Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 april 2012

Vragen onderzoeksbureau dekken lading niet

STREEK – De Klankbordgroep Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek is voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze groep met politici uit de dorpen Teylingen, Lisse, Noordwijk en Hillegom gaat zich de komende maanden buigen over vraag of de Bollengemeenten moeten opgaan in één grote supergemeente. De eerste taak van de klankbordgroep is het beoordelen van de onderzoeksvragen over nut en noodzaak van zo’n fusie. Een onafhankelijk bureau moet de juiste antwoorden vinden op deze vragen.

Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) uit Lisse is voorzitter van deze klankbordgroep. Hij was tevreden over het verloop van de eerste bijeenkomst op 22 maart. ‘Het verliep snel en soepel en we hebben afspraken gemaakt over de momenten waarop we als klankbordgroep bijgeschakeld worden.’

De klankbordgroep is namelijk niet het meest machtige orgaan in dit traject; die eer is weggelegd voor de Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek. De stuurgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers per college waaronder de burgemeester. Zij zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het proces, begeleiding van het bureau en de terugkoppeling aan de klankbordgroep. Kistemaker: ‘Maar we willen wel over de schouder meekijken. Zodra de stuurgroep een bureau heeft geselecteerd voor het uitvoeren van het onderzoek, komt dat bureau in de klankbordgroep een presentatie geven.’

De onderzoeksvragen waarover het bureau zich moet buigen zijn als volgt: ‘Wat zijn de economische, ruimtelijke en sociaal-culturele strategische opgaven van de regio Duin- en Bollenstreek als geheel en van de vijf gemeenten afzonderlijk?’ ‘Welke bestuurlijke inrichtingsvarianten zijn er, en in hoeverre dragen ze bij aan de strategische opgaven van vraag 1?’ ‘Onderzoek het bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprofiel van de vijf verschillende gemeenten en de te verwachten schaaleffecten van de verschillende bestuurlijke inrichtingsvarianten, met name ook voor de inwoners.’

Helaas gaan de onderzoeksvragen volkomen voorbij aan de gevoelens en de emoties die bij de inwoners zelf heersen. Veel belastingbetalende Lissers, Hillegommers, Noordwijkers en Teylingers zitten namelijk helemaal niet te wachten op het moment dat hun dorp verdwijnt en opgaat in een grote supergemeente Groot-Teylingen. ‘Kleine gemeente, kleine problemen en grote gemeente, grote problemen’, is een vaak gehoorde stelling. De afronding van het onderzoek is gepland voor de zomer van 2012.