Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2013

Politieke pracht


‘Gemeente moet meebetalen aan internationaal congrescentrum’

NOORDWIJK – In deze serie praten de 21 gemeenteraadsleden over de essentie van politiek. Wat hebben ze bereikt en waar willen ze dat Noordwijk naar toe gaat? Welke onderwerpen hebben de politici het meest geraakt en wat zijn hun persoonlijke ambities? Andries de Boer (CDA): ‘De gezinnen in Boechorst hebben het zwembad betaald’.

Als het aan De Boer ligt, zouden de politieke beraadslagingen op een heel andere manier worden gevoerd. Hij geniet van het politieke vak, maar zat soms op het puntje van zijn stoel. ‘Ik heb het debat vaak gemist en mis het nog steeds. Dat komt door de vorm van het politiek bedrijven. We zitten heel strak gebonden aan een eerste en tweede termijn om wat te zeggen, en dat wordt dan door één woordvoerder per partij gedaan. Dat zou ik graag veranderd zien. Ik vind dat als iemand een nieuwe inbreng heeft, hij dat ook moet kunnen zeggen: kort, bondig en zakelijk.’ De Boer filosofeert lachend: ‘‘Ik zou wel willen doorgaan als verlicht despoot. Dat ik het vier jaar voor het vertellen heb, zonder gemeenteraad, als onderdeel van een zakenkabinet. En na vier jaar mogen de mensen me dan afrekenen op mijn prestaties.’

De Boer heeft aan de basis gestaan van enkele politieke successen, zo vindt hij zelf ook. Hij somt op: ‘Door onze motie heeft de Noordwijkse Woningstichting een half miljoen euro gekregen om huurwoningen te verduurzamen. Ook heb ik samen met commissielid Dick Gutlich (Progressieve Combinatie) een compromis opgesteld, zodat Hotels van Oranje appartementen naast de vuurtoren kan bouwen met de maximale hoogte van de vuurtoren en op de plek van het Boulevardhotel eventueel maximaal 10 lagen.,’ De duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij De Boer, maar ook hekelt hij de manier waarop projectontwikkelaars en de gemeente de huizenprijzen hebben opgestuwd. ‘De huizen zijn in Noordwijk voor veel te hoge prijzen neergezet. De gemeente heeft 11 miljoen euro verdiend aan Boechorst en projectontwikkelaars nog meer. De 700 gezinnen in Boechorst hebben daarom, zou je kunnen zeggen, het hele zwembad betaald. Dat komt door een combinatie van de hoge grondkosten, te hoge bouwkosten, bijkomende kosten, bureaucratie en de speculatiewinsten van de grondspeculanten.’

Hij wil nog niet bevestigen dat hij in 2014 doorgaat in de politiek, maar hij zit nog vol ambities om verschillende zaken voor elkaar te krijgen. ‘Het is niet mijn hoogste ambitie om wethouder te worden, maar mocht de vraag en noodzaak zich voordien, dan wil ik dat wel in overweging nemen.’ En wat wil De Boer in de toekomst bereiken? ‘Dat er in Noordwijk geen stoplichten meer zijn; vervang die kruispunten op de route naar de A-44 allemaal door rotondes. Ook ben ik voor een vergroening van Noordwijk, want we hebben een versteend uiterlijk. Ook moet de kwaliteit en verscheidenheid van het winkelgebied omhoog, want het niveau van het winkelbestand is matig. Er zijn maar een paar die zich onderscheiden.’

In dat kader zijn de grote blokken in Noordwijk-Binnen het raadslid een doorn in het oog. ‘Die palen moeten onmiddellijk weg, zodat we een mooi evenementenplein kunnen realiseren. Die antitankwal ziet er niet uit. Ook moeten we het lef hebben om de Kerkstraat te overkappen en beter bereikbaar te maken; op die manier maak je weer wat van de Kerkstraat.’ Hij vervolgt gepassioneerd: Ook zou ik wensen dat er een internationaal congrescentrum in Noordwijk Zee komt, op de locatie van de Hotels van Oranje, in een publiekprivate samenwerking. Zo’n congrescentrum wordt dan gefinancierd door publiek en particulier geld. Je kunt namelijk niet verwachten dat Hotels van Oranje zoiets alleen doet. Dan zouden ze 25 hoog moeteen bouwen en dat mocht niet.’ Hij vindt het helemaal niet verkeerd dat de gemeente geld steekt in zo’n congrescentrum. ‘De Muze, sporthallen of het zwembad krijg je ook nooit ontwikkeld met alleen particulier geld. Het congrescentrum is een publieksfunctie en dient het behoud van het congrestoerisme voor heel Noordwijk. Dat belang ontstijgt een paar ondernemers, want werkgelegenheid nu en in de toekomst is het allerbelangrijkste voor het in stand houden van de voorzieningen in Noordwijk.’

‘Tegen het referendum’

NOORDWIJK – ‘Het referendum is flauwe kul en kost een hoop geld. Alleen een aantal villa-eigenaren in de Zuid willen voor zichzelf een uitzonderingspositie creëren.’ Gemeenteraadslid Andries de Boer (CDA) stelt zich vierkant op tegen het referendum, dat in juni plaats zou moeten vinden.
Hij vervolgt: ‘Het kost alleen maar geld: het gaat alleen over de Zuidduinen en niet over Hotels van Oranje. Daar heeft de rest van Noordwijk geen boodschap aan, maar dat referendum kost wel 60.000 euro. Ik ben sowieso tegen het referendum. Je zou het alleen maar moeten houden in heel exceptionele situaties, zoals een fusie van de gemeente. En dan zou het referendum alleen geldig moeten zijn met een opkomst van minimaal 60%. Maar ook op dat moment is het referendum nog steeds raadgevend en niet bindend.’

28 april 2013

Foreholte krijgt FairPlay certificaat


VOORHOUT – Als eerste voetbalvereniging in de wijde regio ontving Foreholte zaterdag 20 april de officiële KNVB-ARAG FairPlay certificering arbitrage. Niemand minder dan Theo Oortman van de KNVB en professioneel scheidsrechter Danny Makkelie ondertekenden het certificaat samen met voorzitter Jan Regeer.

Met het certificaat ontvangt de club ook een pakket met scheidsrechtertenues en jasjes voor scheidsrechterscoördinatoren. Het is een van de maatregelen om de mensen erop te wijzen, dat sportiviteit en spelplezier op en rond de velden beginnen met respect voor elkaar. Foreholte heeft de afgelopen jaren laten zien zich goed in te zetten voor dit streven. Minimaal 95% van alle wedstrijden wordt hier gefloten door opgeleide scheidsrechters. Ook heeft de club een arbitragebeleid, scheidsrechterscode en organiseert zij spelverdeleravonden.

En dat is absoluut noodzakelijk, informeert Oortman: ‘Als mensen zomaar even een wedstrijd fluiten, kun je wachten tot het fout gaat.’ Makkelie beaamt dit: ‘Een spits kan 89 minuten slecht voetballen, maar in de laatste minuut de winnende goal maken om vervolgens de held van de dag te zijn. Wij scheidsrechters kunnen een wedstrijd fantastisch fluiten, maar na één foutje krijgen we bakken met kritiek over ons heen. Mij doet het niets meer als Johan Derksen wat zegt over mijn fluiten; hij heeft het immers nog nooit zelf gedaan.’

De tolerantie voor verbaal geweld langs de velden verdwijnt snel. Makkelie: ‘Jeugdscheidsrechters die last hebben van schreeuwende ouders kunnen het beste aan de aanvoerder vragen om die ouders te laten dimmen. En als het steeds dezelfde ouders zijn, leg ze dan een verbod voor het sportpark op.’ Oortman: ‘De ellende wordt niet door de spelers, maar door de ouders veroorzaakt. Daarom beginnen we in de B-categorie met een nieuw systeem: iedereen die een gele kaart krijgt, moet tien minuten langs de kant zitten. Dit is een van de manieren om de regels van het goed fatsoen weer terug te krijgen op en langs de velden.’

Camera in schoen meisjeskleedkamer

SASSENHEIM – Grote consternatie ontstond vorige week onder pubermeisjes van zwemvereniging Sassenheim. Nadat zij hun zwemtraining hadden afgerond, keerden ze terug naar hun kleedkamer. Terwijl ze zich wilden omkleden, spotte een van hun een camera in een schoen. Toen de eigenaar hoorde dat zijn camera ontdekt was, greep hij het ding vanonder het kleedkamermuurtje en maakte zich uit de voeten. De gebeurtenis heeft een diepe indruk gemaakt op de zwemsters.

Voorzitter Frank van Nobelen laat weten dat de betrokkenen aangifte hebben gedaan bij de politie en dat een onderzoek is ingesteld. Ook wordt gebruik gemaakt van de beelden van de videocamera’s die in het zwembad hangen. Daardoor is heel nauwkeurig vast te stellen wie op welk moment van de dag naar buiten is gelopen.

De voorzitter vindt het een heel vervelend incident en wil herhaling absoluut voorkomen. Met het bestuur van zwembad De Wasbeek zijn afspraken gemaakt om maatregelen te nemen. Zo wordt het toezicht verscherpt. Van Nobelen: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat het op deze wijze is gebeurd. En nog wel met pubermeisjes. Gelukkig troffen ze de schoen aan, direct toen ze binnenkwamen.’

‘Beneden alle peil’

HILLEGOM – Een schriftelijk antwoord van het college op raadsvragen over de manege heeft tot hoog opgetrokken wenkbrauwen geleid. Fractievoorzitter De Bock (CDA) stak zijn ergernis tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 april niet onder stoelen of banken. ‘Er is een overeenkomst gesloten voor de manege; het betreffende deel van de Vossepolder moet ontwikkeld worden. Dat is de opdracht van de raad. Het is aan het college om met een voorstel te komen hoe daarmee omgegaan moet worden. U moet uw verantwoordelijkheid nemen. Want bij een voorgaande coalitie werd de wethouder er vreselijk op aangesproken omdat er geen vorderingen waren. We zijn nu bijna vier jaar verder. Ik vind het beneden alle peil!’ Burgemeester Broekhuis reageerde: ‘Uw signaal is duidelijk. We zullen ons hierover beraden in het college.’

Lommerrijk centrum

HILLEGOM – Er moet een totaalplan komen voor het verbeteren van het winkelgebied. En met name de entrees van het gebied tussen de drie kerken, zodat ‘het karakter van de Hoofdstraat hersteld wordt.’ Deze motie werd door bijna alle partijen aangenomen, met uitzondering van de VVD.

Fractievoorzitter Snuif stoort zich aan de verdwenen sfeer uit de Hoofdstraat. ‘Haal de afgrijselijke glasbakken weg, maak een parkeerroute en maak de parkeergarage vanaf het plein toegankelijk. Laat de bibliotheek publiekstrekker worden.’ Mede namens andere fracties riep ze het college op een plan op te stellen voor het ‘herstellen van het karakter van de Hoofdstraat’. Het centrum moet weer de uitstraling krijgen van een ‘lommerrijk Hillegom, dat teruggebracht is in de historische situatie’. Bijna alle partijen bleken voorstander te zijn van dit voorstel, ook al uitte raadslid De Jong (BBH) zijn twijfels of het onderzoek beperkt moest blijven tot de entrees: ‘Die zijn niet te vinden, door de mensen die hier toch al niet komen.’

Sloop fresco leidt tot motie

HILLEGOM – Een motie van Hillegom Progressief om openbare kunstwerken in kaart te krijgen, werd donderdag 11 april unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Deze motie was ingegeven door de treurige sloop van het fresco bij de Paulusschool. Dit kunstwerk van Nicolaas Wijnberg werd samen met het gebouw door de sloopkogel gereduceerd tot gruzelementen.

Raadslid Van Vliet (Hillegom Progressief) pleitte er dan ook voor om in kaart te brengen waar in het dorp nog meer ‘wederopbouwkunst’ aanwezig is, ‘dat na de oorlog door openbare belastinggelden is aangekocht’. Ze verzekerde de overige raadsleden, dat de opgedane kennis niet zou leiden tot vertraging in sloopwerkzaamheden. ‘Je weet al een half jaar van tevoren dat een pand gesloopt wordt. In de tussentijd kun je het werk weghalen.’ En mede omdat de Vereniging Oud Hillegom dit onderzoek gratis wil verrichten, ging de raad akkoord met de motie.

Stationsweg fietsveiliger

HILLEGOM – Maak de Stationsweg veiliger voor fietsers! Dit pleidooi hield de VVD tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 april. ‘Het station is een succes geworden. De Stationsweg is een belangrijke verbinding van het station naar onder meer de sportvelden, kinderdagverblijf en het Fioretticollege. Veel fietsers ervaren deze weg niet geheel veilig.’ Maar pas eind dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar een fietsverbinding via de Stationsweg. De VVD liet dan ook weten: ‘Trek dat onderzoek naar voren.’

Positief over woningbouw

HILLEGOM – Het Katwijkse bedrijf Van Rhijn Bouw wil circa vijftig woningen realiseren aan de 1e Loosterweg 30. Het huidige transportbedrijf verdwijnt namelijk van die locatie. Oorspronkelijk zouden er kantoren voor in de plaats moeten komen, maar er is nu al een groot overschot aan kantoorruimte. Daarom stelt het bedrijf nu voor om daar allerlei typen woningen te bouwen, die in grootte en prijs verschillen. Het college van burgemeester en wethouders staat hier positief tegenover en de gemeenteraadsleden moeten op donderdag 16 mei hun oordeel geven in de gemeenteraadsvergadering.

Sticker tegen huis-aan-huisverkoop

HILLEGOM – De PvdA wil een sticker introduceren, waardoor verkopers weten dat ze bij dat huis niet hoeven te proberen hun waren te verkopen. Volgens de partij zijn ook bedrijven die een ventvergunning hebben ‘niet altijd zuiver op de graat’. Met behulp van zo’n sticker, die mensen op hun voordeur kunnen plakken, zouden huis-aan-huisverkopers kunnen worden geweerd. De PvdA hoopt dat de overige partijen ook het college van burgemeester en wethouders zullen oproepen om de anti-ventstickers in het dorp te introduceren. Dit voorstel wordt donderdag 16 mei in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Foreholte voorloper

VOORHOUT – Voetbalvereniging Foreholte ontving zaterdag 20 april de ‘FairPlay status’ en neemt daarvoor het ARAG Amateurpakket in ontvangst. Voorzitter Jan Regeer laat hierover weten: ‘Het is voor de vereniging zaak om de ingezette koers aan te houden en daarbij de buurtverenigingen te informeren, stimuleren en motiveren om net zo’n clubarbitragebeleid te gaan voeren als Foreholte. Op die manier komen zij wellicht in de (nabije) toekomst ook in aanmerking voor deze certificering.’ Het pakket wordt zaterdagochtend overhandigd door KNVB-afgevaardigde en scheidsrechter Danny Makkelie. Daarbij zullen ook bestuursleden van meer dan tien omliggende verenigingen aanwezig zijn.

Archeologie wijkt voor pegels

KAAG EN BRAASSEM – Het wordt een stuk eenvoudiger om bouwwerkzaamheden te beginnen, zonder dat je op de vingers gekeken wordt door een leger van archeologen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de regelgeving versoepeld, zodat voortaan op veel meer plaatsen gegraven kan worden, zonder dat een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Overigens mag iedereen vrij in de grond graven tot een diepte van 30 centimeter, maar waar het verder de grond in gaat, wordt gekeken hoe groot de kans is, dat archeologische resten worden gevonden. Het meest kwetsbare – of kansrijke - archeologische terrein is het gebied rondom de Woudse Dom in Rijnsaterwoude. Door versoepeling van de archeologiegrens zijn kleine aanpassingen nu wel mogelijk op dat terrein.

Wethouder Antoon Kea laat hierover weten: ‘We rekken de regels voor het archeologisch onderzoek iets op. Ook bij de Woudse Dom, want we verwachten dat we met deze kleine aanpassing daar archeologisch weinig schade mee realiseren. We vinden archeologie belangrijk, maar voor de inwoners is er ook een financieel aspect en dat willen we mee laten wegen.’

Dwangsom voor schuurtje

ROELOFARENDSVEEN – Een schuurtje bij de waterkant aan de Geestweg 39 moet definitief weg. Het college van burgemeester en wethouders heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd. Al eerder had het college een dwangsom van 5.000 euro opgelegd aan de eigenaar van het schuurtje, maar die was er tegen in beroep gegaan. Dat beroep is afgewezen en daarmee zijn de kosten voor de eigenaar opgelopen tot 15.000 euro. Wethouder Antoon Kea informeert: ‘De volgende stap is dat de gemeente op kosten van de eigenaar het schuurtje weghaalt. De dwangsom van 15.000 euro blijft dan bestaan; dat bedrag zal hij gewoon moeten betalen.’

Geen actie voor Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders maakte vorige week bekend dat zij voorstander is van het ontwikkelen van het bedrijventerrein Drechthoek II. De gemeente zou hiermee inspelen op de ‘schaarste van de kavels voor bedrijven in de gemeente Kaag en Braassem en omliggende regio.’ Maar waar het gaat om het ontwikkelen van 15 hectare van Veenderveld II, blijkt het college plotseling een heel ander standpunt in te nemen. In een zogeheten SER-onderzoek van het bureau DHV wordt geadviseerd om dat stuk grond niet te ontwikkelen. Wethouder Antoon Kea bevestigde donderdag 11 april dat het college dat advies ter harte neemt. ‘Er zijn op dit moment geen initiatieven om die 15 hectare te ontwikkelen. Vooralsnog bestaat er ook geen uizicht op, dat daar wel mee begonnen wordt.’

Geen tumult over pont

KAAG – Wethouder Ton van Velzen aankondigde vorige week aan, dat de bewoners van Kaag-Dorp en Buitenkaag in de toekomst zelf maar voor hun ponttochtje moesten betalen. Vrijdag 12 april vond de jaarvergadering van de Dorpsraad plaats, dus likkebaardend ging de pers naar deze bijeenkomst. Er zou die avond toch menig stoel door de lucht vliegen van boze burgers?

Maar niets van dit alles; de bewoners rondom de Kaag zijn blijkbaar keurige mensen en laten zich niet verleiden tot dit soort uitspattingen. Slechts één toehoorder in De Ontmoeting vroeg de wethouder of hij zijn uitspraken nader kon toelichten. Die stelde de circa vijftig aanwezigen gerust met de woorden, dat hij nog volop in overleg was met de verschillende partijen en dat het huidige contract voor de pont afloopt in 2018. De avondvoorzitter concludeerde dan ook: ‘We hebben tot 2018 nog voldoende tijd om hierover te debatteren.’

Geen tweede thuis

KAAG – Er komt geen gebouw voor mensen met een beperking. Het oorspronkelijke plan van Stichting Ons Tweede Thuis is ingetrokken. Deze mededeling deed voorzitter Marjan Bruijn tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Kaag – Buitenkaag. De reden voor dit stopzetten heeft alles te maken met de economische crisis en de bezuinigingen door de rijksoverheid op de gehandicaptenzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Kansen voor tuinbouw

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouder heeft het bestemmingsplan Geestweg en Floraweg aangepast. De hoop is, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dit nieuwe plan wel economisch uitvoerbaar vindt. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een bijna gebiedsbrede glastuinbouwbestemming waarin alleen de hoofdwatergangen, wegen en burgerwoningen en één bedrijf een andere bestemming hebben gekregen.

Volgens het college is er hierdoor een ‘optimale flexibiliteit voor duurzame bedrijfsontwikkeling in de glastuinbouwsector. Dit wordt versterkt door de hogere bebouwingsmogelijkheden voor kassen en mogelijkheid om de maximale bedrijfsoppervlakte te vergroten.’ De kassen krijgen een maximale bouwhoogte van tien meter en de bedrijfsloodsen mogen maximaal twaalf meter hoog worden.

Wethouder Antoon Kea informeert: ‘Hiermee komt een einde aan een periode dat het bestemmingsplan aan goedkeuring werd onthouden. Dit gebeurde nog voor de gemeentelijke fusie van Kaag en Braassem. Het herstructureren van het gebied om er alleen duurzame tuinbouw mogelijk te maken, bleek niet haalbaar. Wij hebben een bestemmingsplan gemaakt voor tuinbouw, waarbij we zoveel mogelijk ruimte geven voor de bedrijven om zich daar te ontwikkelen. De slotenstructuur hoeft geen belemmering meer te zijn en de bouwhoogtes hebben we aangepast aan de moderne eisen. Nu is het aan de tuinbouw zelf om er wat van te maken. Ze kunnen hier de komende tien jaar mee uit de voeten.’

Kritiek op bestuur

BUITENKAAG – ‘De gemeente Haarlemmermeer komt haar verplichtingen niet na.’ Deze kritiek werd vrijdag 12 april geuit tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Kaag – Buitenkaag. Elf jaar geleden ondertekende het sociaal-cultureel centrum De Kaag, de school en de gemeente Haarlemmermeer een gebruiksovereenkomst over De Ontmoeting. Het sociaal cultureel centrum zou de exploitatie doen en Haarlemmermeer zou zorgen voor het groot onderhoud. Maar daar is al die jaren niets aan gedaan, want ambtenaren blijken niet te weten of dat geld gehaald moet worden uit het potje ‘onderwijs’ of het potje ‘cultuur’. Gehoopt wordt, dat wethouder John Nederstigt deze status quo kan doorbreken.

Moerasje weg

KAAGEILAND – Het moerasje op het eiland wordt aangepakt. Deze mededeling deed wethouder Ton van Velzen op vrijdag 12 april, tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Kaag – Buitenkaag. Hij stelde: ‘Het is een aanfluiting hoe het er nu uit ziet. De bomen moeten eruit, er komen wel bankjes op de dijk, maar geen speelplaats. De verzakkingen in de grond worden opgehoogd en dan ziet het er allemaal weer heel netjes uit. Er komt ook een gazon en geen oerwoud met takken, zoals dat er nu is.’

Samen voor Kaag en Braassem krabbelt op uit crisis

KAAG EN BRAASSEM – Samen voor Kaag en Braassem is bezig om op te krabbelen uit een crisisperiode, waarin de politieke partij problemen moest overwinnen, zoals het opstappen van verschillende bestuursleden. Donderdag 11 april besloten de leden over de vraag of de partij moet worden opgeheven. Maar het liep anders, wellicht tot groot verdriet van andere partijen. Samen voor Kaag en Braassem gaat zich in de verkiezingsstrijd werpen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. En als het aan Petra van der Wereld ligt, gaat dat onder haar leiding, zo laat ze weten.

De Amerikaanse econoom Milton Friedman zei het tientallen jaren geleden al: ‘Never waste a good crisis’ en dat was dan ook de teneur van de Algemene Ledenvergadering: ‘Je moet nooit een goede crisis verspelen’. In totaal dertig leden spraken zich unaniem uit voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nog voor de zomer wordt het verkiezingsprogramma opgesteld, waarna een kandidatenlijst wordt opgesteld. Nu al hebben vijf mensen aangegeven, dat zij volgend jaar in de gemeenteraad willen komen.

Ook het tekort aan bestuursleden moet volgens Petra van der Wereld binnenkort uit de wereld zijn geholpen. ‘Twee mensen hebben aangegeven, dat ze over een bestuursfunctie nadenken. We hopen voor 1 juli weer een voltallig bestuur te hebben.’ De partij is vier jaar geleden ontstaan uit een fusie van Gemeentebelangen en Mooi Alkemade, maar na de verkiezingen van 2010 belandde de partij als enige in de oppositiebankjes. Als het aan Van der Wereld ligt, mag Samen voor Kaag en Braassem vanaf volgend jaar als coalitiepartij echt meebeslissen. ‘We willen niet nog een keer in de oppositie en gaan voor tien zetels.’

Dat kan nog lastig worden, want naast VVD, CDA en PvdA zal ook D66 zich in de verkiezingsstrijd mengen. En Samen voor Kaag en Braassem richt zich deels ook op de kiezers die landelijk D66 stemmen. ‘Ik ben zelf ook D66-lid, maar ik ga wel voor SVKB’, laat Van der Wereld weten. Desgevraagd informeert Christian Malin dat ook hij niet over zal stappen naar D66. ‘Als Samen voor Kaag en Braassem niet had meegedaan aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, had ik me aangemeld voor de kandidatenlijst van D66. Maar nu blijf ik me inzetten voor Samen voor Kaag en Braassem.’

Snelheidsverlagingen in Rijpwetering en Oud Ade

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders gaat de snelheid op diverse wegen in Rijpwetering en Oud Ade verlagen. Hiermee lijkt het bestuur rechtstreeks in te gaan tegen een VVD-motie die maandag 8 april door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen. In deze motie riep de VVD op, om ‘niet op voorhand uit te gaan van snelheidsverlagingen. Laat je ook leiden door ongevallenstatistieken bij het bepalen of het wenselijk is om maatregelen te treffen. Zie ook af van het gebruik van drempels, hobbels of versmallingen.’

Deze motie lijkt echter tegen dovemansoren gericht. In Rijpwetering wordt op de Koppoellaan en pastoor van de Plaatstraat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingesteld. Eenzelfde maximumsnelheid geldt voor de Leidseweg binnen de bebouwde kom van Oud Ade. Op de Oud Adeselaan (buiten de bebouwde kom) geldt binnenkort een maximum snelheid van 60 kilometer per uur. Ook op de Ripselaan (tussen de manege (Ripselaan 6) en de komgrens Rijpwetering wordt de snelheid 60 kilometer per uur.

De voetgangersoversteekplaats bij de kruising Leidseweg / Zwarteweg verdwijnt en er komt een parkeerverbod aan de waterkant van de Koppoellaan en de Pastoor van de Plaatstraat. Eenzelfde parkeerverbod geldt voortaan voor de Koppoellaan tussen de komgrens en de bocht bij de Vergulde Vos. De volgende twee kruisingen worden gelijkwaardig, dus dan heeft verkeer van rechts voorrang: Ripselaan / Koppoellaan / Poeldijk en de kruising Leidseweg / Zwarteweg.

De wegen Ripselaan, Koppoellaan, Pastoor v/d Plaatstraat, Oud Adeselaan en Leidseweg zijn zogeheten ‘erftoegangswegen’. Volgens het college horen bij deze categorie een maximumsnelheid van 30km/u (binnen de bebouwde kom) en 60km/u (buiten de bebouwde kom). Omdat er dit jaar een aantal wegreconstructies gepland zijn, wil het college alvast de maximum snelheden verlagen.

Volgens een ambtelijk rapport bestaat er veel draagvlak voor de verlaging van de snelheden op de Leidseweg, Koppoellaan en Pastoor van de Plaatstraat. ‘Op de verschillende bewonersavonden kregen wij, op een uitzondering na, positieve reacties’. De totale kosten voor alle maatregelen bedragen meer dan 450.000 euro.

Wethouder Antoon Kea antwoordt op de vraag of het her en der beperken van de maximum snelheden regelrecht ingaat tegen de raadsmotie. ‘Die motie ging niet alleen over het terughoudend zijn van de maximumsnelheid, maar ook over de attributen die je kunt inzetten om daar terughoudend over te zijn. We voldoen aan de oproep uit die motie om terughoudend te zijn met de attributen. We nemen maatregelen in het kader van de veiligheid. De snelheid op de Koppoellaan is toch al laag en het moet daar ook niet hoog zijn. Dan kun je concluderen dat we volstrekt in overeenstemming met deze motie het besluit hebben kunnen nemen.’

Tekst verbodsbord aangepast

KAAG – Al jaren stoort Albert Strijk zich aan de tekst op het bord aan de Binnenkaag. Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad kon hij zijn misnoegen eindelijk uiten. ‘Op dat bord staat een buitengewoon onvriendelijke tekst voor toeristen.’ Je moet niet alleen maar zeggen; “Verboden aan te leggen”, maar wijzig de tekst in: “Welkom op Kaageiland. U mag hier vrij aanleggen, maar niet langer dan 24 uur”. Dat is veel vriendelijker richting de toeristen.’ Wethouder Ton van Velzen kon daarop mededelen, dat de gemeente al van plan was om de tekst van dit bord aan te passen ‘in het kader van de vernieuwing van de entree.’

Vragen over jubileumgeld

KAAG – De Dorpsraad Kaag – Buitenkaag heeft het afgelopen jaar afgerond met een negatief resultaat van 385,10 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een reservering van 1.200 euro voor het jubileumfeest, dat in 2022 moet plaatsvinden. Dit besluit leidde tot vragen onder de vijftig bezoekers van de jaarvergadering. Eric van Wansum vond het maar een vreemde zaak: ‘Je spaart 1.200 euro voor het jubileum, terwijl er een tekort van 385 euro is.’ Toch keurden de aanwezigen de financiën goed.

Wachten op afvalcontainer

BUITENKAAG – Het wil maar niet lukken met het plaatsen van een afvalcontainer voor plastic in de Buitenkaag. Dit tot grote frustratie van veel inwoners, die vinden dat de gemeente Haarlemmermeer hun links laat liggen.

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Kaag – Buitenkaag liet inspreekster Doke weten: ‘Waarom hebben wij nog geen afvalcontainer voor plastic? In Nieuw Vennep staat zo’n container er al wel, en dat scheelt gigantisch in het afval.’ Voorzitter Marjan Bruijn bevestigde: ‘Het is wel vreemd dat er een op de Weteringbrug (gemeente Kaag en Braassem) staat en in de Buitenkaag niet.’

Woningen mogen blijven

WOUBRUGGE - De twee woningen aan de Woudsedijk-Zuid 2 en 2A mogen blijven staan. Hoewel de bezwaarschriftencommissie heeft geoordeeld, dat de twee woningen niet legaal zijn, heeft het college van burgemeester en wethouders toch besloten om niet te handhaven.

Formeel valt een van de woningen binnen de geurgrens van 100 meter van een naburige onderneming; het huis staat op 98 meter afstand. Wethouder Antoon Kea laat hierover weten: ‘We hebben de nieuwe geurverordening aangenomen en daarmee geldt de geurverordening tot 50 meter afstand voor locaties bij de kernen.’

Kritiek Rekenkamercommissie op subsidiebeleid

LISSE – De gemeentelijke organisatie heeft geen duidelijke structuur waar het gaat om het toekennen van subsidies. Deze kritiek komt van de Rekenkamercommissie Hillegom Lisse Noordwijkerhout in haar rapport ‘Subsidies in Lisse’.

De ambtenaren maken bijvoorbeeld geen gebruik van standaardbrieven voor subsidieverleningen en –vaststellingen. Ook is er geen enkel overzicht ‘op dossierniveau’ van de verstrekte subsidies. Wel is er een checklist voor de afhandeling van subsidieaanvragen, maar dit hulpmiddel is volgens de Rekenkamercommissie ‘onwerkbaar’. Het rapport gaat verder: ‘De te verrichten prestaties en activiteiten zijn soms wel en soms niet concreet omschreven in een subsidiebeschikking. Aanvraagtermijnen worden soms (ruim) overschreden, zonder dat dit consequenties heeft.’

De Rekenkamercommissie constateert dat er ‘dus sprake lijkt te zijn van een zekere vrijblijvendheid in de uitvoering van het subsidiebeleid. Aan de andere kant worden subsidies niet automatisch vastgesteld volgens de verordening. Er wordt wel gecontroleerd op de mate waarin voldaan is aan de subsidievoorwaarden, wat soms leidt tot een lagere subsidietoekenning.

Basisschool St Joseph verkeersveiliger

LISSE – Na de Lisbloemschool is nu ook de basisschool St. Joseph aan de beurt voor een verkeersveiligere omgeving. Het college van burgemeester en wethouders maakte dinsdag 9 april het uitvoeringsplan openbaar.

De komende tijd gaat de gemeente het verkeersgedrag op de Achterweg strikt volgen en handhaven wanneer dat nodig is. De kinderen krijgen verkeerslessen en worden gewezen op het gevaar van de dode hoek. De schooljeugd zal zelf ook actief bijdragen aan de verkeersveiligheid, want zij gaan rode en groene kaarten uitdelen aan de ouders die hun kinderen op de foute of juiste wijze naar school brengen.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) informeert: ‘We hebben veel aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving. Samen met de buurt, ouders, school, politie en met de VVN afdeling Lisse hebben we een stappenplan opgezet.’ Hij roept andere scholen op zich ook te melden om hun omgeving verkeersveiliger te maken.

Het zijn overigens niet alleen de ouders van de leerlingen die zich niet altijd goed gedragen. Ook wordt overleg gevoerd met het verpleeghuis Rustoord over gewenst verkeersgedrag. Van Zelst: ‘We kunnen Rustoord hierop aanspreken.’ De gemeente gaat aan bedrijven die navigatiesystemen op de markt brengen doorgeven, dat de Achterweg een eenrichtingsweg is. De ouders willen heel graag een kiss en ride strook, maar dat zit er volgens de wethouder voorlopig niet in. ‘Die komt er in 2016.’

Gemeente investeert in parkeergarage

LISSE – De half verdiepte parkeergarage onder het te bouwen sportcomplex De Waterkanten wordt met zo’n 400 m2 uitgebreid. Hierdoor wordt voorkomen, dat een grote hoeveelheid aan fietsen het boventerrein ontsierd. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 9 april in met het beschikbaar stellen van 450.000 euro voor de uitbreiding van die (fietsen)parkeerplaatsen. De gemeenteraad moet hiervoor op donderdag 24 april nog een laatste oordeel geven.

Het aantal leerlingen dat de komende jaren onderwijs volgt op het Fioretticollege blijkt veel hoger te zijn, dan in eerste instantie werd aangegeven. De oorspronkelijke inschatting bleek honderden leerlingen lager uit te vallen, dan feitelijk zal gebeuren. Op basis van die inschatting is de omvang van de verschillende gebouwen bepaald, en dus ook de parkeergarage. En ook die parkeergarage blijkt dus niet groot genoeg te zijn. Daarom moet de gemeente opnieuw een forse financiële duit in het zakje doen.

Wethouder Adri de Roon (D66) lichtte toe, dat die 450.000 euro niet alleen zijn voor het fietsparkeren, ook al wordt nu wel voorkomen dat 500 fietsen op het plein bij het sportcomplex worden gestald. Ook wordt met de uitbreiding van de garage ‘een fundament’ gelegd voor de mogelijke komst van een commerciële ruimte. ‘Met deze uitbreiding kan die commerciële ruimte later, als de markt beter is, wel gerealiseerd worden en dan tegen minder hoge kosten.

Hoewel de leerlingen baat hebben bij een grotere parkeergarage, weigert het Fioretticollege een cent bij te dragen. De Roon stelt hierover: ‘Blijkbaar bekommert het Fioretticollege zich iets minder over de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij vinden dat niet verantwoord, ook in verband met de HOV-verbinding die nog over het plein moet worden aangelegd.

Het college heeft nog overlegd met het Fioretticollege om een extra ‘commerciële ruimte’ alsnog gezamenlijk aan te leggen. Volgens een oorspronkelijk idee zou deze ruimte de eerste tien jaar gebruikt worden voor de opvang van het overschot aan leerlingen, waarna bedrijven zich erin konden vestigen. Maar ook hier wil het Fioretticollege niet voldoende aan bijdragen, zo informeert De Roon. ‘De gemeente is daar in zekere zin wel toe bereid, maar dan zou er vanuit het Fioretticollege ook een financiële inbreng moeten komen. Ze waren wel bereid daartoe, maar dat bedrag bleek niet voldoende te zijn om het plaatje rond te krijgen. Het meerbedrag voor de gemeente was voor ons dan niet verantwoord. Nu is het aan het Fioretti om noodbehuizing te organiseren.’

Mogelijk geen fietsverbod in Kapelstraat

LISSE - Het is nog altijd niet zeker of het fietsverbod in de Kanaalstraat er komt. Met name heeft het college van burgemeester en wethouders twijfels over het fietsvrij houden van de Kapelstraat. Eerst moet er volgens wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) een nulmeting komen. Hiervoor worden in mei tellingen uitgevoerd van het aantal fietsers in de Kanaalstraat van de Heereweg tot de Kapelstraat, zo liet hij dinsdag 9 april weten.

Van Zelst ‘We gaan als college nog een keer overleggen met bewoners en gebruikers, waarna we ons voorgenomen verkeersbesluit met de raad zullen delen.’ De gemeenteraad heeft het college enkele maanden geleden in een motie opgeroepen om het fietsverbod in de Kanaalstraat in te voeren. De wethouder: ‘Het college is aan uitvoering van de motie gebonden. We zullen de mening van de raad zeer wel gebruiken en van invloed laten zijn op het besluit, dat ook gebaseerd is op de tellingen en wat de omwonenden ervan vinden.’

Hij vervolgt: ‘Persoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van een algeheel fietsverbod. Het boodschappen doen op de fiets willen we blijven ondersteunen. De Kapelstraat is een belangrijke straat waar het gaat om van de zuidkant naar Blokhuis en Hema te gaan. Ik wil ook zeker niet nu al toezeggen dat we bereid zijn ook de Kapelstraat af te sluiten.’

Verwacht de wethouder tegenstand van de raad als een deel van de motie niet wordt uitgevoerd? ‘Dat ligt aan wat de tellingen uitwijzen en de meningen van de omwonenden. Het is een afweging van alles en niet een stokpaardje van Ad van Zelst dat ik de Kapelstraat wil open houden. We moeten doen waar wij als Lisse het meest mee gediend zijn. Niet alleen de inwoners, winkeliers en omwonenden, maar ook wandelaars en gebruikers van het winkelcentrum.’

Strengere controles drankgebruik voor jongeren

LISSE – De bestuurlijke opsporingsambtenaren (boa’s) gaan actiever controleren op het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar. Deze mededeling deed burgemeester Lies Spruit dinsdag 9 april. De boa’s krijgen hiervoor een speciale opleiding en ook de horecaondernemers zijn geïnformeerd over deze nieuwe ontwikkeling.

Later dit jaar bepaalt de landelijke overheid waarschijnlijk dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mogen drinken. Dus ook jeugd die nu 16 of 17 jaar oud zijn, mogen dan geen druppel bier, wijn of cola-tic nuttigen. Maar om goed te controleren wie wel en wie niet aan Bacchus mag offeren, zijn er plannen om de uitgaande jeugd polsbandjes te geven.

Spruit: ‘Natuurlijk gedrag is dat in die leeftijdsgroep heel veel geëxperimenteerd wordt met drank. We hebben brieven verstuurd naar 15- en 16-jarigen en hun ouders om hen erop te wijzen dat het niet verstandig is om drank te gebruiken. Ook bij evenementen willen we benadrukken dat iedereen de regels zoveel mogelijk moet naleven. Onze boa’s krijgen deze controletaak erbij.’ De controles zullen voornamelijk in de avonduren zijn en daardoor moet de gemeente 3.300 euro extra reserveren voor de boa’s. Maar voor de totale kosten voor de inwerkingtreding van de Drank- en Horecawet moet de gemeente 110.000 euro reserveren. De burgemeester: ‘We moeten kijken of we de prioriteiten gaan herverdelen of dat we er geld bij moeten krijgen.’

Overigens bepaalt de gemeenteraad in haar vergadering van donderdag 13 september de regels voor het schenken van alcohol voor sportverenigingen, kerkelijke instellingen en andere (vrijwillige) instanties.

Villawoningen voor bollenbedrijf

LISSE – De bedrijfsgebouwen aan de Akervoorderlaan 53a mogen gesloopt worden, zodat op diezelfde plek zes villawoningen gerealiseerd kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 9 april in met deze plannen, die nog aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Met behulp van de ‘ruimte voor ruimte’ regeling, kunnen voormalige (bollen)ondernemers hun bedrijfsgebouwen slopen, voor de komst van woningen. Zo wordt de verrommeling van het landschap tegengegaan en krijgen de ondernemers nog een extra zakcentje voor de sloop van hun bezit. Op de Akervoorderlaan 53a wordt maar liefst 19.000 m2 aan glas en 9.000 m2 aan stenen weggehaald. Behalve de woningen, kan in de toekomst ook weer 2,5 hectare aan bollengrond gebruikt worden.

Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) informeert: ‘We willen voor Leo Berbee en Zonen BV meewerken aan dit plan. De zes compensatiewoningen worden groter dan de standaard inhoudsmaat van 750 m3 (namelijk maximaal 1.150 m3, JD). Deze zes riante bollenvilla’s komen daar in lintbebebouwing aan de Akervoordelaan. Het is spijtig dat zo’n mooi bedrijf in de bollenactiviteit verdwijnt, want het was een vooraanstaand bedrijf dat bollen teelde en broeide. Maar daar komen dus wel zes compensatiewoningen met een aanzienlijke omvang voor terug.’

Trekken naar Tonami

LISSE – Donderdag 18 april vertrekken acht leerlingen van het Fioretticollege naar het Japanse Tonami. Zij zijn dan 12 dagen lang de vertegenwoordigers van de gemeente in een jaarlijks uitwisselingsprogramma. Het wordt voor de leerlingen een ervaring om nooit te vergeten en Rick Spring in ’t veld (13) heeft er dan ook veel zin in.

Voor de tiener wordt het de allereerste keer dat hij zo lang weg is van zijn ouders. Maar dat wil niet zeggen, dat hij elke dag aan de telefoon hangt. ‘Ik houd wel contact via Facebook en email. Ik heb soms wel last van heimwee, maar meestal gaat het gewoon weg als ik eenmaal bezig ben.’ En druk zal Spring in ’t veld het zeker hebben, want hij stelt zichzelf hoge eisen. ‘Ik vind het een leuke uitdaging om 12 dagen van huis te zijn. Ik ken Japan niet, maar wil de cultuur daar leren kennen. Het is daar heel anders dan hier en ik wil met name kijken naar de manier waarop ze daar de huizen bouwen, de kunst en wat voor soort beelden ze daar maken.’

Een half jaar geleden konden de leerlingen zich opgeven voor deze Tonamireis en de animo was groot. Spring in ’t veld was daarom ook reuze verrast toen hij hoorde dat hij tot de acht gelukkigen hoorde, die de reis van 20 uur naar Tonami gaat maken. Hij heeft zich al goed voorbereid. ‘Ik kom te wonen bij de families Teruki en Oomura. Ze hebben sowieso één zoon en daar heb ik al contact mee via de mail. Daar wonen ook opa’s en oma’s en misschien wel ooms en tantes.’

Japanners zijn er dol op als hun gasten cadeautjes meenemen, dus de tiener is al met zijn moeder flink wezen shoppen. ‘Bij de Xenos hebben we allerlei typisch Nederlandse producten gekocht, zoals klompjes en Delftsblauw.’ Wat wil hij bereiken in Japan? ‘In ieder geval wil ik de cultuur leren kennen, maar ook iets van mijn cultuur overdragen. Hopelijk spreken ze Engels, zodat ik verhalen kan vertellen over hoe het in Nederland is, hoe het er hier uitziet en wat je hier kunt doen.’

Een van de hoogtepunten van de reis wordt de ontmoeting met de burgemeester van Tonami. Alle leerlingen nemen voor deze gebeurtenis speciaal hun mooiste kleding mee om de man vervolgens een cadeau te overhandigen. Heeft Spring in ’t veld al geoefend met buigen? Hij lacht: ‘Nog niet echt, maar ik heb al Japans geoefend, zoals het woord “Konichiwa”. Dat betekent goedendag.’

Hoe dan ook zal de tiener een levenslange herinnering overhouden aan de Tonamireis, zo informeert hij. ‘Ik heb een notitieboekje gekocht en schrijf daarin iedere avond op, wat er gebeurd is. Zo houd ik een verhaal bij en kan ik later teruglezen over alle zaken die ik heb opgestoken van Japan.’ Het interview loopt ten einde en de aanstaande Japanreiziger zegt verwachtingsvol: ‘Deze reis smaakt misschien wel naar meer. Ik heb het gevoel, dat ik het zo gaaf ga vinden, dat ik zo maar terug wil.’

Jubileumeditie Tulpenrallye

NOORDWIJK – Voor de zestigste keer wordt de historische ‘Tulpenrallye’ gehouden. En geheel volgens traditie wordt deze jubileumeditie ook weer een bijzonder evenement. In tegenstelling tot de afgelopen tien jaar is de finish namelijk niet in Noordwijk, maar starten de deelnemers juist vanuit deze badplaats. Vervolgens rijden de automobilisten met hun wagen die voor 1972 gebouwd is, naar het zuid-Franse Nice.

Frank Pauli is voorzitter van het organisatiecomité en zet zich samen met anderen volop in om van deze Tulpenrallye een groot succes te maken. Na tien jaar starten in Frankrijk en finishen in Noordwijk was het weer tijd voor wat nieuws, zo laat Pauli weten. ‘Voor 2003 startten we in Noordwijk en finishten we hier ook, maar nu is het tijd voor wat anders. We gaan in feite terug naar de jaren 1960 – 1962, toen de deelnemers van Noordwijk naar Monte Carlo reisden.’ Maar omdat het niet gemakkelijk is voor klassieke auto’s om in mei Monte Carlo te bereiken, is gekozen voor Nice als finishplaats.

Pauli: ‘Het is een bijzondere route. Het gebied ten noorden van Nice is mooi om met klassieke auto’s te rijden, want we rijden graag door bergachtige gebieden. We kijken dan uit over diepblauwe meren, die  tussen de bergen liggen en worden aan het einde van onze reis beloond met een schitterend uitzicht om van bovenaf boven de Middellandse zee te zien liggen.’

Wat voor type mensen doen mee aan de Tulpenrallye? ‘Dit jaar hebben we een recordaantal deelnemers van 230 mannen en vrouwen. Het zijn mensen die dit doen omdat ze het een leuke hobby vinden. Stuk voor stuk hebben ze allemaal wat met klassieke auto’s, die ze graag in stand willen houden.’ De jury kijkt streng naar de auto’s die gebruikt worden. Ze moeten meer dan 40 jaar oud zijn en de equipe moet goed op elkaar ingesteld zijn. De auto’s zijn zonder stuurbekrachtiging, maar de grootste uitdaging is het kaart lezen, want de navigator is tien uur per dag de kaart aan het bestuderen.

Maar een beetje deelnemer heeft toch een Tomtom? Die opmerking blijkt vloeken in de kerk te zijn. Pauli: ‘Tomtoms zijn verboden. Als we deelnemers hiermee betrappen, krijgen ze strafpunten. Het is geen snelheidsrace; je moet de route over secondaire wegen afleggen met een gemiddelde snelheid. Er zijn ruim 500 routecontroles en tijdcontroles langs de route.

De rallye start op zondag 5 mei en vanaf 11:00 uur start iedere minuut een auto. Maar ook een dag daarvoor is het aan de Noordwijkse Boulevard goed toeven voor liefhebbers van klassieke auto’s, want dan vindt de sprint plaats. De deelnemers rijden daar twee keer 125 meter en doen dit zo hard mogelijk. Vervolgens is het zaak om ‘a cheval’ te stoppen, zodat je voorwielen over een streep en je achterwielen achter die streep staan. Hierna vervolgen de deelnemers de dag met de Bollenstreekroute, waarbij ook het circuit Zandvoort en het vliegveld Valkenburg worden aangedaan.

Kortom, wie zijn ogen wil verlustigen aan onder meer 45 oude Alfa Romeo’s, 36 Porsches, 24 Volvo’s of een Mathis uit 1925, is het weekend van 4 en 5 mei in Noordwijk. Dan kan genoten worden van de start van een evenement, dat haar oorsprong vindt in het jaar 1949. Op 10 mei is de finish in Nice. Na een groot avondfeest, gaan de deelnemers vervolgens weer terug naar Nederland. Voor meer informatie: www.tulpenrallye.nl.

Duurzame ideeën

OEGSTGEEST – Met vijf doelstellingen en negentien projecten wil de gemeente nu echt werk maken van het duurzaamheidbeleid. Samen met een groep van enthousiaste inwoners ontstaan al concrete projecten, die moeten leiden tot een betere wereld. Jolien Kamermans, duurzaamheidcoördinator van de gemeente Oegstgeest en haar collega Tet Hiltermann presenteerden donderdag 11 april een overzicht.

Tot de vijf doelstellingen behoren onder meer, dat Oegstgeest Millenniumgemeente wordt en dat het duurzaamheidstreven toegepast wordt in elk beleid. Ook worden projecten opgezet om papiergebruik te verminderen, kennis te verspreiden en regenwater te gebruiken. Veel winst is onder meer te halen in het duurzaam bouwen, met name waar het gaat om oudere huizen. Kamermans: ‘Elke keer dat er iets gedaan wordt aan een woning, kun je de eigenaar informeren over het duurzaamheidaspect. Een heleboel dingen zijn niet moeilijk en duur en kosten niet veel geld.’.

Op 25 mei wordt het eerste ‘Repair Café Oegstgeest’ georganiseerd in de bibliotheek K&O. Hiltermann is hier enthousiast over: ‘Het is een maandelijks terugkerende laagdrempelige ontmoetingsplaats waar bewoners van Oegstgeest hun kapotte spullen kunnen (laten) repareren, onder deskundige begeleiding. Het gaat om het repareren van elektrische apparaten en huisraad, kleding en textiel, houten voorwerpen, fietsen en speelgoed.’ Eenmaal per maand, de vierde zaterdag van de maand, wordt het Repair Café georganiseerd, steeds op een andere locatie in het dorp. De ene keer in het centrum, daarna in Haaswijk, Poelgeest en zo verder. Dit initiatief is in 2009 ontstaan in Amsterdam en inmiddels zijn er honderd Repair Cafés in Nederland, maar ook België, Duitsland en de Verenigde Staten.

‘Geen paniekvoetbal’

OEGSTGEEST – De komende maanden moet de politiek moeilijke beslissingen nemen over welke zaken wel en niet worden uitgevoerd. Deze waarschuwende woorden uitte wethouder Haanstra op donderdag 11 april.

Ze vertelde de politici: ‘U mag nog voor de zomer heel pijnlijke besluiten nemen over wat niet uitgevoerd kan worden, omdat de menskracht er niet voor is. We hebben voor 10 fte wel opdrachten, maar geen mensen. Als we voor vier ton willen bezuinigen, welke keuzes maken we dan? De subsidieafspraken kun je niet tussentijds openbreken.’ Ze vond dat de raad niet aan ‘paniekvoetbal’ moest gaan doen. ‘Laten we een fundament bouwen, zodat we weten waarover we het hebben. Als we dit jaar de jaarplannen, dan maken we al een heel grote stap.’

Deze woorden waren echter niet aan fractievoorzitter Rob Braun (TO) besteedt. Hij concludeerde over de financiële staat van de gemeente: ‘Het was erger dan erger dan erg. Het wordt geen kwestie van verbouwen, maar van slopen en weer opbouwen (van de gemeentelijke financiën, JD). Fractievoorzitter Simon Vogel (LO) vond echter dat de wethouder goed werk verrichte. ‘Het is een goed stuk met een goede titel: ‘Bouwen aan vertrouwen’.’ Gemeenteraadslid Vincent Jansen (VVD) pleitte er ook voor om al dit jaar concrete maatregelen te nemen om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren.

‘Maak van een Mosquito geen olifant’

OEGSTGEEST – De gemeenteraad leek donderdag 11 april unaniem tegen de inzet van de Mosquito in het dorp. Stuk voor stuk spraken de partijen hun afschuw uit over het apparaat dat de rechten van de jeugd door het uitstoten van een irritant piepsignaal met voeten treedt. Maar na een betoog van wethouder Roeffen sloeg de VVD als een blad aan de boom om. En ook LO was opeens niet meer zo zeker van haar weerstand tegen de Mosquito.

Inspreker Nieuwenhuis, voorzitter van de vereniging van eigenaren van Simontjesveld-Zuid, de huizen die grenzen aan de school De Vogels, hield een gepassioneerd betoog voor de komst van de Mosquito. Hij liet weten dat de buurt al ‘jarenlang’ overlast heeft van de jeugd. En als de Mosquito er niet kwam, dan behield Nieuwenhuis zich het recht voor om te eisen dat een groot hekwerk van 40.000 euro geplaatst moet worden. Hierna debatteerden de politici of de Mosquito binnen de gemeentegrenzen gehaald moet worden.

Raadslid Kruidhof (PrO) was fel tegen: ‘Een paardenmiddel wordt ingezet tegen overlast die in de nota omschreven wordt als “af en toe een beetje voetballen”. Er wordt een straf opgelegd nog voordat een delict gepleegd is. Er is ook onduidelijkheid over gezondheidsgevaar voor baby’s en ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Bovendien; als de jongeren een scooter aanzetten, horen ze het geluid van de Mosquito niet meer.’ Raadslid Van Teylingen (LO) vond de Mosquito ook ‘niet sympathiek. Het gaat wel erg ver.’

Ook het CDA was tegen. ‘Dit middel raakt aan het verbod op discriminatie en lichamelijke integriteit. België verbiedt het en de Raad van Europa pleit voor een Europees verbod. De schade die aan ongeboren kinderen en baby’s wordt toegebracht is onbekend.’ Zijn collega De Rotte (VVD): ‘De Mosquito is een vrij agressieve stellingname vanuit de lokale overheid naar jongeren. Als middel op lange termijn is het niet duidelijk effectief gebleken. Een betere oplossing is het om klassieke muziek te spelen; er zijn vast wel oplossingen te bedenken zonder allerlei agressieve geluidsmiddelen.’ Fractievoorzitter Van den Ouweelen (Lokaal) vond dat het college door het gebruik van de Mosquito ‘Met een kanon op een mug schiet’.

Wethouder Jos Roeffen hield echter een hartstochtelijk pleidooi voor de Mosquito: ‘Het probleem met de jeugdoverlast speelt al vier jaar. Als de dagen wat langer worden en het klimaat aantrekkelijker, zal de overlast zich weer gaan voordoen. We vinden een Mosquito een betere oplossing dan een hek om een school. Laten we de Mosquito op proef instellen voor een periode van zes maanden. Dan kunnen we de Mosquito plaatsen en kijken of er een waterbedeffect is.’

De Rotte was overtuigd: ‘Een experiment kan geen kwaad.’ Dit vond Kruidhof een ‘vreemde move’. ‘Als je iets moreel verwerpelijk vindt, ga je het niet invoeren.’ Ook de andere partijen bleven tegen, maar LO zal volgende week de doorslag geven. Van Teylingen weigerde zich namens haar partij tegen het gebruik van de Mosquito uit te spreken. ‘Wij staan aarzelend tegenover dit voorstel. We willen dit in de fractie goed doornemen.’ Hierop stelde Roeffen: ‘We nemen het voorstel voor de Mosquito in beraad terug in het college en laten weten of en in welke vorm wij dit voorstel laten terugkomen.’ En als Roeffen doorzet met dit voorstel, is het de vraag of de fractie van LO zich definitief tegen het voorstel van de eigen LO-wethouder durft te keren en durft te kiezen voor de gezondheid van de minderjarigen.

Onzekerheid over Poelmeer

OEGSTGEEST – De toekomst van het zwembad Polemeer is nog altijd niet zeker. Het college is nog altijd op zoek naar 150.000 euro om een alternatief op te zetten, zodat de kinderen in Oegstgeest in hun eigen dorp kunnen blijven zwemmen. Maar donderdag 11 april kon wethouder Haanstra nog niet de garantie geven, dat dit geld er zou komen. ‘We werken nog aan die 150.000 euro voor het zwembad.’ Dit najaar moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen of – en in welke vorm – het zwembad Poelmeer kan blijven bestaan.

Op afspraak naar gemeentehuis

OEGSTGEEST – De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met een investering in de gemeentelijke website. Ook zal het voor de inwoners in de toekomst niet meer mogelijk zijn om het gemeentehuis spontaan te bezoeken. Eerst moeten ze een afspraak maken, zodat een bezoek ingepland kan worden. Het moet leiden tot een ‘verbeterde dienstverlening’.

Gemeenteraadslid Van Blitterswijk (CDA) sputterde nog wel even tegen: ‘Niet iedereen en dan met name de ouderen, voelen zich comfortabel met online dienstverlening. Veel mensen prefereren persoonlijk contact boven digitaal contact. We zijn geen voorstander van een volledige afschaffing van de vrije inloop, maar willen wel praten over het verminderen van het aantal vrije inlooptijden.’

Burgemeester Timmers liet weten: ‘Het ideale plaatje is dat je alles digitaal kunt doen, maar je moet ernaar toe groeien. Mensen die de gemeentelijke zaken niet digitaal doen, kunnen daarvoor afspraken maken. We willen de openingstijden aanpassen en  hebben in kaart gebracht hoeveel mensen er op bepaalde tijden voor de balie komen.’ Ze wil dat de vrije inlooptijden nog dit jaar afgeschaft wordt. Overigens kunnen de inwoners tijdens kantooruren altijd nog de plastic afvalzakjes en het Witte Weekblad gratis afhalen in het gemeentehuis.

Statisch archief blijft

OEGSTGEEST – Het statisch archief blijft in dit dorp en verhuist niet naar het regionaal archief in Leiden. Dit besloot de commissie Burger na een gloedvol betoog van burgemeester Timmers. Zij liet hierover weten: ‘We hebben een ongelooflijk enthousiaste archivaris in huis. Het archief wordt periodiek gecontroleerd door de provincie op bijvoorbeeld luchtvochtigheid en of het voldoet aan de normen. We zijn tot nu toe altijd en met vlag en wimpel geslaagd. Het archief wordt vaak bezocht en als ons archief nu bij Leiden gezeten zou hebben, zouden we nooit zo’n uitgebreid fotoarchief gehad hebben. Kortom, we hebben een goede archivaris en een goede locatie, dus waarom zouden we het statisch archief verhuizen?’

Uitbreiding Rekenkamercommissie

OEGSTGEEST – Een meerderheid van de politieke partijen lijkt voorstander te zijn van de aansluiting van de gemeente Leidschendam-Voorschoten bij de Rekenkamercommissie. Al is er wel twijfel over de gevolgen voor Oegstgeest. Commissielid Jansen (VVD) stelde hierover: ‘Zo verschuift het zwaartepunt van de Rekenkamercommissie meer naar het zuidwesten en komt de positie van Oegstgeest niet in het hart, maar aan de buitenkant te liggen.’ Ook andere commissieleden riepen op dat Oegstgeest om zich heen moeten kijken of deze gemeente kan samenwerken met een andere Rekenkamercommissie.

Eerbetoon voor Jan Molenkamp


VOORHOUT – Vanwege het overlijden van Jan Molenkamp hingen vrijdag 12 april in de Beatrixstraat de vlaggen halfstok. Het was een stil, maar fraai eerbetoon aan het erelid van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) voor alles wat hij in zijn leven voor de maatschappij heeft gedaan. Zo was Molenkamp (71) de laatste dertig jaar lid van de OVV en zorgde hij onder meer voor het vervoer van de tobbesteek-installatie naar braderieën en evenementen in het hele land. Hij werd vijf jaar geleden benoemd tot erelid van de OVV. De uitvaart heeft zondag 14 april plaatsgevonden in de St. Bartholomeuskerk.

‘Watergang in 2014 aangepakt’

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Ton van Velzen laat in een reactie weten dat de inwoners wel zijn geïnformeerd over de vervolgstappen. Hij stelt dat de bewoners wel is uitgelegd welke activiteiten er gedaan worden aan de weg.

Via een woordvoerder stelt Van Velzen: ‘In 2014 pakken we de weg aan. De hobbels worden dan afgemaakt. Er is één wijziging in de plannen gekomen aangaande het meetbord voor de snelheid. Doordat deze kapot is geweest, is de plaatsing van het bord vertraagd. Dit jaar wordt het bord nog neergezet.’ De gemeente gebruikt de metingen van het bord voor (het bepalen van) de inrichting van de weg. ‘Zo nodig vinden er dan aanpassingen plaats.’

Van Velzen vindt niet dat de handhaving op te hard rijden een taak is van de gemeente. ‘Wij kunnen niet handhaven, dat is de taak van de politie. Als de buurtbewoners merken dat er te hard wordt gereden moeten ze dat melden bij het politiemeldpunt.’

Digiborden zorgen voor overlast


KAAG EN BRAASSEM – Kijk een gegeven paard nooit in zijn mond, maar als de verkeersveiligheid in het geding komt, zijn aanvullende maatregelen wel noodzakelijk. En dat is precies wat er aan de hand is met de onlangs geplaatste digitale informatieborden. Omwonenden klagen over lichtoverlast en de passerende automobilisten en vrachtwagenchauffeurs kunnen de informatie maar met moeite lezen.

De drie digidisplays zijn gratis beschikbaar gesteld door Gripp BV, die inkomsten vergaart met behulp van advertenties. De informatieborden staan in Leimuiden (kruising Dokter Stapenséastraat / N207), Oude Wetering (Alkemadelaan) en Roelofarendsveen (rotonde Alkemadelaan / Braassemerdreef). Dit laatste display werkt nog niet, maar de eerste twee wel.

Dit tot grote ontevredenheid van onder meer bewoners op de Watergang. Fred Zoetendaal en zijn gezin storen zich mateloos aan de roze letters die ’s nachts de wijde omgeving verlichten. ‘Het lijkt dan wel of we in de roze buurt wonen’, verzucht Ellen Zoetendaal. Ook de weggebruikers zijn absoluut niet blij met de nieuwe digitale borden. De letters zijn ontzettend lastig te lezen. Hierdoor wordt de aandacht van de weg afgeleid, omdat de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs langer naar het bord staren om precies te kijken wat de melding is. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar.’

De gemeente is gevraagd om een reactie en communicatieadviseur Kirsten Bliekendaal laat weten: ‘De leesbaarheid is nog niet optimaal, daar zijn we met Gripp een oplossing voor aan het bedenken. Zij gaan onder andere testen met de lichtsterkte van de letters. De lichtsterkte is te hoog en wordt naar alle waarschijnlijkheid een aantal procenten gereduceerd. Ook zijn we met Gripp aan het kijken naar de grootte van de letters.’

Ze vervolgt: ‘Omdat het bord nu nog niet optimaal leesbaar is, beperken we de meldingen tot een welkomstboodschap, webadres en een enkel agendapunt. Dit alles om te voorkomen dat mensen op hun rem gaan staan en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Na het terugbrengen van de lichtsterkte zal het bord veel minder licht geven. Als er dan nog sprake is van overlast, gaan we op zoek naar een oplossing.’ Haar woorden werden heel gauw in de praktijk gebracht, want al op donderdag 11 april werden de fluorescerende letters aangepast, zodat ze ’s nachts niet meer zo fel schijnen. Ook de lampjes aan de onderkant voor de reclameborden zijn vervangen voor – milieuvriendelijkere – ledlampjes.

Politie controleert op de Watergang

OUDE WETERING – De politie gaat toch controleren op de Watergang. Burgemeester Marina van der Velde – Menting heeft het initiatief genomen om deze maatregel te nemen. Het is een gevolg van de klachten van bewoners van de Watergang over te hard rijdende automobilisten. Hun woordvoerder, Fred Zoetendaal, benaderde hierover het Witte Weekblad, en met resultaat zo blijkt nu.

De burgemeester laat weten: ‘Naar aanleiding van een eerder contact met bewoners van de Watergang (donderdag 3 januari, JD), waarin zij hun zorgen hebben geuit over de snelheid waarmee wordt gereden, heb ik contact gehad met de politie en verzocht hun controle op snelheid ook eens op de Watergang te doen. De politie zou dat doen.’

Van der Velde motiveert de omwonenden ook om zelf actie te ondernemen. ‘Het zijn voornamelijk de buurtbewoners zelf die hard rijden. Ik denk dat het zinvol en effectief zou zijn als de buurtbewoners elkaar daarop aanspreken. Ga telkens weer verrassende acties voeren om de snelheid te beperken, denk aan vlaggetjes, 30 km bordjes op spandoeken et cetera.’

‘Schromelijk overdreven’

KAAG EN BRAASSEM – CDA en PvdA stelden zich maandag 8 april vierkant op achter het collegevoorstel voor het Categoriseringsplan Wegennet Kaag en Braassem 2013. Gemeenteraadslid Ilse van der Poel (PvdA) noemde het een ‘pragmatisch plan. Er wordt draagvlak gezocht bij omwonenden en dat zijn ook weggebruikers. Ik vind het schromelijk overdreven om te zeggen dat we overal maar drempels en punaises neergooien. 90% van onze wegen is op orde, alleen de laatste 10% moet nog veiliger gemaakt worden.’ Haar politieke collega Cees de Lange (CDA) vulde aan: ‘Dit is een basisplan en daarmee ga je aan de slag. Er komt voldoende inspraak en iedereen kan zijn zegje doen. De richtlijnen van de CROW zijn richtinggevend, maar niet maatgevend, want je kunt ervan afwijken.’ Beide partijen waren tegenstander van de moties van VVD en Samen voor Kaag en Braassem. Maar nadat deze moties waren aangenomen werd het collegevoorstel toch unaniem aangenomen door de voltallige raad.

‘Veiligheidsmaatregelen zorgen voor ongelukken’

KAAG EN BRAASSEM – De VVD is fel tegenstander van het op grote schaal verlagen van de snelheid en het her en der plaatsen van verkeersbelemmerende drempels, punaises en plantenbakken. In een motie roept gemeenteraadslid Jan van der Geest (VVD) het college op om terughoudend te zijn met deze maatregelen. ‘Ga niet op voorhand uit van snelheidsverlaging van een specifieke weg, laat je ook leiden door ongevallenstatistieken bij het bepalen of het wenselijk is om maatregelen te treffen en zie zoveel mogelijk af van het gebruik van drempels, hobbels of versmallingen.’

Het gemeenteraadlid hield een vurig betoog: ‘De laatste jaren zijn grote vorderingen gemaakt met het verhogen van de veiligheid voor weggebruikers, waardoor er een aanzienlijke vermindering van de slachtoffers is gekomen. Een individuele bewoner van een straat zal bijna altijd aangeven dat er te hard gereden wordt. Maar onbegrijpelijke maatregelen leiden tot frustratie en tot het gedrag wat we niet willen. Bovendien zorgen meer toeters en bellen op de wegen voor hogere kosten.’

Van der Geest vervolgt: ‘Kaag en Braassem is een uitgestrekte plattelandsgemeente met steeds minder voorzieningen in de kleine kernen. Mobiliteit is voor haar inwoners, maar ook voor de economische activiteiten uiterst belangrijk. Er moet geen overkill ontstaan aan hobbels, bobbels, punaises, plantenbakken, paaltjes, wegversmallingen en borden langs de kant.’ Volgens hem leiden die maatregelen zelf tot onveilige situaties. ‘Op de extra beveiligde Langeweg reed onlangs een fietser tegen een versmallingspaaltje en werd per ambulance afgevoerd. En op maandag 8 april reed een mevrouw tegen een paaltje recht voor de Brede School. Ook zij moest per ambulance afgevoerd worden.’ Het pleidooi viel in goede aarde bij Samen voor Kaag en Braassem. Deze partij steunde de VVD in haar motie en dus werd deze met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. De VVD zorgde overigens voor een wederdienst door ook een motie van Samen voor Kaag en Braassem te steunen. Het college moet daarom ook zorgen voor verbetering van de communicatie op het gebied van verkeersveiligheid en de handhaving ervan. En doorrijdende automobilisten en motorrijders kunnen de komende jaren gerust zijn: Kaag en Braassem blijft gevrijwaard van een overdaad aan snelheidsbeperkende objecten.

‘Wacht niet op de eerste verkeersdode!’


OUDE WETERING – Al zeven jaar roepen bewoners van de Watergang al om het nemen van verkeersbelemmerende maatregelen. Op deze 30 kilometer weg behaalt het voortsnellende verkeer dagelijks snelheden die de 70 ruim passeren. Met name de bewoners van de huizen 151 – 177 zien het met angst en beven gebeuren. Ze vrezen voor de veiligheid van de in totaal 18 kinderen die in deze woningen leven en spelen. Woordvoerder Fred Zoetendaal windt er geen doekjes om: ‘Ik weiger te accepteren dat niets gedaan wordt. Ik wil voorkomen dat een tweejarig buurjongetje door een vrachtwagen overreden wordt.’

Op 12 september 2012 voerde Veilig Verkeer Nederland een onderzoek uit naar de verkeersveiligheid van de Watergang, een ontsluitingsweg. De conclusies logen er niet om. Verkeerskundig consulent Bernard Mosselman van de VVN stelde: ‘De huidige inrichting van de Watergang is onvoldoende voor een 30km per uur weg. Het is rommelig ingericht, met diverse soorten wegverhardingen en ad hoc oplossingen op de T-aansluitingen. De weg wordt niet ervaren als weg in een 30 km/uur zone.’

Zoetendaal informeert dat de omwonenden al in 2006 klachten hebben geuit over de verkeerssituatie. In eerste instantie aan het college van de toenmalige gemeente Alkemade, maar in januari 2010 hebben de bewoners zich direct gericht tot het college van Kaag en Braassem. Hij vertelt: ‘Toen we hier in 1992 kwamen wonen, was dit een doodlopende weg en konden we heel rustig wonen. Maar met de nieuwe aansluitingen brengen de mensen vanuit de woonwijk achter ons hun kinderen naar school en gaan dan vlak langs ons huis. En dan houden velen zich echt niet aan die 30 kilometer per uur!’

Sinds 2010 mag op de Watergang niet harder gereden worden dan 30 kilometer per uur. Het probleem is echter, dat er onvoldoende verkeersmaatregelen genomen zijn om de weg er ook als zodanig uit te laten zien. Daarom bekeurt de politie niet, omdat bezwaarmakers dan gelijk krijgen bij de rechter en hun boetes niet hoeven te betalen. De omwonenden willen dan ook dat de weg ‘morgen’ wordt uitgebreid met drempels, punaises en andere zaken die ervoor zorgen dat de snelheid omlaag gaat. Zoetendaal: ‘Hier zijn al twee aanrijdingen geweest. Vanuit de gemeente komt geen communicatie, tot grote frustratie van de bewoners. Er wordt nu al gesproken over het gooien van balken op de weg. Richt de Watergang op een goede manier in, naar aanleiding van contact met de omwonenden. We willen toch niet wachten op de eerste dode?!’

Op 3 januari van dit jaar hebben de omwonenden een gesprek gevoerd met de burgemeester. Hierna was er een radiostilte van vier maanden. Zoetendaal wordt er bijna moedeloos van. ‘De gemeente heeft zo’n mooie slogan: “Leef en denk mee”. Maar doe dat dan ook zelf! We geloven niet meer in de daadkracht, oplossingen, communicatie en beloftes van de gemeente. Ik heb honderden telefoontjes gepleegd en tientallen e-mails verstuurd. De gemeente moet er nu voor zorgen dat de mensen niet de gelegenheid krijgen om 70 kilometer per uur te rijden op de Watergang!’