeloze waterdieren, dat is een nieuw verschijnsel. Regelmatig blijven mensen staan om deze vin even goed te bekijken. En komen er dan achter dat het een ‘Bollengrapje’ is: een goed gelijkend houten evenbeeld van een haaienvin.

Cultureelhistorische wandeling

LISSE – Meer dan zestig personen, waaronder 18 kinderen, genoten zaterdag 20 augustus van een rondleiding in het dorp door vrijwilligers van de Vereniging Oud Lisse (VOL). Vanaf Vleeswarenfabriek Persoon vertrokken de deelnemers in vier groepen voor een wandeltocht door het dorp. Ondertussen kwamen zij niet alleen prachtige geschiedenisverhalen en historische feitjes te weten, veel van de aanwezigen konden ook hun eigen wetenswaardigheden vertellen. De middag werd na een tussenstop bij La Fontana afgesloten met enkele welverdiende versnaperingen bij de fabriek.

Burgeridee krijgt warm onthaal

LISSE – Meedenkende burgers, het moet toch niet gekker worden. Toch blijkt wethouder Bas Brekelmans (VVD) hier een groot voorstander van te zijn. Zo kregen de burgers Johan Veldman en Cees Horsman een warm onthaal toen ze hun plannen voorlegden voor een kostenefficientere oplossing voor een tennisbaanhal.

Brekelmans: ‘Toen we vorig jaar met een aantal mensen het coalitieprogamma opstelden hebben we veel moeite gedaan om het ‘meedenken’ een plekje te geven. We moeten als ambtenaren en raadsleden minder snel ‘nee’ verkopen als mensen met ons meedenken. Dat is leuk!’ In de afgelopen jaren ontving de wethouder voorstellen over onder meer een nieuwe indeling van het te realiseren zwembad en het hergebruik van de oude Hobahohallen.

De wethouder: ‘Ik luister altijd met belangstelling, maar het is zeker niet zo dat de ideeën vervolgens allemaal worden overgenomen. Maar soms wel. Of ze zijn zodanig interessant dat we het nader bekijken of het inderdaad een oplossing is.’ Hij noemt een voorbeeld hiervan: ‘Cees Horsman kwam samen met (architect) Johan Veldhoven een idee toelichten. Ze betogen dat een groot deel van de huidige tennishal bij Meerzicht, met name het stalen frame, precies past over de onlangs gerealiseerde vijf pro bounce banen van de LTC. Zo zou je de hal voor een belangrijk deel kunnen hergebruiken, met nieuwe wanden en dakbedekking voor een eigentijdse uitstraling en comfort.’

Op het eerste gezicht ziet de wethouder dit idee wel zitten. ‘Het lijkt ons interessant genoeg om nader te bekijken en dat gaan we dus ook doen. Of deze optie goedkoper en wenselijker is voor de LTC dan een nieuwe hal of overkapping, moet nog blijken. Maar we gaan het wel meenemen in onze uitwerking van de haalbaarheidsstudie. En wie weet, misschien is dit straks wel een mooi voorbeeld van het feit dat meedenken ook daadwerkelijk tot hele goede oplossingen kan leiden.’

Gaapstokken voorlopig uitgeteld

LISSE – Het voortbestaan van carnavalsvereniging De Gaapstokken wordt bedreigd. Per 1 september hebben de 350 vrijwilligers geen onderkomen meer en ook is er nog altijd geen zicht op een goed alternatief. De carnavalsvereniging kan nog wel enige tijd ruimte huren voor opslag van de spullen en het oefenen van de dansmarietjes, maar in dat geval komt de bodem van de financiële reserves snel in zicht. Voorzitter Paul van Ruiten trekt aan de bel.

C.V. De Gaapstokken werd 37 jaar geleden opgericht en beschikt al jaren over een eigen clubgebouw aan de Oranjelaan: 'Ons Trefpunt’. Dankzij dit clubgebouw is het voor de vereniging mogelijk om gedurende het hele jaar verschillende activiteiten te organiseren, variërend van een maandelijkse inloopmiddag tot een playbackshow en van een themafeest tot een kerst- of paasbingo. Naast de kleinere activiteiten organiseert C.V. De Gaapstokken ook grote activiteiten waarbij er wordt uitgeweken naar de sporthal van FC Lisse.

Van Ruiten informeert: ‘De gemeente informeerde ons enige tijd geleden dat de bouw van de brede school definitief doorgang zou vinden. Na een aantal gesprekken met de gemeente zijn we overeengekomen dat we per 1 september uit ‘Ons Trefpunt’ moeten en we zijn naarstig op zoek gegaan naar een vervangend pand, aangezien ons oude pand niet verplaatst kon worden.’

Via Marktplaats vond de carnavalsvereniging een perfect en betaalbaar tweedehands pandje. FC Lisse gaf toestemming om dat huisje voor circa drie jaar op het gebakoparkeerterrein te plaatsen. De toekomst zag er dus rooskleurig uit. Tot de gemeente vertelde dat er ook nog bouwvergunningen geregeld dienden te worden. ‘Als je niet bouwkundig onderlegd bent, valt het niet mee om zo’n omgevingsvergunning in te vullen. Dat duurde een tijdje en hierdoor verliep de optie op ons pandje.’ De vereniging moest op zoek gaan naar een alternatief, maar dat blijkt vooralsnog niet mogelijk: de kosten voor een vergelijkbaar inkomen bedragen circa 50.000 euro. ‘Dat hebben wij niet op de plank liggen’, aldus de voorzitter.

Vorige week had de vereniging een bestuursvergadering en er moeten noodmaatregelen genomen worden. ‘Er is vanaf 1 september geen onderdak voor dansmarietjes om te oefenen en om onze spullen, zoals kleding en optochtfaciliteiten op te slaan. We moeten ergens een ruimte huren.’ Hij is teleurgesteld in de gemeente: ‘De gemeente zou voor gas, water en elektra zorgen en wij voor de 4.500 euro aanschaf van het pandje. De bureaucratie zorgt ervoor dat het in de soep loopt. We zitten voor een voldongen feit, terwijl andere verenigingen wel geholpen worden met 30.000 euro en dan nog tekort komen. Waarom krijgen zij 30.000 euro en wij alleen aan- en afvoer? We zijn voor de gemeente Lisse niet erg belangrijk, zo blijkt wel. Als we de sleutel ophalen worden we met alle egards ontvangen en kunnen we wat drinken met z’n allen, maar aan de andere kant meewerken doen ze niet. Ze bieden geen hulp bij het bieden van een alternatief. We hebben om een renteloze lening gevraagd, maar kregen daarvoor ook nul op het rekest.’

Zit de voorzitter met de handen in het haar? ‘Een beetje wel. We zijn een vereniging die al veel dingen buiten de deur doet. Daar zijn extra kosten aan verbonden. Nu zit je met oefenruimtes voor de dansmariekes: dat moet extern gebeuren of bij bestuursleden thuis. Dat is niet wenselijk voor een vereniging met 350 leden. Het carnavalsfeest gaat door en we zullen ook wel een nieuwe prins krijgen.

Hoe lang kan de vereniging nog doorgaan? ‘Dat is een goede vraag. Het voortbestaan van de vereniging is vooralsnog niet in het geding, maar het plezier in de uitvoering van activiteiten wordt naar beneden gehaald. De vrijwilligers hebben het pandje leuk onderhouden en nu wordt het met de grond gelijk gemaakt. Bovendien was ons onderkomen een deel van ons inkomen. Leden konden namelijk het pandje huren en er gebruik van maken.’

Classics of the Bites bij Kitch&

LEIDEN – Kitch& bestaat twee jaar en dat moet gevierd worden! Daarom staat de hele maand september in het teken van de ‘Classics of the Bites’. De beste kleine gerechtjes waar Kitch& zo bekend om is geworden, passeren komende maand de revue.

Het waren mede-eigenaren Edwin van den Akker en Rob Hulsbosch die twee jaar geleden met de opening van Restaurant Kitch& hun droom realiseerden. Ze volgden hun visie; dat de gasten in een fraaie ambiance genieten van een heerlijk diner, de vriendelijke bediening en een Frans-Italiaanse eetbeleving. Het is dan ook geen wonder dat Kitch& een eervolle vermelding kreeg tijdens het Leiden Culinair 2011.

Van den Akker informeert waarom steeds meer mensen Kitch& weten te vinden: ‘In ons restaurant kunnen mensen op meerdere plekken culinair genieten. Bijvoorbeeld met een aperitief aan de bar, een voorgerecht bij de chef of aan tafel in een sfeervol hoekje. De Bites behoren tot onze specialiteit: dat zijn kleine gerechtjes waarmee je de avond geheel kunt vullen.

Elke eerste van de maand heeft Kitch& een nieuwe menukaart, met tien verschillende bites van vis, vlees en vegetarisch en vijf hoofdgerechten. In september organiseert Kitch& de ‘Classics of the Bites’, waarbij de meest succesvolle Bites van de afgelopen twee jaar terugkeren. Van den Akker: ‘Uiteraard zit hier ook de prijswinnende ossenhaas a la minute bij.’

Het restaurant is ook een aanrader om te bezoeken tijdens de restaurantweek, die van 26 september tot en met 2 oktober plaatsvindt. ‘Dan presenteren we de ‘Classics of the Bites!’ En op drie oktober pakt Kitch& helemaal uit: aan alle toeschouwers die bij het restaurant staan te wachten op de grote optocht, mag iedereen proeven van de heerlijke bitterballen van hutspot.

Kitch&, Rembrandtstraat 2 (hoek Noordeinde) te Leiden. T: 071 513 7767, W: www.kitchen-leiden.nl. Of volg hen op twitter: @kitch_en_leiden.

Idee voor nieuwe woningen op bedrijventerrein

LISSE – Het bedrijfspand van De Vroomen (Heereweg 46-48) krijgt een andere invulling. De idee is om in dit pand drie appartementen te realiseren. Twee appartementen vallen in de sociale sector. Op het huidige leegstaande bedrijventerrein kommen vervolgens twee villa’s in de stijl van het achterliggende Van der Vlugtpark (een bouwlaag, met kap). Deze beide geheel nieuwe woningen worden voorzien van een eenlaags aanbouw, waardoor de woningen onderling verbonden worden. De huidige al bestaande villa wordt uitgebreid. De gemeenteraad werd onlangs geïnformeerd over deze plannen.

Dierenasiel overstroomt met broodmagere dieren

LEIDEN – Het aantal broodmagere dieren dat bij dierenasiel Stevenshage wordt binnengebracht, is deze zomervakantie hoger dan ooit. Regelmatig komen de beestjes meer dood dan levend aan, waarna het een dubbeltje op z’n kant is of ze het dankzij de goede verzorging van de zestig vrijwilligers ook overleven. Soms gaat het om ‘huispoezen’ die de straat zijn opgegaan en niet hun eigen voedsel kunnen vinden, maar ook worden honden aan een boom vastgebonden en hamsters achteloos over een hek gegooid.

Al deze dieren komen terecht bij dierenasiel Stevenshage, waar beheerder Leen Gottschal de coördinatie verzorgd. ‘Dit jaar is het wel heel opvallend dat we zoveel brood- en broodmagere dieren hebben binnengekregen. Een van hen, de kat Wietse, was op sterven na dood: hij woog slechts 1,8 kg, waar een normaal gewicht van 4,5 kg normaal is. Zijn temperatuur was gezakt van 39 naar 33 graden. Hij had het onwaarschijnlijke geluk dat hij zich had verstopt in de tuin van een van onze vrijwilligers. Na een dag in de couveuse en handmatige voeding haalde hij toch de volgende ochtend.’

Hij vervolgt: ‘Zo heb je echte binnenkatjes die weg kunnen raken, maar ook katten die je op straat zet, kunnen zich niet redden; die vermageren extreem en dat is heel erg sneu. Een kat die een flat gewend is en buiten komt, gaat het in de natuur niet redden. Ze zijn het niet gewend om aan de kost te komen. Andere katten vangen wel eens een muis of gaan bij huizen naar binnen om eten te halen.’

Probleem bij katten die op straat gevonden worden, is dat ze vaak geen chip hebben. Hierdoor is het een stuk moeilijker om ze bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen. Dit in tegenstelling tot honden, waar 95% weer naar z’n huisje terug kan. Gottschall: ‘Bij katten gebeurt dit maar zelden. Dat heeft er ook mee te maken dat mensen hun eigen dier niet goed kunnen omschrijven. Het zou heel erg helpen als iedereen zijn kat liet chippen.’

In Stevenshage wachten gemiddeld 1.000 dieren op een nieuw baasje. Deze zomervakantie werden al 234 nieuwe dieren opgevangen, een stijging van 17% vergeleken met vorig jaar. Onder deze dieren bevinden zich 155 katten en daarnaast werden er ook honden, konijnen en vogeltjes binnengebracht. Gottschal: ‘Die piek in de zomervakantie wordt veroorzaakt doordat een hoop dieren weg moeten. Dat kan zijn omdat mensen met vakantie gaan, maar ook zijn er mensen met een allergie of moeten mensen worden opgenomen.’ Belangrijk is, dat deze dieren niet op straat gezet moeten worden, maar dat contact wordt opgenomen met Stevenshage. ‘Het is dieronwaardig om je kat of hond buiten de deur te zetten. Er is geen reden voor om dat te doen. Tijdens de vakantie regel je een oppas of breng je hen naar het pension. Als je een verkeerde beslissing hebt genomen over het aanschaffen van een huisdier, dan is daar niets mis mee. Kom naar ons toe en wij kunnen afspraken maken, zodat de dieren herplaatst kunnen worden.’

Gottschal blijft optimistisch: ‘Het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn veel positieve mensen die naar het asiel komen en in deze periode een dier ophalen. Als dat niet gebeurt, zouden we verdrinken in de dieren. We maken namelijk geen gebruik van actieve euthanasie; de dieren kunnen er immers niets aan doen dat zij op straat gezet worden. En als een langzitter weg gaat, vieren we hier feest.’

Hoe is het toch met…?

Oud-fractievoorzitter Klaas Rubingh

NOORDWIJK – Jarenlang was hij hét gezicht van de lokale VVD, tot hij de voor buitenstaanders totaal onverwachte keuze maakte om Noordwijks Belang op te richten. Twee jaar later zei hij de politiek definitief vaarwel om zich vervolgens in te zetten voor onder meer de Indiëveteranen. Hoe is het nu toch met de geridderde oud-fractievoorzitter Klaas Rubingh?

De 82-jarige ‘protestantse Groninger’ was als militair actief in Indië. Daar werkte hij voor de inlichtingendienst en regelde hij het uitzenden en ontvangen van spionnen (red: informanten). Het was een geweldige tijd waar Rubingh ondanks de honderden nachten die hij onder een warmvochtige klamboe moest doorbrengen, nog altijd met veel plezier aan terug denkt. Hierna heeft Rubingh nog maar één werkgever gehad, Esso, waarvoor hij tussen 1953 en 1986 werkzaam was. In zijn vrije tijd was Rubingh twee keer Prins Carnaval in Son en Breugel (1965 en 1966) en behaalde hij vele bekers in de autosport, waaronder als navigator het Nederlands kampioenschap Klasse-A.

In de jaren ’70 was Rubingh medeoprichter van de Lions Club Noordwijk en bestuurslid van de Noordwijkse hockeyclub. Ook was hij medeoprichter van het Noordwijk Space Expo bij Estec. Het was zijn vriendschap met politicus Leen Korbee dat Rubingh deed besluiten de politiek in te gaan. Tussen 1974 en 1986 was hij raadslid voor de VVD, en de laatste acht jaar hiervan ook fractievoorzitter. ‘Hoogtepunten uit die tijd waren de ontwikkeling van de Parallelboulevard, de herinrichting van de Wilhelminaboulevard en het bouwplan Grashoek’, herinnert Rubingh zich.

In 1978 werd hij verkozen tot fractievoorzitter en hij deed dit met veel plezier, tot hij ‘met bepaalde fractieleden problemen kreeg. Ik werd ervan beschuldigd dat ik zaken buiten de fractie om regelde. Met name één fractielid ging buiten het fractiebeleid om functioneren. Ik voelde me hierdoor in de steek gelaten en ben uit de VVD getreden.’ Hij nam politieke wraak door samen met Ton van Rijnberk, destijds solitair D66-raadslid, Noordwijks Belang op te richten. Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen kreeg deze partij drie zetels en verloor de VVD hetzelfde aantal zetels. ‘Dat heb ik altijd als triomf ervaren’, lacht Rubingh en vervolgt: ‘Uit die affaire heb ik wel geleerd dat ik mensen niet mijn wil moet opleggen en wat bescheidener moest optreden’.

Sinds die tijd is Rubingh actief gebleven, onder meer als voorzitter van de Raad van Toezicht op Natuurlijk Noordwijk. Ook was hij jarenlang voorzitter van de veteranenvereniging VOMI, afdeling Zuid Holland-Noord. ‘Jarenlang was er geen aandacht voor de Indiëveteranen, maar daar is sinds de oprichting van het veteraneninstituut en de veteranendag verandering in gekomen. Nog altijd volg ik de jongens en meisjes in Afghanistan met bijzondere interesse.’

De afgelopen vijf jaar heeft Rubingh het rustiger aan moeten doen: ‘In mijn hart ben ik 25, maar mijn lichaam is dat niet meer en dat is heel vervelend. Zo moest ik afzeggen voor een feest van mijn schoondochter, omdat ik dat ’s avonds niet kan volhouden. Dat vind ik heel erg.’ De Noordwijker blijft echter onder de mensen: ‘Elke morgen drink ik koffie in mijn stamcafé en bespreek daar zaken met andere mensen. Die gesprekken zijn voor mij de reden om naar buiten te gaan en dat moet ook, want anders sterf je af.’

Financiering rottende funderingen opgezet

LISSE – Een aannemer is geselecteerd om de rottende funderingen onder de woningen in de Julianastraat 6 tot en met 20 aan te pakken. In principe moeten de bewoners zelf opdraaien voor de kosten, maar wanneer het niet mogelijk is een financiering bij een bank te krijgen, kan de gemeente bijspringen. Al eerder reserveerde de gemeenteraad 300.000 euro voor dit doel; met dit geld worden zogeheten ‘vangnetleningen’ verstrekt. Zo wordt ervoor gezorgd dat het herstel van de woningen daadwerkelijk kan worden opgepakt.

De SVn is de instelling die de vangnetregeling zal uitvoeren. Deze instantie toetst de financiële situatie van de aanvrager. Bij die financiële draagkrachttoets wordt naar verschillende aspecten gekeken, zoals de lopende hypotheekschuld en eventueel uitstaande kredieten. Aan de hand daarvan wordt gekeken naar wat iemand nu kan betalen en hoeveel die terugbetalingcapaciteit over een aantal jaar zal zijn.

Zo kan het gebeuren dat een huizenbezitter over vijf jaar geen hypotheek meer hoeft te betalen; het maandelijks opzij te zetten geld kan vervolgens voor het aflossen van de funderingreparaties benut worden. Het kan daardoor voorkomen dat zo’n eigenaar de eerste vijf jaar niets of heel weinig betaalt en na die periode een hoger bedrag moet aflossen. Bij verkoop van de woning moet altijd de gehele schuld worden afgelost. De verwachting is, dat circa zes van de acht eigenaren een beroep op de vangnetregeling zullen doen. Of zij ook in aanmerking komen voor deze vangnetfunctie, moet de SVn-toets nog uitwijzen. Het maximale bedrag dat per woning geleend kan worden is 37.500 euro, tegen een rentepercentage van 0,5%.

Structuurvisie doet gemoederen oplaaien

LISSE – De nieuwe structuurvisie ‘Vertalen, verbinden en versterken’ heeft een hausse aan reacties opgeleverd. Niet alleen van inwoners, maar ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Zuid-Holland en de Seniorenraad, om er enkele op te noemen. Welhaast alle zienswijzen zijn weerlegd, maar de mogelijkheid dat de gemeente ‘overruled’ wordt door bijvoorbeeld de provincie ligt op de loer.

De structuurvisie richt zich op de wijze waarom de ruimtelijke omgeving in Lisse er de komende jaren uit zal zien. De plannen die in deze structuurvisie staan, hebben nogal wat stof doen opwaaien bij de verschillende instanties. Zo roept de Seniorenraad op tot het nemen van maatregelen voor de veranderende behoeftes op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook wordt aandacht gevraagd voor het opheffen van buslijn 50.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VROM-Inspectie, de ir. H.P. de Vries, en de directeur-inspecteur van het Inspectoraat Generaal VROM dienden een gezamenlijke zienswijze in. Zij zijn het niet eens met de plannen om landgoedwonen mogelijk te maken in een gebied noord en zuid van De Engel en ter weerszijden van de N208. Dit gebied valt binnen de 20-KE contour van de luchthaven Schiphol. De gemeente antwoordt hierop dat er ‘slechts op zeer incidentele schaal landgoedachtige woningen kunnen worden toegevoegd’. Of de overheidsinstanties hier genoegen mee nemen, moet de toekomst uitwijzen.

De Provincie Zuid-Holland wil de volledige Rooversbroekpolder behouden voor glastuinbouwgebied en ageert tegen de plannen om hier recreatie- en manegeactiviteiten te realiseren. De gemeente is het hier niet mee eens: ‘Door middel van herstructurering binnen de bestaande glastuinbouwstrook kan er voldoende ruimte gevonden worden voor uit te plaatsen glastuinbouwbedrijven. Tot op heden is niet gebleken dat er veel druk staat op het beoogde uitbreidingsgebied. Er is daardoor gerede twijfel ontstaan over de noodzaak van het aanhouden van het uitbreidingsgebied.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 16 augustus weten: ‘We willen de zuidelijke helft van de Rooversbroekpolder de bestemming recreatie geven. Al heel lang is het noordelijk deel al bestemd als glastuinbouwgebied en er komt niets aan glas bij. Als de Provincie en het Rijk bij hun standpunten blijven, dan maken we ons als gemeente op voor goede gesprekken.’

Voorwaarden nieuw woonruimteverdeelsysteem bekend

LISSE – De wijze waarop het nieuwe woonruimteverdeelsysteem wordt opgezet, wordt langzaam duidelijker. Uit een vorige week openbaar gemaakte memo, blijkt dat het oude rigide systeem waarbij er niet of nauwelijks plaats was voor maatwerk, komt te vervallen. In plaats daarvan zal het nieuwe woonruimteverdeelsysteem, dat geldt voor alle gemeenten in de regio’s Holland Rijnland en de Rijnstreek, ruimte bieden voor lokale en regionale uitgangspunten.

‘Holland Rijnland (waaronder de Rijnstreekgemeenten vallen, JD) kent één open regionale woningmarkt in de huursector, waarbinnen subregionale en lokale verschillen in vraag en aanbod worden onderkend. Er is keuzevrijheid voor woningzoekenden op basis van een simpel, transparant en rechtvaardig woonruimteverdeelmodel’, aldus de memo.

Het toewijzingssysteem is van toepassing op alle sociale huurwoningen, maar niet op de sociale koop- en particuliere sociale verhuurwoningen. Volgens het voorstel wordt tenminste 70% van de vrijkomende woningen aangeboden aan iedereen die zich als woningzoekende heeft ingeschreven voor het systeem. Maximaal 30% mag worden toegewezen volgens afwijkende, lokale beleidsregels. Zo willen veel gemeenten graag een deel van hun woningvoorraad toe kunnen wijzen aan de eigen inwoners. Dit sluit aan bij de wens van veel mensen om binnen de eigen gemeente te kunnen verhuizen.

De zogeheten ‘urgentieregeling’, waar steeds meer mensen een beroep op doen om in aanmerking te willen komen voor een sociale huurwoning, wordt drastisch beperkt, aldus de memo. ‘De woningmarkt is schaars en urgenten moeten hierin geholpen worden. Als echter aan veel personen een urgentie wordt gegeven, zijn de mogelijkheden voor regulier woningzoekenden ook beperkter.’ De reacties van alle betrokken partijen wordt in het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van 21 september besproken. Op basis van die reacties zal de stuurgroep woonruimteverdeling de beleidsuitgangspunten in een definitief advies verwoorden. Dit najaar moet een nieuwe huisvestingsverordening zijn opgesteld. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland zal deze ontwerpverordening voor inspraak worden vrijgegeven voor belanghebbenden en de gemeenteraden. Uiteindelijk kan de verordening dan in juni 2012 worden vastgesteld.

Extra geld voor nieuwe toiletten dansschool

LISSE – Nadat de gemeente al eerder 30.000 euro investeerde in het noodzakelijke onderhoud aan de toiletten en keuken, wil het college van burgemeester en wethouders nu een extra bedrag van 20.000 euro opzij leggen voor het gebouw van dansschool Welkom aan de Bondstraat.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet dinsdag 16 augustus weten: ‘Het is de kunst om binnen het budget te blijven. We hebben de afgelopen jaren ons niet echt een goede verhuurder getoond en we hebben het onderhoud laten versloffen. Nu moeten we noodingrepen uitvoeren voor het toilet en de keuken. De oorspronkelijke raming van de kosten was 30.000 euro.’ Van de aannemer Bouwbedrijf Schaap heeft de gemeente echter een aangepaste prijsopgave ontvangen en de totale kosten bedragen nu 44.751 euro. Het is niet mogelijk de verbouwing van de toiletten en de keuken op een verantwoordelijke wijze voor een lager bedrag uit te voeren.

Brekelmans: ‘Nu moeten we 20.000 euro extra betalen om de mensen fatsoenlijk te laten dansen. En daar zit het dak- en schilderwerk nog niet bij.’ Omdat de danslessen weer op 1 september beginnen is Schaap al begonnen met de renovatie van de toiletten. De planning is om de renovatiewerkzaamheden van de toiletten en de sloopwerkzaamheden van de keuken voor 1 september afgerond te hebben.

Fit en Vitaalmarkt

LISSE – Een Fit- en Vitaalmarkt wordt georganiseerd op zaterdag 29 oktober. Dit nieuwe evenement vindt tussen 10:00 uur en 14:00 uur plaats in ’t Poelhuys en zal gaan over ouderen- en gezondheidsbeleid op het onderdeel Bewegen. Deze markt komt in de plaats van de Seniorenmarkt en aan het initiatief werken verschillende organisaties en verenigingen mee. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 16 augustus weten: ‘Het beweegaanbod dat daar gepresenteerd wordt, is voor alle 55-plussers beschikbaar. Niet alleen zullen daar organisaties als FC Lisse Golf, de Ren en Toervereniging, Stichting Paraplu en de SWOL aanwezig zijn. Ook zal een bekende Nederlander acte de présence geven. Wie deze BN’er zal zijn, daarover hield de wethouder zijn lippen stijf op elkaar. De toegang van de Fit- en Vitaalmarkt zal gratis zijn.

Leden commissie bezwaarschriften bekend

LISSE – De namen van de leden van de nieuwe commissie Bezwaarschriften en Klachten zijn dinsdag 16 augustus bekend gemaakt. Het zijn allen mensen met een juridische achtergrond; zij treden voor minimaal één en maximaal vier jaar aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende personen benoemd: Saskia Scheerhout (Den Haag); voorzitter, Max Waaning (Leiden); plaatsvervangend voorzitter, Wouter van Steenbergen (Amsterdam); lid. Daarnaast zijn twee plaatsvervangende leden benoemd: Willem van den Aardweg (Den Haag) en Willemijn Lever. Wethouder Adri de Roon (D66) liet desgevraagd weten: ‘Ik heb zeer veel vertrouwen in de kwaliteiten van deze mensen.’

Alzheimer Café Teylingen verbindt mensen


TEYLINGEN – Dementie is het laatste taboe, dat nog altijd niet doorbroken is. Het is ook lastig om erover te praten, want voor mensen die er (nog) niet mee te maken hebben, is het moeilijk voor te stellen welke gevolgen dementie heeft voor iemands leven. Simpele zaken als het dekken van een tafel of het herinneren van de naam van je oudste dochter zijn dan onoverbrugbare kloven geworden. In het Alzheimer Café Teylingen komen mensen die lijden aan dementie en hun partners om samen te zijn, te praten en te lachen. En wie een traan wil laten, kan dat ook gerust doen.

In Teylingen wonen 523 mensen die leiden aan deze ziekte, waarbij de kwaliteit van de hersenen iedere dag een beetje meer aftakelt. De komende twintig jaar zal het aantal mensen met dementie met 47% stijgen. Het Alzheimer Café, dat in 1997 voor het eerst in Leiden werd georganiseerd en navolging heeft gevonden in 200 gemeenten in binnen- en buitenland, is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. De gasten praten met elkaar in een gemoedelijke sfeer over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening.

Yvonne Martens en Marijke Verbiest zijn de twee ‘kroegbazen’: zij interviewen de gasten en praten de avond aan elkaar. Martens: ‘Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek waar ervaringen uitgewisseld worden. In een gewoon café ontmoet je normaliter geen lotgenoten; daar zijn teveel prikkels voor Alzheimerpatiënten.’ Verbiest vult aan: ‘Je kunt hier zijn wie je bent. De schaamte is er nog altijd bij dementerenden en hun partner, maar je kunt er in ieder geval over praten.

Kenmerkend voor dementiepatiënten is dat vaak alle remmingen wegvallen. Een heel verlegen man kan dan zo op een onbekende vrouw afstappen en de meest onkuise voorstellen doen. Ook komen de meest bizarre verhalen boven, weet Verbiest: ‘Zo was er een vrouw die 97 aardappelschilmesjes in haar huis had liggen. Ze kon zo’n mesje namelijk nooit vinden en kocht iedere keer een nieuw exemplaar.’ Een ander voorbeeld verhaalt over een dementerende man, die door een ‘vriendin’ misbruikt werd; zij soupeerde de gehele erfenis op.

En dan het trieste verhaal van de dementerende man, die door zijn vrouw opgedragen werd om de tafel te dekken. Hij nam de borden en het bestek mee naar de woonkamer en deed wat hem opgedragen werd. Alleen dekte hij de bank. Het zijn vaak trieste verhalen, maar zeer herkenbaar voor alle aanwezigen. ‘Af en toe nemen mensen een gedicht mee, waarmee ze hun emoties kunnen uitdrukken’, vertelt Martens.

Het eerste half uur van het Alzheimer Café is de inloop, met een ontvangstdrankje, terwijl de vijf leden van de werkgroep rondlopen en de mensen op hun gemak stellen. In het tweede half uur wordt een gast (ervaringsdeskundige of professioneel deskundige) geïnterviewd, waarna een pauze volgt met livemuziek. De bijeenkomst eindigt met een vragenhalfuur, inclusief discussie waarbij ook problematieken besproken worden. De vijf leden van de werkgroep kijken elkaar en zeggen: ‘Het meedoen aan en verzorgen van het Alzheimer Café kost wel energie, maar het geeft ons ook veel voldoening. En de bezoekers hebben weer een stukje extra kracht gekregen die ze nog hard nodig zullen hebben.’

Het Alzheimer Cafe Teylingen wordt georganiseerd door Welzijn Teylingen, WWZ-Marienstaete-Valent, GGZ Duin- en Bollenstreek, ActiVite, Alzheimer Nederland en gesteund door de Carolusgulden. De eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café vindt in ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a in Sassenheim plaats, op maandag 12 september tussen 19:00 uur en 21:15 uur. Het onderwerp van gesprek is dan: ‘Vergeetachtig of dement; van onderzoek tot diagnose’ en een ervaringsdeskundige zal dan de aanwezigen informeren. Tijdens de tweede bijeenkomst op 10 oktober houdt de auteur Ruud Dirkse een presentatie.

Meerjarenraming mensen met dementie

Momenteel zijn er circa 230.000 mensen in Nederland met de diagnose ‘dementie’. Geschat wordt dat daarnaast nog ongeveer 30.000 mensen deze ziekte wel hebben, maar waarbij nog geen diagnose is vastgesteld. In 2050 zullen in Nederland een half miljoen mensen leiden aan dementie, zo is de voorspelling. Momenteel wonen in heel Zuid-Holland Noord ruim 5.000 thuiswonende dementerenden. Het aantal betrokken mantelzorgers voor deze mensen is ruim 1.500.

Binnen de gemeente wonen 523 mensen die leiden aan deze ziekte, waarbij de kwaliteit van de hersenen iedere dag een beetje meer aftakelen. De gemiddelde levensverwachting na constatering van deze ziekte is acht jaar. De komende twintig jaar zal het aantal mensen met dementie met 47% stijgen.

Dementie komt voor bij ongeveer 6% van de mensen ouder dan 60 jaar en bij maar liefst 20% van de senioren ouder dan 80 jaar. 70 % van de mensen met dementie woont thuis en blijft dit doen tot zes jaar na de diagnosestelling. De laatste circa twee jaar worden doorgebracht onder intensieve begeleiding, meest in een instelling. De Ziekte van Alzheimer is met 70% de meest voorkomende vorm van dementie.

Bollenpoëziewandelroute

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders wil een wandel- en / of fietsroute ontwikkelen. Langs deze route komen diverse borden met daarop ‘Bollenpoëzie-gedichten’ of fragmenten hiervan. Doel van dit initiatief is het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht. Of dit pad nieuw wordt aangelegd, of dat er gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur, moet nog bekeken worden. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Cultureel Café

LISSE – Tweemaal per jaar wordt een Cultureel Café georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wisselen mensen uit het culturele veld informatie met elkaar uit. De wisselende ontmoetingsplek kan zijn in ’t Poelhuys, de Greef, de Bibliotheek Bollenstreek of het ooit (in 2014?) nog te realiseren Floralis Theater. De gemeente Lisse wil hierin een ‘faciliterende rol’ spelen, zo staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Culturele bibliotheek

LISSE – Vanaf volgend jaar zijn in de bibliotheek niet alleen maar boeken, dvd’s en cd’s te vinden. Ook worden culturele activiteiten vertoond en volgens de vorige week openbaar gemaakte cultuurnota hoeven deze culturele voorstellingen zich niet te beperken tot de zondag. Zo kunnen er diverse (kleinschalige) culturele activiteiten als discussies, lezingen of voordrachten, plaatsvinden. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Cultuurkrant

LISSE – Er moet meer informatie komen over de culturele activiteiten. Om dit te bereiken wordt de website ‘Cultuurpunt Lisse’ beter benut. Daarnaast wil de gemeente een digitale Cultuurgids Lisse ontwikkelen. Op deze site kan iedere culturele organisatie een pagina ter beschikking krijgen, die naar eigen inzicht ingevuld kan worden. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders het plan opgevat om een Cultuurkrant Lisse te ontwikkelen. Deze Cultuurkrant geeft maandelijks een overzicht van alle culturele activiteiten en evenementen in Lisse. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de organisatie SLIM (Stichting Lisse Marketing). Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Dorpsdichter voor betere dichtwerk

LISSE – De komende twee jaar zal het dorp beschikken over een echte Dorpsdichter. Deze man/vrouw krijgt de opdracht om in die periode tenminste twintig gedichten te maken over Lisse en actuele gebeurtenissen in het dorp. Het college van burgemeester en wethouders overweegt om deze gedichten uiteindelijk in een boekje te bundelen. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd. De Roon laat weten: ‘Ik heb al een aantal mensen in gedachten die Dorpsdichter zouden kunnen worden. Het moet wel gaan om een dichter die enige verdienste heeft en het zal dus niet zomaar een inwoner zijn die ook wel eens rijmpjes maakt.’

Erfgoedkennis door museumbezoek

LISSE – In het schooljaar 2012 nemen de basisscholen deel aan het project Museum en School van de Museumgroep Leiden. De leerlingen bezoeken dan diverse musea en erfgoedinstellingen; op deze manier maken ze kennis met een breed aanbod van erfgoededucatie. De gemeente ondersteunt dit initiatief door een deel van de kosten te subsidiëren. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Historisch boekje

LISSE – Het verzamelen van verhalen voor historische gebeurtenissen in Lisse. Een initiatiefnemer die deze taak op zich wil nemen en het resultaat vastlegt in bijvoorbeeld een gedenksteen, boek of kunstobject, krijgt de warme subsidiesteun van de gemeente. Tenminste, als het project uitgevoerd wordt in samenwerking met een culturele instelling als de Vereniging Oud Lisse, Cultuur Historisch Genootschap, Museum De Zwarte Tulp, Kasteel Keukenhof of ’t Huys Dever. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Historische route-app

LISSE – Een ‘Lisse historische route-app’ moet toeristen naar het bollendorp trekken. Met deze app kan langs historische plekken in en buiten het dorp worden gewandeld. De app kan worden opgesteld en uitgevoerd door een of meer culturele instellingen als de Vereniging Oud Lisse of het Cultuur Historisch Genootschap. De gemeente zou een dergelijk initiatief financieel kunnen ondersteunen. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Meer faciliteiten voor muziekonderwijs

LISSE – Het aanbod en de huisvesting van (particulier) muziekonderwijs moet gestimuleerd worden. In overleg met het SymofnieOrkest Bloembollenstreek wordt onderzocht hoe groot het aanbod is van muziekdocenten en welke mogelijkheden het in 2014 te realiseren Floralis Theater kan bieden voor de huisvesting. De Stichting BESCAL zal hierbij een bemiddelende rol vervullen. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd. Hij stelde: ‘We willen meer faciliteiten voor particuliere leraren creëren. Overigens zullen deze faciliteiten niet gratis ter beschikking worden gesteld.

Nieuwe beeldengids

LISSE – Een nieuwe beeldengids om de huidige kunstwerken in de openbare ruimte in kaart te brengen. In deze gids worden alle kunstwerken beschreven en hun locatie op een plattegrond aangegeven. Zodra de kunstwerken op het Raadhuisplein en in de wijk Ter Beek zijn gerealiseerd, moet deze beeldengids het levenslicht zien. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Nieuwe cultuurnota

LISSE – De gemeente gaat de komende drie jaar niet alleen nieuwe culturele activiteiten stimuleren, maar ook enkele bestaande. De kunst- en cultuurmarkt blijft bestaan, maar de subsidie hiervoor wordt tot 2015 afgebouwd naar nul. Dit maakte wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 16 augustus bekend tijdens de presentatie van de concept Cultuurnota 2012 – 2015.

Deze cultuurnota heeft enkele ‘beleidsdoelen’: ‘Het vergroten van cultuurparticipatie in cultuuraanbod, voortzetting van cultuureducatie en samenwerking en interactie bevorderen. Daarnaast moet cultureel ondernemerschap bevorderd worden, faciliteiten gecreëerd die een cultureel aanbod mogelijk maken en het huidige beleid aangaande de beeldende kunst in de openbare ruimte anders opgezet worden. De definitieve cultuurnota wordt na afronding van de inzageperiode op 24 november aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nieuwe kronieken

LISSE – Al eerder verscheen de ‘Kleine kroniek van Lisse’ over de jaren ’60 van de vorige eeuw. Momenteel is auteur Arie in ’t Veld bezig met de tweede editie over de jaren ’70. Dinsdag 16 augustus had wethouder Adri de Roon (D66) goed nieuws voor de schrijver, bij het openbaar maken van de concept Cultuurnota 2012 – 2015. Het college van burgemeester en wethouders willen dat ook de vijftiger en tachtiger jaren van Lisse beschreven worden.

Nieuwe kunstvisie

LISSE – Iedere twee jaar moet er een nieuw kunstwerk in de buitenruimte van Lisse verschijnen. Bovendien worden alle al aanwezige kunstwerken voorzien van tekstbordjes met een korte beschrijving van de titel en de naam van de kunstenaar. Tot voor kort had de gemeente het beleid om één kunstwerk per wijk te realiseren. Daar wil het college van burgemeester en wethouders nu van af.


De locaties van de kunstwerken moeten een parkachtige omgeving zijn en bovendien moeten de kunstwerken een samenhang hebben met elkaar. Dit kan gebeuren door vast te houden aan eenzelfde thema en / of kunststroming. Per jaar wordt 40.000 euro gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe buitenkunst. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

De wethouder informeert: ‘Als voorbeeld voor een plek waar meer dan één kunstwerk kan komen te staan, noem ik het park naast ‘t Poelhuis. Dat zou voor bezoekers bijzonder interessant kunnen zijn. Ook kan de gemeente bij alle ingangen van het dorp keramieken beelden laten plaatsen, net zoals het ‘Meisje van Lisse’. Alleen wordt dat dan niet het meisje van Lisse, maar bijvoorbeeld de ‘Heer van Lisse’.’

Subsidie voor vernieuwende kunst

LISSE – De cultuurparticipatie en het cultuuraanbod moet worden vergroot. Om dit te bereiken, krijgt de commissie Culturele Zaken meer mogelijkheden om jaarlijks incidentele subsidies toe te kennen. Deze subsidiegelden ter waarde van maximaal 9.000 euro, zijn bedoeld voor instellingen of organisaties van ‘vernieuwende, op samenwerking gerichte en uitzonderlijk waardevolle bestaande culturele activiteiten, naast de activiteiten op het gebied van muziek, zang en overige podiumkunsten.’ Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Verdubbelaar voor conservator

LISSE – Museum De Zwarte Tulp ontvangt een eenmalige financiële ondersteuning van ten hoogste 30.000 euro voor de inhuur van een conservator. Deze man moet zorgdragen voor de professionalisering van de inrichting van de exposities en verbetering van de museale kwaliteit. Op die manier moet het bezoekersaantal stijgen. De gemeente gebruikt het bedrag als ‘verdubbelaar’; het museum moet hetzelfde bedrag investeren in de conservator, bijvoorbeeld door het vinden van sponsors. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Verzamelgebouw voor kunstenaars

LISSE – Is het mogelijk om een verzamelgebouw voor kunstenaars (goedkoop) te realiseren? De haalbaarheid van dit idee wordt onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders denkt hierbij aan het tijdelijk als expositie- en werkruimte/atelier gebruiken van leegstaande panden. Gedurende de periode van leegstand kunnen Lissese kunstenaars deze panden dan – tegen een vergoeding – gebruiken voor hun werkzaamheden en kunstuitingen. Om dit te bereiken, moeten afspraken gemaakt worden tussen ondernemers (de pandeigenaren) en kunstenaars. Dit staat geschreven in de concept Cultuurnota 2012 – 2015, die dinsdag 16 augustus door wethouder Adri de Roon (D66) openbaar gemaakt werd.

Premtime bezoekt viszaak

VOORHOUT – En plots stond hij daar: de bus voor het radio-1 programma Premtime, van de bekende radiomaker/advocaat Prem Radhakishun, de man die bekend staat om zijn zelfverklaarde superieure intellect. Voor een live-uitzending waarin het onderwerp ‘Duurzame vis’ werd besproken, bezocht de plaatsvervangend radio-interviewster Ebru Umar de winkel van Wim en Sandra Klok; een van de weinige viswinkels in de regio Den Haag waar MSC-gecertificeerde vis te koop is.

De uitzending vond plaats op dinsdag 16 augustus, waarbij Femke Nagel van Greenpeace en Nathalie Steins van MSC een woordenstrijd aangingen over de effectiviteit van het MSC-keurmerk. Wim Klok mocht ook participeren aan deze discussie en hij deed dat met verve. Buiten de uitzending om laat Umar weten: ‘Het is prachtig om hier te zijn, want in Amsterdam heb je geen aparte vis- of bakkerszaken meer. Daar baal ik van. Ik eet wel vis, maar geen duurzame vis. Ik ben namelijk gedoemd om de vis bij een grote supermarkt te kopen. Daar kies ik wel vaak voor de IJslandse vis, hopende dat deze vis zo milieuvriendelijk mogelijk gevangen wordt.’

Hufterig

Column: De waan(zin) van de week

“Waarom is er toch zoveel kritiek op hoogleraren? Deze mensen hebben toch gestudeerd en hebben veel meer kennis dan de gemiddelde Nederlander?” Dit soort uitspraken zijn regelmatig te horen, met name waar het gaat om het ‘linkse gelijk’. Het zijn echter de hoogleraren zelf die bijdragen aan de achteruitgang van hun prestige. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoeken waarbij de conclusies gelijk zijn aan de eigen belevingswereld.

Zo oordeelt Roos Vonk, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit dat vleeseters egoïstischer, asocialer en hufteriger zijn dan mensen die geen vlees eten (vegetariërs en veganisten). Zij gaat er daarbij vanuit dat vleeseters ‘bovenaan de voedselketen staan, ten koste van anderen’ en stelt: “vlees eten haalt het slechtste in de mens naar boven”. Hoe komt Roos bij deze wijsheid? In het onderzoek, dat ze had opgesteld samen met economisch psycholoog Marcel Zeelenberg en consumentenwetenschapper Diederik Stapel van de Universiteit van Tilburg, werden mensen gevraagd om anderen bij bijvoorbeeld een brand te helpen. Bij meerkeuzevragen zouden vleeseters egoïstischer reageren. “Vlees eten is een manier om je te verheffen boven anderen”, aldus Vonk.

Het is altijd goed om meer te weten van degene die de boodschap overbrengt. Wie is Roos Vonk nu helemaal, behalve dan hoogleraar? Zij was van 2005 tot 2008 tevens voorzitter van de Stichting Wakker Dier, een organisatie die opkomt voor de dieren in de vee-industrie en misstanden aan de kaak stelt.’ Maar die achtergrond heeft uiteraard helemaal niets te maken met de uitkomsten van dit onderzoekje. Ik vraag me wel af of Vonk ooit een onderzoek gaat uitvoeren naar de misplaatste arrogantie waarmee veganisten zich door het leven voortbewegen. Hun levensmotto lijkt altijd te zijn: “Ik eet geen vlees omdat ik weet dat dit beter is en wellicht zul jij dat ooit ook beseffen.” Over arrogantie gesproken…

Pas als de EU oproept tot een boycot van Syrie, wil Shell stoppen met haar activiteiten in dat land. Tot die tijd gaat deze multinational vrolijk door met het leveren van brandstof voor de tanks die protesterende burgers neermaaien. Het lijkt me verstandig dat we tot de EU-boycot van start gaat, eerst maar eens Shell gaan boycotten.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Tonnie van Meegen (58): Nederlands directeur en initiatiefnemer
Michael Showers (45): Amerikaans acteur
George Band (82): Brits bergbeklimmer
Stetson Kennedy (94): Amerikaans schrijver
Will van Zeeland (81): Nederlands burgemeester
Jos Rouwen (68): Nederlands politiewoordvoerder

Het woord van de week: asfaltpecunia.

29 augustus 2011

Droge Dag van Sassem


SASSENHEIM – De Nacht van Sassem viel vrijdag 26 augustus enigszins in het water, maar de vele duizenden bezoekers aan de markt genoten van het droge weer. Of het nu ging om overhemden, kaas of een kunstwerkje; er was voor elk wat wils.

25 augustus 2011

Hoe is het toch met…?

Nel Meijerink – de Wit, directeur De Witte School

NOORDWIJK – Ze zwaaide jarenlang de scepter bij De Witte School en zorgde er in die tijd onder meer voor dat de samensmelting tussen de kleuterschool en basisschool soepel verliep. Acht jaar geleden nam ze afscheid van haar werkzame leven in de educatieve sector, maar na een jaar ‘stoffen en stofzuigen’ strijdt ze tegenwoordig voor de rechten en belangen van gehandicapten. In 2009 werd ze benoemd tot mantelzorger van het jaar. Hoe is het nu toch met Nel Meijerink?

In 1966 kwam Meijerink in Noordwijk wonen, waar ze in aansluiting op haar kweekschoolopleiding bij welhaast alle scholen als invalkracht aan de slag ging. In die tijd kwam haar eerste man tragisch om bij een verkeersongeluk. Nadat ze haar huidige echtgenoot ontmoette, waarmee ze deze maand haar 40-jarig huwelijk vierde, besloot Meijerink een aantal jaren de zorg voor de drie kinderen op zich te nemen. Er was echter een schreeuwend tekort aan leraren, dus ze bleef als invalskracht actief in het onderwijs.

Gelukkig maar, zo stelt Meijerink: ‘Ik merkte dat ik geen huisvrouw was. Ik kan koken als de beste, maar stof afnemen en stofzuigen ligt me niet.’ In 1978 kreeg ze een vast contract als lerares op De Witte School. ‘Een klas is als een groot gezin. Ik hield erg van de gezellige sfeer.’ In 1985 moesten basisscholen en kleuterscholen fuseren, maar de combinatie tussen de conservatief ingestelde De Witte School en de vrije creatieve kleuterschool lag gecompliceerd. Meijerink was de ideale persoon om dit proces in goede banen te leiden. ‘Ik was een soepel mens en door mijn Montessori-opleiding was ik aanvaardbaarder.’ Haar man werd echter blind en na enkele herseninfarcten raakte hij volledig hulpbehoevend. Daarom verruilde Meijerink haar functie voor een positie als invalskracht, maar moest uiteindelijk ook deze professie opgeven. ‘Het klas draaien werd steeds moeilijker. Het is heel stressvol als er een klas zit te wachten, terwijl thuis je echtgenoot wacht op de uitvoering van de persoonlijke verzorging.’

Een zware depressie zorgde ervoor dat Meijerink bij haarzelf te rade moest gaan en op haar 63ste stopte ze volledig met werken. ‘Ik gin een maar stofzuigen, maar vond er nog altijd niets aan. Ik wilde me met zaken bemoeien en daarom ben ik begonnen met het Wmo-gebeuren. Ook ben ik voorzitter van de Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn.’ Over de reden waarom ze deze overstap van onderwijs naar zorg maakte: ‘Het leven met een lichamelijk en geestelijk gehandicapte echtgenoot is erg moeilijk. Ik kom niet alleen op voor mijn eigen belang. Juist niet. Het gaat me om het welzijn van anderen. Het PGB (persoonsgebonden budget) moet blijven, want alleen op die manier krijgen gehandicapte mensen de kans om hun eigen leven te leiden.’ Op 9 september heeft Meijerink een gesprek met Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten om haar te wijzen op het belang van het behouden van het PGB.

Ze denkt nog met plezier terug nar de uitreiking in 2009: ‘Mantelzorger van het jaar zijn was een leuke erkenning. De overheid moet goed beseffen dat Nederland terugvalt in een nieuwe economische crisis als alle mantelzorgers ermee zouden stoppen.’ Meijerink besluit: ‘De komende vijf jaar wil ik me blijven inzetten voor de zorgbehoevenden. Als ik dat niet heb, ga ik dood. Ik kan geen leven als huisvrouw leiden; ik wil me bemoeien met zaken die ertoe doen.’

Taalpuristen zijn blij

NOORDWIJK – Al jarenlang strijden taalpuristen tegen de almaar voortschrijdende invloed van het Engels in onze Nederlandse taal. Zo staat de term ‘Kiss en Ride zone’ hoog op de lijst van taalirritaties van deze Neerlandici. De gemeente scoort wat dat betreft veel punten; sinds het begin van het schooljaar maakt Noordwijk gebruik van dit bord: de ‘Zoen & Zoef strook’, dat bij enkele scholen geplaatst is.

Europese jeugd neemt afscheid

SASSENHEIM – Na een week van activiteiten was voor veertien jongens en meisjes uit verschillende Europese landen het Sassenheimse deel van het zomerkamp al weer voorbij. De 16- tot 18-jarigen uit onder meer Wit-Rusland, Spanje, Polen en Zweden bouwden in die tijd een innige vriendschap op, zo laat deelnemer Jonathan weten. Daar zullen de sloepentocht over de Kaag, een dagje Amsterdam, een puzzelwandeltocht in Sassenheim en bezoeken aan Volendam en het Langervelderslag zeker aan bijgedragen hebben. Met een barbecue werd het einde van de week gevierd en draagt de Rotary Club Sassenheim de kinderen over aan hun zusterclub in Zutphen.

Lastig financieel plaatje voor Roeivereniging Iris

LISSE – De wens van Roeivereniging Iris om zo snel mogelijk nieuwe huisvesting te realiseren, wordt opgehouden door bureaucratische en financiële moeilijkheden.

Eerder dit jaar zegde de gemeente maximaal 30.000 euro krediet toe voor het tijdelijk huisvesten van de roeivereniging nabij het jongerencentrum. Uit berekeningen blijkt echter, dat de kosten voor de realisatie van een tijdelijke loods 54.050 euro bedragen. Iris gaf daarop in een brief aan de gemeente aan: ‘Gezien de nijpende problematiek in onze huidige huisvesting en de meer dan ernstige problemen die we thans ondervinden, hebben we als bestuur besloten dat het traject voor de nieuwe tijdelijke huisvesting niet langer kan wachten. We willen dan ook nu direct starten met de procedure. Het financiële tekort dat nu ontstaat voor de realisatie van de loods moeten wij als vereniging bij elkaar zien te sprokkelen op de een of andere manier. Behalve een stukje reserve dat we als vereniging hebben kunnen opbouwen in ons korte bestaan zullen we ook als vereniging een lening aan moeten gaan. Vervelend maar het is niet anders.’ De vereniging vraagt de gemeente om te helpen bij het zo snel mogelijk te laten verlopen van de realisatie van de tijdelijke loods.

Zo eenvoudig is dat echter niet, blijkt uit een ambtelijk verslag. ‘De roeivereniging is er vanuit gegaan dat de nutsvoorzieningen bij het jongerencentrum vandaan getrokken worden, maar dat gaat niet lukken. Er komt een nieuw gebouw dat zelfstandig op voorzieningen, mét meters aangesloten moet worden. Daar zijn kosten aan verbonden. Met deze kosten houdt de roeivereniging geen rekening.’

Ook de sanitaire voorzieningen blijken onderwerp van discussie: ‘De gemeente heeft geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen van het jongerencentrum. Stichting BESCAL geeft aan dat het gebruik van de sanitaire voorzieningen door de roeivereniging geen optie is. De roeivereniging heeft geen kostenpost opgenomen voor sanitaire voorzieningen, omdat de roeivereniging er vanuit is gegaan dat de gemeente voor sanitaire voorzieningen zorgt.’ De komende maanden moet duidelijk worden of de roeivereniging deze extra kosten moet dragen of dat de gemeente bereid zal zijn om nog meer dan de eerder toegezegde 30.000 euro bij te dragen.

Zondagsopeningstijden bibliotheek bekend

LISSE – De bibliotheek wordt in de wintermaanden op zondag opengesteld tussen 12:00 uur en 16:00 uur. Die middagen worden ook gebruikt om culturele activiteiten te organiseren. Dit voorstel heeft de Bibliotheek Bollenstreek gedaan aan het gemeentebestuur en daarmee lijkt het erop dat een van de ambities uit het coalitieprogramma van de gemeente Lisse 2010 – 2014 wordt gerealiseerd.

De gemeente wil dat er naast de bestaande kernfuncties van de bibliotheek (kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literair, ontmoeting en debat) een extra accent wordt gelegd op het culturele aspect. Een ambtelijk rapport stelt: ‘Dit kan worden bereikt door een zondagsopenstelling in de wintermaanden, waaraan diverse culturele activiteiten kunnen worden gekoppeld. Het betreft hier kleinschalige culturele activiteiten, zoals workshops, culturele lezingen of een politiek debat.’

Daarnaast verhuurt de bibliotheek de ruimte van haar pand aan externe partijen voor het organiseren van culturele activiteiten. De bibliotheek vervult hierin een faciliterende rol. De eerste zondagsopenstelling kan naar verwachting worden gerealiseerd in januari 2012. De financiering van de inrichting van de podiumfunctie bedraagt € 36.000 en komt ten laste van de begroting 2012 van de Bibliotheek Bollenstreek.

Een eerste evaluatie over de zondagopenstelling vindt medio 2012 plaats. Dan wordt gekeken of het aantal bezoekers tijdens de nieuwe openingstijden (inclusief zondagsopenstelling) tenminste gelijk is. Ook het aantal deelnemers aan de culturele activiteiten dient ten opzichte van het huidige aantal deelnemers tenminste gelijk zijn en er moet een toename van het aantal culturele activiteiten zijn in zowel aantal als diversiteit ten opzichte van het huidige culturele aanbod van de bibliotheek.

Lustrumjaar Rotary bol van nieuwe initiatieven

VOORHOUT – Het komende jaar zwaait Ruud Spuijbroek (59) de spreekwoordelijke scepter bij de Rotaryclub Voorhout. Tot 1 juli 2012 zal hij zich samen met de overige 37 leden inzetten om enkele doelstellingen te halen. Zo wordt het lustrumjaar – deze afdeling is in 1991 opgericht – gevierd met een concert, zijn er plannen voor een mobiel muziekpaviljoen en wil de Rotaryclub de gemiddelde leeftijd van de leden omlaag zien te krijgen.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. De basis van hulp die Rotary kan geven aan de medemens wordt gevormd uit de hechte vriendschap van rotarians onder elkaar. Wereldwijd worden miljoenen euro ingezameld voor de actie ‘End Polio now’. In Voorhout timmert de Rotary aan de weg met onder meer het jaarlijkse luchtkussenfestival dat samen met de TOV, Oranje Vereniging Voorhout en de IJsclub wordt opgezet. Ook doneert de club rond kerst aan de Voedselbank.

Een Rotarylid word je niet, je wordt ervoor gevraagd. Dat moment gebeurde zes jaar geleden bij Spuijbroek en hij zei volmondig ‘Ja’ tegen het lidmaatschap. ‘De Rotary is geen elitaire hap, integendeel zelfs. Het lidmaatschap is niet alleen een investering in je eigen toekomst, ook dien je een maatschappelijk doel.’ Het komende bestuursjaar staat in het teken van de zelfreflectie, laat de voorzitter weten. De gemiddelde leeftijd is aan de hoge kant; het is dik boven de zestig jaar. We willen jongeren bij de club hebben en daar versta ik de 50-minners onder. Wanneer je de onderkant van de leeftijd mist, mis je ook de aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de maatschappij. Jongeren kunnen een enorme toegevoegde waarde hebben aan de Rotary Voorhout.’

In dat kader wordt nu ook hard nagedacht om in Teylingen – in samenwerking met Rotaryclub Sassenheim – een jongerenafdeling op te zetten. ‘Het is onze wens dat een Jonge Rotaryafdeling voor 30 juni 2013 is opgericht’, aldus de voorzitter. Het komende jaar staat echter ook in het teken van het 20-jarig bestaan. Daarom wordt woensdag 28 september een concert gegeven in de St. Bartholomeuskerk, waarbij de inkomsten naar het goede doel gaan.

Spuijbroek besluit: ‘We willen iets tastbaars achterlaten bij de Voorhoutse gemeenschap en we willen samen met de partners waar we ook voor het Luchtkussenfestival mee samenwerken een mobiel muziekpaviljoen realiseren. Het zou mooi zijn als dit er ook medio 2013 staat.’ Hij trapt lachend een open deur in: ‘Inderdaad, bij onze club is harmonie het toverwoord.’ Wat hoopt u dat de leden over een jaar over u zeggen? ‘Dat we dan een sluitende begroting hebben, al onze plannen zijn gerealiseerd en dat we dan door de aanwas van enkele nieuwe leden de gemiddelde leeftijd met een jaar hebben laten dalen.’