Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 juli 2013

Kosten snijden bij Holland Rijnland

STREEK – De vijftien gemeenten van Holland Rijnland willen dat deze samenwerkingsorganisatie de komende vier jaren maar liefst 25% bezuinigd op haar uitgaven. Een motie hierover is op woensdag 26 juni aangenomen in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
De voorbereidingen voor de grote infrastructurele projecten zoals de Rijnlandroute en de Rijn Gouwe Lijn zijn namelijk zo goed als afgerond. Bovendien gaat Holland Rijnland in de toekomst meer fungeren als netwerkorganisatie. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland krijgt daarom de opdracht om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen met een voorstel te komen voor het realiseren van die 25% aan kostenvermindering.
Wethouder Ton van Velzen stelde donderdag 27 juni: ‘De Rijnlandroute is klaar, dus daar hoeven we minder ambtelijke capaciteit in te steken. We steunden de motie om voor de verkiezingen met een aanvulling op de begroting met een bezuiniging van 25% van de salarislasten te komen. Op basis van de financiele begroting kun je zien dat een hoger percentage er niet af kan. Als mogelijk blijkt dat er meer dan 25% bezuinigd kan worden, moet je het niet nalaten. Maar onze inschatting is dat 25% haalbaar moet zijn.’