Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2012

Kritiek op bouwplannen

NOORDWIJK – De Vereniging Duinterrein De Laiterie en Wijkvereniging De Zuid zijn fel tegen de bouwplannen voor het Alexander Hotel en Residence Alexander. Dit lieten insprekers John van Zanten (voorzitter De Laiterie) en Judith de Haas (De Zuid) maandag 2 april weten aan de politici, tijdens hun fractievergaderingen.

Van Zanten liet onder meer weten: ‘De Raad van State heeft ooit besloten dat in dit gebied alleen huizen gebouwd mogen worden ten noorden van de Erasmusweg, maar niet ten zuiden van de Rudolf Tappenbeckweg. Voorwaarde hierbij was ook dat de landschappelijke waarden worden behouden dan wel hersteld. De Vereniging is nu eigenaar van dit unieke gebied. Door de nokhoogte van 13,4 meter en de ter plaatse aflopende helling van het duinterrein ontstaat met de komst van Residence Alexander een muur van circa 17 meter hoog! Hoge gebouwen in de directe nabijheid van De Laiterie hebben een zeer grote invloed op de flora en fauna.’


De Haas informeerde de politici onder meer: ‘Het is ongetwijfeld zo dat een vernieuwd Alexander Hotel zal bijdragen aan het gewenste imago van Noordwijk van dynamische congres-badplaats. De vergroting van het hotel is in strijd met het geldende bestemmingsplan, maar Wijkvereniging De Zuid zou daaroverheen willen stappen, als villa Bianca zou worden gesloopt en dus open terrein zou worden. Aldus zou tegenover de overschrijding van toegelaten bouwmassa een verdwijning van bouwmassa staan, die het geheel voor ons aanvaardbaar zou maken. Maar als Villa Bianca blijft bestaan, gaan wij dus niet met de hoteluitbreiding akkoord. Met de beoogde uitbreiding daarvan in de vorm van Residence Alexander gaan wij absoluut niet akkoord. Ook de zeer forse uitbreiding van Residence Alexander is in strijd met het bestaande bestemmingsplan.


Wij vragen u dan ook dringend om niet in te stemmen met het principeverzoek voor Residence Alexander (RA), en pas in te stemmen met het principe verzoek voor het Alexander hotel als duidelijk is dat de totale bouwmassa ter plekke niet verder stijgt dan met het gemeentebestuur in 2009 is afgesproken en het doorzicht op een goed niveau gehandhaafd blijft.’