Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 september 2011

Eigen starters eerst

LISSE – Het is fijn dat in de toekomst 30% van de woningen vallen onder het woonruimteverdeelsysteem kan worden toebedeeld aan de eigen inwoners. Maar de lokale politieke partijen willen meer, zo bleek tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 september. Onderwerp van gesprek was de concept-nota Beleidsuitgangspunten Woonruimteverdeling 2012.

Grootste discussiepunt was de kwestie van nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Moet een (groot) deel van deze huizen ook ter beschikking gesteld worden aan niet-Lissers of kan hier het adagium ‘Eigen volk eerst’ gebruikt worden? Het was fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) die de kwestie als eerste aanzwengelde. Hij had in de ambtelijke stukken gelezen dat er mogelijkheden waren om buiten de zogeheten 70%-30% regeling (70% van de woningen toewijzen aan alle mensen in de regio en 30% van de woningen toewijzen aan de eigen inwoners) nog extra woningen aan de eigen starters toe te kunnen wijzen. ‘Bij extra nieuwbouw zou je wat meer woningen kunnen verdienen die je zelf mag toewijzen als gemeente.’

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet via een ambtenaar weten dat hier waarschijnlijk geen sprake van kon zijn. ‘Van de nieuwbouw huurwoningen wordt 70% via het regionale systeem verdeeld en 30% van deze nieuwbouw wordt lokaal verdeeld. De politiek was niet tevreden over dit antwoord. Het was commissielid Willem Loos (VVD) die de discussie aanzwengelde: ‘Ik vind het heel moeilijk te verteren dat als wij hier sociale nieuwbouw realiseren, vervolgens bij oplevering al 70% aan de regio toebedeeld wordt. Die sociale nieuwbouw huurwoningen wil ik in eerste instantie voor de lokale starters hebben.’ Hij kreeg de overige partijen mee met zijn standpunt. De commissieleden droegen vervolgens het college van burgemeester en wethouders op om deze politieke wens door te spelen aan Holland Rijnland.