Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 januari 2013

‘Dit sloeg in als een bom

OEGSTGEEST – De gemeente heeft een slecht resultaat gehaald bij een mystery guest onderzoek van de Kamer van Koophandel. Met vijftien telefonische vragen en vijf emailverzoeken over ondernemersperikelen werden in totaal 26 gemeenten benaderd. Op basis van de kwaliteit van de antwoorden en de snelheid van reageren werd een overzicht opgesteld van beste en slechtst scorende gemeenten. Oegstgeest eindigde op de 20ste plaats.

Het is niet alles pek wat er glanst. Om met een positief bericht te beginnen: Oegstgeest kreeg een 8,4 als eindcijfer waar het gaat om het beantwoorden van de e-mails en behaalt hiermee een vierde plaats. Maar waar het gaat om het beantwoorden van telefoontjes en het ophelderen van vragen, staat Oegstgeest eenzaam onderaan. Met een abominabele 4,4 als eindscore. Het is heel opmerkelijk, omdat de gemeente juist met veel bombarie het TIP (Telefonische Informatie Punt) heeft geïntroduceerd. Dat zou de dienstverlening aan de inwoners sterk moeten verbeteren. Niet dus, zo blijkt uit het KVK-onderzoek.

Burgemeester Els Timmers, onder meer verantwoordelijk voor communicatie en dienstverlening, was geschokt toen ze de uitslag hoorde. ‘Het rapport sloeg bij mij in als een bom. De dienstverlening moet gewoon goed zijn. We gooien belastingen omhoog en vragen veel van de burger; die mag gewoon een goede dienstverlening verwachten.’ Ze vertelt over haar eigen ervaringen met het bellen met de gemeente: ‘Ik heb zelf ook heel lang aan de telefoon moeten wachten, het doorverbinden duurde heel lang. Ik vind dat heel vervelend.’

Met name de 4,4 doet pijn: ‘De telefonische beantwoording is gewoon niet goed en daar moeten we iets mee. De verantwoordelijke persoom komt met een plan van aanpak, want dit mag gewoon niet. Mensen zijn speciaal opgeleid om voor het TIP te werken.’ De burgemeester denkt dat ze wel weet hoe het komt dat er toch een laag cijfer is gekomen voor de telefonische dienstverlening. ‘Ik heb het idee dat de mensen teveel informatie geven. Nu zijn de mensen zo opgeleid, dat ze uitleggen hoe de aanvraag voor een bouwvergunning verloopt. Hierdoor duurt het langer voordat je telefonisch contact kunt leggen. Degene die belt met de gemeenten moet wachten tot het gesprek afgelopen is.’ Het afschaffen van de TIP is voor Timmers geen optie: ‘Ik wil dat de oplossingen uit de afdeling zelf komen, want dit soort verveligheden moeten we verbeteren. Maar dit soort rapporten brengt ons verder in het beter maken van de dienstverlening.’

29 januari 2013

Belastingtips over erfrecht


LISSE – Het KrantCafeLisse zat afgeladen vol met mensen die meer wilden weten over het erfrecht. En dan met name welke gevolgen deze wet voor hun en hun nabestaanden heeft. Notaris René Warmer gaf een presentatie over de belastinggevolgen en mogelijkheden om giften te schenken aan kinderen en nabestaanden.

Warmer informeerde onder meer over de schenkbelasting en erfbelasting: ‘Er bestaat een belastingtarief tot het ontvangen van een erfenis voor een bedrag van 118.254 euro en een tarief voor een erfenis met een hoger bedrag. Partners en kinderen betalen respectievelijk 10% en 20% belasting. Op kleinkinderen wordt respectievelijk 18% en 36% belasting geheven en de overige erfenisontvangers moeten 30% en 40% aan de belasting betalen.

De overlevende partner mag 616.880 euro vrijstellen voor de belasting; kinderen en kleinkinderen echter maar 19.535 euro. Voor zieke of gehandicapte kinderen is het erfbedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden: 58.604 euro. Ouders die van hun kinderen erven hoeven over de eerste 46.266 euro geen belasting te betalen.

Ieder jaar mogen ouders 5.141 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Eenmalig mag het zelfs 51.407 euro zijn voor kinderen tussen 18 en 35 jaar, mits dat bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een woning of en ongebruikelijk dure studie (waarvan de kosten minimaal 20.000 euro zijn).

28 januari 2013

Coalitie verdeeld over duurzaamheidsbeleid


OEGSTGEEST – De Nota Duurzaamheidsbeleid 2013 – 2017 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zorgde voor felle kritiek van twee van de coalitiepartijen. Het lijkt erop, dat de verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen zijn ambtenaren moet aansturen om de nota deels te herschrijven.

De oppositiepartijen waren vol lof over de nota, maar het verbale vuurwerk kwam van de VVD en LO. Commissielid De Ruijter (LO): We vinden de nota erg wollig. Het schept ook valse verwachtingen. De projecten die prioriteit hebben zijn niet helder onderbouwd.’

Commissielid Spaaargaren (VVD) miste informatie over de kosten van het duurzaamheidsbeleid. ‘De economische situatie waar we in zitten vraagt een heel scherpe blik om te kijken of zaken nodig zijn. Is het wel handig om verbeteringen aan het gemeentehuis nu al te starten. Het stuk zoals het nu voorligt is niet voldoende. We willen de nota veel beknopter, smarter en realistischer.’

Roeffen reageerde: ‘De munten ontbreken, maar de doelstelling is dat de projecten die sociaal rendement opleveren, als eerste van start te laten gaan. Dat is het sociale rendement.’ Hij werd echter door LO teruggestuurd naar de tekentafel: ‘De nota is niet voldoende, maar blijf wel doorgaan met efficiënter inkopen.’ Commissielid Kruidhof (PrO) hekelde zijn coalitiepartners: ‘Het is jammer dat twee coalitiepartijen deze nota op de lange baan schuiven. Dan hebben we na vier jaar praktisch niets gedaan.’ Fractievoorzitter Rob Braun (TO) rook zijn kans: ‘In de eerste vergadering ligt de coalitie al rollend over het tapijt.’

Commissielid past op anderhalf miljoen euro

OEGSTGEEST – De gemeente is op de vingers getikt door de Raad van State over het bestemmingsplan Rijnfront. Daarom moet de politiek een ‘2de partiele herziening’ realiseren voor 1 februari.

Commissielid Van Dijk (LO) constateerde dat de gemeenteraad op donderdagavond 31 januari een definitief besluit over deze ontwikkeling moet nemen. Ze stelde voor om ervoor te zorgen dat de gemeente de ‘fatale’ termijn niet overschrijdt. ‘Laten we het voorstel zoals die in de commissievergadering is goedgekeurd, alvast verzenden.’ Dit vonden de overige politici ook een goed idee. Commissielid Spaargaren (VVD) stelde: ‘In het slechtste geval kan dit ons 1,5 miljoen euro aan rentelasten en drie jaar vertraging kosten. Laten we niet op één dag anderhalf miljoen verspelen.’ Wethouder Wendelien Tönjann volgde het advies: ‘Laten we de brief morgen op de bus doen, onder voorbehoud van goedkeuring van raad.’

Groen initiatief

OEGSTGEEST – Enkele inwoners hebben grootse plannen voor het opzetten van een eigen energiecooperatie in het dorp. Marcus Rolloos sprak in tijdens een commissievergadering om de LEOO (Lokaal Energie Opwekker Oegstgeest) te presenteren. Hij vertelde over de plannen van de initiatiefnemers: ‘We gaan de komende maanden één of meerdere elektrische flexauto’s realiseren; die komen onder meer bij Duinzicht te staan. Mensen die lid zijn van de cooperatie kunnen hier zakelijk en privé gebruik van maken. We gaan zonnepanelen inkopen of bij een ROC laten produceren. Die kunnen op de daken van de huizen geplaatst worden, maar ook zorgen voor een duurzame oplossing voor het MEOB terrein. Hier zou je de lokale economie mee kunnen stimuleren. We kunnen de brug slaan tussen zonne-energie, elektrische auto’s en waterstof.’ De raadsleden waren enthousiast en dachten mee. Commissielid Kruidhof (PrO) wilde weten of de LEOO zich ook wilde inzetten voor het ophalen van het gft-afval. Fractievoorzitter Braun (TO) suggereerde het inzaaien van ‘olifantengras om daar biobrandstof mee op te wekken.’ Rolloos oordeelde echter: ‘Het rendement van zonnepanelen en windmolens is hoger dan gras.’

Pluim voor Tönjann

OEGSTGEEST – In haar eerste commissievergadering van het nieuwe college kreeg wethouder Wendelien Tönjann niet alleen kritiek te horen. Commissielid Kruidhof (PrO) deelde ook een vette pluim uit.

Fractievoorzitter Rob Braun (TO) wees Tönjann erop dat de uitvoering van de werkzaamheden op het Boerhaaveplein nog altijd niet afgerond zijn. ‘Putten zijn verzakt en sluiten niet goed aan op de bestrating. Die bestrating is in abominabele kwaliteit uitgevoerd.’ Fractievoorzitter Marien den Boer (CDA) wilde weten wanneer de straten in Buitenlust worden opgeknapt. Tönjann liet weten dat ze de kwestie van het Boerhaaveplein gaat nakijken. Over Buitenlust: ‘Het eerste kwartaal van dit jaar gaan we met de buiteninrichting van start. De riolering moet eerst wat zakken voordat we kunnen gaan aanleggen. De permanente bestrating zal wat langer duren.’ De pluim kwam dus van Kruidhof: ‘Mijn complimenten aan de ambtenaren die wegen en fietspaden schoon houden van sneeuw. Kan de pers hier ook over schrijven?’ Bij deze dus.

Plezier met hanggliden


VOORHOUT – De sneeuw zorgde voor vele mooie plaatjes. Deze hangglider aan de rand van Voorhout was wel heel bijzonder. De plek waar over enkele jaren honderden huizen moeten staan en de noordelijke randweg wordt gerealiseerd, is nu nog een speelgebied voor een vader die aan zijn twee kinderen toont hoe geweldig het hanggliden is.

Popkoor in Paradiso

VOORHOUT – Het Popkoor Goed Gestemd bestaat nog geen jaar en heeft nu al een bijzonder optreden achter de rug. Vorige week zaterdag reisden de 55 koor- en bandleden af naar de poptempel van Nederland: Paradiso. Daar nam het popkoor deel aan de Korendagen; dat weekend lieten 140 koren een deel van hun repertoire horen. Het eenjarig bestaan van het koor wordt op 6 maart gevierd met een concert. Voor meer informatie: popkoorgoedgestemd@gmail.com.

Sportsubsidie ook voor tijdelijke arbeidsmigranten

HILLEGOM – Ook tijdelijke arbeidsmigranten mogen subsidies krijgen om te gaan sporten. Een voorstel van CDA, Bloeiend Hillegom en VVD om hier van af te zien, werd door de drie partijen ingetrokken.

Ze ondervonden krachtige verbale weerstand van PvdA, D66, BBH en Hillegom Progressief. Ook wethouder Kleijheeg was fel in zijn kritiek op het amendement. Onderwerp van gesprek was de beleidsnota Gezondheid en Sportstimulering. Gemeenteraadslid Van Trigt (CDA) vond dat het geld om sporten te stimuleren alleen voorbestemd moest zijn voor de ‘eigen’ inwoners. Hij stelde: ‘Als we geld gaan besteden aan mensen die maar een deel van het jaar in Hillegom zijn, dan krabben we ons even achter de oren. We besteden het geld liever aan de groepen die het hele jaar in Hillegom verblijven. Gebruik het geld voor jongeren die permanent in Hillegom wonen.’

Raadslid Van Dijk (PvdA) was het er niet mee eens: ‘Ook tijdelijke inwoners maken deel uit van onze samenleving. Veel tijdelijke arbeidsmigranten blijven gewoon uiteindelijk hier wonen.’ Snuif (D66): ‘We willen dat ook mensen die hier tijdelijk wonen, zich ook welkom gaan voelen. Die mensen hebben vaak niet veel geld.’ Gemeenteraadslid De Jong (BBH) wees op het historisch besef: ‘Drempels worden opgelegd voor mensen die zich hier tijdelijk willen huisvesten. De indieners trekken geen les uit de ervaringen die we hebben gehad in de jaren ’60 en ’70.’

Zijn collega Van Vliet (Hillegom Progressief) was het hier mee eens: ‘We gaan mensen uitsluiten voor openbare sportmogelijkheden, die over het algemeen al wat minder gezond zijn. Dan zijn we op termijn ook veel meer kwijt aan (ziekte)kosten, als ze nu te weinig mogelijkheden krijgen om te bewegen.’ Wethouder Kleijheeg was fel: ‘We moeten toch geen boa in het leven roepen om te handhaven of mensen wel terecht gebruik maken van sportvoorzieningen. Dit gaat dwars in tegen de reintegratie en het samen doen van dingen. Lang leve de verschillen. Dan zitten we straks niet met Poolse tweede generatiejongeren die niets van ons moeten hebben.’

Van Trigt sputterde nog tegen, ‘Het was puur de bedoeling aan te geven dat we liever het budget van 77.000 euro niet besteden aan mensen die hier maar tijdelijk zijn’, maar de drie partijen zagen het zinloze van het vasthouden aan hun standpunt en trokken ze hun amendement in.

Strop dreigt voor gemeente

HILLEGOM – Door de opheffing van het btw-compensatiefonds, staat de gemeente een grote financiële strop te wachten, zo werd onlangs bekend.

Dit bevestigde wethouder Kleijheeg tijdens een politieke bijeenkomst, als antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Van Haaster (VVD). Vanaf 2015 mogen gemeenten van de rijksoverheid namelijk niet meer de btw verrekenen. En dat heeft gevolgen, informeert Kleijheeg: ‘We zijn bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van het afschaffen. We maken ons zorgen, want Hillegom is een regiegemeente en deze afschaffing heeft consequenties.’ De precieze financiële consequenties worden pas bekend in 2014 als de kadernota behandeld wordt.

Het is een precair onderwerp, want onlangs nog kreeg de gemeente een groot compliment over de staat van de financiën. Maar met het afschaffen van de btw-verrekening dreigt een strop van in ieder geval honderdduizenden euro’s, zo niet miljoenen euro’s. En de vraag is hoe lang het elastiek gerekt kan worden.

Fish only please

Visrestaurant ‘t Crabbetje

A restaurant with only fish on the menu; it is unique in the historic city of Leiden and well worth a visit. The formula is very successful; after many years of hard work, Visrestaurant ‘t Crabbetje has even set up a second restaurant in Delft.

The secret of ‘t Crabbetje is, that they only serve fresh fish. Based on his years of experience, the owner Martijn van der Wouden knows how to purchase the right quantities of the various types of fish. The guests enjoy the dishes a la carte or with a three course menu; up to their desire. ‘We noticed that guests like to taste several types of recipes on our menu. Therefore, we have introduced the ‘Chefs proeverij’ (tasting by the chef cook) as well as a more luxurious version where we serve lobster.’

The true fish lover knows, that fish needs to swim. A fine collection of perfect wines has been sorted to meet the demands of the guests. Also, after the main course, the guests can always choose between a sweet ‘afsluiting’ (finishing) or a cheese tray.

The staff has worked very hard over the December holidays to renovate the entire restaurant. Therefore, in January restaurant ‘t Crabbetje celebrated its first lustrum in a completely redecorated outlook. But the guests can continue to observe the open kitchen, so that they know how their meal is prepared.

Last but not least, the personal service is superb; every new guest is warmly welcomed by one of the staff and guided to one of the well-decorated tables. Don’t worry on having to leave after a certain period of time, because every table has been reserved for the same (group of) guest(s). ‘We don’t work with several shifts per evening; your table remains your table’, informs Van der Wouden.

Due to the popularity, it is highly recommended to make reservations, especially in the weekends. The opening hours are: Tuesday – Sunday from 18:30 hours until closing time. For more information: Visrestaurant ‘t Crabbetje, St. Aagtenstraat 23, 2312 CA Leiden, T: 071 512 8846, W: www.crabbetje.nl.

‘Als u écht lekker wilt eten’

Restaurant Surakarta

Noordeinde 51 – 53, 2311 CB Leiden, T: 071 512 3524

Wanneer een restaurant al ruim dertig jaar bestaat, dan weet je dat dit alleen kan, omdat het personeel zich volop en met passie inzet voor de gasten. Restaurant Surakarta onderscheidt zich niet alleen door haar gerechten van Indonesische specialiteiten, ook levert de zaak extra diensten, zoals een afhaalservice, bezorgdienst en catering voor partijen en evenementen.

Eigenaar Bart de Boer nam de zaak acht jaar geleden over en hij spreekt vol lof over het restaurant, zijn ‘kokkies’ en het personeel. ‘De kokkies verzorgen de gerechten zoals die gemaakt worden op Midden – Java. Dus wat zoeter en milder van smaak.’ Het restaurant met 42 zitplaatsen is dan ook populair bij de etensgenieters in de wijde regio. En dat komt niet alleen door de speciale gerechten waar uit gekozen kan worden. Natuurlijk biedt Surakarta de klassieke rijsttafels aan, maar probeer eens de Gulai Kambing; in kerrie gekruid geitenvlees, geserveerd met witte rijst en diverse groenten. Of wat dacht u van de Sambal Goreng Hati (heerlijke gekruide en gebakken kippenlevertjes, geserveerd met witte rijst en diverse groenten). De echte kenners kiezen ook voor de Ikan Bali (in bananenblad gestoomde makreel, geserveerd met witte rijst en gemengde groenten in kokos).

De weekspecialiteit is ook populair: de kokkies bepalen iedere maandag welke smaakverrassing ze aan de gasten zullen aanbieden. En als je aan tafel zit tussen de Indonesische decoraties en Wajangpoppen, genietend van de Indonesische muziek, vergeet je al gauw dat je in Leiden bent en waan je jezelf in Oosterse sferen. Wie echter minder tijd heeft om uitgebreid te genieten, kan zijn gewenste bestelling zelf afhalen en krijgt dan nog 10% korting ook.

Dankzij de Surakarta express kunnen de Indonesische gerechten ook thuis bezorgd worden; dagelijks tussen 17:00 uur en 21:00 uur, zonder afleveringskosten en in de hele regio. De Boer: ‘Alle gerechten zijn dagvers en worden in speciale thermoboxen bezorgd, zodat ze vers en op temperatuur gehouden worden. Afhankelijk van de drukte is een bestelling binnen een uur bezorgd.’

Surakarta Catering is al een waar begrip geworden bij bedrijven en particulieren. Wie wel een feest wil organiseren, maar geen zin heeft om van tevoren vele uren in de keuken te staan, vraagt Surakarta om deze taken over te nemen. De Boer: ‘We bereiden alles voor en bezorgen het eten op de gewenste locatie. Inclusief catering, buffetmateriaal en – indien gewenst – borden met bestek. Ook geven we tafelkleden en decoratiemateriaal in bruikleen en zelfs bieden we de mogelijkheid dat een van onze dames achterblijft voor de bediening en het uitserveren.’

Voor meer informatie: www.surakarta.nl.

‘We zitten in een positieve flow’

BILDERDAM – Het dierenhotel Pocahondas (Poes, cavia, hond, andere soorten) wil in november verhuizen naar Nieuw Vennep. Na jaren veel negatieve energie gestoken te hebben in het soebatten met klagende buren, hebben eigenaren Kees en Rita de Vos het verhuizingbesluit genomen. ‘Wij kiezen niet voor het gelijk, maar voor ons geluk.’

Onlangs maakte het college van burgemeester en wethouders bekend, dat het dierenhotel tot 1 januari 2014 de tijd krijgt om aan de strengere milieu- en geluidsnormen te voldoen. Maar de eigenaren maken gebruik van de ‘ruimte voor ruimte’ regeling. Ze verkopen hun bedrijf en mogen daar voor in de plaats vier woningen bouwen. Het dierenhotel verhuist naar Nieuw Vennep (Venneperweg).

Rita de Vos (53) is blij dat het bedrijf een jaar de tijd krijgt om de overgang goed te voltooien. ‘We willen echt vertrekken, want het is niet leuk dat we als ondernemer zoveel beperkingen opgelegd krijgen, door het nieuwe vergunningenstelsel van Kaag en Braassem.’

Met het vertrek van Pocahondas verdwijnt een familiebedrijf dat hier al ruim honderd jaar gevestigd is. Generaties leerlingen hebben hier stage gelopen en ook worden mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. De eigenaresse: ‘Het bedrijf is onze passie, maar van dat blijven strijden word je heel moe. We zitten nu echter in een positieve flow en bouwen een nieuw dierenhotel in Nieuw Vennep, dat onze jongste dochter later gaat overnemen.’

Zijn de eigenaren na het acht jaar weerstaan van klagende buren niet gewoon weggesard? De Vos reageert: ‘Ik had een heel wijze schoonvader die zei: “Laat een ander het maar winnen, zolang je zelf niet verliest”. Als wij een mooie nieuwe plek hebben gevonden, hebben we niet verloren. Wij gaan niet voor ons gelijk, maar voor ons geluk.’

Cees Verburg kondigt afscheid aan

LISSE – Onlangs werd bekend gemaakt dat Cees Verburg geen voorzitter meer wil zijn van de commissie Regionale Zaken. De man die al vijf raadsperiodes actief is geweest in de lokale politiek antwoordt op de vraag of hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nog door wil gaan: ‘Dit is de laatste periode voor mij.’

Eigenlijk was de bedoeling, dat Verburg al wat eerder een stapje terug zou doen; zijn beoogd opvolger was Miriam Timmer. Dit gemeenteraadslid werd echter zwanger en koos ervoor uit de politiek te stappen. Maar vanaf maart 2014 is het echt genoeg geweest, informeert Verburg. Het is nog niet bekend wie de nieuwe fractievoorzitter wordt, want ook de overige D66-raadsleden moeten nog aangeven of ze definitief door willen gaan. Verburg heeft er alle vertrouwen in, dat D66 in Lisse de komende jaren zal floreren: ‘We hebben al talenten in de steunfractie die zich kunnen gaan inzetten.’

Accountant bezorgd over twijfels

LISSE – De twijfels die gezaaid zijn over de handelwijze van de gemeentelijke accountant Deloitte, heeft gezorgd voor onrust. Bij de accountant zelf.

Accountant Killeen heeft een verzoek ingediend om tijdens een commissievergadering vragen te beantwoorden over de handelwijze van Deloitte. Het zou zelfs kunnen, dat de accountant voor zijn aanwezigheid niet de gebruikelijke vergoeding van 1.500 euro vraagt. Raadsgriffier Ben Blonk liet althans maandag 15 januari tijdens de vergadering van het presidium weten: ‘Ik ga ervan uit dat hij dit gratis doet.’ De accountant wordt uitgenodigd voor de commissievergadering Maatschappij en Financiën van woensdag 13 februari.

Avondje politiek

LISSE – Inwoners die geïnteresseerd zijn in de politiek en al dan niet sluimerende ambities hebben om gemeenteraadslid te worden, krijgen donderdag 7 maart hun kans. Dan organiseert burgemeester Lies Spruit een informatieavond, waar de aanwezigen te horen krijgen, hoe het politieke werk georganiseerd is en wat het betekent om gemeenteraadslid te zijn.

Tijdens de vergadering van het presidium op maandag 15 januari werd nadrukkelijk afgesproken, dat deze avond niet bedoeld is om politieke zieltjes te winnen. Van iedere politieke partij zal slechts één afgevaardigde officieel vertegenwoordigd zijn en de petjes, pennen en papieren met partijlogo’s blijven thuis.

Raadsgriffier Ben Blonk, die op 31 januari afscheid neemt, lichtte toe: ‘Het gaat er om dat mensen objectief informatie krijgen over de politiek. Niet over de politieke partijen.’ Ook via de sociale internetpagina’s worden met name jongeren opgeroepen hun gezicht te laten zien. Bij een vergelijkbare bijeenkomst in Schagen kwamen veertig mensen opdagen. De gemeente hoopt op een vergelijkbare opkomst.

Ook steunfractieleden gaan digitaal

LISSE – De Gemeente bespaart de komende jaren flink op haar uitgaven aan papiergebruik. De gemeenteraadsleden en journalisten ontvangen al lang de raadstukken niet meer op papier. Maar over dit voorrecht beschikten nog wel de 35 (!) steunfractieleden van de verschillende politieke partijen. Aan deze situatie komt een einde; raadsgriffier Ben Blonk vroeg de leden van het presidium op maandag 15 januari om toestemming. Voortaan ontvangen de steunfractieleden de commissie- en raadsstukken niet meer op papier, maar krijgen ze een emailmelding. Vervolgens is het aan hen om de stukken te lezen op de gemeentelijke website.

Voorzitter Verburg zwaait af

LISSE – Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) stopt als voorzitter van de commissie Regionale Zaken. Hij doet dit ‘om persoonlijke redenen’, zo werd tijdens de vergadering van het presidium op maandag 15 januari bekend gemaakt. Verburg zal de vergadering van dinsdag 12 februari nog voorzitten en dan draagt hij de hamer over aan zijn opvolger. Dit wordt waarschijnlijk de huidige vice-voorzitter en winnaar van de Ine Elzingaprijs voor de ‘Politicus van het Jaar 2012’ Cees Ruigrok (Nieuw Lisse).

André Kuipers spreekt voor topondernemers

NOORDWIJK – Astronaut André Kuipers is woensdag 28 maart eregast bij een symposium voor ‘topbedrijven uit de voedselindustrie’. Hij zal als spreker uitweiden over zijn ervaringen met voedsel in de ruimte. Ook zien de bezoekers de nieuwste ruimtevaarttechnieken, die nu in de voedselindustrie gebruikt worden. Alleen topmanagers zijn uitgenodigd voor deze door het Noordwijkse technologiebedrijf Cosine opgezette bijeenkomst.

Vanuit de ruimte wordt door ‘remote sensing’ onder meer de dikte van het poolijs gemeten. Deze zelfde technologie wordt sinds kort ook gebruikt om de kwaliteit van producten door de verpakking heen te meten. Kuipers laat weten: ‘Geen innovatie, zonder inspiratie. Ruimtevaart blijft een drijvende kracht voor innovatie en het is goed te merken dat die technologie ook op aarde zijn weg vindt.’ Als voorbeeld noemt hij een speciaal voor het International Space Station (ISS) gemaakte 3D-camera, waarmee nu onder meer knieoperaties van afstand gevolgd worden. Tweesterrenkok Onno Kokmeijer spreekt die dag over ‘voedsel met sterren’.

Ladies Circle Voorhout zoekt uitbreiding

VOORHOUT – De Ladies’ Circle is een groep vrouwen, die door middel van allerlei acties geld inzamelt voor (lokale) goede doelen. Veel mensen kennen deze club van de bloemenverkoop tijdens de intocht van de avondvierdaagsewandelaars. Ook zamelen de dames geld in voor onder meer het Ronald McDonald huis in Leiden en de Voedselbank Teylingen.

Enkele van de vijftien vrouwen worden binnenkort 45 jaar en dat is de maximum leeftijd om betrokken te zijn bij de Ladies’ Circle. Daarom wordt op 11 februari een informatieavond gehouden voor geïnteresseerde nieuwe leden. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via: lc44@ladiescircle.nl. Door heel Nederland zijn ruim zeventig Circles actief.

Zwammers nemen Voorhout door de mangel

VOORHOUT – Alleen mensen van wie de namen tijdens het kuipzwammen van zaterdag 26 januari genoemd werden, doen er toe in het Bokkendorp. Maar veel mensen waren tegelijkertijd maar wat blij dat ze dit jaar niet genoemd werden door één van de vijf kuipzwammers. Wat in de moderne taal ‘stand up comedy’ heet, is in Voorhout al jaren het meest populaire onderdeel van het carnaval. Het enige minpunt was, dat er zo weinig zwammers waren; met vijf mannen (geen vrouw), een absoluut dieptepunt. Maar van de zwammers die wel meededen, stak Stephan Hoogink er met kop en schouders bovenuit. Bij zijn tweede deelname veroverde hij zowel de publieksprijs als de juryprijs.
Na het benoemen van Henk Vink tot ‘De Grote Bok’, het tweemaal zingen van het Voorhouts Volkslied en twee optredens van de Dansmariekes, beet zwammer John Voordouw, alias Glibbertje, het spits af. Hij roemde wethouder Leo van der Zon om zijn positie als ‘op een na invloedrijkste man van de Bollenstreek’ en vroeg waarnemend burgemeester Van Kampen om met de gemeente te TROUWEN: Teylingen Regeren Overeenkomstig Uw Waarden En Normen. Van Kampen accepteerde de bos bloemen met een lach. ‘Dat is dus een ja!’ Glibbertje vergeleek het nieuwe, blauwgekleurde, café Cheers met het smurfenhuis en wees de elf mannen aan die een geslachtsdeel van minder dan zes centimeter hebben; ‘Ze dragen allemaal een steek!’ Door bezuinigingen moest de bibliotheek verhuizen naar een voormalig Blokkerwinkeltje: ‘Het boek ‘Vijftig tinten grijs hebben ze daar niet: dat is veel te groot en te dik.’
Rene van der Horst introduceerde zich als Ko de Plukboswachter. Hij klopte zichzelf op de borst voor het afgelopen jaar realiseren van een zestal fruitbomen in het dorp. De naam van het nieuwe dorpscafé kon hem niet bekoren: ‘Waarom heet die tent nou Cheers? Dat gaat nergens over; hoe origineel kun je zijn?! Er zijn 64 kroegen in Nederland die Cheers heten: van Kerkdriel tot IJmuiden.’ Na de pauze applaudisseerde het publiek voor Stephan Hoogink die de walk of fame naar het podium maakte. Dat bleek echter zijn dubbelganger (tweelingbroer) te zijn. De echte kuipzwammer nam snel zijn plaats in de ton in, om te suggereren aan Jos Hoek dat hij zijn naam moet veranderen in Jos-T. ‘Dan kan Kleintje Pils voortaan de Jostieband heten.’ Hij nam het publiek mee op een denkbeeldige kroegentocht, waarbij hij menig eigenaar herkenbaar persifleerde. ‘Het leven is net als Lucille Werner; het kan raar lopen’. Hij stal de harten van het publiek door odes te brengen aan Ton Veenhof (voormalig mede-eigenaar van café Boerhaave). Driehonderd mensen zongen op de muziek van Ghostbusters: ‘Who you gonna call? Ton Veenhof!’
Jan Regeer deed voor de 18de keer mee en is daarmee recorddeelnemer. Hij had een oplossing voor de crisis: ‘Help elkaar; koop Voorhoutse waar’. Op zijn Haagse wijze bekritiseerde hij de gemeentelijke plannen om afvalbakken te verwijderen, zodat het zwerfvuil tegengegaan kan worden. ‘Zet dan ook maar de deur van je huis open, dan neemt het aantal dieven af.’ Traditioneel moest ook zijn vrouw het ‘ontgelden’. ‘Er is een epidemie aan echtscheidingen, maar ik heb het ook erg. Ik ben door de crisis de helft van mijn kapitaal kwijt én ik heb mijn vrouw nog. Toch lopen we nog steeds hand in hand over straat. Anders duikt ze namelijk iedere winkel in.’
De winnaar van vorig jaar Bert Pilaszek vertelde verheugd dat hij opa was geworden. ‘Het kind lijkt precies op mij, maar de artsen zeggen dat dit ook nog wel goed komt.’ Het plotse vertrek van voormalig burgemeester Sander Schelberg kon hem niet bekoren: ‘Schelberg vond het zó jammer dat hij wegging. Ja ja, eerst solliciteren en dan op de dag van je benoeming weggaan naar Hengelo.’ Hij wees het publiek erop dat in het dorp maar liefst 13 zaken voor belegde broodjes waren en prees de nieuwe burgemeester Van Kampen: ‘Ze is zelfs al beschermvrouwe geworden. Van St. Hubertus is zij het enige lid zonder een lid.’ Op de kerstmarkt komt dit jaar geen levende kerststal meer, wist Pilaszek: ‘Het is in Voorhout onmogelijk om drie wijze mannen, een betrouwbare timmerman en een maagd te vinden.’ Na het tellen van de stemmen werd Stephan Hoogink door de jury unaniem aangewezen als winnaar en ook was hij de beste volgens het publiek. Een staande ovatie was zijn deel.

Voedselbank opent opslagcentrum

NOORDWIJK – De Voedselbank opende donderdag 10 januari haar eigen opslagcentrum in het DPO-gebouw. Het doorknippen van het lint gebeurde door de gemeenteraadsleden Diane Zandvoort-Hoppezak (LN/WNW) en Jan de Ridder (CDA). Zij dienden vorig jaar een motie in om deze ruimte van het gebouw voor de Voedselbank te reserveren en die motie werd unaniem aangenomen door de raad.

Er waren dus alom tevreden gezichten en De Ridder glunderde: ‘Ik hoop dat jullie nog heel lang hier zullen blijven.’ Hij deed een oproep aan de mensen om een koelbox, koelkast of vriezer te doneren voor de Voedselbank. Wethouder Gerben van Duin voegde hier aan toe: ‘Eigenlijk zijn dit de lintjes die je niet zou willen knippen, want je wilt dat iedereen goed te eten heeft. Maar voorlopig zullen we de Voedselbank nodig hebben, vrees ik.’

Burgemeesters verbaast over vertrek Franssen

STREEK – De aankondiging van Commissaris van de Koningin Jan Franssen dat hij later dit jaar op zal stappen, heeft de bestuurlijke machthebbers niet onberoerd gelaten. De burgemeesters van de Bollendorpen, waarvan Franssen het liefst ziet dat deze zo snel mogelijk fuseren, geven hun reactie op het vertrek van de Commissaris. Aan alle eerste burgers is gevraagd of Franssen’s vertrek van invloed zal zijn op de raadsconferentie die op 14 februari zal plaatsvinden.

Burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen (Teylingen) was verrast door het vertrekbericht. ‘De commissaris heeft, zoals we de heer Franssen kennen, wel een mening over de samenwerking in onze streek en hij heeft dit ook duidelijk gemaakt in het krantenartikel rond de jaarwisseling. Dit staat los van de raadsbesluiten die de gemeenteraden in onze streek hebben genomen. Zij willen met elkaar in gesprek over de toekomst van de Bollenstreek en de raden van Noordwijk Hillegom, Lisse en Teylingen hebben uitgesproken dat er intensiever samengewerkt zou moeten worden.’

Burgemeester Jan Pieter Lokker (Noordwijk) is kort in zijn reactie: ‘Noordwijk respecteert ten volle het besluit van de Commissaris van de Koningin. Zijn besluit heeft geen effect op het voornemen van de gemeenteraden om op 14 februari met elkaar de discussie te voeren over de inhoudelijke opgaven van de Duin- en Bollenstreek.’ Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) is spraakzamer: ‘Het is begrijpelijk dat de heer Franssen na dertien jaar Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland geweest te zijn, nu iets anders wil gaan doen. Hij heeft met de benoeming van vier waarnemend burgemeesters in de Bollenstreek een impuls gegeven aan de gesprekken over het intensiveren van de bestaande samenwerking in de streek. De intensivering van die samenwerking zal ook doorgaan nu hij zijn vertrek heeft aangekondigd. Op het al dan niet fuseren van gemeenten in de Bollenstreek is zijn vertrek niet van invloed. Dat is een zaak van de gemeenten zelf.’

Burgemeester Lies Spruit (Lisse) stelt: ‘Het waas een moedig en waarschijnlijk ook een moeilijk besluit. Hij is zeer verknocht aan zijn provincie Zuid Holland. Voor de raadsconferentie zou het niet uit moeten maken. De gemeenteraden komen bij elkaar omdat ze vooral zelf vinden dat er afspraken over strategische samenwerking gemaakt moeten worden. Daar zijn ook steekhoudende reden voor (economie, bezuinigingen). De commissaris is wel een vasthoudende aanjager gebleken, maar de regio zal het zelf moeten doen!

Jan Broekhuis (Hillegom): ‘Franssen’s vertrek is geen onderwerp geweest of situatie dat dit aan de orde zou komen. Ik ben anderhalf jaar geleden gevraagd mee te doen en heb mogen constateren dat deze Commissaris naar mijn idee terecht vindt, dat er in Zuid-Holland wel erg veel kleine gemeenten zijn. Ik kan hem volgen in zijn initiatieven om schaalvergroting na te streven. Wetende dat eerdere pogingen niet gehaald zijn, wilde hij de thermometer in de regio steken om te kijken of het klimaat nu wel haalbaar zou zijn. Ik kan me niet voorstellen dat gemeentebesturen die serieus met deze problematiek bezig zijn, aanleiding zien in het vertrek om de voorgenomen stappen niet op te volgen. Dat zou een heel raar zwaktebod zijn van de Duin en Bollenstreek.’

Ganzen moeten weg

LISSE – Een groep ganzen zorgt voor zoveel overlast op de dijk tegenover Noorderkroon, dat zij verwijderd moeten worden. Daarom schakelt de gemeente het bedrijf Hofganzen in, om deze dieren ‘diervriendelijk te vangen, op te vangen en te verzorgen’. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 8 januari.

Het gaat om een groep ganzen van 31 exemplaren. Ze vinden de locatie tegenover Meer en Duin onder meer erg plezierig, omdat er één bewoner is, die de ganzen iedere dag voert en ze op zijn (bedrijfsterrein) laat lopen. Zeven andere omwonenden ergeren zich echter groen en geel aan de beesten, met name waar het gaat om de geluidsoverlast ’s nachts. Omdat de groep ganzen ieder jaar groter wordt, hebben de bewoners er bij de gemeente op aangedrongen om maatregelen te nemen.

De gemeente heeft laten uitzoeken dat het hier om soepganzen gaat; gedomesticeerde grauwe ganzen; een niet-beschermde diersoort. Ze mogen dus zonder vergunning gevangen worden, maar niet gedood. Een ambtelijk rapport stelt: ‘Dieren in de natuur zijn leuk en zorgen voor een mooi natuurbeeld, maar het is niet de bedoeling dat mensen er zodanige last van hebben, dat de nachtrust met grote regelmaat wordt verstoord en er zelfs in meer of mindere mate gezondheidsklachten ontstaan.’ Inderdaad heef een bewoner zich al een keer ziek moeten melden bij haar werkgever door de verstoorde nachtrusten. De kosten voor de vangactie bedragen 1.750 euro; ieder dier wordt via Stichting Akka’s Ganzenparadijs aan een nieuw tehuis geholpen. De kosten voor de opvang en herplaatsing van deze ganzen bedraagt een extra 15 euro per gans.

Handen af van verkeersregelaars

LISSE – De politie geeft sinds 1 januari geen fysieke theoriecursussen aan vrijwillige verkeersregelaars. Zij moeten het vak voortaan leren via een online cursus. De gemeente moet nu de vergunningverlening op zich nemen. Doordat de ambtenaren inzicht hebben in wie er gekwalificeerde verkeersregelaars zijn, kunnen organisatoren van evenementen geholpen worden bij het aanstellen en opleiden van vrijwillige verkeersregelaars. Deze vrijwilligers moeten in het bezit zijn van een pasje van Rijkswaterstaat.

Investeringen in het onderwijs

LISSE – De gemeente investeert dit jaar ruim een ton in het onderwijs. Het geld wordt besteedt aan onder meer bestratingen, dakbedekkingen en kozijnen. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 8 januari.

De Klarinet krijgt voor 56.405 euro aan nieuwe bestrating, kozijnen, ramen en deuren. De Akker mag 1.205 euro tegemoet zien voor dakbedekkingen en dakramen. De Lisbloem mag werken aan haar gevelbekleding en het bedrag is hier 4.469 euro. Bij de Waterval wordt het schoolplein bestraat (33.291 euro) en de Don Boscoschool mag voor 3.585 euro vertimmeren aan kozijnen, ramen en deuren.

Plaatjes van politici

LISSE – Iedere bezoeker die het gemeentehuis binnen wandelt, kan zich voortaan laten informeren over de namen van de gemeenteraadsleden. Direct na binnenkomst, tegenover de receptie, kunnen de foto’s van de politici bewonderd worden. Het lijkt een nieuwe poging om de kloof tussen inwoners en politiek minder breed te maken.

Truus van Denzen viert 25 jaar docentschap

LISSE – Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze duizend mensen hebben leren schilderen. Truus van Denzen is wel zo’n persoon; zij vierde vorige week het feit dat ze 25 jaar VL-docent is aan de Volksuniversiteit Lisse. Na al die jaren heeft de 66-jarige nog altijd haar passie voor het vak niet verloren.

Van oorsprong was Van Denzen juwelierster, maar ruim een kwart eeuw geleden nam ze de eerste schreden op het schildersvak. ‘Ik ben schilderscursussen gaan doen, onder andere het volksschilderen. Dat is een heel laagdrempelige vorm van schilderen, maar zelf ontwikkelde ik me in het heel natuurgetrouw schilderen.’ Ze zat een tijdje later aan de keukentafel met een vriendin en gaf haar een schilderles en Van Denzen ontdekte dat zij genoot van dit lesgeven.

Ze begon cursussen te geven aan de Volksuniversiteit Lisse en die cursussen liepen al snel vol. ‘Iedereen kan leren schilderen’, legt de jubilaris enthousiast uit. ‘Ook mensen die niet kunnen tekenen, leer ik hoe ze de penseel neer moeten zetten en welke trucjes ze moeten gebruiken om goed te kunnen schilderen. Zelfs mensen met bibberende handen kunnen het leren, maar dan doe ik wel de ogen van de vogel, want daar zitten ze steeds naast.’

De docente leert de mensen hoe je onder meer stillevens, sneeuwlandschappen of vakantieportretten kunt schilderen. Tot twee jaar geleden gaf Van Denzen vijf lessen per week, maar nu beperkt ze zich tot vier lessen, die ze aan zowel vrouwen als mannen geeft. ‘Als mensen na achttien lessen hun eigen werk afgerond hebben en dan vol verbazing over zichzelf zeggen: “Heb ik dat gemaakt? Wat goed!”, dan vind ik dat zo leuk!’

De afgelopen 25 jaar heeft ze in ruim 2.000 lessen aan zo’n duizend mensen les gegeven, zo berekent de docente. Nog altijd krijgen de cursisten op verschillende niveaus instructies. Ze geniet hier zelf ook van, al maakt dat het lesgeven soms toch lastig: ‘Met name als je in één les op vijf verschillende niveaus bezig bent. Maar het overbrengen van mijn kennis om vervolgens te zien dat mensen hun grenzen verleggen, vind ik geweldig.’ Ze heeft nog nooit haar eigen werk geëxposeerd, maar beschouwt Van Denzen zich als een kunstenaar? ‘Nee. Ik doe het voor en leg het uit. Het is voor mij een hobby, maar wel eentje die ik met passie doe. In ieder mens zit iets wat spannend is en ik ga als docent net zolang door als het maar kan.’

Veel tevredenheid over CNB plannen

LISSE – Het ontwerpbestemmingsplan voor de CNB kan niet de goedkeuring krijgen van alle omwonenden, al bleken veel mensen redelijk positief te zijn. Dit bleek tijdens de informatieavond van dinsdag 8 januari. Naast de gewijzigde plannen hingen in het gemeentehuis ook drie verschillende voorbeelden van speelvoorzieningen, waar de bezoekers hun voorkeur bij aan konden geven.

In het plan zijn enkele wijzigingen aangebracht, zo legde planontwikkelaar Sebastiaan Docters van Leeuwen uit. Op de hoek van de Tulpenstraat – Grachtweg komen drie in plaats van vier woningen. Deze worden uitgevoerd met een plat dak en krijgen niet meer het grachtenpandachtige uiterlijk. Ook is het poortgebouw verplaatst van het middendeel van het bouwproject naar de locatie tegenover het Lisbloemplein. Op die manier hebben de tegenoverliggende bewoners geen last van de lichten van de uitrijdende auto’s. Ook de mensen die in de hoekwoning aan de Grachtweg wonen haalden opgelucht adem: zij behouden hun uitzicht, omdat de rooilijn iets is opgeschoven. Docters van Leeuwen: ‘Wooncorporatie Stek heeft nog steeds interesse in de 31 appartementen van circa 75 m2. Maar als ze afhaken, gaan we deze woningen zelf verkopen, of we zoeken een andere partner. De kosten voor die appartementen bedragen circa 198.500 euro.’

De bezoekers konden bij de speelvoorzieningen voor de speelplaats op het Lisbloemplein kiezen uit drie verschillende opties. Het ene voorstel toonde onder meer een alfabetrups, knikkertegel en een glijbaan met klimwand. Een volgende tekening liet een hinkelslang, wipwap en een spinnerbowl zien, terwijl in het laatste plan de nadruk werd gelegd op een schommel, spelvarken en een glijhuisje. Diana Luijten was tevreden over de speelvoorzieningen: ‘Nu is de situatie donker, grijs en ongezellig, maar deze plannen zijn vrolijk, licht en groen. Over het bouwproject zijn we niet ontevreden, want tegenover onze woning wordt het niet verhoogd.’ Ook Rick Hegge is blij: ‘Ik woon in de Lisbloemstraat en kijk nu tegen een blinde muur aan. Voor mij zijn de plannen per definitie een verbetering, want wij gaan uitkijken op laagbouw. Al had ik liever gehad dat het verkeer niet via de Lisbloemstraat gaat; dat is namelijk een autoluw gebied.’

Ronduit ontevreden was Anna Warmerdam – Schoutens, woonachtig aan de Molenstraat: ‘Ik ben helemaal niet blij, want met die nieuwe gebouwen kijk ik tegen een grote hoge muur aan, terwijl ik nu ruim uitzicht op de Haarlemmermeer heb. Ik vind dit heel vervelend, want zo raak ik mijn lucht en licht kwijt. Ik ga zeker bezwaar indienen, maar maak vast geen kans dat dit bezwaar ook toegekend wordt. In dat geval claim ik planschade.’

In de ban van de ruimte

NOORDWIJK – Op De Noordwijkse School zijn de leerlingen volledig in de ban van het thema ‘De Ruimte’. Om dit onderwerp over het universum, de planeten, sterren en zwarte gaten goed uit te beelden, is in de school het ‘Ruimtehotel Delta’ opgericht. Zo kregen de kinderen, gekleed in passende blauwe ruimtepakken, een goed beeld van wat een astronaut allemaal kan tegenkomen tijdens haar of zijn werkzaamheden.

Lokker en Salman botsen

NOORDWIJK – Het geduld van burgemeester Jan Pieter Lokker met gemeenteraadslid Dennis Salman is op. De fractievoorzitter van Lijst Salman Noordwijk noemt Lokker ‘een kloon van Jan Franssen’. In een email, die naar alle raadsleden is verstuurd, stelt Lokker dat Salman moet stoppen met ‘kwetsende opmerkingen’.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak sprak de burgemeester zich uit over de toekomst van de gemeente Noordwijk. Deze woorden schoten Salman, die de speech achteraf ontving, in het verkeerde keelgat. Hij schreef aan zijn collega-raadsleden dat ‘een burgemeester zich buiten de concrete politiek moet houden. Niet alleen qua standpunt, zelfs qua hooghartigheid toont hij zich zo een duidelijke kloon van zijn afzender, de heer J. Franssen, Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland.’

Ook Lokker ontving deze mail en de burgemeester was in zijn wiek geschoten: ‘De wijze waarop je in je openbare uitingen spreekt over de burgemeester in relatie tot dit dossier is kwetsend en bovendien volstrekt onjuist. Ik verzoek je daarmee te stoppen, want het mist elke grond en vertroebelt de verhoudingen. Zo moeten we geen politiek bedrijven! Laten we op een normale manier de dialoog met elkaar aangaan.’

Hij vervolgt: ‘Ik vind het buitengewoon jammer dat je mijn woorden totaal uit het verband trekt, nog los van de grofheid. Daardoor laat je nauwelijks nog ruimte voor een fatsoenlijk debat. Gelukkig acht ik de gemeenteraad van Noordwijk hoog en in staat om op basis van eigen opvattingen het debat op een goede manier te voeren. Een burgemeester heeft in feite weinig tot niets te vertellen, maar mag vanuit een eigen verantwoordelijkheid wel een mening hebben. Wat echt telt, is de mening van de gemeenteraad als afspiegeling van de opvattingen die in het dorp leven.’

Steun voor Lokker

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Carina Drijver (Progressieve Combinatie) steunt burgemeester Jan Pieter Lokker in zijn uitspraken tijdens de nieuwjaarsspeech. Ze stelt desgevraagd: ‘Een burgemeester heeft de ruimte om zijn visie op de toekomst van de gemeente Noordwijk te geven. Wij zijn voor het ontwikkelen van een integrale visie op het buitengebied, een Masterplan Landschap en Natuur, uiteraard met het behoud van de bollenteelt. Dit heeft een hoge mate van urgentie. Wat betreft de samenwerking op strategisch gebied: dit is niet vrijblijvend. Het gaat in eerste instantie om de inhoud gevolgd door de daarbij passende bestuurlijke inrichtingsvormen. Niet in de vorm van een gemeenschappelijke regeling zoals de ISD, maar (het bureau, JD) Berenschot heeft een aantal bestuurlijke inrichtingsvarianten beschreven waaruit gekozen kan worden. Of dat lokaal uitmondt in een wethouder lokale zaken en een wethouder regionale zaken is nog maar de vraag.’

Nieuwe wethouders geϊnstalleerd

OEGSTGEEST – De nieuwe wethouders Wendelien Tönjann, Johanna Haanstra en Jos Roeffen zijn vorige week officieel geïnstalleerd. Zij kregen het unanieme vertrouwen van de gemeenteraad. Zelfs de oppositiepartijen steunden de aanstelling van de drie. Het is nu aan dit drietal om Oegstgeest uit de financiële en bestuurlijke modder te helpen.

De drie wethouders vertegenwoordigen de partijen VVD, PrO en LO. Voorafgaand aan de stemming over de drie wethouders nam iedere fractievoorzitter het woord. Tim van Tongeren (PrO) liet weten: De afgelopen weken hebben we gebruikt om elkaars vertrouwen te winnen en een college te vormen dat gedragen wordt door LO, VVD en PrO. Hiermee bewijzen we Oegstgeest een dienst die de bevolking ook verdient.’ Michiel Teeuwen (VVD): ‘Na de moeizame verhoudingen het afgelopen jaar zag je dat we een breed draagvlak nodig hebben. Dat is nu bereikt.’ Simon Vogel (LO): Wij slaan zeker geen uitnodiging van de informateurs af. We schuiven aan bij de coalitie van PrO en VVD. Dat vinden we nodig om Oegstgeest met vereende kracht in de vaart te houden. We denken dat de wethouders als team goed kunnen functioneren.’

Zelfs de altijd zo kritische Rob Braun (TO) was vol lof: ‘De informateurs hebben op zo’n korte termijn zo’n goed resultaat bereikt om de zaken recht te trekken. Het kwartje is gevallen wat de feitelijke situatie voor Oegstgeest is. Ik ben blij dat LO zijn verantwoordelijkheid pakt; de vele problemen moeten opgelost worden. Het is een zware taak voor het college om hier haar weg in te vinden.’

Marien den Boer (CDA): ‘Op belangrijke punten waren we erg ontevreden over het vorige college. Te lang werd de helpende hand niet opgepakt. De tijd van coalitie versus oppositie en college versus raad is wat ons betreft afgelopen. Dat doet niemand en vooral het dorp niet goed.’ Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest): ‘De uitdagingen liggen in bedrijfsvoering, financiën en bestuurlijke samenwerking. Bij alle partijen stond de zelfstandigheid voorop, maar de toekomst van Oegstgeest is op dit moment in geding. De bestuurlijke samenwerking is een bittere pil; er wordt gekeken of samenvoeging mogelijk is. Het college moet kunnen incasseren, slecht nieuws verkopen en de tering naar de nering kunnen zetten. Het feit dat de concerncontroller na een jaar werkzaamheid al een andere functie heeft aanvaard, zie ik als een winstwaarschuwing.’ Na een korte schorsing werden de stemmen geteld en alle drie de wethouders werden unaniem gesteund om de gemeente Oegstgeest te komen helpen.

Nieuwe Vrienden van Poelmeer willen geld zien

OEGSTGEEST – De Nieuwe Vrienden van Poelmeer maken bezwaar tegen de opstelling van de coalitiepartijen dat een – kort – zwembadloos tijdperk acceptabel is. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de politieke partijen valt de actiegroep uit over deze opstelling.

Woordvoerder Erik Rörsch stelt: ‘Wij vinden de opmerking dat ‘we best even zonder een zwembad kunnen’ niet realistisch. Er zijn meer dan 400 leszwemmers per week, vele mensen die voor hun gezondheid moeten zwemmen en onder andere ook nog de zwemclub, de trimclub en de aquajogging club. Al deze mensen kunnen feitelijk nergens anders terecht.’ Rörsch vervolgt: ‘Wat wel veel geld bespaart is het snel bouwen van een nieuw zwembad.’ Hij pleit voor ‘startgeld’ van meer dan 25.000 euro om een voorstel voor zo’n zwembad op te stellen. De woordvoerder besluit zijn brief enigszins cynisch: ‘We nemen aan dat de nieuwe wethouder binnenkort tijd heeft voor overleg.’

Reacties wethouders na installatie

OEGSTGEEST – Na hun installatie waren de drie wethouders uiteraard zeer blij met hun nieuwe functie. Ze hebben het voornemen om vol aan de slag te gaan, om het beste voor de gemeente te bereiken.

De drie wethouders hebben elkaar pas enkele weken geleden voor het eerst gezien en wethouder Jos Roeffen liet weten dat hij burgemeester Timmers pas twee dagen voor de presentatie van de wethouders ‘een handje had gegeven’. Maar de verwachtingen voor succes zijn hoog gespannen. Roeffen liet weten: ‘De coalitie is nu verbreedt en de vertrouwensbasis is groter. Er is erkend wat de problemen waren en het vorige college heeft de verwachtingen niet waargemaakt. Wij gaan wel slagen, omdat we een team zijn, met daarin een financieel expert van een andere gemeente (Haanstra). We zullen er niet in slagen om binnen zestien maanden de problemen op te lossen, maar we gaan wel zorgen voor een betere aansturing van het ambtelijk apparaat en het vergroten van het vertoruwen van de burger in het bestuur en de raad.’

Wil Roeffen ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014, JD) doorgaan als wethouder? ‘Als de coalitie over een maand of drie weer verbrokkelt, moet je afvragen of we doorgaan, maar anders zie ik geen reden om dit door te zetten; never change a winning team.’ Haanstra poogt de verwachtingen over onmiddellijk succes ook te temperen: ‘Er ligt een flinke klus te wachten en vanaf morgen (vrijdag 11 januari, JD) ga ik me verdiepen in alle informatie. Ik heb er zin in, want iedere gemeente verdient het om het huis goed op orde te krijgen. Ik ben van plan om de kosten te verlagen en bepaalde inkomsten te verhogen. Dan kun je denken aan het verkrijgen van meer subsidies. Maar ook staan een heleboel mensen niet in deze gemeente ingeschreven en dat gaat ten kosten van de Rijksuitkering. Hogere belastingen voeren we alleen als allerlaatste middel in.’

Een bekend gezicht is Wendelien Tönjann: zij is de enige wethouder van het vorige college die mocht terugkeren. Zij gaat zich met drie speerpunten bezig houden: Nieuw Rhijngeest, Knooppunt Leiden West en ze wordt trekker van de bestuurlijke samenwerking. Ze vertelt: ‘Het nieuwe college is uitdagend en het is gaaf om aan de slag te gaan. Het is heel verfrissend om samen te werken met iemand van buiten en iemand die de afgelopen vijftien jaar niet in de raad heeft gezeten. Er is een goede chemie. We hebben elkaar twee keer ontmoet en het voelt goed; iedereen heeft veel energie.’ Wat gaat de wethouder als eerste doen? ‘Mijn agenda volboeken en een aantal dossiers doornemen, waaronder die van het Boerhaaveplein.’

Timmers stapt op

OEGSTGEEST – Burgemeester Els Timmers heeft haar nakende afscheid aangekondigd. Kort voor de installatie van de drie nieuwe wethouders liet ze weten, dat ze in het voorjaar van 2014 zal vertrekken. Op dat moment heeft ze namelijk haar pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en twee maanden bereikt en kan het Grote Genieten beginnen. Timmers stelde: ‘Voor mij zal dit het laatste college zijn, omdat ik de pensioengerechtigde leeftijd nader. Daarom wil ik u raadsleden de tijd en gelegenheid geven om in het voorjaar van 2014 te zorgen voor een goede opvolger.’

In hoeverre haar aangekondigde vertrek helemaal vrijwillig is, werd vorige week nog niet duidelijk. Alle politici houden hun monden stijf op elkaar bij de vraag of er druk op de burgemeester is uitgeoefend om op afzienbare termijn terug te treden. Wel bleek bij de presentatie van het nieuwe college dat de taken van de burgemeester vrijwel beperkt waren tot het wettelijk minimum. Alle extra taken zijn overgenomen door de nieuwe ploeg wethouders.

Hoog CDA bezoek

STREEK – De zes CDA-statenleden en circa vier leden van de Tweede Kamer bezoeken Voorhout en Lisse op vrijdag 8 februari. Het hoofddoel van de werkreis is de MareGroep NV (Nijverheidsweg 22) in Voorhout, waar onder meer de sociale werkplaats wordt bezocht. Ook bezoeken de politici die dag het bedrijf Gebrs Alkemade in de Rooversbroekpolder (Lisse) en bekijken ze het Sportlaangebied, waar een HOV-verbinding doorheen gelegd moet worden. De namen van de Tweede Kamerleden worden later bekend gemaakt.

Kampioen traint zwemjeugd

SASSENHEIM – De Nederlands Kampioen schoolslag Anouk Elzerman trainde zondag 13 januari de minioren- en juniorenzwemmers van De Columbiaan. Ze kregen goede oefeningen voorgeschoteld en konden zien hoe een professional door het water glijdt. De kinderen zullen deze opgedane kennis goed kunnen gebruiken, want zondag 10 februari strijdt deze jeugd voor het Nederlands Kampioenschap tijdens de Speedo Clubmeet finale. Dit evenement vindt plaats in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven en alleen de snelste verenigingen van Nederland komen hier aan de start.

Woningbouwcorporaties bieden mussendakpannen aan

TEYLINGEN – De drie wooncorporaties Stek, Vooruitgang en Warmunda pakken gezamenlijk een initiatief op om de huismussen te ondersteunen. Zij doen dit door het plaatsen van mussendakpannen en mussenvides.

Het initiatief voor het realiseren van mussendakpannen is oorspronkelijk ontstaan tijdens de zogeheten droombijeenkomsten van de Provincie Zuid-Holland. Een van de deelnemers opperde dit idee en als gevolg hiervan worden in het nieuwbouwproject Rijnegom in Zoeterwoude de mussendakpannen geplaatst.

Ook de groengroep van de Betrokken Voorhouters reageerde positief op het idee van de Voorhouter. Daarom pakte Inger Lansen dit initiatief op en zij trad in contact met de woningbouwverenigingen. Die organisaties reageerden direct enthousiast en starten met een proefproject, waarbij huurders zich kunnen aanmelden voor het plaatsen van een dakpan of vide. Ze hoeven dan maar een heel klein bedrag te betalen, terwijl de rest van de aankoopkosten gefinancierd wordt door de gemeente Teylingen.

Fraudeurs moeten lappen

HILLEGOM – Wie voortaan nog denkt straffeloos te kunnen frauderen, komt van een koude kermis thuis. Decennialang heeft een groep mensen vrijwel ongestraft misbruik kunnen maken van de sociale voorzieningen. Sinds 1 januari kunnen zij ook daadwerkelijk beboet worden. Deze boetes lopen op tot 150% van het gefraudeerde bedrag.

Dit boetesysteem is mogelijk door de invoering van de Fraudewet. Mensen die onjuiste informatie verstrekken over hun inkomsten of vermogen, kunnen voortaan rekenen op zo’n boete. Als geconstateerd wordt, dat de kluit belazerd wordt, bedraagt de boete 100% van het gefraudeerde bedrag. Wanneer iemand het in zijn of haar hoofd haalt om nog eens te proberen de boel te flessen, stijgt de boete naar 150% van de fraudesom. Ook kan de uitkering drie maanden stopgezet worden.

Alleen wanneer er kinderen in het spel zijn, wordt rekening gehouden met verzachtende omstandigheden. Immers, de kinderen moeten niet de dupe worden van de stommiteiten van hun ouders of verzorgers. Als er minderjarige kinderen in een huishouden zijn, wordt de uitkering alleen in de eerste maand volledig gestopt. In de tweede en derde maand wordt vervolgens 80% van de uitkering uitgekeerd.

Krommunicatie wordt communicatie

HILLEGOM – De communicatie van de gemeente moet een stuk beter. Een onderzoeksbureau heeft voorstellen ingediend, waarmee dit bereikt kan worden. Zo moet burgemeester Jan Broekhuis nog meer worden ingezet als symbolisch leider bij belangrijke communicatiemomenten.

De gemeentelijk medewerkers dienen meer ‘empathie’ te hebben met de inwoners. De belastingbetalers verwachten namelijk een ‘vriendelijke, deskundige, duidelijke en betrouwbare dienstverlening’, aldus het rapport. Ook moet de gemeente zorgen voor een betere balans tussen de beschikbare informatie op internet en een goede bereikbaarheid voor het persoonlijke contact.

Het college wil de aanbevelingen overnemen: ‘Slechte communicatie leidt namelijk tot verlies van draagvlak bij de betrokken doelgroepen en tot imagoschade voor de gemeente en het gemeentebestuur’, zo stelt een ambtelijk advies. De verbeterde communicatie moet binnen twee jaar gerealiseerd zijn. Om dit te realiseren wordt een tijdelijke communicatieadviseur ingehuurd.

Nieuw woonruimteverdeelsysteem

HILLEGOM – Door de toevoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude, is de verandering in het woonruimteverdeelsysteem noodzakelijk.

Daarom wordt een nieuw woonruimteverdeelsysteem wordt ingevoerd. Al maanden bakkeleien politici, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen over de precieze details. De gemeenteraad bespreekt het huidige voorstel op donderdag 7 februari.

Volgens de ontwerp Huisvestingsverordening van Holland Rijnland krijgen de gemeenten de mogelijkheid om maximaal 30% lokaal maatwerk toe te passen; wat ook genoemd wordt als het ‘eigen inwoners eerst’ systeem. De mensen die zich het eerst hebben ingeschreven bij het woonruimteverdeelsysteem, maken de meeste kans op een woning.

Vertrek Franssen ‘volkomen onverwacht’

HILLEGOM – De Commissaris van de Koningin vertrekt dit jaar. Hiermee ruimt de grote animator voor een Bollenstreekfusie het veld.

De aankondiging van Jan Franssen kwam bij burgemeester Jan Broekhuis als een donderslag bij heldere hemel. ‘Zijn besluit was zeer verrassend en onverwacht. Maar de Commissaris van de Koningin zit inmiddels twaalf jaar in deze functie. Ik kan me voorstellen dat hij het gevoel heeft om naar iets anders uit te zien. Ik schrik er niet van op, al was het moment wel heel onverwacht. Hij is in mijn ogen een zeer ervaren bestuurder met veel visie. Ik hoop dat hij zijn kennis en vaardigheden in het openbaar bestuur ten volle zal benutten.’ Volgens Broekhuis zal het vertrek van Franssen niet van invloed zijn op de samenwerkingsgesprekken.

College houdt oortjes open

KAAG EN BRAASSEM – In heel Nederland houden de kleinere gemeenten er rekening mee, dat ze moeten opgaan in een grote 100.000-plus gemeente. Het is namelijk de uitdrukkelijke wens van het huidige kabinet Rutte II om in de toekomst alleen maar gemeenten te hebben met meer dan 100.000 inwoners. Het college van burgemeester en wethouders heeft een andere insteek, zo laat wethouder Jan uit den Boogaard weten.

De wethouder: ‘Er wordt niet nagedacht over het voeren van gesprekken met andere gemeenten die moeten leiden tot een fusie. We proberen wel ambtelijk samen te werken met Nieuwkoop en ook op andere gebieden werken we met instanties samen. Denk aan het Groene Hart, Holland Rijnland en de waterrecreatie. We houden onze oortjes open en houden alles in de gaten. Maar we sorteren niet voor op een fusie, met wie dan ook en op welke termijn dan ook.’

De verschillende vormen van samenwerking moeten leiden tot kostenbesparingen voor de gemeente, zo informeert Uit den Boogaard. Toch kan hij het niet nalaten te filosoferen: ‘Als er over fusie gesproken zou worden, dan zou een splitsing van Kaag en Braassem ook een optie kunnen zijn. De ene kant van onze gemeente is namelijk meer op Alphen gericht en het andere deel heeft de visie meer op het westen.’