Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 maart 2012

Verburg stoort oppositie

LISSE – De oppositiepartijen CDA en SGP/ChristenUnie zijn niet blij met fractievoorzitter Cees Verburg (D66 – Lisse). Gemeenteraadslid Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 februari vragen aan het college. Deze vragen gingen over de keuzevariant ‘Verbinding N206 / N205 – A4’.

Van Santen liet weten dat hij niet blij was met de wijze waarop de informatie werd verstrekt. ‘De informatieavond van 16 juni 2011 over de Noordelijke Ontsluiting Greenport in Hillegom was niet bedoeld om standpunten in te nemen. Bovendien werd het alternatief ‘Nog Beter’ van de bewoners pas later gepresenteerd. Was dat wel netjes? En als er bij het Breed Bestuurlijk Overleg al over dit onderwerp gesproken werd, dan ging het niet om standpuntenbepaling. De informatie was nooit duidelijk over de ingezette koers.’

Verburg reageerde direct en liet weten dat Holland Rijnland diverse informatiebijeenkomsten belegd had. ‘De fractie van SGP/ChristenUnie had volledig op de hoogte kunnen zijn van het gevolgde proces. Deze tracéstudie liep al jaren; hoe kunt u zeggen dat het college tekortgeschoten is in het volledig informeren?’

Tijdens het presidium van maandag 12 maart kwam fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) terug op deze woordenwisseling. Ze liet weten dat ze zich gestoord had aan de reactie van Verburg. Ook fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie), die de raadsvergadering via het videoverslag gezien had, stelde dat hij zich hieraan gestoord had. Verburg liet weten dat hij behoefte had enkele verklarende vragen te stellen, waardoor een ‘gedachtewisseling’ ontstond met Van Santen.