Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2013

Burgemeesters verbaast over vertrek Franssen

STREEK – De aankondiging van Commissaris van de Koningin Jan Franssen dat hij later dit jaar op zal stappen, heeft de bestuurlijke machthebbers niet onberoerd gelaten. De burgemeesters van de Bollendorpen, waarvan Franssen het liefst ziet dat deze zo snel mogelijk fuseren, geven hun reactie op het vertrek van de Commissaris. Aan alle eerste burgers is gevraagd of Franssen’s vertrek van invloed zal zijn op de raadsconferentie die op 14 februari zal plaatsvinden.

Burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen (Teylingen) was verrast door het vertrekbericht. ‘De commissaris heeft, zoals we de heer Franssen kennen, wel een mening over de samenwerking in onze streek en hij heeft dit ook duidelijk gemaakt in het krantenartikel rond de jaarwisseling. Dit staat los van de raadsbesluiten die de gemeenteraden in onze streek hebben genomen. Zij willen met elkaar in gesprek over de toekomst van de Bollenstreek en de raden van Noordwijk Hillegom, Lisse en Teylingen hebben uitgesproken dat er intensiever samengewerkt zou moeten worden.’

Burgemeester Jan Pieter Lokker (Noordwijk) is kort in zijn reactie: ‘Noordwijk respecteert ten volle het besluit van de Commissaris van de Koningin. Zijn besluit heeft geen effect op het voornemen van de gemeenteraden om op 14 februari met elkaar de discussie te voeren over de inhoudelijke opgaven van de Duin- en Bollenstreek.’ Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) is spraakzamer: ‘Het is begrijpelijk dat de heer Franssen na dertien jaar Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland geweest te zijn, nu iets anders wil gaan doen. Hij heeft met de benoeming van vier waarnemend burgemeesters in de Bollenstreek een impuls gegeven aan de gesprekken over het intensiveren van de bestaande samenwerking in de streek. De intensivering van die samenwerking zal ook doorgaan nu hij zijn vertrek heeft aangekondigd. Op het al dan niet fuseren van gemeenten in de Bollenstreek is zijn vertrek niet van invloed. Dat is een zaak van de gemeenten zelf.’

Burgemeester Lies Spruit (Lisse) stelt: ‘Het waas een moedig en waarschijnlijk ook een moeilijk besluit. Hij is zeer verknocht aan zijn provincie Zuid Holland. Voor de raadsconferentie zou het niet uit moeten maken. De gemeenteraden komen bij elkaar omdat ze vooral zelf vinden dat er afspraken over strategische samenwerking gemaakt moeten worden. Daar zijn ook steekhoudende reden voor (economie, bezuinigingen). De commissaris is wel een vasthoudende aanjager gebleken, maar de regio zal het zelf moeten doen!

Jan Broekhuis (Hillegom): ‘Franssen’s vertrek is geen onderwerp geweest of situatie dat dit aan de orde zou komen. Ik ben anderhalf jaar geleden gevraagd mee te doen en heb mogen constateren dat deze Commissaris naar mijn idee terecht vindt, dat er in Zuid-Holland wel erg veel kleine gemeenten zijn. Ik kan hem volgen in zijn initiatieven om schaalvergroting na te streven. Wetende dat eerdere pogingen niet gehaald zijn, wilde hij de thermometer in de regio steken om te kijken of het klimaat nu wel haalbaar zou zijn. Ik kan me niet voorstellen dat gemeentebesturen die serieus met deze problematiek bezig zijn, aanleiding zien in het vertrek om de voorgenomen stappen niet op te volgen. Dat zou een heel raar zwaktebod zijn van de Duin en Bollenstreek.’