Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 juli 2012

‘Voorbegroting’ door oppositiepartijen

OEGSTGEEST – De politieke partijen LO en TO overwegen om in november met een tegenbegroting te komen, al spreekt fractievoorzitter Braun liever van een ‘voorbegroting’.

Speciaal voor het Witte Weekblad licht Braun enkele tippen van de sluier op over de vraag hoe de twee partijen denken om meer inkomsten te genereren en op welke gebieden de gemeente moet gaan bezuinigen. ‘We willen de WOZ voor bedrijfsruimten en woningen, maar ook de precariobelastingen verhogen. Binnen drie jaar moeten er marktconforme huren gelden voor de gebouwen van de gemeente, maar ook de sportvelden, kantines en kleedkamers. Op dit moment wordt 3,50 euro voor een vierkante meter betaald, terwijl de kosten 23,50 euro per vierkante meter bedragen.’

Braun vervolgt: ‘De sportclubs hebben hun eigen kantine met recht van opstal; hiervoor moeten ze geen vrijstelling meer krijgen van de WOZ. Belast de woonboten en voer betaald parkeren in. Ook de Oranjevereniging moet precariobelasting betalen voor haar circus op het parkeerterrein. De bouwleges, reinigingsrechten en rioolheffing moeten veel meer kostendekkend worden. De afgelopen jaren zijn hier veel investeringen in gedaan, maar de kosten werden niet doorberekend. Dus dat geld gaat van de algemene reserves van de gemeente af.’

Fractievoorzitter Simon Vogel (LO) informeert: ‘We werden in de raadsvergadering uitgedaagd om met een tegenbegroting te komen. We denken dat er behoorlijk wat moet gebeuren. Dan moet je bij voorbaat niets uitsluiten. We zijn erg voor het groen, maar het zou een luxe zijn om op groen helemaal niets te bezuinigen. Als je dan ergens voor gaat kiezen, ligt het meer voor de hand om een parkeerbelasting in te voeren, dan de OZB te verhogen. Die parkeerbelasting komt ook ten laste van mensen die in Oegstgeest gaan winkelen.’

Hij vervolgt: ‘Mocht het mogelijk zijn om de precariobelasting te verhogen, dan gaat de rekening naar de Nutsbedrijven. Die belasten dat door aan de klanten; maar dat raakt ook de inwoners nauwelijks. Het is ook verstandig om ongelijke behandeling op te heffen, zoals vrijstelling van de OZB voor sportverenigingen.’