Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 september 2013

Alphen moet kiezen

KAAG EN BRAASSEM – Er is een kans dat Alphen aan den Rijn uit de Omgevingsdienst West-Holland stapt. Deze mededeling deed wethouder Jan Uit den Boogaard maandag 16 september tijdens de vergadering van de commissie SORBO.
Alphen gaat volgend jaar fuseren met Rijnwoude en Boskoop, waardoor er een nieuwe gemeente ontstaat. De wethouder liet weten: ‘Er zijn gesprekken geweest over de uittreding. De nieuwe gemeente gaat in de eerste vergadering in januari bepalen over de voorgenomen toetreding tot één van de beide omgevingsdiensten (West-Holland of Midden-Holland, JD). Het zou er toe kunnen leiden dat het advies zou kunnen zijn, dat de nieuwe gemeente moet toetreden tot de Omgevingsdienst Midden-Holland.’ Het is niet zo dat de achtergebleven gemeenten dan direct met een financieel nadeel worden opgescheept, zo stelt Uit den Boogaard: ‘Uittreden betekent dat je frictiekosten moet betalen voor die Omgevingsdienst waar je uittreedt.’ Overigens zijn er plannen van de Rijksoverheid om meerdere Omgevingsdiensten met elkaar te laten fuseren. Dus via een omweg zouden Kaag en Braassem en Alphen weer bij dezelfde Omgevingsdienst kunnen komen.

Meerderheid raad voor verhoging eigen bijdrage leerlingenvervoer

KAAG EN BRAASSEM – Een amendement van Samen voor Kaag en Braassem (SVKB) om de verhoging van de eigen bijdrage van het leerlingenvervoer met een jaar uit te stellen, haalde het niet in de gemeenteraadsvergadering van maandag 16 september. Daarom gaat de eigen bijdrage de komende twee jaar met in totaal 176 euro omhoog; een stijging van 38%. ‘In totaal 25 gezinnen zijn het komende jaar dus 88 euro extra aan kosten kwijt’, zo constateerde Kelly Straver van SVKB.
Gemeenteraadslid Dick Nagtegaal oordeelde dat de ouders van de kinderen klachten hebben over de nieuwe vervoerder Connexxion. Voorheen werden de kinderen regelmatig bij hun huis opgehaald en afgezet, maar tegenwoordig moeten zij door hun ouders naar de ophaal- en afleveringspunten gebracht worden. Wethouder Floris Schoonderwoerd erkende dat Connexxion het halen en brengen van de kinderen anders aanpakt dan de vorige vervoerder. ‘Kinderen werden in veel gevallen thuis opgehaald en gebracht. Connexxion doet het nu in beginsel vanaf de ophaalpunten. We vragen of Connexxion wat meer maatwerk kan leveren, want inderdaad betekent dit voor sommige ouders een verandering ten opzichte van wat ze de afgelopen jaren gewend waren.’

Twijfel over succes Centrumplan Leimuiden

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders houdt er rekening mee dat de onderhandelingen met de projectontwikkelaar voor het centrumplan Leimuiden niet tot een goed einde komen. Wethouder Jan Uit den Boogaard liet maandag 16 september tijdens de commissie SORBO weten: We zijn in onderhandeling met de ontwikkelaar. Als we er met de ontwikkelaar niet uitkomen, dan zullen we bekijken hoe we verder gaan.’ De wethouder beantwoordde een vraag van commissielid Karin van der Kaaden (CDA), die constateerde dat het Centrumplan Leimuiden ‘er slecht voor staat’.

Uitputtingsslag

KAAG EN BRAASSEM - Het nieuwe vergadersysteem lijkt voor sommige raadsleden toch teveel van het goede. Vier vergaderingen op één avond zorgt ervoor dat niet iedere politicus altijd even scherp bij de les blijft. Na urenlang luisteren en praten over een keur aan onderwerpen werd dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 16 september duidelijk. Op de vraag van voorzitter Marina van der Velde of een van de gemeenteraadsleden nog wat wilden zeggen over het onderwerp ‘Eigen bijdrage leerlingenvervoer’, begon raadslid Dick Nagtegaal (CDA) een betoog te houden over het volgende onderwerp (RDOG). Hij werd hierop gewezen door zijn politieke collega’s. Waarna hij tot grote consternatie van politici en publiek opnieuw begon met hetzelfde verhaal. Karin van der Kaaden (CDA), die onlangs is gekozen tot lijsttrekker van haar partij, nam het voor Nagtegaal op: ‘Vier vergaderingen op één avond is echt heel veel!’

‘Niks doen is geen optie’

KAAG EN BRAASSEM – Na zestig jaar houdt de SWA volgend jaar op om in de huidige vorm op te bestaan. Deze mededeling deden Herman Frankes en Hans Bennis in een presentatie die ze maandag 16 september hielden voor de politieke partijen.
Vanaf 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkzoekenden mét en zonder handicap. Frankes noemt dit het ‘Lourdeseffect’ van het VVD/PvdA kabinet: ‘In heel Nederland bestaan vanaf 2015 geen gehandicapten meer’. De SWA gaat in de toekomst meer als uitzendbureau fungeren voor alle werkzoekenden, zo lieten de presentatoren weten. Frankes heeft er zin in: ‘We kunnen er iets mooiers en beters voor terug laten komen.’
Toch zijn er nog (financiële) drempels te overwinnen. Met de nieuwe regeringsmaatregelen loopt het tekort van SWA op tot 1,6 miljoen euro in 2020. Een deel van dit tekort kan worden opgeheven door verbeterde samenwerking met andere instellingen, maar dan blijft nog altijd tussen 400.000 euro en 600.000 euro over, waar de SWA een oplossing voor dient te vinden. Het eigen vermogen van deze instantie daalt zelfs van 600.000 euro positief naar 5.000.000 euro negatief in 2020. En aangezien Kaag en Braassem voor 7% meedeelt in de kosten, zal dit ook gevolgen hebben voor de belastingbetalers in deze gemeente.
Frankes liet weten: ‘Niks doen is geen optie. We werken nu nog vanuit elke gemeente met verschillende wetgevingen. Er komt in 2015 een einde aan de sociale werkvoorziening, die exclusief bedoeld was voor mensen met een handicap. Het komt erop neer dat we Nederland gaan verdelen tussen mensen die werken en mensen die op zoek zijn naar werk. De SWA moet transformeren in een organisatie die mensen helpt om aan het werk te gaan; de reïntegratie van de werkzoekenden.’
Daarom zijn een zogeheten ‘Werkgeversservicepunt’ en een ‘Startbaan’ opgericht. Het Werkgeversservicepunt helpt alle werkgevers met vragen over arbeidsmarkt, vergunningen en of ze last hebben van gemeentelijke procedures. Tegelijkertijd zoekt deze afdeling naar openstaande vacattures. Bij de Startbaan worden werkzoekenden geholpen met het  goed functioneren in een nieuwe baan. Frankes: ‘Hier krijgen mensen een opleiding aangeboden, werkritme en begeleiding.’ Overigens krijgen vanaf 2015 werkzoekenden maar twee jaar de kans om een nieuwe baan te vinden, met behoud van uitkering. Als het binnen die 24 maanden nog niet gelukt is, komen ze onherroepelijk bij het Wmo-loket, aldus de SWA-vertegenwoordigers.
Wethouder Floris Schoonderwoerd pleitte ervoor dat er een pilot (proefproject, JD) komt in Kaag en Braassem, waarbij mensen direct  na hun ontslag via de Startbaan worden begeleid in een nieuwe baan. ‘Want na drie jaar zijn mensen niet meer gewend om uit hun bed te komen en hun tanden te poetsen.’ Op 3 oktober is er een informatiemarkt over dit onderwerp in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Pinnig om punaises

NIEUWE WETERING – De punaises op de Achterweg leidden maandag 19 september tot heftige discussies tijdens de commissie SORBO. De politieke partijen SVKB en CDA vonden dat de uitvoering van de werkzaamheden op een andere manier gebeurd was, dan de inwoners was voorgehouden.
Commissielid Cees de Lange (CDA) stelde: ‘Vanuit de bewoners is ontzettend veel kritiek op de 17 punaises en zes verhoogde kruisvlakken die gemaakt zijn. Is de uitvoering gemaakt in overeenstemming met de dorpsraad en zijn de verhogingen maximaal 12 cm per punaise? Het lijkt aanmerkelijk meer. De doorrijdtijd is een probleem voor de hulpdiensten.’
De dorpsraad heeft zich in het verleden onder meer sterk gemaakt voor het aanbrengen van alternatieve snelheidsremmende maatregelen (in plaats van de trillingsveroorzakende drempels). Riet Spaargaren (SVKB) nam het op voor de Dorpsraad van Nieuwe Wetering: ‘De uitvoering van de punaises is volgens de dorpsraad niet in overeenstemming met de getoonde tekeningen. Is er bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met de omliggende bedrijven? Die grote wagens die daar heen moeten, kunnen de drempels maar met heel geringe snelheid nemen. Dat leidt tot conflictsituaties.’
Wethouder Ton van Velzen informeerde de politici, dat de uitvoering van de werkzaamheden wel degelijk volgens het boekje en de afspraken zijn verlopen. De punaises die geplaatst zijn, geven ruimte voor de fietsers aan de zijkant om er langs te rijden. Dit is gebeurd in overleg met de Fietsersbond en de dorpsraad. We hebben ook eerder aangegeven dat het om 20 punaises zou gaan. Het zijn er uiteindelijk 17 geworden, dus minder. Ook is al aangegeven dat het om 14 centimeter hoge punaises gaat. Met de zes plateaus heeft niemand problemen, want die zijn goed te nemen.’ Ook de hulpdiensten hebben ingestemd met het plaatsen van deze punaises, zo voegde Van Velzen toe aan zijn betoog. Hij concludeerde: ‘Er wordt een snelheidspaal gezet en met die gegevens gaan we weer opnieuw praten met de dorpsraad om  het werk te evalueren. Ik weet dat er heel veel mensen zijn, die er niet blij mee zijn, maar ook zijn er mensen die er wel blij mee zijn. Dat heb je altijd met zo’n project.’

Tegen extra contactmomenten met pubers

KAAG EN BRAASSEM – Extra contactmomenten met pubers; de gemeenteraadsleden moeten hier niets van weten. En toch wordt het ingevoerd, zo liet het college van burgemeester en wethouders maandag 16 september weten.
Het werd besproken tijdens de behandeling van het onderwerp ‘Begrotingswijzigingen RDOG’. Fractievoorzitter Yvonne Peters (VVD) liet weten dat ze zelf moeder was van pubers en dat ze zo’n extra contactmoment niet zag zitten. ‘We krijgen hiervoor geld van de rijksoverheid, maar het is helemaal geen goede reden om hiermee door te gaan, puur omdat we geld uit Den Haag krijgen. Straks gaan we iets nieuws optuigen, waarna we over twee jaar geen geld meer krijgen uit Den Haag.’ Commissielid Riet Spaargaren (SVKB) was het hier mee eens: ‘Na 2015 krijgen we geen geld meer, maar zitten we wel met de maatregelen.’
Wethouder Floris Schoonderwoerd liet weten dat het uiteindelijk niet de raadsleden zijn die bepalen of het project ‘extra contactmomenten met pubers’ wordt opgezet. ‘De RDOG vraagt om een zienswijze. Wij zijn onderdeel van een gemeenschappelijke regeling en hebben daar een aantal taken aan overgedragen. Er zit een bestuur die al die taken overgedragen hebben gekregen en als het berstuur bij meerderheid besluit, hebben die gemeenten dat bedrag maar te betalen.’In de regio is er volgens de wethouder ‘veel enthousiasme over deze impulsgelden. Als u nee zegt, betkent dit niet dat wij er niet aan mee gaan doen, maar het wordt dan wel ingevoerd omdat elders veel enthousiasme is.’
Hij wees de politici erop dat het doel van deze pubercontactmomenten was, om met de jongeren te praten over onder meer overgewicht, drugs en seksualiteit. ‘Het is een proef van één schooljaar. Aan het eidn van het jaar kijken we of de doelstellingen gerealiseerd zijn.’ Hij kon een meerderheid van de gemeenteraad niet overtuigen: VVD en SVKB stemden tegen het invoeren van dit project. Het college van burgemeester en wethouders leek niet onder de indruk, want wethouder Jan Uit den Boogaard merkte vanuit de collegebankjes op tegen zijn collega Schoonderwoerd: ‘De raad stemt tegen,  maar het gaat toch door.’

Boomgaard blijft belangrijk

HOOGMADE – Een boomgaard naast de Bospolderweg 1 mag van het college van burgemeester en wethouders niet verkocht worden. ‘Het college houdt het voorkeursrecht in stand. Bij verkoop zou een eventuele koper er een vergunning voor woonbestemming aan kunnen vragen. Dat proberen we nu eigenlijk te voorkomen’, aldus een gemeentelijk woordvoerder.
De bewoonster en eigenaar van de Bospolderweg 1 kocht het perceel al tien jaar geleden en evenzo lang ligt het voorkeursrecht op deze grond. Al die tijd heeft ze de grond onderhouden, gemaaid, gesnoeid en opgehoogd. Ze heeft daarom de gemeente gevraagd om afstand te doen van dit recht. In eerste instantie leek een ambtelijk advies in haar voordeel uit te vallen, want er is te lezen: ‘Het voorkeursrecht duurt inmiddels al tien jaar, het perceel is niet van belang voor de gemeente en de vanwege het voorkeursrecht beoogde koopsom is zeer aan de hoge kant, zodat aan het verzoek medewerking kan worden verleend.’ Het college was echter een ander oordeel toegedaan; de bestuurders willen graag de boomgaard behouden.

Blij met Noordwijk en Katwijk

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Noordwijk treedt toe tot de Omgevingsdienst West-Holland. Hierdoor worden de kosten van deze instantie verdeeld over meer gemeenten, maar het zal de gemeente Kaag en Braassem toch geen geld opleveren.
Wethouder Jan Uit den Boogaard liet vrijdag 13 september weten dat hij niet alleen blij is met de komst van Noordwijk, maar ook met het feit dat Katwijk zich in 2014 aansluit. Hij stelt: ‘Door de toetreding van deze twee gemeenten dalen de overheadkosten wel, maar die zijn onderdeel van de uurtarieven. In de begroting voor volgend jaar houden we rekening met een geringe loonsverhoging.’

Broedende kip

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders wil niet keihard inzetten op een eis om ‘gemeenschappelijke regelingen’ (samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, JD) met 10% te korten op hun budget. Liever zien de bestuurders, dat die instanties dit zelf bepalen. ‘Een broedende kip moet je niet storen’, aldus wethouder Ton van Velzen. ‘Alle besturen zijn ervan doordrongen dat we op de kleintjes moeten letten.’

Column

Maandag 9 september begon het politieke jaar weer en met de verkiezingen in aantocht, kunnen de volgers van de raadsleden zich opmaken voor heftige discussies, snijdende opmerkingen en hier en daar persoonlijke aanvallen. Woensdag 19 maart 2014 vinden de verkiezingen, ook wel ‘verziekingen’ genoemd, voor de gemeenteraad plaats. De huidige raadsleden (bek)vechten niet alleen voor hun eigen partij, maar beseffen ook dat ze zich juist nu moeten laten gelden. Immers, hun leden bepalen binnenkort op welke plek van de kandidatenlijst zij mogen staan. En hoe lager de plek op die lijst, des te groter de kans is dat het huidige gemeenteraadslid verdwijnt in de anonimiteit van de politieke analen.
En dus schrijft het ene raadslid op een blog van de eigen partij over een ‘jokkende wethouder’, wordt de redactie van het Witte Weekblad overspoeld met allerlei persberichten van een partij die wel in de gemeenteraad wil, maar daar nog niet in zit en beklaagt een ander raadslid zich weer over zijn buurmeisje die een parkeerbon heeft gekregen, omdat ze haar auto illegaal op een stukje grasveld geplaatst had.
Kortom, voor een politiek journalist is het natuurlijk smullen. Hoe meer politici zich willen profileren, hoe beter het is. Maar hoe komt het toch, dat veel politici die noodzaak om zich te doen gelden, alleen beseffen in het laatste half jaar van hun ‘regeerperiode’? Juist door drieeneenhalf jaar lang verenigingsbijeenkomsten, openbare informatieavonden bij te wonen en een wekelijks vragenuur in te stellen voor alle inwoners, kan een raadslid zich doen gelden.
Natuurlijk kost dit veel, heel veel tijd, maar dat mag natuurlijk geen probleem zijn. Immers, ieder raadslid is de politiek ingegaan om zich in te zetten voor de samenleving. Althans, dat mag ik hopen. Het alternatief is namelijk dat het kandidaat-raadslid alleen maar het pluche wil bezetten om zijn of haar eigen ideetjes verwezenlijkt te zien. En persoonlijke ambities gaan altijd ten koste van het gemeenschappelijk belang. Maar wees gerust; als politiek journalist zal ik de komende maanden voor u de politici in de gaten houden. En als er één over de schreef gaat, dan weet u waar u dit kunt lezen.

Dwangsom voor zeven parkeerplaatsen

ROELOFARENDSVEEN – De eigenaren van het project De Kuijperij krijgen een dwangsom voor de kiezen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit vorige week besloten. Grootste pijnpunt is volgens wethouder Ton van Velzen het tekort aan parkeerplekken, zo liet hij vrijdag 13 september weten: ‘Er moeten zeven parkeerplekken bijkomen.’
In 2012 kreeg De Raad Bouw B.V. uit Katwijk een omgevingsvergunning voor het toevoegen van vier appartementen met een interne verbouwing. Maar met extra appartementen, komen er ook meer huishoudens op die locatie te wonen. En dus zijn er meer parkeerplekken nodig, zo informeerde Van Velzen. Het bedrijf hoopte nog dat ze onder de dwangsom uit kon komen. Ze geven in een brief toe, dat inderdaad drie parkeerplaatsen niet zijn gerealiseerd en dat het ook niet zal lukken om die aan te leggen. Het bedrijf stelt daarom voor een vergoeding te doneren aan het parkeerfonds.
 
Maar dat is voor de gemeente niet acceptabel. Het parkeerfonds bestond namelijk nog niet, toen de omgevingsvergunning werd verleend. Als de gemeente met dit voorstel akkoord zou gaan, zou dit een vrijbrief betekenen voor iedere parkeerplaatsovertreder om een dwangsom af te kopen met een storting in het parkeerfonds. Het bedrijf moet binnen vier maanden alternatieve plaatsen vinden voor het realiseren van in totaal zeven parkeerplekken. Dat kan door het alsnog aanleggen van vier parkeerplaatsen ‘aan de westzijde van blok A’ en de overige drie parkeerplaatsen in de  directe omgeving van de Kuijperij aan te leggen. Als De Raad Bouw niet aan deze verplichting wil voldoen, moeten ze een dwangsom van 10.000 euro per parkeerplaats betalen, oftewel 70.000 euro in totaal.

Fusie van drie basisscholen

LEIMUIDEN – Binnen vier jaar worden de drie basisscholen in het dorp met elkaar gefuseerd. Dit verwacht Bas Vos, locatiedirecteur van basisschool De Schakel. Hij verwacht zelf dat hij over vier jaar stopt met zijn werk en stelt: ‘Op een gegeven moment moet je ernaar toe, dat drie scholen één school worden. Daar ontkom je niet aan in dit dorp. Er moet een brede school komen met daarin een kindcentrum, een bibliotheek en een buitenschoolse opvang. Het zal een plek zijn waar kinderen van 08:00 uur tot 20:00 uur terecht kunnen. Het is de komende vier jaar voor mij een uitdaging om dat te realiseren. Daar wil ik naar toe werken.’

Hondenpoep houdt commissieleden bezig

KAAG EN BRAASSEM – De nieuwe lijsttrekker voor het CDA, Karin van der Kaaden, pleitte maandag 16 september tijdens de vergadering van de commissie Sorbo voor meer afvalbakken. Op deze manier hoeven hondeneigenaren de uitwerpselen van hun geliefde viervoeters niet al te lang bij zich te dragen. De gemeentelijke opsporingsambtenaren gaan namelijk strenger controleren en hondenbaasjes die de poep niet opruimen op de bon slingeren.
Burgemeester Marina van der Velde reageerde namens het college. Met een lach stelde ze: ‘Ik ga over de poep en de wethouder over de bakken. Dat zijn zaken waarin je elkaar tegen komt. We hebben als college het besluit genomen dat de APV (Algemene Plaatselijke Verordening, JD) aangepast moet worden. We gaan een campagne voeren via het Witte Weekblad dat we gaan handhaven op hondenpoep. Eerst gaan we waarschuwend optreden en na 1 januari 2014 worden bekeuringen uitgeschreven. Ik ga nog bekijken of er extra bakken bij moeten komen.’

In de top vijf van duurste gemeenten

KAAG EN BRAASSEM – Het totaal aantal bezwaarschriften tegen de gemeente is met ruim 8,5% gestegen. Werden in 2012 nog ‘maar’ 376 bezwaren ingediend tegen zaken als de WOZ, riool- en afvalstoffenheffingen; dit jaar protesteerden 408 inwoners tegen de gemeentelijke belastingen. Wethouder Ton van Velzen vond het alleszins meevallen. ‘Bij de start van de gemeente Kaag en Braassem zijn we met een enorme achterstand begonnen. Sommige bezwaren zijn wel gestegen, maar in z’n totaliteit zitten we onder het landelijk gemiddelde, dus onze aanpak heeft succes. We weten de zaken beter te taxeren, waardoor je minder bezwaren krijgt.’
Dit wapenfeit wordt dan ook breed gevierd in de ambtelijke stukken.’ Het landelijk percentage WOZ bezwaarschriften voor 2013 ligt op 3,13%. Voor Kaag en Braassem is dat percentage bij 13000 woz objecten 3,1%. Voor het eerst in de geschiedenis van Kaag en Braassem is dus een percentage rond het landelijke percentage gerealiseerd!’
Inderdaad waren er in 2010 maar liefst 1.233 bezwaarschriften en daalde dit aantal naar 376, maar toch lijkt er nu een kentering gekomen. Het aantal WOZ-bezwaren steeg het afgelopen jaar naar 348 (van 314 in 2012), tegen de rioolheffing kwamen 23  mensen in het geweer (was: 35) en het aantal bezwaren tegen de afvalstoffenheffing steeg van 20 naar 30. Ook waren er zes klachten over de opgelegde hondenbelasting. 
De totale belastingen op WOZ, riool en afvalstoffenheffing bedragen circa 900 euro en bedragen per onderdeel ongeveer 300 euro. En hiermee behoort Kaag en Braassem nog altijd tot de top vijf van de duurste gemeenten in Nederland. Wethouder Ton van Velzen liet hier vrijdag 13 september over weten: ‘Ik ben er niet trots op, maar het is geen reëel beeld. Wij zitten op veengronden, dus is er meer schade aan de woningen. Elke boerderij is op riolering aangesloten en voor één boerderij moet  je soms drie kilometer aan leidingen aanleggen.’

‘Krijtjes heb je tegenwoordig niet meer’LEIMUIDEN – Al veertig jaar is Bas Vos (61) werkzaam in het onderwijs en voorlopig denkt hij nog niet aan stoppen. De locatiedirecteur van basisschool De Schakel vierde vrijdag 6 september zijn jubileum, gezeten in een grote stoel versierd met kleurige ballonnen, terwijl hij ondertussen toegezongen werd door 160 leerlingen.
In 1973 begon Vos zijn werkzame carriere op de Christelijke Basisschool De Rank in Koudekerk aan de Rijn. De daaropvolgende 24 jaar was hij docent voor alle groepen, die regelmatig uit veertig leerlingen bestonden. ‘Je snapt nu niet meer hoe ze dat allemaal in één klaslokaal geperst hebben.’ Ook de begeleiding van het onderwijzend personeel was niet te vergelijken met de huidige tijd: ‘De deur van het lokaal werd opengezet en de directeur zei toen: “Dit is je klas en ga je gang.” Die directeur heb ik de rest van het jaar niet meer gezien. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.’
Vos werd leraar vanwege zijn passie om het beste uit alle kinderen te halen, dat er in zat. ‘Dat is gelukt, kan ik stellen. Ik was heel betrokken en begaan met de kinderen en als ik de kinderen van toen nu spreek zeggen ze allemaal dat ze het heel erg naar hun zin hebben gehad. ‘Ik ben een echte verhalenverteller en weet ontzettend veel.’ Vroeger hingen de kinderen aan zijn lippen, nu wil de ene of de andere leerling wat eerder de aandacht verliezen. Het is de tijdgeest, zo oordeelt Vos. Veel zaken zijn veranderd: ‘Krijtjes heb je tegenwoordig niet meer. Dat is verleden tijd; het zijn allemaal digiborden geworden.’
Na 24 jaar als leraar werd het voor Vos tijd om iets anders te doen; hij begon als adjunct directeur op de Gerardusschool in Oude Wetering om daar later directeur te worden. Hierna stapte hij over naar De Schakel en dat is nu alweer dertien jaar geleden. ‘Het is een heel leuke en gezellige dorpsschool en ik zou me niet kunnen voorstellen om op en heel grote school te moeten werken. Dan zou ik alleen maar op mijn kamertje zitten en dingen moeten regelen. Ik zou er gek van worden.’
Vos geeft dan ook nog met veel plezier regelmatig les. ‘Als ik de hele dag op kantoor zit te werken met heel zinvolle, maar ook onnuttige dingen, vind ik het leuk om met de kinderen te werken.’ Plannen voor de komende jaren zin er volop: ‘Ik wil deze school zo veel mogelijk kinderen trekt uit het dorp. Sinds vorig jaar staan in alle klassen zes computers en ook gaan we meer tablets aanschaffen. We willen het onderwijs vernieuwen en niet stil blijven staan.’
Tot slot: hoe bijzonder is het om 40 jaar in het onderwijs te zitten? ‘Veertig jaar is gewoon een getal. Het is niet bijzonder, geen verdienste,al is het wel leuk om even naar terug te kijken. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik naar mijn werk ging; ik ging leuke en gezellige dingen doen met kinderen.’]

Laat de winter maar komen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is klaar voor een nieuwe winter. Wethouder Ton van Velzen heeft er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen met de gladheidsbestrijding. Al houdt hij een slagje om de arm: ‘Als je in control bent, betekent dat niet, dat er niets fout kan gaan.’
Enkele jaren geleden had de gemeente in een zware winterperiode een chronisch gebrek aan zout. Dat leidde niet alleen tot veel overlast voor de weggebruikers, maar ook tot veel kritiek op het gemeentebestuur. Sinds die tijd zijn maatregelen genomen om een dergelijke situatie te voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft laten controleren hoe succesvol de gladheidsbestrijding was.
Van Velzen constateert naar aanleiding van deze evaluatie: ‘Het afgelopen jaar is het prima verlopen. Er waren veel minder klachten dan in voorgaande jaren, terwijl de periode dat gestrooid werd langer was.’  De gemeente gebruikt de methode van preventief strooien; met een mengsel van 80% water en 20% wegenzout worden de wegen al bestrooid nog voordat de gladheid intreedt. Ook worden op het moment dat Koning Winter zijn toorn laat voelen de ambtenaren ingezet om de kou-overlast te bestrijden. Zij mogen echter niet meer dan 13 uur achter elkaar werken en dat leidde afgelopen winter tot wat onrust, zo blijkt uit de evaluatie. Enkele medewerkers werden naar huis gestuurd, zodat zij konden voldoen aan de verplichte rusttijden. ‘Dit heeft enige commotie gegeven. Uiteindelijkzijn de medewerkers zich bewust geworden van het nut en de noodzaak van deze maatregel.’
De gladheidsbestrijdingsdienst van de gemeente zou het liefst nog een tweede rolbezem willen hebben, voor het ‘betere poetswerk’ bij bushaltes en voetpaden. ‘Vooral in de buurt van verzorgingstehuizen heeft dit meerwaarde’, aldus de evaluatie. Ook wordt gekeken of de huidige vier tot vijf zoutkisten die verspreid door de gemeente opgesteld staan, nog wel nodig zijn. Aan de gemeente Nieuwkoop wordt gevraagd of zij voortaan de gehele Woudsedijk Noord willen bestrooien.

‘Oegstgeest hoort bij Leiden’

KAAG EN BRAASSEM – De wens van enkele Oegstgeestse politici om met Kaag en Braassem samen te werken of te fuseren, krijgt een fors ‘Njet’ van wethouder Ton van Velzen. Hij spreekt op persoonlijke titel, maar laat weten geen trek te hebben in wat voor fusievorm dan ook.
Hij stelde vrijdag 13 september desgevraagd: ‘Oegstgeest hoort gewoon bij Leiden. Laten we ophouden met die onzinnige discussie dat Oegstgeest elders bij hoort. De helft van de inwoners werkt in Leiden en een deel van de Leidenaren werkt in instellingen in Oegstgeest.’
Het geduld van Van Velzen met de krampachtige dans  om Oegstgeest zelfstandig te houden, lijkt op te zijn. ‘De provincie Zuid-Holland moet ingrijpen. Bekijk de situatie maar van bovenaf; het is zo logisch welk gebied bij elkaar hoort. Trek er een cirkel omheen en voeg het samen. Leiderdorp en Oegstgeest horen bij Leiden.’ Ook ziet Van Velzen niet echt mogelijkheden tot samenwerking met Oegstgeest. ‘ Natuurlijk kan je wel met Oegstgeest samenwerken, maar we zitten geografisch uit elkaar. Oegstgeest zit in de Leidse regio, maar wij zitten in de Rijn- en Veenstreek. Tussen Oegstgeest  en Kaag en Braassem liggen nog de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Sassenheim en de Haarlemmermeer.’

Omgevingsdienst op de goede weg

KAAG EN BRAASSEM – Een half jaar geleden zag een uiterst kritisch rapport het levenslicht over de kwaliteit van de Omgevingsdienst West-Holland. Tegenwoordig levert deze instantie een betere service, zo laat wethouder Jan Uit den Boogaard weten. Hij is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.
Hij praat in dit geval dan ook als bestuurslid als hij zegt: ‘Een programma is opgesteld waarmee dekwaliteit sterk verbeterd zou moeten worden. Men is hard aan het werk en het gaat beter. Er wordt op vergunningsaanvragen sneller gereageerd en ook  geven de medewerkers sneller aan dat ze informatie tekort komen.’ Ieder kwartaal vergadert het Dagelijks Bestuur en daarbij wordt continue de voortgang van de dienstverlening in de gaten gehouden. Ook de ambtenaren van Kaag en Braassem zijn meer te spreken over de dienstverlening van de Omgevingsdienst, zo stelt Uit den Boogaard. ‘De advisering is beter en sneller.’
In de regio bestaan plannen om alle samenwerkingsverbanden 10% te laten korten op hun budget, om de volgende bezuinigingsrondes op te helpen vangen. Als bestuurder van de Omgevingsdienst West-Holland is Uit den Boogaard het hier niet mee eens. ‘Ik vind het geen goede zaak, omdat ieder bestuur verantwoordelijk is voor de eigen gemeenschappelijke regeling. Je moet voldoende kwaliteit aan adviezen krijgen en bij de Omgevingsdienst is het een afweging tussen kwaliteit en de bezunigingsslag.’ Hij licht toe: ‘Bij de Omgevingsdiensten behelzen de salarissen 90% van de kosten, dus als je 10% bezuinigt, moet je mensen ontslaan en dat is bij ambtenaren heel moeilijk. Dit kan eigenlijk alleen met natuurlijk verloop en dat proces gaat redelijk lang duren. Wel gaan we mensen sneller en beter laten werken, onder meer door het aanpassen van werksystemen.’

Plastic afvalscheiding blijftKAAG EN BRAASSEM – De gemeente blijft het huidige systeem van afvalscheiding handhaven. Hiervoor wordt een deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvang. De gemeente ontvangt met de nieuwe overeenkomst weliswaar een lagere bijdrage uit het Afvalfonds, maar er is nog hoop. Als meer inwoners mee gaan doen met het scheiden van het plastic, kan de gemeente alsnog uit de kosten komen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat wethouder Ton van Velzen vrijdag 13 september iedereen opriep om al het plastic afval in aparte zakken te stoppen. Dit soort zakken zijn gratis af te halen bij het gemeentehuis in Roelofarendsveen.

Commissielid pleit voor invoering buurtwacht

KAAG EN BRAASSEM – Commissielid Kelly Straver (Samen voor Kaag en Braassem) maakt zich zorgen om een stijging van de criminaliteit in de verschillende dorpen. Burgemeester Marina van der Velde geeft echter aan, dat het aantal delicten juist gedaald is.
Straver vroeg  zich af: ‘Welke maatregelen heeft onze gemeente genomen om het veiligheidsniveau op een wat hoger niveau te brengen? Dit in verband met de vele inbraakgevallen en pogingen tot inbraak wat de laatste maanden gespeeld heeft. Ook heb ik het idee dat het aantal auto-inbraken flink is toegenomen.’ Ze pleitte voor meer informatieavonden voor de inwoners om hen te informerenover het nut van een goede woningbeveiliging. Volgens haar zou het oprichten van ‘een soort buurtwacht’ ook een mogelijke oplossing kunnen zijn.
De burgemeester liet echter weten, dat politiecijfers aantonen dat het voor de inwoners juist veiliger is geworden in Kaag en Braassem. ‘Vergeleken met de maanden januari tot en met juni in 2012 en 2013 is het aantal incidenten gedaald. De woninginbraken gingen omlaag van 55 in 2012 naar 34 in 2013, het aantal auto-inbraken daalde van 79 in 2012 naar 55 in 2013 en er waren ook minder inbraken in bedrijven en winkels; van 16 in 2012 naar 9 in 2013.’

Schuddende boten en brekende touwenOUDE WETERING – Drie wethouders, één burgemeester en drie ambtenaren stonden dinsdag 10 september klaar om alle inwoners te verwlkomen in De Schakel om daar te praten over de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie. Maar liefst zes inwoners namen de moeite om te komen, maar het leidde wel tot een geanimeerde discussie waarbij iedereen zijn of haar zegje kon doen.
Ton van Velzen is dorpswethouder van Oude Wetering en hij nam na de welkomstwoorden van burgemeester Marina van der Velde dan ook de presentatie voor zijn rekening. Hij sprak over de verschillen tussen groei- en groenkernen, het delen van verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de inwoners en het feit dat de gemeente minder zelf wil doen en meer aan anderen wil overlaten. Hij oordeelde dat de inwoners van Oude Wetering geen klagen hebben, waar het gaat om de bereikbaarheid: ‘Je zit vlak bij de Alkemadelaan en kunt direct naar het buitengebied en de aankomende verbreding van de N207 is een pré voor ons allemaal.’
Het college van burgemeester en wethouders wil de recreatieve activiteiten stimuleren, waarbij Kaag en Braassem wordt gepresenteerd als economische motor in het Hollands plassengebied. Daarom moet er ruimte komen voor ‘intensieve oeverrecreatie’, aldus Van Velzen. Het was tijd voor de discussie met de inwoners. Theo Winnubst, eigenaar van jachthaven De Brasem, oordeelde dat hij en zijn gasten veel last hebben snelvarende schepen. ‘Hierdoor schudden de boten en breken de touwen. Iedereen kan knallen met zijn boot en daarom hopen we dat we een golfbreker aan mogen leggen, zodat er minder problemen zijn.’ Hij kreeg bijval van een andere bootgebruiker: ‘De grote sloepen met die gigantische 300 pk motoren zorgen voor de grootste ellende. Om 10:00 uur gaan de flessen wijn open en twee uur later denken ze dat ze op de snelweg zitten.’
Wethouder Jan Uit den Boogaard informeerde dat de gemeente ‘eenduidige regels  wil op alle plassen. Hierover zijn we in gesprek met de omliggende gemeenten.’ De burgemeester voegde hier aan toe, dat het water niet alleen toebehoort aan één gebruikersgreop: ‘Er zijn zeiliers, watersporters, sloepeigenaren en mensen langs de kant. Iedereen wil wat andersmet het water. Het is nu een vrijhaven van wat er gebeurt en we moeten zoeken nar evenwicht in het gebruik. Hierbij staat de veiligheid voorop en er moet begrip zijn voor elkaars wensen.’
Hierop pleitten de zes inwoners voor strengere handhaving door de politie en een snelvaarverbod op het water tussen het pontje tot aan de Noorderrijn. Ook gingen de beschuldigende vingers naar de jeugd, ‘die in de polder veel te hard varen’. De discussies verplaatsen zich naar andere onderwerpen, zoalls het wegdek op de Plantage. ‘Ga  dat gewoon asfalteren, want dat wegdek raakt regelmatig los’, aldus een van de bewoners. Van Velzen liet weten dat dit niet gaat gebeuren. ‘We hebben al een paar keer zand tussen die klinkers gewassen. Als de dijk verhoogd wordt midden volgend jaar, komen de klinkers er goed in te liggen en gaan ze niet meer schudden.’

Sprietjes vervangen grote bomen

KAAG EN BRAASSEM – Als de gemeente oude bomen verwijderd en er nieuwe voor in de plaats zet, zullen dat altijd jonge boompjes zijn. Wethouder Ton van Velzen informeerde vrijdag 13 september dat voor het verwijderen van oude bomen en het terugplaatsen van nieuwe exemplaren 70.000 euro gereserveerd is. Ter vergelijking: in de gemeente Lisse wordt gesproken over het verplaatsen van één honderd jaar oude boom. De kosten hiervoor bedragen 73.000 euro. Van Velzen verklaart waarom hij het prima vindt om oude bomen te vervangen voor jonge exemplaren: ‘Inderdaad krijg je sprietjes  terug, want die zijn goedkoop en ze groeien vanzelf tot grote bomen.’

Wennen aan nieuwe vergaderstijl

KAAG EN BRAASSEM – De eerste keer vergadering nieuwe stijl moet nog beklijven bij de bevolking. Om het enthousiasme voor en de interesse in de politiek te verhogen, is het voor inwoners voortaan mogelijk om actief mee te praten over de verschillende onderwerpen waar de politici over moeten beslissen. Maar tijdens de eerste commissie- en raadsvergadering maakte geen enkele Kaag en Braassemmer hier gebruik van. Dit ondanks het feit dat tijdens het politiek forum Sorbo voorzitter Petra van der Wereld de circa twintig toehoorders op de tribune een aantal malen nadrukkelijk uitnodigde. Over de regels voor de inwoners die willen meepraten, liet ze weten: ‘We gaan met respect met elkaar om, praten na elkaar en niet door elkaar. Ik hoop op een constructief en positief forum, wat de burgers er hopelijk toe aanzet om politiek meer betrokken te worden.’

Woononrecht arbeidsmigranten aangepakt

KAAG EN BRAASSEM – Tussen 2010 en 2012 is het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland gestegen met ruim 37% naar een totaal van circa 20.000 mensen. In Kaag en Braassem gaat het hierbij om zo’n 700 personen, die hier ook daadwerkelijk overnachten. Echter, maar 190 (tijdelijke) EU-arbeidsmigranten hebben zich ook daadwerkelijk ingeschreven bij het GBA (gemeentelijke basisadministratie).
De gemeenten in deze regio willen, dat deze mensen in goede leefomstandigheden kunnen wonen. Onderzoek toont namelijk aan dat maar liefst 50% van de arbeidsmigranten niet volgens de ‘geldende regels’ zijn gehuisvest. Daarom bestaat het plan om hiervoor gezamenlijk een convenant te ondertekenen. Wethouder Ton van Velzen liet vrijdag 13 september weten: ‘Een mens is een mens. Het is not done om vijftig man in één huis te proppen. Dat kan echt niet meer en in zulke gevallen wordt duidelijk actie ondernomen.’
De wethouder herinnert zich: ‘We hebben hier meegemaakt dat twintig man in een huis gedouwd werden. Bij seizoensarbeid kom je heel vaak goedkope arbeidskrachten tegen. Wij gaan samen met andere gemeenten samen optrekken om actief te handhaven tegen het huisvesten van veel mensen in een huis. Daar heb je ook de handhaving voor om te zorgen dat het niet gebeurt.’ Zodra het convenant klaar is, zal wethouder Jan Uit den Boogaard dit namens de gemeente Kaag en Braassem ondertekenen. Van Velzen: ‘Je moet met dit soort zaken als gemeenten gezamenlijk optreden. Je kan niet zeggen dat bij Kaag en Braassem de grens stopt.’

Geen gemeentelijke fusie

STREEK – De gemeentelijke fusie is afgewend. In plaats daarvan komt er een gemeenschappelijke regeling, waarbij de dorpen Teylingen, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom hun eigen gemeenteraden hebben. Deze raden bespreken de zaken die hun eigen dorpen aangaat. Daarnaast komt er een ‘Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling’ die zich gaat bezig houden met de besluitvorming over regionale onderwerpen. In dat Algemeen Bestuur nemen enkele raadsleden van iedere gemeente plaats.
Marjan van Kampen, voorzitter van de stuurgroep en Leon Floor, voorzitter van de klankbordgroep, presenteerden dinsdag 17 september het concept-raadsvoorstel waarover de vijf gemeenteraden zich op 30 september gaan buigen. Er komt dus geen fusie en ook geen Bollenraad met 101 raadsleden; keuzes waarover tot voor kort gedebatteerd werd. Uiterlijk op 31 januari 2014 moet een onomkeerbaar besluit zijn genomen over de Gemeenschappelijke Regeling en na vier jaar wordt deze nieuwe vorm van gemeentelijke samenwerking geevalueerd.
Op de vraag of hiermee een gemeentelijke fusie op de langere termijn is afgewend of dat die juist een stap dichterbij is gekomen, antwoordde Van Kampen: ‘Die is afgewend. Als de gemeenten hiervoor kiezen, dan is een andere vorm niet nodig. Na een periode van vier jaar moet je wel kijken wat goed is, wat beter kan en welke stappen je nog kunt maken. Als de gemeenteraden dit echt willen, dan kan iedere gemeente vooralsnog zelfstandig blijven. Dan hoef je niet andere constructies te bedenken.’

Alleen basisscholen St. Joseph en De Akker boven landelijk gemiddelde

LISSE – De afgelopen week zijn de resultaten openbaar gemaakt van de gemiddelde CITO-score van de basisschoolleerlingen. In Lisse is er sprake van forse verschillen, met flinke uitschieters naar beneden en naar boven.
De gemiddelde landelijke CITO-score is een 7,0 en dat is een goede maatstaf om de cijferprestaties van de scholen te vergelijken. Basisschool St. Joseph zit hier ver boven met een 7,6, op de voet gevolgd door De Akker met een 7,5. Helaas doen de basisscholen De Lisbloem (6,5), Tweemaster (6,4 en De Klarinet (6,3) het een stuk slechter. Ook de overige basisscholen in dit dorp scoren slechter dan die 7,0. Van de Rembrandtschool is geen cijfer bekend. In Lisserbroek moeten de leerlingen van de Zilvermeeuw (6,4) de komende jaren beter hun best doen, maar de resultaten op De Reiger (7,3) zijn goed te noemen. 
Ces Oosterveer, directeur St. Josephschool en basisschool De Horizon, was net terug uit het buitenland en had de cijfers nog niet gezien. Dat zijn school het zo goed doet, is voor hem geen verrassing. ‘We presteren als school al jarenlang met redelijke stabiliteit op de CITO. Ook komen we goed uit de vierjaarlijkse inspectierapporten. We proberen het maximal uit onze leerlingen te halen en leerkrachten woren getraind in het werken met drie niveau’s, waarbij zowel leerlingen die wat meer aan kunnen als leerlingen die leermoeilijkheden hebben, extra hulp en begeleiding krijgen.’
Verwacht Oosterveer dat de ouders nu massaal hun kinderen aanmelden op de Josephschool? ‘Scores zijn erg afhankelijk van de omstandigheden. Het kan ieder jaar anders zijn, bijvoorbeeld als leerlingen met problemen getest worden. Ik adviseer ouders om scholen te vergelijken door er zelf heen te gaan en zo tebekijken welke school het beste bij hun kind past. Scores zijn relatief; het zijn slechts cijfers.’
Peter Bongaerts is uitvoerend bestuurder van de Sofia Stichting, waar de Klarinet onder valt. Hij laat weten: ‘We schieten hierdoor niet in de stress. We hebben 23 scholen en een uitgewerkt kwalitetisbeleid. Dit zijn momentopnames en het kan zijn dat het cijfer een keer lager uitvalt dan andere jaren.De 6,3 is maar één bepaalde manier van het kijken naar scholen. Ik heb alle vertrouwen in de kwaliteit van de Klarinet, daar is aandacht voor de kinderen vanuit sociaal-emotioneel en het pedagogische oogpunt. Cijfers kunnen tegenvallen, maar ik ga ervan uit dat het volgend jaar hoger zal zijn.’ Hij is niet bang dat peuterouders de Klarinet massaal de rug toekeren: ‘De goede nam van de school is opgebouwd uit meer onderdelen. De CITO-toets is niet de enige factor: we maken het groter dan het werkelijk is.’

Bijeenkomst nieuwe inwoners

LISSE – Zo’n 35 ‘nieuwe’ inwoners werden zaterdag 14 september gefeteerd op het gemeentehuis. Regelmatig organiseert de gemeente een welkomstceremonie voor de mensen die van elders in Lisse zijn komen wonen. Dit jaar werden de genodigden voor het eerst op de fiets rondgeleid door het dorp en deze activiteit beviel de nieuwkomers uitstekend.
Wil Zwaneveld genoot van deze fietstocht: ‘Ik heb nu voor het eerst de Keukenhof gezien. Wel zag ik onderweg dat er takken op de weg lagen;  die hadden wel opgeruimd mogen worden.’ Sandra van der Zalmm genoot ook: ‘Tijdens de fietstocht stopten we af en toe en werd er wat verteld over die locatie. Maar op het laatst moesten we harder doorfietsen om er op tijd  te zijn.’
In het gemeentehuis werden de gasten als eerste verwelkomd  door burgemeester Lies Spruit, die liet weten: ‘Wij vinden het leuk om iets over de gemeente te vertellen en iets van het gemeentehuis kunne zien.’ Na het vertonen van een filmpje ‘Lisse is leuk’, waarmee Lisse het leukste dorp van Zuid-Holland is geworden, gaf de burgemeester een toelichting over hoe het bestuur van de gemente werkt. En dat er in dit dorp 22.406 mensen wonen, zo’n 1.000 bedrijven, 61 horecagelegenheden,negen kerken en 45 sportverenigingen zijn.
Na toespraakjes van de verschillende wethouders en introducties van de fractievoorzitters van de politieke partijen, die af en toe stevig op verkiezingscampagnepraat leken, werd het tijd voor het volgende onderdeel van de dag. De nieuwe inwoners werden na een dichtlezing van dorpsdichter Willem Ruigrok rondgeleid door een groot deel van het gemeentehuis, waarbij ze onder meer de werkkantoren, het archief en de trouwzaal bewonderden. Enkele nieuwkomers, zoals Ratna Paardekooper en haar man Michel maakten meteen van de gelegenheid gebruik om wethouder Adri de Roon (D66) aan de mouw te trekken, voor het beantwoorde van enkele vragen over het inburgeringstraject.
Voor Sheila Sens was de bijeenkomst geslaagd: ‘Ik ben hierom Nederlands te praten en meer over Lisse te weten te komen. Dat is goed gelukt.’ En hoe bevalt het haar om in Lisse te wonen? ‘Ik woon in het beste dorp van Nederland, want tulpen zijn mijn favoriete bloemen!’

CDA komt op de koffie

LISSE –Het CDA heeft het initiatief genomen om met alle verenigingen en belangenbehartigers in het dorp in contact te komen. Onder het motto: ´We komen bij u op de koffie en wij nemen de koekjes mee´ bezoeken politici van deze partij de verschillende clubs en stichtingen om te horen wat er bij hen leeft. Het initiatief is buitengewoon succesvol.
In totaal zijn 69 instanties aangeschreven en nu al is duidelijk dat de politici twintig organisaties gaan bezoeken. Doel van de bezoeken is vooral om er achter te komen of er een goede samenwerking is tussen de betreffende vereniging of stichting en de gemeente Lisse (waaronder ook BESCAL, Sportfondsen en SVL vallen). Maar tijdens dergelijke gesprekken kunnen natuurlijk ook allerlei andere zaken aan de orde komen. Gerrit Meiland van het CDA campagneteam informeert: ´Alle op- en aanmerkingen die we horen, worden uitsluitend gebruikt om een goed beeld te krijgen van wat er speelt binnen het verenigingsleven.´ Inmiddels zijn onder meer al bezocht: de Kaninefaaten, zwemclub Lisse, Speeltuin Marijke en de Seniorenraad.

Koren op de molen

LISSE – De bezwaarschriftencommissie heeft zich donderdag 12 september gebogen over een WOB-verzoek van inwoonster Bakker. Zij wilde het concept-rapport van bureau Grontmij zien over de inventarisatie van de verkeersborden in de gemeente. In eerste instantie was dit WOB-verzoek afgewezen, maar Bakker liet weten het hier niet mee eens te zijn. Ze hoopt alsnog inzage te krijgen in dit rapport en als de bezwaarschriftencommissie haar gelijk geeft, kan ze een fijne financiele vergoeding claimen bij de gemeente.
Bij een eerdere vergadering van de bezwaarschriftencommissie had de inwoonster namelijk al aangegeven dat het financiele gewin ook meespeelde bij de door haar ingediende WOB-verzoeken. In dit geval had Bakker wel het definitieve rapport van Grontmij ontvangen, maar dat was voor haar niet voldoende. ‘Ik wil het conceptrapport ontvangen.’ Saskia Scheerhout, voorzitter van de bezwaarschriftencommissie, vond dit niet onlogisch en ze stelde tegen de gemeentelijk ambtenaar: : ‘Het gaat er juist om te kijken of het conceptrapport is gewijzigd.’ Deze opmerking was koren op de molen van de bezwaarmaakster: ‘Het gaat me om het principe dat de gemeente de WOB-verzoeken niet heeft behandeld. Nu ben ik benieuwd naar de verschillen tussen het concept en het definitieve rapport.’ De leden van de bezwaarschriftencommissie beslissen binnen enkele weken over haar verzoek.

Broer volgt zus op

LISSE – Gemeenteraadslid Jeanet van der Laan (Nieuw Lisse) nam donderdag 12 september voor de tweede keer dit jaar voorlopig afscheid van de raad. Ditmaal niet vanwege een zwangerschapsverlof, maar voor haar politieke ambities. Ze zet haar politieke carriere door voor D66 en wil voor deze partij in de gemeenteraad komen na de verkiezingen van woensdag 19 maart 2014. Haar collega’s zwaaiden haar veel lof toe en van burgemeester Lies Spruit ontving ze een gemeentelijk waarderingsspeldje.
Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) bewonderde haar om haar werklust: ‘Als moeder van twee kinderen ben je vier jaar geleden in onze fractie gekomen en woonde de vele bijeenkomsten, fractievergaderingen en raadsvergaderingen bij; waar haalde je de tijd vandaan? Het is een wonder dat je vorig jaar nog tijd hebt gehad om zwanger te raken. Dat moest haast wel in een wip gebeurd zijn.’ Hij vervolgde: ‘Je gaat nu carriere maken bij een andere partij en jouw plaats in de fractie zal door je broer Michael (van der Laan, JD) worden ingenomen. We zijn dankbaar voor jouw kennis en kunde.’
Spruit loofde het scheidend raadslid, dat ze er niet voor koos om haar raadszetel te behouden, maar dan voor een andere partij. ‘Het is zeer te respecteren stap dat je bij een overstap ervoor kiest om de kiezers erover te laten besluiten. Je bent een echte Lisser met het hart op de tong. Ik houd ervan dat jonge vrouwen hun ambities uitspreken en ernaar willen handelen en hoop dat de toekomst je brengt wat je ervan verwacht.’
Van der Laan liet weten: ‘Ik heb de afgelopen vijf jaar geleerd dat ik het politieke werk zeer leuk vind. Ik heb een onderwijs- en sporthart en wil dat uitdragen voor D66 in een groter gebied dan Lisse. Heren van Nieuw Lisse: hartelijk dank voor het warme bad, maar ik ga mijn idealen nastreven.’ Na het oppinnen van het waarderingspeldje werden de geloofsbrieven van Michael van der Laan gecontroleerd en goed bevonden. Voortaan zal hij de uitgangspunten van Nieuw Lisse naar voren helpen brengen.

Burgemeesters ophangen


LISSE – ‘Alle oud-burgemeesters zijn opgehangen’. Deze schokkende zin sprak burgemeester Lies Spruit donderdag 12 september aan het begin van de gemeenteraadsvergadering. Ze verwees hierbij naar de fotoafbeeldingen van de voormalige burgemeesters die het dorp sinds 1811 geregeerd hebben. Deze fotoafbeeldingen zijn te bewonderen op de ramen van de raadszaal.

CDA redt VVD en D66

LISSE – Het plan van projectontwikkelaar Horsman & Co. voor de nieuwbouw op het Raadhuisplein is donderdag 12 september niet aangenomen door de gemeenteraad. In plaats daarvan moet wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) er voor 1 februari 2014 voor zorgen, dat hij met extra informatie komt.
Het gaat hierbij om een parkeeronderzoek en een ‘blauwdruk’ van het college waarin zo concreet mogelijk staat hoeveel parkeerplaatsen er in het dorp op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, waar dit gebeurt en tegen welke kosten. De wethouder was gedwongen deze toezegging te doen, omdat anders de gemeenteraad het projectvoorstel dreigde af te wijzen. Coalitiepartij Nieuw Lisse was namelijk tegen dit plan, omdat het ten koste gaat van veel openbare parkeerplaatsen.
Even leek het erop, dat de oppositie met de hulp van Nieuw Lisse een klinkende overwinning zou behalen op de coalitiepartijen VVD en D66. Na een discussie van een uur leek het erop, dat het Raadhuispleinplan met 10 tegen 9 weggestemd werd. Dat zou een flinke knauw zijn voor de collegepartijen. Maar het was gemeenteraadslid André Bostelaar (CDA) die deze twee partijen een reddingsboei toegooide.
Bostelaar suggereerde: ‘We willen enkele maanden uitstel voor dit besluit, zodat het college in die tijd het parkeeronderzoek af kan ronden en met concrete plannen kan komen wat er aan oplossingen voor parkeren te bedenken is, met een planning erbij.’ Van Zelst zegde dit heel gauw toe en de VVD en D66 wisten niet hoe gauw ze het CDA moesten bedanken voor deze politieke geste. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) zei dankbaar: ‘In het belang van de uitvoering van dit bouwplan is het belangrijk om het kort aan te houden. We hebben waardering voor het CDA die met dit voorstel een doorbraak hebben gerealiseerd om hier een besluit over te nemen.’ Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) sprak ook haar lof uit: ‘Dank aan het CDA voor deze constructieve houding. We hopen dat dit voorstel voor het Raadhuispleinproject begin volgend jaar alsnog een klap met de hamer kan krijgen.’
Overigens liet Bostelaar na afloop van de vergadering weten, dat het niet automatisch zo is, dat het CDA voor het Raadhuispleinplan zal stemmen, als alle gegevens over het parkeren beschikbaar zijn. Maar de inwoners, projectontwikkelaar en politici moeten in ieder geval nog vijf maanden wachten tot duidelijk is hoe in februari 2014 de politieke hazen zullen lopen. Het is dan ook een maand voor de verkiezingen en dat gegeven zou politici zomaar anders kunnen laten stemmen dan in een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen niet als een zwaard van Damocles boven menig raadsstoel hangt.

Einde van een periode

LISSE – Vader Tijd is onverbiddellijk en voor de raadsnestor Jaap Schuijt (CDA) was donderdag 12 september tijdens de gemeenteraadsvergadering het moment gekomen, dat hij afscheid moest nemen van de actieve politiek. Gezondheidsredenen dwongen hem tot deze keuze en zijn verdriet om dit gegeven was van Schuijts’ gezicht af te lezen.
De mooie woorden schoten tekort om Schuijt te bedanken voor al het politieke werk dat hij in de afgelopen twintig jaar heeft verricht. Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) hield haar ogen ook niet droog toen ze stelde: ‘Jij hebt je steentje meer dan bijgedragen. Niet alleen met het werk voor je eigen portefeuille, maar ook het sociale hart sprak van jou als het ging om voorzieningen voor mensen die het nodig hadden. We danken jou voor alle bijdragen aan het fractiegebeuren en we danken je vrouw Willemien voor al die uren dat ze jou aan ons afstond.’
Ze vervolgde: ‘Het is heel jammer dat je op een half jaar na deze raadsperiode niet hebt kunnen volmaken. Het spijt iedereen. We merkten dat het minder goed met je ging, maar hoopten dat je de raadsverkiezingen van 19 maart zou halen. Maar dat bleek geen optie meer. Je grote plichtsbeesef dwong je tot je besluit om vroegtijdig te stoppen. We wensen jou het allerbeste toe en wensen jullie beiden nog mooie jaren toe.’
Burgemeester Lies Spruit roemde gemeenteraadslid en oud-wethouder Schuijt ook: ‘Kern van je raadswerk was, dat je veel belangstelling had voor de maatschappelijke organisaties en veel contacten onderhield. Je was sympathiek en hardwerkend en een heel keurige verschijning. Ieder jaar was je actief bij de kindergemeenteraad en deelnemer van de uitwisselingen met Tonami in Japan. We waarderen je betrokkenheid en inzet voor de gemeente Lisse zeer.’ En met deze woorden speldde ze hem de gemeenteraadsspeld op.
Schuijt sprak vervolgens de moeilijkste politieke speech van zijn leven: ‘Ik sta hier vanavond om afscheid te nemen. In overleg met mijn fractiegenoten, echtgenote en burgemeester heb ik besloten om mijn raadslidmaatschap met onmiddellijjke ingang te eindigen. Ik doe dat met pijn in het hart, vanwege medische redenen. Vanaf 1994 heb ik met ontzettend veel plezier en voldoening dit huis met plezier gediend. Het was geen werk, maar een voorrecht om dit te mogen doen. Ik ben veel dank verschuldigd aan jullie allemaal, maar ook de vele Lissenaren met wie ik de dafgelopen twintig jaar in contact kwam. Ik wilde Lisse beter leren kennen; daarom ben ik actief CDA’er geworden. Het is jammer dat het eindigt, maar ik moet er een punt achter zetten. Het gaat u allen goed.’

Gewoonste Zaak tegen bouwplannen

LISSE – De eigenaren van De Gewoonste Zaak zijn tegen de realisatie van de plannen voor het Raadhuisplein. Dit liet Jacqueline Oosthoek weten als inspreker bij de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 september.
‘Met het oog op de komende, drastische bezuinigingen die de gemeente te wachten staan, doe ik een beroep op u allen om als politiek vertegenwoordigers van de bewoners een goed schatkistbewaarder te zijn voor de nabije toekomst. De te verwachten opbrengst is 300.000 euro.’ Ze stelde spottend: ‘We doen u een voorstel: Verkoop ons maar voor dat bedrag de woningen, de school, het parkeerterrein, de showroom en de garage. We beloven u dat we er voor Lisse iets leuks van zullen maken met ruimte voor parkeren, evenementen, verenigingen, woningen voor starters, kunst en cultuur.’
Kritisch vervolgde Oosthoek: ‘Hoewel er (door projectontwikkelaar Horsman & Co., JD) geschermd wordt met de geringere omvang van het nieuwe plan, is de bouwmasse nog altijd omvangrijk. Het blijft een gezichtsbepalend stuk Lisse. Het is bovendien goed denkbaar dat in het gebied sluiproutes ontstaan, die ook voor verkeersonveiligheid zorgen.’ Ook De Gewoonste Zaak komt in de knel: ‘De nooduitgangen kunnen niet worden verplaatst en komen bij de nieuwe plannen uit op het voorbijgaand verkeer.’

Maximaal twaalf meter hoog

LISSE – De gemeenteraad wil dat de vijf bollendorpen nogmaals gaan praten over de mogelijkheid om de maximale bouwhoogte van bedrijfsgebouwen te verhogen van tien naar twaalf meter. Hiermee komen de politici tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van belangenorganisatie LTO Noord.
Zowel D66, SGP/ChristenUnie als het CDA hadden voorstellen ingediend om de maximale bouwhoogten met twee meter omhoog te gooien, als onderdeel van het vaststellen van het (gewijzigde) bestemmingsplan Landelijk gebied 2012. Fractievoorzitter Cees Verburg (D66) verwoordde de gevoelens van de gemeenteraadsleden, toen hij zei: ‘De vertegenwoordiger van LTO Noord heeft gepleit voor minimaal een bouwhoogte van twaalf in plaats van tien meter. Hij heeft ons er van weten te overtuigen dat mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de sector niet los gezien kunnen worden van bedrijfseconomische consequenties. Stel de maximale goot- en bouwhoogtes nogmaals ter discussie binnen het bestuurlijk overleg van de Bollen5.’ De hele raad stemt in met het voorstel. Alleen raadslid Hans Beelen onthield zich van de discussie en stemming om enige vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.’

Motie VVD weggehoond

LISSE – Een motie van de coalitiepartij VVD tegen het invoeren van het vrachtwagenparkeren werd donderdag 12 september weggehoond door de overige politieke partijen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering kreeg gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova (VVD) geen enkele steun. Zelf noemde zij de collegeplannen voor het vrachtwagenparkeren ‘alweer een slordig en visieloos voorstel’.
Het raadslid vond dat de bedrijven zelf moeten zorgen dat vrachtwagens geparkeerd kunnen worden en hekelde het plan om 160.000 euro uit te geven voor het realiseren van circa negen vrachtwagenparkeerplekken. ‘Het college moet eerst inzicht krijgen in de omvang van het probleem en dan pas naar oplossingen zoeken.’ Wat haar partij betreft kunnen de vrachtwagenchauffeurs ook wel parkeren langs de Zilkerduin in Noordwijkerhout.
Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) wees erop, dat de chauffeurs die hun vrachtwagens in Lisse parkeren vaak werkzaam zijn bij een bedrijf dat ver buiten de gemeentegrenzen staat. Gemeenteraadslid André Bostelaar (CDA) vroeg zich af waarom de VVD wel 160.000 euro wil besparen op het vrachtwagenparkeren, maar tegelijkertijd 4 miljoen euro wil uitgeven aan parkeergelegenheden voor het winkelend publiek.
PvdA-fractievoorzitter Dolf Kistemaker liet weten: ‘We gaan deze rommelige motie niet steunen. We constateren al jaren dat er oplossingen moeten komen en dat gaat geld kosten.’ Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) pleitte ervoor om de wethouder zijn werk te laten doen: ‘Stoor die broedende kip niet en laat hem zijn onderzoek afmaken.’
Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet weten: ‘Er zijn heel wat onderzoeken gedaan en we hebben heel wat werk verzet, maar het heeft nog niet tot een oplossing geleid. Voor het einde van dit jaar komen we met een aantal mogelijke oplossingen voor het vrachtwagenparkeren. Hieronder valt ook de optie ‘niets doen’. Maar er komt geen vrachtwagenparkeren op de Van Slogterenweg; dat is definitief een onbegaanbare weg.’

Openheid van subsidies

LISSE – Vanaf volgend jaar worden alle verleende subsidies gepubliceerd op de gemeentelijke website. Dit besluit nam de gemeenteraad tijdens haar vergadering van donderdag 12 september. Reden voor dit besluit is de wens om de inwoners meer inzicht te geven hoe dit geld besteed wordt. Bovendien zijn er andere gemeenten en provincies die deze maatregel al hebben genomen en de resultaten hiervan zijn positief. Het voorstel voor een grotere openheid over de verstrekte subsidies werd ingediend door D66, SGP/ChristenUnie en VVD en werd unaniem aangenomen.

The Gate heropent deuren

LISSE – Na drie maanden van intensief klussen en schilderen ging zondag 8 september The Gate weer open. Wijkagent Hendrik van Rijn was gevraagd om het symbolische lint door te knippen, vanwege zijn jarenlange en goede verhouding met de jongeren en hij deed dit met verve. De renovatie van The Gate markeert de start van een nieuwe fase, waarbij de vrijwilligers het aantal inloopavonden uitbreidt en tevens de jongeren helpen met huiswerkproblemen of andere levensomvattende uitdagingen, waar ze zelf niet uit kunnen komen.
De totale kosten van 10.000 euro zijn opgebracht door fondsen en giften. Désirée Stolker (33) is projectleider en medeoprichter van The Gate. Ze wijst om zich heen: ‘We wilden een mooie ruimte creeren en hebben naast de pooltafel en tafelvoetbaltafel een nieuwe Playstation. Een aantal zaken was wat verouderd en we willen dat de jongeren weten dat als ze hier komen, zij het waard zijn dat ze ook mooie spullen kunnen gebruiken en niet alleen maar afdankertjes.’ The Gate was altijd al op de vrijdagavonden geopend, maar voortaan is dat ook op de donderdagmiddag (14:30 – 17:30 uur) en donderdagavond (19:30 – 22:00 uur). Op de vrijdagmiddagen organiseert The Gate een open inloop, waarbij jongeren persoonlijke gesprekken kunnen hebben over alcohol, drugs, problemen thuis of andere levensomvattende uitdagingen.
Stolker: ‘Om de week is ook een jongerenwerker van ons actief in het dorp om de jongeren te informeren dat The Gate voor hen open is. Tijdens de persoonlijke gesprekken praten we met de betreffende jongere en helpen hem of haar eventueel verder.’ The Gate is oorspronkelijk ontstaan door een initiatief vanuit de Evangelische Gemeente, maar het is geenszins zo dat de jeugd ook geevangeliseerd wordt, benadrukt Stolker. ‘Iedereen is welkom, of ze nu Christelijk of moslim zijn. Wij hebben het gedurende onze activiteiten niet steeds over het geloof, maar als mensen hierover vragen hebben, dan geven we wel openheid.’
Wat nog slechts een paar jaar geleden is gestart in Lisse, wordt nu ook elders in Nederland overgenomen. The Gate is nu een landelijke stichting geworden; in vijf andere gemeenten zijn vergelijkbare plekken voor jongeren opgericht. Het is helemaal geen slechte prestatie voor een groepje vrijwilligers die nog maar kort geleden uit passie zijn begonnen. Met als doelstelling een rustplek te vinden voor (hang)jongeren, waarbij deze jongeren zelf vertier hebben, er toch een beetje supervisie is en de omgeving geen overlast ervaart.
Inmiddels zijn de eerste ‘Gate-avonden’ weer geweest en de jongeren weten deze locatie na drie maanden te vinden. Stolker hoopt dat het aantal van circa dertig jongeren per avond snel weer gehaald wordt. ‘We krijgen veel jongeren uit Lisse, maar ook uit Lisserbroek, Sassenheim en Hillegom komen ze langs.’ Plannen zijn er genoeg: ‘We willen met de jongeren meer sportactiviteiten doen in de toekomst, zoals voetbal ofeen survivalgebeuren.’ Voor meer informatie: Website: www.lisse.thegate.nl.

Voor de koffie en de koekjesLISSE – Na ruim vijf jaar neemt Cees ter Wolbeek afscheid als voorzitter van ANBO; een ervaring rijker, maar vele illussies armer. Jarenlang heeft hij geprobeerd om de Lissese afdeling van de ANBO de 21ste eeuw in te trekken, maar bijna ieder voorstel om de zaken anders aan te pakken werd afgewezen, onder het motto: ‘We doen het al jaren op onze manier’.
Ook de algemene ledenvergaderingen waren geen pretje; van de 850 leden kwamen gemiddeld maar zo’n twintig personen opdagen. En de meeste van hen deden dit met name om de gratis koffie en koekjes die er te scoren waren, zo licht Ter Wolbeek toe. De Lisser is tientallen jaren bestuurslid geweest bij meerdere verenigingen en hij deed dat met veel plezier. ‘Die ANBO is me eigenlijk een beetje opgedrongen. Ik ben meer een doener en regelaar. Vorig jaar heb ik al gezegd dat ik ermee stop, maar er was niemand die me verving. In maart 2014 kap ik er echt mee; door de ziekte POCD heb ik nog maar 50% van mijn longinhoud.’
De ANBO is aan ernstige vergrijzing onderhevig, zo constateert Ter Wolbeek. ‘We willen de 65-plussers bereiken om actief te worden, maar dat lukt niet. Mensen willen niet meer oud zijn; ze worden lid van de ANBO een andere ouderenbonden, omdat ze dan korting krijgen op de ziektekostenverzekering. De gemiddelde leeftijd met activiteiten als kaarten en het krantcafé is 85 jaar. We kunnen de jongere senioren niet bereiken. Mensen hebben het druk druk druk en zijn allemaal met zichzelf bezig.’ Heeft Ter Wolbeek getrokken aan een dood paard? ‘Dat gevoel heb ik wel, al klinkt die uitdrukking een beetje cru.’
Hij vervolgt: ‘ Ik heb de afgelopen vijf jaar aan allemaal dingen moeten trekken. Maar als je met iets nieuws kwam, werd gezegd: “We doen het al jaren zo en willen dit niet veranderen’. Toch heeft de voorzitter wel successen behaalt. ‘De voorzitters van de drie ouderenverenigingen zijn meer bij elkaar betrokken. We hebben nu Triobol: een vertegenwoordiging van de drie bonden bij elkaar. Ik ben voorstander van één ouderenbond, maar dat lukt niet, met name omdat de PCOB dat niet wil. Wel organiseren we sommige activiteiten samen, dus dat hebben we dan wel bereikt.’
Hoe ziet Ter Wolbeek de toekomst van de ANBO in Lisse? ‘Ik weet het echt niet. Ze hebben een uitstekend bestuur nu, met een nieuwe secrertaris en penningmeester. Die zijn ambitieus en willen wel iets. Maar ze hebben een goede voorzitter nodig die er voor 100% wil gaan en zich op het politieke vlak bezig houdt. De ANBO moet de komende jaren aan de politieke bel trekken.’ Een opvolger is echter nog niet bekend. ‘Ik hoop dat er één komt, maar we zijn al twee jaar echt aan het zoeken.’
Wie interesse heeft om voorzitter te worden van de ANBO kan zich melden bij Ter Wolbeek via T: 0252 418 631 of E: ct.terwolbeek@casema.nl. Hij stelt: ‘Ik hoop dat ze massaal bellen.’

De Wit Mode

Warme stoffen met mooie kleuren zijn dé hit voor dit najaar
Vijf meiplein 112 – 114, T: 071 576 6020
LEIDEN – Al 41 jaar is De Wit Mode een begrip in Leiden en de wijde omtrek en al die tijd staan klantgerichtheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel. Vorig jaar nam Koen de Wit de zaak over van zijn ouders en de klanten worden als vanouds geholpen bij hun zoektocht naar een nieuwe outfit. Het najaar staat voor de deur en bij een nieuw seizoen hoort nieuwe avond- en gelegenheidskleding.
De eigenaar vertelt over wat populair is: ‘Dit najaar worden voornamelijk mooie, warme stoffen gedragen, met prachtige kleuren zoals petrolgroen, wijnrood, okergeel warme kobalt. Bovendien hebben we mooie, bedrukte luxe prints. Dit kunnen grafische printen zijn, maar ook stedenprinten en natuurprinten, zoals een afbeelding van een meer met een bos erbij.’ Ook in de onderstukken komt deze kleurvorming weer terug: petrolgroen, dark navy en warm aubergine.
De Wit Mode voert alleen de beste merken, zoals Another Woman, Betty Barclay, Gerry Weber, Michele, Taifun en Zerres. Maar ware modekunstwerkjes zijn ook de jassen van Creenstone, Milo en Fuchs Schmitt. ‘We hebben heel mooie dark navy en kobalt kleuren. Wol is hot. Poncho’s hebben we bijvoorbeeld in het legergroen, maar ook het traditionele zwart. Daarnaast hebben we camelkleurige en off-white jassen met fraaie kragen’, aldus De Wit. Nieuw in de zaak zijn de Save the Duck-jassen, gemaakt van eendvriendelijke dons. Dit zijn dunne jasjes die vooral in het tussenseizoen uitstekend draagbaar zijn. Bovendien zijn ze heel vriendelijk geprijsd.
Het unieke van De Wit mode is, dat alle merken en de kleding die in deze winkel te krijgen zijn, op elkaar afgestemd zijn. ‘Wij zorgen ervoor dat we een brede collectie hebben, die wij geheel op kleur kopen. Alles in onze winkel is met elkaar te combineren en dat is juist de kracht van De Wit Mode. Bij ons vind je geen merkenrekjes, maar je kunt de kleren van ieder merk met elkaar combineren.’
Zaterdag 28 september organiseert De Wit Mode een Betty Barclaydag, met modeshows van 10:00 tot 17:00 uur. Bij aankoop van een Betty Barclay artikel ontvangt de klant een leuke bijpassende Betty Barclayketting. W: www.dewitmode.nl.