Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 maart 2013

Raad kiest voor eigen woningzoekenden

LISSE – Tegen alle verwachtingen in, wil de gemeenteraad toch wijzigingen doorvoeren in de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland. Een amendement van Nieuw Lisse werd na een lange discussie uiteindelijk toch unaniem aangenomen. De politieke partijen bleken zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 februari ernstig zorgen te maken over de positie van de starters uit de regio Holland Rijnland. Zij dreigen met de nieuwe verordening achtergesteld te raken op de woningzoekenden uit de Rijnstreek.

Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) stelde in zijn amendement onder meer: ‘De woonwaarde van de woningen moet hetzelfde blijven en niet met een factor 12 verminderd worden. Daarnaast dateren de oudste inschrijfdata voor het huidige woonruimteverdeelsysteem van 1 juli 2006. Voor de regio Rijnstreek, die nu aansluit bij Holland Rijnland, dateren de oudste inschrijvingen uit 2000. Hierdoor worden de woningzoekenden uit de ‘oude’ Holland Rijnland benadeeld. Laat de inschrijvingen van de Rijnstreek tussen 2000 en 30 juni 2006 de datum van 1 juli 2006 als inschrijfdatum krijgen.’

In eerste instantie was D66 tegen dit amendement. Gemeenteraadslid Cor van Dijk stelde: ‘U haalt met dit voorstel de opgebouwde rechten van de Rijnstrekers weg.’ Maar fractievoorzitter Dolf Kistemaker liet weten dat hij er juist moeite mee had dat de inwoners van Holland Rijnland in het gedrang komen. Ook het CDA steunde het amendement en na een schorsing gingen ook VVD en D66 overstag.