Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 december 2011

Twitter

OMG! Twitter doet het niet meer!


Capaciteitsprobleempjes...

29 december 2011

Boomgezichten

Beste bloglezer,

Geniet van onderstaande plaatjes uit het Voorhoutse Overbosch
.

Boomgezichten

Beste bloglezer,

Geniet van onderstaande plaatjes uit het Voorhoutse Overbosch, waarvoor op donderdag 29 december de Stichting Vrienden van het Overbosch officieel is opgericht
.

28 december 2011

Verschil moet er wezen

OEGSTGEEST – ‘We zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.’ Deze zinsnede uit George Orwell’s Animal Farm bleek bewaarheid tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 december. Het was al na 23:00 uur ’s avonds en de burgemeester/voorzitter had besloten dat er nog ‘even’ doorvergaderd zou worden. Prompt kwamen de bodes met een karretje vol fris, pinda’s en andere versnaperingen die aan zowel het college, de raadsleden en ja, zelfs de aanwezige ambtenaren werden aangeboden. De dappere inwoners die de moeite hadden genomen om tot laat in de nacht de gemeenteraad vanaf de publieke tribune bij te wonen, kregen echter helemaal niets. Smachtend keken de mensen vanaf de zijkant naar de raadsleden die het heerlijke colavocht naar binnen slokten of een graai namen uit een pindabakje. Het was afzien voor het publiek, zeker omdat de vergadering uitliep tot maar liefst veertig minuten na middernacht. Is het zo erg gesteld met de financiën van Oegstgeest dat er geen blikjes fris voor het publiek meer af kunnen? Maar ach, in deze tijden van bezuinigingen kan een eeuwigdurende dorst er ook nog wel bij…

‘Ik ben woest!’

OEGSTGEEST – Het gemeenteraadslid Braun (Transparant Oegstgeest) haalt het bloed onder de nagels van VVD-raadslid Janssen. Dit bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 december. De laatste reageerde op de zes(!) amendementen die Braun had ingediend bij de bespreking van het onderwerp ‘Actualisering belastingverordeningen’.

Janssen stelde: ‘Ik ben lid van de werkgroep efficiënt vergaderen en kan melden dat hier niet efficiënt wordt vergaderd. Het duizelt me met de amendementen en er ontstaat verwarring over de cijfers die het college geeft. Van de amendementen van Transparant Oegstgeest slaan we als fractie rood uit. Zo rood hebben we het niet gezien; het lijkt wel Havanna aan de Mare te worden.’

Janssen had onder meer grote problemen over de voorstellen van Transparant Oegstgeest over het invoeren van een progressief tarief voor de OZB-belasting. Braun reageerde grappend: ‘U bent wel heel hard in uw woorden, kameraad!’ Janssen lachte echter allerminst. Tijdens de schorsing ving de alerte pers een onderonsje op tussen de beide heren. Janssen viel tegen Braun uit: ‘Ik ben woest. Dat je het überhaupt durft. Dat kan toch niet!’

De TO-fractievoorzitter leek echter allerminst onder de indruk. Na een schorsing ging Braun onverdroten verder. ‘Ik vind Cuba aan de Mare een compliment. PrO zegt dat we een rijk dorp zijn en dat de zwaarste lasten op de breedste schouders gelegd moeten worden. Daar gaan deze amendementen over.’ Nu was het gemeenteraadslid Van Tongeren (PrO) die uitviel tegen Braun: ‘ Ik krijg genoeg van uw gemauw en gezeur. Een maand geleden hebben wij een begroting vastgesteld. U begint aan te rommelen en daar begin ik genoeg van te krijgen! Dit is politiek voor de bühne!’

‘Het is een haalbaar plan’

OEGSTGEEST – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een garantstelling van zes miljoen euro voor voetbalvereniging ASC. Ondanks felle protesten, argumenten en bewoordingen, steunden de coalitiepartijen VVD en PrO het college onvoorwaardelijk.

Gemeenteraadslid Teeuwen (VVD) wilde er niet veel woorden aan vuil maken: ‘Door de grondprijs is het risico van die zes miljoen aan garantstelling afgedekt.’ Het terrein van ASC is geen voetbalveld, maar bouwrond. ProVast gaat deze grond op korte termijn kopen.’ Gevraagd door gemeenteraadslid Braun wanneer dat ‘op korte termijn’ zou zijn, liet Teeuwen weten: ‘Binnen afzienbare termijn.’ PrO liet weten dat zij formeel gezien wel draaiden in hun standpunt ten aanzien van het raadsbesluit van 2006.

De oppositiepartijen beschuldigden de collegepartijen van draaien. In 2006 had de raad namelijk gesteld dat er geen cent gemeentegeld naar de verhuizing van ASC zou mogen gaan. Gemeenteraadslid Rosdorff (LO): ‘Een risico van zes miljoen euro blijft bestaan. PrO meldt dat er wel degelijk sprake is van een risico. Hier staan geen zekerheden tegenover. De VVD gaat voorbij aan veranderende woningmarkt in deze tijden van recessie. Worst case scenario is als er onteigend wordt en als ProVast het stuk grond niet over kan nemen, dan zit de gemeente met dat stuk grond in haar maag. En ASC zit dan met een sportcomplex dat niet afgebouwd is: wie gaat dat betalen?’

Gemeenteraadslid Braun: ‘We hebben de wethouder steeds moeten terugsturen omdat hij de kredieten en garanties er in wilde rommelen. Laat ASC het bedrijf Provast binden met een risico dat zij moeten nemen. Het college gaat schuiven om de risico’s bij de gemeente neer te leggen. ASC heeft steeds gezegd dat ze geen financieel probleem hebben en dat ze zouden proberen grond te werven. Maar er is nog geen meter gekocht. Ik vind het echt clientenpolitiek.’ Gemeenteraadslid Den Boer (CDA) vond het goed dat PrO toegaf dat de partij draaide in haar standpunt. ‘Met dit besluit worden risico’s genomen en het draait rechtstreeks in met het besluit dat in 2006 genomen werd.’

Wethouder Mackay liet weten: ‘Formeel gesproken loopt de gemeente risico bij het verlenen van een garantie. De huidige omvang van alle gemeentelijke garanties is 23 miljoen euro voor ondermeer Buitenlust en de uitbreiding van de begraafplaats. Het is geen lening en geen krediet. Tegenover de garantieverlening aan ASC van maximaal zes miljoen euro staat een zekerheid: het eerste recht van hypotheek. Ook wordt het bedrag door de gefaseerdheid van de plannen niet in een keer opgenomen. Het is een haalbaar plan.’

ASC voorzitter bedreigd

OEGSTGEEST – Meerdere insprekers probeerden de gemeenteraadsleden te overtuigen van hun gelijk. Maar niet alleen de politici, ook de reageerden de insprekers onderling op elkaars uitingen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 december. De gemoederen liepen zo hoog op dat een van hen door de bodes begeleid werd naar buiten.

ASC-Voorzitter Matthijs Huizing hield een hartstochtelijk pleidooi richting de gemeenteraad om nu eindelijk toestemming te geven voor een gemeentelijke garantstelling van zes miljoen euro. ‘Onze vereniging betaalt alles zelf, uit eigen middelen.’ Het project moet echter in fases worden uitgevoerd en door het eigendom van de sportvelden aan de Duivenvoordestraat is ASC wel ‘solvabel, maar niet liquide genoeg. Er is dus een overbruggingskrediet nodig.’ Door de veranderende economische omstandigheid vragen banken bij het verstrekken van leningen steeds vaker een garantie. En bij een sportvereniging dus een gemeentelijke garantie, aldus Huizing.

Mocht het hele project toch in de soep lopen zodat de banken de zes miljoen euro van de gemeente eisen, dan is er volgens Huizing nog geen man overboord. De gemeente krijgt het eerste recht van hypotheek op het ASC-terrein aan de Duivenvoordestraat. ‘Dat is ruim voldoende om een gemeentegarantie tot zes miljoen euro te dekken; de waarde van de grond is namelijk veel hoger.’ Een eerdere inspreker die tevens omwonende van ASC is, uitte zich woedend. Met gebalde vuist riep hij: ‘Als jij een man bent, kom jij met mij naar buiten. Dan praten we daar verder.’ De burgemeester liet hem echter verwijderen, waarna de vergadering voortgezet kon worden.

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd had met de garantstelling, gaf Huizing zijn eerste reactie. ‘Ik ben blij met dit besluit, maar het had wel ontzettend veel eerder gekund. Een bepaalde groep mensen, met name een aantal bewoners, trekt steeds weer andere argumenten uit de kast. Zij hadden een bezwaar ingediend tegen de bouw van het terrein bij de Duivenvoordestraat. Toen de bouw mocht, hebben ze argumenten aangevoerd om tegen te houden dat ASC weg mocht gaan. Daardoor werd de besluitvorming in de gemeenteraad vertraagd. Ik ben blij dat dit besluit is genomen; binnen een paar jaar willen we verhuizen. Eerst moet het bestemmingsplan bij de Raad van State afgerond zijn. Vervolgens gaan we in gesprek met de eigenaren van de grond in de Overveerpolder om die grond over te nemen. Daarna kunnen we gaan verhuizen.’

Veel lof voor burgemeester ‘Langeraar’

LISSE – Veel mooie woorden werden gesproken over burgemeester Corrie Langelaar, die dertien jaar lang de scepter zwaaide in het bollendorp. Van alle kanten werd ze geroemd om haar passie en compassie voor de mensen, al was wel een kritisch punt dat het haar al die tijd nooit gelukt is om de namen van de gemeenteraadsleden te onthouden.

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis, die vrijdag 16 december de voorzittershamer van Langelaar overnam, was zo vriendelijk om zijn speech ook aan de pers uit te delen. Daarin stond onder meer: ‘Als burgemeester was ze er voor de gehele bevolking. Zo kunnen we ons nog maar al te goed herinneren hoe bewogen ze was met het lot van in Lisse wonende uitgeprocedeerde asielzoekers en met het wel en wee van onze brandweermensen toen daar sprake was van enige onrust.

Nieuwenhuis vervolgde: ‘Natuurlijk, ook mevrouw Langeraar was gewoon een mens, net als u en ik, die er ook wel eens naast zat en fouten maakte. Ik zal dan ook niet schromen om er gewoon een paar te noemen, maar dan wel met een grote knipoog: Het is ooit eens een keer voorgekomen dat ze gewoon een raadsvergadering vergeten was. Ook had en heeft ze soms moeite met onze namen en kon het zo maar gebeuren dat je de naam van een ander raadslid kreeg toegewezen.’

Met name deze laatste opmerking zorgde onder de vertegenwoordigers van de pers voor de nodige hilariteit. Nieuwenhuis noemde de burgemeester namelijk consequent ‘Langeraar’ in plaats van ‘Langelaar’; vijftien keer om precies te zijn. Ongetwijfeld moet ook Nieuwenhuis op deze ‘faux pas’ zijn gewezen, want na afloop van de speciale gemeenteraadsvergadering ontving de pers de volgende email. ‘Ik kwam er later achter dat ik Corrie mevrouw Langeraar genoemd heb in plaats van Langelaar. Stom natuurlijk, maar ik had de tekst door gemaild naar de andere fractievoorzitters en niemand heeft er wat van gezegd. Hopelijk passen jullie dat aan in geval er iets uit geciteerd wordt.’

Maurits Raatsie ontvangt erepenning

OEGSTGEEST – De Leidenaar Maurits Raatsie mocht maandag 19 december de erepenning van de gemeente Oegstgeest in ontvangst nemen. Hij kreeg dit eerbetoon uit handen van burgemeester Els Timmers als blijk van waardering voor alles wat hij voor de Oegstgeestse gemeenschap doet.

Timmers: ‘Raatsie is al heel lang actief in verpleeghuizen. Eerst alleen in Wijckersloot, maar later ook in andere huizen in Oegstgeest. U begon lang geleden met het helpen van bewoners tijdens de maaltijden. Daarna werkte u mee aan het opzetten van schildergroepen in Rustenborch en Van Wijckersloot. U geeft computerlessen aan cliënten, personeel en andere vrijwilligers, maar bent ook als Sinterklaas gesignaleerd. U bent een onmisbaar redactielid van het maandblad Wijcknieuws en bent een vrijwilliger op wie de zorgcentra in Oegstgeest altijd kunnen vertrouwen en die een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van de huizen in Oegstgeest.’

De burgemeester overhandigde het kleinood: ‘U verdient de erepenning van de gemeente Oegstgeest. Het is de erepenning in zilver, als blijk van waardering voor al het goede dat u doet in ons dorp.’

‘Spruit heeft vakinhoudelijke kennis’

LISSE – ‘Waarnemend burgemeester Lies Spruit is krachtdadig en prettig om mee samen te werken. In korte tijd heeft ze een uitstekende indruk achtergelaten in onze gemeente. Ze beschikt over een vakinhoudelijke kennis en staat bekend om haar solide optreden.’ Hans Crezée, senior communicatie adviseur van de gemeente Uithoorn, heeft niets dan lovende woorden over Spruit. Van januari tot en met mei 2010 was ze waarnemend burgemeester in die gemeente. ‘Het was voor haar de eerste keer dat zij waarnemend burgemeester was, maar dat debuut is haar uitstekend afgegaan.’

‘We maken geen reclame’

NOORDWIJK – De gemeente Noordwijk houdt op dinsdag 3 januari haar nieuwjaarsreceptie. De ontvangst is vanaf 16:30 uur en het evenement duurt tot 19:00 uur. Om 17:15 uur houdt burgemeester Lokker zijn maiden nieuwjaarstoespraak. Deze week worden alle uitnodigingen verstuurd en op de uitnodiging valt de volgende zin op: ‘Parkeergelegenheid. Parkeergarage Digros tegenover het gemeentehuis.’

Onlangs maakte ex-burgemeester Groen bekend dat hij adviseur wordt voor Van den Broek, het moederbedrijf van de Digros. Wordt de gemeentelijke uitnodigingskaart gesponsord door de supermarkt? Woordvoerder Ton van Heemst moet even lachen. ‘Nee hoor, we maken geen reclame. We melden dit op de kaart vanwege goed gastheerschap. We willen niet dat mensen van buitenaf lang naar een parkeerplek gaan zoeken en verwijzen hen naar een voortreffelijke parkeervoorziening op twee mandelminuutjes afstand van het gemeentehuis.’ En is het parkeren dan gratis tijdens de nieuwjaarsreceptie of ontvangt de Digros dankzij deze bijeenkomsten extra inkomsten? ‘De gemeente gaat deze onkosten niet vergoeden.’

Droom van nieuw zwembad aan diggelen

OEGSTGEEST – Er komt geen nieuw zwembad. Dat blijkt uit de stukken die donderdag 12 januari worden besproken in de politieke ronde. Bij het onderwerp ‘Bewegen is gezond voor jong en oud’, stelt het college van burgemeester en wethouders: ‘Door de economische ontwikkelingen en de financiële positie van de gemeente de komende jaren, hebben we besloten vooralsnog niet te investeren in een nieuw zwembad. Wel zal het college onderzoeken of er regionale samenwerking mogelijk is op het gebied van zwembaden. Daarnaast wordt onderzocht welke private initiatieven mogelijk zijn om een zwembadvoorziening binnen Oegstgeest in stand te houden. Totdat er duidelijkheid is over genoemde punten zal het huidige zwembad open blijven.’ Inwoners met plannen en geld voor een nieuw zwembad kunnen dus bij de gemeente aankloppen.

Frans van Rijn stopt op hoogtepunt

OEGSTGEEST – Na elf jaar voorzitterschap van de IJsclub Oegstgeest legde Frans van Rijn maandag 12 december de hamer neer. Hij sluit hiermee een periode af waarin de IJsclub is gegroeid van tweehonderd naar 1.118 leden. De vereniging is financieel gezond en het clubhuis is dit jaar aangesloten op riool en waterleiding. In totaal heeft Van Rijn 60 vergaderingen mogen leiden en kon de ijsbaan in zeven winters open gesteld worden. Bij zijn afscheid ontving Van Rijn dus niets dan lof en een lintje lijkt slechts een kwestie van tijd.

De hoogtepunten van voorzitter zijn, vindt Van Rijn de periodes dat het begint te vriezen en hij samen met andere bestuursleden moet beoordelen of de baan open kan of niet. ‘Dit voorzitterschap was de mooiste vrijwilligersbaan. Zodra ik de ramen van mijn auto moet krabben, begint het bij mij te kriebelen. Op de baan toets je of het ijs voldoende dik is, waarna we het besluit nemen of de baan wel of niet open gaat.’ Bij witte rook, volgen er uren van keihard werken: ‘De vlaggen moeten in top, we kondigen via de media aan dat we open zijn en brengen in het clubhuis alles in orde. Binnen een paar uur hebben we dan honderden bezoekers.’

Van Rijn, die de 14de voorzitter van de IJsclub was, stopt op het hoogtepunt: ‘Ik ben in totaal twaalf jaar bestuurslid geweest en heb het met veel plezier gedaan. De club staat er nu goed bij: het terrein ziet er goed uit, de dijkjes functioneren goed en het clubhuis is aangesloten op water en riolering. Ook ben ik heel blij met de stijging van het ledenaantal: 900 mensen meer in twaalf jaar.’ De ex-voorzitter ontving warme woorden van dank van enkele leden, waaronder Henk Heemskerk. Die stelde: ‘De club heeft nog nooit zo goed gefloreerd als voorheen. Frans wist alles voor elkaar te krijgen. Het is gigantisch wat deze man gedaan heeft voor deze ijsclub en voor onze samenleving. En dat voor een dorp waar hij niet geboren is. Frans: hartelijk dank voor alles wat je voor Oegstgeest hebt gedaan!’

Vervolgens gingen de leden akkoord met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Margret den Hollander en Henk van Dijk. De komende weken overleggen zij met de overige bestuursleden Jan Mulder en Bas Koster wie de nieuwe voorzitter van de IJsclub Oegstgeest wordt.

Geen ijspretkorting voor tienerjeugd

OEGSTGEEST – De entreegelden en abonnementsgelden van de IJsclub Oegstgeest gaan het komende winterseizoen niet omhoog. Volwassenen betalen voor een entreekaartje 3 euro en kinderen tot 12 jaar hoeven alleen maar een piek neer te leggen. Een voorstel om de kindertarieven ook te laten gelden voor de jeugd tot 16 jaar, werd tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 12 december afgewezen.

Historische centenvondst op de Ezelwei

OEGSTGEEST – Een zoektocht met een metaaldetector over het terrein de Ezelwei van de IJsclub Oegstgeest heeft enkele opmerkelijke historische vondsten opgeleverd. Robert Binek verzamelde in tien uur enkele tientallen muntjes, kogels en een oude metalen gesp; de totale vondst overhandigde hij tijdens de algemene ledenvergadering aan het bestuur. De historische collectie krijgt een mooi plaatsje in het clubhuis, zo liet voorzitter Frans van Rijn weten.

Binek informeerde de leden dat hij, met toestemming, op twee verschillende zaterdagen met zijn metaaldetector over het weiland is gelopen. ‘De munten zaten tien tot veertig centimeter diep. Ik heb hier vijf keer zoveel gevonden als normaal, maar de kwaliteit van de vondsten is wel iets minder dan gemiddeld. Dat komt vanwege de zure grond; die tast met name de Julianamuntjes aan.’

Toch zaten er enkele fraaie exemplaren tussen: een paar oude Nederlandse Duiten en een Willemcent uit circa 1820. De oudste gevonden munten zijn afkomstig uit 1750. Daarnaast vond Binek een zinken cent uit de oorlog (1943) en een paar musketkogels. De verschillende centen, stuivers en guldens uit de Julianatijd maakten het geheel compleet. Dat er veel munten uit de jaren ’60 bijzaten, verraste het publiek niet. Een van hen wist te melden dat in vervlogen tijden op de Ezelwei een zomerkamp werd gehouden. ‘Heb je ook nog een horloge gevonden, dat ik hier verloren ben?’, vroeg een ander lid van de IJsclub tot slot. Helaas; het bleek niet zo te zijn. Als dank voor zijn historische giften, ontving Binek het boek ‘Vier eeuwen schaatsen in Oegstgeest’.

‘100% kans op een groene Kerst’

OEGSTGEEST – De ijsclubs in heel Nederland kunnen zich de moeite besparen: het heeft geen zin om weilanden onder te laten lopen, hopend op een nieuw schaatsseizoen. Alle signalen staan op rood; er komt deze winter geen vorstperiode van betekenis Al is het niet uitgesloten dat af en toe de autoruiten gekrabd moeten worden.

Maarten Noort, directeur van Meteo Consult bv, heeft voor het Witte Weekblad de rekenmodellen en statistische berekeningen gecombineerd om een voorspelling te kunnen doen over de vrieskansen. Een ding is zeker; een witte Kerst zit er helemaal niet in: het wordt tijdens de kerstdagen tussen 8 en 12 graden. Met Kerst zitten we tussen een hoge en lage drukgebied in; met een westzuidwest circulatie hebben we dus 0% kans op vorst.’

Noort toont allerlei statistieken, grafieken en berekeningen en op basis van die gegevens is er in de verste verte geen uitzicht op vorst. Ook de komende maand kunnen we het schaatsen op natuurijs wel op onze buik schrijven, zo concludeert de directeur. ‘Naar alle patronen kijkend, verwacht ik dat de ijsbaan niet open gaat.’ Hij vervolgt: ‘Als ik naar de seizoensverwachting van het Europese en Amerikaanse model kijk dan zie ik ook in de tweede helft van januari en in februari geen overgang naar een vorsperiode. Het lijkt er dus op dat we het deze wintermaanden helaas zonder natuurijs moeten doen. De grote Oceanische wateren hebben een sterke invloed op het geheel en Europa komt er de komende drie maanden warmpjes af. De tendens is duidelijk: er lijkt in heel Nederland geen natuurijsbaan open te gaan.’

Frans van Rijn, de voormalig voorzitter van IJsclub Oegstgeest, is echter een andere mening toegedaan. Gevraagd naar zijn verwachtingen of het mogelijk is om op natuurijs te kunnen schaatsen, stelt Van Rijn: ‘Tussen 10 en 20 februari kunnen we minimaal drie dagen schaatsen’. Van een dergelijke voorspelling gruwelt Noort, die zijn vak zeer serieus neemt: ‘Je kunt geen exacte voorspelling doen over iets dat twee of drie maanden later moet plaatsvinden en zeggen dat het in een bepaalde week gaat schaatsen, je kunt wel naar stromingpatronen kijken en op basis daarvan een globale verwachting zoals warmer dan normaal geven. Het is dat het water al op de ijsbaan van Oegstgeest staat, maar ik zie jammer genoeg geen aanleiding om je voor te bereiden op een schaatsseizoen op natuurijs.’ Voor meer informatie over het weer: www.weer.nl.

Nuttige schaatstips


OEGSTGEEST – Hoe overleef ik een lange schaatstocht? Op deze eeuwenoude vraag weten de leden van de IJsclub Oegstgeest de antwoorden. Maandag 12 december gaf oud-schaatscoach Bert Breed noodzakelijke tips om een koude marathontocht niet alleen te overleven, maar ook nog zonder bevroren ledematen thuis te komen.

Het kan ’s winters nog zo hard vriezen; er zijn altijd wel plekken waar gekluund moet worden. Iedereen staat de beelden voor ogen van de schaatsers die tijdens een Elfstedentocht honderden meters op hun ijzers moesten harken om bij het volgende schaatsbare waterdeel te komen. Dat behoort tot het verleden, want Breed introduceerde de afneembare klapschaats, die onder een langlaufschoen bevestigt kan worden. ‘Ideaal voor het klunen’, constateerde Breed, ‘Je haalt de schaats er af, loopt of rent naar het nieuwe ijsdeel en zet ‘m vervolgens weer onder de langlaufschoen.’

Een bivakmuts en winterbril zijn absolute noodzaak om te dragen. ‘Ogen kunnen na tien minuten tegen de wind in schaatsen al bevriezen’, wist Breed. Hij legde uit: ‘Vijf graden onder nul, met windkracht zes staat gelijk aan een feitelijke gevoelstemperatuur van twintig graden onder nul.’ Bescherming is ook nodig op andere lichaamsdelen. ‘Smeer vaseline op al je uitstekende delen en je geslachtsdelen. Neem dan wel de watervrije vaseline, die niet kan bevriezen!’

Ook de inwendige mens moet goed beschermd zijn en onderhouden worden. Breed neemt altijd een Bounty mee; ‘Door de kokos zijn dat de enige repen die in de kou zacht blijven.’ Voor het drinken neemt hij pakjes chocomel met zich mee. Uit ervaring weet Breed wat je in ieder geval niet moet doen op het moment dat je bezig bent met een Elfstedentocht: ‘Een broodje warme worst is de beste manier om een inzinking te krijgen. Daar zorgt al het vet wel voor dat in zo’n worst zit.’

Meer tips over schadevrij schaatsen zijn te lezen in het boek van Breed: ‘Molen en Merentocht’.

Andere ophaallocaties afvalcontainers

LISSE – De locaties waar de afvalcontainers geplaatst moeten worden, veranderen drastisch. Dit komt doordat de gemeente gebruik maakt van een nieuw type verhuiswagen. De rolcontainers moeten vanaf 1 januari aangeboden worden met de opening naar de zijkant van de rijbaan en met de handvatten van de rijbaan af. Na het legen worden deze rolcontainers op de nieuwe plekken gezet en het is aan de inwoners om voortaan hun volle rolcontainers op diezelfde plek te plaatsen. Een gemeentelijk woordvoerder laat desgevraagd weten: ‘Voor een aantal opstelplaatsen in Lisse zal een markering komen op of nabij het betreffende trottoir. Wij vragen u om met deze nieuwe opstelplaatsen rekening te houden door uw auto niet op of voor deze plekken te parkeren. Zo wordt de inzameling van het afval niet belemmerd.’

De rolcontainers moeten vanaf 1 januari aangeboden worden met de opening naar de zijkant van de rijbaan en met de handvatten van de rijbaan af. Net als voorheen mag ook nu het afval niet te vast aangedrukt worden en moet het deksel van de rolcontainer nog dicht kunnen. Voor meer informatie kan de gemeentelijke servicelijn gebeld worden: 0800 547 7365.

Roep om nieuwe erelidmaatschappen

OEGSTGEEST – ‘De IJsclub Oegstgeest moet het aantal ereleden uitbreiden.’ Deze oproep aan het bestuur doen erevoorzitter Sam Star en erelid Leen de Kluijver. Zij vinden dat de 118-jaar oude club met twee ereleden maar schaars bedeeld is, zo werd duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 12 december. In een brief nomineerden de twee Piet Overvliet en Gerard van Delft, vanwege hun tientallen jaren lange inzet voor de IJsclub. Scheidend voorzitter Frans van Rijn liet weten dat het bestuur zich over dit voorstel zou beraden, zodat bij de volgende algemene ledenvergadering de leden zich konden uitspreken over eventuele nieuwe erelidmaatschappen. Overvliet zat in de zaal en grapte: ‘Kun je niet opschieten? Een jaar is nog lang als je 83 jaar bent.’ Zij buurman stelde hem gerust: ‘We kunnen het erelidmaatschap ook postuum uitreiken, hoor.’

Autoinbraken met 44 procent gestegen

LISSE – Eigenaren van auto’s en bedrijven moeten goed oppassen; het aantal aangiftes van inbraken is in deze categorieën het afgelopen jaar flink gestegen. Niet alleen waren er 5% meer aangiftes van bedrijfsinbraken, ook steeg het aantal autoinbraken van 127 in 2010 naar 183 in 2011 (over de periode januari tot en met november). Dat is een stijging van maar liefst 44%! Aan de andere kant daalde wel het aantal woninginbraken (van 57 naar 42), winkeldiefstallen (van 24 naar 15) en aanrijdingen met letsel (van 28 naar 18). Politiechef Jos Tonino maakte deze cijfers op vrijdag 16 december openbaar.

Koopzondagen 2012 bekend

LISSE – De koopzondagen voor 2012 zijn bekend. Het college van burgemeester en wethouders gaf dinsdag 13 december de nieuwe data vrij. Voor zowel het buitengebied als het gebied Centrum en Poelpolder zijn twaalf koopzondagen vastgesteld.

De koopzondagen in Centrum en Poelpolder vinden plaats op: 5 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni, 8 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december en 23 december. In het buitengebied kunnen de mensen op zondag winkelen op de volgende data: 1 april, 9 april, 15 april, 22 april, 6 mei, 17 mei, 20 mei, 28 mei, 21 oktober, 25 november, 2 december en 9 december.

‘Meer invloed voor Greenport’

LISSE – De Greenport Bollenstreek heeft niet genoeg invloed in vergelijking met de Greenport Holland. Dit komt doordat er in de Bollenstreek in de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) wel door overheden wordt samengewerkt, maar alleen op ruimtelijke vraagstukken. Het is nodig om een ‘economische agenda’ op te zetten. Het bureau Blaauwberg advies heeft voor 18.000 euro een onderzoek uitgevoerd om dit te realiseren.

‘Zonder een economische agenda ontbeert de Bollenstreek projecten (lees: plannen) voor innovatiecontracten’, zo laat wethouder Leo van der Zon weten in een beleidsstuk gericht aan de overige colleges van burgemeester en wethouders. Dit onderzoek moet kijken naar het gebruik maken van ‘decentrale partners’ op het gebied van onder meer onderwijs en personeelsvoorziening.

Het bureau Blaauwberg moet een lijst opstellen met nieuwe projecten, die moeten leiden tot opdrachten voor andere bedrijven. Van der Zon: ‘Om dit te realiseren zullen er een reeks compacte interviews worden gehouden met de portefeuillehouders, de Greenport, Asje van Dijk (als onafhankelijk deskundige) en een zeven- of achttal bedrijven en onderwijsinstituten annex mogelijke projecthouders.’

Naast de GOM komt er ook een zogeheten ‘Greenport Bollenstreek aanpak’. Dit initiatief zet in op de betrokkenheid van zowel publieke als private instanties. Blaauwberg advies zal deze maand de resultaten bekend maken.

Dure startersleningen

LISSE – De gemeente gaat een miljoen euro uitgeven aan startersleningen. Deze motie van de coalitiepartijen VVD, Nieuw Lisse en D66 werd donderdag 15 december tijdens de gemeenteraadsvergadering aangenomen. ‘Deze doelgroep heeft nu de steun van de gemeenteraad meer dan nodig’, zo liet gemeenteraadslid Jeanet van der Laan (Nieuw Lisse) weten.

Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) vulde aan: ‘Als er een knellende woningmarkt is, dan sta je als raad soms wel machteloos. Veertien startersappartementen komen niet in aanmerking voor de startersregeling voor de jonge starters die net niet genoeg verdienen om dat te kunnen financieren. We stellen voor om de maximale koopgrens van 180.000 euro op te laten gaan naar de regionale koopprijsgrens van 198.500 euro. Zo kunnen ook die veertien startersappartementen in aanmerking komen voor startersleningen.’

Tegenwoordig kan geen politicus zich uiten tegen startersleningen, maar fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) wilde wel weten over hoeveel geld het gaat. Het blijkt om meer dan twee miljoen euro te gaan, terwijl de gemeente op dit moment 1.520.000 euro beschikbaar heeft. Verburg: ‘We zullen een miljoen euro extra moeten vinden. De coalitie gaat daarvoor.’

Fout citaat

LISSE – ‘Ik ben slechts de pianist. Don’t shoot the pianist.’ Dit opmerkelijke citaat kwam van wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 december. Met deze woorden probeerde hij zijn invloed op het besluitvormingsproces van de verbindingroute N206 – N205 – A4 te bagatelliseren. Wellicht was de wethouder er niet van op de hoogte dat deze infame woorden uitgesproken werden door Overste Karremans, tijdens de val van Srebrenica, waar 8.000 moslimjongens en –mannen vermoord werden. Onder het genot van een drankje uitte Karremans deze woorden tegen de Servische generaals Mladic. Het antwoord van deze massamoordenaar? ‘You are a lousy piano player!’

‘Het was mijn idee!’

LISSE – Geef een politicus een vinger en ze nemen de hele arm. Het is een wijze les die fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) leerde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 december. De coalitiepartijen claimden de eer van een motie, die volgens Kistemaker aan zijn brein ontsproten was.

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) kondigde de motie aan: ‘Wij vinden dat startersleningen ook voor bestaande bouw in aanmerking moeten komen. Hierover moet met wooncorporatie Stek duidelijke afspraken worden gemaakt.’ Kistemaker was ziedend toen hij dit hoorde. ‘Ik ga me vanavond niet boos maken. U wilde van dit onderwerp een hamerstuk van maken tijdens de commissievergadering en ik gaf aan dat ik wel een debatpunt had. Na die vergadering werd ik besprongen door de coalitiepartijen en ze wilden weten waar ik aan dacht. Ik ben ook niet de beroerdste en lichtte een tipje van de sluier op dat ik dacht aan steun voor startersleningen. Ik kwam vanavond (donderdag 15 december) thuis en vond een motie van de coalitie die in de buurt lag van waar ik naar toe werkte. Ik wilde toch even laten weten waar het idee vandaan komt.’

Entrop vond de opmerkingen van Kistemaker ‘Een beetje flauw. Het komt niet alleen maar van de PvdA, want wij hebben Kistemaker helemaal niet benaderd. We hebben hier in de fractie over gediscussieerd en het idee komt uit onze eigen pot.’ De motie werd overigens door alle partijen aangenomen.

Reacties fractievoorzitters

LISSE – De nieuwe waarnemend burgemeester Lies Spruit krijgt van alle politieke partijen lof toegezwaaid. In een sollicitatie-interview maakte ze een dermate goede indruk dat ze de twee andere (mannelijke) kandidaten achter zich liet. Als redenen hiervoor werden genoemd: haar bestuurlijke ervaring, het feit dat ze een ‘team player’ is en dat ze haar mannetje kan staan als voorzitter van het college en de gemeenteraad. Vrijdag 9 december adviseerde het seniorenconvent unaniem aan de Commissaris van de Koningin Jan Franssen om Spruit tot waarnemend burgemeester te benoemen. Hij heeft deze aanbeveling gevolgd. Maandag 2 januari wordt Spruit officieel benoemd en ze zal zich ’s avonds bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor het eerst aan de inwoners presenteren.

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA): ‘We kunnen heel blij met haar zijn. Ze heeft een geweldige indruk op mij gemaakt door haar vitaliteit en enthousiasme. Ze had gerichte vragen en was zelfverzekerd. Ik hoop dat ze naar de raad zal luisteren waar het gaat om de bestuurlijke verkenning.’ Heeft het geholpen dat Spruit een vrouw was? ‘Nee, voor mij niet. Lisse heeft dertien jaar een vrouw als burgemeester gehad, dus het had ook een man mogen zijn. Ik ging voor haar kwaliteiten.’

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD): ‘Ze lijkt me daadkrachtig, heeft een grote bestuurlijke ervaring in een gemeente met fusieperikelen (Uithoorn, JD). Ze heeft geholpen om de wat stroeve relatie tussen Aalsmeer en Uithoorn vlot te trekken.’ Dat Spruit van PvdA-huize is, maakt voor de liberale partij niets uit. ‘We hebben elke kandidaat beoordeeld op zijn of haar geschiktheid. De politieke kleur was niet het belangrijkste criterium.’ Dat Spruit een vrouw is, heeft bij Entrop onbewust toch meegespeeld, laat ze weten: ‘In deze mannenmaatschappij wil je toch een vrouwelijk touch.’

Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ‘Ze is sociaal bewogen, heeft ervaring en is energiek en daadkrachtig. Het heeft geen rol gespeeld dat ze een vrouw is en haar politiek voorkeur mag ook geen rol spelen.’ Is Lisse met deze benoeming een stap dichter bij een gemeentelijke fusie gekomen? ‘Nee; we hebben een interim-burgemeester omdat een meerderheid van de raad het wil. Onze partij was liever voor een door de kroon benoemde burgemeester gegaan. Maar in de huidige keuze kan ik me prima vinden.’

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Ze is ambitieus, gedreven en heeft erg veel ervaring. Door haar bijzonder goede presentatie heeft ze ons overtuigd van haar kwaliteiten. Er waren drie kandidaten en zij was de meest geschikte. Ze past het beste in het huidige college, waar ze voorzitter van is. Ook is ze voorzitter van de raad. Ik ben ervan overtuigd dat ze haar mannetje kan staan in het college.’

Fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘Ik ben ervan overtuigd dat Lisse een bijzonder goede burgemeester krijgt. Deze dame past uitstekend bij de gemeenschap.’ Zal ze het college onder de duim krijgen?’ Hij lacht: ‘Zij is een team player en dat is belangrijk als je voor een bepaalde kandidaat kiest om goed samen te werken met het college en vooral de gemeenteraad van Lisse. Ze gaat het in Lisse helemaal maken. Je hebt één brok ervaring die zich vertaalt in een dame met de competentie om te kunnen en willen samenwerken. Dat hebben we net nodig in Lisse, maar ook in hele Bollenstreek. Zij neemt ons samen met wethouder Bas Brekelmans (VVD) mee in de bestuurlijke verkenning. Ze zal de gevoelens van de gemeenteraad meenemen in de onderhandelingen en daar verdedigen.’

Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA): ‘Het is een prima keuze. Ze zal het uitstekend doen in de periode van in ieder geval anderhalf jaar dat ze bij ons is. De verwachting is dat rond de zomer de discussie over de bestuurlijke samenwerking uitgekristalliseerd zal zijn. Als dat blijft steken, zal ze zeker nog een maand of negen blijven zitten.’ Hij vervolgt over de achtergrond van Spruit: ‘Ik vind het natuurlijk leuk dat ze van de PvdA is. Ook is het een leuke bijkomstigheid dat er een vrouwelijke kandidaat was die er zin in had. Zo dik gezaaid zijn vrouwelijke burgemeesters niet hier in de omgeving.’

‘BBO is ondemocratisch’

STREEK – Het besluit of de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) er moet komen, wordt niet op een democratische manier gedaan. De bestuurders beslissen hierover in een Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). Dat is een klein clubje van wethouders en ambtenaren die achter onze ruggen om over deze weg besluiten.’ Willem Bakx, voorzitter van de Noordelijke Wijkraad Hillegom uitte deze woorden tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 december.

Hij stelde verder: ‘Met het BBO is er geen transparantie; de gemeenteraden de Provinciale Staten zijn niet gekend. Als het land op deze manier bestuurd wordt, dan worden we een bananenrepubliek. Ik roep u op om waakzaam te zijn, want het NOG-schip vaart al en er gebeurt veel achter de rug van de gemeenteraadsleden om.’ Het BBO wil de meest noordelijke variant van de NOG uitvoeren, maar de inspreker hoopte dat hier nog een stokje voor gestoken kan worden. ‘Alles is nog open; het is aan het bestuur van de gemeente Lisse om haar invloed aan te wenden.’

Komst NOG onzeker

LISSE – of de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) er ook komt, is nog allerminst zeker. Hoewel er in zowel Noord- als Zuid-Holland een grote mate van overeenstemming bestaat dat deze nieuwe verbindingsroute voor het gemotoriseerd verkeer er moet komen, ontbreekt er nog veel geld. De idee is dat het rijk 49 miljoen moet bijdragen; 1/3de van de totale kosten, maar de overheid heeft nog geen financiële toezegging gedaan, zo liet wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) weten tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 december. Mocht dat geld er in deze economisch onzekere tijden alsnog komen, dan zou in 2013 al een planstudie voor de NOG kunnen worden vastgesteld. ‘Maar tot het zover is, kan geen tijdplan aangegeven worden wanneer de NOG gerealiseerd kan worden’, aldus Jan Wijkhuizen, projectleider van de Provincie Noord-Holland.

‘NOG aanleggen in Noord Holland is hypocriet’

LISSE – In 2007 constateerden de bestuurders in de regio dat het noodzakelijk was om een extra verbinding voor de route N206 – N205 – A4 aan te leggen; de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). Tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 13 december gaf wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) meer informatie aan de commissieleden.

In dat jaar is het Regionaal Investeringsfonds opgericht om vijf infrastructurele projecten te realiseren. Gezamenlijk leggen de deelnemende overheidsinstellingen 142,5 miljoen euro neer voor de realisatie van de Rijnlandroute, Rijn Gouwe Lijn-West, het regionaal groenprogramma, de Greenport Duin- en Bollenstreek En de NOG. Voor deze laatste reserveren de deelnemende gemeenten 37,5 miljoen euro, die ze tot 2024 bijeen sparen. Lisse betaalt 400.000 euro per jaar aan het fonds.

Verschillende alternatieven voor de NOG zijn uitgewerkt, maar de ‘Bouwsteen Noord’, het verbinden van de N206 en de N205 tussen de kernen Bennebroek en Hillegom, heeft de voorkeur, zo liet Van Zelst weten. ‘In 2010 worden vier planalternatieven uitgewerkt in het zoekgebied tussen de kernen Bennebroek en Hillegom in een maatschappelijke kosten en baten analyse.’

In februari van dit jaar sprak het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) zich uit voor het noordelijke planalternatief met een aquaduct onder de Ringvaart. Dit zou het minste kosten. De regio Zuid-Kennemerland moet nog een mobiliteitsfonds opzetten, zodat dat gebied in totaal 4,5 miljoen euro kan bijdragen aan de realisatie van de NOG. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vroeg zich af: ‘Is het niet een beetje hypocriet om de NOG buiten ons gebied (Zuid-Holland, JD) aan te leggen, terwijl we wel verlost worden van onze ontsluitingsproblematiek?’ Projectleider Jan Wijkhuizen van de provincie Noord-Holland vond deze opmerking wat voorbarig: ‘Er ligt een voorkeurstracé en geen vastgesteld tracé.’

‘Dit is een on-Noordwijks plan’


NOORDWIJK – Ieder jaar zorgt de kerstborrel van Hotels van Oranje wel voor een verrassende wending en ook donderdag 15 december werden de gasten niet teleurgesteld. Dit keer waren het niet de verbale uitspattingen van Bram Mol die de tongen deed ratelen, maar de bekendmaking van de plannen voor het Noordwijk International Convention Center (NICC).

Het was Jaap Liethoff die na maanden van intensief souffleren met de Noordwijkse politiek eindelijk met zijn plannen uit de kast kwam. Het bedrijf gaat zich de komende jaren met name richten op de congressen, waar maximaal 2.500 bezoekers op af komen. Hiervoor gaan het Witte Huis, ’t Elfde Gebod en Beach Hotel plat en verschijnt het NICC. Doel is dat dit NICC in 2015 gebouwd is, inclusief 1.650 hotelkamers. ‘Het is een on-Noordwijks, zelfs een on-Nederlands plan’, aldus Liethoff.

Een deel, drie lagen (!), van de bouw komt onder de grond te liggen. In de onderste kelder komen 500 parkeerplaatsen, voor bezoekers van Hotels van Oranje, maar ook omwonenden en toeristen. De laag erboven krijgt expositieruimten en kleinere vergaderzalen. De congreszalen voor grote en middelgrote bijeenkomsten worden geplaatst in de bovenste laag onder de grond.

Boven de grond verschijnen twee majestueuze gebouwen, mede-ontworpen door ir. Hans van Egmond en ir. Adriaan Geuze. Op het niveau van de Koningin Wilhelmina Boulevard komen veel restaurants en winkeltjes. Het Schuitengat wordt recht getrokken, zodat er ook uitzicht op zee is voor omwonenden achter de panden. Verder komen er nog een extra toren en een extra bouwlaag.

Liethoff informeert waarom juist nu het moment is gekomen om deze investering van tientallen miljoenen euro van start te laten gaan: ‘Achttien jaar geleden bestond 80% van de inkomsten uit toerisme en 20% uit zakelijke gasten. Nu is het omgedraaid en is 70% van onze klanten zakelijk georiënteerd en 30% zijn toeristen. We blijven anticyclisch investeren; door het NICC zal de markt voor overnachtingen weer stijgen. Wij hebben tot doel om Noordwijk het hart te maken tussen Den Haag en Amsterdam.’

Dorp een stukje veiliger

NOORDWIJK – Het gaat ongelooflijk goed met de bestrijding van de criminaliteit. Op alle criminaliteitsonderdelen zijn het aantal aangiftes in 2011 lager dan in het voorgaande jaar. Dat geldt niet alleen voor woninginbraken, autoinbraken en winkeldiefstla, maar ook voor aanrijdingen met letsel en bedrijfsinbraken. Bij deze laatste categorie is het aantal aangiftes zelfs met bijna 50% gedaald (80 in 2010 en 41 in 2011). Het aantal aanrijding met letsel daalde ook significant (van 44 aangiftes naar 23). Er werden acht minder winkeldiefstallen genoteerd (was 23 in 2010) en eenzelfde aantal minder autoinbraken (127 in 2011). Dit jaar is er één woninginbraak minder gepleegd dan in 2010 (118 in 2011 en 119 in 2010 over de periode januari tot en met november).

Goed en slecht crimineel nieuws

STREEK – ‘De hype van skimmen lijkt weer voorbij; ondernemers zijn hier alerter op geworden.’ De districtschef politie Jos Tonino kon dit goede nieuws melden. Ook op andere veiligheidsonderdelen zijn er goede berichten. Als is het op het criminele gebied natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Zo stijgt het aantal overvallen op geldinstituten en tankstations met 30%. Maar ook ziet de politie een verontrustende trend, dat er overvallen plaatsvinden op woningen, zoals onlangs in Rijnsburg: daar werd een 90-jarige vrouw geld afhandig gemaakt. Positief is, dat de politie 15 aanhoudingen heeft kunnen verrichten: bijna het dubbele van vorig jaar.

De politie hoopt de pakkans op alle soorten vergrijpen te verhogen, mede dankzij Burgernet. ‘Nu al hebben we ruim 4.500 extra paar ogen; mensen die zich voor Burgernet hebben aangemeld en kunnen doorgeven als ze iets verdachts hebben gezien.’ De deelnemers krijgen gemiddeld een tot twee keer per week een oproep over een politiemelding. Tonino: ‘Noordwijk en Teylingen beraden zich nog of ze mee willen doen aan Burgernet. We voeren de druk op om ze ook mee te laten doen.’

Het aantal woninginbraken in de regio is gedaald van 459 naar 436, terwijl er landelijk een stijging is van 6%. Het aantal auto-inbraken stijgt echter wel: van 799 naar 815. Met name navigatorsystemen en airbags zijn populair. ‘Een goede kwaliteit airbag doet al gauw een paar honderd euro op de zwarte markt’, zo weet Tonino. Met name de automerken Volkswagen, Seat en Opel zijn populair. Tonino: ‘De airbags worden uiterst vakkundig verwijderd, soms merken de eigenaren de schade pas op het moment dat ze in hun auto stappen.’

De komende weken zet de politie zwaar in op het tegengaan van illegaal vuurwerk. De districtschef stelt: ‘Er komen steeds meer zwaargewonden door zelfgemaakt en illegaal vuurwerk. Het kopen van vuurwerk via internet is in alle gevallen illegaal en gevaarlijk. Sinds november gelden er hogere straffen bij opsporing van vuurwerk. Als het gaat om bommen en zelfgefabriceerde dingen, dan is er geen sprake meer van een HALT-straf, maar wij beschouwen dat als misdrijven. Tot nog toe hebben we 700 kilogram vuurwerk opgespoord in de regio; we willen dat illegale spul van straat hebben om te zorgen voor een veilig oud en nieuw.’

Klavertje vier

NOORDWIJK – Burgemeester Jan Pieter Lokker is niet van plan om zijn voorstel voor de sluitingstijden drastisch te wijzigen. Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt, dat hij vasthoudt aan de eis om de kroegen het licht aan en de muziek uit te laten doen om 01:45 uur. Vervolgens hebben de gasten een kwartier de tijd om hun glazen leeg te drinken, zich te verdringen bij de foyer om de jassen te bemachtigen en massaal naar buiten te gaan.

Wel vindt Lokker het een goed idee om voldoende parkeerplaatsen te realiseren voor fietsers, bromfietsers en scooters. Dit wordt waarschijnlijk op het Gat van Palace gerealiseerd. Eveneens komt er een verbod voor al het verkeer op de Grent tijdens stapavonden. Tussen 01:00 uur en 03:00 uur mogen er geen auto’s meer in dat uitgaansgebied rijden. Extra geld wordt geïnvesteerd in betere kwaliteit camera’s en Lokker ziet ook een CDA-plan zitten. ‘Het klavertje vier’: ondernemers, ouders, overheid en omwonenden bespreken samen de uitgaansproblematiek en ‘laten elkaar meer verantwoordelijkheid nemen’, aldus Lokker. Deze week spreekt de burgemeester met de vertegenwoordigers van de Jongerenraad om te kijken of daar nog goede ideeën van komen. De gemeenteraad buigt zich woensdag 21 december over het collegevoorstel.

‘Niks doen is geen optie’


NOORDWIJK – Ook Bram Mol ging weer ouderwets van leer tijdens de Hotels van Oranje Kerstborrel op donderdag 15 december. Hij refereerde onder meer aan de ‘briefjesaffaire’ van oud-burgemeester Harry Groen, die ertoe geleid heeft dat de plaatselijke Rotaryvereniging haar vergaderingen niet meer bij Hotels van Oranje houdt. ‘Als je altijd met beide benen op de grond blijft staan, kom je nooit een stap vooruit.’

Mol verwelkomde alle gasten hartelijk in de Balzaal: ‘Het is niet echt hier onze gewoonte om onze gasten een speciaal welkom te heten, dus de Prins, de commissaris van de Koningin, de meerdere burgemeesters en alle overige hotemetoten, gaan we hier allemaal niet noemen. Echter de aanwezige Rotaryleden heten we wel hartelijk welkom!’

Mol richtte zich in zijn speech op de toekomst. ‘De commissaris van de Koningin Jan Franssen zei eerder al dat Noordwijk moet oppassen om geen vergeelde ansichtkaart te worden. En zo is het ook. De afgelopen acht jaar is er met megalomane ijdelheid rondgetetterd over de exclusiviteit of de charme van de mooiste badplaats van west Europa. Alleen is dat bij loze zinnen en holle frasen gebleven! Nu zijn we weer geland in de harde realiteit waarin datzelfde Noordwijk nu echt een paar slagen zal moeten gaan maken!’

Hij liet de presentatie over de NICC plannen over aan Jaap Liethoff, maar Mol liet wel weten: ‘Ons terdege realiserend dat de gemeenteraad ‘de baas’ is, hebben wij zeker vertrouwen in het huidige College van burgemeester en wethouders, die zich uiterst constructief opstellen met niet alleen de ondersteuning voor het economisch belang, wat een forse hoteluitbreiding en het ontstaan van een internationaal operend congrescentrum is, maar ook het interactief meedenken hoe een relatief grootschalig project toch binnen de Noordwijkse schaal zal kunnen excelleren. Wij denken zeker dat ook de gemeenteraadsleden zo enthousiast zullen worden! Niks doen is namelijk geen optie.’

Kerstboomwerpen succesvol

VOORHOUT – Tientallen mannen, vrouwen en kinderen deden zondag 18 december hun uiterste best om kerstbomenwerperkampioen (een mooie suggestie voor Wordfeud) te worden. Tijdens de kerstmarkt kon iedereen zich aanmelden om een gooi te doen naar deze eeuwige roem. De bijdrage van een euro kwam ten goede aan het goede doel.

De eerste gooiers waren de 14-jarige Ruben, die dankzij zijn leeftijd mee mocht doen bij de grote mannen. Zijn worp – 3,30 meter – was echter bij lange na niet genoeg om voor de hoofdprijs mee te dingen. Youri, die een aantal jaren jonger was, mocht wel enige tijd hopen dat zijn worp van 2,60 meter voldoende was. Het mocht echter niet baten; de uiteindelijke winnaars gooiden allen veel verder. Bij de heren was Stefan de winnaar met een afstand van 10,80 meter. De Rotterdamse Rebecca, die deze zondag bij haar vriendin op bezoek was, presteerde uitstekend met 6,60 meter. De jonge Nik schitterde met 6,10 meter.

Autoinbraken met 41,9% gestegen

TEYLINGEN – Intensievere controles door ondernemers lijken ervoor te zorgen dat criminelen zich richten op andere illegale activiteiten. Dat blijkt uit de veiligheidscijfers die politiechef Jos Tonino vrijdag 16 december bekend maakte. Het aantal bedrijfsinbraken is gedaald van 82 naar 44 en winkeldiefstallen zakten van 19 naar 17. Maar aan de andere kant is het aantal woninginbraken (16,8%) en autoinbraken (41,9%) fors gestegen. Waren er in 2010 nog 101 woninginbraken, dit jaar bedroeg dat aantal 118. Het aantal autoinbraken steeg zelfs van 167 naar 237 in de periode januari tot en met november van dit jaar. Politiechef Jos Tonino maakte deze cijfers op vrijdag 16 december openbaar.

Criminaliteit omlaag

NOORDWIJKERHOUT – Politiechef Jos Tonino had vrijdag 16 december alleen maar goed nieuws te melden over de criminaliteitscijfers. Het aantal woninginbraken, auto-inbraken, bedrijfsinbraken en aanrijdingen met letsel zijn omlaag gegaan. Alleen het aantal winkeldiefstallen is in de periode januari tot en met november gelijk gebleven (10) in vergelijking met 2010. Het aantal woninginbraken daalde van 57 naar 46 en de aangiften van auto-inbraken daalde van 85 naar 81. Er werd volgens de statistieken 81 keer ingebroken bij een bedrijf (was 85) en het aantal aanrijdingen met letsel was in 2011 ‘slechts’ 15. In 2010 waren er zes aanrijdingen meer.

Plastic afval op de straat

VOORHOUT – Niet alles is goud wat er blinkt; zeker niet als het om plastic afval gaat. Zo zorgde de harde wind er dinsdag 13 december voor dat veel zakken opengetrokken werden. Met als gevolg dat de inhoud over de straten verspreid raakte. Ook de zakken zelf waren een dankbare speelbal van de wind. Enkele dagen zorgde een speciale schoonmaakploeg ervoor dat al de plastic troep alsnog opgeruimd werd. Al gingen die residuen wel in één grote vergaarbak.

27 december 2011

Pluim

Column: De waan(zin) van de week

Het was een beestachtig weekje. Zo stonden op de voorpagina van een digitale ochtendkrant op het zelfde moment maar liefst zeven artikelen over dieren en beesten. De Telegraaf kopte: ‘Horrorhond bijt klein meisje’, ‘Poes in kerstmuts’, ‘Man slaat hond dood met stofzuigerslang’, ‘Beestachtig lekker kerstdiner’, ‘Geruzie om puppie’, ‘Honderden dieren in koffer’ en ‘Drie katten dood door brand’. In de zomer ging het tijdens de komkommertijd in ieder geval nog over de EHEC-komkommers, maar in de kerstperiode kunnen de media er beter ‘Huisdierentijd’ van maken.

Voor één keer kijk ik in mijn column niet alleen achteruit op de afgelopen week, maar ook vooruit naar het komende jaar 2012. Hoeveel geluk, geluksmomenten en gelukkige uren/weken/maanden zal mijn gezin meemaken? Zal de liefde en gezondheid van ons gezin zo blijven als het nu is? Om dat te bereiken moet je er ook samen hard voor werken.

Komen onze ambities en wensen dit jaar uit? Dan wordt het de hoogste tijd voor nieuwe ambities. Citius, Altius, Fortius, oftwel de Olympische slogan; Sneller, hoger, sterker. Net als iedere loonslaaf wil ook de eenzame schrijver eer(betuigingen) voor zijn werk. Een Pullitzer of Nobel prijs is natuurlijk meegenomen, maar of dat in 2012 al zal lukken is nog maar de vraag.

De meeste zelfstandig opererende journalisten krijgen hun eerbetoon uit de reacties van andere mensen over de stukjes en artikelen die zij geschreven hebben. Zo’n pluim is een kleine moeite, maar maakt de dag van degene die hem ontvangt. Daarom stel ik voor om van 2012 het Jaar van de Pluimen te maken. Geef minimaal eens per week een pluim aan iemand; het maakt niet uit of het je man, de caissière of een stratenmaker is. Zeg gewoon dat het werk wat ze op dat moment doen, goed uitgevoerd wordt. U voelt zich goed en u hebt iemand blij gemaakt.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Hana Andronikova (44): Tsjechisch schrijfster
Jacob E. Goldman (90): Amerikaans wetenschapper
David Gold (31): Canadees metalzanger
Dick Kuil (63): Nederlands schrijver / historicus
Cees van Dongen (79): Nederlands motorcoureur
Johannes Heesters (108): Nederlands operettezanger
Vitali Tsesjkovski (67): Russisch schaakgrootmeester
Bruno Huygebaert: (50): Belgisch journalist
Joop Korebrits (68): Nederlands voetballer

Het woord van de week: Pluimcadeau.

21 december 2011

Emotionele Langelaar neemt afscheid

LISSE – Even had Corrie Langelaar het er moeilijk mee, tijdens haar afscheid op vrijdag 16 december gedurende een speciale gemeenteraadsvergadering. Het was een combinatie van de lovende woorden, de cadeaus en het eerbetoon in de vorm van de Koninklijke onderscheiding.

Langelaar liet weten: ‘Ik ben er reuze trots op om ridder te zijn en ben er ook een beetje ontroerd ervan. Als mijn vader en moeder hier waren geweest hadden ze zitten stralen.’ Ze reageerde op de verschillende sprekers: ‘Inderdaad haal ik altijd maar die vervelende namen door elkaar haalde. Ik heb ze in de vakanties uit mijn hoofd geleerd, maar daarboven (ze wees naar haar hersenpan) zit het qua namen niet goed. Inderdaad heb ik een raadsvergadering een keer vergeten. Toen ik binnen kwam rennen met een rood hoofd, was het de enige keer dat ze voor me geapplaudisseerd hebben tijdens een raadsvergadering.’

Langelaar vervolgt: ‘Ik was verliefd en nu ben ik weer hartstikke verliefd, maar intussen weet ik mij te gedragen. Met de schitterend mooie armband zal ik alle 24.000 inwoners in mijn hart en om mijn pols meedragen.’ Over de opmerkingen van Goedhart: ‘Ik moest er flink tegen boksen, want die mannen trekken vaak samen op. Maar als de vergadering was afgelopen, hadden we weer grote pret met elkaar.’

Ze vergeleek in haar speech haar leven met een snoer ruwe parels die stuk voor stuk tot een prachtig collier gevormd worden. ‘Iedere parel vertelt haar eigen verhaal en heeft haar eigen geschiedenis van hoogte- en dieptepunten. Ze stond stil bij haar ouders, haar eerste man Jos en haar / hun kinderen. Ook haar raadslidmaatschappen en burgemeesterschap in Groenlo waren mooie parels. Ze stond ook stil bij zaken die haar de nachtrust hebben ontnomen, zoals het vertrek van twee wethouders of het krijgen van een motie van treurnis. ‘Je slaapt dan slecht en bent emotioneel aangeslagen. Maar de volgende dag gaat gewoon de zon weer op en ga je aan de slag. Voor je er erg in hebt, zijn de negatieve gevoelens verdwenen.’

Ze besloot: ‘Tussen de parels komen kleine gouden kraaltjes. Zij vertegenwoordigen mijn kinderen en kleinkinderen. Aan beide zijden zijn twee gouden ringetjes: Maas, mijn lief, en ik zelf. Samen hebben we genoten van alle feestelijkheden van de afgelopen maanden. Morgen is voor ons een nieuw begin.’

‘Hoe gevaarlijk is burgemeester Langelaar voor mannen?’

LISSE – Burgemeester Corrie Langelaar was een ‘survivor’ en ‘mannenverslindster’. Woorden van deze strekking uitte burgemeester Gerrit Goedhart tijdens de speciale raadsvergadering van vrijdag 16 december. Hij sprak namens de burgemeesterskring Zuid-Holland en was vol lof over de afscheid nemende burgemeester.

Goedhart: ‘Corrie Langelaar is de langstzittende burgemeester in de Bollenstreek. Zij was een soort moederoverste voor ons en de meest vrolijke in het gezelschap. Met haar afscheid wordt het er niet vrolijker op.’ Tegenslagen kwam de burgemeester altijd te boven, soms tot schrik van haar bestuurlijke collega’s. Goedhart: ‘Ze was niet helemaal ongevaarlijk. Op haar school stond ze bekend als ‘De Wilde Corrie Langelaar’. Ze heeft hier tien wethouders overleefd, vier gemeentesecretaris versleten en ze is aan haar derde partner bezig: het zijn allemaal mannen.’

Daarom stelde Goedhart zichzelf de vraag: ‘Hoe gevaarlijk is burgemeester Langelaar voor mannen? Was ze soms een bestuurlijke mannenverslindster? Nee. Ze heeft al die mannen niet verslonden. Dat deden ze onderling. Maar ze hebben Corrie Langelaar niet klein gekregen; ze stond haar mannetje. Als ze moest incasseren, kwam ze altijd weer terug.’ Hij besloot met een kwinkslag: ‘We waren verbaasd toen Langelaar zei dat de gemeente Lisse zo snel mogelijk moest worden opgeheven en dat de bollendorpen gefuseerd moesten worden. Het is bijzonder dat de gemeente Lisse Corrie Langelaar heeft overleefd en dat is eigenlijk te danken aan de onverzettelijkheid van de gemeente Noordwijkerhout.’

Koninklijke onderscheiding Corrie Langelaar

LISSE – Burgemeester Corrie Langelaar ontving bij haar afscheid op vrijdag 16 december een Koninklijke Onderscheiding. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De ereversierselen werden haar opgespeld door Commissaris van de Koningin Jan Franssen.

De ceremonie ging gepaard met lovende woorden: ‘Ik heb Corrie Langelaar de afgelopen twaalf jaar in heel verschillende omstandigheden mee mogen maken. Als voorzitter van een college van allemaal mannen was zij een verademing. Mannen kunnen dingen namelijk eerder problematiseren dan vrouwen. Niet alles is over rozen gegaan: je hebt medisch en in je priveleven je moeilijke momenten doorstaan. Dat tekent jou ten voeten uit. Altijd als het beestje onder wordt geduwd, komt Corrie weer boven en ga je door. De kracht van Corrie is dat je je optimisme en levensblijheid deelt met andere mensen en daardoor in de Lissese gemeenschap gedragen bent. Dan blijf je langer in de herinnering dan dat je grote projecten opzet, die na een aantal jaren weer verdwijnen.’ En met die woorden ontving Langelaar het lintje Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

‘Wat een gedoe’

LISSE – Een gouden armband zal ervoor zorgen dat burgemeester Corrie Langelaar altijd terug zal denken aan Lisse. Dit cadeau ontving zij van de gemeente uit handen van loco-burgemeester Bas Brekelmans, die de komende weken de ambtsketen mag dragen. Lovende woorden had Brekelmans volop tijdens de speciale afscheidsraadsvergadering van vrijdag 16 december.

Brekelmans: ‘Ik sta hier met een dubbel gevoel; je gaat ons verlaten, maar hebt zin in een nieuwe toekomst. Het B&W is nu zonder B, de burgemeester. Je hebt het amicale en wij-gevoel gecreëerd, zodat we een leuk team kregen: lekker relaxed als het kan, maar ook stevig naar elkaar als het moet.’ Met haar komst dertien jaar geleden woei er plots een heel andere wind, zo vertelde Brekelmans: ‘In het verleden moesten de mensen bij je voorganger achteruit de kamer uit als je op audiëntie moest bij de burgemeester.’

Hij herinnerde zich: ‘Wat een gedoe was het toen je verliefd werd op (haar ex) Andre. Elke rotonde, elk bouwplan dat we bespraken, was voor jou aanleiding om over hem te beginnen.’ Tegenwoordig geniet Langelaar van het leven met haar nieuwe partner Maas en Brekelmans besloot: ‘Je gaat een heerlijke tijd tegemoet met je kinderen, kleinkinderen en met Maas. Veel liefde, geluk, gezondheid en blijf bovenal jezelf.’

Hoe is het toch met Mart Gielen?

NOORDWIJK – Veertig jaar lang liep hij door de bossen en onderhield de natuur op tientallen manieren. Dankzij hem is Noordwijk een stuk mooier geworden en gebleven. Tijdens zijn lange wandeltochten is veel op zijn pad gekomen, variërend van stropers, verliefde stelletjes en stiekeme gluurders. In 1999 nam hij afscheid van het werkzame leven, dus het is de hoogste tijd om ons af te vragen: hoe is het toch met oud-boswachter Mart Gielen?

Vijfenzeventig jaar geleden stond Gielens wieg in het Limburgse Baarlo. Het was een dorp als vele anderen zoals die er voor de tweede wereldoorlog bestonden. ‘Je leefde in een kleine gemeenschap in een katholieke buurt. Dom en braaf heette dat indertijd. Er werd van je verwacht dat je ging werken’, vertelt Gielen over die tijd. Zijn interesse lag in de land- en tuinbouw en voor dit werk werd hij dan ook opgeleid. Bijna was Gielen nog in de glastuinbouw gegaan, maar hij kreeg in 1960 een aanbod om bij een houtvester in dienst te treden. ‘Ik begon onderaan: ik kapte bomen en zorgde voor de herplanting; alles wat met het onderhoud van het bos te maken had. Ik voelde me super buiten, want ik had er een hekel aan om binnen te zitten.’

In de loop der jaren leerde hij alles over de natuur: ‘Als boswachter wist je van alles wat. Planten waren mijn specialiteit, maar ik kende ook veel vogels en zoogdieren. Ik herkende wat giftig was, maar wist ook dat je van sedumsoorten een klein pleistertje kunt maken.’ In 1972 kreeg Gielen het aanbod om voor Staatsbosbeheer in Noordwijk te komen wonen en werken. Hij heeft nooit spijt gehad van zijn besluit om op dit aanbod in te gaan. Iedere dag was weer anders en hij zag bijzondere dingen. ‘Dat een bok een ree bespringt, zie je maar een keer in je leven.’

‘Ik genoot intens en was altijd bezig in een groot gebied van circa 700 hectare dat van ons allemaal is. Ik zorgde ervoor dat de kwaliteit van het gebied beter wordt, zodat het nageslacht er ook van kan genieten.’ Af en toe kwam hij ook vrijende stelletjes tegen die voor dat nageslacht probeerden te zorgen en soms zelfs gluurders die juist voor die stelletjes naar het bos waren gekomen. Gielens motto is echter leven en laten leven. ‘Broodstropers pakte ik aan, maar soms kwam ik mensen tegen die vlak voor kerst een konijntje wilden vangen. Dat vond ik geen probleem.’

Officieel stopte Gielen in 1999, maar daarna verzorgde hij nog wel eens rondleidingen voor groepen. Tot hij na een paar jaar vond dat zijn opvolgers dit maar moesten verzorgen. Maar nog steeds helpt hij mee met het tellen van konijnen, reeën en damherten. ‘Door de migratie van de damherten zijn er wat minder reeën, maar het aantal konijnen blijft vrij constant’, weet Gielen. Tegenwoordig geniet de 75-jarige niet alleen meer van de natuur, maar ook van zijn wekelijkse potje biljarten bij De Kuip. En als hij de kans krijgt om zijn favoriete film ‘Eeuwig zingen de bossen’ te zien, zal hij deze zeker niet laten lopen.

Betere brandveiligheid voor motel Zeezicht

NOORDWIJK – Het motel Zeezicht wordt onmiddellijk gesloten, als blijkt dat de brandveiligheid niet heel snel gegarandeerd kan worden. Deze mededeling deed burgemeester Lokker tijdens de vergadering van de commissie VBO op dinsdag 6 december. Hij liet weten dat de brandweer goedkeuring heeft verleend aan het plan van de moteleigenaar om het hele hotel brandveilig te maken. ‘De bestellingen zijn gedaan en we letten er scherp op dat deze middelen ook worden toegepast. Zo niet, dan gaan we onmiddellijk over tot ontruiming. Ik moet de eigenaar de kans geven om het in uitvoering te laten brengen.’

Bordjes valet parking moeten weg

NOORDWIJK – Soms is het lastig als er pers aanwezig is bij een commissievergadering. Dan kunnen kleine zaken namelijk niet ‘eventjes’ geregeld worden. Dat bleek ook tijdens de vergadering van de commissie VBO op dinsdag 6 december. Commissielid Teske stoorde zich aan het verkeersbord op De Grent, waarbij twee parkeerplaatsen zijn aangeduid als ‘valet parking’. Hij stelde: ‘Haal dat weg; dat scheelt weer twee plekken; wij hebben namelijk een chronisch tekort aan parkeerplaatsen.’ Wethouder Martijn Vroom (CDA) was hier wel toe bereid, maar met de woorden ‘weghalen is altijd lastiger dan neerzetten’ liet hij weten dat aan het weghalen enkele haken en ogen zaten. ‘Dat doe je toch gewoon; dat hoeft toch niemand te weten?’ werd er vanuit de commissiebankjes geroepen. Op dat moment gingen de ogen echter naar de perstafel en de journalist zwaaide vriendelijk terug.

Fietskwakken aangepakt

NOORDWIJK – Het Palaceplein moet tijdens uitgaansavonden worden ingericht als fietsparkeerplaats. Deze maatregel overweegt burgemeester Jan Pieter Lokker om het zogeheten fietskwakken tegen te gaan. Lokker gaf dinsdag 6 december tijdens de vergadering van de commissie VBO & AOR meer informatie. De burgemeester: ‘Wellicht komt er op het Palaceplein ook fietsbewaking; dan blijft je fiets beveiligd tegen betaling van een klein bedrag blijft je fiets beveiligd. Op deze manier worden de bewoners ontlast, want er komt een verbod om elders fietsen te plaatsen en dat wordt streng gehandhaafd. We willen ook het scooterkwakken aanpakken.’

4,4% verhoging rioleringsheffing ‘geen kattenpis’

NOORDWIJK – Vanaf 1 januari is de gemeente aansprakelijk voor alle afval-, regen- en grondwater dat overlast veroorzaakt. Om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperkten, is voor de periode tot 2016 een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Wethouder Martijn Vroom (CDA) hield dinsdag 6 december een presentatie tijdens de commissie VBO (Veiligheid, Bereikbaarheid, Openbare Ruimte).

Het gaat dan om onder meer om ‘inzameling van hemelwater dat niet lokaal kan worden verwerkt, transport van het ingezamelde water, beperking van emissies naar het oppervlaktewater, bodem en grondwater, en beperking van de overlast voor de omgeving.’ De gemeente gaat ervan uit dat extreme buien meer dan eens per twee jaar voorkomen. Daarom wil het bestuur wateroverlastmaatregelen nemen. Vroom: ‘In parken aan de noordkant van Noordwijk is het stelsel echt onder de maat en moeten maatregelen genomen worden.’

Ook elders in het dorp worden maatregelen genomen tegen wateroverlast. Zo investeert de gemeente 650.000 euro in aanpassingen aan de Hoofdstraat; die werkzaamheden moeten in 2014 plaatsvinden. De wateroverlast op de Parallelboulevard moet ook beperkt worden; de uitvoering hiervan vindt plaats in 2015 en kost 350.000 euro.

De gemeente heeft al dat geld niet zomaar in een klein kluisje liggen; het zijn de bewoners die de bedragen moeten ophoesten. Daarom stelt het college voor om de rioolheffing ieder jaar met 4,4% te verhogen. Twintig jaar lang. Het CDA vond deze stijging ‘aanvaardbaar’, maar de VVD/JES achtte die stijging ‘fors’. Commissielid Van Schouwenburg (Progressieve Combinatie) vond 4,4% ‘geen kattenpis’, maar zijn collega Klinkenberg (Puur Noordwijk) dacht praktisch: ‘Je moet de overlast in de Wassenaarsestraat aanpakken; dan vloeit het water vanzelf weg. Zolang dat niet gebeurt, kan het water in Noordwijk-Binnen niet wegstromen. Dan blijf je in de Hoofdstraat overlast houden.

De wethouder liet weten dat het niet mogelijk was om de jaarlijkse extra 4,4% aan kosten omlaag te brengen. ‘Deze ingrepen zijn nodig. Als je de maatregelen twintig jaar uitstelt, krijg je problemen met de mensen die natte voeten krijgen: zij dienen dan een claim in.’ Hij hield de moed er in: ‘Met 129 euro zitten we op het laagste tarief aan rioolheffing in de regio Zuid Holland en dat gaan we met 4,4% per jaar een heel klein beetje verhogen. Je ontkomt er niet aan om dat hele bedrag aan investeringen om te slaan naar de huishoudens.’

Glijvluchten laten op zich wachten

NOORDWIJK – ‘Waarom wordt er geen voortgang met de glijvluchten gemaakt?’ Commissielid D. Klinkenberg (Puur Noordwijk) maakte zich tijdens de vergadering van de commissie VBO van dinsdag 6 december zorgen over de voortdurende geluidsoverlast van vliegtuigen. Hij stelde deze vraag tijdens een presentatie van Daniel Hake van de Milieudienst West-Holland. Hake antwoordde dat de glijvluchten er inderdaad moeten komen, maar uit zijn woorden was uit te maken dat de vertraging geheel te wijten is aan laksheid van Schiphol. ‘De luchtvaart zou met een voorstel komen over welke toestellen op welk banen en welke tijdstippen gaan vliegen. Dat is niet gebeurd. Dat voorstel moet er komen, anders kan het experiment (dat volgend jaar afloopt, JD) niet voortgezet worden. De afspraken (uit het Alderstafeloverleg, JD) moeten wel nagekomen worden.’

Grent eerder dicht vanaf maart

NOORDWIJK – Nieuwe voorstellen van het college van burgemeester en wethouders over de sluitingstijden van de horeca leidden dinsdag 6 december tot forse kritiek van de commissieleden. Tijdens de vergadering van de commissie AOR (Algemeen Bestuur, Openbare Orde, Raadsaangelegenheden) moest burgemeester Lokker flink aan de bak om de politici van zijn gelijk te overtuigen.

Het oude 1-2-3 systeem wordt vervangen. Lokker stelde voor om vanaf maart vrij verkeer tussen horecagelegenheden toe te staan tot 01:45 uur. Op dat tijdstip gaat de tap dicht, muziek uit en licht aan. Binnen een kwartier moeten vervolgens alle bezoekers hun jas gevonden hebben en alle etablissementen verlaten. Veel raadsleden vonden dit toch te vroeg. Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD/JES) stelde voor om 02:30 uur als sluitingstijd te nemen, waarna de mensen nog een half uur krijgen om de kroeg uit te gaan.

Commissielid W. van Egmond (CDA) stelde dat geen enkele partij tevreden is over het door de voorganger van Lokker ingestelde 1-2-3 systeem. ‘Het is goed daar afscheid van te nemen, want de lange uitloop van de bezoekers blijkt niet te werken. Eén heldere sluitingstijd zorgt voor duidelijkheid richting bezoekers en ondernemers.’ Ze keek ook naar de sluitingstijden in de omliggende gemeenten. ‘De horecaondernemer moet zijn geld blijven verdienen. Het uitgaanspubliek moet een leuke avond hebben en niet de behoefte voelen om naar een ander dorp te gaan.’

Commissielid Hans van den Berg (Progressieve Combinatie) gaf aan een ervaringsdeskundige te zijn. ‘Het is heel ongezond voor jongeren tussen 17 en 23 jaar om tussen 20:00 en 03:00 uur te drinken. Ik heb het zelf ook gedaan en zie wat er van me is geworden.’ Hij hoopte dat de jongeren weer vroeger zouden beginnen met stappen. ‘Vroeger reed ik van Voorhout naar Noordwijk om middernacht tegen de stroom in. Nu rijd ik met de stroom mee naar Noordwijk. Hoe krijgen we de jeugd eerder naar Noordwijk? Hij was voorstander van latere sluitingstijden voor de droge horeca: ‘Na het drinken wat te eten, geeft inderdaad meer rust.’

Diane Zandvoort (WNW/Liberaal Noordwijk): We zijn ervoor om wat later dan 02:00 uur dicht te gaan, in verband met sluitingstijden elders. Als je wat later dicht gaat, hebben mensen gelegenheid om wat te eten. De frustratie gaat ook weg als je nog naar binnen mag gaan om bijvoorbeeld je jas te pakken of je vriendin te halen.’ Lokker liet weten dat hij al het gezegde nog eens op zich in laat werken. Hij zal met een aangepast voorstel komen. ‘Maar ik ga hier niet meer fundamenteel aan sleutelen.’

Hoofdstraat geen gevaar voor vallende kerstbomen

NOORDWIJK – Een stuk van de kerstboom in de Hoofdstraat is door de harde wind naar beneden gevallen. Dat leidde tot commissievragen in de vergadering van de commissie VBO over wie er voor eventuele ongelukken aansprakelijk is. Commissielid D. Klinkenberg stelde het punt aan de orde en kreeg antwoord van burgemeester Lokker.

De burgemeester: ‘De eerstverantwoordelijke is diegene die het heeft aangebracht; zij moeten de schade betalen die eruit voortvloeit. Als de brandweer aangeeft dat het prima is, wordt aan de minimumeisen voldaan. Maar bij een enorme windvlaag, kan het (een deel van de kerstboom, JD) toch op een bepaald moment naar beneden duvelen.’Lokker vond het een goed idee om het winkelend publiek over deze mogelijkheid te waarschuwen, maar waarschuwde voor paniekuitingen. ‘Zeg niet dat mensen niet in de Hoofdstraat moeten komen omdat je daar een kerstlampje op je hoofd kunt krijgen.’

Insprekers horeca


NOORDWIJK – De horeca-uitbaters zijn niet blij met het collegevoorstel om het 1-2-3 systeem te vervangen voor een methodiek waarbij veel vroeger alle bezoekers binnen 15 minuten uit de cafés weg moeten zijn. Tijdens de vergadering van de commissie VBO op dinsdag 6 december spraken horecaondernemers Nico van der Spek en Ron van Alphen namens respectievelijk de natte en droge horeca in.

Van der Spek oordeelde dat de communicatie van de handhavers met de horeca sterk verbeterd kan worden. Ook het toezicht in de straten rondom de Grent moet worden verscherpt. De horeca is voorstander van het invoeren van een zwarte lijst om via gebiedsverboden overtreders te weren van het uitgaanscentrum. Hij stelde namens de ‘natte’ horecaondernemers voor om een nieuwe sluitingstijd van 2:30 uur in te voeren, waarbij de zaak om 2:45 uur leeg moet zijn; een half uur eerder dan nu het geval is. Ook moeten zowel droge als natte horeca op hetzelfde tijdstip sluiten.

Ron van Alphen sprak namens de ‘droge’ horeca. Hij wilde juist dat de droge horeca een half uur langer open blijft dan de natte horeca: ‘Het uitgaanspubliek krijgt dan wat te eten en komt tot rust. Ze gaan niet meer dwalen en voelen zich beter; het nare gevoel van de lege maag is er niet meer.’

Mevrouw Kramer, voorzitter Wijkvereniging Het Oude Zeedorp, hekelde niet de horeca maar de stappers. Met name het fietskwakken is haar een doorn in het oog. ‘Dan gaat het om het plaatsen van fietsers bij ingangen van portieken of voor ramen en deuren. Dit fietskwakken vindt plaats in de Bomstraat, Maarten Kruijtstraat en de kop van de Hoofdstraat. Op een gemiddelde uitgaansdag gaat het dan om 600 tot 1400 fietsen. Een fietsstalling is een vereiste; dat haalt bij de bewoners een grote last weg.’ Zij was ook voor een gevarieerde sluitingstijd van de horeca. ‘Laat de ene helft van de horeca om 2 uur sluiten en de andere helft om 3 uur sluiten.’

Kans voor kerstbomenverbranding

NOORDWIJK – De kans bestaat dat we met z’n allen weer kerstbomen mogen verbranden. Fractievoorzitter Hak van Nes (Puur Noordwijk) deed het voorstel om de kerstbomenverbranding weer in te voeren. Burgemeester Lokker liet tijdens de vergadering van de commissie VBO op dinsdag 6 december weten hier geen principiële bezwaren tegen te hebben. ‘Als het op een veilige plek gebeurt, en de brandweer een positief advies geeft, zal ik me niet tegen een kerstbomenverbranding verzetten.’

Stappenplan om veilig uit te gaan

NOORDWIJK – Het CDA heeft een plan overhandigd aan burgemeester Lokker: de ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’ (KVU). Tijdens de vergadering van de commissie VBO & AOR van dinsdag 6 december liet commissielid W. van Egmond (CDA) weten: ‘De KVU gaat om de vier O’s: Ouders moeten zich geen zorgen maken, Ondernemers moeten hun brood verdienen, Omwonenden moeten rust hebben en de Overheid moet controlerend in de gaten houden.

Camera’s blijven op de Grent

NOORDWIJK – Het cameratoezicht op de Grent blijft. Wel moet de kwaliteit van de beelden verbeterd worden, zodat deze beelden inderdaad ook gebruikt kunnen worden bij het opsporen en vervolgen van verdachten. De leden van de commissie VBO & AOR spraken hierover tijdens de vergadering van dinsdag 6 december.

Het camerasysteem functioneert nu vijf jaar; de hoogste tijd dus voor een update. Burgemeester Jan Pieter Lokker informeerde de raadsleden: ‘Camera’s werken positief als repressief middel en dragen bij aan een gevoel van veiligheid bij bewoners en andere partijen. We willen het systeem optimaliseren door het aanbrengen van een betere verlichting in het cameragebied.’ Ook wordt in samenwerking met de gemeente Katwijk en de politie Hollands-Midden een eigen meldkamer ingericht.

De politici waren voor het behoud van de camera’s. Fractievoorzitter R. ter Hark (VVD/JES): ‘Door cameratoezicht wordt pakkans vergroot en kunnen vandalen daadwerkelijk betalen. Ook op andere plekken in Noordwijk zou dit de regel moeten zijn.’ Commissielid D. Klinkenberg (Puur Noordwijk): ‘Cameratoezicht draagt bij aan veiligheid, maar wij willen inspraak hebben in de locaties waar de camera’s geplaatst worden.’

Commissielid W. van Egmond (CDA) was voorstander van het cameratoezicht en een betere verlichting. ‘Het camerasysteem kost ontzettend veel geld en dan wil je dat de beelden wel goed zijn om tot veroordeling over te gaan.’ Haar collega D. Zandvoort (WNW/Liberaal Noordwijk): ‘Het is maatschappelijk bewezen dat cameratoezicht effectief is.’

Activiteitenkalender Paraplu

LISSE – ‘De Stichting Paraplu komt binnenkort met een speciale kalender. Hierop staan alle activiteiten in 2012 die door de bij de Paraplu aangeschreven groepen organiseren. Het is een goed initiatief’, zo oordeelde Johan van Zoest, lid van de seniorenraad op maandag 12 december. ‘Dan heb je een volledig overzicht van alles wat gaande is bij de groepen die vroeger onder de SWOL vielen.’ Navraag leert dat de Paraplu niet met een kalender komt, maar wel een nieuwe website lanceert: www.deparaplu-lisse.nl.

Langere busrit kan geen fluit schelen

LISSE – Dat buslijn 50 blijft bestaan, zorgt voor grote tevredenheid bij de leden van de Seniorenraad, zo bleek in hun vergadering van maandag 12 december. Voorzitter Berna van Amersfoort stelde: ‘Lijn 50 blijft dus en gaat via Station Sassenheim rijden. De rit duurt dus acht minuten langer, maar dat kan me geen fluit schelen. Voor Rustoord en de aanleunwoningen is het ontzettend belangrijk dat die lijn blijft bestaan.’ Commissielid Niek van Ginkel waarschuwde wel: ‘Volgend jaar komt er echter een nieuwe aanbesteding, dus dan zou Lijn 50 alsnog opgeheven kunnen worden.’ De voorzitter hield de moed erin: ‘Maar dan blijft de regel gelden dat de mensen binnen vijfhonderd meter van een bushalte wonen.’

‘Vrijwilligers hoeven niet te betalen’

LISSE – ‘Het is te gek voor woorden dat mensen 25 euro moeten betalen om de cursus AED te volgen. Je bent vrijwilliger om dat ding te hanteren en moet nog betalen ook!’ Deze woorden werden maandag 12 december geuit door Hans Hoogkamer, lid van de Seniorenraad. Zijn woorden werden unaniem onderschreven door de overige leden. Wethouder Adri de Roon (D66) wordt over dit standpunt per brief geïnformeerd. In dat schrijven brengt de seniorenraad ook onder de aandacht dat er ‘enkele hiaten zijn in de dekking van de verzekering voor de leden van de seniorenraad’.

‘Hartkloppingen over verbouwingen’

LISSE – De woningen in de Poelpolder die grondig gerenoveerd worden, blijven de gemoederen van de leden van de seniorenraad bezig houden. Maandag 12 december informeerde commissielid Johan van Zoest over een gesprek dat hij had met buurtregisseur Monique van der Weijden. Het bleek geen onverdeeld genoegen te zijn. Van Zoest: ‘’ Monique kan niets voor ons doen, dat werd duidelijk tijdens het gesprek. Ze verwijst alleen maar naar de klussendienst van de SWOL en een commercieel clubje. Het gesprek duurde zes minuten.’

Op de vraag of Stek nog de bewoners bij kon staan, antwoordde Van Zoest ontkennend: ‘Stek heeft een sociaal plan gemaakt, waarbij mensen twee uur hulp kunnen krijgen en daar willen ze niets aan doen. Bovendien: het geplande bouwschema schuift maar op; ze houden geen rekening met de winter.’ Hij vervolgde: ‘Heel veel mensen krijgen een nieuwe keuken, maar die blijkt vaak niet te passen in hun huis. Ze moeten dan andere maatregelen nemen. De wasmachine, het fornuis en de koelkast staan nu aan een (1) kant en dat kan met de nieuwe keuken niet meer. Er is totaal geen afstemming; als burger blijf je er tussenin hangen. Heel wat oudere mensen lopen met hartkloppingen.’ Voorzitter Berna van Amersfoort deed een suggestie om de voorbereidingen voor de verbouwingen soepeler te laten verlopen: ‘Zet de werklozen van de ISD in om te helpen met klussen: die kunnen dat mooi doen.’

‘Maak wandelpromenade van deel Kanaalstraat’

LISSE –‘Wij willen dat het stuk Kanaalstraat tussen de Kapelstraat en de Molenstraat een wandelpromenade wordt.’ Deze oproep deed Hans Hoogkamer, commissielid van de Seniorenraad tijdens hun vergadering van maandag 12 december. Hij liet weten: ‘De mensen worden daar bijna aangereden. Ook bij de Madelief bij Xenos staan er allerlei bakken met attributen. Als je daar met de rollator langs gaat, kom je allerlei verkeer tegen: het is er levensgevaarlijk. De gemeente heeft toch boa’s en goa’s en soa’s: die mensen moeten daar wat aan doen!’

Strijd om wensgeld

NOORDWIJK – In totaal 73 verenigingen en stichtingen schreven zich in voor de SNS Bank wensactie en hoopten zo kans te maken op een bedrag van 750 euro. Uit deze inzendingen is een selectie gemaakt en negen verenigingen gaan door voor de hoofdprijs.

De actie loopt in de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout en per gemeente stelt de bank 750 euro beschikbaar. Franchisenemer Jan Mesker laat weten dat de selectie lastig was. ‘We hebben de keuze gemaakt voor wensen met een specifiek doel.’ In Noordwijk strijden korfbalvereniging Fluks (voor een korfbalkalimero), Atlantic Wall Museum (een nieuwe 20-cm lange sleutel voor de munitiebunker) en Waterscouting Norvicus (slaaptent voor de jeugd) voor het bedrag van 750 euro. In Teylingen zijn Zwemvereniging De Columbiaan (nieuw trainingsmaterialen voor de jeugd), Stichting Lopen tegen Kanker (een nieuwe inschrijftent voor evenementen) en de Stichting Gehandicaptenvoorzieningen (muziek- en ritme-instrumenten voor jongeren met een beperking) nog in de race.

Op Noordwijkerhouts grondgebied gaat het nog om Basketballvereniging The Jump (vijftien nieuwe basketballen), Speeltuin de Duinrand (nieuwe picknicktafel) en kinderdagverblijf De Duinrakkers (bubbelunit met vissen voor in de snoezelruimte). Het is aan de verenigingen zelf om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Stemformulieren kunnen tot en met zaterdag 31 december ingevuld en ingeleverd worden bij de bankwinkel aan de Kerkstraat 87 in Noordwijk.