Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2013

Veel kritiek op bestemmingsplan Overveerpolder

OEGSTGEEST – De gemeente heeft de plannen voor het project Overveerpolder al ter inzage gelegd, maar het benodigde Flora- en Fauna onderzoek heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Hiermee lijkt het project opnieuw af te stevenen op een afkeurend oordeel bij de Raad van State. En dat zal weer jaren uitstel betekenen voor de verhuizing van sportclub ASC. Insprekers hekelden vorige week de gemeentelijke plannen.
 
Tijdens de commissie Ruimte sprak een handvol mensen zich in over het project Overveerpolder. Hans Juffermans van ASC was ronduit positief. Hij informeerde dat het punt waarop de Raad van State vorig jaar het plan voor de Overveerpolder afwees, zo goed als opgelost is. ‘ASC heeft een mondeling akkoord bereikt over geluidwerende voorzieningen voor een recreatiewoning aan de Overveerpolder.’ Ook refereerde hij aan een door de club georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van het Guus Reitsmahof. ‘We vonden de sfeer erg coöperatief.’
 
Inspreker Cees de Vreugd (namens twaalf families op het Guus Reitsmahof) was minder enthousiast over die bijeenkomst. ‘ASC heeft een vriendelijke uiteenzetting gegeven van haar plannen, maar er is niets essentieels veranderd in de opstelling van de bewoners van het Guus Reitsmahof.’ Hij vervolgde: ‘ASC moet koste wat het kost naar de Overveerpolder, een van de mooiste plekken van Oegstgeest. Ploeg geen groene long om ten behoeve van een voetbalveld, maar laat ASC fuseren met andere clubs zodat de aanwezige sportfaciliteiten beter worden benut.
 
Marc Janssen (SBDO: Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest) informeerde de politiek dat de gang naar de Raad van State opnieuw zal worden gemaakt. Hij sprak over een procedurefout, omdat het plan Overveerpolder wekenlang niet te zien was op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook het feit dat het nieuwe Flora- en Faunaonderzoek niet is afgerond, is volgens de SBDO een argument om het totale project af te wijzen. De geluidbelasting voor de woonboten in de Overveerpolder is eveneens een mogelijk breekpunt. ‘Op basis van die drie punten zou het bestemmingsplan wederom kunnen sneuvelen bij de Raad van State.’
 
Ook de Partij voor de Dieren liet haar mening horen. Dick de Vos pleitte voor het behoud van het ‘ongerept gebied als de Overveerpolder’ en stelde: ‘Kinderen moeten kennis kunnen maken met de natuur en daarin spelen. En niet alleen om te voetballen. Dat gebied is niet van ASC of de scouting; het is voor de dieren, zoals de hazen.’
 
Inspreekster Margreet Wesseling hekelde de manier waarop onderzocht wordt welke dieren er in de Overveerpolder leven. ‘Het vleermuizenonderzoek is niet conform het vleermuisprotocol uitgevoerd. Eén of twee mensen hebben daar twee nachten rondgelopen en een zogenaamde quick scan gedaan. Volgens het opgestelde lichtplan moeten de vleermuizen midden over de Haarlemmertrekvaart vliegen, maar zo gaat dat niet. Die vleermuizen fladderen over de slootjes.’