Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 juni 2012

Financiele positie gemeente in geding

OEGSTGEEST – De gemeente loopt door de negatieve grondexploitatie van Nieuw-Rhijngeest ‘behoorlijke financiele risico’s. Deze risico’s zijn zodanig van omvang dat de financiele positie nadrukkelijk in het geding is.’ Deze alarmerende woorden komen van burgemeester Timmers, die ze schrijft in haar Kaderbrief 2013. Ze verwijst wel naar het contract tussen Bouwfonds en de gemeente voor de deelgebieden 6, 7 en 9, ‘waarbij eenieder 50% van het risico draagt’.

Doordat bouwprojecten uitgesteld worden, heeft Oegstgeest ook te maken met een tegenvallende inwonergroei. Ook dat heeft weer een negatieve invloed op de uitkeringen uit het Gemeentefonds en de verwachte belastingopbrengsten. In de periode van 2013 tot 2016 verwacht de gemeente een jaarlijks tekort van 2,2 miljoen euro en dat bedrag loopt op tot 3,2 miljoen euro.

Daarom moet de gemeente het rustiger aandoen. Verkeer en vervoer krijgen minder aandacht e nvoor wegen, water, gebouwen en openbare ruimte moet kwaliteitsniveau 6 (het absolute basisniveau) voldoen. De gemeente gaat geen nieuwe bouwprojecten opzetten en richt zich alleen op Nieuw-Rhijngeest en ‘nieuwe bedrijvigheid’.

Aangaande sportvoorzieningen, kunst, cultuur en onderwijs wil het college zich alleen richten op de doelgroepen 0 tot en met 18 jaar. Sappige extraatjes worden ook hier geschrapt. Het college hing in de Kaderbrief ook naar het doorvoeren van belastingverhogingen: ‘Meer financiele inzet vanuit de gemeente betekent dat het ten koste kan gaan van andere beleidsterreinen, danwel het verhogen van de eigen inkomsten. Ook voor onze gemeente geldt dat bij instandhouding van kwalitatief goede voorzieningen een bijpassend prijskaartje hoort.’

Het college vindt het daarom ‘niet verantwoord om de aanslagen precariobelasting opgelegd aan Dunea te compenseren aan onze inwoners. Voor 2013 betekent dit voor de inwoners een lastenverzwaring van 210.615 euro.’ Gebruikers van gemeentelijk onroerend goed, waaronder dus ook sportverenigingen, moeten de komende jaren veel meer gaan betalen voor het benutten van deze faciliteiten. ‘De komende jaren willen wij overgaan tot een gefaseerde invoering van het profijtbeginsel om uiteindelijk te komen tot een kostendekkende exploitatie van het gemeentelijk onroerend goed.’

Ook woningeigenaren moeten waarschijnlijk dieper in hun zakken graven, aldus de Kaderbrief. ‘De ontwikkeling van de woonlasten is ten opzichte van de ontwikkeling van de inflatie de laatste jaren achtergebleven. ‘In de toekomst achten wij het niet uitgesloten, dat wij een nieuwe discussie moeten voeren over het structureel verhogen van de opbrengst OZB.’