Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 maart 2013

Slapend rijk door WOB uitkering

LISSE – Een actieve bewoonster aan de Rooversbroekdijk krijgt 310 euro van de gemeente. Zij had informatie opgevraagd op basis van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur), maar deze gegevens niet op tijd gekregen. Volgens de wettelijke regels ontvangt ze nu een dwangsom. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) stelde deze kwestie aan de orde tijdens de vergadering van het presidium op maandag 4 maart.

Hij wees erop dat de uitbetaling van zulke bedragen eigenlijk zonde geld zijn. ‘In het kader van de Rooversbroekdijk zijn er bewoners die echt veel informatie opvragen. Dat is niet altijd eenvoudig voor de afdelingen, maar de richtlijnen van de wet openbaar bestuur moeten wel goed uitgevoerd worden.’

Inwoners hebben recht op een dwangsom vanaf de dag waarop aan drie voorwaarden is voldaan. Er zijn twee weken verstreken nadat de beslistermijn is overschreden, er zijn twee weken verstreken nadat de gemeente een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen en er is binnen die periode nog geen beslissing op het WOB-verzoek genomen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen 20 euro per dag en de daaropvolgende dagen 30 euro per dag. De overige dagen krijgt de inwoner zelfs 40 euro per dag, met een totaal maximum van 42 dagen. Op basis van deze berekening krijgt de betreffende inwoonster 310 euro overgemaakt op haar bankrekening. Verburg oordeelde: ‘Daar zitten wij als gemeente niet op te wachten. Inwoners moeten op hun wenken bediend worden als zij om informatie vragen.’ 

De fractievoorzitter hekelde verder het feit dat de gemeente informatie aan de inwoonster had overhandigd op een cd-rom. ‘Dat is naar mijn mening niet juist. Als iemand stukken opvraagt, moeten die stukken op papier verstrekt worden en niet op een cd-rom.’ Hier was wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) het niet mee eens: ‘Ik zie het verschil niet tussen hardcopy en cdrom; het was een groot bestand en dan hoef je het niet uit te printen. Het verschaffen van een cd-rom is wat gemakkelijker dan hard copies. Bovendien is het beter voor het milieu.’