Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 maart 2013

Donkere wolken doemen over financiën

KAAG EN BRAASSEM – En opnieuw hangen donkere financiële wolken boven de gemeente. Nu al is bekend dat de komende jaren tekorten ontstaan op de gemeentelijke begroting; oplopend van ruim 300.000 euro in 2015 naar meer dan 1,2 miljoen euro in 2017. En bij deze bedragen zijn nog niet eens de te verwachten tekorten meegenomen voor de overname van de taken op het gebied van Jeugdzorg, de Wet werken naar Vermogen en de AWBZ dagbesteding en dagbegeleiding (de zogeheten 3D’s).

Het slechte nieuws werd door afdelingsmanager Floris Moraal gebracht in een speciaal daarvoor opgestelde vergadering. Na twee bezuinigingsrondes van in totaal 3,5 miljoen euro moet de politiek opnieuw op zoek naar geld voor de begroting 2014 – 2017. De tekorten worden veroorzaakt door een rijkskorting op het gemeentefonds en andere overheidsuitbetalingen. Moraal stelde dat de begrotingen dit jaar en volgend jaar nog positief zijn, ‘maar daarna wordt het negatief, oplopend van ruim 320.000 euro (2015) naar 761.000 euro (2016) en 1,2 miljoen euro (2017). We zullen weer wat moeten, want we moeten een sluitende jaarrekening presenteren aan de provincie. De rek begint er uit te raken; de lucht is uit de begroting. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bezuinigingsmaatregelen te nemen.’ Vanuit het college komt mogelijk een lijst met voorstellen naar de raad. De politieke partijen zullen de komende maanden lastige beslissingen moeten nemen, die ze voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 moeten verdedigen aan de stemmers.