Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2013

Gemeente investeert in parkeergarage

LISSE – De half verdiepte parkeergarage onder het te bouwen sportcomplex De Waterkanten wordt met zo’n 400 m2 uitgebreid. Hierdoor wordt voorkomen, dat een grote hoeveelheid aan fietsen het boventerrein ontsierd. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 9 april in met het beschikbaar stellen van 450.000 euro voor de uitbreiding van die (fietsen)parkeerplaatsen. De gemeenteraad moet hiervoor op donderdag 24 april nog een laatste oordeel geven.

Het aantal leerlingen dat de komende jaren onderwijs volgt op het Fioretticollege blijkt veel hoger te zijn, dan in eerste instantie werd aangegeven. De oorspronkelijke inschatting bleek honderden leerlingen lager uit te vallen, dan feitelijk zal gebeuren. Op basis van die inschatting is de omvang van de verschillende gebouwen bepaald, en dus ook de parkeergarage. En ook die parkeergarage blijkt dus niet groot genoeg te zijn. Daarom moet de gemeente opnieuw een forse financiële duit in het zakje doen.

Wethouder Adri de Roon (D66) lichtte toe, dat die 450.000 euro niet alleen zijn voor het fietsparkeren, ook al wordt nu wel voorkomen dat 500 fietsen op het plein bij het sportcomplex worden gestald. Ook wordt met de uitbreiding van de garage ‘een fundament’ gelegd voor de mogelijke komst van een commerciële ruimte. ‘Met deze uitbreiding kan die commerciële ruimte later, als de markt beter is, wel gerealiseerd worden en dan tegen minder hoge kosten.

Hoewel de leerlingen baat hebben bij een grotere parkeergarage, weigert het Fioretticollege een cent bij te dragen. De Roon stelt hierover: ‘Blijkbaar bekommert het Fioretticollege zich iets minder over de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij vinden dat niet verantwoord, ook in verband met de HOV-verbinding die nog over het plein moet worden aangelegd.

Het college heeft nog overlegd met het Fioretticollege om een extra ‘commerciële ruimte’ alsnog gezamenlijk aan te leggen. Volgens een oorspronkelijk idee zou deze ruimte de eerste tien jaar gebruikt worden voor de opvang van het overschot aan leerlingen, waarna bedrijven zich erin konden vestigen. Maar ook hier wil het Fioretticollege niet voldoende aan bijdragen, zo informeert De Roon. ‘De gemeente is daar in zekere zin wel toe bereid, maar dan zou er vanuit het Fioretticollege ook een financiële inbreng moeten komen. Ze waren wel bereid daartoe, maar dat bedrag bleek niet voldoende te zijn om het plaatje rond te krijgen. Het meerbedrag voor de gemeente was voor ons dan niet verantwoord. Nu is het aan het Fioretti om noodbehuizing te organiseren.’