Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 oktober 2011

Nieuwe districtschef politie presenteert zich

NOORDWIJK – ‘De voortdurende capaciteitsdruk en het keuzes maken valt me op. Dagelijks moet ik kijken hoe we de gaten moeten vullen.’ Deze verontrustende woorden komen van districtschef politie Jos Tonino, die op 1 juli Walter de Boer opvolgde. Hij blijft leiding geven aan het team Bollenstreek, totdat de Nationale Politie een feit is. Vrijdag 14 oktober presenteerde hij enkele criminaliteitscijfers voor deze regio.

Tonino begon positief: ‘Over het algemeen zijn de cijfers niet verkeerd. Er is een daling van het aantal aangiften. Ook zijn er dalende misdaadcijfers te melden op de gebieden Geweld, Jeugdoverlast, diefstal uit/van auto en Woninginbraken. Het aantal overvallen is gelijk gebleven.’ Een nadere bestudering van de cijfers leidt echter tot enkele kritische constateringen. Zo is het aantal diefstallen van of uit auto’s in de regio gedaald van 548 in 2010 naar 459 dit jaar. Maar in met name Voorhout is het aantal diefstallen op dit gebied gestegen van 185 naar 216; een stijging van maar liefst 16,75%.

Ook de daling van het aantal woninginbraken is verre van spectaculair. Tot 2008 was de Bollenstreek op dit vlak nog een van de meest veilige gebieden van Nederland, maar daar kwam in de jaren 2009 en 2010 sterk verandering in. Het aantal inbraken steeg spectaculair; zo zeer zelfs dat de politie zich gedwongen zag om een speciaal inbrakenteam te formeren. Waar in 2010 nog 403 inbraken waren, zijn er nu aangiften gedaan van ‘slechts’ 392. De politie beseft dat hier verder op ingezet moet worden. Tonino: ‘Het wordt weer winter en we zetten daarom het ‘Donkere Dagen Offensief’ in om de mensen te waarschuwen hun woning goed af te sluiten. Ook zijn we blij dat oud-wethouder Guus Mesman (uit Lisse, JD) bij de gemeentebesturen langs gaat om de toepassing van het Keurmerk Veilig Wonen te promoten.’

De districtschef hoopt ook dat de inwoners meer verdachte activiteiten zullen melden. In dat kader past ook het initiatief ‘Burgernet’, waarbij de mensen die zich hebben aangemeld voor dit systeem worden gewaarschuwd op het moment dat er een misdaad bij hun in de buurt heeft plaatsgevonden. Dat kan de kans vergroten dat mensen alert zijn en verdachte omstandigheden eerder aan de politie melden. Tot nog toe hebben zich zo’n 2.500 mensen in de Bollenstreek aangemeld voor Burgernet: 1.300 in Katwijk, 600 in Lisse, 600 in Hillegom en minder dan 100 in Noordwijk. In deze laatste plaats wordt een actieve campagne gestart in november. Teylingen en Noordwijkerhout nemen geen deel aan burgernet.

Speciale aandacht vroeg Tonino voor het uitgaansgeweld op de Grent. ‘Er gaat veel capaciteit van het district in het uitgaan en Noordwijk spant wat dat betreft de kroon. Ieder weekend zetten we vier man uit ons district plus nog krachten van andere korpsen in op de Grent. We hebben wel eens geprobeerd om daar geen politie neer te zetten, maar dat was geen succes en het leidde tot een hoge stijging van overlast. We zijn dus genoodzaakt om die vier mensen structureel in het weekend in te zetten en deze capaciteit is dan overdag niet meer zichtbaar.’

De districtschef roept de horecagelegenheden en het Noordwijkse gemeentebestuur op om te helpen de overlast te bestrijden. Dus geen drinken meer inschenken aan bevriende relaties na de gestelde tijd en het informeren van de mensen om de Grent zo snel mogelijk te verlaten nadat het sluitingsuur is geslagen. Tonino: ‘Er moet een (1) lijn zijn van de sluitingstijden in de regio, zodat uitgaand publiek niet meer van Hillegom naar Noordwijk kunnen of andersom.’ De districtschef verzuchtte: ‘De susteams nemen ons veel uit de handen; zij spreken de mensen aan en dat werkt nog steeds. Ze kennen al die koppies en weten wanneer zich iets ergens ontwikkelt. In het weekend zijn er 3.000 goedwillende jongeren die met plezier uitgaan, maar twintig tot dertig mensen verpesten het voor de rest. Het zijn die enkele tientallen die ervoor zorgen dat we als politie nodig zijn op de Grent.’