Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

08 februari 2012

Overbodige regeltjes afgeschaft

LISSE – Het is de gemeente gelukt om een aantal overbodige regeltjes af te schaffen. Ook worden bepaalde procedures vereenvoudigd, zo liet het college van burgemeester en wethouders weten op dinsdag 24 januari.

Zo brengen de bodes voortaan niet twee keer, maar slechts een maal per dag de post rond en worden de openingstijden van het gemeentehuis teruggebracht naar de werktijden. ‘Hierdoor hoeven de ambtenaren de afdelingen minder lang verplicht te bezetten’, aldus het eindverslag van de projectgroep Deregulering.

Ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is aangepast; zo heeft het dorp sinds kort een aantal welstandsvrije gebieden en is de afvalstoffenverordening uit de APV gehaald. De gemeente gaat ook kijken of parkeerontheffingen voor meerdere jaren aangevraagd kunnen worden. Het door de inwoners digitaal aanvragen van vergunningen wordt gestimuleerd; dat bespaart tijd voor de baliemedewerkers in het gemeentehuis.

Wethouder Adri de Roon (D66) is blij met de resultaten. Hij laat weten dat het college de procedures rondom de monumentensubsidie voor gemeentelijke monumenten wil vereenvoudigen. ‘Nu moeten eigenaren jaarlijks subsidie aanvragen voor de teruggaven van de OZB en voor het uitvoeren van een inspectierapport. Dat is nogal bewerkelijk en ook doen we niets met die inspectierapporten.’ De wethouder wil onderzoeken of het noodzakelijk is dat de OZB-regeling ieder jaar wordt afgehandeld en hoe het anders zou kunnen. Ook het nut en de noodzaak van het laten opstellen van de inspectierapporten komen onder de loep te liggen.

De Roon: ‘Als het aan mij ligt, schaffen we het nu verplichte lidmaatschap van de Monumentenwacht en het tweejarig opmaken van het inspectierapport af. Je bent namelijk als huiseigenaar al verantwoordelijk voor het onderhoud.’