Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 maart 2012

‘Politiek is niet leuk’

Wie is toch het raadslid Dennis Salman?

NOORDWIJK – Hij is een in 1972 geboren Noordwijker en voert al zijn activiteiten met passie uit. Niet voor niets is hij een grote fan van Doe Maar, met hun vrolijke reggaeklanken en maatschappijkritische teksten. Hij heeft nu al meer bereikt in zijn leven dan menig ander ooit voor elkaar zal krijgen, dankzij zijn perfectionistische houding. Maar het perfectionisme heeft ook haar keerzijde, zo laat hij weten in een openhartig interview. Wie is toch het raadslid Dennis Salman (VVD/JES)?

‘Ik had een fijne jeugd met veel vriendjes, al was ik wel liever alleen. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik hoef niet altijd onder de mensen te zijn om gelukkig te wezen.’ Tijdens zijn schoolcarrière doorliep hij achtereenvolgens de MAVO, HAVO en MEAO; daarna pakte hij zijn maatschappelijke carrière eigenhandig aan. Het schoolleven beviel Salman namelijk allerminst. ‘Mijn vroegste herinnering is, dat mijn moeder me naar school bracht en me daar achterliet. Nog steeds kan ik de geur in dat klaslokaal ruiken.’ Zijn ouders voerden nooit druk op hem uit om zijn best te doen en dat waardeert Salman nog altijd. ‘Maar de schoolperiode vond ik niet fijn; het draaide alleen maar om presteren, presteren en presteren. Ik dwong mezelf om het beste uit mezelf te halen op de basisschool en de MAVO. Maar het tegenovergestelde gebeurde op de HAVO en MEAO. Ik dacht: ‘Barst’ en was er helemaal klaar mee.’

Sport was aan Salman niet besteed, op een blauwe maandag tafeltennis na. Zijn grote liefde was de muziek en hij treedt als DJ op door het hele land. Die optredens hebben voor Salman een helend effect: ‘Ik krijg energie van het vermaken van mensen. Het maakt mij blij als ik anderen blij zie. Voor mij is de muziek emotie en het biedt mij de gelegenheid om niet aan andere dingen te hoeven denken.’ Ook krijgt Salman veel steun van zijn twee katten; ‘Dat zijn mijn kinderen; aan hen kan ik mijn liefde kwijt.’

Momenteel maakt Salman een moeilijke tijd door; hij kreeg drie grote tegenslagen te verwerken en is nog altijd bezig om de naweeën hiervan onder controle te krijgen. Naast steun van zijn familie en vrienden, gaat hij ook een traject in om van een andere instantie de juiste zorg te ontvangen. ‘De Dennis uit de kroeg en in de krant heeft ook een andere kant. Maar tegenslag maakt je sterker; ik moet er nu achter komen wat ik het leukst vindt om te doen.’ Hij vervolgt: ‘Ik vind politiek niet leuk, ook al doe ik het sinds 1994. Ik verafschuw het woord “Macht”. Het zou in de politiek moeten gaan om goed of niet goed en niet om links of rechts. Waarom ik er nog in zit? Dankzij Pim (Fortuyn, JD). Zijn dood heeft mij gestimuleerd om als verzetsstrijder op te komen voor dit fantastische dorp. De politiek is hierbij een noodzakelijk kwaad. Als Pim toekijkt, dan hoop ik dat hij trots op me is.’

Salman zit in de politiek om te strijden voor (een sociaal) Noordwijk en ervoor te zorgen dat goede zaken gerealiseerd worden in het dorp. De samenwerking van de partij JES met de VVD is indertijd uit nood geboren, informeert Salman. ‘Ik zat met een relatie waarvan ik niet wist hoe dat zou lopen en andere persoonlijke omstandigheden dwongen ons om een keuze te maken. Het was stoppen, of meedoen in een groter geheel.’ Daarom werd gekeken naar een politieke partij waar JES het best mee zou kunnen samenwerken.

Op de slotvraag wat Noordwijk voor Salman betekent, verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. ‘Noordwijk is mijn alles; ik ben ontzettend verknocht aan dit dorp. Jaren geleden werkte ik voor de Noordwijkse Woningstichting om mensen te helpen hier goed te kunnen wonen. Dat streven heb ik nog altijd. Mijn oude relatie wilde hier niet wonen, maar Noordwijk is waar ik leef en ooit zal sterven.’

Zinloze dood

LISSE – Deze nachten is de Loosterweg-Zuid vanwege de paddentrek afgesloten voor al het verkeer. De meeste mensen houden zich hier ook aan, maar er zijn ook onverlaten die het nodig vinden om de verbodsborden te negeren. Met desastreuze gevolgen voor de padden. Heeft het leven van deze pad dan totaal geen zin gehad? Toch wel; hopelijk beseffen de lezers van dit artikel dat zij de komende tijd de Loosterweg-Zuid in de nachturen inderdaad zullen mijden.

Autoinbraken is plaag

TEYLINGEN – Het aantal autoinbraken is vorig jaar dramatisch gestegen. Maar liefst 288 keer werd er aangifte gedaan van een inbraak in de vierwieler; meestal ging het dan om navigatieapparatuur of airbags die al dan niet vakkundig uit de auto gestolen waren. In 2010 ontving de politie nog ‘maar’ 184 aangiftes van autoinbraken. Ook het aantal woninginbraken steeg vorig jaar; van 123 naar 126. Beter nieuws kon de politie melden over de cijfers ten aanzien van winkeldiefstallen (omlaag van 22 naar 18), aanrijding met letsel (van 31 naar 29) en bedrijfsinbraken (van 90 aangiftes naar 49).

Winkeldiefstallen met 50% gestegen

NOORDWIJKERHOUT – De criminaliteitscijfers zijn vorig jaar op bijna alle fronten flink gedaald. Tenminste, dat wijst het aantal aangiftes uit, waarvan de cijfers afgelopen week bekend zijn gemaakt. Het aantal woninginbraken daalde van 59 naar 52 en de autoinbraken gingen omlaag van 91 naar 89. Het aantal aanrijdingen met letsel werd ook minder (van 23 naar 17) en het aantal bedrijfsinbraken daalde van 44 naar 32. Het aantal winkeldiefstallen steeg overigens wel met 50%: vorig jaar waren er 15 meldingen van winkeldiefstal, tegenover 10 in 2010.

Minder duurzaamheid voor de planeet

OEGSTGEEST – Een goed duurzaamheidsbeleid is prachtig, maar dat moet niet allemaal ten goede komen aan de planeet. Er mogen best maatregelen komen die zich meer richten op de mensen zelf en de winst. Dat is kort samengevat de mening van een meerderheid van de politieke partijen: zij refereren aan de term ‘Planet, people, profit’ en roepen het college op om minder in te zetten op de ‘planet’ en meer op ‘people’ (mensen) en ‘profit’ (winst).

Commissielid Dekker (VVD) liet weten: ‘De VVD is voor duurzaamheid, maar dan niet alleen aan de milieukant, maar ook voor de sociale kant en de economie. Die drie peilers moeten een bepaalde evenredigheid hebben; dat mist in deze nota. Het is heel veel planet, maar heel weinig people en profit.’ Ook wilde hij van het college concrete voorstellen zien om binnen Oegstgeest duurzaamheidsprojecten op te zetten. Commissielid Kruidhof (PrO) adviseerde om een nieuw toekomstcafé te organiseren. ‘We kunnen de ideeen van de inwoners gebruiken, zodat wij niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.’ Commissielid Van Dijk (LO) wil actie zien: ‘Hoe lang gaan we nog praten?’ Ze pleitte ervoor dat de wethouder geld steekt in projecten, die zichzelf op korte termijn weer terugverdienen.

Wethouder De Ridder liet weten dat tot nu toe de duurzaamheidsprojecten ‘incidenteel’ werden opgezet. ‘Het was toeval als het duurzaam was.’ Haar ambitie is om Oegstgeest in 2020 ‘op en top duurzaam te laten zijn’. Ze liet ook weten dat ze zich meer op de onderwerpen ‘people’ en ‘profit’ zal gaan richten. Dekker was niet overtuigd dat het goed gaat komen. ‘Het collegevoorstel mist visie, inhoud, sturing en richting. Het mist kop en staart en is zeer teleurstellend, temeer omdat we er veel meer van voorgesteld hadden.’

Wandelpad tegen heug en meug

OEGSTGEEST – Hoog oplopende emoties tijdens de commissie Ruimte van donderdag 15 maart. Onderwerp van gesprek was de komst van een wandelpad langs het Oegstgeesterkanaal, dat meters dichterbij de huizen zal worden aangelegd, dan eerst was afgesproken. Maar liefst 26 bewoners lieten duidelijk blijken faliekant tegen dit collegeplan te zijn. Maar wethouder De Ridder houdt vooralsnog voet bij stuk. Als het aan haar ligt, komt het wandelpad er aan het eind van dit jaar.

Terwijl het allemaal zo mooi begon enkele jaren geleden. Bewoners en de gemeente kwamen tijdens de zogeheten Crex-onderhandelingen overeen om een mooi wandelpad aan te leggen vlak langs het water. Er zou een stiltegebied en een kleinschalig ecologisch natuurgebied komen. Totdat bleek dat een subsidie wegviel en de gemeente niet genoeg geld had om de plannen volledig uit te voeren. Daarom heeft het college besloten om alvast een deel van de plannen uit te voeren. Te beginnen met het wandelpad, dat ook nog eens circa tien meter dichter bij de huizen kotm te liggen dan oorspronkelijk de bedoeling was.
De heer Fannoy informeerde: ‘Vorig jaar werden we geïnformeerd dat er geen geld is voor de uitvoering van het Crexplan, maar dat de aanleg van een wandelpad wel uitgevoerd kan worden. De gemeente wil dit per se uitvoeren om de subsidie binnen te halen. De gemeente denkt meer in eigen belang dan in het belang van de bewoners. Het pad wordt opgeschoven richting de bewoners, terwijl geen enkele compenserende maatregelen worden genomen. Dit wordt een vrijplaats voor jeugd om te vertoeven en dat in een stiltegebied.’

Ondernemer Star wees erop dat hij al tien jaar een erfpachtovereenkomst heeft op het gebied waar het wandelpad moet komen te liggen. Hij kondigde aan om planschade in te dienen ter waarde van 188.000 euro, als de gemeente haar wandelpadplannen inderdaad gaat uitvoeren. Inspreker Arjan in ’t Anker bekritiseerde het flora- en faunaonderzoek dat in oktober plaatsvond: ‘Op dat moment zijn de eerder gevonden zeldzame diersoorten in hun winterslaap.’ Hij vond ook dat de gemeente geld zou verspillen met de aanleg van het pad: ‘Het kanaal wordt in 2015 verbreed, dus dat pad zou maar voor drie jaar neergelegd worden, ten koste van 73.000 euro.’

De Ridder bleef onvermuwbaar: ‘We beschikken niet over de middelen om het hele plan tot uitvoering te zetten. Daarom zetten we de tering naar de nering en starten we met fase 1: het wandelpad.’ Een meerderheid van de raad liet echter weten dat het laatste woord over dit onderwerp waarschijnlijk nog niet is gesproken. De politici stellen aanvullende vragen aan de wethouder en mogelijk komt het wandelpad daarna weer ter sprake tijdens een politieke vergadering. Met dit eindresultaat werd het onderwerp ‘wandelpad’ afgesloten en gingen 26 inwoners met een zwaar ontevreden gevoel naar huis.

‘Echt shit’

OEGSTGEEST – Na afloop van de vergadering waren de buurtbewoners uitermate ontevreden over de reactie van wethouder De Ridder. De gevoelens werden verwoord door Jan van Haaren: ‘Ik vind het echt shit wat mevrouw De Ridder zegt. Ze gaat op verkeerde gronden verder met dit plan en haalt er een klein deel uit. Wij zijn voor het Crex-plan, maar tegen de manier waarop het nu gedaan word.’

‘Deltrust wordt gewoon killing’

OEGSTGEEST – Deze woorden kwamen van commissielid Rob Braun (Transparant Oegstgeest), die zich tijdens de vergadering van de commissie Ruimte ernstig zorgen maakte over de voortgang van het bouwproject Nieuw-Rhijngeest. De tijd dat de gemeente met een grote glimlach samen door één deur kan met Deltrust lijkt voltooid verleden tijd, want de gemeente stuurt tegenwoordig de ene na de andere aangetekende brief naar het ontwikkelbedrijf.

Braun: ‘De gemeente sloot vier jaar geleden een contract met Deltrust, maar ik maak me zorgen over de voortgang van dit proces. De Deltrust-band waar we in zwemmen zit vol met grote gaten. Deltrust wordt gewoon killing.’ Commissielid Van Dijk (Leefbaar Oegstgeest) deed er een schepje bovenop: ‘Nu blijkt dat Deltrust pas de grond gaat afnemen op het moment dat 70% van de woningen verkocht is. Maar dat is nieuw voor ons en we maken ons hier grote zorgen over. Ze kunnen gewoon een verschrikkelijk plan opstellen, waarbij niemand een woning wil kopen.’

Wethouder De Ridder probeerde de onrust weg te nemen. Met Deltrust zijn we verwikkeld in een stevig gesprek. De doelstelling is om daar zo snel mogelijk uit te komen. De discussie gaat erom dat Deltrust per deelgebied de rente bepaalt, zodra de gemeente haar deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd.’ Braun was scherp, want hij constateerde dat Deltrust juist blijft weerleggen dat de gemeente de zaken volledig heeft uitgevoerd: ‘Dat is nu juist het strijdpunt. Dus komen er weer nieuwe advocaten aan te pas?’ De wethouder moest deze vraag met een ‘ja’ beantwoorden.

‘Niet omkijken naar verlies van 40 miljoen euro’

OEGSTGEEST – Het actieve grondbeleid dat het college van burgemeester en wethouders, met steun van de raad, tien jaar geleden heeft ingesteld, heeft een verlies opgeleverd van 40 miljoen euro. Door schade en schande is de politiek nu wijs geworden dat geld verdienen met onroerend goed beter gedaan kan worden door commerciële ondernemingen, dan door goedbedoelende gemeenten met enthousiaste ambtenaren. Voortaan voert de gemeente geen actieve grondpolitiek, maar zal zich enkel ‘faciliterend’ (hulpvaardig, JD) opstellen.

De politieke partijen waren het vorige week eens met dit collegevoorstel, maar slechts enkele commissieleden uitten kritiek op het miljoenenverlies. Zoals commissielid Braun (TO), die stelde: ‘We hebben de fouten van het actieve grondbeleid gezien in Poelgeest, Nieuw Rhijngeest, de begraafplaats en nog een handvol projecten. We dachten te verdienen aan dit soort projecten, maar zijn van een koude kermis terug gekomen.’

Commissielid Van de Ouweelen (Lokaal) vroeg zich af wat die actieve grondpolitiek heeft opgeleverd. Hij las een stuk tekst voor uit het collegevoorstel: ‘De samenwerking met eigenaren en ontwikkelaars blijken gevaarlijke situaties met zich mee te brengen’. Hij voegde hier aan toe: ‘Maar dat weet ik al jaren, want we blijven de risico’s structureel onderschatten.’

Voordat wethouder Mackay antwoord gaf, nam hij een flinke slok water alsof hij zich moed wilde indrinken. Hij informeerde dat hij in zijn jarenlange ervaring als wethouder al regelmatig vele miljoenen had moeten afboeken. En de laatste afboeking ter waarde van 17 miljoen euro gebeurde vorig jaar, in verband met het project Nieuw-Rhijngeest. Een totaal bedrag van 40 miljoen euro is de gemeente door de vingers geglipt dankzij het actieve grondbeleid, zo werd duidelijk. ‘In mijn periode als wethouder heb ik al kroonjuwelen moeten verkopen’, informeerde Mackay. De vermanende opmerking van Braun dat de gemeente 40 miljoen euro verloren heeft aan projecten, waarbij nooit gebruik is gemaakt van een degelijke risico-analyse, wuifde de wethouder weg: ‘Laten we niet terugblikken, maar vooruitblikken.’ Of Oegstgeest op deze manier van haar fouten zal leren, was een vraag die de toehoorders op de tribune zich in stilte stelden.

Wethouder Tonjann heeft paarse krokodilgevoel

OEGSTGEEST – Het is niet gemakkelijk voor de gemeente om te controleren of inwoners illegaal bouwwerkzaamheden uitvoeren. Wethouder Tonjann informeerde de commissie Ruimte dat de gemeente nogal eens achter de feiten aan kan lopen. ‘Het gemiddelde aantal sloopvergunningen en meldingen is drie per maand. Als iemand het niet meldt, weet je het niet, tenzij een oplettende inwoner het meldt. Pas na twee jaar weten we of we meer op pad moeten of dat het meevalt. Soms krijg je wel eens het paarse krokodilgevoel.’ Commissielid Den Boer (CDA) grapte hierop: ‘Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet.’

Heemtuin weer als nieuw

LISSE – Vele handen maken licht werk; daar kwamen de vrijwilligers achter die vrijdag 16 maart deelnamen aan de actie NL Doet. In de Heemtuin staken vijf wielrijders van het gezelligheidsclubje ‘de groene fietsers’ de handen uit de mouwen in de Heemtuin. Samen met drie anderen zorgden ze voor een nieuwe lading grint op de paden en zand voor de akker. Heemtuin-vrijwilliger Leo Lieverse was blij met deze steun: ‘Het was zo’n vier jaar geleden dat we vers grint op de paden hadden, dus het werd wel weer tijd. Voor onze akker hebben we verse ‘arme’ grond gekregen. Het moet juist arme grond zijn, omdat het onkruid dan niet zo snel groeit. Op die akker planten we gerst, rogge, tarwe en haver. Daar tussen in komen akkerbloemen als klaproosjes en papaver.’

Puur Noordwijk NL Doet mee

NOORDWIJK – In heel Nederland waren op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart honderdduizenden vrijwilligers actief om zich in te zetten voor het goede doel. Zo ook in Noordwijk, waar onder andere de twee wethouders van Puur Noordwijk Leon van Ast en Gerben van Duin de handen uit de mouwen staken op de Willem van den Bergh Stichting. Samen met de fractieleden en aanhangers maakten ze de balkons schoon van twee woonhuizen. Terwijl Van Ast de hogedrukspuit hanteerde bekommerde Van Duin zich om het potten van de nieuwe planten. ‘We zijn heel goed bekend met de Willem van den Bergh Stichting’, informeert Van Ast. ‘Één keer per maand gaan we namelijk met circa tien mensen van onze partij een wandeling maken met de bewoners.’

Splitsing Holland Rijnland dreigt

OEGSTGEEST – Er is een bestuurlijke machtsstrijd aan de gang binnen het overlegorgaan Holland Rijnland. Gevochten wordt over de vraag op welke economische groeimotor deze regio zich beter kan richten: de hoek Den Haag/Rotterdam of juist Amsterdam/Schiphol? Tijdens de commissie Regionale Zaken op donderdag 15 maart kwam dit nieuws aan het licht.

Commissielid Jansen (VVD) kaartte deze problematiek aan bij wethouder Van Oortmerssen en commissielid Van Tongeren (PrO) lichtte toe: ‘Oegstgeest is de scharnier tussen de noord- en zuidvleugel. Dat kan lastig zijn, maar ook comfortabel.’ Hun commissiecollega Den Boer (CDA) oordeelde dat kiezen tussen twee regio’s helemaal niet hoeft: ‘We hebben een kansrijke positie; we kunnen onze diensten naar beide vleugels aanbieden.’

Wethouder Van Oortmerssen liet weten dat met name Leiden wil dat Holland Rijnland zich richt op Den Haag en Rotterdam. Maar dat is niet de kant die Oegstgeest uit zou willen. ‘Het richten op Schiphol is minstens zo belangrijk: dat wordt gedeeld door veel gemeenten in Holland Rijnland.’ Ze waarschuwde om alert te blijven: ‘Met name in Leiden worden initiatieven ontwikkeld richting Den Haag en Rotterdam.’ Hierop pleitte Van Tongeren ervoor dat met gelijkgestemde gemeenten actie wordt ondernomen om tegenwicht te bieden aan ‘de dominante factor Leiden’.

Hair Extreme voor de beste kapsels, nagels en uiterlijke verzorging

Klimopzoom 1, T: 071 541 4717

LEIDERDORP – Hair Extreme bestaat op 22 maart maar liefst 15 jaar en dat moet gevierd worden! Het is niet zonder reden dat Mell met haar team van professionele kapsters trots is op deze mijlpaal. In die tijd heeft Hair Extreme zich onderscheiden als beste kapsalon in de wijde regio. En dat niet alleen; ook kunnen de klanten terecht voor schitterende sieraden, hair extentions, nagels en permanente make-up.

Mensen van alle leeftijden bezoeken Hair Extreme; kinderen, volwassenen en senioren. Waar de een helemaal uit haar of zijn dak wil gaan met een trendy kapsel, knippen de acht medewerksters met alle plezier de klassieke coupe. Het team werkt op afspraak, maar als het zo uitkomt worden spontane klanten ook geholpen.

Medewerkster Madelon vertelt enthousiast: ‘Onze klanten vinden het fijn dat ze niet alleen voor het kapsel bij ons terecht kunnen. Zo hebben wij ook het bruidsarrangement: een totaalpakket van nagels, make-up en haar. Aanstaande bruiden – en hun partner – krijgen dit voorjaar een korting van maar liefst 86 euro!’

De eigenaresse, Mell Hermans, heeft in haar 47-jarige werkzame leven al legio prijzen gehaald in het kappersvak. En ze geniet ervan om het team dat al jaren voor haar werkt, te blijven op te leiden. Samen bezoeken ze ieder jaar cursussen en beurzen om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Speciaal om het jubileum te vieren, heeft Hair Extreme een unieke aanbieding. Hermans: ‘Wij gaan voor groen. Daarom hebben we nu een nieuw verfproduct; Fay. Dit is een product zonder ammonia en geur en is daarom uitermate milieuvriendelijk. De komende week bieden we Fay aan voor een bedrag dat 2,50 euro ligt onder de prijs van andere kleuren.’

Hair Extreme is geopend van maandag tot en met zaterdag. Koopavonden zijn op maandag en woensdag tot 22:00 uur. W: www.hairextreme.nl.

Heerlijk genieten bij Lunchroom Elleni

Bevrijdingsplein 52, T: 071 750 7968

LEIDEN – De lunchroom Elleni is een echt familiebedrijf, gerund door de drie zussen Ellis, Leonie en Nicole. In een jaar tijd is Elleni uitgegroeid tot hét centrale punt van het Bevrijdingsplein en het nabijgelegen winkelcentrum Luifelbaan. Even bijkomen van de shoppingstress onder het genot van een heerlijke panini of onder het genot van een cappuccino lekker bijpraten met een vriend(in). Steeds meer mensen komen erachter dat Elleni kleur geeft aan hun leven; met dank aan de drie zusjes.

Bij Elleni wordt werkelijk alles vers gemaakt. ’s Ochtends heel vroeg beginnen de zussen al met het kneden en rijzen van het brood. Ook de appeltaart en brownies worden dan klaargemaakt om ze diezelfde dag aan de mensen te presenteren. De creatieve Leonie bedenkt het ‘Broodje van de Dag’. Deze zomer presenteert Elleni als eerste lunchroom in de regio maar liefst zes verschillende Smoothies.

En de warme dagen komen er weer aan; een uitstekende gelegenheid om plaats te nemen op het nieuwe terras van Elleni, met maar liefst 100 zitplaatsen. Laat u zich eens verwennen met bijvoorbeeld een echte ‘High Tea’. Hierbij krijgt u diverse lekkernijen, zowel zoet als hartige, die op een sfeervol gedekte tafel gepresenteerd wordt. De High Tea wordt compleet gemaakt met een heerlijke chocoladefondue. En omdat Elleni een alcoholvergunning heeft, kan er ook van een gezellig glaasje wijn of bier genoten worden.

De drie zussen informeren: ‘De proeverij van Panini’s is een aanrader en nu al mateloos populair. Met drie panini’s op één bord kun je heerlijk proeven en uitproberen welke smaak het beste bij je past. Ook kunt u bij Elleni terecht voor het vieren van een verjaardag of om een receptie voor een trouwerij of jubileum te houden. Bedrijven benaderen Elleni volop voor de fameuze cateringfaciliteiten.

Voor meer informatie: www.elleni.nl.

ZORGcafé Leiden over leren & werken

LEIDEN – Tientallen werkgevers uit de regio ontmoetten elkaar in het Zorgcafé dat donderdag 15 maart georganiseerd werd door het Brancheservicepunt Zorg en Welzijn (BSP) en het Leerwerkloket (LWL) van het UWV. De bijeenkomst was opgezet in het kader van de Brancheweek Zorg & Welzijn van het UWV Leiden. De aanwezigen waren met name actief in de zorg voor ouderen, gehandicapten en de thuiszorg. Zij kwamen in contact met organisaties die actief zijn op het gebied van ervaringscertificering; doel van deze bijeenkomst was om samen te kijken hoe men eigen werknemers kan opscholen en er zij-instomers opnieuw aan de slag kunnen in de zorg.

Mensen doen in hun leven veel (werk)ervaring op, maar niet direct in de zorgsector. Toch zouden zij wel in de zorg actief kunnen zijn, maar het ontbreekt hen aan diploma’s. De bedrijven kwamen bijeen om te delen waar zij zelf mee bezig zijn op het gebied van op-, om- en bijscholing en nieuwe ideeën op te doen op dit gebied. Ze wilden zien of door samenwerking het voor werkzoekenden mogelijk is om door middel van een EVC hun kwaliteiten te laten certificeren en om laten zetten in een diploma (al dan niet met een aanvullende opleiding op maat).

Organisators Mirjam Looren de Jong en Aleida van Dalen vonden dat het een geslaagde bijeenkomst was: ‘Doel van deze bijeenkomst was dat de verschillende organisaties elkaar weten te vinden. Het UWV is hierbij de coördinerende factor. De aanwezigen kregen informatie over de Ervaringscompententie Certificering (EVC) en ook kwamen praktijkvoorbeelden aan de orde. Het eerste resultaat van de in 2011 door het Leerwerkloket met subsidie van het UWV ingezette EVC traject. Ook werd de samenwerking tussen DZB Leiden en het UWV belicht. Beide organisaties hebben mensen uit hun bestand geselecteerd en voorgedragen bij Topaz voor de opleiding voor gastvrouw of gastheer.’

Om het EVC-traject vaker in te kunnen zetten zijn het BSP en LWL momenteel op zoek naar nieuwe subsidiemogelijkheden. De rijksoverheid heeft voor de periode tot 2015 een bedrag opzij gezet om 12.000 extra banen in de zorg te realiseren; de zogeheten Wildersgelden. De Jong: ‘Misschien kunnen die gelden in de toekomst ook gebruikt worden voor de EVC-trajecten.’

Willem Ruigrok is dorpsdichter

LISSE – De allereerste dorpsdichter luistert naar de naam Willem Ruigrok. Voor hem geen carriere als barman, straatwerker of kok. Hij versloeg vier kandidaten, die kregen dat vorige week in de gaten. Wethouder Adri de Roon (D66) maakte de nieuwe naam bekend en Ruigrok werd met een bosje bloemen verwend. Met tien gedichten per jaar is de dichter met zijn werk klaar. Hij ontvangt daarvoor jaarlijks duizend ballen en de inwoners mogen laten weten of het hen zal bevallen.

Inlevingsvermogen ambtenaren onderzocht

LISSE – Vorige week werden honderd bezoekers van het gemeentehuis geïnterviewd door TNS NIPO. Doel van dit onderzoek was om erachter te komen hoe goed, of slecht, de gemeenteambtenaren hun werk deden. De geïnterviewden moesten vragen beantwoorden over de openingstijden, de bereikbaarheid van het gemeentehuis en de parkeergelegenheden. Maar ook de wachttijden en de E.Q. (het inlevingsvermogen) van de ambtenaren kwamen aan bod. Interviewer Sjouke Steenwijk van TNS NIPO liet weten dat de resultaten later dit jaar bekend worden gemaakt door de gemeente.

Lois Loos gaat voor Junior Songfestival

LISSE – Ruim 1.500 kinderen uit het hele land gaven zich op om mee te doen aan het Junior Songfestival. En velen werden teleurgesteld; zij gingen op basis van hun ingezonden filmpje niet door naar de regionale finales. Slechts 95 kinderen kregen die eer; één van hun is Lois Loos (15); een begenadigd violiste en zangeres. Zij wil in de voetsporen treden van grote juniorartiesten als oud-winnaar Ralph en Rachel (2e plaats in 2011).

Als 10-jarige keek Lois al naar het junior songfestival en had ze het voorgevoel dat ze ooit zelf naar dat songfestival zou kunnen gaan. ‘Muziek is mijn passie. Al toen ik in groep 4 zat, zong ik in het kerkkoor. Als ik zing, kom ik tot rust; net als het viool spelen is het zingen voor mij een uitlaatklep’, vertelt ze. Lois heeft tot nu toe zes jaar vioolles gehad en het is duidelijk dat ze getalenteerd is; zaterdag 17 maart deed ze zelfs mee aan het Prinses Christina Concours. Ze wil graag verder met haar gave en hoopt ooit verre reizen te maken met een orkest om wereldwijd op te kunnen treden.

Een van haar grote voorbeelden is Alexander Rybak, die ooit het Eurovisie Songfestival won met zijn zang- en vioolspel. Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken en zich in te schrijven voor de junioreditie. Hiervoor was het nodig dat ze haar eigen lied schreef, dus een compleet nieuwe melodie en tekst. Het werd; ‘Impossible love’, een ballad over haar onmogelijke Tsjechische liefde Pavel. ‘Die melodie kwam ineens in me op’, informeert Lois enthousiast.

Vorige week werd Lois gebeld met de blijde mededeling dat ze mee mag doen aan de audities. ‘Ik moest gillen toen ze het me zeiden’, lacht Lois. ‘Ik vertelde dat nieuws als eerste aan mijn vriendinnen.’ Lois’ belangrijkste dag van dit jaar vindt plaats op zondag 1 april; dan doet ze auditie in Hilversum en moet ze zorgen dat ze bij de beste acht kinderen hoort, die gaan strijden om naar het Junior Songfestival uitgezonden te worden. Ze bereidt zich iedere dag voor: ‘Ik oefen voor de spiegel met mezelf te presenteren en ook zing ik iedere dag mijn lied.’

En hoever kan ze komen? ‘Ik zou wel zo ver als Ralph willen komen. Ik denk dat ik het Junior Songfestival kan winnen, ja.’

Kussen en wegwezen

LISSE – Vier nieuwe parkeerplaatsen aan de westzijde van de Schoolstraat worden ingericht als Kiss and Ride strook. Op die plekken mogen door de week tussen 08:00 uur en 16:00 uur geen auto’s langere tijd geparkeerd staan. Dit is een van de onderdelen van een pakket aan verkeersmaatregelen op de kruising Melkweg / Oranjelaan en in de Schoolstraat. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan een wens van Romijn, de directeur van de basisschool ‘de Akker’. Hij was bang dat mensen hun auto permanent gaan parkeren in de parkeerstrook voor de school. Op de kruising Melkweg / Oranjelaan wordt een poortconstructie aangelegd, zodat een duidelijke overgang wordt gemaakt van een 50 kilometer zone naar een 30 kilometer zone. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 13 maart in met het definitieve ontwerp.

Nieuwbouw in oude dorp

LISSE – Het perceel op de Heereweg 46 – 48 wordt totaal veranderd. De bestaande woning op nummer 46 krijgt een nieuwe aanbouw. Verder komen er drie appartementen in een bestaand deel van een bedrijfspand en komen er twee nieuwe, geschakelde, villa’s op het achterliggende onbebouwde terrein. Het plan past weliswaar niet in het geldende bestemmingsplan Dorp (uit 1995), maar het college van burgemeester en wethouders hoopt en gaat ervan uit dat de gemeenteraad zal instemmen met deze bouwwijziging.

Verburg stoort oppositie

LISSE – De oppositiepartijen CDA en SGP/ChristenUnie zijn niet blij met fractievoorzitter Cees Verburg (D66 – Lisse). Gemeenteraadslid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 februari vragen aan het college. Deze vragen gingen over de keuzevariant ‘Verbinding N206 / N205 – A4’.

Van Santen liet weten dat hij niet blij was met de wijze waarop de informatie werd verstrekt. ‘De informatieavond van 16 juni 2011 over de Noordelijke Ontsluiting Greenport in Hillegom was niet bedoeld om standpunten in te nemen. Bovendien werd het alternatief ‘Nog Beter’ van de bewoners pas later gepresenteerd. Was dat wel netjes? En als er bij het Breed Bestuurlijk Overleg al over dit onderwerp gesproken werd, dan ging het niet om standpuntenbepaling. De informatie was nooit duidelijk over de ingezette koers.’

Verburg reageerde direct en liet weten dat Holland Rijnland diverse informatiebijeenkomsten belegd had. ‘De fractie van SGP/ChristenUnie had volledig op de hoogte kunnen zijn van het gevolgde proces. Deze tracéstudie liep al jaren; hoe kunt u zeggen dat het college tekortgeschoten is in het volledig informeren?’

Tijdens het presidium van maandag 12 maart kwam fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) terug op deze woordenwisseling. Ze liet weten dat ze zich gestoord had aan de reactie van Verburg. Ook fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie), die de raadsvergadering via het videoverslag gezien had, stelde dat hij zich hieraan gestoord had. Verburg liet weten dat hij behoefte had enkele verklarende vragen te stellen, waardoor een ‘gedachtewisseling’ ontstond met Van Santen.

Irene van der Zwan weg bij Noordwijk Marketing

NOORDWIJK – Na minder dan een half jaar scheiden de wegen zich van Noordwijk Marketing en destination manager Irene van der Zwan. Het aangegane ‘huwelijk’ bleek geen lang leven beschoren te zijn. Voorzitter Arjan Slobbe legt uit waarom nu al is besloten om uit elkaar te gaan.


‘Irene Van der Zwan is een uitstekende marketeer en goed in strategie. Haar passie ligt bij de uitvoering van dat soort projecten en ook nu nog rondt ze een strategieproject af. Ik kon heel goed met haar overweg en nog steeds. In 2007 is de strategie van Noordwijk Marketing bepaald. Het afgelopen jaar en najaar moest die worden aangescherpt: die kar heeft zij getrokken.’ Maar toch waren er redenen waarom nu al is besloten om niet samen verder te gaan. Slobbe informeert: ‘Noordwijk Marketing heeft grote behoefte aan een leidinggevende die zich ook bezig moet houden met operationele activiteiten.’

Bij het aanstellen van Van der Zwan was al bekend dat ze haar geld als ZZP’er verdiende (Zelfstandige Zonder Personeel). ZZP’ers zijn over het algemeen solitair werkende mensen, die hun eigen boontjes opknappen. Had het bestuur van Noordwijk Marketing niet kunnen voorzien dat er problemen konden ontstaan bij het aansturen van collega’s? Slobbe vindt van niet. ‘Ze heeft meerdere leidinggevende functies bekleed, onder andere bij de Consumentenbond.’

Waarom is al na zo’n korte tijd besloten dat de wegen van beide partijen zich scheiden? ‘We evalueren regelmatig en moesten vaststellen dat er meer bij de functie komt kijken, dan waar haar hart ligt. Dan moet je handelen. Het is wel snel, maar des te beter; zo houd je elkaar niet voor de gek.’ Een definitieve vervanger is nog niet gevonden, al heeft Marjolijn van der Jagt zich bereid gevonden om de komende maanden de managementwerkzaamheden voor Noordwijk Marketing waar te nemen. Hiervoor staat ze tijdelijk haar raadslidmaatschap af.

Slobbe: ‘We zoeken een vervanger die de titel ‘Hoofd Noordwijk Marketing’ krijgt. Dat dekt iets beter de lading, want deze persoon zal zeker vaktechnische kennis moeten hebben, een duizendpoot moeten zijn, maar ook leiding moeten kunnen geven. Je bent ook verantwoordelijk voor de administratie, betalingen, het aansturen van collega’s en het onderhouden van contacten met participanten en bestuursleden. Een paar mensen hebben zich al bij mij gemeld voor informatie en daar zitten wellicht geschikte kandidaten bij.’ Wie het gaat worden is dus nog niet zeker, maar bij gelijke kwaliteit krijgt een Noordwijker / Noordwijkse de voorkeur.

Slobbe wenst Van der Zwan veel succes: ‘Ik sluit niet uit dat we haar op strategische projecten nog wel tegen zullen komen. We doen dit mede om niet te verzwakken in 2012. De activiteiten van Noordwijk Marketing gaan gewoon door: we willen doorpakken.’ Van der Zwan zelf weigert een reactie te geven. Ze neemt haar telefoon niet op en ondanks herhaaldelijke berichten op haar voicemail met het verzoek om contact op te nemen, is er volledige radiostilte.

Meer parkeerplekken voor Binders

NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders wil zeven nieuwe parkeerplaatsen aanleggen in het Garenhof / Hekelhof. Deze plekken moeten ervoor zorgen dat de parkeeroverlast verminderd wordt. Sinds het betaald parkeren is ingevoerd in Noordwijk-Binnen, parkeert het resterende winkelend publiek niet meer in de Raadhuisstraat, maar wijken de automobilisten juist uit naar de Garenhof / Herenhof.

De bewoners hebben zelf oplossingen gevonden voor de volle parkeerplaatsen door hun auto’s op ‘onofficiële parkeerplaatsen’ te parkeren. De gemeente wil deze plekken formaliseren en er nieuwe parkeerplaatsen van maken. Hiervoor worden ook de daar naast liggende speelvoorziening en metselwerk aangepast. Het kunstwerk verdwijnt zelfs volledig uit het dorp, met toestemming van de erfgenamen van de kunstenaar. De totale kosten voor dit project bedragen 61.000 euro. De gemeenteraad moet op donderdag 29 maart nog haar goedkeuring geven aan dit collegevoorstel. Daarna zal de tijd uitwijzen of deze nieuwe parkeerplaatsen ook door winkelend publiek zullen worden ingenomen.

Katwijk zwicht voor druk

STREEK – Het hoge spel dat het Oegstgeestse college van burgemeester en wethouders heeft gespeeld, heeft gewerkt. De gemeente Katwijk betaalt 200.000 euro extra om ervoor te zorgen dat de extra aansluiting van FloraHolland op de A44 definitief door kan gaan. De gemeenteraad van Katwijk moet nog wel haar akkoord geven op dit collegevoorstel.

Het college van Katwijk laat weten waarom is ingestemd met die extra 200.000 euro: ‘We hechten grote waarde aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kern Rijnsburg en een verbeterde ontsluiting van FloraHolland op de A55. De aansluiting van FloraHolland zal moeten leiden tot het terugdringen van de hoeveelheid vrachtverkeer over de lokale wegen.‘

Blij is het Katwijkse college niet met deze onverwachte kostenverhoging: ‘De oorspronkelijke afspraak met de gemeente Oegstgeest was, dat beide gemeenten op basis van 1/3de – 2/3de de gemeentelijke bijdrage ter grootte van drie miljoen euro aan het project zou verdelen. Het college is teleurgesteld dat de oorspronkelijk overeengekomen inspanningsverplichting qua verdeling van de kosten niet kan worden gerealiseerd.’ Op verzoek van de gemeente Oegstgeest wordt nu uitgezocht of het tracé van de ontsluitingsweg meer naar het noorden (richting Teylingen) kan worden aangelegd. Zo’n onderzoek is prima, maar het Katwijkse college past nu beter op haar tellen: ‘Uit bestuurlijk overleg met Oegstgeest blijkt dat dit niet nogmaals zal leiden tot een verhoging van de bijdrage van de gemeente Katwijk.’

Beste tankstation van Nederland

VOORHOUT – Het beste Total tankstation van Nederland staat aan de Herenstraat in Voorhout. Op donderdag 8 maart ontvingen de eigenaar en medewerkers van Total Schoonoord de eerste prijs uit handen van onder meer TV-presentatrice Anita Witzier. Op 21 maart gaat het bedrijf meedoen aan de Europese verkiezingen in Parijs.

Ronald Boere is trots op dit resultaat: ‘Vier keer kwam er een mysterie guest op bezoek in het station. Drie keer scoorde het station 100%, één keer lieten we een procentje liggen. Toch was het genoeg voor een Platina Top Service Award; de hoogste onderscheiding die Total geeft.’ Ook won het bedrijf de ‘Commercial Performance Award, onder meer omdat Schoonoord zo actief is met het Power Points spaarsysteem. Het feit dat Boere zelf zo actief is op Facebook en Twitter, heeft ook voor extra punten gezorgd. En door de 8 cent korting, weten steeds meer automobilisten het tankstation te vinden.

Boere deelt de eer met zijn vader, die sinds 1 januari van het pensioen geniet. Samen gaan ze binnenkort naar Parijs en hopen ze de titel ‘beste Total tankstation van Europa’ in de wacht te slepen, samen met een cheque van 10.000 euro.

Emiel van der Hoeven is erelid HKV

VOORHOUT – Emiel van der Hoeven werd woensdag 14 maart benoemd tot erelid van de Historische Kring Voorhout. Uit handen van voorzitter Frans van der Geer ontving hij een pen als aandenken van deze blijk van waardering. De voorzitter vertelde: ‘Je bent de man van het eerste uur en hebt vele jaren de kar van de HKV getrokken. In de afgelopen veertien jaar heb je alle functies in het bestuur vervuld. Voor vele van de ruim 800 leden is Emiel de HKV. Het is de eerste keer dat de HKV iemand uit haar midden tot erelid benoemt heeft. De ledenvergadering steunde het bestuursvoorstel van harte door middel van een luid applaus.

Teun Nelemansboom


TEYLINGEN – Nadat hij 42 jaar lang generaties aan Voorhoutse kinderen had begeleid in het planten van bomen, werd Teun Nelemans maandag 19 maart in het zonnetje gezet. Hij werd door wethouder Van Velzen uitgenodigd om een van de vier bomen die in het bosje van de Boerhaavetuin werden geplant, zelf onder handen te nemen. Geholpen door twee kleindochters en een kleinzoon schepte hij het zand bij de eikeboom. ‘Voortaan heet deze boom de Teun Nelemansboom’, feliciteerde Van Velzen de gelukkige gemeentelijk medewerker.

Regeringswaardig

Vandaag, donderdag 29 maart, gaat de geschiedenisboeken in. Het is de dag waarop Geert Wilders accepteert dat hij regeringsverantwoordelijkheden moet nemen en dus concessies moet doen op zijn eisenpakket. Of het wordt de dag dat hij de onderhandelingen stopt en de beslissingen over de toekomst van Nederland over laat aan de door hem zo verafschuwde ‘linkse kliek’, die als hongerige wolven aan de zijkant staan te hinkebenen om de huidige coalitie te verscheuren.

Het was een mooi toneelstukje in de tuin van het Catshuis. ‘Zie ons eens samen zitten en praten’, was de boodschap. Tot Wilders na vijf minuten zei (liplezen!): ‘Zullen we nu maar gaan?’ Terug naar de huidige dag: Vanaf het moment dat Wilders zich afscheidde van de VVD, droomde hij ervan om in het centrum van de invloed te zitten. Nadat hij bij de eerstvolgende verkiezingen 9 zetels had gewonnen, was hij verontwaardigd dat de andere partijen niet met hem als mogelijke coalitiepartner wilden praten. Het laatste kabinet Balkenende was het gevolg; een samenstelling van CDA, PvdA en ChristenUnie dat het niet tot het einde vol hield.

Daarna bleek uit de verkiezingsuitslag dat een meerderheid van Nederland een rechts kabinet wilde: voor het eerst in de geschiedenis. Natuurlijk zijn er wel regeringscoalities geweest tussen CDA en VVD, maar daarbij was het CDA toch altijd de grootste partij. Heel (rechts) Nederland zou de vingers kunnen gaan aflikken, aldus Mark Rutte. Maar vervolgens kwam de nasleep van de Griekse tragedie en stemde Nederland in om de Grieken te helpen met 40 miljard euro. Voor het komende jaar moeten we 18 miljard euro bezuinigen en is er geen geld meer voor leuke dingen.

Maar als Wilders nu de handdoek in de ring gooit, wordt deze opgepakt door SP, PvdA, D66 en GroenLinks. Deze partijen zullen wel raad weten met ‘rechtse hobbies’: de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, waardoor honderdduizenden huishoudens in de financiele problemen komen. Ook is het onvermijdelijk dat gekeken wordt naar een kortere WW en bezuinigingen in de zorg. Als Wilders deze coalitie laat ploffen, gaat hij Ab Klink achterna. Deze CDA’er liet weten niets meer te zien in de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV voor het eerste kabinet Rutte. Hij stapte op, met als gevolg dat de coalitie er toch kwam. Als Wilders nu opstapt, zullen de door hem verfoeide maatregelen er toch komen. En als hij hoopt dat zijn partij vervolgens de verkiezingen zal winnen, komt hij bedrogen uit: stemmend Nederland prikt genadeloos door de retoriek van politici die aantonen geen man te zijn op het moment dat ze zich moeten onderscheiden van de jongens.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Al Ross (100): Amerikaans cartoonist
Chico Anysio (80): Braziliaans acteur en komiek
Nick Noble (85): Amerikaans zanger
Bert Sugar (74): Amerikaans boksverslaggever en boksboekenauteur
Auke Bijlsma (65): Nederlands politicus
Adrienne Rich (82): Amerikaans feministisch dichteres
Earl Scruggs (88): Amerikaans banjolegende

Het woord van de week: Duokippen.

23 maart 2012

Wie is toch het raadslid Hans van den Berg?

NOORDWIJK – Hij is de geestelijk vader van de stamtafel en het kunnen beklimmen van de kerktoren. Al twintig jaar zit hij in het bestuur van de Voorhoutse Boerhaavetuin. Zijn politieke carrière begon tijdens zijn verbeten strijd om de Witte School na de grote brand weer terug te krijgen in Noordwijk. Alom wordt hij gezien als het raadslid met de meeste energie. Hij is fan van Pink Floyd, Bruce Springsteen, Camel en Snow Patrol. Wat doet een geboren Voorhouter in de Noordwijkse politiek? Het is dus de hoogste tijd om ons af te vragen: wie is toch het raadslid Hans van den Berg?

In zijn jeugd waren verre reizen niet aan Van den Berg besteed; hij bleef het liefst dicht bij huis. ‘Ik wilde journalist worden en overwoog om naar Tilburg te gaan, maar dat vond ik toch te ver weg. Ik stortte me op het voetbal (Foreholte en Sparta) en de muziek. Sparta is mijn club; mijn vader nam me op de brommer mee naar het Kasteel, (ik raakte onder de ondruk van het prachtige stadion met vijf Torens midden in Rotterdam.’ Van den Berg wilde met mensen omgaan en ging naar de pedagogische academie in Heemstede. ‘Dat was nog met de fiets te bereiken!’ Zijn eerste baan vond hij op de Witte School, waar hij 23 jaar leerkracht was voor de groepen 4 tot en met 8. ‘Lesgeven is heerlijk; je komt in aanraking met jongeren en hun frivoolheid. Ze tonen hun emoties en leren hoe ze ermee om moeten gaan. Dat houdt mij ook jong.’

Tegenwoordig werkt hij op een VMBO-school in Hillegom; het is een bewuste keuze nadat hij in Noordwijk kwam wonen. ‘Ik woonde in Noordwijk, zat daar in de politiek en wilde dan niet ook nog in dit dorp blijven werken. Noordwijk werd te klein voor me; ik wilde overdag ergens anders zijn.’ Mensen die hem kennen, weten dat Van den Berg altijd bruist van de energie: ‘Dat komt bij mij van binnenuit. Ik ben altijd met veel dingen tegelijk bezig en ik deel mijn energie graag met anderen.’

Van den Berg begon de Stamtafel in 2003 en anno 2012 zijn al meer dan 50 bijeenkomsten geweest, waar continue ruim honderd mensen op af komen. Door de jaren heen beklom hij alle mogelijke kerktorens in Nederland en het buitenland, maar het stak hem dat de enige beklimbare kerktoren in Noordwijk dicht bleef. ‘Ik ben gepassioneerd van torens. Ik wilde die deur openen en vond draagkracht en medestanders. Binnen vier jaar hebben we de toren kunnen openstellen; dat is nog redelijk snel.’ Tegenwoordig zijn veertig gidsen en klokkenluiders betrokken bij de toren van de Oude Jeroenskerk. Van den Berg informeert: ‘We gaan een boek schrijven over die toren en de gidsen. En donderdag 22 maart gaat het torenklimseizoen weer van start: daar kijk ik erg naar uit.’

Een van de beste dingen die Van den Berg overkwam was zijn partner Simone, met wie hij in 1999 ging samenwonen. ‘Voor die tijd was ik “getrouwd” met het voetbal en ik leerde Simone kennen toen ik 40+ was. Ik had niet echt iemand die me in balans kon houden en ik weet niet of het met mij goed was blijven gaan, als ik alleen zou zijn gebleven. Simone inspireert me op de juiste manier om een stapje harder te lopen, of juist een pas op de plaats te maken.’

Burgemeester trots op Oegstgeest

OEGSTGEEST – Fractievoorzitter Rob Braun (Transparant Oegstgeest) kreeg donderdag 8 maart de wind van voren van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Timmers. Braun uitte zich negatief over de kans van slagen van de gemeente om ruimtelijke ontwikkelingsplannen bij de Raad van State goedgekeurd te krijgen. De burgemeester was het opeens helemaal beu en riep uit: ‘U bent zo negatief over Oegstgeest. Ik ben er trots op dat ik in Oegstgeest woon, en ik wil ook eens een keer wat positiefs van u horen.’

Burgemeester kleedt zich (on)bewust

OEGSTGEEST – De gemeenteraad discussieerde donderdag 8 maart over de garantiestelling voor de ASC en weer was de kledingkeuze van de burgemeester onderwerp van gesprek. Ditmaal was het de burgermoeder zelf die de heikele kwestie aanwakkerde. Algemeen bekend is, dat zwart en rood de clubkleuren van ASC zijn. Vorig jaar werd de handelwijze van het college onderzocht door de organisatie BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). Een van de onderwerpen die werd onderzocht was, of de burgemeester zich tijdens een politieke discussie bewust had gekleed in het zwart en rood. De uitkomst was, dat deze link niet gelegd kon worden. Ieder ander zou bij een eerstvolgende politieke discussie over ASC het wel twee keer uit haar hoofd halen om nog de kleuren zwart en rood te dragen. Zo niet de burgemeester. Ze begon de vergadering met de vrolijke mededeling: ‘De kleuren zwart-rood hebben geen betrekking op moties en amendementen die over ASC gaan.’

‘Complete onzin’

OEGSTGEEST – Een interessante woordenwisseling ontstond tussen burgemeester Timmers, voorzitter van de gemeenteraadsvergadering en gemeenteraadslid Vogel (LO) tijdens een discussie over de garantiestelling voor ASC. Nadat Vogel een voorstel had ingediend, duurde het ruim twintig minuten voordat de andere partijen hun reacties gegeven hadden. Vogel wilde op al deze meningen en zinsconstructies reageren, maar werd onderbroken door de burgemeester: ‘Wilt u kort zijn?’ Vogel was duidelijk niet blij en reageerde: ‘OK, dan ben ik kort. Het is complete onzin waar VVD en PrO mee gekomen zijn.’

‘Een Mackaytje’

OEGSTGEEST – ‘Het is een Mackaytje: eerst doen en dan pas nadenken met een verschrikkelijk slecht onderhandelingsresultaat.’ Het werd al gauw duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart: gemeenteraadslid Rob Braun (Transparant Oegstgeest) was niet onder de indruk van de regeling die wethouder Mackay had getroffen voor het realiseren van een op- en afrit voor FloraHolland.

Vorig jaar stelde de wethouder voor dat Oegstgeest een miljoen euro zou bijdragen (en Katwijk 2 miljoen), maar bij terugkomst werd hij teruggefloten door de politiek. Daarom kwam Mackay met een nieuw voorstel om 800.000 euro te betalen voor de komst van de ontsluitingsweg; een beslissing waardoor de buurgemeente Katwijk totaal verrast werd. Braun vatte het samen: ‘Dit is een typisch Mackaytje. De wethouder is de regio ingegaan en met een onderhandelingsresultaat van een miljoen euro teruggekomen, met het idee dat in Oegstgeest geld geen rol speelt. Daarna wordt er pas over nagedacht hoe we dat gaan financieren.’

Wie kaatst moet echter de bal verwachten, want tijdens een schorsing souffleerde Braun met een lid van het journaille, wat gemeenteraadslid Teeuwen (VVD) de uitspraak ontlokte: ‘Hij is een Braun voetje aan het halen!’

‘Een Mackaytje’

OEGSTGEEST – ‘Het is een Mackaytje: eerst doen en dan pas nadenken met een verschrikkelijk slecht onderhandelingsresultaat.’ Het werd al gauw duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart: gemeenteraadslid Rob Braun (Transparant Oegstgeest) was niet onder de indruk van de regeling die wethouder Mackay had getroffen voor het realiseren van een op- en afrit voor FloraHolland.

Vorig jaar stelde de wethouder voor dat Oegstgeest een miljoen euro zou bijdragen (en Katwijk 2 miljoen), maar bij terugkomst werd hij teruggefloten door de politiek. Daarom kwam Mackay met een nieuw voorstel om 800.000 euro te betalen voor de komst van de ontsluitingsweg; een beslissing waardoor de buurgemeente Katwijk totaal verrast werd. Braun vatte het samen: ‘Dit is een typisch Mackaytje. De wethouder is de regio ingegaan en met een onderhandelingsresultaat van een miljoen euro teruggekomen, met het idee dat in Oegstgeest geld geen rol speelt. Daarna wordt er pas over nagedacht hoe we dat gaan financieren.’

Wie kaatst moet echter de bal verwachten, want tijdens een schorsing souffleerde Braun met een lid van het journaille, wat gemeenteraadslid Teeuwen (VVD) de uitspraak ontlokte: ‘Hij is een Braun voetje aan het halen!’

Geen auto’s over Kwaakbrug

OEGSTGEEST – ‘De Kwaakbrug wordt een fietsers- en voetgangersbrug omdat er nog een tweede ontsluiting komt. Dan is er geen noodzaak meer voor auto’s om over de Kwaakbrug te gaan.’ Deze mededeling deed wethouder Mackay tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart. Het college heeft 477.000 euro beschikbaar om de Kwaakbrug op te knappen en wil hier uiterlijk in mei een definitief besluit over nemen. In het dorp gaan stemmen op om de Kwaakbrug in haar huidige vorm te behouden, maar uit de woorden van de wethouder kon opgemaakt worden dat deze initiatieven weinig kans maken: ‘De Kwaakbrug is geen monument.’

Gemeente betaalt acht ton voor wegontsluiting in Katwijk

OEGSTGEEST – De politiek gaat akkoord met het collegevoorstel om 800.000 euro te investeren in een op- en afrit voor de FloraHolland. Deze afsluiting moet ervoor zorgen dat er een snellere doorstroming komt van het verkeer van niet alleen het vrachtverkeer, maar ook de bewoners uit de wijk Nieuw-Rhijngeest. Bovendien worden andere wegen op Oegstgeest grondgebied ontlast, wat weer ten goede komt aan het milieu; minder uitlaatgassen door filerijdende auto’s.

Gemeenteraadslid Den Boer (CDA) vond het collegevoorstel ‘de beste oplossing’ en ook LO was positief. In eerste instantie had deze partij nog reserveringen en riep ze op tot het instellen van een extra werkgroep voordat goedkeuring zou komen over de 800.000 euro. Na een dringende oproep van wethouder Mackay om nog die avond akkoord te gaan, ging ook LO overstag. Het risico was anders aanwezig dat het hele project zou worden afgeblazen, omdat dan de rijksoverheid haar financiële miljoenensteun zou kunnen intrekken. De partijen VVD en PrO ondersteunden de wethouder zonder meer, al riep gemeenteraadslid Hessing (PrO) het college op om te laten onderzoeken of de ontsluiting van de op- en afrit ook meer richting het noorden zou kunnen ‘Zo’n noordelijke ontsluiting pakt voor de mensen van Buitenlust beter uit’. Transparant Oegstgeest was en bleef tegen.

In mei een go-nogo voor Rijnlandroute

OEGSTGEEST – In de hele regio overheerst grote overeenstemming over het belang van de aanleg van de Rijnlandroute. Nadat de Rijn Gouwe Lijn (RGL) jarenlang door de verschillende bestuurlagen en gemeenten geramd werd, kwam na de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten eindelijk het gezond verstand boven drijven. Algemeen werd ingezien dat er veel meer behoefte is aan een goed functionerende ontsluitingsweg voor het vracht- en autoverkeer dan voor een noodlijdend tramlijntje dat door drie man en een paardenkop gebruikt wordt. De gemeente Oegstgeest dreigt echter roet in de bestuurlijke wielen te gooien, zo bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart.

Gemeenteraadslid Van Tongeren (PrO) zwengelde de discussie aan en liet weten zich grote zorgen te maken. ‘We zien in de regio dat in toenemende mate gekozen wordt voor het vergroten van de bereikbaarheid door middel van meer asfalt. Er wordt flink doorgepakt op de Rijnlandroute, maar voor het het openbaar vervoer in de RGL komen veel varianten langs. We hebben met elkaar afgesproken dat een heel duidelijke koppeling zou worden gelegd tussen de Rijnlandroute en een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoer. We willen hier als raad over bijgepraat worden, voordat nauwelijks nog bijsturing mogelijk is.’

Wethouder Mackay liet weten de zorgen te delen. ‘Wij steken in op het verbeteren van de oost-westverbinding voor zowel het openbaar vervoer als de weg. Als we niet voor half mei klaar zijn (met de besluitvorming, JD), dreigen beide van de baan te gaan. Als regio hebben we gezegd dat we best willen praten over een andere manier van het openbaar vervoer, maar dat moet tenminste gelijkwaardig zijn aan de vervoerswaarde van de RGL. Zolang er nog niks ligt, houden we de provincie aan de overeenkomsten zoals die er nu zijn.’

Kritiek op verdwijnen badmintonclub

OEGSTGEEST – Het verdwijnen van de badmintonclub is niet te wijten aan de gemeente, maar wordt veroorzaakt door ‘interne redenen’. Deze mededeling deed wethouder Mackay tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart. Hij wierp de verdachtmakingen van fractievoorzitter Rob Braun (Transparant Oegstgeest) van zich dat het de schuld van het college is, dat de 45-jaar oude club ophoudt te bestaan.

Braun wees met de beschuldigende vinger naar het college: ‘De badmintonclub heeft een noodkreet geuit richting het college, die niet goed ontvangen is. Men heeft het gevoel dat de handelwijze van het college ertoe bijgedragen heeft, dat de club nu wordt opgeheven. Dit is klein leed en het college heeft onvoldoende gereageerd om het te voorkomen, terwijl er wel 600.000 euro beschikbaar is voor kleedkamers van de hockeyclub en een gemeentegarantie voor ASC van 6 miljoen euro.’

Mackay was het faliekant oneens met Braun. ‘Ik ben al vijf jaar met deze club bezig om te kijken of we nieuwe leden kunnen aanbrengen. Met de voorzitter heb ik diverse gesprekken gehad; we hebben hen zowel financieel als op het marketingvlak geholpen. Dinsdag 7 maart hebben ze officieel gemeld dat ze worden opgeheven. Er zijn alleen interne redenen dat men het niet meer ziet zitten. Alle badmintonverenigingen in Nederland worden opgeheven of leiden een zieltogend bestaan. Ik vind het heel erg jammer, want ik badmintonde vroeger ook. Maar we hebben hier heel veel moeite in gestoken.’

Onrust door rioleringswerkzaamheden

OEGSTGEEST – De rioleringswerkzaamheden bij Buitenlust zorgen voor ongerustheid onder de omwonenden. Grote angst bestaat er voor schade aan particuliere panden en het risico van ernstige bodemverontreiniging. Gemeenteraadslid Den Boer (CDA) kaartte deze problematiek aan tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart. Hij riep het college op om geruchten over gezondheidsrisico’s zo snel mogelijk de grond in te drukken. Wethouder Tönjann reageerde verbaast: ‘Dit bevreemdt mij, want woensdag 7 maart was de aftrap van de start van de herstructurering en ik heb hier niets over gehoord.’ Wethouder Mackay bevestigde echter dat door rioleringswerkzaamheden schade aan woningen kan ontstaan.

Pleidooi voor oplaadpunten voor fietsen

OEGSTGEEST – Nu de oplaadpunten voor elektrische auto’s zo goed als zeker in het dorp komen, wordt het de hoogste tijd om een stap verder te gaan, zo oordeelde gemeenteraadslid Kruithof (PrO). ‘Er zijn geen oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het college moet contact opnemen met ondernemers in Oegstgeest om minimaal twee laadpalen voor fietsers te realiseren. Een simpele 220 aansluiting is voldoende, het liefst bij een attractie zodat de fietsers wat te doen hebben. Zorg er dan ook voor dat er twee oplaadpunten bij elkaar staan, zodat stellen niet op elkaar hoeven te wachten bij het opladen.’ Wethouder De Ridder liet weten in overleg te gaan met de ondernemers. ‘De ondernemers zijn al bezig met elektrische scooters en dit onderwerp breng ik met plezier onder hun aandacht.’

Rijken moeten boeten

OEGSTGEEST – De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, maar o wee als die sterkste schouders ook eens een keer een voordeeltje krijgen. Dat is volgens alle politieke partijen totaal onaanvaardbaar. Dit bleek donderdag 8 maart tijdens een gemeenteraadsdiscussie over de precario.

Gemeenteraadslid Van Tongeren (PrO) liet weten: ‘Dunea belast haar precario door op de water in de rekening. We hebben als raad afgesproken dat dit deel zou worden gecompenseerd. Dat gebeurt ook, maar de gemeente voert een inkomenspolitiek op een onwenselijke manier. Alle inkomens krijgen in hun precario doorbelast, maar met name de minima hebben geen voordeel van deze compensatie. Zij hebben namelijk vaak vrijstelling van de rioolheffing en kunnen geen gebruik maken van deze regeling. We willen het college oproepen om heel serieus en creatief na te denken over de oplossing van dit vraagstuk.’ Hij constateerde: ‘De laagste inkomens worden in feite gepakt.’

Het is een bijzondere denkrichting, want hoe kunnen de laagste inkomens nou ‘gepakt’ worden voor iets waar ze geen kosten aan hebben? Niettemin vond de oproep grote steun onder de andere politici en wethouder Mackay liet weten dit uit te zoeken.

Teeuwen krijgt lachspieren

OEGSTGEEST – Een voorstel van de oppositie (LO, CDA en TO) om een kwart van de zes miljoen euro aan garantiestelling voor ASC als risico op te nemen in de begroting, haalde het niet. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 maart bleek dat de partijen VVD en PrO niet wilden dat die anderhalf miljoen euro op de gemeentelijke balans zou komen.

Gemeenteraadslid Vogel (LO) informeerde zijn collega-politici: ‘Er is een risico dat de garantiestelling wordt opgenomen. We stellen voor om een risico van 25% op te nemen van die 6 miljoen euro, maar het risico dat de gemeente kan lopen kan hoger zijn dan die zes miljoen euro.’ Zijn collega Den Boer (CDA) vulde aan: ‘In 2006 hebben we aangegeven dat de gemeente bij de ontwikkeling van de Overveerpolder geen risico mocht lopen, maar dat doen we dus wel. Dus moeten we daar consequenties aan verbinden en 25% opnemen in de begroting.’ Braun voegde hier aan toe: ‘We hebben het recht van eerste hypotheek als ASC niet aan haar verplichtingen kan voldoen, maar je moet op een veiling maar afwachten wat het gaat opbrengen. Je kunt niet je kop in het zand steken en zeggen dat er niets aan de hand is.’

De coalitiepartijen waren niet overtuigd. Gemeenteraadslid Van Tongeren (PrO): Als ik dit soort voorstellen lees, blijf ik met verwarring en verbijstering achter. We hebben een hypotheekgarantie: als we die erop zetten, komen we op nul uit en wellicht zelfs in de plus. Ik vind uw argumenten niet zinnig. Ik wil waarschuwen voor het meten met meerdere maten als het om dit soort zaken gaat. Ook bij andere garantstellingen, zoals Buitenlust (20 miljoen euro, JD), hebben we niet een dergelijke reservering genomen. We vinden het belachelijk om met twee maten te meten.’ Zijn collega Teeuwen (VVD) was kort: ‘De vreselijke verhalen over dat wij een Artikel-12 gemeente worden, werken eerder op de lachspieren dan wat anders.’

Wethouder Mackay informeerde vervolgens dat ‘de huidige waarde van het onderpand boven de waarde van de garantstelling’ ligt. En daarmee was het pleit beslecht en hadden de oppositiepartijen het nakijken.

Beste tankstation van Nederland

VOORHOUT – Het beste Total tankstation van Nederland staat aan de Herenstraat in Voorhout. Op donderdag 8 maart ontvingen de eigenaar en medewerkers van Total Schoonoord de eerste prijs uit handen van onder meer TV-presentatrice Anita Witzier. Op 21 maart gaat het bedrijf meedoen aan de Europese verkiezingen in Parijs.

Ronald Boere is trots op dit resultaat: ‘Vier keer kwam er een mysterie guest op bezoek in het station. Drie keer scoorde het station 100%, één keer lieten we een procentje liggen. Toch was het genoeg voor een Platina Top Service Award; de hoogste onderscheiding die Total geeft.’ Ook won het bedrijf de ‘Commercial Performance Award, onder meer omdat Schoonoord zo actief is met het Power Points spaarsysteem. Het feit dat Boere zelf zo actief is op Facebook en Twitter, heeft ook voor extra punten gezorgd. En door de 8 cent korting, weten steeds meer automobilisten het tankstation te vinden.

Boere deelt de eer met zijn vader, die sinds 1 januari van het pensioen geniet. Samen gaan ze binnenkort naar Parijs en hopen ze de titel ‘beste Total tankstation van Europa’ in de wacht te slepen, samen met een cheque van 10.000 euro.

Aanhangwagen voor voedselbank


LISSE – Dankzij een copuleus kerstdiner, waar vele sponsoren aanschoven, mocht de Voedselbank Lisse zaterdag 10 maart hun eigen aanhangwagen in ontvangst nemen. Voortaan worden de benodigdheden voor de wekelijkse voedselpakketten in dit fonkelnieuwe voertuig vervoerd. De komende jaren zal de aanhangwagen dankzij het door Bart van der Valk ontworpen logo duidelijk herkenbaar door de straten van Lisse rondrijden.

Namens de vijftig sponsorende organisaties droeg Dorien Wassenaar de aanhangwagen over, onder toeziend oog van de monumentale ceder die nog altijd het Vierkant opfleurt. Ze liet weten dat de dineractie ‘De Wilde Avond’ maar liefst 6.000 euro had opgeleverd. De kosten voor de aanhanger waren 3.000 euro. De komende jaren wordt de aanhangwagen goed verzekerd, terwijl de rest van de opbrengst in waardebonnen wordt uitgekeerd aan de Vrijwilligers van de Voedselbank. Op die manier kunnen zij er in tijden van minder aanbod voedsel van kopen voor hun cliënten.

Vrijwilligster Marianne Bergman had nog meer goed nieuws te melden: ‘Sinds 1 maart kunnen we gebruik maken van 50m2 aan opslagruimte in de Hobahohallen. We zijn nog op zoek naar stellages om bijvoorbeeld soeppakketten op te zetten.’ Wassenaar hoorde dit en na overleg kon ze melden: ‘Wij gaan ook de stellages regelen voor de voedselbank.’

Op dit moment ontvangt de Voedselbank Lisse veel donaties van onder meer de lokale Albert Heijn en Super de Boer in de Poelmarkt. Daarnaast helpt onder meer bakker Den Butter en scholen en kerken bieden hun assistentie aan op projectbasis. Meer voedselgiften zijn altijd welkom. Voor extra informatie: http://www.ycon.me/voedselbank-lisse.

Beursvloer gaat voor tweede editie

LISSE – Na de succesvolle eerste editie wordt op 14 november een nieuwe Beursvloer Bollenstreek Noord georganiseerd. Op die dag kunnen verenigingen en stichtingen uit Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom hun diensten aanbieden en een wederdienst terugvragen. Van de andere kant doen bedrijven en overheidsinstellingen hetzelfde. Tijdens de beurs moeten vraag en aanbod bijeen komen. Dinsdag 6 maart was de officiële lancering van de website www.beursvloerbollenstreeknoord.nl.

De beursvloer is een samenkomst van vraag en aanbod, zonder dat er geld aan te pas komt. Bedrijven sponsoren een vereniging door bijvoorbeeld de inzet van personeel, maar vragen wel een tegenprestatie. Bij de eerste editie werden in twee uur tijd 117 matches gerealiseerd. Om de stichtingen en verenigingen beter op de beurs voor te bereiden, zodat duidelijk is wat gevraagd en aangeboden kan worden, kunnen de vrijwilligers deelnemen aan workshops. Hans Lommerse, vice-voorzitter van de Lions Club Bollenstreek liet hierover weten: ‘Hier leer je hoe te handelen op de beursvloer, zonder dat je je richt op het geld.’ De workshops vinden plaats op 1 oktober (gemeentehuis Lisse), 2 oktober (Hoeksteen te Hillegom), 3 oktober (Duinpan in De Zilk) en 4 oktober (gemeentehuis Noordwijkerhout).

Een voorbeeld van een geslaagde match was dat een bedrijf de sloot bij een speeltuinvereniging uitbaggerde. Als tegenprestatie mochten alle kinderen van de werknemers een dagje struinen in de speeltuin. De drie gemeenten en de Lions Club gaan ervan uit dat het aantal vraagstellingen (in 2010 maar liefst 266) ruim overtroffen wordt. Ook moet het mogelijk zijn om het aantal matches te vergroten. Na een druk op de muisknop door drie wethouders en de Lionsbestuurders ging de website www.beursvloerbollenstreeknoord.nl de lucht in.

Fietspaden zijn goed genoeg

LISSE – ‘Het verhogen van het onderhoudsniveau van de fietspaden is niet nodig.’ Deze zin staat in een ambtelijk rapport dat dinsdag 6 maart openbaar werd gemaakt. In het stuk staat verder te lezen: ‘De huidige kwaliteit van de fietspaden is over het algemeen goed. Op slechts een heel klein deel van de fietspaden is sprake van achterstallig onderhoud. Het verhogen van het kwaliteitsniveau van ‘basis’ naar ‘basis+’ is niet nodig om de huidige situatie te verbeteren.’ Wel worden enkele wegen verbeterd, met name in de Zeeheldenwijk. Een aantal van de wegen worden daar opgehoogd, zodat de toegankelijkheid van de woningen niet in gevaar komt. De kosten voor het wegbeheer bedragen voor de eerste vijf jaar gemiddeld 1.167.000 euro per jaar. Ook in de jaren daarna blijven deze kosten boven de miljoen euro.

Fouten gemaakt bij incasso gemeentelijke belastingen

LISSE – Grote fouten zijn gemaakt sinds het samenwerkingsverband van Noordwijk en Lisse de gemeentelijke belastinginvordering heeft overgenomen van Yannick Chase. Deze mededeling deed wethouder Bas Brekelmans (VVD) vorige week. Het betreft niet alleen fouten omtrent de incasso, maar ook de machtigingen.

Brekelmans liet weten: ‘In 2010 en 2011 hebben de nodige mutaties plaatsgevonden.’ Zo zijn er mensen die hun machtiging hebben ingetrokken en anderen gingen juist over tot een automatische incasso. Yannick Chase had al deze wijzigingen in haar bestand verwerkt en doorgegeven aan Pink Roccade. Dit bedrijf zou de samenvoeging van de gemeentelijke belastingafdelingen van Lisse en Noordwijk op zich nemen. Echter, Pink Roccade maakte de fout om niet het actuele bestand van Yannick Chase te gebruiken, maar een oud (statisch) bestand van Lisse.

Hierdoor hebben 859 mensen een acceptgiro gekregen, terwijl deze mensen de gemeente gemachtigd hadden om het bedrag automatisch te incasseren. Ook ontvingen 1.118 mensen een aanslag waarop vermeld is dat het bedrag automatisch wordt afgeschreven, terwijl deze mensen geen machtiging hebben afgegeven. Brekelmans: ‘Bovenstaande fout heeft geleid tot een groot aantal telefoontjes waarbij in sommige gevallen de burger terecht boos was. Voor zover we het nu kunnen overzien zijn alle mensen echter wel bij het telefoongesprek tevreden gesteld met onze verklaring. Uiteraard zijn we meteen begonnen met het herstellen van deze fout en alle betrokkenen hebben een verklarende brief gekregen. We zullen er ook intern voor zorgen dat dit niet meer gebeurt.’

Oud minister komt naar Lisse

LISSE – Moeten Christenen wel regeren? Over dit thema spreekt oud-minister E. van Middelkoop op vrijdag 23 maart. Hij komt naar het dorp op uitnodiging van de SGP-Lisse. Het thema van die avond is: ‘Christen zijn en regeren… niet doen?’

Van Middelkoop was minister van Defensie en als Christen kwam hij regelmatig voor dilemma’s te staan. Welke dilemma’s dat zijn, daar weidt Van Middelkoop tijdens deze politieke avond over uit. De vele verwachte toehoorders kunnen ook met hem in discussie gaan. De bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw van de Salemkerk (Crocussenstraat 2a) en begint om 19:45 uur. De toegang is gratis.

Mavoleerlingen vallen buiten Fiorettiboot

LISSE – Het is nu definitief: het nieuw te bouwen Fioretti College zal bij de oplevering veel te klein zijn. Alleen de Havo/VWO leerlingen kunnen daar onderdak krijgen en voor de Mavo-leerlingen moet elders onderdak gevonden worden. Dat blijkt uit notities die het college van burgemeester en wethouders bekend maakte op woensdag 7 maart.

Het ambtelijk document ‘Analyse en prognose benodigde huisvestingscapaciteit tijdelijk en structureel van het Fioretticollege Lisse’ laat aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Als we de situatie analyseren dan kan gesteld worden dat de nieuwbouw van het Fioretticollege in Lisse zowel tijdelijk als structureel ook op basis van de bijgestelde prognose voor het aantal havo/vwo leerlingen toereikend is. Ditzelfde geldt voor het aantal vmbo leerlingen in Hillegom. De problematiek ontstaat in de huisvesting van de mavo leerlingen (de theoretische leerweg). Een aantal kan binnen één van de beide nieuwbouwlocaties worden opgevangen. Dit lukt, gezien de bijgestelde prognose, echter lang niet voor alle leerlingen. Zoals de cijfers nu bekend zijn, gaat het om een tijdelijke situatie.’

Het rapport vervolgt: ‘Uitgaande van de huidige bijgestelde prognose zal, indien ook in Hillegom geen ruimte is, aanvullende tijdelijke huisvesting nodig zijn. De periode waarvoor deze tijdelijke huisvesting nodig is wordt nu ingeschat tot maximaal 2.020. Het schoolbestuur verwacht dat de kwaliteit van de school in combinatie met de nieuwbouw er toe kan leiden dat de school nog harder zal groeien en die periode langer zal duren dan tot 2020.’

Het bestuur van Fioretti spreekt een voorkeur uit voor het realiseren van een categorale mavo op de grens tussen Lisse en Sassenheim. De gemeente ziet dit echter niet zitten en wil dat dit regionaal opgepakt wordt. ‘Dit om te voorkomen dat op de ene plaats gebouwd moet worden en op de andere plaats leegstand ontstaat.’ Uitgaande van de huidige gegevens komt de school op basis van de nu beschikbare cijfers niet in aanmerking voor een structurele uitbreiding. De gemeente Lisse wil, in samenspraak met het schoolbestuur, de benodigde tijdelijke huisvesting invullen.’

Het rapport stelt voor als mogelijke oplossingen om de tijdelijke huisvesting tot 2016 te realiseren in MVO-Lucia. ‘Deze invulling heeft als voordeel dat de uitvoering van de voorgenomen woningbouw op de locatie Uitermeer door Stek niet wordt belemmerd.’ Vanaf 2016 kan gebruik worden gemaakt van de nieuw te bouwen commerciële ruimte in het sportcomplex. ‘Dit is ook voor deze locatie een goede tijdelijke invulling.’ Een derde, minder voor de hand liggende variant kan zijn dat de locatie Uitermeer tot 2016 wordt gehandhaafd. Het rapport heeft een uitsmijter: ‘Onlangs is bekend geworden dat het Nova-college in Lisse stopt en de locatie vanaf 1 augustus 2013 beschikbaar komt voor verhuur, op koop. Ook dit zou een optie kunnen zijn.

Nieuwe nieuwe naam Rooversbroekbrug

LISSE – Een van de 21 bruggen die in december een nieuwe naam heeft gekregen, mag zich verblijden met een naamswijziging. Dit komt na protest van de Vereniging Oud Lisse (VOL); de overgang die voorheen ‘Poelbrug’ heette, gaat voortaan door het leven als ‘Rooversbroekbrug’. Ook worden de bouwjaren van twee bruggen gewijzigd, zo maakt het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 6 maart.

De heer Van Kampen had 21 historische bruggen uitgebreid onderzocht en aan al deze waterovergangen een naam gegeven. Dat was deels tegen het zere been van de VOL; de vertegenwoordigers hiervan vonden dat zij te weinig bij de besluitvorming waren betrokken. Ook waren ze het oneens met enkele namen en bouwjaren van de bruggen. In gezamenlijk overleg tussen wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse), Van Kampen en de VOL is dan toch besloten een naamswijziging door te voeren.

Subsidie voor peuteropvang

LISSE – Het peuterspeelzaalwerk wordt voortaan niet meer aanbesteed. In plaats daarvan voert de gemeente een subsidiesysteem in, waarbij iedereen die actief wil zijn op het vlak van peuterspeelzalen, ook een aanvraag kan indienen. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) op dinsdag 6 maart naar aanleiding van de notitie Voorschoolse voorzieningen 2012 – 2015.

Doel van deze notitie is dat iedere peuter gebruik kan maken van kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen, die aansluiten bij de ontwikkeling van een kind. De Roon: ‘Er is toch een groep ouders die hun kinderen van 2 tot 4 jaar oud graag op de peuteropvang wil. Voorheen was het zo dat deze kinderen dagelijks maximaal twee dagdelen van drie uur opgevangen konden worden: dat wordt nu twee dagdelen van vijf uur. Alleen op deze manier is het voor aanbieders bedrijfseconomisch een haalbare kaart.’

Subsidiemogelijkheden blijven mogelijk voor bepaalde groepen ouders. Bijvoorbeeld waar het gaat om peuters die wonen in een gezin dat moet rondkomen van één inkomen. De Roon: ‘Ook ouders met een inkomen dat onder de 110% van het bijstandsminimum ligt, subsidiëren we met de ouderbijdrage.’ Natuurlijk is het goed als alleenstaande ouders de mogelijkheid krijgen om geld te verdienen, terwijl hun peuter gesubsidieerd op de kinderopvang zit. Maar waarom subsidieert de gemeente de peuteropvang bij gezinnen waarvan een partner wel en de ander niet werkt? Waarom kan bijvoorbeeld de man niet zelf zorgen voor zijn eigen kind? De Roon lachte: ‘Persoonlijk vind ik het goed als peuters omgaan met andere peuters, om zo voorbereid te worden op de schoolperiode.’

Kattendoder zorgt voor onrust

LISSE – De gemiddelde kat doodt ieder jaar acht vogeltjes, zo wijst onderzoek uit. Tientallen vogeltjes tsjilpen er in de Irissenstraat echter vrolijk op los, onwetend van het feit dat vier van hun grootste aartsvijanden gedood zijn door vergif. Ondertussen groeit de onrust in deze straat en de omliggende wijk. ‘Wie kan het vergif neergelegd hebben?’ is de vraag die alle bewoners bezig houdt.

‘Wij hebben zelf een kat, die in onze tuin zit’, zegt mevrouw Verrijt bezorgd. ‘Hij is oud en we hebben een vrij hoge schutting, dus hij kan niet weg. Maar we maken ons wel zorgen. Het is niet normaal dat iemand vergif neerlegt. Er lopen hier ook kinderen; die kunnen het eveneens oppakken.’ Ze is even stil en vervolgt: ‘Je zit toch te kijken wie het gedaan kan hebben.’ De heer en mevrouw Ligtenberg suggereren: ‘Je durft bijna niet meer met je hond door deze wijk te lopen. We zagen zondag twee dode katten; een zwarte en een rode; ze lagen allebei net achter een geparkeerde auto. Misschien houdt hier iemand meer van vogeltjes dan van katten. Het is wel erg, want die zwarte was nog helemaal gaaf.’

De heer Reijnders komt voorbij lopen en stelt desgevraagd: ‘Sommige kinderen hebben de dode katten gezien en moesten er van huilen. Dat die katten vergiftigd zijn, kan natuurlijk ook een ongeluk zijn. Er zijn hier overigens wel heel veel katten; minimaal acht in dit kleine straatje al.’ Mevrouw Mulder is het hier mee eens, maar laat ook weten: ‘Het is heel laf om vergif neer te leggen; zo is een paar jaar geleden ook een hond van een buurvrouw gestorven.’

Ze vervolgt: ‘Overigens heb ik wel last van die katten; ze poepen en plassen namelijk bij mij in de tuin. Ik heb al een paar honderd euro uitgegeven om dit tegen te gaan: cacaodoppen, grote keien, houtsnippers en werkazijn. Het is toch heel erg dat je kapitalen moet uitgeven voor katten van een ander?! Ze plassen en poepen tegen mijn muur; het wordt tijd dat kattenbelasting wordt ingevoerd.’

Ondertussen is Romay ten Voorde nog in rouw. Haar 11-jarige Moos is een van de vier slachtoffers. ‘Ze moeten degene die dat gedaan heeft opsluiten. Met ons gezin hebben we Moos in onze tuin begraven. Over een paar maanden kopen we een nieuwe kat. Tot die tijd adviseer ik mensen om hun poes binnen te houden.’

Slachtoffers doen aangifte

LISSE – Evelien Westerman deed vrijdag 9 maart aangifte van de door van haar kat Loesje (3½ jaar). Ze is nog altijd diep bedroefd om de moord: ‘Ze vond het zo heerlijk om af en toe naar buiten te kunnen. Ik vind het onbegrijpelijk wat er is gebeurd.’ Ook de baasjes van de andere vier katten gaan aangifte doen; de politie geeft aan deze zaak zeer serieus te nemen.

Om zeker te zijn wat de doodsoorzaak is, had eigenlijk autopsie gepleegd moeten zijn op de katten, maar de diertjes zijn in de nacht van zaterdag op zondag 26 februari vergiftigd. Voor autopsie is het nu te laat. Westerman: ‘Twee weken geleden werden we niet serieus genomen, maar dankzij de publiciteit nu wel. Als er nog een nieuwe kat bij komt, wordt autopsie gedaan.’

Ze blijft hopen dat de vijf dode katten een ongeluk is geweest: ‘We hopen dat iemand per ongeluk gif in de tuin heeft gespoten’, maar in haar hart weet ze wel beter. ‘In het voorjaar heb je krolse katten; ze maken dan meer herrie. Dat is misschien de aanleiding dat iemand dat ging doen. Maar ik vind het onvoorstelbaar. Als je echt last van de katten hebt, moet je erover kunnen praten. Ik heb nog één kat en die houd ik voorlopig binnen.’ Mochten mensen iets verdachts zien, dan kunnen ze dat melden bij de politie: 0900 8844.

Voor de goede orde

LISSE – Individuele inwoners komen niet in aanmerking voor 25 euro subsidie als ze een AED-cursus willen volgen. Tot en met 31 december 2011 had Lisse een subsidieregeling voor AED’s. Organisaties konden een subsidie aanvragen voor de aanschaf van een AED én voor training van hun personeel/vrijwilligers in het gebruik ervan. Deze subsidieregeling was niet bedoeld voor individuele burgers die een AED cursus willen volgen. Zij kunnen dus geen subsidie krijgen bij de gemeente voor het volgen van een AED cursus. Deze mededeling deed de gemeente afgelopen week naar aanleiding van een artikel over dit onderwerp.

Nog net op tijd gekapt

NOORDWIJK – Het is bijna 16 maart; de dag dat het niet meer mogelijk wordt om bomen te kappen in verband met het broedseizoen. Daarom lijkt de gemeente nog even ‘helemaal los’ te gaan, zoals hier op de hoek van de Northgodreef en de Buurweg. Tientallen jaren oude bomen werden in een tijd van enkele uren vermalen tot houtsnippers en mogen hopen dat ze als fertilisatie voor andere bomen zullen dienen.

Rhinovirus grijpt om zich heen

NOORDWIJK - Het Rhinopneumonievirus onder paarden grijpt om zich heen. Voor paardenliefhebbers is dat een grote zorg, omdat het virus verlammingen en abortus bij paarden veroorzaakt. In dit geval gaat het om de neurologische variant; verlamming. Enkele eigenaren in andere gemeenten buiten deze regio hebben door deze variant al afscheid moeten nemen van hun geliefde vriend.

Veel evenementen zijn afgelast ter voorkoming van het verspreiden van het virus. Het Witte Weekblad heeft navraag gedaan bij de verschillende stalhouders om te kijken of de paniek hier al heeft toegeslagen. Dat blijkt mee te vallen. Geïnfecteerde paarden kunnen blijvend verlamd raken, maar vaak knappen ze ook weer op. Voor mensen is het rhinovirus ongevaarlijk, zo laten de experts weten.

Jan-Willem Wassenaar is eigenaar van boerderij de Halle en stal Kees Wassenaar in Noordwijkerhout. Op de vraag hoe zijn stal omgaat met de uitbraak, informeert hij: ‘We hebben gevraagd of de mensen niet bij andere stallen willen komen, zodat er geen uitwisseling kan zijn. Het rhinovirus is nog redelijk ver weg (Woubrugge en Ter Aar), maar als het dichterbij komt, gaat de stal in quarantaine.’

De paarden mogen nog wel buiten komen, zo vertellen de experts. ‘De kans dat een paard het virus in de duinen overbrengt op een ander paard is nihil. Zolang de ruiters er maar voor zorgen dat de paarden bij elkaar uit de buurt blijven, zodat ze niet gaan neuzen. Maar we laten de paarden niet naar wedstrijden gaan, want dan staan ze tussen de races door naast elkaar: dat vergroot de kans van infectie.’

Femke van Manege Langeveld informeert dat ook zij alle mogelijke maatregelen hebben genomen. ‘Je wilt het rhinovirus echt niet op je bedrijf hebben. Paarden van buitenaf mogen niet ons terrein op en reserveringen van vakantiegasten hebben we gecancelled. Zij zouden het virus namelijk mee kunnen nemen. De andere mensen die wel komen moeten gedouched zijn en schone kleding en schoenen dragen. Ook moeten mensen niet zomaar ergens paarden gaan aaien en dat herhalen op een ander weiland.’ Enige scepsis tegen de paniekverhalen heeft ze wel: ‘Van koliek sterven veel meer paarden, bovendien kunnen ze van het rhinovirus herstellen.’

Peter Vroomans, eigenaar van Manege Recreatie De Stal heeft wel last van de overlast die de verhalen over het virus veroorzaken. ‘Er wordt heel paniekerig gedaan; mensen durven niet van de ene naar de andere stal komen rijden. Terwijl er gemakkelijk buiten gereden kan worden, zolang de ruiters hun kleren schoon houden. Veel mensen komen niet van een andere manege naar onze buitenmanege toegereden.’ Hij informeerde dat hun paarden zijn ingeënt tegen het rhinovirus.

Dierenarts Paul van der Hurk informeert: ‘Het is een herpesvirus en deze variant kan zorgen voor verlamming. Eens in de zoveel tijd hebben we een uitbraak. De paniek is groter dan zou moeten. Ik beantwoord niet anders dan telefoontjes van mensen in paniek. Dat is niet terecht, want zo’n gevaar loop je namelijk niet. De besmettelijkheid is van paard tot paard en het virus overleeft niet lang buiten het paard; je kunt niet drie dagen later dieren besmetten. En besmette dieren kunnen na het virus herstellen; er is altijd hoop.’

Steun voor Alpe d’HuZes

NOORDWIJK – Een nieuw onderdeel bij de stamtafel is de ‘Rondvraag’, een manier om actuele onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Zo zijn de aanwezige politici en maatschappelijke instellingen hiervan op de hoogte en kan het punt eventueel bij een volgende stamtafel besproken worden.

Het spits zou worden afgebeten door Louis van Baalen, die zich zorgen maakte over het Jeroensplein en Ton van der Niet, die de actie Alpe d’HuZes onder de aandacht wilde brengen. Deze laatste kon echter niet naar de stamtafel komen vanwege zeer ernstige hoofdpijn, zodat Van Baalen het woord kreeg. Hij vertelde de aanwezigen: ‘Ik zou hier aandacht vragen voor het ‘prachtige evenementenplein’ het Jeroensplein. Maar het doel van Ton van der Niet is vele malen belangrijker dan het St. Jeroensplein.’ Het publiek reageerde met een luid applaus, om aan te geven hoe belangrijk de actie Alpe d’HuZes is en dat zij Van der Niet en al diens lotgenoten steunden.

Zorgen besproken bij stamtafel

NOORDWIJK – Praten over de Wet Maarschappelijke Ondersteuning (WMO); het staat normaliter garant voor een lege zaal. Maar toch waren tijdens de 51ste stamtafel maar liefst 135 mensen aanwezig, die zich uitermate belangstellend toonden voor dit onderwerp. Gastspreekster was Elly van Kooten, Directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Zij vertelde over de WMO en AWBZ, die vanaf de komende jaren door de gemeenten moeten worden uitgevoerd.

De WMO viert dit jaar haar 5-jarig jubileum en is opgezet zodat gemeenten kunnen helpen bij de zorg voor mensen die thuis wonen, maar nog een extra steuntje nodig hebben. In eerste instantie werd dit ingevoerd voor de huishoudelijke hulp, maar ook de gebieden van Begeleiding en Verpleging & verzorging worden overgeheveld. Het onderdeel ‘Begeleiding’ gaat op voor niet alleen senioren, maar ook mensen met een verstandelijke handicap en psychiatrisch gestoorden (zowel oud als jong). Van Kooten liet weten dat de Begeleiding uiterlijk op 1 januari 2014 onder de verantwoordelijkheid komt van de gemeenten. Voor nieuwe gevallen zou dit zelfs al vanaf 1 januari 2013 kunnen plaatsvinden.

Van Kooten: ‘Dit is een kwetsbare groep mensen en door de decentralisatie willen we het beter voor hen maken. De Nederlandse gemeenten ontvangen hier een kleine 3 miljard euro voor. Hier gaat een korting van 5% af, maar de gemeenten zeggen dat ze dat gemakkelijk kunnen opvangen. Zij moeten gaan zorgen dat deze mensen met een stukje begeleiding kunnen participeren, zodat hun zelfredzaamheid vergroot wordt.’ Ze riep de gemeenten op om bij het beoordelen van de zorgaanbieders niet alleen te kijken naar de laagste prijsaanbiedingen, maar om samen met die aanbieders te komen tot het beste totaalpakket voor de kwetsbare groep mensen.

De komende jaren wordt ook de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen verschoven naar de gemeenten (per 2013); de ISD zal dit op zich nemen. De decentralisatie van de jeugdzorg gaat vanaf 2015 van de Provincies naar de gemeenten. De stamtafelaars hadden genoeg vragen en opmerkingen. Ton Kalkman vroeg aandacht voor de mensen met een licht verstandelijke beperking die na de invoering van de Wmo allemaal buiten de boot vielen, wat de extra zorg betreft. Louis Koppel wees op het belang van het behoud van de privacy en hij riep op om een nieuwe organisatie op te zetten om de indicatiestelling te regelen.

Fia Hellemans van het WMO-platform was kritisch: ‘Een heleboel cliënten die nu begeleiding krijgen, zijn niet in staat om naar zelfredzaamheid toegestuurd te worden. Bij hen zijn vaak de netwerken weggevallen.’ Wethouder Leon van Ast liet weten dat de gemeente Noordwijk haar best zal doen om dezelfde zorg te kunnen leveren voor minder geld. Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad in sociale zekerheid riep de gemeenteraad op om goede contacten te onderhouden met de cliëntenraden: ‘Daar haal je de geluiden vandaan over hoe het in de praktijk gaat.’

Piet Barnhoorn (Groot Hoogwaak) constateerde een zorgelijke ontwikkeling, want de minimumeisen voordat iemand in een zorginstelling mag worden opgenomen, zijn verzwaard. ‘Van de mensen die nu in de zorginstelling zitten, moet 70% straks thuis verzorgd worden. Zij worden erg afhankelijk van buren, familie en gemeenten.’ Een andere stamtafelaar was nog kritischer: ‘Door deze maatregelen komt er een tweedeling in de maatschappij; de mensen die niet mee kunnen komen, worden achter de ramen gezet.’ Van Kooten verzekerde, dat dit niet de bedoeling was. De volgende stamtafel vindt plaats op zaterdag 2 juni.