Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 september 2012

Gek op vrijwilligerswerk


NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; die mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘haar’ organisatie. Deze week: Riek van der Voort, vrijwilliger bij Wijkvereniging Duinpark. 

De wijkvereniging viert in 2014 haar dertigjarig bestaan, maar het is nog maar de vraag of de vrijwilligers ook het daaropvolgende jubileum zullen vieren. Riek van der Voort (67) is de afgelopen vijf jaar actief geweest voor Duinpark en heeft zich in die tijd ontpopt als een ware MVA (Manusje Van Alles, JD). Geen taak is haar te min en die houding heeft ze overigens ook bij de voetbalclub SJC, waar ze onder meer achter de bar staat. 

Waarom is Van der Voort vrijwilliger geworden? ‘Ik vind het heel leuk om met mensen om te gaan en me bezig te houden met het reilen en zeilen. Je blijft onder de mensen en hoort alle nieuwtjes en roddels. Ik zie het niet zitten om achter de geraniums te zitten.’ Ze bezocht wel eens de bingoavonden van de wijkvereniging en na een oproep meldde ze zich aan als vrijwilliger. ‘Niemand wilde wat doen, maar ik vond dat de wijkvereniging toch moest blijven bestaan. Anderhalf jaar lang draaide de wijkvereniging op de schouders van Lien van de Berg en mijzelf. Daarna kwam Nel Turk ons helpen.’

Inmiddels heeft de wijkvereniging Duinpark circa 350 leden; een mooi aantal voor een bestuur dat uit slechts drie personen + drie vrijwilligers bestaat. ‘We kunnen het aan, maar zoeken wel jongere mensen (40+) om mee te helpen. Natuurlijk is iedereen druk, maar de wijkvereniging is belangrijk. Je staat als wijkvereniging sterker naar de gemeente toe. Zo hebben wij kunnen voorkomen dat het betaald parkeren in onze wijk wordt ingevoerd.’

Hoewel Van der Voort zich graag inzet voor Duinpark, beseft ze dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. ‘Er komt een tijd dat we stoppen; misschien al volgend jaar. We moeten namelijk eind 2013 uit ons verenigingsgebouwtje. Als we geen vervangende ruimte krijgen, stoppen we  met de activiteiten. Ik wil namelijk niet meer van locatie naar locatie gaan om bingo- en klaverjasactiviteiten op te zetten. Bovendien wil ik me niet alleen met dat soort zaken bezighouden. De wijkvereniging moet ook een volwaardig gesprekspartner met de gemeente blijven.’ Als er inderdaad geen vervangende ruimte komt, en er geen andere vrijwilligers opstaan gaat de vereniging slapen of nog erger, bevestigt Van der Voort. ‘Ook al houden we formeel op in 2013, dan gaan we nog wel het 30-jarig bestaan vieren in 2014. Desnoods als afscheidsfeest. Ik wil niet vechten voor het behoud van de wijkvereniging, mede omdat er in de afgelopen jaren niemand is opgestaan om zich in te zetten voor het Duinpark.

‘Gemiereneuk op de vierkante centimeter’


NOORDWIJK – Het uit 1982 stammende bestemmingsplan voor de villawijk De Zuid wordt aangepast. Hierdoor worden de bewoners geconfronteerd met enkele aanpassingen op het gebied van parkeren, wonen en bouwmogelijkheden. Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) lichtte de pers donderdag 13 september in.
Onderdeel van het voorontwerp bestemmingsplan De Zuid is, dat het natuurgebied beschermt blijft. Het parkeren in de bermen blijft wel mogelijk; daar wordt niet op gehandhaafd en bovendien is deze vorm van parkeren nog gratis ook. Wat de gemeente na het vaststellen van het bestemmingsplan wel gaat aanpakken, is de betegeling in de bermen die op sommige locaties heeft plaatsgevonden. Overigens gaat het dan niet om de erfontsluitingen; die mogen gewoon blijven bestaan. Van Ast: ‘De bermen zijn beschermd. Als we een melding binnen krijgen van stukken berm die betegeld zijn, gaan we actief handhaven.’
Veel huiseigenaren hebben al decennialang de mogelijkheid om een tweede woning op hun erf te bouwen. De gemeente zag zich geconfronteerd met de vraag of ze dit recht van de eigenaren wil ontnemen, met mogelijke miljoenenclaims tot gevolg. In plaats daarvan is de oplossing om de bestaande rechten van de villa-eigenaren te behouden. Van Ast: ‘Deze wijk is uniek en daarom willen we het beschermen. De bewoners mogen hun bouwrechten verzilveren en het bouwrecht behouden. Maar we willen geen opschuivingen meer van rooilijnen.’De gemeente wil namelijk niet dat er hier en daar nog een huisje tussen gedrukt wordt. Volgens de wethouder is wijkvereniging Het Oude Zeedorp razend enthousiast: ‘Mede op hun verzoek zetten we dit traject in.’
Ook het bestemmingsplan voor natuurgebied Koepelduinen wordt aangepast. Daar woont een handvol mensen die ook het recht hebben om een woning op het eigen terrein te bouwen. Maar omdat Europa dit gebied tot Natura 2000 gebied heeft bestempeld en de Provincie Zuid-Holland dit in haar ecologische hoofdstructuur heeft opgenomen, vindt Van Ast dat de gemeente geen partij is waar het gaat om de vraag voor schadevergoeding. De wethouder: ‘Het kan om ettelijke miljoenen euro’s gaan; daarom wil de gemeente Noordwijk een planschadeovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland aangaan. Eventuele planschade wordt dan door de Provincie betaald. Het is een marginale kans dat zoiets gebeurd en het is gemiereneuk op de vierkante centimeter, maar het gaat wel om hard geld. Ik ben vol vertrouwen dat we dit tot een goed einde kunnen brengen.’
De jarenlange trend van ‘Wie heeft de grootste’ behoort voortaan ook tot het verleden. Voortaan mogen de villa-eigenaren geen tientallen tonnen zand op een hoop gooien om daar een nieuwe woning op te bouwen. ‘Zo worden kunstmatige bergen gecreëerd en mensen die daarachter wonen, kunnen vervolgens de zee niet meer zien.’

Gek op vrijwilligerswerk


NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; die mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘zijn’ organisatie. Deze week: Regien Haasnoot – van Duin, secretaris van Wijkvereniging Het Oude Zeedorp.
Ze is een geboren Noordwijkse die verliefd werd op een Kattukker en vervolgens naar die plaats verhuisde Na 30 jaar huwelijk en 4 kinderen rijker werd haar man ziek,In die tijd zat ze voor de PVDA in de Gemeenteraad Het was een zware tijd en na het overlijden van haar man zat ze in de Wereldwinkel Katwijk als vrijwilleger de krant te lezen en toen ze zag dat haar geboorte huis op de Golfweg te koop stond toen kreeg Regien Haasnoot de kriebels om weer terug te verhuizen naar Noordwijk,maar in die tijd kon je niet zomaar van Katwijk naar Noordwijk verhuizen, gelukkig was er een landelijke regel als je weduwe was of gepensioneerd kon je je overal vestigen.Toen was het zo gebeurd!
Dat was twintig jaar geleden en de eerste periode dat ze opnieuw Zeëer was, besteedde ze veel tijd aan het opknappen van de woning. ‘Ik wilde even geen vrijwilligerswerk doen, maar na die zware jaren tijd aan mezelf besteden.’ De ommekeer kwam eind 2008 na een voorlichtingsavond over Noordwijk Zeewaardig. De toenmalige wethouder adviseerde de bewoners om een wijkvereniging op te richten, om een volwaardig gesprekspartner met de gemeente te worden. Samen met Carry Cramer en enkele anderen pakte Haasnoot deze handschoen op en ze werd aangesteld als secretaris.Met de gemeente/politiek werd afgesproken dat de bewoners bij alles in een vroeg stadium betrokken zouden worden!Voor al de nieuwe bestemmingsplannen die er aankwamen hadden de aandacht.
Haasnoot: ‘Ze hebben me echt om moeten praten om mee te doen, want ik had heel zware jaren achter de rug. Maar de interesse voor het oude Zeedorp, de vuurtoren en de boulevard ligt bij mij heel hoog. Mijn vrijwilligerswerk hield in dat ik veel moest vergaderen en vervolgens al hetgeen afgesproken was, weer uitwerken. Maar het gaf me met name in het begin veel positieve energie.’ Zo kon Het Oude Zeedorp ontwikkelingsplannen van dichtbij volgen zetten ze projecten op als het Proscafé, de Markt op de Wurft  Groen  en de realisatie van de geveltuintjes in de Trompstraat, Schoolstraat en Toekomststraat.
‘Bij de gemeente bereiken we altijd wel wat’, lacht Haasnoot. ‘Al heb ik soms wel het gevoel dat de politiek het bewust moeilijk maakt voor wijkverenigingen om mee te praten. Ze zijn niet gewend dat we inspraak willen; we hebben niet het gevoel dat we op handen gedragen worden. Maar soms ben ik misschien wel te ongeduldig in ons streven om het laatste beetje authentieke Noordwijk intact te houden.’
Haasnoot maakt op dit moment een enorm moeilijke periode door. Bij haar dochter werd de verschrikkelijke ziekte kanker geconstateerd.. Een half jaar later overleed ze op 39-jarige leeftijd. De moeder slikt: ‘Op haar 40ste verjaardag gaan we haar as op zee uitstrooien. De ziekte van mijn dochter en haar overlijden zijn de reden dat ik op dit moment het vrijwilligerswerk voor Het Oude Zeedorp tijdelijk heb neergelegd. Maar ik blijf voor de toekomst me bezig houden met de ruimtelijke ordeningsplannen. Het oude Zeedorp moet namelijk voor Noordwijk behouden blijven! Voor meer informatie www.hetoudezeedorp.nl.

Ambities De Lange reiken tot Den Haag

NOORDWIJK – Wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) lijkt voor de lokale politiek verloren te gaan. Toen bekend werd dat De Lange op de 53ste plek van de kandidatenlijst van de nationale VVD kwam te staan, werd dit hier en daar met een besmuikte lach afgedaan: ‘Fijn voor hem, maar dat is een onverkiesbare plek’, zo werd gesteld.
Maar met de 41 gewonnen zetels in de Tweede Kamer is de kans groot dat de VVD weer in de regering komt. Bij het benoemen van ministers en staatssecretarissen stromen namelijk VVD-ers uit de Tweede Kamer door naar deze lucratieve posities. Vervolgens worden hun plaatsen weer ingenomen door de kandidaten vanaf positie 42 en verder. En met deze of gene Kamerlid die benoemd wordt tot burgemeester of een andere eervolle positie kan het zomaar zijn dat De Lange binnen de kortste keren naar Den Haag vertrekt.
Op de vraag of hij in dat geval wethouder blijft, stelt De Lange onomwonden: ‘Nee. Een wethouderschap kan namelijk absoluut niet gecombineerd worden met het werk in de Tweede Kamer. Ik zal dan ook vol voor het Tweede Kamerlidmaatschap gaan en mij terugtrekken als wethouder.’ Voorlopig is het nog niet zover, maar VVD-ers met wethouderambities houden ongetwijfeld de ontwikkelingen scherp in de gaten.

‘Tik Arriva op de vingers’

NOORDWIJK – Forse kritiek was te horen op openbaar vervoerorganisatie Arriva tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken op donderdag 13 september. De commissieleden bekritiseerden het feit dat Arriva alvast de tarieven gaat verhogen, nog voordat de kwaliteit is verbeterd.

Commissielid Menko Wiersema (Progressieve Combinatie) stelde verbolgen: ‘Er zijn toch criteria qua snelheid en luxe om door te gaan als Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)? Je kunt jezelf toch niet alleen maar HOV noemen en de prijzen verdubbelen?’ Commissielid Gerard Duijndam (VVD/JES) was het hier volledig mee eens: ‘De mensen moeten niet gaan betalen voor een laagwaardig openbaar vervoer.’ Hij riep wethouder Martijn Vroom (CDA) op om Arriva ‘op de vingers te tikken’. Vroom bevestigde vervolgens: ‘Wethouder Martijn Vroom: Ik heb binnenkort een gesprek met de mensen van Arriva die hierover gaan.’

Geen geld voor natuuronvriendelijke weg

NOORDWIJK – De door veel natuurliefhebbers gehate plannen voor de Noordelijke Randweg bij Rijnsburg gaan niet door. Wethouder Martijn Vroom (CDA) informeerde de leden van de commissie Regiozaken naar aanleiding van een vraag van commissielid Mulder. Vroom informeerde: ‘Katwijk had een behoorlijk wensenlijstje. Ze wilden de Rijn Gouwe Lijn, Rijnlandroute en een weg boven Rijnsburg richting de A44. Het verkeer voor de veiling willen ze buiten de bebouwde kom krijgen. De Provincie heeft gezegd dat voor die Noordelijke Randweg geen geld is. Ik heb zelf ook gezegd: stop liever geld in de Rijnlandroute en de NOG, dan dat je dwars door een natuurgebied een weg probeert aan te leggen.’ Overigens blijft Katwijk de ambitie om die weg te realiseren nog altijd houden, zo informeerde collega-wethouder Leendert de Lange (VVD/JES).

Minister maakt zich hard voor komst Rijnlandroute

NOORDWIJK – Nog voordat de nieuwe regering is aangetreden, moet het definitieve besluit voor de realisatie van de Rijnlandroute en de hoogwaardige HOV-lijn (de voormalige Rijn Gouwe Lijn) genomen worden. Volgens wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) is dit tenminste het streven van minister voor Verkeer en Waterstaat Schultz van Haegen.
De Lange liet donderdag 13 september tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken weten: ‘In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stemden 106 vertegenwoordigers voor en er waren acht stemmen tegen het voorstel van het AB. Het pakket voor het totale hoogwaardige OV is besproken tussen de gedeputeerde en de minister. Ze zet alles op alles dat de middelen er in deze periode dat ze nog minister is, er nog komen. In totaal gaat het om 1 miljard euro. Ook wordt er goed gekeken naar de inpassingmogelijkheden in Voorschoten en Zoeterwoude.’
De Lange: ‘De aanleg van de Rijnlandroute staat nu voor 2018 gepland. Ik hoop de dag mee te maken dat ik met mijn mooie Deux Chevaux over de Rijnlandroute mag rijden, want dat betekent dat die dan klaar is. Ook voor het openbaar vervoer moeten we nog veel dingen realiseren, maar met deze verbindingen hebben we wel twee heel mooie zaken qua bereikbaarheid gerealiseerd.’

‘De GOM werkt niet’

LISSE – De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) kwam flink onder vuur te liggen tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september. Het onderzoeksbureau Berenschot concludeerde dat door de bollengemeenten te weinig samengewerkt wordt op de promotie van onder meer ruimtevaart, bollen en de Kaag.
Gemeenteraadslid André Bostelaar (CDA) stelde: ‘De afspraken met GOM en andere organisaties zijn goed, maar ze worden slecht nagekomen. De GOM is net bedacht en opgezet en het werkt nu al niet.’  Wethouder Bas Brekelmans (VVD) reageerde: ‘We hebben de GOM op zo’n manier opgezet dat deze organisatie zich ging richten op alles wat nodig is om de economie te faciliteren. Dat uitgangspunt is versmald tot twee zaken: het opruimen van de verrommeling en het behoud van het bollenareaal.’
De wethouder vervolgde: ‘Toen de GOM startte, werd ook gezegd dat ze een beleidsuitvoerende organisatie zijn. Maar de brede economische kijk is verdwenen. De intergemeentelijke structuurvisie is gemaakt en op economisch beleid is het stil gebleven; er is geen auto meer die richting kan geven. Nu is het besef gekomen dat we de oorsprong kwijt zijn. Het gaat niet om zaken als verrommeling en ruimtelijke ordening, maar om de economische kracht van de greenport. We moeten terug naar de basis.’

Fietsers nog niet verbannen uit Kanaalstraat

LISSE – Een motie om op de zaterdagen, koopzondagen en donderdagavonden een fietsverbod in te stellen op het winkelcentrumgedeelte in de Kanaalstraat, redde het niet tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september. De motie werd tegengehouden door D66, VVD en PvdA, die het onderwerp nog verder willen bespreken tijdens een volgende vergadering. Ondertussen blijven de komende tijd de fietsen en bromfietsen tussen het winkelend publiek doorscheuren.
Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) diende namens zijn partij, het CDA en de SGP/ChristenUnie de motie in en stelde: ‘Op dat weggedeelte is het erg druk met voetgangers en peuters rennen de straat op om van het ene naar het andere speeltoestel te gaan. De straat zelf is ook als winkelgebied ingericht. Zet er verbodsborden neer; dat leidt er in ieder geval toe dat er minder fietsers door de Kanaalstraat zullen gaan.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vulde aan: ‘Het college wil het winkelcentrum op de kaart zetten. Dan is het goed voor het winkelend publiek dat er niet fietsers doorheen crossen. Het is ten faveure van het winkelcentrum en daar moeten we allemaal blij mee zijn.’ Waar het gaat om handhaving om het (brom)fietsverbod ook daadwerkelijk uit te voeren, willen de partijen wachten tot hier financien voor gevonden zijn.
En op dat punt werd de motie dan ook direct aangepakt door D66, VVD en PvdA. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) vroeg zich af of er wel sprake is van een serieus veiligheidsprobleem. ‘Verzoeken van individuele burgers hebben mijn fractie niet bereikt. De oproep van Nieuwenhuis is enigszins gedramatiseerd. Leid de discussie naar de feiten en inventariseer de situatie in de Kanaalstraat met de handhavers. De politie heeft dit niet als prioriteit en dan komt het op de eigen handhavers terecht. Dat kost extra en dit moeten we heel goed in een commissie met elkaar bespreken, met bijdragen van politie en andere ervaringsdeskundigen. Op deze wijze een motie indienen spreekt mijn fractie niet aan.’

Gemeenteraadslid Willem Loos (VVD) vulde aan: ‘We staan in principe sympathiek ten opzichte van deze motie en onderkennen het probleem. Maar een verbod wat niet te handhaven is, is een non-verbod. We stemmen niet in, want we willen niet ingaan op individuele waarnemingen. Laten we het behandelen in de commissie.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten: ‘Fietsers trekken zich in de praktijk niet zoveel aan van verbodsbepalingen. Er is een grote mate van zelfregulering. Als een combinatie mogelijk is, wordt daar ook gefietst en als een combinatie niet mogelijk is, wordt er nauwelijks gefietst. De praktijk is dat er bij hoge voetgangersaantallen weinig gefietst wordt, maar de routes in de Kapelstraat en Kanaalstraat zijn aantrekkelijk voor (brom)fietsers. Een verbod is niet handhaafbaar. Bijna-botsingen zullen daar wel voorkomen, maar ons is er niets over bekend.’ De motie werd in stemming gebracht, waarna de stemmen staakten (9 – 9); het onderwerp komt terug in de volgende commissievergadering.

‘Geen noodzaak tot gemeentelijke fusie’

LISSE – Het is niet noodzakelijk voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek om te fuseren. Wel moeten ze onmiddellijk afstappen van het huidige beleid om de eigen toeristische en zakelijke sterke punten apart naar voren te brengen. Zaken als ruimtevaarttechnologie, de Kaag en de bollenagricultuur moeten gecombineerd gepromoot worden. Zonder deze intensievere vorm van samenwerking zal onherroepelijk het doek vallen voor Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom om als zelfstandige gemeenten door te gaan. Arno van Kempen van Bureau Berenschot presenteerde dinsdag 11 september het Eindrapport ‘Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek’.
Van Kempen liet direct weten wat de grootste uitdagingen zijn voor de Duin- en Bollenstreek: ‘We zien grote kansen voor de economische functie voor de bollen, kust en duin, Kaag, space en congres en evenementen. Dat zijn de vijf meest belangrijke economische speerpunten van deze regio.  Het is ons erg opgevallen, met name uit de gesprekken die we hebben gehad, dat de gemeenten deze vijf speerpunten niet samen oppakken. De afzonderlijke gemeenten hebben een aantal speerpunten van hun gemeente genoemd en besteden nauwelijks aandacht aan de andere speerpunten.’ Hij riep de gemeenten op om met name op het vlak van economische ontwikkeling de handen ineen te slaan om ‘een duurzaam perspectief voor de streek te creeren. Er liggen hier veel kansen. Die dreigen weg te ebben en dat is zonde voor deze streek. Als je die vijf speerpunten veel meer met elkaar in verband brengt, kun je veel meer bereiken. Daar ligt goud. Maar het gebeurt niet.’
Hij vervolgde: ‘De samenwerking op bestuurlijk niveau is met name van belang: daar worden de beslissingen genomen. Bij uw bestuur moet de wil en overtuiging bestaan om naar een andere vorm toe te groeien voor het benutten van de economische assets in deze omgeving. Het is vijf voor twaalf.’ Hij concludeerde: ‘Zoals de gemeenten er nu bijstaan, is er niet direct aanleiding om de zelfstandigheid van de gemeenten ter discussie te stellen. Het is niet nodig om te herindelen, maar er liggen vraagstukken aan de strategische kant. Om daar iets aan te doen, zal de streek moeten handelen. Het bundelen van investeringskracht kan zowel meer opleveren in de streek, maar kan ook de impact van de streek als gesprekspartner voor de omgeving van deze regio vergroten.’
Als de besturen in de regio toch besluiten om over te gaan tot een gemeentelijke fusie met de bollendorpen, dan zijn ze nu gewaarschuwd. Van Kempen: ‘Een succesvolle fusie is geheel afhankelijk van draagvlak in het gebied. Als dat draagvlak er niet is, krabt u zichzelf dan achter de oren. Dan gaat er zoveel moeite en capaciteit zitten in de fusie, waardoor u de kansen uit het oog verliest. Maar als u het traject van fusie ingaat, is snelheid geboden; laat het dan niet een traject van jaren zijn.’ Op 2 oktober gaan vier gemeenten in afzonderlijke raadsvergaderingen gezamenlijk hun eindoordeel geven over het rapport.

‘Intensiever samenwerken is noodzaak’

LISSE – De gemeenteraadsleden lieten dinsdag 11 september tijdens de gemeenteraadsvergadering niet het achterste van hun tongen zien, toen ze zich uitspraken over de resultaten van het onderzoek van Bureau Berenschot. Alleen fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) concludeerde blij dat een gemeentelijke fusie niet noodzakelijk is en zei: ‘We zitten niet op een rijdende trein waar geen houden meer aan is.’
Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) was nog lang niet zover en stelde kritisch: ‘De ervaring leert dat de samenwerking tussen de gemeenten leidt tot een bestuurlijke lappendeken. Moet die samenwerking zich richten tot één gezamenlijk thema en die lappendeken in de loop van de tijd achter je te laten?’ Onderzoeker Van Kempen stelde: ‘Aan die bestuurlijke spaghetti moet je wat aan doen. Je ziet in al die bestuurlijke overlegorganen bijna door de bomen het bos niet meer.’ Maar deze uitdaging hoeft niet te leiden tot een gemeentelijke fusie, aldus Van Kempen: ‘Over zaken als ruimtelijke kwaliteit en met name economie zal u intensiever moeten samenwerken. ‘
Ruigrok informeerde dat onderzoek heeft uitgewezen dat er de eerste zeven jaar nooit sprake is van efficiencywinst na een gemeentelijke herindeling. Fractievoorzitter Willem Loos (VVD) wilde weten hoe lang de conclusie van Berenschot houdbaar blijft. Hij verwees hierbij naar de ‘steeds sterkere metropolen’ als Amsterdam en Den Haag / Rotterdam. Verburg gooide het over een andere boeg: ‘Bij een fusie valt er duidelijke winst te halen als het gaat om bestuurlijke slagkracht. Maar de uitdagingen liggen op de economisch-strategische agenda. Is het mogelijk de bestaande samenwerkingsverbanden in elkaar te brengen, zodat toegegroeid kan worden naar een gemeentelijke fusie?’
Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) was ongerust over de uitspraak van Van Kempen dat het’ vijf voor twaalf’zou zijn. ‘Er moet haast gemaakt worden om met elkaar aan de slag te gaan. Maar zijn we te laat als we nog vijf jaar over dit onderwerp soebatten?’ CDA – fractievoorzitter Joke Vermeulen wilde de voordelen weten als meteen heringedeeld kon worden. Van Kempen liet weten dat de conclusie dat de gemeenten niet hoeven te fuseren zeker voor tien of twintig jaar gelden. Hij gaf aan dat het mogelijk is om de bestuurlijke lappendeken verder in kaart te brengen. Zijn bureau zou dat volgens hem uitstekend kunnend doen. Reagerend op Kistemaker: ‘Het gaat niet om vijf voor twaalf om te herindelen, maarik heb het over het samen oppakken van de economische functies. Een beslissing moet nu gebeuren; wacht niet tot de volgende coalitieperiode. Nu al komt de concurrentie voor de bollen uit de Flevopolder en zijn er bedreigingen voor de Space-sector. Maar besteed eerst aandacht aan de strategische vraagstukken om de zaken op te pakken en ga dan pas eventueel verder op het pad van bestuurlijke herindeling.’

‘We moeten de zaken goed onderhouden’

LISSE – Het aanpakken van het achterstallig onderhoud bij het gebouw van dansschool Dancemasters leidde dinsdag 11 september tot tevreden reacties vanuit de politiek. Al waren er tijdens de gemeenteraadsvergadering ook kritische geluiden te horen. 
Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) stelde: ‘We zijn tevreden dat het achterstallig onderhoud aangepakt wordt, maar het was wel teleurstellend dat het zo lang geduurd heeft.’ Gemeenteraadslid Jaap Schuijt (CDA) bekritiseerde de manier van communiceren van de gemeente richting de eigenaren van de dansschool. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) informeerde: Het is geen overheidstaak om een dansschool te hebben en die te faciliteren. Maar het is wel een wenselijke voorziening in het dorp. Als verhuurder moeten we de zaken goed onderhouden en we moeten ons beter kwijten van die taak.’

‘Ik kan niets horen’


LISSE – Wanneer gemeenteraadslid Kees Schrama (Nieuw Lisse) tijdens een vergadering spreekt, spitsen alle politici en de mensen op de tribune hun oren. En dat is niet altijd omdat Schrama de meest spitsvondige opmerkingen plaatst. Het ene raadslid heeft namelijk een luider stemgeluid dan de ander. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september nam Schrama het woord, maar hij werd vanaf de tribune onderbroken. Het was niemand minder dan Jan Kippers (CDA). Deze ex-wethouder stond op uit zijn stoel en riep: ‘Voorzitter, ik kan niets horen.’ Burgemeester Lies Spruit gooide vervolgens nog wat olie op het vuur: ‘Dat heeft niets met de geluidsinstallatie te maken, vrees ik.’

Twee burgemeesters openen expositie


LEIDEN – Niet één, maar zelfs twee burgemeesters kwamen zaterdag 15 september opdraven bij de opening van een expositie in galerie De Rode Cirkel. De drie Lissese kunstenaren Anneke van Kesteren en Frans en Truus van der Veld exposeren daar hun werken tot eind november. Burgemeester Lies Spruit van Lisse had toegezegd om de opening te verzorgen en even later gaf ook de Leidse burgervader Lenferink acte de présence.

Spruit informeerde de tientallen belangstellenden: ‘Dit zijn heel bijzondere collecties. In Lisse kun je niet om deze drie kunstenaars heen. Een van mijn eerste taken als burgemeester was het onthullen van het beeld ‘Het Bloemenmeisje’. Zojuist hoorde ik dat er al een eerste optie genomen was op het beeld ‘Sophia Granito (met een waarde van 600 euro, JD). Ga zo door!’ Jaren geleden verwoestte een brand veel schilderijen van Van Kesteren. De grote belangstelling voor deze expositie bracht de Lissese burgemeester op een idee: ‘Bij ons op het stadhuis liggen nog behoorlijk wat van haar schilderijen onder het stof. Die moeten ook geëxposeerd worden!’ Vervolgens bewonderde Spruit samen met Lenferink de getoonde beelden en schilderijen.

Hartelijk welkom terug in de tijd

LISSE – De familieleden en nabestaanden van de in 1944 neergestorte B-17 Jayhawk werden vrijdag 14 september warm onthaald op het gemeentehuis. Het voltallige college van burgemeester en wethouders verwelkomde de Amerikanen hartelijk, waarmee het begin van een tweedaagse reis naar het verleden werd ingeluid.

Erwin de Mooij (35) heeft de afgelopen elf jaar zo ongeveer alles terug- en uitgezocht over de op 26 september 1944 neergestorte Jayhawk. De bommenwerper was boven Duitsland door luchtafweergeschut geraakt en redde het net niet om uit het bezette Nederland te komen. Twee bemanningsleden komen om bij de crash en zeven man overleven. Vier van hen duiken onder bij het verzet en drie worden gevangen genomen door de Duitsers.

Het is nu 78 jaar later en van de bemanningsleden is niemand meer in leven. Maar achttien van hun nazaten bezochten Lisse om getuige te zijn van de onthulling van het druppelvormige monument. Een dag daarvoor komen ze bijeen in het gemeentehuis en al gauw komen de verhalen. Rebel Quillin is de schoondochter van bemanningslid Paul Quillin, die door de Duitsers gevangen werd genomen. Ze heeft haar kinderen meegenomen op de lange vliegreis naar Nederland: ‘Ik wil dat ze zien wat hun grootvader gedaan heeft, want hij is een held. Hij vocht voor de vrijheid van andere mensen.’

Jo Quillin is de vrouw van deze oorlogsheld en ze liet weten dat haar man ‘alleen maar bruggen en ammunitiedepots bombardeerde. Paul kwam in het meer terecht en het halve dorp hielp om hem te redden, maar toen kwamen de Duitsers die hem mee naar Berlijn namen.’ Pas tien jaar na het einde van de tweede wereldoorlog begon Quillin te praten over wat hij gezien en meegemaakt had. De piloot overleed in 1974 aan acute leukemie.

Chris Kelsey is de zoon van bemanningslid Clem Kelsey, die door het verzet verborgen werd gehouden. ‘Hij stierf toen ik twaalf was en ik wou dat hij hier bij me was. Ik heb zoveel vragen voor hem, want hij praatte nooit over de oorlog. Hij bracht de meeste tijd door in zijn werkplaats en daar hing een bord met het woord ‘Leiden’. Dat moet veel voor hem betekend hebben, want hij had het altijd dicht bij zich.’


De door Ed Olivier gemaakte en gepresenteerde fotoserie maakte diepe indruk op de Amerikanen. Rebel Quillin verzuchtte: ‘Het is onvoorstelbaar om te zien hoe de mensen hier hebben geleden.’ Het gezelschap werd vervolgens met een bus gebracht naar de plek waar de bommenwerper was neergestort. Het werden emotionele momenten voor veel van de aanwezigen.

Angst over leegstand

NOORDWIJK – Dit kustdorp staat op de tweede plek in de regio waar het gaat om leegstand van kantoren. Maar liefst 4,8% van alle kantoorruimte wordt op dit moment onbenut. Een zeer zorgelijke situatie, zo oordeelde commissielid Andries de Boer (CDA) tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken.

Wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) liet weten dat de gemeente bezig is met dit probleem. ‘We gaan iets doen met ‘kantoren voor kantoren’ gedachte. Als je iets nieuws toevoegt, kan er wat ouds weggenomen worden.’ De Boer: ‘De situatie is nog steeds dat het aantrekkelijk is voor bedrijfshuurders na vijf jaar om te verhuizen naar een nieuw pand. Ze krijgen dan een huurcontract en gaan daar financieel op vooruit.’

Commissielid Menko Wiersema (Progressieve Combinatie): ‘De gemeenten binnen Holland Rijnland moeten volwassenheid tonen door een duidelijk regionaal beleid op te stellen. Je moet als gemeente als onderdeel van de regio die durf en lef hebben.’ Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want voor veel gemeenten blijkt het water tot aan de lippen te staan. De Lange: ‘Er zijn zeker gemeentes die niet willen afboeken (op hun grondwaarde, JD), want dan raken ze onder water.’ Wiersema riep daarna op om een bouwstop van vijf jaar in te stellen voor kantoren binnen de regio Holland Rijnland. ‘Het wordt namelijk financieel alleen maar erger.’

Calimerogedrag bij gemeenten Holland Rijnland

NOORDWIJK – ‘De regio Holland Rijnland moet zich krachtig opstellen om tegenwicht te bieden aan de metropolen Den Haag / Rotterdam en Amsterdam.’ Deze oproep deden de leden van de commissie Regiozaken op donderdag 13 september.

Wethouder Gerben van Duin sprak over ‘Calimerogedrag bij deelnemende gemeenten binnen Holland Rijnland’ en liet weten: ‘Den Haag en Rotterdam hebben elkaar gevonden op economisch gebied en ten noorden van ons ontwikkelt Amsterdam zich. Hoe staat Holland Rijnland daarin; zijn we Calimero of moeten we allianties sluiten?’ Van Duin gaf de mening van het college: ‘Holland Rijnland moet uit de samenwerkingsverbanden halen wat er in zit. Het is belangrijk Holland Rijnland te positioneren en actief aan te geven wat de link kan zijn met de andere metropolen.’

Commissielid Menko Wiersema (Progressieve Combinatie) was het eens dat het regionale bestuursorgaan zich krachtig moet opstellen. ‘Maar de realiteit is anders. Er is een zoektocht naar agendapunten om de samenwerking in stand te houden. Heb het lef om te investeren in de regio, anders wordt je opgegeten!’ Zijn collega Mulder vulde aan: ‘Je moet (als bestuursorgaan, JD) sterk zijn op een beperkt aantal punten en daar stevig in staan. Als je voortdurend gaat zoeken wat je op de agenda gaat zetten, dan gaat het verwateren en krijg je agenda’s die vol slippen met allerlei onderwerpen die helemaal niet bij Holland Rijnland horen.’ Van Duin meende ook dat ‘agenda’s worden opgedikt’, maar vond dat dit geen goede zaak was. ‘Laten we stevig neerzetten wie we willen zijn: sterke gemeenten in Holland Rijnland, want we zijn een prachtige regio.’

Onzekerheid over onkosten

NOORDWIJK – De gemeente heeft nog geen idee hoe hoog de kosten zijn voor het uitvoeren van de Jeugdzorgwerkzaamheden. Deze mededeling deed wethouder Gerben van Duin tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken op donderdag 13 september.

Commissielid Menko Wiersema (Progressieve Combinatie) maakte zich zorgen over de financiële risico’s die de komende jaren op de gemeente af gaan komen. Hij doelde daarmee op de door de rijksoverheid door te voeren ‘decentralisaties’. Dat houdt in, dat de rijksoverheid taken als Jeugdzorg overdraagt aan de gemeenten. Van Duin: ‘Het is onbekend om hoeveel geld het gaat. We weten absoluut niet wat er wel of niet zal worden gesubsidieerd en we moeten eerst kijken hoe de decentralisatie gaat verlopen. Jeugdzorg vraagt om een grotere schaal, maar het is nog niet duidelijk welke instantie dit op zich gaat nemen. Maar het gaat geld kosten. Ik heb geen idee wat de financiële consequenties zijn voor het decentraliseren van Jeugdzorg.’

Volkshuisvestingsorganisaties zijn bange konijntjes

NOORDWIJK – ‘Het is teleurstellend dat dit jaar nog maar dertig woningen zijn gerealiseerd, terwijl er wel grote vraag is naar nieuwe woningen.’ Deze kritiek uitte commissielid Gerard Duijndam (VVD/JES) tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken op donderdag 13 september.

Wethouder Leendert de Lange gaf ook aan teleurgesteld te zijn. ‘We gaan intern sturen op de hardheid van de bouwprogramma’s. Het gaat er vooral om wat er wordt gerealiseerd. Offem-Zuid is daarin cruciaal. Maar de bedrijven staan niet meer in rijen van tien opgesteld om projecten te realiseren. Ik hoop snel die helderheid te kunnen geven over de invulling van Offem-Zuid en dat project stukje voor stukje tot uitwerking te laten komen.’

Hij vervolgde: ‘In Offem Zuid heeft een aantal partijen ook de eigen belangen. Ontwikkelaars zijn heel voorzichtig met het oppakken van nieuwe projecten, mede door uitdagingen voor het vinden van kapitaal om dat soort zaken ontwikkeld te krijgen. Voor Offem Zuid komen ontwikkelingen los, maar er zijn nog wat vragen.’ Tussen neus en lippen door informeerde de wethouder ook dat Ymere zich heeft teruggetrokken uit het bouwproject Noordwijkerduin.

Ook de Noordwijkse Woningstichting staat niet te springen om woningen te bouwen. De Lange: ‘Ook andere volkshuisvestingsorganisaties hebben de mogelijkheid om goedkopere woningen te bouwen, maar door debacles als Vestia gaat men dit soort projecten niet aan. Ze zitten als bange konijntjes in de koplampen aan het kijken. De sociale volkshuisvesters zijn heel terughoudend.’

Commissielid Menko Wiersema (Progressieve Combinatie) verzuchtte: ‘Is er geen enkele coöperatie meer die niet besmet is met vreemd geld, zodat wij goedkoop grond kunnen aanbieden waarop kapitaalkrachtige organisaties kunnen gaan bouwen?’ De wethouder: ‘Die ontwikkelende partijen worden nu ook gezocht. Ze komen een wethouder tegen die zegt: graag op die plek sociale woningen.’

Leo Kannerschool forse kostenpost

OEGSTGEEST – De kosten voor huisvesting van leerlingen op de Leo Kannerschool aan Curium – LUMC lopen veel verder op dan eerder gedacht. Daarom moet het college van burgemeester en wethouders op donderdag 20 september terug naar de gemeenteraad. Het gemeentebestuur moet voor de periode tot en met 2018 een extra krediet vragen van maar liefst 309.735 euro. Uit intern onderzoek bij Curium is namelijk gebleken dat veel meer ruimten worden gebruikt voor het onderwijs aan de leerlingen van de Leo Kannerschool. Hierdoor vallen de kosten veel hoger uit dan de vergoeding die de gemeente tot nu toe heeft betaald.

Dikke en dunne bandenVOORHOUT – Het zaterdagmiddagprogramma van de feestweek stond 15 september volop in het teken van het wielrennen. Van zeer jong tot oud pakten Voorhouters de tweewieler om hun fietskrachten te meten met de andere deelnemers. Het spits werd afgebeten door de kinderen vanaf zeven jaar (dikke banden race), waarna de tieners en volwassenen elkaar bevochten om de felbegeerde eeuwige roem.

Het publiek stroomde massaal toe naar de gerenommeerde KNWU wielerwedstrijd voor amateurs. Wielrenners uit het hele land streden tijdens deze 50 kilometer lange wedstrijd om de overwinning, waarbij ze maar liefst 35 rondes aflegden. Iets langzamer ging het tijdens de Rabobank Ronde van Voorhout, waarbij de Teylingse deelnemers van 16 jaar en ouder 25 rondes (36 kilometer) moesten fietsen.En terwijl de zon langzaam onder ging, vergaapte het publiek zich aan de – vaak uitbundig uitgedoste - deelnemers van het Solex rijden en het tandem rijden. Maar aan alle mooie dingen komt een eind. Op zondagochtend 00:01 uur sloot de kermis alle attracties en speelde coverband Ain’t no secret haar laatste lied. Heel Voorhout moet weer 358 dagen wachten op de mooiste feestweek van het jaar.


Gratis knuffels


VOORHOUT – Voor niets gaat de zon op, maar tijdens de braderie werden overal gratis knuffels uitgedeeld. Dit initiatief van de Australiër Juan Mann werd ook in het bollendorp warm omarmd. De gedachte erachter is, dat iedereen wel eens een knuffel verdient en nodig heeft. Een gratis knuffel kost niets en levert alleen genegenheid op. Voor meer informatie: http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4.

Handtekeningenactie tegen verhuizing

NOORDWIJKERHOUT – Jarenlang en soms zelfs tientallen jaren lang hebben ze onder begeleiding gewoond bij de GGZ Duin- en Bollenstreek, maar begin oktober dreigt voor 44 van hen het bericht te komen dat ze moeten verhuizen. De mensen met een psychiatrische aandoening kunnen niet voor zichzelf opkomen, maar ze trekken luid aan de bel. Met een handtekeningenactie hebben deze zwaksten van de samenleving donderdag 13 september geprobeerd om de Raad van Bestuur op andere gedachten te brengen.

De bewoners is jaren geleden toegezegd dat het moederbedrijf Rivierduinen een prachtig nieuw gebouw voor hen zou bouwen. Maar met de bezuinigingen die de rijksoverheid op Rivierduinen legt, en een verplichte vermindering van het aantal bedden, wordt dat nieuwe pand een utopie. De nieuwbouw zou een tekort van zes miljoen euro opleveren, maar blijven wonen in de huidige behuizing is ook geen optie, zo lijkt het. Daarom denkt de Raad van Bestuur serieus over na om de 44 bewoners naar andere locaties te verhuizen, waaronder een opvangplek in Oegstgeest.

Maar de bewoners zijn volledig overstuur en bang voor wat hen boven het hoofd hangt, zo laat een ervaringsdeskundige weten. ‘Het dorp is dichtbij, de winkels zijn vertrouwd en de winkeliers kennen mij. Ik voel me veilig in het dorp en kan mezelf zijn zonder nagewezen te worden.’ Een medebewoonster vult aan: ‘Als ik naar Oegstgeest moet verhuizen, raak ik angstig en voel me ontheemd. Ik heb te weinig geld om met het openbaar vervoer naar mijn familie en vrienden te gaan. Bovendien raak ik de bezoekvrijwilliger kwijt, die me nu wekelijks komt bezoeken.’

Andere cliënten maken zich zorgen over het wegvallen van hun vaste basis. Vaak hebben ze jaren nodig gehad om aan een nieuwe omgeving en nieuwe mensen te wennen. ‘We zijn niet gek, maar worden weer als stuk vuil behandeld. We hebben geen stem, maar willen een eigen vaste plek.’ Een ander, die al tientallen jaren in Noordwijkerhout woont: ‘Mij is vanaf het begin voorgehouden, dat ik in dit dorp mag blijven. Nu moet ik toch verhuizen.’

Miranda Cozijn is voorzitter van de Familieraad en ze neemt het voor de mensen op: ‘Veel van deze mensen durven al bijna niet naar buiten; je kunt het niet maken om hen naar Oegstgeest te laten verhuizen.’ Ze vreest dat enkele cliënten terugzakken in een psychose en pleit ervoor dat de Raad van Bestuur beslist om de huidige behuizingen flink op te knappen.

Carla Overkamp, bestuurssecretaris van Rivierduinen, laat namens de Raad van Bestuur weten dat nog niet is besloten dat de cliënten gedwongen moeten verhuizen naar Oegstgeest. Maar de sterk verminderde overheidssubsidie raakt de Rivierduinen wel. ‘En in het bijzonder de mensen die al langer bij ons in de zorg zijn. Vanaf volgend jaar nemen we minder mensen op en gaan meer ambulant werken. We zullen per cliënt moeten bekijken waar voor die cliënt het beste bed staat. Sommigen hebben heel intensieve zorg nodig, anderen minder intensief. We gaan voor een goede kwaliteit van leven.’

Schutterskoning schiet af


VOORHOUT – Nog eenmaal liet vertrekkend burgemeester Sander Schelberg zijn schiettalenten zien. De eerste burger was in 2010 al schutterskoning geworden van de Voorhoutse Vogelschietvereniging St Hubertus, en op de openingsdag van de kermis liet Schelberg nog eenmaal zien dat hij het schieten niet verleerd was. Nadat hij woensdag 12 september de kermis geopend had, liep de burgemeester gauw naar zijn favoriete attractie; de schiettent. Met een paar welgemikte schoten raakte hij de roos en kon hij een ‘schietfoto’ van zichzelf meenemen naar huis. Ongetwijfeld zal die foto vanaf 1 oktober als herinnering een mooie plek krijgen in zijn nieuwe woning in het Twentse Hengelo.

‘Vrijwillig mag vrijblijvend zijn’


LISSE – De alledaagse beslommeringen zijn voor veel mensen iedere keer weer een enorme uitdaging. In goede gezondheid is het geen probleem om de was te doen, te strijken, het tuinonderhoud of boodschappen te halen. Maar mensen met een fysieke of geestelijke beperking hebben hier de ondersteuning van een mantelzorger voor nodig. Aan de andere kant zijn er inwoners die best ‘wat voor een ander’ willen doen, maar zich niet willen verplichten om iedere week dezelfde avond of dagdeel paraat te moeten staan. Mantelplan is de organisatie die deze mensen met elkaar verbindt. De gemeente Lisse is de eerste organisatie in heel Nederland die opdracht heeft gegeven tot een proefperiode van een jaar. Eef Peelen legt uit wat Mantelplan precies inhoudt.

Peelen is jarenlang wijkbroeder geweest in de Poelpolder en merkte de veranderingen in de zorg op. In de jaren ’50 van de vorige eeuw was het heel normaal dat kinderen voor hun ouders zorgden als die op een leeftijd kwamen dat de beperkingen opspeelden. ‘Maar de wereld is ingewikkelder geworden; de kinderen hebben twee banen of wonen ver weg. Steeds meer moeten mensen gebruik maken van hun kennissen en naasten.’ Maar voordat mensen daadwerkelijk een ander om hulp durft te vragen, moet een forse drempel genomen worden. En hoeveel mensen die u kent wilt u inderdaad deze hulpvraag stellen? Peelen: ‘Mensen doen graag een beroep op het kringetje van vertrouwde mensen. Maar hoe bereik je ook mensen tot wie je niet zo dichtbij staat? Mantelplan neemt al het regelwerk uit handen. Wanneer iemand hulp nodig heeft met bepaalde werkzaamheden, dan kan die zich aanmelden. Vervolgens nemen wij contact op met de door de hulpvrager aangegeven personen. Die zeggen dan ‘ja’ of ‘nee’ tegen de hulpvraag. Op deze manier hoeven mensen geen lastige gesprekken te voeren over wat ze wel en niet wensen van de ander.’
Mantelplan werkt ook de andere kant op en legt contacten met onder meer buurtnetwerken en vrijwilligersorganisaties. Peelen: ‘We willen het onbenutte potentieel aanboren van vrijwilligers die zelf willen bepalen wat ze doen en wanneer. De potentiele vrijwilligers geven aan wat ze willen doen en op welke dagen en uren ze in principe beschikbaar zijn. Vrijwillig mag namelijk ook vrijblijvend zijn.’ De service waarbij mantelzorgers en hulpvragers met elkaar worden verbonden kost helemaal niets voor de gebruikers. De gemeente Lisse heeft een licentie gekocht om dit systeem te gebruiken. Peelen: ‘Er zijn ongetwijfeld veel mensen die iets willen doen voor een ander, zonder bij een bepaalde organisatie te moeten horen. Dat zijn dezelfde mensen die wel wat van hun vrije uurtjes ter beschikking willen stellen voor een ander. We streven ernaar dat vijfhonderd Lissers gebruik maken van www.mantelplan.nl en dat er groei zit in dit gebruik.’

Trefpunt viert tienjarig bestaan


WARMOND – Het Trefpunt bestaat tien jaar; een unieke mijlpaal waar veel vrijwilligers reikhalzend naar uitkijken. Het theater staat echter ook op een keerpunt, want de tijd is voorbij dat gemeentelijke subsidies tegemoet kunnen worden gezien. Vanaf volgend jaar moet Het Trefpunt zich volledig bedruipen met de inkomsten van de eigen voorstellingen.

Aan het begin van deze eeuw is de theaterzaal met 220 plaatsen gebouwd, nadat een brand een groot deel van het oude gebouw verwoestte. Nu is het pand voor alle verenigingen toegankelijk. Zo worden kinderen geëntertaind, oefenen balletgroepen hun pasjes en komen leden van hobbyclubs bij elkaar. Drie van de vrijwilligers zijn Irma Ooijevaar, Ans Vielvoye (beiden verantwoordelijk voor pers en promotie) en Ben van den Brom; de man van de techniek.

De laatste informeert: ‘De fusie van Warmond, Sassenheim en Voorhout zorgde ervoor dat het werk gaandeweg door de vrijwilligers werd overgenomen. De gemeente trok zich langzamerhand terug uit de werkzaamheden; die hele overgang is van nature gegaan.’ Alle drie hebben ze passie voor toneel, muziek en dans. Vielvoye vertelt over de reden waarom ze vrijwilliger is geworden: ‘Een heel leuke cabaretière trad op, maar omdat er een verkeerde poster hing, kwamen er maar heel weinig mensen. Ik stuurde een boze mail.’ Het hielp, lacht ze: ‘Ik werd direct gevraagd om vrijwilliger te worden.’

Veel bekende namen hebben Het Trefpunt al aangedaan, zoals Margriet Eshuijs en het Rosenberg Trio. Ooijevaar: ‘Sommige grote namen zijn hier klein begonnen. Maar de tijd dat we onbekend talent konden stimuleren,,ligt achter ons. Zonder subsidie geldt de marktwerking en daarom zoeken we bekendere namen en gaan activiteiten organiseren met anderen. Een voorbeeld hiervan zijn de culinaire jazzmatinees, waarvan de eerste op 30 september plaatsvindt.’

Over het vrijwilligerswerk: ‘Wij doen alles; zijn gastvrouw, maken programmaboekjes en zorgen voor ondersteuning. Maar de verenigingen die gebruik maken van het gebouw, moeten ook zelf de spullen opruimen. De drie halen herinneringen op aan de afgelopen jaren. Van den Brom: ‘Er was een artieste, Sara Kroos, die zat te vloeken op het podium omdat haar try out niet lekker liep. Maar met een fles wijn erbij ging het plots beter. En Sjaak Bral had een hele stapel kaarten met mopjes in zijn handen. Als het mopje niet beviel, gooide hij het kaartje weg.’

Over de toekomst stelt hij: ‘Het wordt niet gemakkelijk, want we moeten commerciëler worden.’ Vielvoye: ‘Maar we blijven positief en gaan er dit jaar keihard tegenaan. We zijn trots dat Het Trefpunt tien jaar draait en dat dankzij de vrijwilligers. Als er geen vrijwilligers meer zijn, gaat ook Het Trefpunt weg.’

Zwemvijfdaagse tegen kanker

VOORHOUT – Het Team Bollenstreek van Roparun zet een nieuwe activiteit op om geld binnen te halen voor de strijd tegen kanker. Tijdens de herfstvakantie, van maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober organiseren deze vrijwilligers de Ropaswim; een zwemvijfdaagse in het zwembad van de KTS (Leidsevaart 4a).

Het Team Bollenstreek is in de regio bekend vanwege haar jarenlange deelname aan de Roparun, waarbij duizenden mensen in groepen rennen van Parijs naar Rotterdam. Door het jaar heen staan de deelnemers op markten en evenementen om geld in te zamelen, maar het werd tijd voor een vernieuwende actie, zo laat Ton Suykerland weten.

‘In plaats van Roparun leek het ons goed om er Ropaswim van te maken: je zwemt dus tegen de ziekte kanker. Dit idee ontstond toen we in een busje op weg naar Parijs waren.’ De kinderen en volwassenen die aan dit evenement willen deelnemen, kunnen zich het beste snel aanmelden via www.ropaswim.nl. Het KTS-zwembad is vier banen groot, dus kunnen iedere avond tussen 17:00 uur en 19:00 uur maar maximaal veertig mensen een half uur lang zwemmen.

Om mee te doen, moet je minimaal in het bezit zijn van een zwemdiploma B. Iedere deelnemer betaalt slechts twee euro per dag per persoon en alle opbrengsten gaan naar het goede doel; de Roparun. De kinderen krijgen limonade en voor de volwassenen is er koffie of thee. Medailles liggen niet te wachten op de deelnemers, informeert Suykerland: ‘Die zijn veel te duur. Het geld is bestemd voor de strijd tegen kanker.’

Gedoemd om over te stappen

LISSE – De rechtstreekse busverbinding van Lisse naar Den Haag (lijn 89) verdwijnt vanaf 9 december. Busonderneming Arriva verzorgt vanaf die dag het busvervoer in de regio. Wat het bedrijf betreft, kunnen de buspassagiers beter vanuit Sassenheim met de trein naar Den Haag reizen.

Manager klantenservice O. van Drunen van Arriva informeert: ‘Bij de recente opening van het NS station Sassenheim hebben Lisse en Sassenheim de beschikking gekregen over snelle rechtstreekse railverbindingen met Leiden en Den Haag. De bus, die tot dan toe de hoofdverbinding bood, is daarmee tot aanvullend openbaar vervoer geworden.’

 In plaats van snelbusdiensten tussen de Bollenstreek en Leiden en Den Haag heeft Arriva de busverbindingen met station Sassenheim ‘geoptimaliseerd’ door elk kwartier een reismogelijkheid te bieden, met treinaansluiting van en naar Leiden / Den Haag. Van Drunen verwijst ook naar de spitssneldienst (lijn 250), die over de A44 naar Leiden CD rijdt. ‘Deze verbinding is primair gericht op werknemers en studenten met bestemming het Bio Science Park. Maar spitslijn 250 sluit op het Transferium ook goed aan op de lijnen 385 en 386 (respectievelijk de huidige Interliners 95 Noordwijk - Den Haag en 88 Oegstgeest - Den Haag).’

‘Wij laten niet met ons sollen!’

NOORDWIJKERHOUT – Laaiend zijn ze, de cliënten en het personeel van GGZ Duin- en Bollenstreek. Jarenlang is hen verteld dat ze op het voormalige BAVO-terrein een fraai nieuw onderkomen konden krijgen, met grote kamers en eigen badkamers. Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws van de overkoepelende organisatie Rivierduinen dat deze plannen vanwege geldgebrek niet doorgaan. Maar erger nog: de cliënten moeten gedwongen verhuizen naar Oegstgeest.
De 44 cliënten zijn mensen met een geestelijke stoornis, die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ze leven samen in groepen, met intensieve begeleiding en enkele van hen wonen al ruim dertig jaar in Noordwijkerhout. Contacten leggen met de buitenwereld is voor deze zwakste mensen van de samenleving heel moeilijk. De kerk, het buurthuis en de sportclub zijn zo ongeveer de enige locaties waar deze mensen (durven te) komen. Wie had dan ook kunnen denken dat een besluit van de Raad van Bestuur van Rivierduinen om hen te verplaatsen naar een nieuw gebouw in Oegstgeest, tot veel ophef kon leiden? Maar zowel het personeel als de cliëntenbelangenorganisaties en de Familieraad van GGZ Duin- en Bollenstreek nemen het voor de cliënten op. Eerder al plakte het personeel alle ramen dicht als protest en donderdag 13 september overhandigden de cliënten een handtekeningenlijst aan de leden van de Raad van Bestuur. Samen riepen ze: ‘Wij laten niet met ons sollen. Wij willen blijven in Duin en Bollen!’
De cliënten uit de gebouwen Beatrix en Langehorst op het voormalige BAVO-terrein, geven desgevraagd aan dat ze de vertrouwde winkels, pastoor, huisarts en psychiater moeten missen. ‘Ik woon al meer dan 34 jaar in Noordwijkerhout; dit is mijn houvast en plek’, verzucht een van hen. De kwetsbare mensen zijn angstig en gespannen, want ze vrezen dat ze ontheemd raken in een compleet nieuwe omgeving. ‘De vorige keer dat ik verhuisd ben heeft me jaren gekost om weer rust in mijn koppie te vinden.’ Miranda Cozijn is voorzitter van de Familieraad en ze is laaiend: ‘Het is onvoorstelbaar dat de Raad van Bestuur zo omgaat met deze meest kwetsbare groep van onze samenleving! Het gros van de mensen is beloofd dat ze altijd in Noordwijkerhout konden blijven. Je kunt het echt niet maken om hen naar Oegstgeest te laten verhuizen. Ze durven al bijna niet naar buiten en als ze nu naar een volledig andere gemeente verplaatst worden, raken enkelen van hen in de war, met een psychose tot gevolg.’
Ze roept de Raad van Bestuur op: ‘Een vertrouwde omgeving is voor deze mensen heel belangrijk. Door de bezuinigingen kan de nieuwbouw niet doorgaan. Daar hebben we wel enigszins begrip voor, maar zorg er dan voor dat de huidige gebouwen gerenoveerd worden. Laat deze mensen niet wegkwijnen in Oegstgeest!’

‘Besluit verhuizing gaat in overleg’

OEGSTGEEST – ‘Het klopt dat de nieuwbouw niet doorgaat, maar het is niet zo dat de cliënten gedwongen moeten verhuizen.’ Carla Overkamp, bestuurssecretaris van Rivierduinen, laat namens de Raad van Bestuur weten dat een besluit over de verhuizing nog niet is genomen.
Rivierduinen komt door overheidsbezuinigingen zes miljoen euro tekort voor de nieuwbouw; een reden om het besluit te nemen deze plannen te staken. Sterker nog, de organisatie krijgt niet alleen minder geld voor huisvesting, ook moet Rivierduinen het in de toekomst met minder bedden doen. Dat betekent dat het aantal mensen dat kan worden opgenomen, ook afneemt. Overkamp: ‘Dit raakt in het bijzonder de mensen die al langer bij ons in de zorg zijn, omdat ze al veel langer op hun locatie wonen.’
Een verhuizing van de huidige bewoners lijkt onvermijdelijk. ‘We zullen per cliënt moeten bekijken waar voor die cliënt het beste bed staat. Sommigen hebben heel intensieve zorg nodig, anderen wat minder. We nemen samen met de cliënt en de familie het besluit voor overplaatsing, waarbij ons doel is dat we voor een goede kwaliteit van leven en zorg gaan.’ Enkele jaren geleden is een andere groep patiënten uit Noordwijkerhout verhuisd naar Alphen aan den Rijn. Overkamp informeert dat deze mensen het nu enorm naar hun zin hebben. ‘Maar dat doet uiteraard niets af aan de emotie die de cliënten nu voelen.’
Die communicatie met de cliënten is blijkbaar niet optimaal geweest, want deze cliënten zagen zich genoodzaakt om via een handtekeningenactie aan de bel te trekken. Overkamp: ‘Een van de leden van de Raad van Bestuur heeft samen met de directie van GGZ Duin & Bollenstreek in ontvangst genomen. We gaan samen met deze directie kijken hoe we de communicatie tussen directie en de cliënten gaan verbeteren. Het is altijd belangrijk om goed te luisteren naar cliënten.’

Heerehof enorm populair

LISSE – Er is enorm veel belangstelling voor het nieuwbouwproject Heerehof. Nu de prijzen voor de ruime appartementen fors verlaagd zijn, is op bijna 20% al een optie genomen. Wonen in het centrum, inclusief een eigen parkeerplaats en een balkon met veel ruimte voor groen; wie wil dat nou niet?

Jens de Goeij van De Goeij Bouwadvies is enorm trots op de Heerehof. Vol passie praat hij over de appartementen met een omvang van 48 m2 tot 82 m2. ‘We hebben twee onafhankelijke taxateurs laten bepalen wat de waardes van deze appartementen zijn. Op basis van hun advies zijn de prijzen op bedragen vanaf 149.000 euro vastgesteld.’ De appartementen worden in de jaren ’30 stijl gebouwd, met een uniek aangezicht in hartje Lisse langs de Heereweg tussen Het Vierkant en de Kanaalstraat. Zo hebben ze allemaal mooie topgeveltjes en echte kwaliteitsdakpannen. Een aantal appartementen beschikt daarnaast nog over roedes in de kozijnen, een dakkapel of een loggia. Bijzonder is ook dat de appartementen inclusief een keuken worden opgeleverd.

Tevens meldt De Goeij: ‘De maandelijkse servicelasten zijn laag; slechts vanaf 62 euro. Met deze bijdrage aan de VVE wordt het onderhoud aan de buitengevel, dak en algemene ruimtes verricht. Daarnaast zijn de netto hypotheeklasten indicatief berekend vanaf slechts zo’n 489 euro netto per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie en de hoogte van de hypotheek. De Heerehof is inderdaad een geweldig project: wie zo’n waardevast appartement aan zich voorbij laat gaan, zal later eeuwig spijt hebben.

Voor vragen of een vrijblijvend gesprek met de heer De Goeij en een financieel expert: T: 0252 216 767, E: info@degoeijbouwadvies.nl of kijk op: www.heerehof.nl.

Neerleggen functie

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Taetske Visser – Danser (Puur Noordwijk) legt haar functie neer in het bestuur van Wijkvereniging De Zuid. Ze kan deze activiteiten niet meer combineren met haar werkzaamheden voor Puur Noordwijk. Sinds het vertrek van Hak van Nes heeft Visser namelijk het fractievoorzitterschap overgenomen.

Wijkvereniging op sterven na dood

NOORDWIJK – Als de wijkvereniging Auteurs- en Prinsessenwijk niet heel snel vrijwilligers vindt om de bestuurlijke activiteiten voort te zetten, dreigt het doek te vallen. Het aantal vrijwilligers loopt dermate snel terug, dat de resterende mensen het werk niet meer aan kunnen. Het bestuur ziet zich genoodzaakt om de wijkvereniging ter ziele te laten gaan. Een laatste redmiddel is nog een oproep van de gemeente aan de wijkbewoners om zich actief voor de buurt in te zetten. Als de bewoners hier geen gehoor aan geven, zal dit het einde van de wijkvereniging Auteurs- en Prinsessenwijk betekenen en ten koste gaan van het gemeenschapsgevoel.

Lik op stuk beleid voor hondenpoep


TEYLINGEN – Het hele jaar door controleren de boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun geliefde viervoeter oprapen. Maar een keer per jaar wordt dit onderdeel van de handhaving eens extra in het zonnetje gezet. Wethouder Kees van Velzen (CDA) deelde maandag 17 september sleutelhangers met poepzakjes uit aan hondenbezitters.

Het was een vriendelijk opgezette actie, maar met een serieuze betekenis: ‘We zijn streng maar rechtvaardig’, liet Van Velzen weten. ‘Hier in Teylingen zijn veel losloop- en uitlaatgebieden. Op behoorlijk wat plekken kunnen mensen gebruik maken van gratis zakjes en de eigenaren hoeven geen hondenbelasting te betalen. Maar wat hondenpoep betreft, voeren we een lik op stuk beleid.’

Het is echter niet zo, dat de hondeneigenaren er een poepzooi van maken, informeert boa Annette Kobes. ‘95% van alle hondenbezitters ruimt keurig op, maar een aantal diehards doet het niet. Als we het zien dat de mensen de uitwerpselen laten liggen, krijgen ze een bekeuring. Ook moeten de mensen een zakje bij zich hebben.’ De wethouder geeft desgevraagd aan, dat er geen plannen zijn om de paardenpoep aan te pakken. Ook aan de vele katten die overal rond lopen, in andermans tuinen hun behoefte doen en ontelbare vogels grijpen, wordt niets gedaan.