Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2013

Kritiek Rekenkamercommissie op subsidiebeleid

LISSE – De gemeentelijke organisatie heeft geen duidelijke structuur waar het gaat om het toekennen van subsidies. Deze kritiek komt van de Rekenkamercommissie Hillegom Lisse Noordwijkerhout in haar rapport ‘Subsidies in Lisse’.

De ambtenaren maken bijvoorbeeld geen gebruik van standaardbrieven voor subsidieverleningen en –vaststellingen. Ook is er geen enkel overzicht ‘op dossierniveau’ van de verstrekte subsidies. Wel is er een checklist voor de afhandeling van subsidieaanvragen, maar dit hulpmiddel is volgens de Rekenkamercommissie ‘onwerkbaar’. Het rapport gaat verder: ‘De te verrichten prestaties en activiteiten zijn soms wel en soms niet concreet omschreven in een subsidiebeschikking. Aanvraagtermijnen worden soms (ruim) overschreden, zonder dat dit consequenties heeft.’

De Rekenkamercommissie constateert dat er ‘dus sprake lijkt te zijn van een zekere vrijblijvendheid in de uitvoering van het subsidiebeleid. Aan de andere kant worden subsidies niet automatisch vastgesteld volgens de verordening. Er wordt wel gecontroleerd op de mate waarin voldaan is aan de subsidievoorwaarden, wat soms leidt tot een lagere subsidietoekenning.