Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2013

Steun voor Bollenstreek

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders steunt de wens van Hillegom en Lisse om het bedrijventerrein Hillegom-Zuid / Meer en Duin aan te wijzen als PDV-locatie (perifere detailhandel, zoals bouwmarkten). De provincie Zuid-Holland is geen voorstander van nog meer PDV-locaties maar de gemeenten van Holland Rijnland slaan de handen ineen om gezamenlijk een brief te schrijven naar de provincie. Deze brief moet de provincie ervan overtuigen dat een PDV-locatie in de noordelijke Bollenstreek toch heel goed zou zijn.
 
Zo beargumenteren de gemeenten, dat de perifere detailhandel in de Noordelijke Bollenstreek nu nog erg versnipperd is over de verschillende locaties. Het bedrijventerrein is vanwege haar ligging en bereikbaarheid een geschikte locatie. Voor de lokale economie zou zo’n PDV-locatie ook gunstige effecten hebben en ook is er qua inwoneraantal voldoende draagvlak voor een PDV-locatie.

Handhaving illegale bouw

RIJPWETERING – De illegale bouw op de percelen aan de Poeldijk 401 en 402 moet verwijderd worden. Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar besluit om hierop handhaving uit te voeren. De eigenaar had hier bezwaar tegen gemaakt, maar de commissie bezwaarschriften oordeelde dat het bezwaarschrift niet ontvankelijk was, omdat die volgens de commissie te laat was ingediend. Overigens kan de bezwaarmaker nog wel in beroep gaan.

Handhaving illegale bewoning

RIJPWETERING – De gemeente tolereert niet meer dat er gewoond wordt in de bebouwing aan de Lange Dwarsweg 6. Het bestemmingsplan staat dit niet toe, maar de bewoner weigert te vertrekken. Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week dat een handhavingtraject wordt ingezet.
 
Een ambtelijk advies stelt: ‘Qua bouwregels is het toegestaan om stallen, schuren en binnen- en buitenmaneges te bouwen. Ter plaatse is het dus niet toegestaan om een woning te bouwen danwel een bouwwerk recreatief of permanent te bewonen.’ Tijdens het politiek forum waarbij de eigenaar insprak over het bestemmingsplan buitengebied Kaag en Braassem West, heeft hij volgens de ambtelijke stukken verklaard dat hij nog altijd op deze locatie woont. ‘Daarmee staat vast dat de huidige bebouwing heden illegaal wordt bewoond.’

Grafkelders met keurmerk

WOUBRUGGE – Het bedrijf Boogaard infra bv uit Beinsdorp krijgt van de gemeente de opdracht om de begraafplaats uit te breiden. Boogaard versloeg drie andere bedrijven bij een inschrijving. Een van de redenen waarom het college voor deze onderneming koos, was dat zij gebruik maken van grafkelders met KOMO-keur. De totale opdracht heeft een waarde van 159.400 euro.

College zet handhaving door

LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders wil dat een handhavingstraject wordt doorgezet voor een illegale bewoning aan de Herenweg 47. Dit ondanks het feit dat de bezwarencommissie wel mogelijkheden zag om de woonsituatie te legaliseren.
 
Een ambtelijk advies stelt echter: ‘Hoewel feitelijk het gebouw misschien voor bewoning geschikt is, is er in juridische zin geen sprake van een voor bewoning geschikt gebouw. Er is geen concreet zicht op legalisatie. Het toevoegen van een woning buiten de rode contour is in strijd met het provinciaal beleid. Daarbij komt, dat de woning is gelegen in de zone van het Luchthaven Indelingsbesluit. De kans dat de woning middels een bestemmingsplanprocedure kan worden gelegaliseerd is daarmee nihil.’ De eigenaar kan nog in beroep gaan tegen het collegebesluit.

‘Wij zijn initiatiefnemer’

LISSE – De gemeente moet geen eigen kwartiermaker aanstellen voor het Flower Science Park. Laat de regionale programmamanager deze taken maar op zich nemen; zo worden de kosten verdeeld over de Bollen5 gemeenten. Dit voorstel van SGP/ChristenUnie haalde donderdag 4 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering geen meerderheid.
 
VVD-fractievoorzitter Marianne Entrop stelde: ‘De regionale programmamanager heeft andere taken dan de kwartiermaker. Deze laatste zorgt ervoor dat onderzoekers, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden. Het is niet de taak van onze wethouder Cia Kroon (VVD) om zich daar helemaal op te storten.’ Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) vroeg zich af waarom de gemeente in totaal 120.000 euro uitgeeft aan die kwartiermaker, terwijl de samenwerkende gemeenten juist ook deze kosten zouden kunnen delen. Entrop: ‘Lisse is de initiatiefnemer en iemand moet er mee starten. Wij zijn het centrum van de Bollenstreek.’ Kistemaker reageerde cynisch: ‘Vraag wethouder Bas Brekelmans (VVD) die tegenwoordig in Noordwijk zit, of hij hier aan wil bijdragen. Die man is namelijk ook zo’n groot voorstander van samenwerken.’ Ondanks dit argument bleek er geen meerderheid voor het SGP/ChristenUnievoorstel.

Column

KAAG EN BRAASSEM – In deze serie beantwoordt politiek journalist Joep Derksen vragen van lezers over de politiek en de politieke besluitvorming. Die vragen kunnen over elk politiek onderwerp gaan. Deze week wordt de volgende vraag beantwoord: ‘Waarom wil de gemeenteraad de manier van vergaderen veranderen?’
 
Het huidige systeem waarin de politici bij elkaar komen, werkt niet. Daar zijn de gemeenteraadsleden en volgfractieleden het wel over eens. Zo gebeurt het regelmatig, dat op één avond vier verschillende vergaderingen gehouden worden. De politieke besprekingen beginnen dan met een inspraakavond (IA), gevolgd door een hoorcommissie bestemmingsplannen (BP). De avond wordt afgesloten met twee vergaderingen die tegelijkertijd worden gehouden: De SOR (Samenleving en Openbare Ruimte) en de BO (Bestuur en Ontwikkeling).
 
Twee vergaderingen tegelijkertijd volgen is geen probleem voor de politieke partijen, die elk minimaal twee raadsleden hebben en desgewenst gebruik kunnen maken van zogeheten volgfractieleden. Voor de politieke journalisten zijn die SOR & BO een drama. Ze moeten een keuze maken uit de onderwerpen die besproken wordt om te bepalen welke vergadering ze gaan volgen. En wanneer beide vergaderingen spannende politieke onderwerpen hebben, dan ontkomt de journalist er niet aan om flink wat lichaamsbeweging te doen, door tussen de vergaderingen heen en weer te lopen. Maar dat terzijde.
 
Een veel groter nadeel van de huidige vergadermanier is, dat de gemeenteraadsvergadering verworden is tot een ‘goedkeuringsbijeenkomst’. De politieke onderwerpen zijn al in de commissievergaderingen behandeld en de politiek zit niet te wachten op een herhaling van zetten. Bovendien willen de politici dat de inwoners actiever bij het debat betrokken worden. Ze kunnen dus meepraten tijdens de vergaderingen.
 
Als de politiek dit voorstel goedkeurt, ontstaat een bijzondere situatie. De inwoners kiezen de politici, die vier jaar lang beslissingen moet nemen over Kaag en Braassem. Maar tegelijkertijd beïnvloeden de meest mondige inwoners diezelfde raadsleden om die politici ervan te overtuigen de standpunten van de insprekers / meesprekers te volgen.

Opruimactie afgelast

LEIMUIDEN – Na de oproep van tien betrokken bewoners om de slooprommel van de voormalige fruithal aan te pakken, is de gemeente in actie gekomen. Vrijwel onmiddellijk zijn gemeentelijk medewerkers naar de locatie gegaan om daar de troep weg te halen. Mede-initiatiefnemer Wim Ouwerkerk deelde vorige week tevreden mee, dat de geplande opruimactie van 13 juli is afgelast.

Superstip

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente maakt een enorme sprong op de Elsevier lijst van beste gemeenten van Nederland. Vorig jaar stond Kaag en Braassem nog slechts op de 290ste plek, maar dit jaar stijgt onze gemeente met superstip naar plaats 164. En staat daarmee bij de bovenste helft van de 405 gemeenten die Nederland rijk is.

Verrassingspakketten

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partij Samen voor Kaag en Braassem gaf vorige week verrassingspakketten weg. Iedereen die deze partij via Facebook ‘liked’, kwam in aanmerking van zo’n pakket, dat gevuld was met allerlei streekproducten. Het doel van deze actie is duidelijk, zo laat de partij weten: ‘Op deze manier ondersteunen wij onze lokale ondernemers en proberen wij tegelijkertijd om meer interesse voor onze website en onze Facebook-pagina te krijgen.’

Werkgroep Geluidhinder trekt aan bel

 
LEIMUIDEN – De Werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem is fel tegenstander van de aanleg van een tweede Kaagbaan. Een besluit van de rijksoverheid om die mogelijkheid in ieder geval tot 2024 open te laten, leidt dan ook tot felle kritiek. Ook luidt de werkgroep de bel richting de gemeente en de provincie Zuid-Holland. De staatssecretaris wil namelijk wel praten met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland over de tweede Kaagbaan, maar de provincie Zuid-Holland is voor deze gesprekken niet uitgenodigd. Terwijl de inwoners van Zuid-Holland nog de meeste overlast van die extra Kaagbaan zullen hebben.
 
De Noord-Hollanders pleiter ervoor, dat de Aalsmeerbaan gesloten wordt, zodra de tweede Kaagbaan een feit is. ‘Dat is een vervangingsinvestering van drie miljard euro!’ constateert Rob Loekenbach van de werkgroep. De kernen binnen Kaag en Braassem hebben in het verleden hun ruimtelijke ordening beleid afgestemd op het behoud van het landschappelijk karakter van het Groene Hart. We worden daar nu voor gestraft, omdat er minder woningen gebouwd zijn en er dus ook minder mensen last hebben van de vliegtuigen.’
 
Hij somt op: ‘Hier in Leimuiden worden we geconfronteerd met 26.000 seconden aan vliegtuiggeluidsbelasting per dag; dat is zeven uur per dag en gemiddeld 350 vliegtuigen. Het aantal vliegtuigen loopt in het hoogseizoen zelfs op tot 500. We hebben met name last van het stijgende vliegverkeer.’ De werkgroep is in 2009 opgericht, toen de vluchtlijnen door Schiphol meer richting het zuiden opschoven en Leimuiden direct onder de aanvliegroutes kwam te liggen. Indertijd zijn meer dan 600 handtekeningen verzameld als steun voor de werkgroep.
 
Loekenbach waarschuwt: ‘De provincie Zuid-Holland moet alert zijn. De discussie moet niet alleen gaan over economische factoren, maar ook de leefbaarheid moet hierin een rol spelen. De plannen voor een tweede Kaagbaan liggen zo’n 15 jaar in de toekomst, maar nu is het moment om hierover mee te praten. Als de Aalsmeerbaan met 37.000 startende vliegtuigen dicht gaat, komen al die vliegtuigen in 2024 over ons heen. We moeten nu aan de bel trekken, want wij zijn er ook bij betrokken. We moeten ons mobiliseren, anders gooien ze alle shit boven Zuid-Holland uit. Van de tweede Kaagbaan zal heel Kaag en Braassem, maar ook de regio Leiden, last hebben. De gemeente Kaag en Braassem en de provincie Zuid-Holland moeten nu beginnen met lobbyen en netwerken.’

Dakloos paar weigert huis

LISSE – Een week lang sliepen Simon en Brenda Vermeeren vorige week in een camper van de buurman. Ze waren namelijk hun huis uitgezet, zonder dat er een tijdelijke vervangende woning voor hen beschikbaar was. Donderdag 4 juli kwam eindelijk het verlossende telefoontje van Stek: ze konden een half jaar lang in een woning in Hillegom verblijven. Dit aanbod werd echter afgewezen door de beiden.
 
Het stel ging er eerder mee akkoord, dat hun gehandicapte zoon tijdelijk elders zou worden opgevangen; op die manier konden zij in aanmerking komen voor een anti-kraakwoning. De afhandeling hiervan, duurde echter langer dan verwacht. Tijdens een interview op donderdagochtend vertelden Simon en Brenda over hun benarde situatie. ‘We zijn de buurman dankbaar dat we een week lang zijn camper mochten gebruiken om in te slapen. Ook de komende twee weken zitten we goed, want dan kunnen we in het huis van een vriendin wonen die dan toch met vakantie is.’
 
‘Ik heb last van mijn rug en eigenlijk zou ik een herniaoperatie moeten hebben’, laat hij weten. ‘Maar na zo’n operatie kan ik niet in m’n auto gaan liggen!’ Zijn partner vult met betraande ogen aan: ‘Aan alle kanten wordt onze mond gesnoerd en er is nergens een stuk menselijkheid. Ik wil niet meer vechten, ik ben gewoon op.’
 
En toen kwam die middag toch dat wondertje. Wooncorporatie Stek belde met de mededeling dat ze een tijdelijke woning in Hillegom konden aanbieden tot 1 december. Een voorwaarde was wel, dat in dit huis geen minderjarig kind mag wonen. Tot grote verrassing van de Stek-medewerker wezen Simon en Brenda Vermeeren dit aanbod af. Gevraagd naar de reden, informeert hij: ‘We blijven de komende vier weken bij vrienden. Ik hoef niet met de inboedel te zeulen; die laat ik opgeslagen staan. Ik hoop dat de urgentiecommissie dan uiteindelijk de beslissing genomen heeft.’
 
Yvon Hoogervorst, communicatieadviseur Stek vindt het ‘heel vervelend’ dat afgezien wordt van het aanbod voor de tijdelijke woning. ‘We hebben echt ons best gedaan om ze in een tijdelijke woning te laten wonen. Het is voor ons ook een deceptie; enkele medewerkers zijn donderdag naar het huis gegaan en op alle zaken gecontroleerd dat deze woning ook woonwaardig is. ‘We doen zo ons best en dan krijg je dit’, zo zeggen onze medewerkers. We kunnen niet meer doen voor deze mensen; het is nu nog maar afwachten dat ze een urgentieverklaring krijgen.’

Samenwerkingsorgaan voor drie decentralisaties

STREEK – De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek slaan de handen ineen waar het gaat om het organiseren van de drie decentralisaties (3D’s). Zij zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen, de Jeugdzorg en de AWBZ dagbesteding en dagbegeleiding. Wethouder Adri de Roon (D66) lichtte deze nieuwe ontwikkeling toe op dinsdag 2 juli.
 
Een aparte projectorganisatie wordt opgezet om de 3D’s gezamenlijk uit te voeren. De ambtenaren van de vijf Bollendorpen, eventueel aangevuld met Katwijk, werken binnen die projectorganisatie samen. De Roon: ‘Ze gaan vermoedelijk vanaf 1 oktober ook fysiek ergens samen zitten om gezamenlijk de verdere voorbereiding en uitvoering van die drie decentralisaties op te pakken.’ Op 1 januari 2015 wordt de projectorganisatie weer opgeheven; dan moeten alle gemeenten klaar staan om die nieuwe taken over te nemen.
 
Het besluit voor deze intensieve samenwerking staat volgens De Roon los van het traject van de bestuurlijke toekomst Bollenstreek en de zoektocht naar een andere opzet voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland. ‘Als we wachten op de resultaten van het onderzoek ‘Spijkers met koppen, zijn we in 2015 niet klaar voor de invoering van de decentralisaties. Het is leuk (te kijken, JD) hoe Holland Rijnland in de toekomst wel of niet iets gaat doen, maar als we daar de tijd voor nemen is er geen man overboord. Maar als we teveel tijd nemen met de 3D’s zijn er heel veel mensen overboord.’

Calamiteitenpot geschrapt

LISSE – Er komt geen calamiteitenpot, waaruit de gemeente jaarlijks 181.000 euro uit kan halen, om ambtelijke knelpunten op te lossen. Met dit voorstel van D66 en CDA ging een ruime meerderheid van de raad akkoord op donderdag 4 juli.

Geen extra geld bloemencorso

LISSE – De gemeente reserveert geen 19.000 euro per jaar voor het bloemencorso. Dit evenement wordt door de toegenomen eisen op het gebied van veiligheid geconfronteerd met een extra kostenpost van ongeveer 100.000 euro. D66 en VVD stelden donderdag 4 juli voor om ieder jaar 19.000 euro over te maken aan het corsobestuur, dat onder leiding valt van bloemencorsovoorzitter en Teylings VVD-wethouder Leo van der Zon. Een meerderheid van de raad bleek echter tegen dit voorstel. Liever wachten de politieke partijen gesprekken af tussen de deelnemende gemeenten en ondernemers om te kijken hoeveel geld die ondernemers willen neerleggen voor het bloemencorso.

Goedkoop voorstel

LISSE – De woonlasten worden voor het komende jaar niet door de gemeente verhoogd. Ook het inflatiepercentage mag niet meegenomen worden bij het bepalen van de nieuwe tarieven. Volgens de indieners van dit voorstel, VVD, Nieuw Lisse en D66, heeft deze maatregel niets te maken met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het tekort van 132.000 euro aan inkomsten kan wat deze partijen betreft gedekt worden door het financiële voordeel dat de gemeente krijgt van de inkomsten uit de afvalstoffenheffing.
 
Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) vond het voorstel donderdag 4 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering ‘wel een beetje goedkoop. De komende jaren moet echt bezuinigd worden en dan gaan we in het verkiezingsjaar eenmalig een verhoging niet doorvoeren.’ Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) ontkende met klem dat er sprake zou zijn van een verkiezingsstunt. ‘Dat is totaal niet aan de orde! We streven ernaar om als gemeente te stijgen van plaats 158 naar de top 75 van gemeenten met de laagste lasten.’

Nieuwe raadsgriffier

LISSE – De nieuwe raadsgriffier, Marianne Verhoev, is donderdag 4 juli beëdigd. Zij is de opvolger van Ben Blonk, die vanwege een wethouderschap zijn griffiewerkzaamheden in Lisse moest beëindigen. Burgemeester Lies Spruit nam Verhoev de gelofte af, waarna Verhoev onder toeziend oog van haar man en kinderen alvast plaats mocht nemen in de griffiestoel.

‘Oppositie juicht in de touwen’

LISSE – De politieke partij Nieuw Lisse is geen voorstander meer van het reserveren van 4 miljoen euro voor een of meerdere parkeergarages. Eerst moet het college van burgemeester en wethouders maar met concrete plannen komen hoe dat geld besteed wordt. Bovendien is het volgens fractievoorzitter Cees Ruigrok noodzakelijk, dat een nieuw parkeeronderzoek uitgevoerd moet worden.
‘We hebben alleen op zaterdag een parkeertekort. Ga in overleg met de eigenaren van de Rabobank, de Bolster en de Witte Zwaan: zij beschikken over in totaal 105 ongebruikte parkeerplaatsen; die kunnen mogelijk worden ingezet op de zaterdagen’, aldus Ruigrok.
 
De coalitiepartijen steunden Nieuw Lisse niet. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD): ‘Je moet wat doen aan het perkaren. Of het voor 4 miljoen euro of voor de helft van dit bedrag is, daar moeten we nog keuzes over maken. Maar als je er geen geld voor reserveert, kun je niets doen aan het parkeerprobleem. CDA, PvdA en SGP/ChristenUnie steunden het Nieuw Lisse-voorstel echter wel en dat leidde tot een cynische opmerking van fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘Als een coalitiepartij naïef met zo’n voorstel komt, dan staat de oppositie in de touwen te juichen om dit voorstel te steunen.’ Een meerderheid van de raad bleef dus voor het reserveren van 4 miljoen euro voor de aanleg van een of meerdere parkeergarages.

Overzicht besparingen

LISSE – Hoeveel geld heeft de gemeente nou eigenlijk bespaard met al die samenwerkingsverbanden? Op deze vraag wilde gemeenteraadslid André Bostelaar (CDA) donderdag 4 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering graag een antwoord hebben.
 
Hij stelde: ‘Ik heb dit onderzocht, maar geen voorbeelden gevonden van besparingen. Medewerkers zouden breder inzetbaar worden, maar ook dat heeft nog geen geld opgeleverd. Ook heb ik geen geldbesparing kunnen zien uit de belastingsamenwerking met Noordwijk.’ Wethouder Adri de Roon (D66) zegde toe om met een notitie (overzicht, JD) te komen, ‘waar die besparingen zijn gebleven’.

‘Sinterklaas bestaat echt’

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders hoeft geen 50.000 euro te reserveren om de parkeerproblemen in de woonwijk Ter Beek op te lossen. Een voorstel van D66 hierover behaalde donderdag 4 juli geen meerderheid in de gemeenteraadsvergadering.
 
Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) stelde: ‘Het oplossen van de parkeerproblemen in enkele woonwijken is een van de belangrijkste prioriteiten van deze raad. Na de succesvolle aanpak in de wijk De Blinkerd staat voor volgend jaar wijk Meerenburgh op het programma. Maar voor de geplande en hoogst noodzakelijke aanpak in woonwijk Ter Beek is tot onze teleurstelling geen concreet bedrag opgenomen.’ Hij pleitte ervoor dat 50.000 euro in de boeken wordt opgenomen om de parkeerproblemen in Ter Beek in 2015 aan te pakken.
 
D66 kreeg alleen steun van de SGP/ChristenUnie. Raadslid Jaap Schuijt (CDA) was kritisch: ‘Sinterklaas bestaat echt en hij zit op de stoel van Verburg. Het is zuur voor de inwoners van Ter Beek dat de aanpak van het parkeren naar achteren wordt geschoven, maar de gemeente heeft financiële zorgen.’ De overige partijen vonden ook dat de nieuwe gemeenteraad volgend jaar maar moet oordelen of en hoeveel geld er beschikbaar komt voor extra parkeerplaatsen in Ter Beek.

Van Zelst op vingers getikt

LISSE – De gemeente krijgt geen extra 45.000 euro per jaar om de afdeling communicatie uit te breiden. Dit besluit nam de gemeenteraad op donderdag 4 juli. Als voornaamste argument werd gegeven, dat deze uitgave niet past in een tijd waarin de inwoners worden geconfronteerd met allerlei bezuinigingsmaatregelen.
 
Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) probeerde de partijen nog op andere gedachten te brengen. Hij waarschuwde ervoor dat zonder extra capaciteit op de afdeling communicatie, de gestelde ambities op dat vlak niet helemaal uitgevoerd kunnen worden. Hij kreeg echter het lid op zijn neus van fractievoorzitter Cees Verburg (D66): ‘U hebt geen gelijk. Aan het begin van deze raadsperiode is gesteld dat met de huidige formatie ook de gewenste ambities bereikt kunnen worden. Maar het college heeft de taken van deze afdeling verruimd, zonder de raad hierbij te betrekken.’ Als voorbeeld noemde Verburg de samenwerking met de Bollen5 gemeenten: ‘Het personeel van de afdeling communicatie houdt zich hier mee bezig. Laat de andere gemeenten maar betalen voor de extra inzet van ons personeel.’ De reactie van Van Zelst dat de wereld niet stil staat en dat elke gemeente een beroep doet op extra capaciteit voor de samenwerkingsontwikkelingen, maakte geen indruk. De 45.000 euro per jaar aan extra communicatieactiviteiten kreeg geen goedkeuring van de raad.

VVD kritisch over vrachtwagenparkeerplaatsen

LISSE – De VVD wil niet dat de gemeente 160.000 euro uitgeeft voor het realiseren van acht vrachtwagenparkeerplaatsen. Gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova oordeelde donderdag 4 juli dat dit ‘geen verantwoorde uitgave’ was en dat de voorgenomen locatie aan de Professor van Slogterenweg ‘niet goed doordacht’ was.

 

Tsjebanova: ‘Zoveel geld uitgeven voor acht vrachtwagenchauffeurs vinden wij onverantwoord. Dat geld kan uitgegeven worden voor zaken als verkeersproblematieken in de wijken.’ De overige politici wisten niet wat ze hoorden. ‘We zijn nu anderhalf jaar bezig om het vrachtwagenparkeren van de grond te krijgen. We hebben de chauffeurs betrokken bij de plannen en nu roept u het college op om dit wellicht elders uit te voeren’, constateerde fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse). Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) was ‘stomverbaasd. Als puntje bij paaltje komt, gaat er opeens weer een streep doorheen.’ Ook de andere partijen steunden de VVD niet.

Wie het kleine niet eert

LISSE – De vaststelling van de kadernota 2014 ging donderdag 4 juli zeker niet zonder slag of stoot. Maar liefst negen amendementen en een motie werden ingediend in de hoop dat het collegestuk nog wat verbeterd kon worden. Het eindresultaat was voor de politici wellicht licht teleurstellend; slechts drie amendementen kregen een meerderheid.
 
De woonlasten blijven volgend jaar gelijk, er komt geen extra geld beschikbaar voor de afdeling communicatie van de gemeente en ook mag het college niet 181.000 euro per jaar stoppen in een ‘calamiteitenpotje’ om problemen met ambtelijke inzet op te lossen.
 
Ook roept de raad het college op om ‘binnen afzienbare tijd’ in overleg te gaan over het Bloemencorso. Die gesprekken moeten worden gevoerd met alle gemeenten waar het corso doorheen gaat. Niet alleen de openbare orde en veiligheid moeten dan aan de orde komen, maar vooral ook het financiële aspect. Het regionale bedrijfsleven moet in de toekomst meer gaan bijdragen aan het corso, zo vindt een meerderheid van de raad over de motie van de SGP/ChristenUnie.

Winkels mogen alle zondagen open

LISSE – Vanaf volgend jaar mag iedere ondernemer zijn of haar winkel ook iedere zondag openstellen. De motie Verordening winkeltijden Lisse van VVD en D66 leek donderdag 4 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering geen meerderheid te halen. Op het laatste moment weken de Nieuw Lisse-raadsleden Jeanet van der Laan en Hans Boekestein echter af van het eigen partijstandpunt en stemden ze in met het voorstel.
 
Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) liet weten dat het vrijstellen van de mogelijkheid om ook op de zondagen te shoppen, met name bedoeld is voor bedrijven als supermarkten, tuincentra en bouwmarkten. Op dit moment mag namelijk maar één supermarkt tegelijk op zondag open zijn. Dat leidt volgens Verburg tot oneerlijke concurrentie. ‘Getuige de drukte bij de supermarkt die wel open is, is er veel animo onder de bevolking voor koopzondagen. De directie van Tuincentrum Overvecht wilde onlangs het tuincentrum op zondag openstellen en ook een bouwmarkt in Lisse wil zijn filiaal graag op zondag open stellen. Voor tuincentra, bouwmarkten en supermarkten biedt de verruiming van de zondagopenstelling meer mogelijkheden aan zowel betrokken ondernemers als het winkelend publiek.’
 
CDA, SGP/ChristenUnie en de PvdA waren tegen; zij vroegen aandacht voor de zondagsrust en de bedreigingen voor de kleine ondernemers. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): Als dit voorstel doorgaat, maak ik me ernstig zorgen over het voortbestaan van de kleinere zaken. De mensen komen op maandag niet bij de plaatselijke winkeliers als ze hun boodschappen al op zondag hebben gedaan.’
 
Ook fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) was fel tegen de motie. ‘In het centrum zijn twaalf koopzondagen toegestaan en er worden zes redelijk succesvol gebruikt. Dat komt omdat de winkels in samenspraak open gaan. Als we alle zondagen openstellen, zijn maar een paar winkeltjes open. Laten we dit georganiseerd overlaten aan de KCL en Alverha. Als dit verzoek uit die club komt, zullen wij dit voorstel meteen steunen.’
 
Verburg liet weten: ‘Deze motie richt zich op tuincentra, supermarkten en de bouwmarkt Gamma; die staan te springen om open te zijn. Nu moeten onze inwoners op de zondag voor de Gamma naar Noordwijkerhout rijden. Het is prima dat de KCL op een handvol koopzondagen extra uitpakt, maar wij bieden de kans aan de inwoners om ook op zondag naar de supermarkt te kunnen gaan.’ Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) vulde aan: ‘Laten we gebruik maken van de nieuwe winkelsluitingstijdenwet; laat het initiatief bij de ondernemers als de bouwmarkten en de tuincentra en de supermarkten. Ons centrum bestaat niet alleen uit KCL-leden.’
 
De motie leek het zonder steun van Nieuw Lisse niet te halen, maar Van der Laan vroeg een schorsing aan. Door de ramen van de gang was duidelijk te zien dat de meningen van de fractieleden van Nieuw Lisse verschilden. Na de schorsing vroeg Verburg om een hoofdelijke stemming over de motie. Het bleek dat zowel Van der Laan als Boekestein voorstander waren van het invoeren van de vrije koopzondagen en daarmee werd de motie met 10 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Het was tegelijkertijd het laatste politieke debat voor het reces en gaat de geschiedenisboeken in als het politieke klapstuk van het jaar.

Zoeken naar quick wins

LISSE – De gemeenteraad roept het college op om niet te wachten tot 2015 om bezuinigingen door te voeren. Ook in 2014 zouden al ‘quick wins’ doorgevoerd kunnen worden. Gemeenteraadslid André Bostelaar (CDA) riep als eerste op om ‘meer buffers te creëren’. Zijn woorden werden ondersteund door de overige partijen, zoals SGP/ChristenUnie en PvdA.
 
Gemeenteraadslid Willem Loos (VVD) stelde: Volgend jaar hoeft niet noodzakelijk bezuinigd te worden, maar als je toch al bezig bent om naar die bezuinigingen te kijken, bekijk dan ook welke quick wins die wat minder pijnlijk zijn voor de inwoners al in 2014 gedaan kunnen worden.’ Alleen D66 hield zich wat op de vlakte. Fractievoorzitter Cees Verburg stelde: ‘Bezuinigen is niet leuk en gaat pijn doen; dat vergt een grondige voorbereiding.’

Wel de leukste, niet de beste gemeente

LISSE – De gemeente is de afgelopen twee jaar gekelderd in de Elsevier ranglijst voor beste gemeenten om te wonen. Twee jaar geleden stond Lisse nog glasrijk op de 22ste plaats en was daarmee (achter Voorschoten) de een na beste gemeente van Zuid-Holland om te verblijven. Vorig jaar behaalde het dorp slechts de 28ste plaats en dit jaar is Lisse pas terug te vinden op de 55ste plek. En scoort daarmee slechter dan Voorschoten (nummer 9), Oegstgeest (15), Teylingen (16), Zoeterwoude (29) en Leiderdorp (42).
 
Lisse is dan wel de leukste gemeente van Zuid-Holland, maar lang niet de beste. En Lisse moet uitkijken, want de overige Bollendorpen hijgen in de nek. Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom presteren veel beter dan het afgelopen jaar. Katwijk (66) steeg 15 plaatsen, Noordwijkerhout (70) verbeterde 35 plekken, Hillegom (83) ging 75 plaatsen omhoog en Noordwijk (69) steeg niet minder dan 99 plaatsen.

Extra inkomsten precariobelasting

OEGSTGEEST – De inkomsten uit de precariobelasting blijken 86.000 euro hoger te zijn dan oorspronkelijk gedacht. Dit komt omdat het aantal strekkende meters aan leidingen in Oegstgeest groter blijkt te zijn, dan was ingeschat. Het gaat in totaal om 25.961 meter en per meter heft de gemeente een precarioheffing van 3,34 euro. Dat leidt dus tot 86.000 euro aan extra inkomsten.

Foutje Dunea

OEGSTGEEST – De gemeente is er niet voor verantwoordelijk, dat de Van Goghlaan onlangs twee keer achter elkaars is open gegraven voor rioleringswerkzaamheden. Dit deelde wethouder Wendelien Tonjann mee tijdens de bezemraad. Ze stelde dat dit een ‘foutje’ was van Dunea. Dit bedrijf communiceert hier al over met de bewoners, zo stelde de wethouder.

Groene ideeen

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders moet met een voorstel komen om meer te investeren in groen. Deze motie van de politieke partijen LO en PrO werd tijdens de bezemraad met een meerderheid van stemmen aangenomen.
 
Dit zogeheten ‘herinvesteren in groen’ moet gebeuren met de opbrengsten van de stukjes snippergroen die dit en volgend jaar aan de inwoners verkocht worden. De politieke partijen doen alvast enkele suggesties om die herinvestering voor te gebruiken: het realiseren van ‘groene kunstwerken’, de herstel van de historische houtwal in Haaswijk en het wandelpad Noordoever Oegstgeesterkanaal.’ Maar ook wordt gedacht aan het opknappen van het voormalig rosarium Louise de Colignylaan, een bijdrage aan een muurvriendelijke klimop op het groene kerkje en de aanleg van een groen doolhof. De politieke partijen beklemtonen, dat het college bij de opstelling van het voorstel advies te vragen aan de Adviescommissie Groen en Natuur.

Hendrik Kraemerpark weer open

OEGSTGEEST – De politiek stemde vorige week nipt in met een VVD-voorstel om het Hendrik Kraemerpark openbaar toegankelijk te houden. Om dit doel te bereiken, wordt vanaf volgend jaar structureel 10.000 euro opgenomen in de gemeentelijke begroting. Tien raadsleden stemden voor dit voorstel en negen waren er op tegen.
 
 
Raadslid Dekker (VVD) lichtte toe waarom zijn partij dit voorstel deed: ‘In een eerdere bezuinigingsmaatregel is de overeenkomst die met de eigenaren van het Hendrik Kraemerpark is gesloten eenzijdig door de gemeente opgezegd, waar het gaat om de vrije toegang tot het terrein. Hiermee toont de gemeente zich geen betrouwbare contractpartner. Door te proberen het contract (deels) te herstellen, komt het groen bovendien weer beschikbaar voor inwoners en bezoekers van Oegstgeest. Hiermee kan met een relatief bescheiden bedrag grote waarde worden toegevoegd aan de groenbeleving in Oegstgeest.’ Hij besloot: ‘Binnen de marge van 10.000 euro moet het mogelijk zijn een nieuwe afspraak te maken, waarbij een deel van de oorspronkelijke bezuiniging overeind blijft, maar er meer evenwicht ontstaat tussen de belangen van de gemeente en de eigenaren.’

Minder veilig

OEGSTGEEST – De gemeente heeft nog een forse uitdaging te gaan, waar het gaat om de veiligheid voor de inwoners. Uit een jaarverslag over 2012 blijkt, dat het gestelde doel om minder woninginbraken en overvallen te hebben, niet gehaald is. Ook is het aantal incidenten van vandalisme in relatie tot jeugdoverlast niet gedaald. In het voetgangersgedeelte van het Winkelgebied Lange Voort worden nog steeds regelmatig fietsers en zelfs auto’s aangetroffen. Bovendien rijdt volgens metingen meer dan 92% van de mensen te hard op een 30-kilometerweg. Een voorstel van de VVD om de komende jaren 45.000 euro te investeren in handhavingscapaciteit haalde het echter niet tijdens de bezemraad.

Nieuwe kans voor muziekonderwijs

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders moet in overleg met de inwoners om te praten over een nieuw perspectief voor het muziekonderwijs. Een motie hierover van CDA en VVD werd vorige week unaniem aangenomen.
 
De partijen stellen dat muziekonderwijs belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen en dat het sociale cohesie bevordert tussen de mensen. De muziekschool kan op een andere manier georganiseerd worden, waardoor de gemeente zichzelf geld bespaard. Daarom moet de gemeente spreken met vertegenwoordigers van het dorpslab en andere inwoners om te bekijken op welke manier het muziekonderwijs anders georganiseerd kan worden.

Verkeersdrempels blijven

OEGSTGEEST – Een pleidooi van de VVD om snelheidsbeperkende verkeersdrempels te verwijderen op de Hugo de Vrieslaan en de J.P. Thijsselaan, haalde het niet tijdens de bezemraad.
 
De politieke partij stelde voor om de handhaving van de maximumsnelheid op andere manieren te realiseren. Bijvoorbeeld door het inzetten van flitscamera’s, het plaatsen van bloembakken op de weg en het inzetten van klaar-overs bij de voetgangersoversteekplaats bij de school De Vogels.
 
Volgens de VVD ondervinden vele bewoners van de wijk Poelgeest dagelijks hinder, irritatie en schade van de aangelegde snelheidsbeperkende drempels op deze wegen. Uit de jaarrekening 2012 blijkt, dat ondanks de aanwezigheid van verkeersdrempels, 92% harder rijdt dan de toegestane maximumsnelheid. Het effect van de drempels op de snelheid is daarmee volgens de partij marginaal. Het voorstel om de drempels te verwijderen, kreeg echter geen meerderheid in de bezemraad.

Verplicht vrijwilligerswerk

OEGSTGEEST – Mensen die een uitkering ontvangen, kunnen in september een brief verwachten. Daarin wordt hen gevraagd om vrijwillig een tegenprestatie te leveren voor de uitkeringsgelden die ze ontvangen. Een motie van de VVD met dit voorstel werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Ook kunnen maatschappelijke organisaties bij de gemeente melden op welke gebieden zij behoefte hebben aan extra (menselijke) ondersteuning. De politiek hoopt dat deze twee initiatieven ervoor kunnen zorgen, dat meer uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk gaan doen. Het voorstel loopt vooruit op nog vast te stellen landelijke wetgeving, die uitkeringsgerechtigden zal verplichten om een tegenprestatie te leveren voor hun geld.

Voorstellen voor extra inkomsten

OEGSTGEEST – De politieke partij Transparant Oegstgeest is met 24 voorstellen gekomen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Zo zou het college met ingang van de nieuwe gemeenteraadsperiode moeten bestaan uit maximaal ‘twee wethouders en een meewerkende burgemeester’. Op alle personeelskosten moet 10% gekort worden en de tarieven voor rioolbelastingen en reinigingsrechten moeten kostendekkend zijn. Ook stelt fractievoorzitter Rob Braun voor om de precariobelasting over kabels en leidingen te verhogen. De kermis en het circus zouden ook precariobelasting moeten gaan betalen. Verder vindt hij onder meer, dat de (sport)verenigingen de kleedkamers moeten overnemen van de gemeente, de toeristenbelasting omhoog moet met 0,50 euro per persoon en dat de WOZ-belastingen moeten stijgen. Zijn voorstellen kregen geen meerderheid tijdens de Bezemraadsvergadering.

Groene bushokjes

VOORHOUT – Plaats plantenbakken bij de bushokjes om ze zo ‘groener’ te maken. Dit idee wil Marijke Haroun van de fractie Belang van Teylingen de komende maanden uitwerken.
 
In eerste instantie wilde ze de plantenbakken in de bushokjes zelf plaatsen, maar de beheerder van deze abri’s, CBS Outdoor, weigerde hieraan mee te werken. De planten zouden ervoor zorgen, dat het glas niet schoongemaakt kon worden, het zou vandalisme oproepen en de reclame-uitingen zouden minder goed zichtbaar worden. ‘Dat zijn overtrokken en onzinnige beren op de weg’, aldus Haroun.
 
Daarom wil ze met een voorstel komen, om de omgeving van de bushaltes ‘groener’ te maken. Met bijvoorbeeld plantenbakken vol bloemen en klimopplanten. ‘Het groen geeft een stukje meerwaarde voor de gebruikers van de bushaltes en zo help ik mee om Voorhout wat groener te maken. Ook draagt het bij aan een stukje bewustwording van het belang van duurzaamheid’, aldus Haroun. Ze hoopt dat de gemeente geld beschikbaar stelt om dit ‘initiatief voor duurzaamheid’ te steunen. Wat haar betreft zouden medewerkers van de MareGroep de plantenbakken kunnen bijwateren, maar wellicht staan ook vrijwilligers op die de verzorgingstaak op zich willen nemen.

‘Het was zo’n gezellige winkel’

 
VOORHOUT – Het nieuws over het aankomende faillissement van Bakkerij Tijsterman is als een mokerslag aangekomen bij het personeel. Ook de klanten zijn geschokt; niemand had verwacht dat het zo slecht zou gaan met het bedrijf. Het is namelijk nog maar vier jaar geleden dat Tijsterman een nieuw pand in Voorhout opende met een volledig moderne inrichting en nieuwe ovens.
 
Donderdagavond 4 juli zijn alle medewerkers ingelicht over het slechte nieuws, maar een reden voor het naderende faillissement is niet gegeven. Ook mede-eigenaar Rene Tijstermans, een van de nazaten van de oorspronkelijke oprichtster, weigert commentaar te geven. Hij was verrast dat het Leidsch Dagblad al op zaterdag het nieuws kon melden over de perikelen bij Tijstermans. ‘Ik ben not amused over de gang van zaken en dat iets in de krant gezet wordt, zonder dat het bij ons geverifieerd wordt. Later wil ik alles uit de doeken doen, maar dat is nu nog even te vroeg.’
 
Een van de negentien vestigingen die moeten sluiten, staat in Voorhout. Een medewerkster wil wel een reactie geven, maar zonder dat haar naam vermeld wordt. ‘We hebben allemaal hart voor de zaak en iedereen is verdrietig. We doen dit werk graag, maar weten niet tot wanneer we door kunnen blijven werken.’ Op de vraag of het personeel het salaris in juni wel betaald heeft gekregen, wil ze niet antwoorden. Wel laat de medewerkster weten: ‘De firma Tijsterman is warm en betrokken en hier heerst een echt familiegevoel. We weten niet waarom de zaak dicht moet, want in onze winkel werd het niet minder qua klandizie en we draaien continue.’
 
Ook enkele klanten reageren. Dinette Douma is geen vaste bezoeker, zo laat ze weten. ‘Ik koop bijna nooit bij de bakker, maar ik zag dat de aardbeienslof in de aanbieding was.’ Anke Nederpel komt regelmatig bij de bakkerswinkel en ze vindt het ‘heel jammer’ dat Tijsterman gaat sluiten. ‘Ik vind hun brood heel lekker. Bovendien betaal je hier niet extra voor een halfje bruin. Ik ga ze wel missen, ja.’ Esther Neve stelt: ‘Het is vreselijk dat ze dicht gaan. In deze tijd gun je het niemand om op de fles te gaan. Dit is zo’n gezellige en fijne winkel en ik kom hier vaak. Ik had altijd het gevoel dat de winkel in Voorhout goed draaide.'

Van agrarisch dorp naar urban village

SASSENHEIM – Zestig jaar geleden droegen alle arbeiders een pet en de mensen uit de hoogste klasse een hoed. Tegenwoordig behoren we allemaal tot de middenklasse. De gezinnen zijn kleiner geworden en de gemiddelde leeftijd hoger. Voormalig hoogleraar Kees Schuyt van de Universiteit van Amsterdam herhaalde samen met ruim honderd studenten het sociologisch onderzoek van Ivan Gadourek uit 1953. Hoe wonen, leven en werken de mensen in dit gemiddelde Nederlandse dorp?
 
De inwoners van Sassenheim zijn nu voor de derde keer ‘onderzocht’, want in 1993 is een vergelijkbaar onderzoek gehouden. De belangstelling was er niet minder om; met meer dan honderd toehoorders zat ’t Onderdak maandag 1 juli afgeladen vol. Schuyt vatte de uitkomsten van het onderzoek samen, waaraan 325 Sassemers hebben meegedaan. In 1953 was Sassenheim nog een verzuild en agrarisch dorp. Nu is het een ‘urban village’ en een voorbeeld van glokalisering: de inwoners gaan met de globale ontwikkelingen mee, maar behouden ook de lokale tradities.
 
De vragenlijst behandelde tien onderwerpen, die onder meer gingen over afkomst, opvoeding, werk, het Sassenheim-gevoel en de politiek. In 1953 was 28% van de inwoners ouder dan 47 jaar en tegenwoordig is dat maar liefst 65%. De afgelopen zes decennia is de gemiddelde gezinsgrootte gekrompen tot het ideale gezin voor de middelgrote auto: twee tot drie koters. Meer dan 50% van de ondervraagden heeft zelf familie in Sassenheim wonen en 60% beschouwt zich Sassemer. Daartegenover staat, dat slechts 17% zich Teylinger noemt.
 
In 1953 werkte nog 68% van de bevolking in het dorp zelf, maar dat is nu nog maar een op de vier. Veel meer werken de Sassemers in de Bollenstreek (25% en elders in Nederland (46%). Schuyt: ‘Sassenheim is een dorp dat dicht bij Amsterdam, Den Haag en Leiden zit; hier kan men heel prettig wonen.’ Maar liefst 71% van de mensen woont in een eigen huis (tegen 17% in 1953); dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. 82% van de ondervraagden vindt dat zijn gezin tot de middenklasse behoort. Schuyt: ‘Iedereen draagt dezelfde kleren; de pet en hoge hoed zijn verdwenen.’
 
De invloed van het geloof is nog niet helemaal weg, al is het percentage mensen dat gelooft in God gedaald van 97% naar 43%. Meer dan de helft is geen lid van een kerkgenootschap. Die trend zal doorzetten, aldus de hoogleraar: ‘Over nog eens twintig jaar denk ik dat God vertrokken is uit Sassenheim, want de jongste generatie gelooft helemaal niet meer in God.’
 
Ook de lokale politiek kwam aan de orde. De tijd dat het CDA het voor het zeggen had is voorbij en voormalige splinterpartij VVD is nu de grootste partij. Met het hoge eigen huisbezit is dat geen wonder, aldus Schuyt. De gemeenteraad krijgt van 44% een positief oordeel en slechts 10% is hierover negatief. Driekwart van de inwoners is geïnteresseerd in de politiek, maar slechts twee op de honderd Sassemers zou willen deelnemen aan een demonstratie.
 
Net iets minder dan de helft is tevreden over de gemeentelijke fusie uit 2006, maar het enthousiasme over een nieuwe fusie met de Bollenstreekdorpen is een stuk lager: 36% van de mensen is hier voor en 48% van de inwoners is hier tegen. Het gemeentelijk apparaat krijgt een grote duim omhoog voor haar dienstverlening: 75% oordeelt deze service als ‘goed’. Schuyt concludeert: ‘Sassenheim is de meest burgervriendelijke gemeente.’ De volledige resultaten van het onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd.

Nieuw vergaderstelsel politiek

KAAG EN BRAASSEM – Met een nieuwe vergaderstructuur moet het veel leuker worden voor de bevolking om de politieke bijeenkomsten te volgen. Er bestaat alleen twijfel of de raadsleden zelf zich goed kunnen aanpassen aan deze vernieuwde manier van vergaderen.
 
In het nieuwe systeem komt de politiek gemiddeld eens per twee weken bij elkaar in een openbare vergadering. Daar krijgen de inwoners niet alleen het recht om in te spreken, maar ook de mogelijkheid om actief een mening te geven tijdens de behandeling van het onderwerp.
 
Raadslid Henk Hoek (CDA) was enthousiast over het voorstel, maar waarschuwde wel: ‘Het zijn de raadsleden die uiteindelijk de besluiten moeten nemen.’ Ook wilde hij weten op wat voor manier de inwoners deel mogen nemen aan het gesprek en of hiervoor een maximum aan moest worden gesteld. Commissielid Straver (Samen voor Kaag en Braassem) maakte zich zorgen over de vakantiemogelijkheden: ‘Veel raadsleden gaan buiten het seizoen tussen de vergaderingen door op vakantie. Dat wordt straks wat moeilijker.’
 
De PvdA bleek voorstander van de nieuwe vergaderstructuur ‘Laten we wat doen met de deskundigheid die bij de inwoners is’, aldus Piet van Veen. De VVD was het hier mee eens. Yvonne Peters: ‘Voor ons is de rol van de inwoners belangrijk. Ze moeten kunnen meepraten over elk onderwerp. Of ze dat daadwerkelijk gaan doen en hoe laat het wordt, is koffiedik kijken. We moeten nu de stap wagen en voor de verkiezingen een evaluatie maken.’
 
Burgemeester Marina van der Velde bekritiseerde de kwaliteit waarmee de raadsleden momenteel de vergaderingen uitvoeren: ‘Je kunt iedere structuur neerzetten, maar als je aan de invulling niets doet, helpt de andere structuur ook niet. Het huiswerk voorafgaand aan de vergadering moet wel gedaan worden. Stel de vragen van tevoren aan de ambtenaren en de griffie, zodat de discussie in de raad zal plaatsvinden.Zij werd in haar woorden gesteund door fervent inspreker Henk van Tol: ‘De malaise is ontstaan door de kwaliteit van de raadsleden. Beter gezegd: door het ontbreken hiervan bij de meesten. Dossierkennis en debatvaardigheid laten zwaar te wensen over, de enkele goede niet te na gesproken. Deze raad heeft zich de afgelopen jaren lelijk in de voet geschoten door als jaknikkerclub te fungeren.’

Pleidooi voor lokaal aanbesteden

KAAG EN BRAASSEM – Samen voor Kaag en Braassem pleit ervoor dat de gemeente meer opdrachten geeft aan de bedrijven uit de eigen dorpskernen. Commissielid Ger Van Emmerik stelde maandag 1 juli: ‘De gemeente besteedt steeds meer diensten uit aan externe marktpartijen. Hierdoor kan het niet aan lokale bedrijven worden uitbesteed, waardoor ze wellicht personeel moeten ontslaan. De gemeente creëert dus haar eigen werkloosheid. Wat zijn onze mogelijkheden voor lokaal aanbesteden?’
 
Wethouder Ton van Velzen informeerde dat hier wel mogelijkheden voor waren, maar dat deze ook beperkt zijn: ‘Voor opdrachten tussen een half miljoen euro en 5 miljoen euro zit je vast aan de Europese wetgeving. Wel kun je criteria als ‘social return’ opnemen. Maar als je die extra criteria gebruikt, ga je ook hogere kosten krijgen.’
 
Het pleidooi van SVKB werd ondersteund door de VVD (Geef bij gelijke bedragen de voorkeur aan lokale aannemers’, maar PvdA en CDA waren wat kritischer. Evert Henrotte (PvdA) pleitte ervoor om meer in te zetten op duurzaamheid en Karin van der Kaaden (CDA) wees erop dat in het lokale aanbestedingsbeleid al geschreven staat de lokale bedrijven gevraagd kunnen worden om deel te nemen.

Twijfel over precario

KAAG EN BRAASSEM – De gemeentelijke begroting voor het komende jaar is sluitend, maar de politiek twijfelt of het noodzakelijk is om de precarioheffing te verhogen met 42,5%.
 
Commissielid Yvonne Peters (VVD) laat weten: ‘Het college wil de precarioheffing verhogen van 2,14 euro naar 3,05 euro. Is dit de manier om de begroting sluitend te krijgen?’ Karin van der Kaaden (CDA) vond het een ‘zwak argument van het college om te zeggen dat de andere gemeenten ook een vergelijkbaar tarief hanteren.’ Ook fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA) was kritisch: ‘Het is jammer dat het verlagen van de afvalstoffenheffing tegelijk teniet gedaan wordt door een verhoging van de precarioheffing. Beloon de mensen voor het keurig scheiden van hun afval en laat die verhoging van de precarioheffing niet doorgaan.’
 
Wethouder Ton van Velzen pleitte echter hartgrondig voor de verhoging van de precario: ‘Als wij hier niet aan mee zouden doen, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee. Andere gemeenten berekenen wel precario, waardoor de lasten stijgen. Als we geen precario vragen, nemen we niet deel in de baten, maar wel in de lasten. Wij hebben niet gekozen voor het hoogste tarief, maar voor het gemiddelde. En dat levert ons gewoon geld op en dat is winst. Bovendien verlagen we de afvalstoffenheffing, terwijl het ons niets kost.’
 
De wethouder liet ook weten aan de politieke partijen, dat er een overzicht komt van bezuinigingsmaatregelen op de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij om een bedrag van 350.000 euro, wat gerealiseerd moet worden door bijvoorbeeld het omlaag brengen van de ‘overhead’. Hij refereerde aan het project Braassemerland, waar nu heel weinig gebeurt: ‘Als je minder werk doet, heb je daar minder ambtenaren voor nodig.’

Geruststelling voor SVKB

KAAG EN BRAASSEM – Commissielid Nicolai (Samen voor Kaag en Braassem) toonde zich maandag 1 juli ongerust. Hij wilde weten waarom het college met Nieuwkoop en de provincie Zuid-Holland gesproken had en dat het onderwerp ‘fusie’ hierbij aan de orde kwam. ‘Waarom waren we hier niet van op de hoogte en wanneer wordt de raad om haar mening gevraagd?’
 
Burgemeester Marina van der Velde liet weten: ‘Ik zal u niet aanraden dat we u over alle gesprekken op de hoogte houden, want we hebben er heel wat. Minister Plasterk heeft in een brief geschreven dat de samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties zou kunnen leiden tot extra 100.000 plus gemeenten. De provincie vroeg hoe wij hier tegenover stonden. Wij zeiden dat we het niet als aanleiding zagen om een fusie aan te gaan. We hebben de provincie vooralsnog niet nodig in de procesrol.’ En met deze woorden was Samen voor Kaag en Braassem gerustgesteld.

Wethouder blijft bij plan Sotaweg

ROELOFARENDSVEEN – De omwonenden van Sotaweg 134 – 150 zijn niet blij met de gemeenteplannen voor een nieuw gebouw. Dat bleek maandag 1 juli; Sandra Vesseur sprak namens andere omwonenden in.

 

Ze gaf aan dat de geplande 58 parkeerplaatsen niet alleen te weinig zijn, maar ook op de verkeerde manier zijn ingetekend. ‘Die zijn op een dusdanige wijze ingetekend, dat het voor de mensen die in de buurt erachter op de fiets heel gevaarlijk is. Wanneer zij de rotonde willen bereiken moeten ze langs de automobilisten, die achteruit de weg oprijden. Dat geeft voor de fietsers erg gevaarlijke situaties.’

 

Ze vervolgt: ‘De horeca past niet meer in dit deel van het dorp. Als de horeca wordt uitgebreid, geeft dat een hoop bezwaren voor de omwonenden. De jongeren zullen’s nachts om 03:00 uur naar buiten gaan en dan is het geluid niet te dempen. Uitbreiding van de horeca zorgt voor nog meer geluidsoverlast in een vrij dichtbevolkt gebied.’

 

Wethouder Antoon Kea reageert: ‘Het klopt dat er haaks geparkeerd wordt. Naar ons oordeel vanwege een verkeerstoets is er geen aanleiding te denken dat deze wijze van parkeren niet mogelijk zou zijn. Maar wellicht wordt de verkeerssituatie van de Sotaweg in de toekomst gewijzigd. Het klopt dat er een parkeertekort is, maar een nieuwe (bouw)ontwikkeling hoeft niet het tekort aan parkeerplaatsen in de huidige situatie op te heffen.’ Op de vraag of het mogelijk is om aan een kant van de weg niet haaks te parkeren, maar in een hoek van 45 graden: ‘Dat doen we niet, omdat dit altijd een aantal plaatsen zal kosten.’

 

Over de horeca informeert de wethouder: ‘Van binnen wordt er voldoende rekening  gehouden met het voorkomen van geluidsoverlast. Met het buitengeluid is het anders; dat is altijd lastig. Het buitengeluid wordt zoveel mogelijk voorkomen door uit te gaan van een glijdende sluitingstijd van de horeca. Maar er kan inderdaad geluid op straat komen. Dit plan geeft er geen antwoord op hoe daarmee om te gaan. Maar de APV (algemene plaatselijke verordening, JD) is in dat gebied ook van kracht.’

Bomen vervangen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de overkapping van de LTC-tennisbanen (Spekkelaan 4). Wel moeten hiervoor negen bomen gekapt worden en daarom verzoekt het college dat minimaal hetzelfde aantal bomen weer worden terug geplaatst.

Geen bezwaar

LISSE – Het is voor bedrijven niet mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen de geldende verordening onroerende zaakbelasting. Een poging hiertoe door enkele ondernemingen werd ‘niet ontvankelijk’ verklaard door de bezwarencommissie. Het bedrijf Orangefield – Sedico had namens enkele bedrijven een bezwaarschrift ingediend, maar dat heeft vorige week dus tot weinig succes geleid. Het is namelijk de gemeenteraad die een verordening vaststelt en hier is geen beroep tegen mogelijk.

Geen onkostenvergoeding

LISSE – Geen tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van een zoon van en naar Praktijkschool Limes in Katwijk. Hiertoe besloot de commissie Bezwaarschriften onlangs en dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders over op dinsdag 2 juli. De Praktijkschool Limes is een reguliere school voor het voortgezet onderwijs en is dus geen vorm van speciaal onderwijs. De betreffende jongen heeft ook geen lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap en daarom komt hij niet voor een vergoeding van de kosten in aanmerking.

Horsman bouwt Floralis

LISSE – Het bedrijf Horsman & Co. mag het huis van cultuur Floralis bouwen. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 juli. De bouwonderneming verslaat hiermee vier concurrenten, waaronder Adriaan van Erk, De Nijs Bouwbedrijf en Regiobouw. De huizen rondom Floralis worden overigens door Adriaan van Erk gerealiseerd.
 
De totale kosten vallen volgens wethouder Adri de Roon (D66) lager uit dan gedacht. ‘Het aanbestedingsvoordeel is nu becijferd op 222.845 euro. Maar of dat feitelijk aan het eind van de rit ook zo zal zijn, is onduidelijk. We hebben geen zekerheid over het te verwachten btw-voordeel en het meer- of minderwerk tijdens de bouw. Vaak is er inderdaad eerder sprake van meerwerk. We hadden rekening gehouden met 3,1 miljoen euro ex btw en daar zijn we onder gebleven. Ik ga ervan uit dat het voordeel niet geheel verdampt. Ook dat is mooi bij zo’n groot project. Uiteindelijk zitten we onder het bedrag van 3,1 miljoen euro exclusief btw, dat door de raad goedgekeurd is. Het huidige bedrag voor aanbesteding is nog minder dan 2,9 miljoen euro inclusief btw.’
 
De deal is nog niet helemaal rond; er geldt nog een ontbindende voorwaarde, waar gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Uiterlijk 1 augustus moet namelijk bioscoopexploitant Cineworld uit Beverwijk een huurovereenkomst sluiten. De Roon: ‘En als dat op 1 augustus nog niet gebeurd is, hebben we een nieuwe situatie en moeten we ons beraden. Dan is de vraag of we de ontbindende voorwaarde willen effectueren. Maar we hebben geen reden om aan te nemen, dat die huurovereenkomst niet gaat lukken.’
 
De wethouder is ‘buitengewoon blij’ dat het project aan Horsman & Co gegund wordt. ‘In Horsman hebben we een aannemer die bewezen heeft kwalitatief goed werk te leveren. Ook is het een Lissese aannemer, die met deze opdracht in heel moeilijke tijden gediend is. Dat komt de werknemers weer ten goede.’
 
Volgens de planning worden de hallen nog voor de bouwvakvakantie gesaneerd van asbest. Na de bouwvak begint de sloop van de hallen en begin oktober start de aannemer met het strippen van de veilinghal zelf. Als alles soepel verloopt, kan de feitelijke bouw ook al in oktober beginnen, zodat het Floralis na negen maanden voltooid is; nog net voor de start van het nieuwe (theater)seizoen.

Veel kritiek op bestemmingsplan Overveerpolder

OEGSTGEEST – De gemeente heeft de plannen voor het project Overveerpolder al ter inzage gelegd, maar het benodigde Flora- en Fauna onderzoek heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Hiermee lijkt het project opnieuw af te stevenen op een afkeurend oordeel bij de Raad van State. En dat zal weer jaren uitstel betekenen voor de verhuizing van sportclub ASC. Insprekers hekelden vorige week de gemeentelijke plannen.
 
Tijdens de commissie Ruimte sprak een handvol mensen zich in over het project Overveerpolder. Hans Juffermans van ASC was ronduit positief. Hij informeerde dat het punt waarop de Raad van State vorig jaar het plan voor de Overveerpolder afwees, zo goed als opgelost is. ‘ASC heeft een mondeling akkoord bereikt over geluidwerende voorzieningen voor een recreatiewoning aan de Overveerpolder.’ Ook refereerde hij aan een door de club georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van het Guus Reitsmahof. ‘We vonden de sfeer erg coöperatief.’
 
Inspreker Cees de Vreugd (namens twaalf families op het Guus Reitsmahof) was minder enthousiast over die bijeenkomst. ‘ASC heeft een vriendelijke uiteenzetting gegeven van haar plannen, maar er is niets essentieels veranderd in de opstelling van de bewoners van het Guus Reitsmahof.’ Hij vervolgde: ‘ASC moet koste wat het kost naar de Overveerpolder, een van de mooiste plekken van Oegstgeest. Ploeg geen groene long om ten behoeve van een voetbalveld, maar laat ASC fuseren met andere clubs zodat de aanwezige sportfaciliteiten beter worden benut.
 
Marc Janssen (SBDO: Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest) informeerde de politiek dat de gang naar de Raad van State opnieuw zal worden gemaakt. Hij sprak over een procedurefout, omdat het plan Overveerpolder wekenlang niet te zien was op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook het feit dat het nieuwe Flora- en Faunaonderzoek niet is afgerond, is volgens de SBDO een argument om het totale project af te wijzen. De geluidbelasting voor de woonboten in de Overveerpolder is eveneens een mogelijk breekpunt. ‘Op basis van die drie punten zou het bestemmingsplan wederom kunnen sneuvelen bij de Raad van State.’
 
Ook de Partij voor de Dieren liet haar mening horen. Dick de Vos pleitte voor het behoud van het ‘ongerept gebied als de Overveerpolder’ en stelde: ‘Kinderen moeten kennis kunnen maken met de natuur en daarin spelen. En niet alleen om te voetballen. Dat gebied is niet van ASC of de scouting; het is voor de dieren, zoals de hazen.’
 
Inspreekster Margreet Wesseling hekelde de manier waarop onderzocht wordt welke dieren er in de Overveerpolder leven. ‘Het vleermuizenonderzoek is niet conform het vleermuisprotocol uitgevoerd. Eén of twee mensen hebben daar twee nachten rondgelopen en een zogenaamde quick scan gedaan. Volgens het opgestelde lichtplan moeten de vleermuizen midden over de Haarlemmertrekvaart vliegen, maar zo gaat dat niet. Die vleermuizen fladderen over de slootjes.’

Sottendag

NOORDWIJKERHOUT – Tijdens de zomervakantie is er ieder weekend wat te doen in het dorp. Zo vond in het centrum zaterdag 20 juli de ‘Sottendag’ plaats. Compleet met een roofvogelshow, middeleeuwse kapsters en ietwat vage middeleeuwse figuren. Uiteraard ontbrak ook een workshop zwaardvechten niet en wie wilde, kon zich laten vereeuwigen in een middeleeuws schandblok.

14 juli 2013

Droom komt uit

 
NOORDWIJK – Acht basisschoolleerlingen uit heel Nederland krijgen maandag 1 juli de kans om de ruimtevaarder André Kuipers te interviewen. Zij zijn door het Space Expo geselecteerd op basis van hun motivatie en het type vragen dat ze voor Kuipers voorbereid hadden.
 
Een van de gelukkige kinderen is de 10-jarige Voorhoutse Jonathan van Vlaanderen en hij kan niet wachten tot het grote moment daar is. ‘André is mijn grote held; hij overkwam veel tegenvallers, maar het lukte hem uiteindelijk toch om naar de ruimte te gaan.’ De leerling van De Noordwijkse School heeft de vragen al goed voorbereid: ‘Denkt u dat het voor kinderen goed is om een bèta studie te kiezen en welke studie zou u dan adviseren en waarom? Hoe denkt u dat de ruimtevaart in de toekomst zal veranderen.’
 
Jonathan, die niet alleen de krant maar ook de Elsevier leest, heeft ook een favoriete vraag: ‘Wat zou uw advies zijn aan iedereen, om zijn of haar droom waar te maken?’ Een echte droomwens om zelf de ruimte in te gaan, heeft de tienjarige niet. ‘Het lijkt me wel leuk, maar ik wil liever iets met de ruimtevaart doen. Ik ben namelijk gek op scheikunde en natuurkunde en vindt het mooi om te zien hoe de stofjes opgebouwd worden.’ Hij voorziet een mooie toekomst voor de ruimtevaart: ‘Die wordt toegankelijker voor de mensen, maar ook milieuvriendelijker. In plaats van kerosine gaan we biobrandstof gebruiken en we zullen later verder komen in de ruimte dan nu het geval is.’

Rijden op vluchtstrook niet beboet

LEIDEN – De kantonrechter vindt, dat in bepaalde gevallen automobilisten gebruik mogen maken van de vluchtstrook. Dit bleek tijdens een zitting op dinsdag 25 juni. Een chauffeur had een bekeuring van 344 euro gekregen voor het ‘rijden over een vluchtstrook’. Hij maakte hier bezwaar tegen, omdat het volgens hem een noodzaak was.
De man lichtte toe, dat hij op een werkochtend rond 08:00 uur op de A44 bij de afslag Leiden achter in een file aansloot. Hij gaf aan dat er die ochtend een filevorming was bij de afslag die tot op de vluchtstrook voortduurde. ‘Ik ging voor mijn eigen veiligheid van de weg af en op de vluchtstrook staan. Het verkeer op de snelweg zelf, reed namelijk hard door en ik vind het niet sociaal als je helemaal tot vooraan doorrijdt om op het laatste moment met je auto tussen de wachtende filerijders te kruipen.’
De officier van justitie gaf aan, dat de bestuurder een overtreding had gemaakt en dus de bekeuring van 344 euro moest betalen. Maar de rechter oordeelde anders. Hij liet weten dat hij de situatie kent en dat op deze locatie van de A44 regelmatig files staan. Formeel is sprake van een overtreding, maar hij ging mee met de argumenten van de man. De rechter 'matigde de boete tot nul euro'.
Het is een baanbrekende uitspraak, want dit standpunt van de rechter biedt andere weggebruikers, die ook een bekeuring hebben gekregen voor het rijden op de vluchtstrook tijdens een filevorming, de mogelijkheid om alsnog hun gelijk te halen. En hun geld van de boete terug te krijgen.

‘Ik wil mijn partij leiden naar een plek in de coalitie’

KAAG EN BRAASSEM – Petra van der Wereld is de lijsttrekker voor de politieke partij Samen voor Kaag en Braassem. Ze werd donderdag 27 juni door de twintig aanwezige leden gekozen voor deze functie en zal de voorvrouw zijn in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014.
Een politiek programma voor de komende vier jaar moet nog door de partij worden opgesteld. Maar Van der Wereld laat wel weten dat haar partij fel tegenstander is van de realisatie van het bedrijventerrein Veenderveld 2. Ook pleit Samen voor Kaag en Braassem voor ‘woningbouw op basis van behoefte’ en ‘afschaffing van de commissie Stiekem (de regio werkgroep).’
Over haar aanstelling als lijsttrekker stelt Van der Wereld: ‘Ik wil mijn partij leiden naar een plek in de coalitie.’ Eerder had de lijsttrekker aangegeven dat ze wil dat haar partij tien zetels haalt bij de komende verkiezingen. Nu lacht ze: ‘Alleenheerschappij is niet verstandig. We willen zeker in coalitieverband samenwerken. Van de verschillende partijprogramma’s komt 70 tot 80 procent met elkaar overeen. Maar wij willen juist het verschil maken met onze 20%.’
Nu al is duidelijk, dat twee van de huidige raadsleden, Hans Nicolai (huidig fractievoorzitter, JD) en Henry van Rijn, na de gemeenteraadsverkiezingen stoppen met het raadswerk. Van der Wereld: ‘We zijn bezig met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Ik vind dat het zeker tijd is voor vers bloed en daar zijn we mee bezig. Ik wil een goede verhouding van ervaren krachten en vernieuwing. Twee heel jonge mensen hebben zich al aangemeld.’
Deze zomer wordt de nieuwe kandidatenlijst bepaald en de eerste dag van de verkiezingscampagne is voor Samen voor Kaag en Braassem op zondag 15 september. Die dag vindt als onderdeel van de kermisweek een straattheater plaats. ‘Daar willen we bij aanwezig zijn’.Het echte politieke werk begint natuurlijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen. En Van der Wereld heeft geleerd van de ervaringen van vier jaar geleden, toen haar partij buiten de coalitie is gehouden.
Ze stelt: ‘Vier jaar geleden zijn we er efficiënt naast gesteld. Toen wilden de andere partijen graag met z’n drieën verder. Voor de vorm zijn ze met de fractievoorzitters verder gegaan, maar ze deden vervolgens wat ze al afgesproken hadden.’ Als het aan Van der Wereld ligt, levert haar partij in ieder geval een wethouder. Al zal zij dat niet per sé zelf zijn. ‘Die ambitie heb ik niet, maar ik vind wel dat er ook vrouwelijke wethouders moeten zijn.’
En wat vindt Van der Wereld de belangrijkste zaken voor de komende vier jaar? ‘Dat de mensen weer vertrouwen in de politiek krijgen. Er zit heel veel boosheid, ontevredenheid en verdriet over zaken als Braassemerland en de perikelen rondom Leimuiden. Daar is veel onduidelijkheid en onzekerheid over. Daarom denken de mensen: “Ze doen maar wat in het gemeentehuis”. Je kunt als college wel elke maand op bezoek gaan in de kernen, maar benader de mensen door echt met hen in gesprek te gaan en naar ze te luisteren.’

Column

KAAG EN BRAASSEM – In deze serie beantwoordt politiek journalist Joep Derksen vragen van lezers over de politiek en de politieke besluitvorming. Die vragen kunnen over elk politiek onderwerp gaan. De volgende vraag wordt regelmatig gesteld: ‘Wat is een groeikern en wat is een groenkern?’
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in een groeikern kunnen in de toekomst extra huizen gebouwd worden en hebben ook de winkelcentra meer perspectief. Woubrugge, Leimuiden en Roelofarendsveen zijn door de gemeente als ‘groeikern’ bestempeld. De overige acht dorpen zijn dus de groenkernen, waarbij de nadruk ligt op het landelijke en rustieke. Maar daar tegenover staat dan wel, dat bepaalde voorzieningen uit die dorpen (kunnen) verdwijnen.
Volgens de daarbij behorende droombeelden komen in de groeikernen dus nieuwe huizen, moet het gaan bruisen van de bedrijvigheid en slaan groepen winkeliers hun slag om een zo uitgebreid mogelijk aanbod van producten aan de shoppende consument aan te bieden. Wie wil genieten van rust, stilte en eenzaamheid gaat echter naar plaatsjes als Rijnsaterwoude, Hoogmade Oud Ade of Rijpwetering. Daar kan de argeloze toerist of verdwaalde bezoeker nog genieten van hangsenioren die babbelen op een rustiek bankje. Daar groeien de boterbloemen nog in de weide, lopen jongeren met een hoepel en een stok en ratelen de karren op de keien.
De realiteit is natuurlijk anders. Een zo strikte scheiding in de belevingswereld als ooit door Wim Sonneveld zo mooi is bezongen in het lied ‘Het dorp’, zal ook niet meer in de gemeente Kaag en Braassem voorkomen. En hier en daar zal er echt nog wel een huisje of twee gebouwd worden in het ene of andere groendorp. Maar feit blijft, dat er in de kleinere dorpen voor de lokale ondernemer bijna geen droog brood, of zo u wilt: vers vlees, meer te verdienen valt.
En juist door het aanwijzen van de dorpen (groeikernen) waar de komende decennia juist wel allerlei (commerciële) activiteiten gaan plaatsvinden, kan ook de gemeente haar activiteiten en financiële investeringen meer gaan richten op deze groeikernen. Het is echt niet zo, dat alle bakkers en slagers uit de groenkernen moeten sluiten, maar als u in een van de acht groenkernen woont, houdt u er dan rekening mee, dat het hebben van een lokale kleingrutter iets is, waarvan niet zeker is dat die altijd zal blijven. Aan de andere kant; wat is er wel zeker in het leven? Precies: het betalen van belastingen en het levenseinde.