Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 augustus 2012

Warm onthaal Andre Kuipers

NOORDWIJK – Nog eenmaal keken duizenden mensen vol bewondering naar astronaut Andre Kuipers, die vanuit de lucht op het strand neerdaalde. Een helikopter zette hem veilig aan het strand op donderdag 30 augustus. Daar werd hij warm verwelkomd door prins Willem Alexander, demissionair minister president Mark Rutte en burgemeester Jan Pieter Lokker.

Kuipers bewonderde de zandkastelen die speciaal voor hem gemaakt waren en genoot van het muzikale optreden van alle Noordwijkse basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8. Enkele toespraken volgden, waarbij Kuipers met name werd bedankt voor zijn bijdrage aan de verhoogde Nederlandse belangstelling voor de ruimtevaart. Wellicht is een van de aanwezige kinderen zo geïnspireerd geraakt dat we haar of hem over twintig jaar op Mars zien lopen…
  

29 augustus 2012

Gek op vrijwilligerswerk


Hennie Meeuwenberg heeft liefde voor de postzegel

NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; die mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘haar’ organisatie. Vandaag deel 3: Hennie Meeuwenberg (73), voorzitter van de Vereniging voor Postzegelverzamelaars.

Vraag een willekeurig kind van zes jaar wat postzegels zijn en er verschijnt een groot vraagteken boven het hoofd. In een tijd van email, twitter, ping en sms dreigen postzegels het onderspit te delven. Maar er is nog altijd een groep mensen die veel passie hebben voor dit stukje papier dat meestal twee centimeter breed en drie centimeter lang is, maar ook in grotere afmetingen voorkomt. De liefde voor de postzegel ontstond bij Meeuwenberg dankzij haar man. ‘Karel verzamelde al vijftig jaar postzegels. De kinderen werden groot en dan ga je zoeken naar een hobby.’ Met succes, want in 1996 won ze de thematische ereprijs.

Ze genoot met volle teugen en trad toe tot het bestuur van de Vereniging voor Postzegelverzamelaars. Sinds drie jaar is ze voorzitter en ze spreekt met passie over haar hobby. ‘Ik ben begonnen met Engelse postzegels, maar het werd veel te kostbaar om al die zegels te verzamelen. Daarom ben ik thematisch gaan verzamelen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in voetbal en daarom verzamel ik zegels over deze sport. Daarnaast houd ik ook schaakzegels bij.’

Als voorzitter geeft ze leiding aan de club en stimuleert het verzamelen van de zegels.
Het ruilen op de clubavond met de overige leden is twee maal per seizoen. Verder zijn er twee ruilochtenden per seizoen. De ruilmiddag in De Wieken, georganiseerd door het CON (Coördinatie Ouderen Noordwijk), is elke eerste woensdagmiddag van de maand. ‘Maar voetbalzegels vind ik daar heel weinig. Gelukkig heb ik het schaken nog’, lacht Meeuwenberg.

De ene verzamelaar is de andere niet, zo oordeelt Meeuwenberg: ‘Zo heb je de vakjesvullers: die hebben albums met plaatjes erin waar de postzegels overheen moeten komen. Filatelisten zijn de uitbouwers van de eigen verzamelingen. Er zijn ook mensen die hele collecties kopen, maar dat zijn geen verzamelaars. Een verzamelaar begint namelijk met één album en breidt dan de collectie uit.’

Er was een tijd dat postzegels en eerstedag enveloppen verzameld werden als investering voor later. Die periode is al lang voorbij: ‘Sommige mensen hebben hele vellen van dezelfde zegel en daar kunnen ze niets meer mee.’ Ook Meeuwenberg gebruikt oude postzegels uit het guldentijdperk om brieven te versturen. Ze vindt overigens de opkomst van de computer en email niet alleen een bedreiging voor de postzegelverzamelaars: ‘Ik combineer mijn postzegelhobby met de computer. Ik zoek informatie op over postzegels en schrijf dan een verhaal onder de serie die ik ingeplakt heb.’

Overeenkomst FC Lisse met gemeenteLISSE – Met het ondertekenen van een overeenkomst tussen de gemeente en FC Lisse kijken beide partijen weer vrolijk naar de toekomst. Met het convenant moet een streep worden gezet onder de afgelopen jaren die bol stonden van de financiële perikelen. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) en vice-voorzitter Benno Kooy drukten elkaar stevig de hand op dinsdag 14 augustus.

Kooy liet weten dat er in totaal drie contracten zijn getekend. De schuld van FC Lisse bij de Rabobank is afgelost, inclusief de vergoedingsrente van 70.000 euro, en vervangen voor een renteloze lening die in twaalf jaar aan de gemeente moet worden terug betaald. Kooy: ‘Maar mocht FC Lisse genoeg vet op de botten krijgen, dan gaan we de laatste twee jaar versneld aflossen.’ Ook koopt de gemeente de velden en kleedkamers voor 545.000 euro en de sporthal wordt over vier jaar van de FC overgenomen.

De contracten met de bierbrouwer Heineken probeert FC Lisse ook af te bouwen. Nog altijd is er sprake van een vergoedingsrente, maar de voetbalclub hoopt dat hierover goede afspraken gemaakt kunnen worden met de brouwer. Immers, inmiddels lopen alweer de onderhandelingen over een contractverlenging.

Heeft de club hiermee een moeilijke periode afgesloten? Zeker, het was een emotionele periode waarin we het heel zwaar zouden hebben gehad als de gemeente ons niet zou hebben geholpen. Maar nu is er weer perspectief. We willen graag de periode van alle malheur afsluiten en niet terugkijken naar verleden. We willen onze energie steken in de toekomst en het opbouwen van iets. We gaan samen met de gemeente de toekomst in.’

Intrekkersborrel voor Schelberg

TEYLINGEN – In het Twentse dorp Hengelo kijkt men al hoopvol vooruit naar de komst van ‘hun’ nieuwe burgemeester Sander Schelberg. Ongetwijfeld zal de huidige burgervader van Teylingen het druk krijgen, want nu al krijgt hij uitnodigingen om met de inwoners kennis te maken. De eerste heeft hij inmiddels al op zak; het stadscafé ‘De Kleine Burgemeester’ heeft Schelberg verzocht om een glas Hengelo Bier te komen drinken. Geheel volgens Twentse traditie, want een nieuwe buur wordt verwelkomd met een ‘intrekkersborrel’.

Mogelijke pyromaan aangehouden

LISSE – De brandstichting aan de Achterweg heeft bij menig inwoner oude onrustgevoelens opgewekt. Zo stelt Hans de Vries: ‘De situatie doet denken aan gevallen van brandstichting in de Vrouwenbuurt. Daar werden onder meer twee carports vernield door het in de fik steken van vuilcontainers. Het gaf grote materiele schade en mensen hebben gevaar gelopen.’

Een politiewoordvoerder laat weten dat de man (49) uit Lisse niet meer in verzekerde bewaring zit. Wel blijft hij verdachte. Ook de politie vindt dat er overeenkomsten zijn tussen de brand in de Achterweg en de branden in de Vrouwenbuurt. Deze branden worden met elkaar vergeleken om te kijken of de verdachte gelinkt kan worden aan de Vrouwenbuurtbranden. Het wijkbureau voert dit onderzoek uit.

Desgevraagd reageren de politici op de jongste ontwikkelingen. Moeten de inwoners opgeroepen worden om alerter te zijn met het plaatsen van hun vuilcontainer, zodat deze niet gebruikt kan worden als basis voor de brand? Pleit u voor meer cameratoezicht? Nieuw Lisse fractievoorzitter Cees Ruigrok: ‘We moet zorgvuldig omgaan met meer cameratoezicht. We kunnen moeilijk het hele dorp volhangen met camera’s. In risico gebieden kunnen we wat mij betreft wel cameratoezicht toepassen.’

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA): ‘Het zou inderdaad heel zorgelijk zijn als er een verband is tussen de brand van twee jaar geleden en de brand aan de Achterweg. Dat zou inhouden dat er toch iemand (of meerdere) zich bezig houdt (den) met “Brandje stichten”. Maar of je dat voorkomt door meer camera toezicht? Waar moet je deze dan neerzetten? En als je dat op grote schaal gaat doen wat moet dan wel gaan kosten? Ik zet daar nog wel vraagtekens bij. Het is prima dat bewoners gevraagd wordt om attent te zijn en hun containers niet tot doelwit te maken van brand stichten.’

PvdA fractievoorzitter Dolf Kistemaker: ‘Eventuele aanbevelingen aan het publiek laat ik graag over aan de bevoegde instanties. Meer cameratoezicht lijkt mij persoonlijk geen effectief middel om dit soort zaken te voorkomen. Je kunt moeilijk de hele gemeente volhangen met camera’s.’ D66-Gemeenteraadslid Bas van Riel: ‘Het kan nooit kwaad als de inwoners van Lisse er op gewezen worden dat ze zelf ook maatregelen voor hun eigen veiligheid en voor een veiligere buurt kunnen nemen. De plaats van de vuilcontainer hoort hier ook bij. Cameratoezicht in woonwijken is voor D66 Lisse geen optie.’

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD): ‘Natuurlijk kun je iedereen oproepen de afvalcontainer pas op de ochtend van de ophaaldag aan de weg te zetten, maar daar zit niet zo zeer het probleem als ik het goed begrijp. Het plaatsen van je container bij je carport maakt de kans op misbruik misschien wat groter, maar het kan niet zo zijn dat je, nota bene, op eigen terrein niet meer datgene kunt neerzetten wat je wilt. Ten slotte kun je een auto ook zonder behulp van een vuilcontainer wel in brand krijgen. Camera toezicht lijkt mij niet aan de orde. Je kunt moeilijk het hele dorp volbouwen hiermee en het is de vraag of dat juridisch mogelijk is; zou ik zo geen antwoord op weten. Kortom, het is natuurlijk voor de betrokkenen erg vervelend, maar als het incidenten betreft zonder samenhang en wellicht veroorzaakt door groepsgedrag onder invloed van bv. alcohol moeten we de zaak ook niet groter maken dan het is.’

Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Cameratoezicht lijkt me in dit verband niet relevant. Immers ieder huishouden heeft zijn eigen containers, maar ook zijn eigen verantwoordelijkheid om de veiligheid te bevorderen. Je kunt gewoon niet op iedere straathoek een camera plaatsen. Oproepen tot sociale controle zou een goede zaak zijn. Inwoners bewust maken van risico’s en gevaarlijke situaties kan daarbij helpen. Helaas leven we in een tijd waarbij mensen steeds minder om elkaar lijken te geven. Het echte ‘wij-gevoel’ zou weer terug moeten komen. En dan geldt ook hier: verbeter de wereld en begin bij je zelf.’

De Verbeelding

LISSE – Op de voormalige ROC-locatie (Van Ostadestraat 1) komen twee gebouwen met 36 sociale huurappartementen. Woningcorporatie Stek wil deze appartementen van ongeveer 80 m2 zo spoedig mogelijk realiseren. De gebouwen worden in een L-vorm geplaatst. Een van de flats staat dan met de kopse kant aan de Jozef Israelstraat. Een deel van de bewoners krijgt een prachtig uitzicht op de Boulodrome. Ook worden tientallen parkeerplaatsen, waaronder vier voor invaliden, gerealiseerd. Een naam voor de gebouwen is ook al bedacht: ‘De Verbeelding’. Het college van burgemeester en wethouders ging dinsdag 14 augustus akkoord met de plannen en de bestemmingsplanprocedure wordt gestart. Het ontwerp ligt binnenkort zes weken ter inzage.

Geen benchmark meer

LISSE – De gemeente heeft wel wat beters te doen dan tijd te besteden aan het rapport Benchmark Wmo. ‘De vragenlijst (met ruim honderd vragen, JD) van het SGBO brengt veel uitzoekwerk met zich mee en het rapport biedt weinig aanknopingspunten voor nieuw beleid’, aldus een ambtelijk verslag. Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 augustus dat vanaf volgend jaar geen medewerking meer wordt verleend aan dit onderzoek.

Aanrijding op Weteringkade


NOORDWIJK – Een aanrijding op de Weteringkade zorgde ervoor dat een scooterrijder maandag 20 augustus voor onderzoek in een ambulance moest stappen. De onfortuinlijke man werd aangereden door een automobilist die juist op weg was om zijn kinderen van school te halen. Binnen korte tijd waren de hulpdiensten ter plekke. De scooterrijder heeft geen permanente schade opgelopen.

Dennis Salman speelt het hard

NOORDWIJK – Het is als ex-JESser niet altijd even gemakkelijk om lid te zijn van een politieke partij die landelijk meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen. Als je je gevoelens uit over een lokale situatie, zoals de vermeende rellen op de Grent, loop je het risico op je vingers getikt te worden door de bestuursvoorzitter van de landelijke VVD. Een ultimatum van Dennis Salman aan de lokale VVD-afdeling verstreek, maar er is nog geen splitsing. ‘We zijn nog in gesprek’.

Het leek de afgelopen week wel of de hele wereld over Salman heen viel. En dat alleen omdat hij de politie bekritiseerde. Salman gaf aan dat de politie niet een juiste voorstelling van zaken had gegeven over het vermeende hinderen van ambulancepersoneel. Hij zegt hierover: ‘Ik accepteer niet dat niet erkend wordt, dat de politieverklaring feitelijk onjuist is. Die verklaring is namelijk heel slecht voor Noordwijk en daar baal ik van. Ik heb hart voor mijn dorp.’

De stelling van Salman is inmiddels bevestigd door de burgemeester. Het telefoontje van VVD-partijvoorzitter Blok viel niet in goede aarde. Is Salman zich aan het beraden over zijn positie? Hij liet hierover vrijdag 17 augustus weten: ‘Ik heb een ultimatum gedaan aan de lokale fractie, dat de VVD wereldkundig maakt dat er in Noordwijk geen geweld tegen ambulancepersoneel heeft plaatsgevonden. Vanmiddag wil ik duidelijkheid, anders beraad ik me op mijn positie.’

De volgende dag liet Salman weten dat er een gesprek zou plaatsvinden op zondagochtend, maar de VVD-JESser wilde alleen kwijt dat hij goede moed blijft houden dat alles nog ten goede keert: ‘Ik ga ervan uit dat de VVD Noordwijk niet anders kan dan mij te volgen. We blijven als één man achter de politie staan, maar de politie moet wel toegeven dat ze een fout gemaakt hebben. Ik wil erkenning voor Noordwijk en voor de mensen die onterecht als aso’s zijn uitgemaakt. Als ze me niet steunen, zal ik mijn conclusies trekken.’

Wij gaan weer naar school!


NOORDWIJK – Veel kinderen gingen maandagochtend 20 augustus met blije gezichten naar school. Na zes weken vakantie was het fijn om de klasgenootjes en vriend(innet)jes weer terug te zien. Ook de meesters en juffen begonnen de dag met goede moed. Wel werd er in menig kleuterklas nog een traantje weggepinkt door een leerling die het toch wel erg vond dat mamma niet de hele dag in de buurt kon blijven.

Aanrijding in Herenstraat

VOORHOUT – De eerste regel tijdens het autorijden is, dat als je een aanrijding veroorzaakt, je dit niet tegen de achterkant van een politieauto moet doen. Dit was een chauffeur vergeten, die op de Herenstraat de bumper van een politiebusje besnuffelde. Binnen de kortste keren wemelde het van de politiewagens in het rustiek dorpje. Een ambulance reed af en aan en het verkeer in de Herenstraat stond nog veel langer stil dan gebruikelijk. Een politiewoordvoerder laat weten dat de chauffeur van het bestelbusje voor onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd. De politiemensen werden op de politiepost gecontroleerd op in- of externe verwondingen.

Mooiste tuin voor Van den Bos


VOORHOUT – Voor de tiende keer werd bij Volkstuinvereniging Elsgeest de Van Schooten Bokaal uitgereikt. Dit kleinood wordt gegeven aan de man of vrouw die de mooiste tuin heeft gerealiseerd. Dit jaar was de concurrentie bijzonder groot: de vijf winnaars stonden met minder dan een punt verschil van elkaar af.

Voorzitter Wim Meijles verwelkomde de vijftien genomineerden voor De Mooiste Tuinenprijs op donderdag 16 augustus. ‘Dit is een van de hoogtepunten van het jaar’, sprak hij met trots. Over de uitslag: ‘De verschillen waren heel klein. Gekeken werd naar criteria als indeling, diversiteit, onderhoud, stand van de gewassen en de algemene indruk.

De Egyptenaar Misoh Esrah (15de) kreeg de aanmoedigingsprijs omdat hij ‘de meest groene tuin’ had. Voor de nummers 14 tot en met 4 was er verder veel (wit)lof, met een enkele kritische kanttekening. De nummer 3, Bert Heemskerk, was vorig jaar nog de winnaar. Anton van Hensbergen pakte het ‘zilver’ en Frank van den Bos gaat een jaar lang door het leven als createur van de Mooiste Tuin. De jury was vol lof: ‘Een mooi goed onderhouden tuin met opstallen. Niet al te strak en veel variatie; een gezellige tuin.’

De winnaar vond het een leuke verrassing, maar bleef er nuchter onder. ‘Ik tuinier niet om genomineerd te worden; ik doe het voor mijn plezier. Tien jaar geleden kreeg ik ook een nominatie, maar dit is de eerste keer dat ik win.’

Zwemvierdaagse


SASSENHEIM – Meer dan tweehonderd kinderen – en een paar volwassenen – verzamelden zich vier dagen lang bij zwembad De Wasbeek. Daar vond vorige week de zwemvierdaagse plaats. Waar de een het rustig aandeed, met het zwemmen van een stuk of twintig baantjes in een half uur, onderscheidden de besten zich van de rest door 40 baantjes of meer af te leggen: een snelheid van twee kilometer per uur. Maar uiteindelijk ging het niet om de snelheid; iedereen die vier keer dertig minuten lang in het water lag, ontving een fraaie medaille.

23 augustus 2012

Salman op vinkentouw

NOORDWIJK – De verhoudingen tussen de VVD/JES-fractie Noordwijk en Dennis Salman naderen het nulpunt. Nadat Salman op eigen houtje een persbericht uitstuurde, waarin hij uitlatingen deed over het optreden van de politie, uitte fractievoorzitter Roberto ter Hark zich een dag later namens de fractie. ‘Dennis kiest ervoor zich buiten het fractiestandpunt te plaatsen.’

Ter Hark: ‘De VVD-fractie is van mening dat raadslid Salman met zijn uitlatingen voor zijn beurt praat. De fractie betreurt het beeld dat is ontstaan waar het gaat om het aanvallen van hulpverleners op de Noordwijkse Grent. De feiten bleken anders te liggen en dit beeld heeft burgemeester Lokker later in de week dan ook hersteld. Met verbazing hebben we kennis genomen van de verklaring van het raadslid Salman. Ook omdat deze aan de pers is verspreid voordat hij met de fractie is gedeeld. Door het zelfstandig optreden heeft raadslid Salman ervoor gekozen om zich buiten het fractiestandpunt te plaatsen.’

De fractievoorzitter licht toe: ‘Dennis heeft een sterke mening geventileerd. We streven er niet naar om hem monddood te maken, maar bij een meningsverschil moet je gezamenlijk naar buiten communiceren. Daarvoor ben je een team. Het zou eeuwig zonde zijn als splitsingen binnen de partij ontstaan. Maar je moet elkaar niet voor verrassingen stellen en niet als zelfstandig raadslid naar buiten treden.’

Salman wordt door zijn partij voor een keuze gesteld: ‘Dennis moet beslissen of hij raadslid en actievoerder is, of alleen raadslid. Als Dennis zijn eigen ding wil doen, zal ik dat respecteren. Maar dan kiest hij er wel zelf voor om geen onderdeel te zijn van de VVD.’ De druk neemt dus toe op het raadslid Salman, die in de vorige gemeenteraadsperiode nog lijsttrekker was van JES. In een reactie stelt hij: ‘Ik heb recht op mijn vrijheid van meningsuiting, maar nu zien we of ze dat accepteren. Ik hoef niet weg, maar ik laat me niet de mond snoeren. Ik zou het liefst blijven bij de club, omdat ik daar voor gekozen heb. Ik ben aangevallen door mijn eigen partij, door de VVD-top nota bene, maar ik laat me niet de mond snoeren. Daar waar het kan proberen met een mond te praten, maar soms heb je wel een keer dat je een afwijkende mening hebt. Dat moet kunnen, zeker bij de partij die vrijheid en democratie in de naam heeft staan. Als ze vinden dat ik niet aan de partijregels houd, moeten ze me maar eruit gooien. Maar ik ga niet zelf weg.’

Ter Hark gaat binnenkort met de voltallige fractie en Salman rond de tafel zitten. Daar wordt Salman voor de keuze gesteld, dat hij zich moet houden aan het partijbeleid. Als hij deel wil blijven uitmaken van de fractie, moet hij toezeggen om niet meer zelfstandig naar buiten te treden. Als hij dit weigert, lijkt een scheuring binnen de partij onvermijdelijk.

22 augustus 2012

‘Geen inspraak klankbordgroep’


SASSENHEIM – Ruim een jaar geleden stelde het college van burgemeester en wethouders een klankbordgroep aan, die haar mening kon geven over een eventueel fietspad door de Roodemolenpolder. Na veel vergaderen en meervoudige gesprekken met wethouder John Stuurman kwam de klankbordgroep in april tot de conclusie dat er geen fietspad moet worden aangelegd. Vier maanden later heeft het college nog altijd niet inhoudelijk gereageerd op dit advies.

Kees van Vliet spreekt namens de klankbordgroep en hij is zeer kritisch over de manier waarop de besprekingen met de gemeente zijn verlopen. ‘De klankbordgroep bestaat uit omwonenden, belanghebbenden en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond. We zijn met argumenten en betere ideeën gekomen dan het voorstel van de gemeente om het fietspad door de Roodemolenpolder aan te leggen. We hebben nooit iemand beledigd of bedreigd, maar naar onze argumenten wordt niet geluisterd.’

De woordvoerder laat weten dat de klankbordgroep niet alleen mocht meepraten over de wijze waarop het fietspad wordt aangelegd, maar ook of dat fietspad er wel moet komen. Deze constatering wordt bevestigd door de gemeente, die in de gemeentepagina’s heeft gesteld: ‘Deze klankbordgroep adviseert het college over het of en hoe het fietspad door de Roodemolenpolder tussen Voorhout en Sassenheim gerealiseerd kan worden met inachtneming van de randvoorwaarden.’

Van Vliet vindt echter dat Stuurman de gesprekken met de klankbordgroep met een ander uitgangspunt is ingegaan. ‘Het rapport om het fietspad F446 te realiseren was in 2009 al kant-en-klaar, zonder dat omwonenden en grondeigenaren erbij betrokken waren. We hebben voorstellen ingediend om varianten te ontwikkelen, maar voor de wethouder was de optie “geen fietspad” onacceptabel.’ Was de klankbordgroep dan een schaamlap voor de democratische inspraak? ‘We hebben totaal geen inspraak gehad in de plannen van het fietspad. Wij adviseerden bij de laatste vergadering met de wethouder om te stoppen met de plannen voor dit fietspad. Niet alleen gaat het fietspad ten koste van de ecologie, maar ook de oversteek bij de kruising Vliegeniersweg – Hoofdstraat is veel te onveilig voor fietsers.’

Dit advies viel blijkbaar niet in goede aarde bij de wethouder. Van Vliet: ‘Hij liep een beetje boos weg bij die laatste vergadering. Maar als de gemeente doorgaat met de plannen, dan zullen de omwonenden Veilig Verkeer Nederland inschakelen, zodat deze organisatie haar visie kan geven over het gevaarlijke kruispunt.’

Wethouder Stuurman reageert: ‘Ik ben vanaf medio 2010 in gesprek met omwonenden. Dat overleg is vervolgens gestructureerd in een klankbordgroep. Na meerdere bijeenkomsten heeft een deel van de groep tijdens het laatste overleg geconcludeerd dat het beter is om te stoppen met adviseren en het plan voor het fietspad mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de Roodemolenpolder als landschapspark. Ik heb telkenmale goed overleg gehad met de leden van de klankbordgroep. Op een flink aantal punten zijn we het niet eens. Ik ben ook niet boos weggelopen bij de laatste vergadering. Ik heb op dat moment de conclusie getrokken dat men het besluit wilde uitstellen en dat daarmee het werk van de klankbordgroep beëindigd was.  In het schriftelijk advies schrijft hetzelfde deel van de klankbordgroep dat men adviseert het helemaal niet aan te leggen. Ook dat advies maakt deel uit van de stukken voor de besluitvorming.'

Gek op vrijwilligerswerk


Jos Admiraal: penningmeester van het Christelijk Muziekgezelschap De Echo der Duinen

NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; die mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘zijn’ organisatie. Vandaag deel 2: Jos Admiraal, penningmeester van het Christelijk Muziekgezelschap De Echo der Duinen.

Als geboren en getogen Zeëer werd het muziek maken er bij Admiraal met de paplepel ingegoten. Zijn vader was immers al bestuurslid bij de Echo der Duinen en als hummeltje van 7 jaar begon hij in 1955 te oefenen op een bugel, om daarna door te gaan met een piston en de trompet. Hij herinnert zich die dagen nog goed: ‘Ik kreeg onder meer les van mijn vader; hij stampte toen met een stuk hout op de grond om de maat aan te geven. Noten lezen leerde ik haast niet.’ Hij lacht: ‘Tot op de dag van vandaag heb ik aangeleerde nootdyslexie.’

Het jeugdorkest was in die jaren enorm populair: in het dorp viel verder weinig te beleven en de kinderen wilden wat doen in hun vrije tijd, weet Admiraal. Na jarenlang in het leerlingenorkest gespeeld te hebben, mocht hij de overstap maken naar het grote orkest en ontving hij het officiële uniform. Hij werd 25 jaar geleden actief als vrijwilliger: ‘Voor mijn werk was ik boekhouder en daarom werd ik gevraagd om als penningmeester te fungeren. Ik onthoud geen cijfers, want als je dingen uit je hoofd gaat leren, maak je fouten. Bij mij moeten de cijfers kloppen.’

Door het penningmeesterschap kwam Admiraal in aanraking met zaken waar ik nooit bij stil had gestaan. ‘Het inzamelen van het oud papier bijvoorbeeld; dit zorgde en zorgt voor een aanmerkelijke bron van inkomsten. In de jaren ’80 kregen we 25 guldencent per kilogram en ik reed met enkele vrijwilligers soms drie avonden per week met een autootje door het dorp. Dat ding was zo oud, dat het een wonder was dat die nog remde. De vrijwilligers hebben vele tonnen papier versjouwd.’

In de loop der jaren heeft de vereniging veranderingen ondergaan. ‘De jeugd wil niet meer in een gevangenispak op straat lopen. Zo is de zwartepietenband ontstaan, want iedereen wilde wel zwarte piet worden. We verzorgen Sinterklaasintochten in Noordwijk en de regio.’ Ook de evenementenband ’t is Keun is een direct voortvloeisel uit De Echo der Duinen en Admiraal was samen met zijn zoon een voortrekker. Zelf is hij bescheiden over zijn bijdrage: ‘Ik stel de rekeningen op en lever een aantal optredens.’

Waarom hij vrijwilliger is? ‘Je rolt erin; als je het niet aanpakt, gaat het mis.’ Admiraal kan eigenlijk geen afscheid nemen van het vrijwilligerswerk: ‘Het is niet gemakkelijk om de taken over te dragen. Eigenlijk mag je maar twee termijnen, maar er is niemand die het overneemt. Dat vind ik ook prima.’

Gek op vrijwilligerswerk


Dingeman Kleyn: schout en bouwpastoor

NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; die mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘zijn’ organisatie. Vandaag deel 1: Dingeman Kleyn, die al 28 jaar lid is van het Broederschap of Gilde van Sint Joris, dat op 24 juni haar 535-jarig bestaan vierde.

De oprichtingsakte van het Broederschap of Gilde van Sint Joris (kortweg: gilde) dateert uit 1477, maar Kleyn heeft de afgelopen tien jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het gilde. ‘Deze instelling is in circa 1375 opgericht, want de eerste vermelding werd al in 1400 gedaan door de historicus Cornelis van Alkemade.’

Niet iedere man kan zomaar lid worden van het gilde; Kleyn werd in 1984 gevraagd. Over de inwijdingsceremonie wil Kleyn weinig kwijt, alleen dat de installatie volgens een ‘zeer indrukwekkend’ ritueel gaat. Over zijn eigen functie en werkzaamheden informeert Kleyn: ‘Ik ben Schout en moet een aantal klusjes doen. Zo zorg ik ervoor dat het grondstuk van het gilde in goede staat van onderhoud is. Ook regel ik het schiettuig en de lotingen voor de schietwedstrijd. Bij de inauguratie van de introducés verzorg ik het binnengeleiden.’

In 1999 stortte Kleyn zich op het archief van het gilde. ‘Ik zat thuis en moest wat te doen hebben en heb daarom alle informatie bij elkaar geveegd over de historie. Oorspronkelijk had deze organisatie twee doelen: het broederschap diende als beschermer van de mensen en het gilde richtte zich op het schieten met een schietboog.’ Alle historische feiten schreef Kleyn op en de resultaten werden in 2004 gepubliceerd in het boek ‘Het gilde, levend monument’. Enkele honderden exemplaren zijn hier al van verkocht en de verkoop blijft doorgaan; daar zorgt het gilde zelf voor. Kleyn lacht: ‘Wanneer een lid toetreedt, dan is hij verplicht om een exemplaar van dit boek af te nemen.’

Door de jaren heen is de focus meer komen te liggen op het gilde; ’s zomers wordt wekelijks geschoten met de traditionele voetboog en eens in de zeven jaar wordt gestreden om het Koningschap van het gilde. Hiervoor moet een houten gaai van een 26 meter hoge paal geschoten worden. Kleyn vertelt met passie: ‘Als je lid bent van een vereniging, moet je er ook wat voor doen. Zo was ik in 2007-2008 bouwpastoor, fundraiser en techneut van de restauratie van het gebouw.’ Hij wil nog lang betrokken blijven: ‘Bij het gilde ben je broeder voor het leven.’

‘Vrijwilliger moet bij cliënt passen’


LISSE – Vrijwilligers als Mien van Rijsewijk zijn eerder de uitzondering dan de regel. Niet veel mensen van 90 jaar is het gegeven om nog anderen behulpzaam te kunnen zijn. De ene keer heeft het lichaam het begeven en zijn 80- of 90-plussers bedlegerig en de andere keer verhinderen mentale problemen het om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Maar vrijwilligers op leeftijd zijn wel degelijk belangrijk in de bejaardenzorg, zo laat June Brandwijk, locatiemanager van Rustoord weten.

Brandwijk licht toe: ‘De oudere vrijwilligers voelen zich nog onderdeel van de samenleving. Bovendien begrijpen ze soms de cliënten beter. Een deel van onze cliënten vindt het namelijk prettig om contact te hebben met iemand van dezelfde leeftijd. Ze hebben een andere kijk op het leven, hadden het zwaar en zijn daar doorheen gegaan. De tijdgeest is nu anders. Met een oudere vrijwilliger kunnen die cliënten dan samen praten over dingen die ze zelf hebben meegemaakt. Ze komen namelijk uit hetzelfde tijdperk. Dit betreft natuurlijk niet de fysieke hulpverlening, maar heeft meer te maken met de sociale contacten.’

Maar er zijn ook legio cliënten die het heerlijk vinden om met jongere mensen omringd te zijn, informeert de locatiemanager. ‘Een vrijwilliger moet passen bij de cliënt; er moet een klik zijn, ongeacht de leeftijd. We kijken of mensen bij elkaar passen. Soms heeft een vrijwilliger helemaal geen contacten met de cliënt. Dan zoeken we een andere vrijwilliger of cliënt.’

Ze besluit: ‘Ik kijk niet naar leeftijd, maar naar vermogen. Niet iedereen kan met 90 jaar vrijwilliger zijn, vanwege fysieke of mentale belemmeringen. Maar als ze graag willen, waarom niet? Er zijn genoeg echtparen waarbij de een voorleest aan de ander: dat is ook mantelzorg. Het vrijwilligerswerk moet echter nooit een belasting zijn voor een van beide partijen.’

Extra parkeerbijdrage

LISSE – De eigenaren van Luikens Karstens Verhuur moeten een tweede parkeerbijdrage betalen voor het pand aan de Heereweg 207. Dit gebouw wordt namelijk gerenoveerd en gesplitst. Een bezwaarschrift kwam te laat bij de gemeente binnen en werd daardoor niet ontvankelijk verklaard.

Freesmachine zakt door asfalt


TEYLINGEN – De schoolvakantie is bijna afgelopen, maar de automobilisten die normaal over de N443 van en naar hun werk gaan zullen nog even geduld moeten hebben. Nu kunnen alle (brom)fietsers de voortgang van de werkzaamheden bekijken, maar pas op 27 augustus wordt het weggedeelte tussen de Piet Gijzebrug en ’t Soldaatje weer opengesteld voor al het verkeer. Dan kunnen alle weggebruikers ook genieten van de nieuw geplaatste dimbare verlichting.

Menno Hus is toezichthouder op de werkzaamheden en hij informeert over de voortgang: ‘We liggen op schema. Wel is op een gegeven moment de freesmachine door het asfalt van het fietspad gezakt. De asfaltdikte was namelijk dunner dan gedacht. Het oorspronkelijke plan was om alleen een deklaagje aan te brengen op het fietspad, maar we hebben alsnog de volledige asfaltlaag vervangen. Hiervoor in de plaats kwamen een nieuwe funderingslaag en twee asfaltlagen. Dit zorgde voor een week extra werk.’ Vanaf 27 augustus tot 14 september gaan de wegwerkers aan de slag met het fietspad langs de Teylingerlaan; dan wordt op dat wegdeel tot de N208 buiten de spits één baan (gedeeltelijk) afgesloten. De werkzaamheden duren tot de zomer van 2013. Voor meer informatie: www.zuid-holland.nl/n443.

Gemengde gevoelens over eerste EK

DE ZILK – Taco van der Hoorn (18) was de jongste deelnemer aan het EK Wielrennen, dat op zaterdag 12 augustus plaats vond. Voorafgaand hoopte hij op een top-5 klassering, maar een lekke band op twee kilometer voor de finish gooide die hoop in duigen. Toch kijkt hij tevreden terug op zijn allereerste EK.

Hij vertelt over de dag zelf: ‘Vanaf de start hebben we met de Nederlandse ploeg gas gegeven om het peloton uit te dunnen. Dat lukte niet, omdat de wind nét niet goed stond. Op de dijken had je óf meewind óf tegenwind. Maar om het peloton aan stukken te rijden is juist zijwind nodig. Daarna heb ik veel aangevallen en ik ben een paar keer een aantal kilometer voor het peloton uit gereden, maar uiteindelijk werd alles weer teruggepakt.’

Taco vervolgt: ‘In de finale heb ik me opgeofferd voor de ploeg en geprobeerd de kopgroep terug te rijden die vijftien kilometer voor het eind was weggereden. Bovendien wilde ik op het laatst de sprint aantrekken. Helaas kreeg ik een lekke band op twee kilometer voor de finish. Hierdoor liep alles in de soep en kwam ik meer dan een minuut achter het peloton binnen op een 96ste plek.’ Uiteindelijk won een Sloveen de wedstrijd. Wouter Wippert (sprinter van de Nederlandse ploeg waar Taco de sprint voor aan moest trekken) won de sprint van het peloton voor de 3de plaats.

De 18-jarige heeft gemengde gevoelens over het verloop van de wedstrijd. ‘Door die lekke band kon ik de top 10 plaats wel vergeten, want zelfs met het aantrekken van de sprint had er wel een top 10 in gezeten. Ik heb een goede wedstrijd gereden, alleen valt dat aan de uitslag niet af te zien. Dat is ontzettend jammer. Maar ik kijk verder wel tevreden terug op het EK. Ik heb een goede wedstrijd gereden; de ploeg en de bondscoach waren tevreden. Het is een mooie ervaring geweest maar dit is niet waar ik voorgekomen was.’

Huttenbouwen sluit vakantieweken af


VOORHOUT – Na drie weken van spelletjes en het traditionele huttenbouwen werden vorige week de kindervakantieweken feestelijk afgesloten met een schuimdouche. Op zaterdag 18 augustus mogen de kinderen die met een of meerdere activiteiten hebben meegedaan nogmaals flink uit hun dak gaan. Dan staan namelijk vlakbij de Spelewey allerlei speeltuig klaar. Het spelen met de luchtkussens, spijkerbroekhangen en allerlei andere – al dan niet oud-Hollandse – spelletjes kost niets; enkel de blauwe bonnetjes die de deelnemertjes de afgelopen weken bij elkaar hebben gespaard.

Jeu de boulen met biljarters


VOORHOUT – Het bestuur en de leden van de Biljartvereniging Agnes zijn akkoord, de gemeente Teylingen heeft haar fiat gegeven. Nu moeten alleen nog de pegels bij elkaar geveegd worden om nieuwe jeu de boulesbanen te realiseren bij de sportvelden.

Het is de bedoeling dat twee jeu de boulesbanen verschijnen net naast het verenigingsgebouw ‘De Kleine Agnes’. Nu staan daar nog wat bomen en struiken, maar volgens bestuurders Siem Does en Cor van Steijn kan dit gedeelte veel beter benut worden. Deze ‘dode hoek’ kan ingerichte worden met de jeu de boulesbanen, zodat mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder met de ballen kunnen spelen.

De jeu de boulesbanen zullen niet voor iedereen toegankelijk zijn. Er komt een hek omheen en iedereen die wil spelen moet lid worden van de nog op te richten jeu de boulesclub. Deze club wordt onderdeel van de biljartvereniging. Does ziet veel voordelen: ‘Er komt een mooi tegelpad en fraaie bankjes. We willen ook een beukenhaag aanplanten voor een groen geheel.’ De financiën zijn nog niet helemaal geregeld; de club benadert hiervoor fondsen en is op zoek naar sponsoren.

Verkiezingsstrijd barst los


SASSENHEIM – De verkiezingsstrijd is in deze gemeente al volop losgebarsten. Waar in de rest van Nederland het enthousiasme nog moet komen en veel mensen genieten van hun vakantie, wordt hier de strijd om de stemmen al keihard gespeeld. Dat brengt uitwassen met zich mee, zoals hier bij het verkiezingsbord voor het gemeentehuis. De poster van de Partij voor de Dieren was van het bord gerukt; of dat door plakkers van andere politieke partijen of geëngageerde jongeren is gebeurd, is onbekend.

15 augustus 2012

Voetbal5daagse brengt plezier in voetballen


NOORDWIJKERHOUT – Vijf dagen lang voetbalden 24 kinderen dat het een lieve lust was. Zij namen deel aan de Voetbal5daagse die bij VVSB georganiseerd werd. Dit evenement is bedoeld voor jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar; de kinderen krijgen techniektraining, maar ook is er volop gelegenheid om spelenderwijs met het voetbalspelletje kennis te maken.

De Voetbalvijfdaagse wordt opgezet door het bedrijf Sportpassie. Moeder Judy Zoutman en dochter Loes van der Fits zijn hiervan twee van de drijvende krachten. En ze genieten van ieder moment. ‘Je ziet elke keer weer dezelfde gezichten terugkomen en de trainers kennen alle kinderen bij naam. Bij ons komt niet het commerciële op de eerste plaats. Het geeft ons juist een goed gevoel als de kinderen met lachende gezichten naar huis gaan.’

Buiten op het veld zijn de kinderen druk in de weer met allerlei voetbalspelletjes, zoals voetbalbowling en voethonkbal. Uitstekende oefeningen waardoor de kinderen leren om secuurder te spelen en samen te werken. Ze doen het allemaal voor de lol, want een medaille scoren zit er niet in. Zo’n systeem zou ook averechts werken, vertellen de organisatoren. ‘F1-spelertjes winnen het altijd van F6-voetballertjes. Wij willen dat iedereen het naar de zin heeft; het plezier staat voorop.’

De zesjarige Hidde geniet inderdaad: ‘Ik zit niet op voetbal, maar vindt dit heel leuk. Ik kan heel goed schieten en als ik mijn zwemdiploma’s heb gehaald ga ik op voetbal.’ Marius (8) is VVSB-lid en hij doet voor de eerste keer mee aan de Voetbal5daagse. ‘Ik vind de spelletjes zoals het voetbalbowlen heel leuk. Volgend jaar kom ik zeker terug.’ Hij excelleert deze dagen, zo laat Marius weten. ‘Ik ben het beste in aanvallen, want ik kan hard op doel schieten en goede voorzetten geven. In drie wedstrijden bij de F2 heb ik al twaalf goals gemaakt en ik hoop dat ik naar de F1 mag.’

Voor meer informatie: www.sportpassie.nl.

Voorhoutse is Nederlands Kampioen Tennissen

VOORHOUT – Elke Tiel (16) is zaterdag 11 augustus Nederlands Kampioen tennissen geworden voor spellers tot 18 jaar. Zij versloeg Rosalie van der Hoek uit Leiden in drie sets en sluit hiermee een moeilijke periode vol blessures af. Ook twee andere Voorhoutse jongeren deden het goed. Fabian van der Lans (16) haalde de kwartfinale bij de jongens en Franz Sydow (17) verloor nipt in de finale.

Het NJK is het hoogste jeugdtoernooi van Nederland en te vergelijken met het NK voor senioren. Elke werd al op 6-jarige leeftijd gekenmerkt als tennistalent en het leven leek haar toe te lachen. Maar op haar veertiende begon een lange periode van blessureleed. Ze had een breuk in haar rechterelleboog. Ze bleef echter knokken en trainen om haar doel te bereiken: het beste tennis uit haar lichaam te halen. Ze wil uiterlijk midden volgend jaar voldoende punten hebben gescoord om op de ranglijst van de ITF Women genoteerd te worden. De eerste stap is nu gezet, want dankzij haar overwinning staat ze weer op de eerste plaats van Nederlandse meisjes tot en met 18 jaar. Elke is opgetogen: ‘Vier keer achter elkaar gewonnen dit toernooi: wat een comeback! Met dit Nederlands Kampioenschap valt al mijn frustratie van de afgelopen jaren helemaal weg!’

De Stichting Team Elke Tiel zamelt geld in voor jeugdige toptennissers, die de ambitie hebben om professional tennisser te worden. Voor meer informatie: www.elketiel.nl.

Kijken bij kwekerijen

LISSE – De kwekers aan de Middenweg (Poelpolders) stelden zaterdag 11 augustus hun bedrijf open voor het publiek. Alle volwassenen kregen koffie met wat extra’s en voor de kinderen was er frisdrank en een ijsje. Tussen de kwekerijen reed een huifkar rond. De bedrijven werden in het kader van de actie ‘Bedrijven in beeld’ opengesteld.

Muurtje voor eeuwig op monumentenlijst

LISSE – De aanvraag voor het realiseren van een nieuwe toegangspijler aan de Achterweg Zuid 56 is donderdag 2 augustus aangehouden door de Monumentencommissie. Mede gezien de ervaringen uit het verleden willen de leden van de commissie volledige duidelijkheid over de manier waarop die pijler als een Feniks uit het stof zal verrijzen.

In 2010 werd de monumentale bollenschuur op dit adres illegaal gesloopt. Een actie die door toenmalig burgemeester Corrie Langelaar aangeduid werd met ‘Fout, fout, fout’. Ook een van de twee toegangspilaren werd volledig vernield en de ander zwaar beschadigd. De nog resterende pijler is inmiddels grotendeels hersteld, maar aan de andere kant van de inrit moet eenzelfde pijler weer verschijnen.

De eigenaar had een aanvraag ingediend bij de monumentencommissie voor onder meer de aanleg van een vijver, maar ook het herstel van de ‘toegangspoort’. Tekeningen waren aangeleverd, maar de leden van de Monumentencommissie waren kritisch. Voorzitter Suzanne Herben oordeelde: ‘De nieuwe pijler moet met dezelfde oude stenen worden opgetrokken op de plek waar de oude pijler stond. We willen een detailtekening ontvangen van de eigenaar. Op die detailtekening moeten alle stenen staan ingetekend.’

Commissielid Reinier Witteveen liet weten waarom de commissieleden niet afgingen op de vriendelijke ogen van de eigenaar. Met een cynische ondertoon haalde hij herinneringen op: ‘Die verdwenen pijler was niet bestand tegen de Caterpillar.’ De monumentencommissie blijft de resterende monumentale bouwwerkjes angstvallig in de gaten houden, liet de voorzitter weten. ‘Dat overgebleven muurtje laten we voor de eeuwigheid op de monumentenlijst staan!’

Rommeltjes bij Salemkerk


LISSE – De plannen voor de verbouwing van het entreegebouw van de Salemkerk zijn afgekeurd door de Monumentencommissie. De leden hadden donderdag 2 augustus weinig lof voor de ideeën om de toegang te verfraaien en oordeelden dat er ‘een hele verzameling met allemaal rommeltjes’ zou komen.

Commissielid Anton de Gruyl oordeelde: ‘De materialen en vormgeving passen niet bij het monument. Voorzitter Suzanne Herben voegde hier aan toe: ‘Het gaat om de uitstraling. De aanbouw heeft geen hoge monumentale waarde, maar maakt wel onderdeel uit van het monument. Donker geverfd hout voor een entree van een kerk past niet. Enkele glazen doorgangen zou beter zijn.’

Het plan werd afgekeurd. De commissie adviseert dat twee gevels van het entreegebouw in tact gelaten moeten worden. Wel zijn er verandermogelijkheden om een berging voor bijvoorbeeld fietsen en scootmobielen te realiseren.

Schildjes moeten toeristen trekken

LISSE – Bij alle bruggen, kunstwerken en gemeentelijke monumenten moeten bordjes in de vorm van een schildje komen. Wethouder Adri de Roon (D66) speelt met dit idee, zo werd donderdag 2 augustus bekend gemaakt in de vergadering van de Monumentencommissie.

Een aanwezige ambtenaar stelde: ‘De gemeente wil dit doen om het toerisme te stimuleren. Met een schildje dat aangeeft wat het werk inhoudt, begrijpt een passant wat het betekent. De gemeente hoopt dat alle eigenaren zo’n schildje ook leuk vinden. De wethouder denkt er ook aan om een QR-code op zo’n schildje te plaatsen.’

De commissieleden konden het idee voor de schildjes wel waarderen, maar waren kritisch over het nut van de QR-code. Commissielid Reinier Witteveen oordeelde: ‘Waar een economische crisis al niet goed voor is. Met dit plan heb je 0,05 fte veilig gesteld. Zo’n QR-code is een tijdelijk verschijnsel en dat waait binnen de kortste keren over.’

Verlichting voor monumenteneigenaren

LISSE – Eigenaren van een monument hoeven maar eens per vier jaar een controle van de Inspectie uit te laten voeren. Als het inspectierapport aangeeft dat er onderhoud moet worden uitgevoerd, krijgen de mensen hier geld voor van de gemeente. Dit plan wil wethouder Adri de Roon (D66) verder uitwerken om vervolgens voor te stellen aan de gemeenteraad.

De in 2008 ingevoerde subsidiemethode voor gemeentelijke monumenten moet bijgeschaafd worden. In de praktijk blijken er namelijk knelpunten te zijn voor de eigenaren. Ook wordt geklaagd over het verplichte lidmaatschap van ‘Monumentenwacht Zuid-Holland’. Dat lidmaatschap blijft vooralsnog gewoon bestaan.

Biljartvereniging wil jeu de boulesbanen

VOORHOUT – De Biljartvereniging Agnes wil haar activiteiten uitbreiden. Het bestuur heeft vergevorderde plannen voor de aanleg van twee jeu de boulesbanen naast het nieuwe clubgebouw. Bestuurders Cor van Steijn en Siem Does geven een toelichting.

De jeu de boulesbanen moeten aangelegd worden tussen het clubgebouw en het kunstgrasveld van voetbalvereniging Foreholte. Van Steijn: ‘De grond naast het clubgebouw is nu een dode hoek. We willen met het jeu de boulen vrouwen en mannen (55+) deze activiteit bieden. Het is niet alleen een erg leuke ontspanning, maar ook een lichamelijke inspanning in de buitenlucht.’ Om de banen te realiseren, moeten naast struiken ook circa zes bomen verdwijnen. Deze bomen worden gecompenseerd en komen naast de tennisvelden te staan.

De jeu de boulesbanen worden dertien meter lang en gezamenlijk zeven meter breed. Eromheen komt een tegelpad te liggen en worden enkele bankjes geplaatst. Deze bankjes worden gemaakt door de leerlingen van de KTS. Het terrein wordt ook afgesloten met een hek. Van Steijn: ‘We gaan naast dat hek een beukenhaag aanplanten, zodat je een mooi en groen afgesloten geheel krijgt.’

Het plan wordt positief beoordeeld door de gemeente, maar nog niet al het geld is beschikbaar om deze plannen te realiseren. Is er wel behoefte aan een nieuwe jeu de boulesbaan? Immers, in de Beukenrode ligt ook eenzelfde baan. Does: ‘Bij die baan kunnen de mensen niet schuilen en er is geen enkele faciliteit, zoals bijvoorbeeld een toilet of clubgebouw. Bij ons maakt de combinatie van de jeu de boulesbaan, het terras en het clubhuis een aantrekkelijk geheel. Wij willen binnen de biljartvereniging een nieuwe afdeling oprichten die zuiver gericht is op het jeu de boulen.’ In de komende maanden moet duidelijk worden of het plan op een financieel verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

13 augustus 2012

E.T.

Hang de vlaggen half stok en trek de zwarte kleren aan. Carlo Rambaldi is dood. ‘Wie?’, zult u waarschijnlijk zeggen. Gaat u schamen! Deze Italiaan heeft persoonlijk gezorgd voor mijn (en wellicht uw) meest indrukwekkende filmervaring. Door zijn creatie van het buitenaards wezentje E.T. stroomden de waterlanders toen ik de film op 12-jarige leeftijd zag. Het moment dat E.T. dood ging ontroerde me diep.

In 2007 was Carlo Rambaldi, die op 86-jarige leeftijd is overleden, nog bij het Space Expo in Noordwijk. Daar stond ook de wereldberoemde E.T-pop en mijn kinderen maakten voor het eerste kennis met dit creatuurtje. Rambaldi, die onder meer in 1983 een Oscar won voor ‘Beste visuele effecten’, sprak nauwelijks Engels, maar hij was een vriendelijk en innemend man.

Rambaldi werd in zijn jonge jaren geïnspireerd door de kunstenaar Pablo Picasso. Hij liet tijdens zijn bezoek aan Nederland weten dat hij E.T. niet beschouwd als zijn creatieve hoogtepunt. Hij beoordeelde zijn bijdrage aan de film ‘King Kong’ uit 1976 als zijn grootste meesterwerk. ‘Dat was mijn eerste film in Amerika en ik won gelijk een Oscar’, zo vertelde hij me.

Een pop komt natuurlijk pas tot leven door de gebaren, tekst en animatiebeelden die voor een film bedacht worden. Zonder die perfecte combinatie zou Rambaldi’s E.T. nooit meer geworden zijn dan een aardige curiositeit. De regisseur Steven Spielberg verdient hier dan ook alle lof voor. Het was echter Rambaldi die de eerste bedenker was; hij schaart zich hiermee onder de grootsten der aarde van de Special effects makers.

Natuurlijk heeft Rambaldi nog veel meer gedaan. Zo creëerde hij onder meer de reuzengorilla King Kong en werkte hij mee aan films als ‘Alien’, ‘Dune’ en ‘Close Encounters of the Third Kind’. Die films zullen echter allemaal verdwijnen onder het stof van de filmgeschiedenis. In tegenstelling tot het vriendelijke buitenaards wezentje, dat met zijn vinger wonden kon helen en Engels leerde dankzij Sesamstraat. De zin ‘E.T. Phone home’ is nog altijd heel bekend onder verschillende generaties van mensen. Carlo Rambaldi has gone home. Dank je wel voor het feit dat jij jouw creativiteit aan de wereld hebt geschonken!

09 augustus 2012

Geen brug te ver


WARMOND – Het fraaie weer trekt niet alleen de vakantiegangers naar de kust. Ook op en aan de binnenwateren is het druk. Niet alleen met zonaanbidders en vaargasten, maar ook enkele durfallen. Zoals deze vier vrienden die het aandurven om van de Jan Dekkerbrug bij Koudenhoorn te springen.

Wasbeek als nieuw


SASSENHEIM – Zwembad De Wasbeek heeft een grondige renovatie ondergaan. De horeca en receptie zijn aangepast aan de moderne eisen en het risico van vallende plafondonderdelen behoort tot het verleden. Algemeen manager Hans van der Linden verstrekt desgevraagd meer informatie.

Het zwembadgebouw stamt al uit 1992. Het personeel werkte al jaren niet meer volgens de geldende arbonormen, of zoals Van der Linden het zegt: ‘De receptie was niet meer arbobestendig’. De oude receptiebalie is daarom volledig nieuw opgebouwd. Ook is er in de centrale hal een verblijfhoekje voor kleine kinderen en staat er een nieuwe bar in het horecagedeelte. De plantenbak is vervangen voor een zitbank. Enkele van die planten hebben nog een goed onderkomen gevonden bij mensen die ze mee naar huis genomen hebben. De rest belandde in de vuilnisbak.

Tijdens de werkzaamheden is het zwembad twee weken dicht geweest. Ook het verlaagde plafond boven het recreatiebad en het wedstrijdbad moest worden aangepakt. Van der Linden: ‘Alle roestvrijstalen snelhangers hebben we vervangen voor materiaal wat goed tegen zwembadcorrosie kan. We hebben nu sinds 2004 al drie keer onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van corrosie. Het plafond was een twijfelpunt en daarom hebben we de snelhangers vervangen. De plafondplaten zijn hetzelfde gebleven, maar er zijn nieuwe haakjes in gegaan. Dat was een arbeidsintensieve klus en we zijn er twee nachten mee bezig geweest.’

Ook is er gekleurde led-verlichting gekomen. ‘Als zwembad moet je blijven innoveren, want de bezoekers kijken of er wat veranderd is.’ Door de aanpassingen gaan de prijzen niet omhoog volgens de algemeen manager: ‘We hebben hier netjes voor gespaard.’ Hoeveel de kosten waren, wil hij niet zeggen: ‘Dat is niet relevant’.

In januari was een kindje bijna verdronken; is de veiligheid van het zwembad ook omhoog gegaan? ‘De Provincie Zuid Holland heeft dat geval onderzocht en er was geen sprake van nalatigheid van het zwembad. We hebben een veiligheidsplan en een toezichtplan: ieder personeelslid weet waar die moet zijn.’ Het zwembad hoopt over een aantal jaren een nieuwe glijbaan te hebben. ‘Dat wordt langere termijnwerk, want zo’n ding is duur.’

Informatieavond Van den Ameele

OEGSTGEEST – Een informatieavond over de Van den Ameele locatie (Rhijngeesterstraatweg 26) vindt plaats op woensdag 19 augustus. Die avond vanaf 19:30 uur kunnen alle geïnteresseerden op het gemeentehuis terecht om te kijken wat de plannen zijn voor dit bouwproject. Het oude garagebedrijf wordt omgevormd tot een complex met zestien grondgebonden woningen en zeven appartementen. Dit plan is ontwikkeld door Synchroon BV. Het college van burgemeester en wethouders laat weten: ‘De herontwikkeling van deze locatie heeft stil gelegen als gevolg van de financiële crisis. Wij zijn op zoek gegaan naar een oplossing om een spoedige herstructurering van de locatie te bewerkstelligen. Het oorspronkelijke plan uit 2010 bleek financieel onhaalbaar. Daarom is besloten om de omvang van het plan te verkleinen.’ De informatiebijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van de gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Blinde bank


LISSE – Tussen het winkelen door is het goed om even uit te rusten en te genieten van de wereld om je heen. Maar of deze blinde muur bij de bibliotheek nou zo inspirerend is voor de bankzitters, valt te betwijfelen. De gemeente Lisse, die deze bank heeft laten plaatsen, heeft in ieder geval een bijdrage geleverd aan de Nederlandse taal. Hier is sprake van een ‘blinde bank’. Een besluit om de bank om te draaien richting het winkelcentrum kan nog enkele weken duren. Dit in verband met de vakantieperiode.