Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 juli 2012

Goede raad is niet duur

OEGSTGEEST – ‘Goede raad is niet duur’; zo luidt de titel van een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren door de Werkgroep Efficiency. Dit rapport moet inzicht geven in de financiële staat van de gemeente en op welke onderdelen het ambtelijk apparaat verdere bezuinigingen kan doorvoeren. Bovendien krijgt de gemeenteraad een forse sneer uitgedeeld: de raadsleden zouden teveel op de stoel van het college zitten en zich teveel met de uitvoering bemoeien.

In de Werkgroep Efficiency zitten gemeenteraadsleden Karin Ransdorff, Ruud Hessing en Vincent Janssen en zij moesten de doelstelling bereiken om 50.000 euro te bezuinigen op de werkbegroting van de griffie en de vergoedingen die raadsleden ontvangen. De werkgroep stelt voor om 50.000 euro te bezuinigen, onder meer ten koste van de onafhankelijke Rekenkamercommisie. ‘De vraag kan worden gesteld of de onderzoeken van deze Rekenkamercommissie wel voldoen aan onze behoeften.’

De vergadervergoeding voor plaatsvervangende commissieleden wordt niet aangepakt. Wel wordt gekeken naar het schrappen van de raadsnotuliste en deze te vervangen voor een webcasting. Dit levert 19.750 euro per jaar op. Op de salariskosten van de griffie wordt niet bezuinigd. Wettelijk gezien kan wel 5% gekort worden op de vergoeding voor de raadsleden: dat zou 9.000 euro per jaar opleveren. De werkgroep vindt dat echter niet wenselijk: ‘De werkbelasting van een raadslid is groot. Het korten van de vergoeding maakt het raadslidmaatschap voor nog minder mensen aantrekkelijk of mogelijk, waardoor dit uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit van het democratisch proces.’ Ook op de kosten van de ambtenaren wordt geen korting toegepast.

Die conclusies doen vermoeden dat hier sprake is van ‘de slager keurt z’n eigen vlees’. Bezuinigen is prima, maar niet ten koste van ons en de onzen. Hier is een gratis tip: Verminder het aantal onderzoeken over onnodige gemeentelijke uitgaven. Immers, nutteloze gemeentelijke uitgaven zouden helemaal niet mogen plaatsvinden.