Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 juni 2013

Vereveningsfonds tegen wil en dank

KAAG EN BRAASSEM – De eerste scheurtjes in de ooit zo hechte samenwerking tussen PvdA, CDA en VVD komen langzamerhand te voorschijn. Bij het bespreken van de nota Vereveningsfondsen toonden CDA en VVD zich geen warm voorstander van dit voorstel. Maar ze stemden er toch mee in, omdat dit punt in het coalitieakkoord stond. De PvdA liet weten dat de overige partijen niets voor de sociale woningbouw willen doen.

Met het vereveningsfonds moeten personen en bedrijven die (een) nieuwe woning(en) bouwen, ook zorgen voor 30% sociale woningbouw. Als dat niet gebeurt, moet er geld gestort worden in een vereveningsfonds. Een zelfde potje wordt ook opgezet voor parkeerplaatsen; wie te weinig parkeerplaatsen aanlegt, moet dokken. Wie er extra parkeerplekken realiseert, kan geld uit het potje halen.

Fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA) was ronduit enthousiast: ‘Eindelijk is er een stuk die de sociale woningbouw stimuleert. Iedereen die één of meer woningen bouwt, moet een bijdrage leveren. Het fonds kan alleen goed functioneren, als er een goede voeding is. We zijn heel blij met deze nota.’ De VVD was minder enthousiast: ‘Dit zijn afspraken uit het coalitieakkoord. Het is niet van harte, maar we steunen deze nota.’ Cees de Lange (CDA) uitte zich in vergelijkbare woorden. Samen voor Kaag en Braassem was ronduit tegen. Het voorstel werd aangenomen met 14 stemmen voor en 6 tegen. Hierna twitterde Van Veen: ‘In de raad van K&B blijkt dat er maar een partij iets wil doen aan de sociale woningbouw. Ben benieuwd naar de verkiezingsprogramma's #PvdA’.