Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 augustus 2013

Kiezen tussen fusie en Bollenraad

‘De raden bepalen zelf hun eigen speelruimte’
 
VOORHOUT – Vijftig ambtenaren uit de gemeenten Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom hebben zich onuitgesproken voorstander getoond van een complete fusie van deze Bollen-5 dorpen. Volgens die ambtenaren en enkele tientallen ‘stakeholders’, zoals zorginstellingen, AkzoNobel en de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM), is de realisatie van een ‘Bollenraad’ ook een mogelijkheid. Het is nu de taak van de gemeenteraadsleden om unaniem te bepalen hoe ze hun samenwerking voor de toekomst willen vastleggen.
 
Woensdag 10 juli presenteerden de voorzitters van zowel de stuurgroep als de klankbordgroep de resultaten van het bureau Blaauwberg voor de pers. Maar in het bestuurscentrum van Voorhout, onderdeel van de fusiegemeente Teylingen, waren ook politici uit alle omliggende dorpen aanwezig om de resultaten uit het rapport te horen. Ze kregen te horen dat er gekozen kan worden tussen een gemeentelijke herindeling of een ambtelijke fusie met een Bollenraad.
 
Het Bureau Blaauwberg heeft gesprekken gevoerd met de ambtenaren en de stakeholders en is gekomen tot twee opties. Ofwel de Duin- en Bollendorpen gaan als geheel fuseren, ofwel er komt een ‘Bollenraad’ met 101 gemeenteraadsleden. Deze Bollenraad behandelt dan alle onderwerpen die alle inwoners van de dorpen aangaat. Dan is er officieel geen, maar feitelijk wel, sprake van een gefuseerde gemeente. Beide opties zijn compleet afgewezen door de ambtenaren en het bestuur van de gemeente Katwijk.
 
De vijf gemeenteraden moeten zich de komende maanden buigen over deze alternatieven. Het is echter ook mogelijk, dat de politici met een compleet ander samenwerkingsmodel komen. Maar hoe dan ook; de absolute voorwaarde van een succesvolle uitkomst is, dat de raadsleden unaniem akkoord gaan met welk voorstel dan ook. Dit wordt bevestigd door Marcel Floor van de klankbordgroep: ‘Unanimiteit van de raden zal wel moeten. Het kan niet zijn dat vier raden voor zijn en één raad tegen. Marianne van Kampen, nu nog burgemeester van Teylingen en voorzitter van de stuurgroep, vulde aan: ‘Als je elkaar wilt versterken, moet je dat slagvaardig aanpakken. De raden bepalen zelf hun eigen speelruimte en dus ook de vorm die zij als meest wenselijk achten. Het is aan de raden om daar wat mee te doen.’
 
Vanaf half augustus worden zogeheten ‘Bollencafé’s’ georganiseerd. Dan mogen de inwoners ook hun zegje doen, voordat de gemeenteraadsleden hun definitieve en unanieme ja zeggen tegen het fusie- danwel Bollenraadplan. Of er blijkt een gemeenteraad te zijn, die blijft bij haar eerder ingestelde standpunt dat ‘het dorp zelfstandig is en zelfstandig moet blijven’. Of de raadsleden van bijvoorbeeld Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom zo sterk in hun schoenen staan, moet nog blijken. Zeker is wel, dat de komende maanden flink achter de politieke schermen gelobbyd en gedeald wordt om te komen tot een unanieme uitspraak van de Bollen5.