Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 augustus 2011

“Back to niks”

TEYLINGEN – Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de subsidies van verenigingen naar nul te brengen, lijkt een meerderheid van de gemeenteraad te krijgen. Al werden er tijdens de vergadering van de commissie Welzijn op maandag 29 augustus wel nog enkele kritische noten gekraakt.

Zo pleitte commissielid Hartveld (D66) voor een versnelde invoering van de sport- en cultuurpas, om ervoor te zorgen dat de minder draagkrachtigen in de samenleving met zo’n pas toch konden blijven sporten. Fractievoorzitter Ten Boden (Trilokaal) pleitte voor het aanleggen van een tijdelijke reserve ‘om te voorkomen dat verenigingen omvallen in het eerste overbruggingsjaar’. Commissielid Scholten (CDA) pleitte ervoor dat er vanaf volgend jaar geen sprake meer is van het structurele overschot op de gemeentelijke begroting. “De inwoners zullen de bezuinigingen op de subsidies gaan spiegelen met toekomstige uitgaven van de gemeente.” Ook wilde hij weten of het gratis lidmaatschap voor 15-minners bij de bibliotheek blijft bestaan.

Fractievoorzitter Frans Nederstigt (ChristenUnie) vond dat deze ‘Herijking subsidiebeleid – Back to basics’ een ordinaire bezuinigingsoperatie is. “Het college zegt dat in 2014 geen enkele sport- en cultuurvereniging meer afhankelijk is van gemeentelijke subsidie. Dat is logisch, want als je verenigingen in de steek laat, gaan sommigen over de kop en houd je alleen die verenigingen over die in staat zijn om te blijven bestaan. Dat is geen ‘back to basics’, dat is back to niks.” Commissielid Haroun (PvdA) pleitte voor de jongsten in onze samenleving: “Het niet meer willen investeren in de jeugd met betrekking tot de sportontwikkeling is een onjuiste ontwikkeling. Het is van belang voor de toekomst om in hen te investeren.”

Wethouder Karin Lambrechts reageerde dat de Sport- en cultuurpas er zal komen en dat er op dit moment al een ISD-regeling is voor het gebruik van sport- en culturele activiteiten. Daar maken momenteel 144 Teylingers gebruik van. Ze was geen vorstander van een tijdelijke reserve voor de verenigingen: “De gemeente is er niet voor om de verenigingen te blijven ondersteunen. Als er geen draagvlak is bij de verenigingen kan dat meerdere redenen hebben. Op dit moment hebben al enkele verenigingen een teruglopend ledenaantal en dat komt niet door de bezuinigingen.”

Lambrechts kon geen toezegging doen dat de bibliotheekpassen voor de jeugd gratis blijven: “We stellen samen met de bibliotheek een visie op en kijken wat de taken en doelstellingen zullen worden.” Ze was het niet eens met de ‘back to niks’ opmerking: “De zalen en accommodaties kosten veel geld en we vragen geen huur voor het gebruik hiervoor. Ook zijn we bereid om startende verenigingen incidentele subsidies te verstrekken.” Over de sportende jeugd: “We wonen in een rijke gemeente en zoveel mogelijk mensen zullen in staat zijn om deel te blijven nemen aan de vereniging waar ze nu lid van zijn.” De herijking van het subsidiebeleid wordt tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering behandeld. Dan zullen de oppositiepartijen ChristenUnie en Trilokaal nog met amendementen komen.