Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 augustus 2013

Bloemrijke bermen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente draagt 3.000 euro bij aan het project ‘Bloemrijke bermen’ voor de Leidse Ommelanden en Duin, Horst en Weide. Dit project wordt door negen gemeenten gedragen en moet ervoor zorgen dat een aaneengesloten netwerk van bermen vol komt te staan met een brede variatie aan bloemen. Hiervoor wordt ook een systeem van ‘ecologisch maaien’ opgezet.
 
Initiatiefnemers voor dit project zijn de Stichting Land van Wijk en Wouden en het Landschapsbeheer Zuid-Holland. Met het project ‘Bloemrijke bermen’ krijgt de combinatie van natuur, landschap en recreatie een beetje extra aandacht. Het is echter nog niet helemaal zeker dat de ambitieuze plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zo blijkt uit een ambtelijk stuk: ‘Bij de inventarisatie voor de bloemrijke bermen moet blijken, in hoeverre ze ook toe te passen zijn in onze gemeente. De kans bestaat de we de mogelijkheid of middelen niet hebben ze daadwerkelijk te realiseren.’
 
Ook komt er mogelijk weerstand vanuit de agrariërs. Zij zijn namelijk vaak terughoudend ten opzichte van dit soort initiatieven, vanwege het risico op het verspreiden van de bloemzaden op de akkers. In het project wordt samengewerkt met een aantal gemeenten uit de regio, vanuit de gemeenten zijn een medewerker groenbeheer en regionale groenprojecten betrokken. Het project gaat in eerste instantie uit van een inventarisatie en kennisuitwisseling in het kader van maaibeheer. Na afloop van het project evalueert de gemeente of de opgedane kennis inzetbaar is in Kaag en Braassem. Pas na afloop van het project kan er dus wat worden gezegd over eventuele aanpassing van het maaibeleid.