Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2012

Misstanden bij kinderopvanglocaties

OEGSTGEEST – Bij drie kinderopvanglocaties zijn regel overtreden. Naar aanleiding hiervan heeft de RDOG Hollands Midden maatregelen genomen. In twee gevallen bleken medewerkers van de opvang geen verklaring van goed gedrag te bezitten. Bij een andere kinderopvang waren er te weinig beroepskrachten beschikbaar voor het aantal aanwezige kinderen; het beroepskracht – kind - ratio. Er is ook bij twee buitenschoolse opvangcentra gehandhaafd. Ook hier was sprake van het ontbreken van een verklaring van goed gedrag en een tekortkoming voor wat betreft het beroepskracht – kind – ratio. In de gemeente bevinden zich twaalf kinderopvanglocaties, dertien buitenschoolse opvangcentra, twee peuterspeelzalen en 35 gastouders. De komende jaren worden al deze instellingen en personen aan een grondige inspectie onderworpen.