Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 juni 2013

Reacties politieke partijen op bomenkap

LEIMUIDEN – De fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen reageren op de actie voor het behoud van de 70 bomen.

Karin van der Kaaden (CDA) laat weten dat haar fractie een half jaar geleden de dijk heeft bezocht samen met het Hoogheemraadschap. ‘De scheuren in de weg op de dijk lieten zien dat de dijk verzakt en verschuift. Het water staat vrijwel op dijkniveau en overstromen is denkbeeldig, waardoor een wijk kan onderlopen. Tijdens een voorlichtingsavond is dit risico duidelijk aangegeven en er moest echt wat gebeuren.’

Ze vervolgt: ‘De bewuste dijk is een van de weinige wandelmogelijkheden in Leimuiden. Dat inwoners veel moeite hebben dat de grote bomen die je tijdens de wandeling passeert moeten verdwijnen is dus ook logisch, maar voor het herstel wel noodzakelijk. Veiligheid gaat voor. Bomen kunnen de sterkte van de dijk ook beïnvloeden. Op dit moment staat veiligheid voorop. Als na het herstel de dijk het toelaat dat er herplant mogelijk is (in overleg met en door Hoogheemraadschap Rijnland en in samenwerking met de gemeente) zullen we dit altijd steunen. Voor elke boom die verdwijnt moet weer een nieuwe worden geplant, is het uitgangspunt.’

Ook Piet van Veen (PvdA) laat weten dat zijn partij kiest voor veiligheid: ‘Het verdwijnen van de bomen is het gevolg van het opknappen van de dijken. Ik weet op dit moment niet of het mogelijkheid is de bomen te behouden. Dit zou in overleg met het Hoogheemraadschap moeten gebeuren. Zeker is wel dat de dijken moeten worden verstevigd. Als dit niet mogelijk zou zijn, kiezen wij voor veiligheid en compensatie van de bomen die gerooid moeten worden, hoe vervelend ook.’

Yvonne Peters (VVD): ‘Ik kan de veiligheid en het onderhoud van de dijken niet beoordelen, maar ik begrijp de wens van de inwoners heel goed. Een mooie volgroeide boom krijg je niet zomaar weer terug. Als het vanwege de kwaliteit (veiligheid) van de dijk niet anders kan dan dat de bomen verdwijnen zou ik me bij het Hoogheemraadschap wel hard willen maken voor het herplaatsen van de bomen in overleg met de inwoners.’

Roel Terraneo (D66): ‘We zijn voor het behoud van de bomen bij Leimuiden. Te vaak wordt bij werk aan wegen en dijken besloten bomen te verwijderen of weg te laten. Veiligheid, maar ook kosten van het onderhoud staan daarbij voorop. D66 hecht echter ook aan de leefbaarheid. De mensen in Leimuiden willen zelf de bomen houden. Zij wonen, werken en leven daar. Naar hen moeten we luisteren.’ Wellicht is het kappen van de bomen voor het Hoogheemraadschap de goedkoopste oplossing. Laat de betrokken partijen met elkaar om de tafel gaan zitten. Samen kunnen ze dan mogelijk tot een oplossing komen.’ Bij het ter perse gaan van de krant had Samen voor Kaag en Braassem nog niet gereageerd.