Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 juli 2012

Servicepunt 71 tikkende bom voor wethouder


OEGSTGEEST – Het Servicepunt 71 blijkt een geldverslindend apparaat te worden. De komende jaren moeten er tonnen euro’s bijgelegd worden om met name de personeelskosten te dekken. De politieke partijen waren niet blij, maar de stekker uit Servicepunt 71 trekken, was ook niet aan de orde. ‘We zijn het point of no return gepasseerd.’

Pas afgelopen maand werd duidelijk hoeveel hoger de kosten voor Servicepunt 71 daadwerkelijk zijn. Gemeenteraadslid Kroon (VVD) rekende uit: ‘Voor 2011 is dat 40.000 euro, dit jaar 73.000 euro en in de komende jaren zo’n 250.000 euro.’ Ze stelde: ‘We vinden het onbegrijpelijk dat er een sociaal akkoord is gesloten met salarisgarantie en ook functiegarantie voor de betrokken ambtenaren. Ook zijn er extra ict-kosten: dat is 250.000 euro per jaar. De kwaliteit van de medewerkers moet beter en het klanttevredenheidscijfer van Servicepunt 71 hoeft maar een mager zesje te zijn. Ook het risico op het niet behalen van inkoopvoordelen wordt als groot ingeschat. De ict tak functioneert gebrekkig en juist daar moeten de inkoopvoordelen behaald worden. Er wordt niet stilgestaan bij de beheersing van de kosten, maar alleen gefocussed op uitbreiding met andere partners.’

De woorden van Kroon werden breed gesteund door alle partijen. Gemeenteraadslid Hessing deed er nog een schepje bovenop: ‘De zoektocht door de krochten van het Servicepunt 71 heeft opgeleverd dat Leiden voor 1,1 miljoen euro moet bijpassen. Er zijn wethouders voor minder afgetreden, ook in Leiden. Is het lek nu echt boven en neemt de wethouder daar ook echt de verantwoording voor? Als het lek niet boven is, heeft de wethouder in politieke zin geen poot meer om op te staan.’

Wethouder Van Oortmerssen was ‘zeer tevreden’ dat het lek boven water is. ‘Als nu op wat voor idiote wijze zou blijken dat het lek nog niet boven water is gebracht, dan is het probleem van een heel andere orde in deze organisatie en kunnen we echt niet doorgaan op de ingeslagen weg. We hebben alles gechecked, maar ik kan niet garanderen dat er niets meer fout gaat. Dat zou ook niet realistisch zijn, want Servicepunt 71 is een organisatie in opbouw.’

De raadsleden ‘straften’ het college echter door het unaniem aannemen van een motie van LO, TO en CDA, die stelde dat de voor dit jaar benodigde extra 73.900 euro niet uit de algemene reserve mogen worden gehaald. In plaats daarvan moet het college voor dit bedrag dekking zoeken binnen haar eigen begroting.