Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 juli 2012

Krimpen

Column: De waan(zin) van de week

Het meest waanzinnige voorstel van de afgelopen week was het voorstel van het kabinet om alle controlerende organen te verkleinen. Niet alleen moet het aantal leden van de Tweede en Eerste Kamer omlaag, maar ook moeten er minder gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten en Waterschapsbesturen gekozen worden.

Maar dit kabinetsvoorstel is een bedreiging voor de democratie. Hoe minder mensen kunnen beslissen over voorstellen, plannen en ideeën, hoe groter de kans is dat een kleine elite hun eigen wensen erdoor kunnen drukken.

De ministerraad stelde voor om het aantal leden van de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 100 leden en de Eerste Kamer te verkleinen van 75 naar 50 leden. Ook moeten de gemeenteraden en de Provinciale Staten met een kwart ingekrompen worden. De gemeenteraden bestaan uit goedbedoelende en hardwerkende inwoners van de dorpen en steden in Nederland. Natuurlijk doen ze niet alles goed en zijn de raadsleden aan veel – terechte, maar ook onterechte – kritiek onderhevig. Maar deze raadsleden zijn wel de bewakers van ons democratische rechtssysteem. Het is aan hen om al te megalomane plannen en wethouders in te tomen of tegen te houden. Bovendien vertegenwoordigen de gemeenteraadsleden daadwerkelijk de kiezers: inperken van het aantal raadsleden, betekent dus ook inperken van de democratische vertegenwoordiging.

Het is een onzalig plan, verpakt in een bezuinigingsverhaal. Zo zouden er minder ambtenaren nodig zijn voor een kleine en slagvaardige overheid. Daar klopt natuurlijk niets van, want de resterende volksvertegenwoordigers zullen klagen dat ze het zo druk hebben en dat ze daarom meer ambtelijke ondersteuning nodig hebben. De Raad van State heeft al negatief geadviseerd en het is nu te hopen dat de leden van de Tweede Kamer hun verstand gebruiken en tegen dit kabinetsvoorstel te stemmen. Overigens is bezuinigen op Tweede en Eerste Kamerleden helemaal niet zo moeilijk: halveer hun salaris en je hebt de gewenste bezuinigingen binnen.