Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 april 2012

Gesponsorde buitensportcoach populair

LISSE – Een buitensportcoach die mensen moet aanzetten om zich meer te gaan bewegen. In eerste instantie zag het college van burgemeester en wethouders dit plan helemaal niet zitten. Vanwege ‘de financiële consequenties, de vele kanttekeningen en de twijfels vanuit het onderwijs en enkele grote sportverenigingen.’

Nu blijkt de rijksoverheid echter een groot deel van de kosten te willen financieren en is plotseling het enthousiasme over dit projectplan een stuk groter. Het college is bereid om 3,3 fte (full time equivalent; drie komma drie ambtenaren) in te zetten. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of de combinatiefunctionaris ook een succes kan worden. De rijksoverheid wil structureel 40% van de loonkosten (waarbij uitgegaan wordt van 50.000 euro per fte) financieren. De gemeente moet dan de overige 60% bijlappen. Er bestaan echter handige administratieve trucjes om dit kosteloos op te lossen, zo blijkt uit een ambtelijk stuk: ‘Veelal kan dit budgettair neutraal door bestaande budgetten op een andere wijze in te zetten. Ook kunnen partijen uit het veld een bijdrage leveren. Denk daarbij aan scholen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, sportverenigingen, maar ook woningbouworganisaties die hun maatschappelijke bijdrage willen leveren.’