Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 februari 2013

Wethouder wil ontzuiling van scholen

‘Leerlingenaantallen te positief ingeschat’

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – De schattingen van de onderwijsinstellingen over de toekomstige aantallen leerlingen zijn veel te positief opgesteld. Wethouder Floris Schoonderwoerd gaat hierover de komende weken met de verschillende directies van de vier onderwijsstichtingen in overleg.

Donderdag 7 februari lichtte Schoonderwoerd toe: ‘Tijdens die gesprekken praten we over het feit dat ze allemaal meerjarenbegrotingen presenteren met stijgende leerlingenaantallen. Als je die aantallen optelt, strookt het eindresultaat niet met de leerlingenprognoses van de gemeente. De cijfers van de onderwijsinstellingen  zijn te positief ingeschat. Ze kunnen net allemaal gelijk hebben met hun claim dat ze meer leerlingen gaan hebben.’

Het is noodzakelijk dat de schattingen van toekomstige leerlingenaantallen ook juist worden uitgevoerd. Als een school bijvoorbeeld 30% meer leerlingen verwacht over vijf jaar, moeten hiervoor extra lokalen of zelfs een nieuw schoolgebouw worden gerealiseerd. Schoonderwoerd: ‘Maar als alle planningen te positief zijn, moeten wij onnodig aanpassingen doorvoeren. We willen niet teveel lokaal bouwen, op basis van onjuiste cijfers.’

Hij pleitte ook voor het doorbreken van het ‘zuildenken’, waarbij iedere school vasthoudt aan de eigen katholieke, protestante of andere levensstroom. ‘Zuilen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid in de kernen. We moeten dwars door de zuilen heen kijken om te bekijken hoe je goed onderwijs op de been kunt houden. Het delen van faciliteiten zou een mooie uitkomst kunnen zijn. Laten we bekijken hoe je meer samenwerking krijgt tussen de stichtingen om ervoor te zorgen dat je juist in de kleinere kernen de scholen overeind kunt houden. Daarom is het belangrijk om de zuilen wat minder heilig te verklaren. Ik ben er niet op uit om scholen te sluiten.’