Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 september 2011

Stadsen klagen over agrariërs

NOORDWIJK – De ‘ruimte voor ruimte’ regeling zorgt voor nieuwe problematieken. Dit bleek tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken op donderdag 15 september.

Deze ruimte voor ruimte regeling houdt in dat bouw van compensatiewoningen mogelijk is wanneer voldoende voormalige agrarische kassen en bedrijfsgebouwen gesloopt worden. Tijdens de behandeling van de agenda portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland liet wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) weten: ‘Door de ruimte voor ruimte regeling krijg je in het buitengebied gebied veel burgerwoningen. Vervolgens krijg je dat stadse mensen gaan klagen over het feit dat ze op een agrarisch bedrijventerrein wonen en dat levert spanningen op.’

De wethouder denkt aan een oplossing: ‘Je wilt enerzijds de verrommeling weghalen en anderzijds woningen terugbrengen. We moeten kijken of je ruimte creëert tegen je eigen bebouwing aan; daar kan de compensatie plaatsvinden. Zo blijf je werken aan de verrommeling, want uiteindelijk is wel het doel dat je het landschap open maakt.’