Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 juni 2012

Weggegooid geld om toeristen te lokken

LISSE – ‘Het belang van cijferkennis bleek heel duidelijk tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op donderdag 14 juni. Onderwerp van gesprek was de mogelijke komst van een nieuwe verbinding tussen de Keukenhof en het centrum.

In het collegevoorstel stond vermeld dat met deze doorbraak door de geluidswal het bezoekersaantal van de Keukenhof naar het centrum ‘verdubbeld’ moet worden. Dit leidde tot de vraag van fractievoorzitter Dolf Kistemaker: ‘Over hoeveel mensen praten we nu, die van de Keukenhof naar Lisse centrum gaan?’ Een ambtenaar moest erkennen dat hierover geen cijfers bestonden. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) vulde aan: ‘We hebben hier geen tellingen voor gedaan. Het is een verwoording van het gevoel dat het economisch nut van de Keukenhof voor het centrum verbeterd moet worden.’

Om de toeristen van de bloemententoonstelling en het landgoed naar het centrum te lokken, heeft het college van burgemeester en wethouders al wel plannen om ze te verleiden. Van Zelst: ‘We denken over het plaatsen van een zappelin in de vorm van een tulp aan het begin van de Berkhoutlaan.’ Commissielid Jaap Schuijt (CDA) was niet overtuigd: ‘Dit hele project is wishful thinking. We zien de toeristen voor de bloemententoonstelling nooit in het centrum. Die zijn afgepeigerd als ze uit de bloemen komen en wagen zich echt niet aan een oversteek naar het drop. Die 1,1 miljoen euro die het college voorstelt om aan dit project te spenderen is weggegooid geld.’ Van Zelst vond van niet: ‘We hebben bordjes geplaatst die naar het centrum van Lisse verwijzen en dat had wel degelijk invloed op de bezoekersaantallen.’