Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 augustus 2013

Minder speelplekken

LISSE – Alle speeltoestellen op de 94 speelplekken van de gemeente zijn aan een veiligheidsinspectie onderworpen. De firma Repcon voert deze jaarlijkse inspectie uit en heeft adviezen gegeven over het vervangen van enkele van deze toestellen.
De gemeente neemt bij het uiteindelijke besluit over het vervangen of verplaatsen van speeltoestellen ook mee hoeveel kinderen er in de omgeving wonen en tot welke leeftijdscategorieën die kinderen behoren. Het ging tot nu toe om de categorieën 0 - 6 jaar, 7 – 12 jaar en 13 – 18 jaar, maar die verdeling dekt de behoefte niet. Een peuter gebruikt een ander speeltoestel dan een 6-jarige basisschoolleerling. Voortaan gaat de gemeente dus uit van een andere leeftijdsverdeling: 0 – 4, 5 – 9, 10 – 14 en 15 – 19. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen tussen 5 en 9 jaar het meest gebruik maken van de gemeentelijke speeltoestellen. Daarom wil de gemeente zich met name richten op de speeltoestellen voor deze categorie jeugd.
 
In de Bloemenwijk, het Centrum en de Oranjewijk is de druk op de speelruimte het hoogst. Maar niet overal is evenveel behoefte aan kinderspeelplekken. Het college stemt in met een ambtelijk advies om het aantal speelplekken en speeltoestellen te verminderen. Op die manier zijn er namelijk genoeg financiën voor het onderhoud van de overgebleven toestellen. Het is echter nog niet duidelijk om hoeveel speelplekken het gaat en welke dat zijn. De gemeente wil tevens dat projectontwikkelaars als onderdeel van nieuwbouwprojecten ook zorgen voor de aanleg van, in totaal, vier kinderspeelplekken.