Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2013

Lokker en Salman botsen

NOORDWIJK – Het geduld van burgemeester Jan Pieter Lokker met gemeenteraadslid Dennis Salman is op. De fractievoorzitter van Lijst Salman Noordwijk noemt Lokker ‘een kloon van Jan Franssen’. In een email, die naar alle raadsleden is verstuurd, stelt Lokker dat Salman moet stoppen met ‘kwetsende opmerkingen’.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak sprak de burgemeester zich uit over de toekomst van de gemeente Noordwijk. Deze woorden schoten Salman, die de speech achteraf ontving, in het verkeerde keelgat. Hij schreef aan zijn collega-raadsleden dat ‘een burgemeester zich buiten de concrete politiek moet houden. Niet alleen qua standpunt, zelfs qua hooghartigheid toont hij zich zo een duidelijke kloon van zijn afzender, de heer J. Franssen, Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland.’

Ook Lokker ontving deze mail en de burgemeester was in zijn wiek geschoten: ‘De wijze waarop je in je openbare uitingen spreekt over de burgemeester in relatie tot dit dossier is kwetsend en bovendien volstrekt onjuist. Ik verzoek je daarmee te stoppen, want het mist elke grond en vertroebelt de verhoudingen. Zo moeten we geen politiek bedrijven! Laten we op een normale manier de dialoog met elkaar aangaan.’

Hij vervolgt: ‘Ik vind het buitengewoon jammer dat je mijn woorden totaal uit het verband trekt, nog los van de grofheid. Daardoor laat je nauwelijks nog ruimte voor een fatsoenlijk debat. Gelukkig acht ik de gemeenteraad van Noordwijk hoog en in staat om op basis van eigen opvattingen het debat op een goede manier te voeren. Een burgemeester heeft in feite weinig tot niets te vertellen, maar mag vanuit een eigen verantwoordelijkheid wel een mening hebben. Wat echt telt, is de mening van de gemeenteraad als afspiegeling van de opvattingen die in het dorp leven.’