Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 mei 2012

Wie is toch het raadslid Jacques Elvader?


NOORDWIJK – Hij was jarenlang gevangene in verschillende Japanse vrouwenkampen, maar kon dankzij de inventiviteit van zijn moeder bij haar blijven. Hij startte een onderneming en bouwde het uit tot een miljoenenbedrijf. Dankzij zijn sportieve schaatsactiviteiten overleefde hij maar liefst drie levensbedreigende ervaringen. Sinds 1992 maakt hij deel uit van de Noordwijkse politiek en is daarmee een van de nestoren. Het is dus de hoogste tijd om ons af te vragen: ‘Wie is toch het raadslid Jacques Elvader (PUUR NOORDWIJK)?’

Elvader’s (69) wieg stond in Indonesië. Hij is middenin de tweede wereldoorlog in 1942 geboren. Na drie maanden werd het gezin in zogeheten Jappenkampen geplaatst. Zijn vader in mannenkampen en zijn moeder met haar zoon in vrouwenkampen. Ruim vier jaar lang duurde deze horror, waarbij Elvader dankzij zijn moeders slimheid bij haar kon blijven. Omdat zijn moeder niet wist hoe lang de kampperiode zou duren, liet ze zijn haar groeien en kleedde hem als meisje. Jongens, hoe klein ook, waren namelijk niet toegestaan in het vrouwenkamp. Na de oorlog bleef Elvader – met een tussenpoze van twee jaar – tot z’n 11de in Indonesië wonen. Zijn jeugdherinneringen? ‘De sinterklaasvieringen en we moesten veel Nederlandse liedjes zingen, zoals ‘Waar de blanke top der duinen’ en ‘Ik heb u lief mijn Nederland’.’

In 1969 startte Elvader, na het afronden van de HTS-opleiding, het bedrijf Datapoint, een onderneming die in vijfentwintig jaar uitgroeide tot een computerbedrijf met ruim 350 medewerkers en vijf bijkantoren in Nederland. Als algemeen directeur werd hij vaak onderscheiden voor de goede bedrijfsresultaten. Het leven lachte hem toe, tot een kwade dag in 1994, waarbij Elvader een frontale aanrijding kreeg in de Schipholtunnel. Hij had een zware whiplash en een gemis aan geheugen en evenwicht. Het was letterlijk en figuurlijk een grote klap voor hem, maar van de neurochirurg kreeg hij een goed advies: ‘Ga je concentreren op de dingen die je nog wel kunt.’

Elvader besloot zich te verdiepen in de geschiedenis van de geneeskunde en schreef daar 25 artikelen en tientallen columns over. De reacties over deze teksten waren dermate positief dat hij besloot ze in boekvorm uit te brengen. Elvader blikt terug: ‘Zo is uit een bijna fataal ongeluk toch nog iets goeds gekomen. Nog twee keer kwam Elvader in de schaduw van de dood; in 1996 kreeg hij een hartinfarct, waardoor 1/3de van zijn hart afstierf en in 2006 werd hij getroffen door een mysterieuze virusziekte, opgelopen in China. Dankzij zijn doorzettingsvermogen, vele uren op het ijs – en uitgereden Elfstedentochten – kwam zijn lichaam over deze tegenslagen heen.

Tegenwoordig geniet Elvader van het leven; hij maakt verre reizen met zijn vrouw en zijn dochter en zoon komen wekelijks langs om gezellig samen te eten. Wellicht publiceert hij nog eens een vervolg op zijn boek Heelmeesters en Kwakzalvers. Grootste hobby’s zijn fotografie en het verzamelen van antieke medische instrumenten. Hij besluit: ‘Door de levensbedreigende momenten ben ik me bewust van de tijdelijkheid van het bestaan. Daarom is het belangrijk tevreden te zijn met je leven en je te concentreren op nieuwe uitdagingen en kansen.’

Overbosch populair


VOORHOUT – Maar liefst 120 mensen bezochten het Overbosch op zondag 20 mei. Zij werden in het kader van de Dag van het Landgoed rondgeleid door IVN-gidsen Ineke Laroo en Wim Turnhout. Veel informatie kregen de wandelaars over het historische bos, de flora en fauna en de behoud- en onderhoudsplannen. De bezoekers gaven ook tips en enkelen kochten spontaan certificaten voor het Overboschpad. Dit kleischelpenpad wordt aangelegd, zodat senioren met rollators en scootmobielen, maar ook ouders met kinderwagen het hele jaar door van het Overbosch kunnen genieten.

ANBO viert 60-jarig bestaan


LISSE – De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) vierde vrijdag 18 mei het feit dat deze belangenorganisatie voor medioren, senioren en ultrasenioren maar liefst 60 jaar bestaat. In De Beukenhof waren volop toespraken door onder meer wethouder Adri de Roon (D66) en Niek van Ginkel, vice voorzitter van de Seniorenraad. Maar vooral genoten de circa honderd aanwezigen van de hapjes en drankjes en de gezellige muziek van de easy listening band ‘Jazz, I do!’.

De ANBO wil 50-plussers, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, leefwijze en opleiding, met elkaar in contact brengen en verenigen. Daarbij zijn zelfstandigheid, keuzevrijheid, betaalbaarheid, participatie en beschikbaarheid kernbegrippen. De vereniging wil dit doel bereiken door op te komen voor individuele en collectieve rechten en belangen van haar leden. Ook streeft de ANBO naar maatschappelijke integratie en participatie van senioren van Nederlandse en allochtone afkomst.

Cees ter Wolbeek, voorzitter van de ANBO, afdeling Lisse, genoot met volle teugen van de dag. Hij was blij te kunnen melden dat de ANBO in dit dorp maar liefst 850 leden heeft. Toch kijkt hij met enige zorg naar de toekomst, zo laat hij weten. ‘We hopen meer jongeren bij de ANBO te mogen betrekken. Dan gaat het om de 50-plussers, of medioren, zoals ze tegenwoordig heten. Als ze lid worden, is het vaak vooral om de korting op de ziektekostenverzekering. Kijk maar wie er bij dit feest zijn; dat zijn vooral de senioren en ultrasenioren (80-plussers, JD). ‘

Als het aan Ter Wolbeek ligt, gaat de ANBO zeker nog eens zestig jaar door. Maar hij sluit de ogen niet voor de ontwikkelingen. ‘We willen de komende jaren meer gezamenlijk doen met de andere bonden KBO en PCOB. Vandaag zijn ook afgevaardigden van deze organisaties hier aanwezig.’ Hoor ik daar het F-woord (fusie)? Ter Wolbeek lacht: ‘Een fusie is nog een stap te ver. Als organisatie willen wij dat wel, maar veel mensen van de KBO en PCOB willen dat niet.’ De verzuiling blijft dus vooralsnog bestaan.

Ter Wolbeek informeert: ‘Zestig jaar geleden is de Algemene Bond voor Bejaarden opgericht, maar in 1952 kwam er een splitsing. In dat jaar werd de katholieke bond opgericht en tien jaar later volgde de Protestants Christelijke Bond.’ Het lijkt duidelijk: voordat deze bonden weer tot één uniforme bond worden samengesmeed, moet er nog heel wat water door de Leede stromen.

‘Geen speelplaatjespolitiek’

LISSE – Het gemeenteraadslid Bjorn Hubert neemt na twee jaar afscheid van de raad. Hij kan het raadswerk niet meer combineren met zijn vaste werk. De raadsvergadering van donderdag 31 mei zal voor hem de laatste actieve politieke bijeenkomst zijn. In een interview vertelt hij over zijn beweegredenen.

‘Ik werk in de buitendienst voor een dochteronderneming van Boeing. Mijn gebied is Centraal Europa en de reisintensiteit neemt steeds meer toe. Hierdoor heb ik jammer genoeg niet meer de tijd voor het raadslidmaatschap. Je moet dit werk namelijk goed doen, of niet doen en ik had al een tijd lang het gevoel dat ik het half deed.’

Zijn fulltime baan opzeggen om zich helemaal op de politiek te richten, was ook geen optie: ‘Deze baan betaalt mijn hypotheek.’ Hoe heeft Hubert de afgelopen twee politieke jaren ervaren? ‘Ik vond het interessanter dan ik had verwacht. Ik had niet gedacht dat in dit dorp zulke grote issues besproken worden. Het is zeker geen speelplaatjespolitiek, maar je hebt met heel veel papierwerk te maken.’

Heeft het aankomende ex-raadslid het gevoel dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschap? ‘Ik heb meer achter de schermen gedaan, dan ervoor. Door tijdgebrek kon ik met niet echt verdiepen in de onderwerpen. En om een debat in te gaan, moet je gedegen kennis over het onderwerp hebben. Als dat niet het geval is, dan ga je met weinig vertrouwen het debat aan.’ Is Hubert  voorgoed verloren voor de politiek? ‘De komende jaren ga ik vol voor mijn ambities binnen Boeing; daar wil ik het maximale uit halen. Mijn opvolger draait al mee met de steunfractie, maar mocht het nodig zijn dat hij mijn advies wil, dan ben ik bereikbaar.’

Wat is zijn politieke saluut? ‘Ik heb heel veel respect voor alle raadsleden en ben dankbaar voor de kennis die zij met me gedeeld hebben. Ook het onderling respect onderling heb ik als zeer positief ervaren.’

Naam voor kunstwerk gezocht


LISSE – Nog maar een paar dagen en dan staat het nieuwe kunstwerk ‘Growing up’ van kunstenaar Paul van Osch in vol ornaat te floreren op het Raadhuisplein. Het kunstwerk is geïnspireerd op tekeningen van basisschoolleerlingen Tim en Timo. Zij tekenden in een ontwerpwedstrijd respectievelijk een steentjesmotief in een piramide en een vulkaan. De kunstenaar gebruikte deze vulkaan als basis voor de vorm van zijn 3,90 meter hoge menhirtoren met steentjesmotief in de geelblauwe kleuren van Lisse. Er blijft nu nog maar één vraag over; welke kleurrijke bijnaam zal dit kunstwerk krijgen, om net als ‘Blote Bertus’, ‘Annie voor de wind’ en ‘Het meisje van Lisse’ de lokale geschiedenis in te gaan? De Kale Paal wellicht of Paul’s Plekkie? Uw suggesties kunnen gestuurd worden naar: joepderksen@live.com.

Uitermate vervelend

LISSE – ‘Er ontbreken veel achterliggende stukken bij de onderwerpen voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 mei. Ik vind dat uitermate vervelend. Wat is hier de reden van?’ Een lichtelijk geïrriteerde fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) uitte zijn ontevredenheid tijdens de vergadering van het presidium op maandag 13 mei. Hij moest samen met de andere fractievoorzitters bepalen welke onderwerpen tijdens de aankomende commissie- en raadsvergaderingen besproken moeten worden. Maar zonder deugdelijke achtergrondinformatie is dat bijna niet te doen.

Raadsgriffier Ben Blonk reageerde: ‘Stukken werden niet op tijd aangeleverd. Het was dramatisch, maar dit is een uitzondering. Men heeft de planning niet goed aangehouden.’ Gemeentesecretaris Jan Schellevis lichtte van zijn kant toe: ‘We hebben heel erg ons best gedaan om de stukken op tijd aan te leveren. Maar van het college kregen we een aantal wijzigingen door. Ook hebben we gesprekken gehad met de accountant over de jaarrekeningen; die tijd ging ten koste van andere zaken. Maar het blijft bij deze ene uitzondering.’ Na deze woorden besloten de fractievoorzitters dat ze toch in staat waren om de agenda’s voor de aankomende vergaderingen te bepalen.

Uitstel oordeel bestuurlijke toekomst

LISSE – De presentatie van de klankbordgroep over de bestuurlijke toekomst is verstuurd naar de vier deelnemende gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek. De klankbordgroep krijgt het eindconcept in de laatste week van juni, waarna de stuurgroep de definitieve versie moet vaststellen. Een evaluatie hierover door de gemeenteraadsleden vindt echter pas na de zomervakantie plaats. ‘Al had één gemeente (Noordwijk, JD) graag gezien dat dit voor de zomervakantie zou zijn gebeurd’, zo liet fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) weten. Er vindt een bestuurlijke conferentie plaats.

Verlangen naar oude tijden

LISSE – Het goede oude papier blijkt toch meer waarde te hebben, dan oorspronkelijk gedacht. De moderne tijd met al haar digitale opslag- en terugkijkmiddelen blijkt toch haar nadelen te hebben. Dat is een ervaring die fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) opdeed. Tijdens de vergadering van het presidium op maandag 13 mei deed hij zijn beklag.

Ruigrok deelde zijn ervaringen met de overige fractievoorzitters. ‘Het systeem Notubox werkt niet. Eerder waren al mijn memo’s verdwenen en na een update verdween ook nog eens mijn toegangscode. Bovendien viel er afgelopen week niets te downloaden.’ Ruigrok bleek echter een roepende in de woestijn; van de overige fractievoorzitters kreeg hij geen steun. Raadsgriffier Ben Blonk informeerde: ‘Inderdaad was er afgelopen weekend een technische storing, maar dat moet Notubox zelf oplossen. Maar op de website van de gemeente Lisse beschikt u over dezelfde informatie als de data die u met uw inloggegevens kunt krijgen.’

Raadslid Hubert neemt afscheid


LISSE – Bjorn Hubert (VVD) treedt in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 mei terug als raadslid. De reden voor dit besluit is, dat hij zijn werk overdag niet meer kan combineren met de politieke beslommeringen. Zijn opvolger wordt Hans Beelen, die in de raadsvergadering van juni geïnstalleerd wordt. Beelen is de laatste twee jaar al actief geweest bij het volgen van de commissievergaderingen.

Steunpunt Mantelzorg actief

LISSE – Wat doet het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning nou precies? Op deze vraag gaf hulpverlener Lettie Castelein antwoord tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 14 mei.

Ze stelde onder meer dat zes keer per jaar themabijeenkomsten worden georganiseerd voor mantelzorgers. Ook krijgen deze mensen op verzoek veel advies en informatie over allerlei voorzieningen. Ook worden hulpbehoevende senioren op eigen verzoek thuis bezocht, waarbij wordt meegedacht over oplossingen voor probleemvraagstukken.

Het steunpunt wil dit jaar deelnemen aan een themamiddag voor de ouderenbonden en de later dit jaar te organiseren Seniorenmarkt. Het Steunpunt kan iedere donderdagochtend bereikt worden bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis. Zaterdag 10 november wordt de Dag van de Mantelzorgers georganiseerd.

Van Zoest stopt

LISSE – De bekende Lisser Johan van Zoest zet zijn actieve vrijwilligersleven op een lager pitje. Niet alleen stopt hij per maandag 18 juni met de WMO-adviesraad, maar binnenkort gaat hij ook stoppen met zijn bestuurslidmaatschap van de Seniorenraad Lisse. Daarnaast stopt hij met zijn activiteiten binnen de Ouderenbond KBO in Lisse. Dit liet Van Zoest weten tijdens de vergadering van de Seniorenraad op maandag 14 mei.

Vragen aan wethouder

LISSE – Een lijstje met wensen legden de leden van de Seniorenraad voor aan wethouder Adri de Roon (D66). Ieder half jaar bezoekt deze wethouer een bijeenkomst van de Seniorenraad en maandag 14 mei was het weer zover.

De Seniorenraad uitte de wens dat de seniorenmarkt dit jaar in het Poelhuys wordt gehouden. Het inleveren van het plastic is een zorgpunt, omdat veelal zakken met plastic los op straat slingeren. De succesvolle gezelligheidsmiddagen die twee keer per week in Hillegom georganiseerd worden, zouden ook een uitkomst zijn voor eenzame ouderen in Lisse. De Seniorenraad vraagt of dit ook in Lisse kan plaatsvinden. De Roon gaf aan dat hij alle vragen mee zou nemen.

Voorzitter Berna van Amersfoort vroeg tevens aandacht voor de armoedeval van senioren en liet weten dat dit plaats vindt bij mensen die net boven de uitkeringsgrenzen zitten. Zij vallen buiten de boot waar het gaat om huur-, zorg- en andere toeslagen. De Roon stelde dat de Rijksoverheid de wettelijke grenzen bepaalt ten aanzien van het minimabeleid. Hij zal deze vraag ook onderzoeken.

Verder liet de wethouder weten dat hij blij is met de Seniorenraad. Wel vindt hij het ‘plezierig’ als de Seniorenraad voortaan samen met de WMO-adviesraad een gezamenlijk advies uitbrengt richting het college.

Olympia’s Tour doet Noordwijk aan


NOORDWIJK – De Olympia’s Tour, de belangrijkste wielerwedstrijd voor beloften, kwam dit jaar ook langs in de badplaats. Doordat wegen werden afgezet om de wielrenners vrije doorgang te verlenen, kwamen dinsdag 15 mei veel ouders te laat om hun kinderen van school te halen. Het was een kleine opoffering, want de gerenommeerde wedstrijd verliep zonder problemen. De uiteindelijke winnaar van Olympia’s tour was Raborenner Dylan van Baarle.

Adest Musica viert feest


SASSENHEIM – Drum- en Showband Adest Musica vierde zaterdag 19 mei haar 60-jarig jubileum met een grote Jeugdtaptoe. Die dag kwamen jeugdkorpsen uit het hele land bijeen in Park Rusthoff om daar hun taptoekunsten te vertonen. Na de shows van de jeugdkorpsen gaf de Seniorband van Adest Musica een demonstratie van haar nieuwe show.Ard van der Steur gaat voor tweede ronde

WARMOND – Het VVD-gemeenteraadslid Ard van der Steur gaat voor een nieuwe periode in de Tweede Kamer. Vorige week maakte hij bekend dat hij zich opnieuw kandidaat heeft gesteld om op de verkiezingslijst voor zijn partij te komen. In een interview vertelt Van der Steur over zijn beweegredenen.

‘Ik heb de afgelopen anderhalf jaar ervaren dat het kamerlidmaatschap een jas is die mij goed past. Na belangrijke ervaring te hebben opgedaan als gemeenteraadslid in Warmond en Teylingen, bevalt het mij goed die kennis nu op landelijk niveau te kunnen gebruiken. Ik heb veel kunnen bereiken, sterker nog, ik heb vele wetten door het indienen van amendementen verder kunnen vervolmaken en aan mijn wensen kunnen aanpassen en ben bezig verschillende initiatieven uit te werken.’ Als voorbeelden noemt hij: ‘Het gaat dan om vereenvoudigde systemen voor de berekening van kinder- en partneralimentatie of het inzetten van mediation, voordat voor de gang naar de rechter wordt gekozen.’

 Van der Steur vervolgt over de vraag wat zijn hoogte- en dieptepunten waren in de afgelopen anderhalf jaar: ‘De momenten waarop je concreet dingen bereikt, zijn natuurlijk de hoogtepunten. De val van het kabinet was wat mij betreft het dieptepunt, ik had premier Rutte de klus graag zien afmaken. Ik hoop dan ook dat hij die kans na de verkiezingen alsnog weer krijgt.’

Hoe hoog denkt Van der Steur op de lijst te komen? ‘Kamerleden worden door hun kamercentrale voorgedragen, in mijn geval is dat Zuid-Holland Noord. Welke plaats op de lijst ik krijg, is nog niet bekend. Ik ga de komende maanden natuurlijk geen gelegenheid uit de weg om kiezers te vertellen waar de VVD voor staat en hoe ik daar persoonlijk invulling aan geef. En dat zij op de VVD moeten stemmen natuurlijk!’

Jan Schrama toernooi voor levende legende


VOORHOUT – De zesde editie van het Jan Schrama toernooi staat weer op het punt van beginnen. Tijdens het paasweekend gaan 220 jeugdvoetbalteams drie dagen lang de strijd aan om de felbegeerde bekers, medailles en vaantjes te bemachtigen. Maar het plezier en de gezelligheid staat voorop, zo laat mede-organisator Theo van Werkhoven weten. Ook de man naar wie het toernooi is vernoemd, zet zich actief in bij  de voorbereiding.

Het Jan Schrama toernooi wordt niet ieder jaar, maar iedere twee jaar georganiseerd. De reden hiervoor is even simpel als praktisch. De organisatie vergt gigantisch veel tijd van het team vrijwilligers, dat hier vele uren per week in steekt. Voor ieder toernooi  worden circa veertig verenigingen uit het hele land uitgenodigd en ook dit jaar doen 220 teams (waaronder twee meisjesteams) mee aan het evenement. ‘We nodigen juist die teams uit, waar we normaal niet tegen spelen. In feite is dit een landelijk toernooi en het wordt binnen Foreholte als een van de belangrijkste toernooien gezien.’ Het toernooi kan ook alleen maar gehouden worden, dankzij de steun van de omliggende verenigingen: de handbal, hockey en de ijsbaan, die hun velden afstaan, zodat de voetballers ook op die terreinen hun kwaliteiten aan elkaar kunnen meten.

Waar in het verleden ook de A- en B-jeugd participeerde aan het Jan Schrama toernooi, is de organisatie daar nu van af gestapt. De reden hiervoor is, dat de jongere jeugd nog altijd veel zin heeft in een voetbaltoernooi aan het einde van het seizoen. Daarom worden wedstrijden georganiseerd voor de C tot en met F-jeugd, maar ook de Mukken. Van Werkhoven vertelt waarom dit toernooi naar Jan Schrama is vernoemd: ‘Jan heeft jarenlang in het bestuur van Foreholte gezeten, maar ook was hij voorzitter van de jeugdcommissie en zet hij zich in voor het regelen en onderhouden van al het materiaal. Nog altijd is hij een onmisbare kracht voor Foreholte en voor velen is hij een levende legende.’

Hij vervolgt: ‘Jan’s motto is, dat alles kan totdat het tegendeel bewezen is. Hij is meer een man van de achtergrond, maar ik en alle anderen hebben veel waardering voor hem. Hij kijkt altijd vooruit en is altijd; Jan is een schitterende kracht om mee samen te werken.’ Schrama laat de lof gelaten over zich neerkomen. ‘Het is toch wat; meestal ben je dood als ze een toernooi naar je vernoemen. Maar ik ben nog volop aan het werk hier, hoor. Ik ben een jaar uit de running geweest, na een intense ziekte, maar ik was er steeds van overtuigd dat ik deze ziekte zou overwinnen. Dat is gelukt, dus dit jaar doe ik weer de aftrap.’

Voor meer informatie: www.janschramatoernooi.nl.

Midzomernachtsdroom bij Huys te Warmont

WARMOND – Het toneelstuk ‘Midzomernachtsdroom’ wordt een weekend lang uitgevoerd door Jeugdmuziektheater De Speelkring. De acteurs zijn allemaal jongeren uit Teylingen met talent en passie voor optredens in het openbaar. Maandenlang hebben ze geoefend om dit stuk van William Shakespeare te kunnen laten schitteren in het bos van Warmond. Bij het Huys te Warmont (Herenweg 139) vinden vier uitvoeringen van Midzomernachtsdroom plaats. Vrijdag 29 juni vanaf 21:00 uur, zaterdag 30 juni (16:00 uur en 21:00 uur) en zondag 1 juli (14:30 uur). Kaarten zijn voor 10 euro te koop bij Hoek Boek (Voorhout), Primera v.d. Lans (Sassenheim) en Toys 2 Play (Warmond). Voor meer informatie: www.despeelkring.nl.

Van der Steur gaat voor tweede ronde

WARMOND – Ard van der Steur wil opnieuw Tweede Kamerlid worden. De afgelopen anderhalf jaar op het Haagse pluche smaakten de VVD’er naar meer. ‘Het kamerlidmaatschap is een jas die mij goed past’, aldus Van der Steur die ook lid van de gemeenteraad van Teylingen is. ‘Het bevalt mij goed de kennis van de afgelopen jaren op landelijk niveau te kunnen gebruiken.’ Hij neemt voorlopig de zestiende plaats in op de kandidatenlijst van de VVD.

EK quiz van start

HILLEGOM – Zondag 3 juni is het weer zover. Dan organiseren Eli Berkelmans en Paul de Vlieger de EK quiz in café Murphy’s Law. De middag staat dan weer bol van quizvragen over allerlei gebeurtenissen, weetjes en feitjes van de Europees Kampioenschappen uit het verleden. Maar ook kennis over actuele ontwikkelingen rondom het EK en het Nederlands elftal wordt flink getest. Inschrijven voor het evenement, dat die dag om 15:00 uur start, is nog mogelijk. Teams van vier personen kunnen een email sturen naar: sportquizhillegom@hotmail.com. Deelnamekosten zijn 2,50 euro per persoon; de totale opbrengst wordt geheel geïnvesteerd in de prijzen, waaronder een VIP-arrangement bij een eredivisieclub.

Adopteer een bloembak

LISSE – (Bollen)bedrijven mogen voortaan een bloembak sponsoren. Zij krijgen van de gemeente gratis een gaasbak aangeboden, waarna die ondernemingen zich verplichten om de gaasbak te vullen met planten en bloemproducten. Ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud blijft bij de bedrijven. Als tegenprestatie wordt de naam van het bedrijf op de bloembak bevestigd. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet dinsdag 15 mei weten: ‘De bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de bakken continu in bloei staan. Gaasbakken worden geplaatst op de volgende locaties: Hoek Laan van Rijckevorsel – 1e Poellaan, hoek Heereweg noord – Westelijke Randweg, hoek Heereweg zuid – Westelijke Randweg en aan de Grachtweg (voor de VVV).’ De allereerste door bedrijven gesponsorde gaasbak wordt donderdag 24 mei om 15:00 uur onthuld. De bak is door de firma Lubbe geadopteerd; speciaal voor het aankomende EK-voetbal zijn de bakken gevuld met beplanting met een Nederlandse kleurstelling.

Ceder gered van ondergang

LISSE – De ceder mag definitief blijven. Althans, in ieder geval de komende vijftien jaar. Het college van burgemeester en wethouders maakte dinsdag 15 mei bekend voor welke variant van de herinrichting van ’t Vierkant ze gaan. Gekozen is voor de voorkeursvariant 2 van de schetsgroep: ‘De Slinger’. In deze planvariant gaat de huidige weg als een slinger over ’t Vierkant en wordt de ceder gespaard. De terrassen worden tegen de huizen aan geplaatst, zodat het auto’s, vrachtwagens, scooters, brommers en scootmobielers zich niet tussen de tafeltjes en stoeltjes door hoeven te wurmen. Een volledige afsluiting van ’t Vierkant voor al het verkeer is niet aan de orde, al wordt wel gekeken of dit plein op bepaalde tijden per week exclusief gebruikt kan worden door voetgangers en terrasgasten.

Wethouder Bas Brekelmans (VVD) liet weten over de uiteindelijke keuze: ‘Doordat de weg een slinger maakt, kunnen de terrassen vast aan de gevels van het betreffende horecabedrijf geplaatst worden. Je hoeft dus met je rollator niet tussen het terras door.’ Ook de ceder blijft gespaard, aldus Brekelmans: ‘We hebben het oordeel van een bomendokter gevraagd over de gezondheid van de ceder. De discussies over die ceder liepen in de schetsgroep namelijk hoog op. De bomendokter oordeelde dat de boom redelijk gezond is en nog minimaal vijftien jaar zonder problemen kan blijven staan.’

Wel kan de bak om de boom weg; die belemmert namelijk deels de groei en het welzijn van de boom. Dat vindt het college geen probleem, zo laat Brekelmans weten: ‘Als die bak weg is, ontstaat onder de boom meer functionele ruimte. Die ruimte kun je weer gebruiken om het als terras te gebruiken.’ Of de leibomen blijven bestaan, is nog zeer onzeker; dat hangt ook af van de plannen voor andere zaken die al dan niet verplaatst moeten worden: de urilift, het bloemenstalletje en straatmeubilair. Ook het kunstwerk moet weg van de huidige locatie. Dat kunstwerk wordt wel ergens in Lisse terug geplaatst, maar het is nog onduidelijk of dat op ’t Vierkant zal zijn, of elders in het dorp.

Zodra de huidige planvariant is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en alle bezwaarprocedures afgehandeld zijn, kunnen de werkzaamheden aan ’t Vierkant beginnen. Het college hoopt dat dit al in december kan gebeuren. Uiteindelijk moet het vernieuwde Vierkant een ‘sfeergebied’ worden, aldus Brekelmans. ‘We maken hier een attractie van om het internetshoppen voor te zijn.’ Wanneer ’t Vierkant een Franse invloed krijgt opgespeld, kan dus ook de naam veranderd worden in ‘Le Carre’.

Dichter dicht liever

LISSE – De dorpsdichter Willem Ruigrok draagt zijn gedichten niet voor tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. Dit voorbeeld uit de gemeente Teylingen wordt niet in Lisse opgevolgd, zo liet wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 15 mei weten. ‘De dorpsdichter schrijft de gedichten liever dan dat hij ze voordraagt. Ook wij hebben er geen behoefte aan dat de gedichten voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering voorgedragen worden. Maar wellicht is het aardig om een gedicht op de nieuwjaarsreceptie of bij de avond voor nieuwe inwoners te declameren.’

Extra parkeerplekken op kanslocaties

LISSE – Het centrum heeft een chronisch tekort van 267 parkeerplaatsen. Daarom heeft het college de ‘Oplegnotitie parkeren centrum’ laten opstellen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 4 miljoen euro in te zetten voor het realiseren van extra parkeerplaatsen.

Die extra parkeerplaatsen moeten komen op zogeheten ‘kanslocaties’, zoals het opnieuw in te richten Raadhuisplein en de locatie Hoogvliet. Bij de herinrichting van de pleinen Raadhuisplein en Haven zouden 45 tot 80 extra parkeerplaatsen op maaiveld kunnen komen. In de vorm van ‘bebouwd parkeren’ zouden er 195 tot 132 parkeerplekken bij kunnen komen op zowel Raadhuisplein en Hoogvliet. Dit maakte wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) bekend op dinsdag 15 mei.

Feest door vergunningen

LISSE – De politie heeft ze liever niet, maar toch komen ze er: voetbalschermen waar de prestaties van het Nederlands elftal op bekeken kunnen worden tijdens het aankomende Europees Kampioenschap. Burgemeester Lies Spruit verstrekt hier dinsdag 15 mei meer informatie over. Ze liet weten: ‘Ik heb overleg gevoerd met de politie en hun advies was om terughoudend te zijn met het gebruik van voetbalschermen in de openbare ruimte. We willen goed voorbereid zijn op de aantallen mensen die hierop afkomen en voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden. Daarom moeten bedrijven en personen die zo’n scherm op willen zetten, hiervoor een vergunning aanvragen. Doe dat ruim van tevoren en zeker niet op de ochtend zelf.’ Ze besluit: ‘Deze vergunning is niet bedoeld om alles ingewikkelder te maken, maar we willen van het EK toernooi juist een feestje met elkaar maken.’

Verwijssysteem te stads

LISSE – Er komt geen parkeerverwijssysteem. Zo’n systeem dat automobilisten naar vrije parkeerruimte leidt, zou de bezettingsgraad omhoog brengen van 85% naar 90%. Toch is het geen optie, aldus wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) op dinsdag 15 mei: ‘Zo’n systeem kost 430.000 euro, terwijl maar 10% van de automobilisten er gebruik van zou maken. Het systeem is te stads en kost teveel geld voor ons dorp.’

Goede grondhandel

LISSE – Een extra voordeeltje voor de gemeente van 66.880 euro. Een perceel grond van 220 m2 aan de Ringvaartzijde 23 wordt verkocht aan een inwoner die daar net naast woont. Deze inwoner koopt het stuk grond voor het bovengenoemde bedrag als uitbreiding van zijn eigen tuin. De gemeente heeft het stuk grond gratis gekregen van Castien, als onderdeel van afspraken in de exploitatieovereenkomst La Cascade. De levering van de grond kan alleen plaatsvinden met de medewerking van Castien, maar de gemeente verwacht hier geen problemen, zo blijkt uit een ambtelijk document. ‘Er speelt nog een aantal opleverpunten. Deze kunnen worden afgedwongen door een deel van de bankgarantie vast te houden totdat alle werkzaamheden naar behoren zijn opgeleverd.’

Fietsparkeren aangepakt

LISSE – De overlast van het fietsparkeren, ook wel het fietskwakken genoemd, moet worden aangepakt. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders extra fietsparkeervoorzieningen aanbrengen of de bestaande fietsparkeerplaatsen uitbreiden. Dat maakte wethouder Ad van Zelst dinsdag 15 april bekend.

Een extern bureau gaat voor 20.000 euro onderzoeken waar extra fietsparkeervoorzieningen nodig zijn. De volgende locaties worden hiervoor onderzocht: openbaar vervoervoorzieningen (bijvoorbeeld bushaltes), publiekstrekkende bestemmingen en woongebieden. Van Zelst licht toe: ‘De fietsen moeten bij OV-haltes deugdelijk neergezet worden en dat geldt ook voor de andere gebieden. We kijken ook nadrukkelijk naar de fietsen die in het uitgaansleven gebruikt worden.’

Als het aan het college ligt, en de raad reserveert er genoeg geld voor, dan komen er ook in het uitgaanscentrum extra parkeervoorzieningen voor fietsen. Gaat de gemeente ook intensiever handhaven op het fietskwakken nadat die voorzieningen zijn geplaatst? Burgemeester Lies Spruit antwoordt: ‘Er moet wel gehandhaafd worden, maar we zetten niet een handhaver bij iedere neergekwakte fiets.’ Van Zelst suggereerde: ‘Met kaartjes op de bewuste fietsen kunnen we de eigenaren waarschuwen.’ Mogelijk komen er ook borden in het dorp die aangeven waar fietsen geparkeerd kunnen worden.

Knikkerkampioen

LISSE – Nog geen dertien jaar en toch al Nederlands kampioen worden? Die kans bestond voor iedereen die meedeed aan het Nederlands Kampioenschap Knikkeren. Een van de 25 voorrondes werd op woensdag 23 mei gehouden bij Speeltuin Marijke aan de Crocussenstraat. Alleen basisschoolleerlingen uit de regio van 6 tot en met 12 jaar konden meedoen. De eerste zestien plaatsten zich voor de landelijke knikkerfinale, die op 23 juni plaatsvindt in attractiepark Slagharen. Om voor die dag alsnog in te schrijven, ga dan naar: www.nkknikkeren.nl.

Privacy peuters geen prioriteit

LISSE – Alle ouders die hun kind naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf brengen, geven daarmee de privacy van hun kind op. Alle prestaties en wanprestaties van hun koter worden opgeschreven in een map en die map wordt overgedragen naar de directies van de basisscholen. De gemeente kiest er voor om de komende jaren subsidie te verlenen voor een goede overdracht van alle peuters. Wethouder Adri de Roon (D66) gaf dinsdag 15 mei meer informatie.

Op dit moment vindt alleen een overdracht plaats naar het basisonderwijs bij kinderen die vallen onder de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL). Tot nog toe gebeurde dit niet bij kinderen die bij kinderdagverblijven werden ondergebracht. Het basisonderwijs is voorstander van een gedegen overdracht van alle peuters, zo laat een ambtelijk rapport weten.

Zestig jaar samen


LISSE – Het was niet alleen de ANBO die het 60-jarig jubileum vierde. Ook het echtpaar Cees en Bep van Beek scoorden afgelopen weekend een bijzonder mijlpaal. Zij hieven het glas op het feit dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Nadat dit nieuws de zaal bereikte, werd spontaan een feestlied gezongen voor het gelukkig getrouwde echtpaar.

26 mei 2012

Voorbij

Column: De waan(zin) van de week

Na 67 jaar en 19 dagen is voor tienduizenden Nederlanders eindelijk de Tweede Wereldoorlog voorbij. Klaas Carel Faber, de ooit ter dood veroordeelde Nederlandse oorlogsmisdadiger, is op 24 mei overleden. Hij werd onder meer veroordeeld voor de moord op 22 verzetshelden. Dit vonnis werd later omgezet in een levenslange gevangenisstraf, maar Faber ontsnapte in 1952 uit de Koepelgevangenis in Breda.

Hij vluchtte daarna naar Duitsland en kon vervolgens in alle vrijheid in Essen en later in Ingolstadt wonen. Noch de Nederlandse, noch de Duitse justitie hielden zich actief bezig met zijn opsporing, maar een alerte journalist spoorde hem in 2003 op. Sinds die tijd is er een juridisch getouwtrek geweest om Faber al dan niet in de gevangenis te krijgen. Het is uiteindelijk niet gelukt om hem achter de tralies te plaatsen, maar de nabestaanden en alle nog levende oorlogsslachtoffers kunnen zich geruststellen met de gedachte dat Faber de laatste negen jaar geen dag heeft geleefd zonder de angst om weer de cel in te gaan.

Nu is hij op 90-jarige leeftijd overleden; zijn nieren hebben er de brui aan gegeven. Hij kan handen schudden met zijn Nazi- en NSB-vriendjes die hem al voor gegaan zijn: Anton Mussert, Rost van Tongeren en zijn broer Pieter Johan. Is hiermee de kous af? Wel waar het gaat om de vervolging van Nederlandse oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Maar zowel de Nederlandse als de Duitse overheid moeten zich kapot schamen. Zij hebben toegestaan dat een moordenaar, c.q. een medeplichtige aan een massamoord, decennialang vrij heeft mogen rond lopen.

Wie zich ook mogen schamen zijn de Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren en politieagenten in Amsterdam. Zij traden deze week met volle kracht op tegen een argeloze Italiaanse toerist, rukten hem hardhandig bij zijn fiets weg en drukten hem met volle kracht en met zes man tegen de grond. Simpelweg omdat hij zich voortbewoog op een stuk terrein bij het Centraal Station waar heel onduidelijk is aangegeven dat je daar niet mag fietsen. Aan de ene kant worden miljoenen euro’s gespendeerd om Amsterdam aantrekkelijk te maken voor toeristen. Maar door zo’n stupide actie is al dat geld nutteloos gebleken. Een excuus van de dienders zou hier op zijn plaats zijn.

25 mei 2012

Blauwe Vlag al 25 jaar in Noordwijk


NOORDWIJK – Al een kwart eeuw wappert de Blauwe Vlag fier langs de Noordwijkse stranden. Om dit feit te vieren hees Kroonprins Willem-Alexander de Blauwe Vlag in top op vrijdag 25 mei. Noordwijk behoort hiermee tot een van de slechts vijf gemeenten die voor het 25ste achtereenvolgende jaar de Blauwe Vlag overhandigd krijgt.

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Het gaat dan niet alleen om schoon zwemwater, maar ook goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. In Nederland zijn dit jaar in totaal 140 Blauwe Vlaggen toegekend; een stijging van 9% ten opzichte van 2011. Noordwijk is de enige gemeente in deze regio die zo vaak achtereen de Blauwe Vlag mag laten waaien. De andere gemeenten die voor de 25ste keer geëerd worden zijn Ameland, Veere, Schouwen-Duiveland en de Passantenjachthaven Dellewal op Terschelling.

Bij aankomst in een luxe wagen met chauffeur werd de prins verwelkomd door Commissaris van de Koningin Jan Franssen en burgemeester Lokker. Onder het toeziend oog van de elkaar verdringende fotografen constateerde de prins, terwijl hij het Grand Hotel Huis ter Duin binnen liep: ‘Het is een mooie dag om hier te zijn.’
Vlak voordat de prins de Blauwe Vlag in top hees, waren er speeches van onder meer Patrick Poelmann, voorzitter nationale jury Blauwe Vlag Nederland en Guido van Woerkom, hoofddirecteur Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Poelmann liet weten dat het afgelopen jaar de Blauwe Vlag inspecteurs bij de kuststranden extra hebben gelet op de bereikbaarheid voor minder validen.’ Van Woerkom zwaaide lof: ‘De inspanningen en investeringen die nodig zijn om de Blauwe Vlag in de wacht te slepen, zijn niet gering! Ook bij de jachthavens zien we goede ontwikkelingen en mooie voorbeelden van verduurzaming van de bedrijfsprocessen. Dat was zonder de Blauwe Vlag niet zo snel gegaan.’ Hij riep met name de jachthavens op om de investering van 600 euro voor de keuring te doen, om zo ook in aanmerking te komen voor de Blauwe Vlag.

Lokker benadrukte dat iedereen betrokken zou moeten zijn met een duurzaam, schoon en veilig milieu. ‘We mogen onze ene aarde niet verprutsen en moeten ons in blijven zetten voor een schone zee.’ Na deze memorabele woorden toog de prins met achter hem een honderdtal vertegenwoordigers van de gemeenten die ook de Blauwe Vlag mogen laten wapperen naar het strand. Daar konden de gasten genieten van een demonstratie van de KNRM en zien hoe twee ‘drenkelingen’ uit het water werden gehaald.

Nadat Willem Alexander de Blauwe Vlag in de top van een vlaggenmast hees, zorgde de wind ervoor dat het dundoek fier wapperde tussen de Nederlandse en Noordwijkse vlag in. Als toetje mochten alle vertegenwoordigers van de gemeenten een blauw vlaggetje leggen in een levensgroot zandkunstwerk van Nederland. De prins merkte op dat er opvallend veel blauwe vlaggetjes langs de kustlijn werden gezet en grapte: ‘Het gaat goed aan de kust!’24 mei 2012

Wie is toch het raadslid Peter Beuk?


NOORDWIJK – Hij reed met een lelijke eend heel Europa door en had als droom om er ooit India mee te bereiken. Hij liet zijn haar groeien als teken van onafhankelijkheid, reed tientallen rally’s en verzamelde 25 oldtimers. Tot de dag dat één grote brand vrijwel al die auto’s in de brand legde. Nog altijd kampt hij met de naweeën van een hersenbloeding, maar hij blijft met passie actief in de politiek. Het is dus de hoogste tijd om ons af te vragen: ‘Wie is toch het raadslid Peter Beuk (VVD/JES)?’

Beuk (60) groeide als Zeeër op tussen de bussen en de paarden en van hem werd verwacht dat hij meewerkte in de zaak. ‘Op m’n 9de moest ik al op de ponywagen zitten. Dan reed ik Duitse kinderen en koffers naar hotels of maakte een rondje door het dorp. Dit deed ik zeven dagen per week in vakanties en na schooltijd. Niemand vroeg me of ik een dagje vrij wilde en als ik er zelf om vroeg kreeg ik nul op het rekest.’

Na zes jaar Mulo – op vier verschillende scholen – behaalde Beuk uiteindelijk het diploma. Hij herinnert zich lachend: ‘Ik ben Beatles-fan en werd op m’n 17de van de Broederschool gestuurd omdat ik lang haar had. Ik mocht pas terugkomen als dat haar eraf was. Dat deed ik niet. Mijn vader steunde me hierin. Ik ben bij hem in het hotel gaan werken en heb mijn studie afgerond aan de Avondschool.’

Beuk wilde altijd al de wereld zien. ‘Op m’n 18de kocht ik een lelijke eend om er samen met mijn vriend mee naar India te reizen. We kwamen niet verder dan Spanje. Het jaar erop vertrokken we weer naar India, maar reden uiteindelijk naar Israel, waar ik twee opeenvolgende winters in een Kibboets heb gewerkt. Dat is een Joodse collectieve gemeenschap met ook plaats voor vrijwilligers.’ Nadat Beuk vele jaren werkervaring had opgedaan als kelner en barman in het Zeepaardje – ‘Ik kwam er als klant, maar vond dat het beter was om aan de goede kant van de bar te staan’ – zette hij The Champ op. Zijn neef Peter had een camping en die nam Beuk vijf jaar later ook over, waarna hij het hotel transformeerde in bar discotheek ‘The Classic’.

In 2002 voltrok zich een drama voor Beuk; hij had 23 van zijn oldtimers in een bollenschuur gestald. ‘Dat waren mijn kindjes; ik had ze stuk voor stuk uit Amerika gehaald en gerestaureerd. Die dag verwijderde een ijzerboer in een ander deel van de schuur enkele gaskachels met een slijptol, maar hij zaagde de verkeerde gasleiding door. Toen begon de schuur te branden. Ik zag de rookwolken en was binnen een kwartier bij de schuur, maar kon niets meer doen. Die dag blijft voor altijd in mijn geheugen gegrift.’

Door een hersenbloeding lijdt Beuk aan 30% gezichtsuitval; dat betekende het einde van het rallyrijden. ‘Ook kan ik weinig onthouden, daarom maak ik veel gebruik van briefjes. Mijn I-Phone en I-Pad helpen me enorm; dat zijn m’n geheugensteuntjes.’ Hij blijft actief in de politiek, als het aan hem ligt: ‘Ik wil het liefst geen politieke discussies voeren, maar werken aan oplossingen die goed zijn voor de inwoner van Noordwijk.’

Meer vertrouwen zorgt voor minder bezwaarschriften

OEGSTGEEST – Hoe komt het toch dat het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-aanslagen het afgelopen jaar veel minder was dan in voorgaande jaren? Over deze vraag bogen de politieke partijen zich tijdens de vergadering van de commissie Ruimte.

Fractievoorzitter Vogel (LO) gaf als verklaring voor deze daling dat ‘de inwoners meer vertrouwen hebben in een goede belastingsamenwerking.’ Fractievoorzitter Den Boer meende echter dat de inwoners minder bezwaar hebben gemaakt, omdat veel gebouwen in waarde zijn gedaald. ‘Dat heeft weer geleid tot lagere WOZ-aanslagen.’

Wethouder Mackay waagde de stellingname van Den Boer te betwijfelen. Heeft de mindere bezwaren te maken met de lagere waarderingen van de huizen? Wij ontvingen 269 bezwaarschriften, maar in Wassenaar en Voorschoten was het aantal bezwaarschriften respectievelijk 429 en 359. Dat zijn vergelijkbare gemeenten. De daling van de prijzen in Wassenaar was aanzienlijk forser dan in Oegstgeest. Ik weet dat de burger in Oegstgeest buitengewoon scherp en alert is op de hoogte van de WOZ-aanslag. Ze kijken meteen in de enveloppe en ik krijg er ook vaak telefoontjes over.’

Bij Tante Jans het EK vieren

LEIDEN – ‘Gezellig uit eten’: dat begrip is uitgevonden voor Café-Restaurant Bij Tante Jans. Van eigenaar Theo Annokkee en zijn personeel spat de vrolijkheid af. Samen met het heerlijke eten en de aantrekkelijke prijzen, maakt dit een perfecte combinatie voor een fantastisch avondje uit. En de komende maand wordt Tante Jans volledig omgebouwd tot een oranje stadion!

Iedere gast wordt warm verwelkomd bij Tante Jans, vernoemd naar Annokkee’s eigen tante die heerlijk kon koken. De eigenaar, die iedere bezoeker met een stralende lach verwelkomt, informeert over zijn zaak: ‘Bij ons krijg je niet alleen heerlijk eten voor een fatsoenlijke prijs, maar ook een grote dosis gezelligheid. Onze spare ribs zijn om de vingers bij af te likken en datzelfde geldt voor onze heerlijk malse biefstuk en varkenshaas.’

Annokkee maakt er geen geheim van waarom het eten zo heerlijk smaakt: ‘Mijn kok Bas is de meest gepassioneerde chef die ik ooit heb gezien. Als je zijn chateaubriand proeft dan zeg je: “wow” dit is ouderwets lekker, mals & sappig. Precies zoals het hoort te zijn. Mijn andere medewerker Ruud is mijn waardevolle barkeeper.’

In februari kunnen gasten genieten van een speciaal maandmenu, met als voorafje een zalm- of ossenhaascarpaccio en vervolgens een varkenshaas. Als klapstuk mogen de gasten proberen om het beroemde Tante Jans-ijsje meester te worden. Een heerlijke uitdaging, want deze delicatesse wordt geserveerd met vier bollen ijs en heel veel fruit.

Annokkee besluit: ‘Dit café-restaurant is mijn lust en mijn leven. Ik heb veel plezier met mijn werk. Het is vaak zo gezellig dat mensen tot diep in de nacht na blijven borrelen en ik vind het heerlijk om dan de gastvrijheid te bieden die mijn gasten verdienen. En met het Europees Kampioenschap bouwen we dit eetcafe om tot een oranje stadion!’

Wie dus wil genieten van een heerlijk avondje uit, bezoekt: Café-Restaurant Bij Tante Jans, Alexandrine Tinneplein 8 – 10 te Leiden (bij station De Vink). T: 071 532 4021, W: www.bijtantejans.nl. Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 16:00 uur tot sluitingstijd.

Ton van Bemmelen Sports

Rijndijk 4, Hazerswoude – Rijndijk, T: 071 341 4909

LEIDEN – Heel de stad is in voorbereiding voor de Leiden Marathon, die op zondag 20 mei gehouden wordt. Veel sportbeoefenaars beseffen hierdoor dat het de hoogste tijd wordt om de eigen sportbenodigdheden een grondige keuring te laten ondergaan. Goede prestaties en gezond sporten valt namelijk bij iedere buitensport en outdoor activiteit samen met eersteklas kleding en hardwaren. Daarom is het zo goed dat Ton van Bemmelen Sports op zaterdag 19 mei en zondag 20 mei met een uitgebreide kledingcollectie aanwezig is in de Pieterskerk.

Simon, de eigenaar van Ton van Bemmelen Sport, laat weten dat zijn professionele en enthousiaste team van medewerkers ook in de startblokken klaar staat: ‘Sinds 1 maart verkopen wij hardloopkleding, want al jaren is er een gebrek aan keuze en kwaliteitsadvies voor dit soort kleding. Als sponsor voor de Leiden Marathon ondersteunen we dit sportieve en gezonde spektakel van harte.’ Ton van Bemmelen Sports is namelijk een winkel die zich heeft gespecialiseerd in het aanbieden van een complete collectie voor alle buitensportactiviteiten.

De eigenaar somt op: ‘Of het nu gaat om hardlopen, wielrennen, skiën, wandelen, kamperen of ruitersport. Onze medewerkers adviseren over passende kleding, ondergoed en sokken. Het is belangrijk te weten wat je bij een bepaalde sportieve activiteit moet dragen in de verschillende omstandigheden. Onze medewerkers kunnen ook gespecialiseerd advies geven over hardwaren als ski’s, skischoenen, rugzakken en wandelschoenen.’

Het marathonweekend staat Ton van Bemmelen Sports met een stand in de Pieterskerk. ‘Dan bieden we scherp geprijsde kleding, sportvoeding en fietskleding aan. Maar ook een fantastische actie met Falke sokken en nog meer leuke voordeelacties!’ De toegang tot de Pieterskerk, tevens het hart van de marathon waar mensen zich inschrijven en hun startnummers halen, is voor iedereen gratis; zaterdag 19 mei vanaf 12:00 uur en zondag 20 mei vanaf 08:00 uur.

Voor meer informatie: www.tonvanbemmelen.nl.

Zorgen over schuldenlast

OEGSTGEEST – Met een schuld van meer dan 93 miljoen euro staat de financiële positie van de gemeente onder druk. Daarover waren de politici het wel eens tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. De vrees bestaat dat het nog wel eens erger kan worden. Commissielid Vogel durfde het niet aan om te zeggen; Erger kan het niet worden. ‘Dat is hier niet van toepassing; er zijn risico’s in de grondexploitatie, de rente kan stijgen en we zijn afhankelijk van het beleid van de rijksoverheid.’

Ook fractievoorzitter Den Boer (CDA) was bezorgd over de hoge schuldenlast: we proberen (via de grondexploitatie Nieuw Rhijngeest, red.) met geleend geld juist geld te verdienen. Net zoals Legio Lease en Dexia Bank. Maar we moeten die leningen wel terug kunnen betalen.’ Commissielid Janssen (VVD) wuifde een deel van de zorgelijke opmerkingen weg: ‘De schuldenpositie van Oegstgeest is fors, maar we weten dat dit komt door de grondexploitatie Nieuw Rhijngeest. Dat doen we niet om geld te verdienen, maar om een nieuwe woonwijk te realiseren; dat is een maatschappelijke zaak.’

Fractievoorzitter Van Tongeren (PrO) meldde: ‘De schuldenlast is zo hoog dat Oegstgeest landelijk gezien tot de top behoort waar het gaat om schuld per inwoner.’ Wethouder Mackay reageerde dat de schuldenproblematiek ‘niet alleen een probleem van Oegstgeest, maar van heel Nederland is. De financiële positie van Oegstgeest is niet kritiek, maar kritisch. De grondexploitatie zit als een loden jas om ons heen. We wachten tot de verkoop van de woningen begint.’ Als oplossingen stelde Mackay voor: ‘Je kan niet van de een op de andere dag de investeringen enorm verlagen. We zullen heel terughoudend zijn met nieuwe investeringen.’

Kijken naar kleurenplaatjes

OEGSTGEEST – De angst dat er teveel kosten gemaakt worden op de ICT is ongegrond. Maar waar 335.000 euro aan besteed wordt, dat kon wethouder Van Oortmerssen niet zo snel vertellen tijdens de vergadering van de commissie Bestuur. Het onderwerp van gesprek was de ‘Financiering programma e-dienstverlening tweede fase’.

Commissielid Eibert-Jan van Blitterswijk (CDA) constateerde: ‘Dit is een vrij technisch stuk over techniek. Wat is er met de kosten aan de hand? Er staat een bedrag van 175.000 euro en daarnaast 160.000 euro aan kostenoverschrijding. Waarom is zoveel extra nodig?’ Van Oortmerssen reageerde dat er geen sprake was van een overschrijding: ‘Wat gaan we doen voor die 335.000 euro? Het zijn allemaal technische termen. Ik verwijs naar de schema’s en kleurenplaatjes die u eerder in november 2011 in een nota ontvangen heeft.’

‘Tijd voorbij dat ieder dorp haar eigen zwembad heeft’

OEGSTGEEST – Progressief Oegstgeest heeft grote twijfels over het uitvoeren van investeringen in het zwembad. Dat laat fractievoorzitter T. van Tongeren desgevraagd weten.

Tijdens een vergadering van de commissie Ruimte was het onderwerp van gesprek de nota Reductie Schuldenlast. In een reactie vertelde Van Tongeren dat er ‘niet alleen gekeken moest worden naar de investeringen, maar ook naar de verwachte opbrengsten uit de investeringen.’ Zwembaden zijn per definitie niet kostendekkend, dus vroeg het Witte Weekblad of Van Tongeren met zijn opmerking zinspeelde op het zwembad in Oegstgeest.

De fractievoorzitter reageerde: ‘Inderdaad is het zwembad binnen onze fractie een heel serieus punt van discussie dat zeker een rol gaat spelen. Er is een lijst van voorgenomen investeringen waar we naar kijken. Niet alleen het zwembad, maar ook de infrastructuur van de wegen en het onderhoud van het sportpark.’ Hij vervolgt: ‘De fractie heeft in het verleden al gezegd om de nieuwbouwplannen voor het zwembad voorlopig niet te doen. Voorzieningen als een zwembad moeten we namelijk in de toekomst regionaal bekijken. De tijd is voorbij dat ieder dorp haar eigen zwembad heeft.’

Uitbreiding Leo Kannerschool lijkt er te komen


OEGSTGEEST – De gemeente kan haast niet anders dan instemmen met een extra investering in de huisvesting van het voortgezet special onderwijs Leo Kannerschool. Door de toenemende stroom van leerlingen met een autistische inslag stelt het college voor om het gebouwen aan de Frans Halslaan 289 en 293 beschikbaar te stellen aan de Leo Kannerschool voor huisvesting van het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het gebouw aan de Hazenboslaan is berekend op 176 leerlingen, maar in augustus zullen er 232 kinderen naar deze school gaan. Daarom moet voor minimaal 56 kinderen extra ruimte gevonden worden. Vanaf het jaar 2013 stijgt het leerlingenaantal verder door naar minimaal 250. Het in gebruik nemen van extra behuizing, lijkt dus onvermijdelijk.

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur hield Bart Bruyns, lid van het College van Bestuur van de Leo Kanner Onderwijsgroep, een vurig pleidooi. Hij liet weten dat ook de school zich zorgen maakt over de almaar voortdurende groei van het aantal leerlingen. Een groei die de gemeente tot steeds meer kosten noopt. ‘We voeren een strengere selectie uit bij onze leerlingen en bekijken of ze echt op onze school zijn aangewezen. Pas dan mogen ze komen. Formeel mogen we de leerlingen op school houden tot ze twintig jaar worden, maar we hebben een beleid ingesteld dat ze met 18 jaar van onze school gaan. Op deze manier willen we de groei van het aantal leerlingen binnen de perken houden.’

Commissielid A. de Rotte (VVD) wilde niet dat het financiële risico voor extra investeringen bij de gemeente wordt neergelegd. ‘We zijn een kleine gemeente met hoge lasten en kunnen niet continue regionale taken op ons nemen.’ Als toch besloten wordt tot het inzetten van de extra gebouwen, dan pleitte De Rotte ervoor om het schoolterrein over een aantal jaren (als het leerlingenaantal is ingekrompen) te benutten om er huizen te bouwen. Zijn collega G. Kruidhof (PrO) vond de uitbreiding noodzakelijk: ‘Het ligt dicht bij de Leo Kannerschool en als die uitbreiding er niet komt, zitten de kinderen thuis. Dat moet je niet willen. Bovendien krijgen we extra geld via het gemeentefonds; we doen deze investering echt niet alleen.’ CDA-commissielid E. van Blitterswijk twijfelde nog: ‘We kunnen niet om de zoveel jaar een enorme investering doen.’

Wethouder Van Oortmerssen wees de politic erop dat de gemeente ‘een huisvestende taak heeft voor deze autistische kinderen. Maar het kost wel ontzettend veel geld.’ Ze is van plan om naar de staatssecretaris voor onderwijs te gaan en om meer geld te vragen.’ Wethouder Tönjann zag een lichtpuntje voor de investeringen; die zouden zichzelf kunnen terugbetalen: ‘Het gebouw staat op 3.600 m2. Ook al gebruik je dat maar voor vijf jaar, dan nog is de verkoop van de grond hoger dan de kosten voor het realiseren van het schoolgebouw. Het beschikbaar stellen van het gebouw en de voormalige dienstwoning is vanuit financieel oogpunt de beste oplossing. Op het moment dat deze locatie niet meer nodig is voor onderwijsdoeleinden, gaan we het voor andere doeleinden gebruiken.’

‘Zelf ideeën verzinnen is zonde van je geld’

OEGSTGEEST – De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie om het verbeteren van de dienstverlening worden grotendeels genegeerd. Dat was de uitkomst van het debat over het rapport ‘Van straatverlichting tot stoeptegel’ in de commissie Bestuur.

De gemeentelijke afhandeling van klachten en meldingen over zaken als loszittende stoeptegels en kapotte straatverlichting kan beter, zo blijkt uit het rapport. Mevrouw Van Teylingen (LO) liet weten dat niet alle verbeteringen in één dag gerealiseerd kunnen worden. ‘Splits de klachten en meldingen in spoedgevallen en niet-spoedgevallen. En reageer in eerste instantie met een terugmelding alleen bij gevaarlijke situaties die opgelost moeten worden.’ Ook haar collega mevrouw Pasterkamp (PrO) vond dat het voldoende was om ‘het laaghangende fruit te plukken’.

De heer Janssen (VVD) haalde een Chinees spreekwoord aan: ‘Een varken wordt niet vet van het wegen, maar van veel eten.’ Vanaf de tribune bleek wethouder Van Oortmerssen onder de indruk. Ze mompelde: ‘Die Chinezen zijn wijze mensen’. Janssen suggereerde: ‘Zet geen verbetertraject in; andere zaken verdienen meer onze aandacht.’

Wethouder Mackay vond dat de gemeente het in de klachtenafhandeling best goed doet. ‘Het rapportcijfer is een dikke 7, dus ruim voldoende. We overstijgen het basiskwaliteitsniveau. We doen het met de front office beter dan Voorschoten en Wassenaar. In de back office zijn verbeteringen mogelijk, maar niet alles tegelijkertijd. We gaan een totaalplan aan maatregelen maken. Daarbij is goed gejat beter dan slecht verzonnen. Zelf ideeën verzinnen is namelijk zonde van je geld.’

ANBO viert feest

LISSE – De ANBO, afdeling Lisse, viert het 60-jarig jubileum. Veel bestuursleden en vrijwilligers hebben zich al die jaren ingezet om de belangen van 50-plussers te behartigen. Hoewel 60 jaar geen ‘kroonjaar’ is, wil het bestuur deze gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zijn alle leden – en enkele genodigden – welkom om op vrijdag 18 mei het jubileum te vieren in de Beukenhof (Eikenlaan 2a). Tussen het luisteren naar de muziek van Jazz I Do door, wordt het glas geheven.

Coby Blom ontvangt waarderingsspeldje

LISSE – Volslagen verrast was ze, de 73-jarige Coby Blom, toen ze door wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) naar voren werd geroepen. De PCOB-Lisse (Protestants Christelijke Ouderen Bond) vierde donderdag 10 mei het feit dat de afdeling vijftig jaar bestaat. Het was een uitgelezen mogelijkheid om de hardwerkende vrijwilligster eens flink in het zonnetje te zetten.

De insteek van de PCOB is gebaseerd op christelijk-sociale normen en waarden: omzien naar elkaar, solidair zijn en verantwoordelijkheid nemen. De PCOB is niet aan een kerk gebonden en praat veel mee op lokaal niveau. Bijvoorbeeld via vertegenwoordigers in de Seniorenraad. De PCOB is niet alleen actief op het gebied van belangenbehartiging. De plaatselijke afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten. Leden gaan hier naartoe om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen of te luisteren naar deskundige gastsprekers.

Vijftien jaar geleden werd Blom lid van de PCOB. ‘Ik had een drukke baan als boekhoudster en loonadministrateur. Daarnaast was ik mantelzorger voor mijn moeder. Als je thuis komt, wil je toch ook iets omhanden hebben en ik ben een keer meegegaan naar een van de middagen die de PCOB organiseerde. Na een half jaar stopte de penningmeester ermee en heb ik die taken overgenomen.’

In al die jaren is ze volop actief geweest als penningmeester en zelfs de kleinste details ontgingen haar niet. Daarom verdiende ze het waarderingsspeldje, zo vonden alle mensen uit haar omgeving; Blom werd voorgedragen bij de gemeente als kandidaat voor het ontvangen van het waarderingsspeldje. En uiteraard werd dit zeer goed voor Blom geheim gehouden. Toen Van Zelst haar naar voren riep om de decoratie op te spelden, was ze dan ook stomverbaasd. Ze vertelt hierover: ‘Ik had dit echt niet verwacht. Ik wist niet eens dat er door de gemeente waarderingsspeldjes werden uitgedeeld aan vrijwilligers. De mensen om me heen hebben het goed geheim gehouden!’

Op dit moment heeft de PCOB 350 leden en  Blom blijft de rest van haar leven lid van de PCOB, afdeling Lisse. Ze vertelt gepassioneerd over de vele activiteitenmiddagen die georganiseerd worden en de reizen die voor de leden opgezet worden. ‘Op de middagen worden sprekers uitgenodigd over diverse onderwerpen, zoals de natuur. Maar met de paasviering bijvoorbeeld heeft een jongerenkoor paasliederen voor ons gezongen. Tijdens die bijeenkomsten zijn gasten altijd welkom.’ Over de uitgaansdagen: ‘Die worden eens per jaar georganiseerd. Dit jaar zijn we naar de Oosterscheldewerken gegaan en kregen daar uitleg over hoe die opereren.’ Ze sluit het interview af: ‘Ik waardeer het zeer dat ik zo’n vrijwilligersspeldje van de gemeente gehad heb. Ik ga het zeker af en toe dragen. Bijvoorbeeld als er iets officieels is of een verjaardag; dan is het leuk om te dragen.’