Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 februari 2013

Accountant grijpt naast geld

LISSE – De gemeentelijk accountant Deloitte is plotseling niet meer zo enthousiast om te reageren op kritiek van de gemeenteraadsleden. De reden hiervoor zou heel goed kunnen zijn, dat Deloitte voor een bezoek aan de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën geen 1.500 euro aan aanwezigheidsvergoeding kan declareren.

Enkele weken geleden werd door deze accountant een verzoek ingediend bij de griffie om een bezoek te brengen aan de commissie Maatschappij en Financiën ‘om enige vragen weg te nemen’. Deloitte nam dit initiatief nadat gemeenteraadsleden Cees Verburg (D66) en Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) kritiek hadden geuit op de handelwijze van de accountant.

Deloitte gaf in haar verzoek aan, dat er zorgen waren over berichten in de media. De politici stelden in het raadspresidium van vorige maand dat de accountant van harte welkom was, maar dat er dan geen sprake zou zijn van een opkomstvergoeding. Raadsgriffier Jan Jaspers nam vervolgens contact op met de accountant om een datum af te spreken, maar plotseling bleek Deloitte niet meer zo enthousiast om naar Lisse te komen. Jaspers liet weten: ‘De accountant wil alleen komen als hij gevraagd wordt.’

Dit leidde tot verbaasde reacties van de gemeenteraadsleden. Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) concludeerde: ‘De accountant houdt dus de mogelijkheid open om een rekening te sturen.’ Raadslid Willem Loos was hier ook snel klaar mee: ‘De accountant vindt het niet nodig om ons wat te vertellen, dus hoeft hij van ons niet te komen.’