Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 augustus 2013

Uitbreiding ligboxenstal

LEIMUIDEN – Het college staat positief tegenover het verzoek om een ligboxenstal (Vriezekoop 27) uit te breiden. Een omgevingsvergunning kan daarom worden afgegeven, maar wel worden enkele voorwaarden gesteld aan de ondernemer.
 
Volgens het huidige bestemmingsplan mag op deze grond een veehouderij gevestigd zijn. Ook blijft de uitbreiding binnen het bouwvlak en wordt voldaan aan de eisen voor maximale goot- en bouwhoogtes. Maar wel komt de uitbreiding te liggen op een afstand van 44 meter van de nabijgelegen (burger)woning. En dat is dus binnen de grens van 50 meter, die gesteld wordt door de Wet geurhinder en veehouderij.
 
Het college heeft echter besloten dat dit geen belemmering hoeft te zijn. De aanvrager stelt, dat de uitbreiding noodzakelijk is voor het dierenwelzijn, de bedrijfsvoering en de regelgeving. Daarom laat het college weten, dat gebruik kan worden gemaakt van het uitzonderingsartikel in de Geurverordening.