Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2012

Blik op strengere maatregelen fraudeurs

LISSE – Hoe streng wil de gemeenteraad zijn waar het gaat om het aanpakken van uitkeringsfraudeurs? Deze en andere vragen stelt de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) aan de politici.

Op dit moment controleert de ISD al op misbruik door gebruikers van haar voorzieningen. Onder meer door het inzetten van social media. Maar het is ook mogelijk om een specifieke handhaver in te zetten, die zichzelf moet terugverdienen door het realiseren van een hoge ‘score’. Er zijn ook mensen die al vele jaren lang onterecht geld incasseren van de ISD. De ISD vraagt zich af wat de gemeente wil: moeten die mensen het verkeerd ontvangen geld tot de laatste cent terugbetalen, of mag een restantbedrag kwijtgescholden worden, nadat de fraudeurs drie jaar lang iedere maand een deelbedrag hebben terugbetaald? En hoeveel maanden mogen ISD-klanten bij een overtreding maximaal uitgesloten worden van het recht op bijstand?

Over deze en andere vragen moet de gemeenteraad zich binnenkort buigen. Belangrijk aspect bij de beantwoording is ook de positie van kinderen, zo blijkt uit een ambtelijk rapport. ‘Zij moeten niet de dupe worden als hun ouders geen inzet tonen om te proberen uitkeringsonafhankelijk te worden.’