Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2013

Akkoord bestemmingsplan

WOUBRUGGE – Het bestemmingsplan Weteringpad 35 krijgt toestemming van de voltallige gemeenteraad. De politici spraken maandag 14 oktober hun lof uit over het feit dat de initiatiefnemers contact hadden opgenomen met de Dorpsraad, zodat beide partijen tot elkaar konden komen.
Commissielid Job Grovenstein (CDA) was positief over het ingediende voorstel. ‘Het is een goed initiatief en het benadrukt de recreatie in de kern van Woubrugge. Het geheel krijgt een betere uitstraling.’ Harry van Schooten (SVKB) vulde aan: ‘De sloop van de schuur is een verbetering voor het daar achterliggende gebied.’

Partijen unaniem tegen extra treinen

KAAG EN BRAASSEM – In een zelden vertoond geval van eensgezindheid, toonden de vier politieke partijen VVD, SVKB, CDA en PvdA zich fel tegenstander van de overheidsplannen voor het intensiever gebruiken van de HSL-spoorlijnen. Maandag 14 oktober maakten ze bekend dat ze gezamenlijk hun Tweede Kamerfracties zullen benaderen over deze unanieme tegenstand. ‘Samen staan we sterker’, aldus Hans Nicolai (SVKB). Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) suggereerde: ‘Laat D66 (de partij die op dit moment (nog) niet in de raad zit, JD) ook meedoen met het laten uitgaan van een gezamenlijke brief.’ Dit voorstel kreeg steun van alle partijen.
 

Verdrievoudiging aantal vliegbewegingen

Door komst tweede Kaagbaan
KAAG EN BRAASSEM – De aanleg van de tweede Kaagbaan zal enorme consequenties hebben voor de inwoners van Kaag en Braassem en met name Leimuiden. Op dit moment vinden er zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar plaats boven onze hoofden. Maar zodra de tweede Kaagbaan gerealiseerd is, stijgt dit aantal naar 100.000 of zelfs 200.000 vliegbewegingen. Dit liet Rob Loekenbach van de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord maandag 14 oktober weten aan de gemeenteraadsleden. Het eerste exemplaar van het rapport Analyse Geluidbelasting Problematiek Leimuiden bood Loekenbach aan wethouder Jan Uit den Boogaard aan.
De tweede Kaagbaan zal er zeker niet voor 2020 komen, maar de besluitvorming hierover vindt de komende jaren al plaats, zo waarschuwde Loekenbach. Nu al heeft de rijksoverheid grond gereserveerd waar de tweede Kaagbaan moet komen, om te voorkomen dat andere instanties die grond opkopen. Mocht het inderdaad zo ver komen dat het aantal vliegbewegingen verdrievoudigd, dan kan dit volgens Loekenbach ook gevolgen hebben voor de realisatie van nieuwbouwprojecten. ‘Ook de waarde van het onroerend goed zal dalen en de leefbaarheid zal drastisch verminderen’, aldus Loekenbach. Hij liet overigens ook weten dat het Microklimaat project niet voor 2015 gehouden wordt. En al voor die tijd worden nieuwe aanvliegroutes opgesteld.
 
Loekenbach wilde deze conclusie nog niet trekken, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de aanvliegroutes meer en meer over het dunner bevolkte Kaag en Braassem, Oegstgeest en de Bollenstreek gaan. Dan worden namelijk minder inwoners getroffen, dan in de dichtbevolkte Noord-Hollandse randstad. Doel van de werkgroep is, dat ‘zoveel mogelijk boven onbewoond gebied gevlogen wordt’. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel, zo legde hij uit: ‘Als de vliegtuigen voor Schiphol 2 decibel minder luid vliegen, mogen er 30.000 vliegbewegingen bij komen. Schiphol zal niet minder gaan vliegen; de afname van de geluidproductie was de laatste tientallen jaren 20% en de toename van devliegbewegingen was 700%.’

Snelheid omlaag

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders wil geen snelheidsremmende maatregelen invoeren rond de Rembrandt van Rijnsingel. Wethouder Ton van Velzen wees dit verzoek van het CDA maandag 14 oktober af. Hij vond niet dat dit een verkeersonveilige locatie is, maar liet weten dat deze verkeersdoorgang volgend jaar aangepakt wordt. ‘We willen de snelheid omlaag brengen van 50 naar 30 km. Op die school hoor ik weinig klachten over snelheid en het verkeer. Er is voldoende parkeerruimte en ook is er een zebrapad aangelegd om veilig over te steken.’
 

Vragen over verdwijning fietspad

ROELOFARENDSVEEN – Het fietspad bij het Oog, vanaf de Geestweg naar de bushalte bij Westeinde is verdwenen. De politieke partijen waren hier stomverbaasd over en Petra van der Wereld (SVKB) verwoordde de ongeruste gevoelens op maandag 14 oktober.
‘Het weghalen van het fietspad zou vanwege de veiligheid voor de fietsers zijn. Dat is echt niet zo. Veel fietsers, zowel kinderen als ouderen, zoeken een andere route en ze rijden via de rotonde, langs de Rabobank en over het gras. Plaats borden dat mensen weten dat ze via de Franse brug en Floraweg verder kunnen fietsen. Verwijder de bossage bij de Veenderveldbrug, want daar is sprake van een levensgevaarlijke situatie. Het is dat ik zo goed kan remmen, anders zouden veel fietsers op mijn motorkap gelegen hebben.’
 
Wethouder Jan Uit den Boogaard liet weten dat het fietspad definitief weg is. ‘Het is bewust verwijderd vanwege de verkeersveiligheid.’ Ooit waren er plannen voor de aanleg van een fietstunnel, maar de kosten hiervoor bleken te hoog. Daarom moeten de fietsers nu via een andere route hun weg vinden. ‘De nieuwe route is, dat zij oversteken naar de Franse brug, dan doorrijden naar het Westeinde en vervolgens aansluiten op het bestaande fietspad’, aldus de wethouder. ‘Dat is een eindje omrijden, maar het kost je nauwelijks een minuut. Het is een kwestie van wennen. Het is heel goed om extra in beweging te zijn, in het kader van de volksgezondheid.’ Uit den Boogaard zegde wel toe, dat de verwijsborden op een betere manier geplaatst worden. Ook laat hij de ambtenaren bekijken of de bosjes verwijderd moeten worden.

Woonbootbewoners moeten lappen


KAAG EN BRAASSEM – Het lijkt onvermijdelijk dat de woonbootbewoners meer geld kwijt zijn aan precariobelasting. Voor sommigen stijgen deze kosten zelfs van 1.000 euro naar 3.500 euro per jaar. Het collegevoorstel krijgt echter steun van alle politieke partijen. Wel krijgen de woonarkbewoners nog  de kans om binnen twee weken met een tegenvoorstel te komen, maar ook dan valt nog te bezien of er wat met dit voorstel gedaan wordt.
Commissielid Henk Hoek (CDA) vond dat met de verhoogde tarieven ‘veel werk is gemaakt om de  situatie te vergelijken met omliggende gemeenten. Een marktconforme tariefstelling is geprobeerd te realiseren. Het is redeljik dat gebruikers van gemeentelijke eigendommen precariobelasting gaan betalen. Er is gekozen voor marktconforme prijzen en niet voor commerciële prijzen: het college komt de woonbootbewoners hiermee in aanzienlijke mate tegemoet.’
Hans Nicolai (SVKB) sprak ook zijn lof uit: ‘De precarioverordening treft zo’n kleine groep mensen, 14 woonarkeigenaren, maar zij hebben ook jaren genoten van hete voordeel voor het niet hoeven betalen (van deze belasting, JD).  5,40 Euro per m2 is marktconform en steekt gunstig af tegen de tarieven van particuliere eigenaren.’ Ook moeten deze mensen in de toekomst belasting betalen voor het stuk(je) grond dat naast de ark ligt. ‘Kan de woonarkeigenaar afzien van het gebruik van die grond?’, zo vroeg het commissielid zich af.
Piet van Veen (PvdA) was net als Nicolai kritisch over het feit dat de gemeente volgens het collegevoorstel veel minder inkomsten krijgt dan eerst was voorspeld. Hij was benieuwd naar een tegenvoorstel van de woonbootbewoners. Fractievoorzitter Yvonne Peters (VVD) stelde: Het is niet zo dat het voorstel of de tarieven slecht zijn, maar als je 3.000 euro in plaats van 1.000 euro moet gaan betalen, is dat een heel zware kluif.’ Kunnen mensen eventueel grond of water aankopen?’
 Dat laatste zit er niet in , zo stelde wethouder Ton van Velzen: ‘Dan krijg je een heel versnipperd beeld. Het is veel eenvoudiger te zeggen dat al het grond en water van ons is en niet dat het her en der eigendom is van particulieren. Dit is vanwege het bijhouden van het onderhoud.’ Van Velzen gaf de reden aan waarom er veel minder gemeentelijke inkomsten komen uit deze nieuwe belastingheffing. ‘We waren in de overtuiging dat we veel meer woonarken zouden hebben in de gemeente.’
Woonarkbewoonster Heleen van Ammelrooy, woonachtig aan de Molenkade, sprak in en stelde voor: ‘Hier liggen vifj woonboten, allemaal met eigen grond. Wij willen het water kopen: dan zijn we helemaal klaar en hoeven we niet in discussie te gaan.’ Haar wens werd niet vervuld. De wethouder: ‘Ik wil graag eenheid in het gebied. Als we dit toestaan, willen ook mensen elders in de gemeente eigendom verwerven.’ Woonbootbewoners Ruud Bos liet weten, dat de betroffen woonarkeigenaren zullen proberen om binnen twee weken met een tegenvoorstel te komen. Veel hoop op een goede afloop hiervan kreeg hij niet van Hoek: ‘Laten we elkaar niet blij maken en zeggen: “Kom met een voorstel en dan regelen we wel wat.” We hebben niet veel speelruimte.’

Agrariërs met hart voor medemens

HOOGMADE – De O.L.V. Geboortekerk (Kerkstraat 57) wordt zondag 20 oktober in de bloemetjes gezet. Dit initiatief komt van de tuinders, akkerbouwers en kaasmakers uit alle dorpen van Kaag en Braassem. Zij doen dit in het kader van de Oogstdankviering. In de dagen na de viering, die om 10:00 uur begint, krijgt een aantal dorpsgenoten gratis lekkere producten van eigen bodem. Het gaat hier om de mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Alphen volgt Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM – ‘Alphen is jaloers op onze gemeente’. Deze tevreden constatering deed wethouder Floris Schoonderwoerd op dinsdag 8 oktober tijdens de vergadering van de Wmo Adviesraad.
 
In die gemeente zijn er namelijk aparte belangengroepen die richting het gemeentebestuur mensen vertegenwoordigen met verschillende problematieken. In Kaag en Braassem is er echter geen aparte Wmo-, senioren- of gehandicaptenraad. Alles valt hier onder de Wmo-adviesraad. Schoonderwoerd: ‘Waar het gaat om de versnipperde cliëntenvertegenwoordiging zal (de nieuwe gemeente, JD) Alphen het op dezelfde manier regelen als hier: ‘één integraal adviesorgaan.’

Ambtenaren op vrijwilligerspad

KAAG EN BRAASSEM – Donderdag 10 oktober was het zo ver: burgemeester Marina van der Velde gaf het startschot en ruim honderd ambtenaren verspreidden zich over de verschillende dorpskernen. Het gemeentebestuur had het initiatief genomen, dat de ambtenaren een middagje vrijwilligerswerkzaamheden zouden uitvoeren. Nee zeggen hierop was voor de ambtenaren eigenlijk geen optie; het was dus in feite een kwestie van verplicht vrijwilligerswerk. Toch togen de gemeentelijk medewerkers vol enthousiasme naar de hen toegewezen locaties. Ze genoten volop en bij hun contacten met de inwoners merkten ze tegelijkertijd hoeveel Kaag en Braassemmers zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Het aloude adagium werd weer bevestigd: zonder de machtige hand van de vrijwilligers staat het gansche land stil!

Bedrijven op Connexxionterrein

LEIMUIDEN – Het Connexxionterrein wordt na de reconstructie van de N207 een bedrijventerrein. Dit plan maakte de gemeente vorige week bekend. In verband met de milieuwetgeving, is het namelijk heel lastig om op dat terrein woningen, basisscholen en gebouwen voor (ouderen)zorg te plaatsen. De grond is namelijk flink vervuild door tientallen jaren van dieselbussen die over dat terrein gereden hebben.
Het meest aantrekkelijke alternatief voor het opnieuw gebruiken van deze grond, is de aanleg van een bedrijventerrein, zo stelt een ambtelijk rapport. Op dit bedrijventerrein zouden zowel kantoren als detailhandelbedrijven zich kunnen vestigen. Wel moet er dan een geluidswal komen langs de N207.

Bezwaren tegen stalen damwand

KAAG - De plannen voor een nieuwe haven en stalen damwand van de firma Hoogenboom leidt tot verzet. De bedrijven Vaarschool De Kaag, Fa. Van Asselt en Jachthaven ’t Fissertje maken er ernstig bezwaar tegen. Zo’n honderd vaartuigen maken gebruik van deze faciliteiten en ongeveer de helft hiervan behelzen huurboten. Die worden niet altijd bestuurd door ervaren schippers en zeilboten hebben wind en voldoende water nodig om te kunnen manoeuvreren.
‘De steiger met ligplaatsverhuur, de veelbesproken verplaatste botenloots moeten nu echt voldoende zijn. Het wegnemen van vaaarwater dat nu eigendom is van de staat en het plaatsen van een stalen damwant is het laatste wat hier gerealiseerd mag worden’, aldus de bezwaarmakers. Volgens hen zal door de nieuwe haven en de stalen damwand het aantal boten met buitenbootmotor toenemen. Dit zou versterkt kunnen worden doordat de damwand kan zorgen voor een veranderd stroomprofiel. Dezelfde hoeveelheid water moet door een smaller gebied en dat leidt tot versnelling van de waterstroom. Met dit zogeheten ‘zwaar water’ is het volgens de bezwaarmakers bij bepaalde windstanden voor ongeoefende schippers haast ondoenlijk om de haven uit te komen.
Lex van Rijn stelt: ‘Je hebt hier de volledige breedte van het water nodig, want om de haven uit te komen, moet je van links naar recht tegen de wind in zeilen. In zeiltermen heet dat laveren. Schepen aan de dijk zullen zorgen voor het wegvallen van de wind en dat maakt het niet mogelijk om te laveren.’ Peer Fisser laat weten: ‘De Kaag is van iedereen, maar Hoogenboom wil zich dit water toeeigenen. Maar de strijd is nog niet gestreden.’

Blij met Burgernet

KAAG EN BRAASSEM – Als een van de laatste gemeenten van heel Nederland neemt nu ook Kaag en Braassem deel aan het waarschuwingssysteem Burgernet. Donderdag 10 oktober drukte burgemeester Marina van der Velde samen met Anouk Veenstra, teamchef politie Nieuwkoop en Kaag en Braassem op een symbolische rode knop. Nu al hebben 452 inwoners zich aangemeld om op te letten bij een bericht over bijvoorbeeld een vermist kind of een melding van een tasjesroof danwel inbraak.
Een van de belangrijkste redenen waarom de gemeente zo lang gewacht heeft met het invoeren van Burgernet, waren de hoge kosten. Voorheen zou de gemeente 35 cent per inwoner moeten betalen, maar dat bedrag is nu gedaald naar 11 cent per inwoner. De burgemeester liet weten: ‘Samen heb je meer ogen dan de politie alleen. We roepen de omgeving op om mee te kijken in de eigen omgeving of er rare dingen gebeuren.’
Anja Vlaardingerbroek, projectleider Burgernet informeerde: ‘Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie. Het is een actief opsporingssysteem. In korte tijd kun je grote groepen deelnemers benaderen om uit te kijken naar een vermist persoon of gestolen auto. Het systeem is dom: het weet niet waar je bent te vinden. Ook als je in Friesland aan het wandelen bent, krijg je berichten over Kaag en Braassem.’ Mensen die echter een app van Burgernet hebben, kunnen ook berichten krijgen van de locatie waar ze op dat moment zijn. Landelijk hebben bijna 1,5 miljoen mensen zich al aangemeld en in het politiedistrict Den Haag gaat het om bijna 110.000 mensen. Dat deelnamepercentage is relatief laag, maar dat komt doordat Burgernet eerder is ingevoerd in andere delen van het land.
Burgernet is niet het eerste systeem dat mensen oproept om mee te helpen. Ook zijn er programma’s als NL Alert en Amber Alert. Als het aan Vlaardingerbroek ligt, zouden al deze systemen worden samengevoegd. ‘Dan kun je de mensen bereiken op basis van de plek waar ze op dat moment zijn.’ Nadeel hiervan is echter wel, dat met deze informatie compleet onschuldige inwoners plotseling verdachte worden op basis van het feit dat zij zich in de buurt van de misdaad bevinden.
Door Burgernet is het oplossingspercentage voor vermissingen flink verhoogd, zo laat de projectleider weten. ‘Mensen voelen zich heel erg betrokken bij vermiste kindertjes of volwassenen met rollators: daarvoor gaan deelnemers de straat op en gaan ze samen zoeken. Dankzij de oplettendheid van de deelnemers worden veel vermiste personen teruggevonden. Dat oplossingspercentage ligt hoger dan andere delicten.’

Blij met minder gekapte bomen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is begonnen met het verwijderen van ongezonde bomen. In totaal verdwijnen er 75 exemplaren en dat zijn er 21 minder dan oorspronkelijk gedacht. Het is een lichtpuntje voor de stichting Groen Licht, zo laat Corrie Uljee weten.
Alle bomen zijn beoordeeld  op hun gezondheid met behulp van de ’Visual Tree Assessment’. In eerste instantie zouden hierdoor 96 bomen moeten verdwijnen, maar het definitieve aantal is door de gemeente vastgesteld op 75. De gemeente heeft de stichting toegezegd dat 75%  van de gekapte bomen vervangen zal worden. Dat zijn dus minimaal 56 bomen nieuwe bomen die overal in Kaag en Braassem moeten verschijnen. Uljee: ‘Het is jammer dat de gerooide bomen niet één op één herplant worden, zoals tot nu toe het geval was. Maar gezien de bezuinigingen, valt het ons niet helemaal tegen.’

College maant Minister Mansfeld

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief op poten gestuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansfeld. Het gaat om het plan om over het spoor andere treinen te laten rijden, dan de geflopte Fyra. In de brief laat het college weten, dat er rekening gehouden moet worden met de geluidsnormen. Zeker omdat er bij één huis in Hoogmade nu al sprake is van geluidsoverschrijdingen.
‘Wij verzoeken u ook aandacht te hebben voor de geluidsoverlast die het HSL spoor in de
nieuwe situatie veroorzaakt. Hierbij gaan we er van uit dat de geluideisen zoals die gelden voor de Fyra, ook van toepassing blijven op het alternatief.’ Er zijn plannen om Eurostar treinen te laten rijden op het spoor dat door Kaag en Braassem loopt. Mocht dit materieel niet aan de ‘bovenwettelijke eisen’ voldoet, dan gaat het ministerie daar niet moeilijk over doen. Het college stelt hierover in haar brief: ‘Dit wekt verwarring en wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling. Daarbij speelt dat in het voorstel met meer treinen wordt gereden over het HSL spoor. Het betreft oude treinen met een andere geluidproductie. Wij vragen ons af of het alternatief voor de Fyra niet meer geluidoverlast veroorzaakt. Wij verzoeken u op korte termijn een uitleg te geven hoe u met dit alternatieve pakket aan de geluideisen gaat voldoen.’

Column

Met een druk op een grote rode knop zorgde burgemeester Marina van der Velde er vorige week voor, dat ook Kaag en Braassem meedoet aan Burgernet. De gemeente betaalt 11 cent per inwoner, zodat alle dorpsgenoten hun mobiele telefoon kunnen aanmelden voor dit systeem. Zij krijgen dan waarschuwingsberichtjes over bijvoorbeeld een vermist kind of om uit te kijken naar tasjesdieven of verloren medicijnen.
Als vader van twee kinderen zou ik ook het liefste willen, dat de hele wereld alert is, op het moment dat één van hen vermist zou zijn. En wie wil  nou niet dat een scooterrijdende tasjesrover direct opgepakt wordt? Het systeem van Burgernet heeft veel goede kanten, maar toch bekruipt mij een ongemakkelijk gevoel.
En dat is het gevoel ‘de ene helft van de bevolking controleert de ander’. Mien van driehoog mag even politieagentje spelen en de buurjongen verklikken. Verdachte personen – die nog niet schuldig zijn bevonden door een rechter – worden in de handen gespeeld van de politie. Is Burgernet niet een eerste stap op weg naar een nieuwe samenleving waar we helemaal niet in willen verkeren?
Een ander gevaar van meedoen aan Burgernet is het behouden van de privacy. Nu is dat Burgernet nog een ‘dom systeem’, dat niet weet waar de mobiel van de deelnemer zich bevindt. Maar dit kan met één druk op een knop veranderen, zo bevestigt Elise Verbaan, relatiebeheerder politie eenheid Den Haag. Deelnemers die op dit moment verzekerd zijn van hun privacy, zodat de politie niet via Burgernet kan achterhalen waar ze zich op ieder moment van de dag bevinden, hebben geen zekerheid dat dit in de toekomst zal blijven.
Of ziet uw columnist spoken? Ik hoop het, maar nu al is er een Burgernet app, die wél weet waar de gebruikers zich op dat moment bevinden. En als je in de buurt van een misdrijf bent, word je niet alleen een mogelijke tipgever, maar ook een potentiële verdachte.

Foutje, bedankt

OUD ADE – Het bedrijf van Jan van der Geest gaat geen 55 woningen bouwen met het bouwplan Achter de Kolk, maar vijftien. Vorige week maakte wethouder Ton van Velzen abusievelijk een verkeerd aantal bekend, maar dat foutje werd hersteld door burgemeester Marina van der Velde.

Geen gesubsidieerde arbeid

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat geen dienstencheques invoeren. Dit idee van commissielid Rob Royé van de Wmo Adviesraad wordt niet overgenomen door wethouder Floris Schoonderwoerd, zo liet deze weten tijdens de vergadering op dinsdag 8 oktober.
In België is het systeem van dienstencheques al gemeengoed. Consumenten kunnen daar tegen een gereduceerd tarief bijvoorbeeld een werkster inhuren. De gebruiker betaalt dan circa 8 euro en de overheid betaalt het andere deel van de huurkosten. Royé: ‘Is dit iets voor het lokale gebeuren: een boekje met cheques om mensen in te huren?’ Schoonderwoerd liet daarop weten: ‘Het idee is sympathiek en goed bedacht; je biedt iets aan en de overheid plust bij. Dat levert inderdaad werkgelegenheid op, maar het is een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren.’

Houd het gespuis buiten uw huis

KAAG EN BRAASSEM – Het aantal inbraken bij huizen daalt in deze gemeente en daarmee is Kaag en Braassem een positieve uitzondering op de rest van de regio. Maar dat wil niet zeggen dat we met ons allen de deuren weer wagenwijd open kunnen zetten. Met name de dorpen Roelofarendsveen, Oude Wetering en Leimuiden hebben last van het ‘mobiel banditisme’. Inbrekers, dieven en ander gespuis rijden ’s nachts vanaf de snelweg door dit soort dorpjes om snel toe te slaan bij slecht beveiligde huizen en daarna als dieven in de nacht de kuierlakken te nemen over de A4 of de A44.
Anouk Veenstra, teamchef Nieuwkoop en Kaag en Braassem, verstrekte donderdag 10 oktober meer informatie. ‘Alle inbraken vonden plaats in hoekhuizen en vrijstaande huizen. Overdag rijden de inbrekers al rond om te kijken wat ’s avonds een mogelijke ’”hit” is. Ze kijken ’s avonds naar waar geen licht brandt. De inbraken vinden meestal plaats in de periode van de middag tot in de late avond.’
Er zijn ook inbrekers die gaan folderen. Later komen ze terug om te kijken of de folder nog in de bus zit. Ook maken ze vaak gebruik van spullen die in openstaande schuren staan, zoals een ladder. Met zo’n ladder kunnen ze gemakkelijk bij andere huizen inbreken. Veenstra: ‘Als inwoner van een dorp als Roelofarendsveen weet je wie wel en niet bij je in de buurt thuis hoort. En als je er een onbestemd gevoel bij hebt, bel dan 112.’ Burgemeester Marina van der Velde vulde aan: ‘En zet de inbrekers in het licht. Het ophangen van een lamp kost je 20 euro en dan voorkom je ook al een hele boel. Ook helpt het als je met behulp van tijdschakelaar doet alsof je thuis bent.
Dit jaar is er in de gemeente 46 keer ingebroken, terwijl dit aantal vorig jaar in de periode tot september nog op 62 lag. Het aantal bedrijfsinbraken ligt op 12. Maar de donkere dagen zijn aangebroken en ieder jaar laat dit ook weer een piek in het aantal inbraken zien. Wees dus gewaarschuwd en houd het gespuis buiten uw huis!

Korte wachtlijst demente ouderen

KAAG EN BRAASSEM – ‘De wachtlijst voor de opvang van demente ouderen is relatief kort’. Deze prettige mededeling deed Anton Verhees, vertegenwoordiger van Wijdezorg tijdens de vergadering van de Wmo Adviesraad op dinsdag 8 oktober.
De wachtlijsten voor ouderen met gezondheidsklachten is echter relatief groot, aldus Verhees: ‘We hebben zo’n twintig wachtenden. De komende jaren gaan we ons sterk maken om onze extramurale zorg (buiten de muren van een zorginstelling, JD) te versterken en over de kernen uit te smeren. We zetten hiervoor een wijkverpleegkundige in.’ Gehoopt wordt, dat door die extramurale zorg de vraag naar opname in het verzorgingstehuis zelf afneemt. Verhees: ‘Extramurale zorg is betaalbaarder dan de intramurale zorg.’

Lange rijen bij winkeliers

OUDE WETERING – De Ladies Night van de ondernemers van de Meerkreuk was woensdag 9 oktober een groot succes. Van heinde en verre stroomden de dames toe om zich te laten verwennen en nieuwe producten en diensten uit te proberen. Zowel ondernemers als het winkelend publiek was het er over eens: dit smaakt naar meer!
Overal langs het looppad bij de winkels stonden brandende kaarsjes opgesteld om de sfeer te verhogen. De winkeliers zelf waren ook samenwerkingsverbanden aangegaan met andere ondernemers. ‘De slager laat de consumenten het vlees proeven en ik bied ze stukjes meloen en ananas aan’, informeert Dennis Vaneman van het Fruitpaleis. Ook Jolande van der Meer van SylnMeer laat weten dat haar zaak flink uitpakt. ‘Alle winkelpanden zijn weer gevuld met enthousiaste ondernemers. Wij willen wat extra’s doen voor onze klanten en bieden vanavond een workshop aan.’
De winkeliers hadden goodybags in het vooruitzicht gesteld aan de eerste honderd consumenten die zich aanmeldden. Binnen de kortste keren waren er echter al 200 mensen die zo’n goodybag wilden hebben. Zoals het servicegerichte winkeliers betaamt, is hier een oplossing voor gevonden: ‘Iedereen die zich van tevoren heeft aangemeld voor een goodybag, zal deze ook ontvangen’, aldus Van der Meer.
Inmiddels is het al megadruk bij de winkels; in de TOF kapperszaak zijn vijftig vrouwen aanwezig en er staat een rij tot buiten de ingang. En niet zonder reden; daar kunnen de mensen genieten van een stoelmassage of vlechten in hun haar laten zetten. Iets verderop werkt Andrina Hogenboom van de echte bakker Den Butter samen met banketbakkerstudent Esther. De consumentes leren hoe  je cupcakes kunt versieren. De kleurige ingrediënten en ‘toppings’ worden volop en met veel enthousiasme gebruikt.
Sabrina van der Vlugt is één van de cupcakeversierders: ‘Ik werd tien minuten geleden door mijn schoonzus opgebeld om mee te gaan. We maken er een leuk uitje van met ons vieren.’ Linda van Klink vult aaan: ‘Het is ook leuk om die goodybag te ontvangen.Ik ben benieuwd wat er in zit.’ Hogenboom geniet van het evenement: ‘Het is supergaaf dat ondernemers samenwerken. De reacties zijn zo verschrikkelijk leuk, dat we dit vaker gaan doen.’

Meer verantwoordelijkheden voor stichting

LEIMUIDEN – De Stichting Vrienden van de Kleine Oase krijgt meer verantwoordelijkheden van de gemeente. Hiervoor wordt de huidige exploitatieovereenkomst over het zorgen voor het zwembad aangepast. De gemeente is eigenaar van zwembad De Kleine Oase (Tuinderij 3), maar de stichting exploiteert het bad al sinds 1995.
De huidige exploitatieovereenkomst was eigenlijk al afgelopen, maar pas geleden is een akkoord bereikt over het aangaan van een nieuwe exploitatieovereenkomst, dit geldig is tot en met 2014. Deze overeenkomst wordt voortaan jaarlijks stilzwijgend verlengd. De oude Raad van Toezicht van de Stichting wordt opgeheven en het gemeentebestuur controleert alleen nog maar de financiële gegevens van de stichting. De subsidie voor de stichting blijft dezelfde: ieder jaar maakt de gemeente 56.500 euro over aan accommodatiesubsidie.

Naast het potje

KAAG EN BRAASSEM – Een pilot (proefproject, JD) voor een betere uitvoering van de jeugdzorg wordt niet in onze gemeente gehouden. Dit ondanks het feit dat de gemeente zelfs geld geboden heeft om een van de uitverkorenen te worden, zo liet een ambtenaar weten tijdens de bijeenkomst van de Wmo Adviesraad, die op dinsdag 8 oktober gehouden werd.
De pilots worden gehouden in Nieuwkoop, Alphen, Lisse, Katwijk, Leiden en Leiderdorp. Daar wordt de eerste vier maanden van 2014 bekeken hoe de verschillende zorgpartijen met elkaar samenwerken op het gebied van de jeugdzorg. Dan gaat het onder meer om de politie, het maatschappelijk werk, orthopedagogen en psychologen. In oktober volgend jaar wordt een definitief rapport verwacht over de resultaten.

Nut en noodzaak van gemeentelijke eigendommen bekeken

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat bekijken welke overheidseigendommen behouden, verkocht, verbeterd of herbestemd moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen, maar ook over grasvelden en andere gronden.
De gemeente heeft zo’n honderd panden in bezit, maar ook een groot aantal graslanden. Te denken valt hierbij aan scholen, gymfaciliteiten, sportcomplexen en kinderdagverblijven. Maar ook kerktorens en ‘economische objecten’. Burgemeester Marina van der Velde liet donderdag 10 oktober weten: We gaan per dorp inventariseren wat er allemaal aan vraag is. We leggen het huidige aanbod daarbij. In die inventarisatie kijken we of er ook particulier aanbod is. Per dorpskern gaan we bespreken hoe we een en ander gaan organiseren.’Hierbij wordt ook overwogen of zorgorganisaties en het verenigingsleven met elkaar kunnen gaan samenwerken.
Nieuwe Wetering en Rijpwetering krijgen een eerste inventarisatie over wat er allemaal aan gemeentelijk bezit is en hoe dat gebruikt wordt. Begin volgend jaar worden gesprekken aangegaan met de inwoners van die dorpen over de wensen en mogelijkheden. ‘Dan worden die mogelijkheden vertaald in de toekomstige vraag’, aldus de burgemeester. De overige dorpen worden daarna geïnventariseerd. De gemeentelijke eigendommen die niet noodzakelijk zijn om te behouden, of het nu vastgoed is of een sportveld, kunnen verkocht worden. ‘Tenzij de prijs te laag is.’

Oefenen met neergestort vliegtuig

KAAG EN BRAASSEM / NIEUWKOOP – De hulpdiensten hebben drie dagen lang en grootschalige oefening gehouden. Onder meer werd een situatie in scene gezet, dat een vliegtuig was neergestort bij een bedrijf. Mensen zaten vast. Hulpdiensten kwamen ter plaatsen en mochten daadwerkelijk aan de slag. De brandweer mocht blussen. Er waren ‘slachtoffers’ en mensen werden ‘gered’. Met dit soort oefeningen proberen de gemeenten klaar te zijn voor het geval er echt iets ernstigs gebeurt. Voor meer informatie: www.kaagenbraassem.nl/veiligheid.

Onderzoek naar bewegwijzering

KAAG EN BRAASSEM – Welke bewegwijzeringsborden zijn nuttig en welke niet? Om op deze vraag een antwoord te krijgen, laat de gemeente een onderzoek uitvoeren.
Op dit moment is er een wirwar aan borden, zonder dat er vaste richtlijnen zijn over wanneer, of en hoe de gemeente deze borden wil toestaan. Een werkgroep wordt opgesteld, met als doel te komen tot onder meer ‘eenduidige, nette toeristische en recreatieve bewegwijzering’.’Een ‘extern’ bedrijf krijgt daarom de opdracht om alle borden te tellen en in kaart te brengen. Overbodige borden worden vervolgens verwijderd; hiermee bespaart de gemeente zich geld voor het schoonhouden ervan.
Een ander project dat het bedrijf op zich gaat nemen, is om in contact te komen met ondernemers, dorpshuizen en sportverenigingen. Als zij bewegwijzeringsborden willen hebben, dan zijn hier mogelijkheden voor. Wel moet hier dan een vergoeding voor worden betaald. Om hoeveel geld het per bord gaat, is nog niet duidelijk.

Ranglijst twitterende politici

KAAG EN BRAASSEM – De politicus die het meest actief is op Twitter, is zonder twijfel wethouder Floris Schoonderwoerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de bekende inwoner Henk van Tol. De wethouder heeft in een paar jaar tijd maar liefst 5.629 tweets de deur uitgegooid, althans; dat was de stand op maandag 14 oktober.
Een ‘goede’ tweede is Petra van der Wereld (SVKB), maar zij heeft nog een lange weg te gaan om de wethouder in te halen: 1.974 tweets. De top 3 wordt gecompleteerd met fractievoorzitter Yvonne Peters (VVD), die met haar meest recente tweet ‘Samen douchen is gratis’het aantal van 1.628 tweets behaalde. De overige wethouders en raadsleden zijn op dit sociale netwerk een stuk minder actief en hebben allen minder dan 1.000 twitterberichten verstuurd.
Daarom dus ook de top 3 van ‘minst twitterende politici’; voor de haters van sociale media ook een lovenswaardige vermelding. Op 3 staat Peter Koek (VVD, 9 tweets); zijn laatste tweet dateert van 7 juni. Dit jaar, dat nog wel. Ger  van Emmerik (SVKB) scoort met drie tweets plaats 2; hij is al twee jaar niet meer actief op Twitter. Jelmer Dobbe (VVD), opmerkelijk genoeg één van de jongste raadsleden, is de winnaar: twee tweets. Van Tol concludeert naar aanleiding van de resultaten: ‘De mate van de verslavingstrend is duidelijk.’

Strooiveld op begraafplaats

WOUBRUGGE – Het nieuwe deel van de begraafplaats wordt op 1 januari 2014 in gebruik genomen. De totale kosten van deze uitbreiding bedragen 1.390.000 euro. Met deze uitbreiding kan het nu al bestaande deel voortaan alleen nog gebruikt wordt voor bijzettingen in particuliere graven die er al liggen. De 24 keldergraven op het nieuwe deel,die plaats bieden aan 72 stoffelijke overschotten, mogen alleen gebruikt worden als particuliere graven. De reden hiervoor is, dat de tarieven voor particuliere graven veel hoger liggen. Op dit moment zijn de kosten voor een particulier graf, voor de periode van 20 jaar, 3.874 euro, terwijl voor de tienjarige ‘huur’ van een algemeen graf ‘slechts’ 980 euro betaald hoeft te worden. Overigens gaat de gemeenteraad later dit jaar nog praten over de hoogte van deze bedragen.
Het blijft voor de inwoners ook mogelijk om de laatste rustplaats door te brengen in een zandgraf. De algemen zandgraven krijgen een plaats op de grafvelden direct achter de ingang van het neiwuste deel; aan de linker- en rechterkant van het hoofdpad. Op die manier is er volgens de gemeente ‘een loigsche scheiding tussen algemene graven en particuliere graven’. In de nabijheid van de urnentuin en urnenmuur komt een strooiveld. De verwachting is namelijk, dat steeds meer mensen ervoor zullen kiezen om gecremeerd in plaats van begraven te worden.

Totale grondexploitatie bijna 50 miljoen euro in de min

KAAG EN BRAASSEM – Een tekort op de grondexploitatie van 49,8 miljoen euro: dat is de laatste financiële stand van zaken dat staat in de meest recente uitgave van het Projectenboek. Het meest verliesgevende project blijft Braassemerland, maar zijn miljoenentegenvallers te vinden bij kleinere projecten.
Voor Braassemerland staat een tekort op de grondexploitatie ingeboekt voor 47,3 miljoen euro, maar ook voor het project ‘Dorpshart Leimuiden’, waarvoor 37 woningen en 3.000 m2 aan winkels bedacht zijn, wordt een tekort van 3,7 miljoen euro verwacht. Dat is 100.000 euro per gezin dat er in de toekomst komt wonen. Een ander project dat een miljoenenverlies in het vooruitzicht heeft (2 miljoen euro), is Roelofarendsveen Zuid. Het bestemmingsplan hiervan moet uiterlijk november 2014 klaar zijn, zo laat het Projectenboek weten, want: ‘Als er eind 2014 geen vastgesteld bestemmingsplan ligt dat breed draagvlak heeft bij de inwoners, bedrijven en grondeigenaren in het gebied, zal er grote onvrede ontstaan.’
Andere projecten waar verlies op wordt gedraaid, zijn: het Connexxionterrein Leimuiden (300.000 euro), Peuterhof Rijpwetering (600.000 euro) en Hussonshoek Woubrugge (600.000 euro). Van het Connexxionterrein moet een industrieterrein gemaakt worden, op de Peuterhof komen uiterlijk begin 2015 38 huurwoningen van Alkemade Wonen en Woondiensten Aarwoude wil een woonzorgcomplex met 26 woonunits bouwen op de Hussonshoek.
Projecten die er op dit moment financieel nog wel goed voor staan, zijn Drechthoek II Leimuiden (0,9 miljoen euro, Beukenlaan II Leimuiden (0,8 miljoen euro) en Beukenlaan III en IV (1,2 miljoen euro). Enkele marktpartijen hebbeen aangegeven dat ze fase III (17 woningen) willen ontwikkelen. De realisatie van de 64 woningen op het grondgebied van de ijsbaan, volkstuinen en scouting laat nog wat langer op zich wachten. Het Oog Roelofarendsveen (0,4 miljoen euro) en de Pastoor Kwakmanlaan Rijpwetering (0,2 miljoen euro) staan ook nog in de groene cijfers.
Ook de Nieuwe Wetering Noord (I tot en met VII) mag zich verheugen op een positieve grondexploitatie van 1,2 miljoen euro. Hier moeten circa 45 woningen komen, maar er hangen donkere wolken boven dit project. Alkemade Woonen heeft toch geen interesse in het afnemen van locatie V, waar twaalf woningen gepland staan. ‘In tegenstelling tot eerder bericht’, aldus het Projectboek. Een nieuwe partij wordt gezocht voor het realiseren van die woningen. Eenzelfde ontwikkeling is er bij Nieuwe Wetering Oost: Alkemade Wonen had volgens de gemeente in eerste instantie toegezegd om acht sociale woningen van dit project af te nemen, maar ziet hier toch vanaf.

Trots op vlag

 
KAAG EN BRAASSEM – De ‘Kaag en Braassem’ vlag, die bij het gemeentehuis voor 2,50 euro verkrijgbaar is, wordt met plezier opgehaald door de liefhebbers. De heer Klein is één van hen. Hij pikte het kleinood op donderdag 10 oktober op en liet weten: ‘Ik hang hem boven in de mast van mijn boot die aan de Westmeerlaan ligt. Dan kan iedereen ‘m zien.’

Verbindende vrijwilligers

KAAG EN BRAASSEM – De voorbereidingen voor de uitreiking van de jaarlijkse vrijwilligersprijs zijn in volle gang. Het thema is dit jaar ‘Verbinding’, zo liet wethouder Floris Schoonderwoerd weten tijdens de vergadering van de Wmo Adviesraad. Hij riep de mensen op om inwoners te nomineren voor deze prijs. ‘Het is aan de creativiiteit van de voordrachten om verder invulling te geven aan het thema Verbinding.’

‘We gaan pionieren’

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Floris Schoonderwoerd was vol lof over de medewerkers en vrijwilligers van de AWBZ-instellingen. Onlangs zijn deze mensen naar het gemeentehuis gekomen om te praten over de nieuwe taken en bezuinigingen die op hen af komen. Het werd geen gemekker over bezuinigingen en lagere budgetten, maar de mensen bespraken wat ze voor elkaar konden betekenen.
Schoonderwoerd constateerde dinsdag 8 oktober tijdens de vergadering van de Wmo Adviesraad: ‘We gaan pionieren. Zijn de instellingen bereid om de mensen aan wie ze zorg bieden op een andere wijze diensten te verlenen? Verenigingen kunnen in de dorpen wat gaan organiseren, in plaats van dat mensen in een busje gezet worden, zodat ze in Leiden wat aan dagbesteding gaan doen. We willen dat mensen zoveel mogelijk wat in hun eigen dorp gaan doen. We zijn deze plannen nog aan het uitwerken.’
Over de inzet van de mensen: ‘We waren over de sessie zeer positief verrast over de dilemma’s die men met elkaar deelde. Niet het institutionele belang, maar de deskundigheid van de mensen stond centraal. We hopen meer van deze sessies op te zetten en dan denk ik aan het onderwerp Dementie.’

Kinderen helpen om Jezus te vinden

LISSE -  Voor de twaalfde keer organiseert het kinderevangelisatieteam van de Gereformeerde Gemeente Lisse de VakantieBijbelClub. Dit jaar vindt dit evenement voor het eerst plaats in de kantine van de speeltuinvereniging Marijke. Anneke Linker (66) en Marja van der Linden (42) zijn twee van de twaalf teamleden die de kinderen begeleiden, waarbij ze mogelijk de weg naar Jezus kunnen vinden.
De KinderBijbelClub bestaat al twintig jaar. ‘De drijfveer is om het evangelie te brengen aan kinderen en ze bekend te maken met het woord van God’, zo laat Linker weten. ‘Dat de here Jezus is gekomen naar de aarde om onze zonden op te nemen, te sterven en hij dat is opgestaan en leeft in de hemel. We willen de kinderen graag bijbrengen dat we allemaal in zonde geboren zijn. Adam en Eva hebben niet geluisterd naar God en ze hebben de hele mensheid met zich meegetrokken.’
Toch zijn er mogelijkheden om nog in de hemel te komen, aldus Linker. ‘Alle hoop is niet verloren. God heeft een oplossing gevonden door zijn zoon naar de wereld te brengen. Dat hopen we de kinderen bij te brengen. De drijfveer is dat als je zelf die liefde van God in je hart hebt, dat je mag weten dat de here Jezus is gekomen om jouw zonden te vergeven.’
Van der Linden vult aan: ‘Kinderen zijn onbevangen en je kunt ze dingen vertellen. Ze denken er over na en krijgen een stukje bijbelkennis. We vertellen een bijbelverhaal en we vragen ze wat terug. Op deze manier steken ze er wat van op.’ De teamleden vertellen verschillende verhalen op een begrijpelijke manier en ook is er een workshop en worden gezamenlijk liedjes gezongen. ‘We gaan zingen, bidden, verhalen luisteren, knutselen en wat eten en drinken.’
Linker: ‘We geloven dat God door zijn Heilige Geest ervoor zorgt dat ze echt gaan geloven. Wij hebben die opdracht ook, net als de apostelen. God zegt dat wij het evangelie moeten verkondigen aan alle schepselen en daar vallen ook kinderen onder.’ Sceptici kunnen zeggen dat de kinderen tussen 4 en 12 jaar op deze bijeenkomsten geïndoctrineerd worden met het geloof. Maar daar is geen sprake van, aldus Linker. ‘Het is niet de bedoeling om ze te indoctrineren. De drijfveer is uit liefde. Dat we net als de Here Jezus, met innerlijke ontferming bewogen; kijken naar de medemens. Iedereen moet weten dat er te ontkomen is aan de straf die eigenlijk op de mens ligt (de eeuwige verdoemenis, JD). We willen de wegwijzer zijn voor de zielen van de kinderen.’
Het evangelie is gratis en aanmelden is niet nodig. Kinderen (en hun ouders) kunnen zonder kosten deelnemen aan de VakantieBijbelclub, die plaatsvindt op maandag 21 en dinsdag 22 oktober tussen 10:00 uur en 12:30 uur.

Lof over buurtplatform

LISSE – Het gaat vaak niet om de kwantiteit (aantallen), maar om de kwaliteit. Dat bleek wel weer tijdens het buurtplatform voor de inwoners in de buitengebieden. Slechts acht mensen namen de moeite om op te komen dagen. Maar ze brachten wel goede ideeën met zich mee om hun woonwijken te verbeteren.
De inwoners waren zeer complimenteus over de activiteiten van buurtregisseur Monique van der Weijden en ze vonden het jammer dat dit niet beloond werd in de opkomstresultaten. ‘Er waren alleen bewoners uit de Engel en Halfweg, maar van de andere buurt was er niemand’, stelde Flora Wijnands. ‘Het is belachelijk dat ze er niet zijn, want later komen ze wel mopperen.’
Ze vervolgt: ‘Voor mij was het een geslaagde avond. Ook waar het gaat om het resultaat. Eerder stond in de krant dat mensen niet blij waren om geïnformeerd te worden over het beveiligen van woningen, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is goed dat mensen gewezen worden op de beveiliging van hun huizen.’ Iedere buurt kan een idee indienen voor het verbeteren van de eigen woonomgeving en de gemeente heeft 1.000 euro per initiatief beschikbaar voor de uitvoering ervan. 
Wijnands: ‘Vlakbij de picknickbank staan dode bomen. Die kunnen vallen of er kunnen takken uitvallen, die op de mensen kunnen vallen. Het voorstel is om die bomen te verwijderen en te laten vervangen voor nieuwe jonge bomen. Dat hoeven geen grote exemplaren te zijn, want die bomen groeien vanzelf wel. Ook zou het mooi zijn als er nog een speeltoestel komt op het nieuwe speelterrein.’
 
Tiny van Prooijen woont in de Engel en is ook enthousiast over het verloop van de avond. ‘Ik ben hier al een paar keer geweest en je kunt er altijd wat van opsteken.’ Ze besprak met een klein groepje ideeën voor het besteden van de gemeentelijke 1.000 euro. ‘Vorig jaar heeft de buurt gezorgd voor een compleet nieuwe speeltuin, maar hier staat geen omheining omheen. Bij slecht weer komt de regen met bakken naar binnen en de wind waait er hard doorheen. De kinderen hebben het heel vervelend bij slecht weer. Wij willen graag dat de jeugd weer in de luwte komt en dat er een schutting om de speeltuin komt te staan.’
 
Ze hoorde ook schokkend nieuws: ‘Er werd verteld dat slechts 4% van de inbraken door de politie opgelost wordt. Ze zijn ook gigantisch afwezig als je ze nodig hebt en zijn er allleen als je ze niet kunt gebruiken.’ Verder was Van Prooijen blij met het verloop van de bijeenkomst: ‘Helaas was de vertegenwoordiger van Nickel door omstandigheden niet aanwezig. Maar niemand was daar kwaad om. Het was geen verloren avond.’

Mogelijk prijsvraag voor naam sportcomplex

LISSE – De naam van het nieuwe sportcomplex van project De Waterkanten is nog altijd niet bekend. Desgevraagd laat wethouder Adri de Roon (D66) weten, dat de gemeente overweegt om hiervoor een prijsvraag uit te schrijven. Maar dan wel onder voorwaarden.
De Roon: ‘Ik vind het leuk dat je een manier vindt om de bevolking erbij te betrekken. Het nadeel van een prijsvraag is, dat als je niet oplet, je bent gehouden om uit de inzendingen een naam te kiezsen. Maar wat nu als er echt alleen maar flutnamen zijn? Daar moet nog eerst goed over worden nagedacht. Er moet een clausule zijn dat de gemeente zich voorbehoudt om toch niet éen van de namen te kiezen.’

Blij met plannen voor woonhuis

LISSE – Het principeverzoek om een woonhuis te bouwen bij de Suikerkamp op het terrein van Landgoed Keukenhof is goed ontvangen door de leden van de Monumentencommissie. Volgens de commissieleden was een mooi plan ontworpen. Dit plan kan verder uitgewerkt worden om dan een definitief plan in te dienen. ‘Dit woonhuis past goed in het landschap. Het is een ingetogen gebouw, met kwaliteit en agrarisch karakter’, aldus de commissieleden.

Monumentenschildje

LISSE – Alle eigenaren van een monument kunnen een gratis monumentenschildje bestellen. Dit emaillen schildje kan dan (indien gewenst) door de monumentenwacht aan het pand gehangen worden. De leden van de Monumentencommissie waren donderdag 10 oktober enthousiast over het ontwerp van het Monumentenschildje. Wel wordt het logo iets kleiner. Zodra de definitieve versie van het schildje gereed is, kunnen de monumenteneigenaren zo’n schildje in de wacht slepen.

Nieuwe activiteiten Hofboerderij

LISSE – De komende jaren gaat er heel wat gebeuren in en rond de Hofboerderij van Kasteel Keukenhof. Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van de Monumentencommissie op donderdag 10 oktober.
In de oude Hofboerderij komt volgens de tekeningen van architect Leo Wevers een pannekoekenhuis. Maar in en bij de overige gebouwen daar omheen verschijnen ook allerlei nieuwe activiteiten. Zo komt er een NME (Natuur, Milieu en Educatie) centrum in de kinderboerderij en zijn er plannen voor parkeerplaatsen, een speeltuin, terras en mogelijk zelfs een kunstopslag.
De bedoeling is, dat dit terrein openbaar blijft, maar dat er wel een doorgang komt, zodat de mensen van het terras naar het landgoed kunnen lopen of andersom. Alle gebouwen worden behouden en opgeknapt, zodat de nieuwe voorzieningen er kunnen plaatsvinden. De commissieleden vonden wel dat de stal ook een stal moet blijven en dat het gebouw één geheel blijft.

Zoeken naar nieuw lid

LISSE – De Monumentencommissie is op zoek naar een nieuw commissielid. Om de juiste persoon te vinden, worden de verschillende historische stichtingen en verenigingen aangeschreven. Het gaat hierbij onder meer om de Vereniging Oud Lisse, vertegenwoordigers van ’t Huys Dever en museum De Zwarte Tulp. De commissie is op zoek naar iemand met bouwkundige ervaring, maar ook moet deze persoon (m/v) plaatselijk bekend zijn met de historie van Lisse. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de gemeente Lisse.

Zonnepanelen op bollenschuur

LISSE – De eigenaar van de oude bollenschuur aan de Heereweg 429 krijgt van de Monumentencommissie toestemming om 26 zonnepanelen te plaatsen op het dak. Bij een monument is het plaatsen van dit soort zonnepanelen vergunningplichtig. De panelen worden in een hoek van 15 graden geplaatst, zodat ze bijna niet zichtbaar zijn.

Nieuw leven voor kunstwerken

LISSE – Het grootste deel van de kunstwerken in het gebied De Waterkanten wordt op een nieuwe plek teruggeplaatst. Dit liet wethouder Adri de Roon (D66) weten op dinsdag 8 oktober.
Het kunstwerk van Jaap Min uit Bergen aan de plint van het oude Fioretticollege, bijvoorbeeld. Dit werk was geïnspireerd op de naam Fioretti en het zijn  tulpenvormen gemaakt met kapotgeslagen keramiek. De Roon: ‘Op zich de moeite van het bewaren waard en dat gaan we ook doen.’ In overleg met de erven van de kunstenaar is besloten om het grote kunstwerk te hangen in de nieuw te bouwen parkeergarage: daar kan het in de volle breedte worden bevestigd, met de juiste belichting. Het Fioretticollege verwijdert dit kunstwerk samen met de dochter van Jaap Min. Zodra de parkeergarage gereed is, wordt het kunstwerk daar bevestigd.
Aan de binnnenkant van het huidige zwembad is een mozaiek van Ger van Iersel bevestigd. Dit kan helaas niet worden verwijderd en zal tenonder gaan in de sloop. Op dezelfde plek, aan de buitenkant van de muur hangt echter een mozaiek van dezelfde kunstenaar; dat werk krijgt een plaatsje in de beeldentuin van het Landgoed Keukenhof. Ook het werk ‘De Ontmoeting’ van de kunstenaars Bok en Lugthart aan de Van Speykstraat krijgt een nieuw onderkomen. Dit beeld van twee liggende figuren gemaakt met blank staal krijgt een nieuwe plek in de openbare buitenruimte van de Waterkanten. De Roon: ‘Bijvoorbeeld in een plantsoentje.’
 
Voor de Lissese kunstliefhebbers had De Roon ook nog goed nieuws te melden. Ter waarde van 80.000 euro kan een nieuw kunstwerk aangeschaft worden, dat wordt geplaatst in de Waterkanten. Nog dit najaar begint de zoektocht naar een nieuw kunstwerk en de commissie Kunstaankopen wordt hier bij betrokken. Maar ook de buurtbewoners mogen hierover hun zegje doen.

Jaap Boon is nieuwe voorzitter Ondernemersfonds Lisse

‘Ik wil dat ondernemers het goed met elkaar kunnen vinden’
LISSE – Na het vertrek van Ton Tibboel is Jaap Boon de nieuwe voorzitter van het Ondernemersfonds  Lisse (OFL). Dit OFL heeft 165.000 euro per jaar tot haar  beschikking, afkomstig uit de ozb voor niet-woningen die door alle ondernemingen in Lisse betaalt wordt. Boon heeft de komende jaren de taak om er met de overige bestuursleden voor te zorgen dat die gelden goed besteed worden voor en door de ondernemers.
Hij heeft zin in zijn taak als voorzittter: ‘Je bent het gezicht naar buiten toe. Ook wil ik de continuïteit in het OFL houden en de samenhang van ondernemers stimuleren. Als bestuur beoordelen we of geld vrijgemaakt wordt, wanneer binnen een  bedrijvencluster een project bedacht is.’
Over zijn plannen als voorzitter stelt Boon: ‘In de afgelopen jaren is een opbouw geweest om het OFL goed van de grond te krrijgen. Dat loopt lekker, al is het af en toe een hobbelig pad. Het enthousiasme wil ik laten blijven bestaan en daarvoor is het de zaak dat je resultaten kunt laten zien.’ De gelden uit het OFL worden jaarlijks gebruikt voor onder meer de kerstverlichting en sinterklaasacties, maar ook is geïnvesteerd in bewegwijzering op bedrijventerrein “Dever”.
En wat Boon betreft, stopt het OFL niet in Lisse. Hij ziet een Ondernemersfonds Bollenstreek ook zitten: ‘We merken dat het OFL zijn vruchten afwerpt in Lisse. Ook de andere gemeenten in de regio kunnen er  veel baat bij hebben. Het zal wel op gemeenteniveau besloten moeten worden of we het wel of niet doen. Maar een ondernemersfonds in de grotere regio zou voor meerdere ondernemers een doel kunnen hebben. Je ziet toch dat er dingen van de grond komen met de bedrijven onderling. Ik wil mijn kennis en expertise hiervoor inzetten.’
Hij vervolgt over ‘zijn’ OFL: ‘Het primaire doel is het beheer voeren over het fonds. We staan hiervoor in nauw contact met Lisse Marketing en de dorpspromotor Marco van der Lingen.’ Boons voorganger Tibboel functioneerde bijna vijf jaar als OFL voorzitter. Hoe lang wil Boon de scepter zwaaien? ‘Ik heb voor mezelf niet een bepaalde termijn aangegeven. Ik blijf zolang het nodig is en leuk blijft en er nieuwe initiatieven komen. Ik hoop dat we over vijf  jaar zo ver zijn, dat ondernemers het goed met elkaar kunnen vinden en dat er goed van het OFL gebruik wordt gemaakt en veel initiatieven ontplooid worden.’

Openbare gebouwen toegankelijker voor mensen met een beperking

LISSE – Enkele openbare gebouwen zijn een stuk toegankelijker geworden voor mensen met een beperking. In totaal is 65.000 euro uitgegeven om dit mogelijk te maken. Een groot deel van het geld is besteed aan de installatie van een spindelift (26.000 euro) en een gehandicaptentoilet (23.800 euro) in de Volksuniversiteit.
Maar ook is er geld besteed aan andere zaken, zoals het voor rolstoeltoegankelijkheid aanpassen van de nooddeuren bij zowel atletiekvereniging De Spartaan als de bibliotheek. Wethouder Adri de Roon (D66) nam zaterdag 12 oktober in zijn zwembroek in het zwembad een verrijdbare tillift in gebruik. Deze tillift is ook geschikt in het nieuwe zwembad voor het in- en uit het water tillen van gehandicapten en senioren met een beperking. Een bedrag van ruim 21.000 euro is niet besteed aan het toegankelijker maken van openbare gebouwen. Dat bedrag wordt weer teruggestort in de algemene reserve van de gemeente.

Overlast Lisserbrug wordt minder

Succesje voor lobby gemeente
LISSE – De Lisserbrug gaat vanaf 1 april 2014 minder vaak open voor het vaarverkeer. Hiermee proberen de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland meer rekening te houden met het auto- en fietsverkeer. Het is een klein succesje voor wethouder Ad van Zelst, die namens de gemeente Lisse al jaren aandacht vraagt voor de dagelijkse files die veroorzaakt worden door de Lisserbrug die te pas en te onpas open wordt gezet.
Terwijl veel mensen op weg naar hun werk al dan niet gestresst zitten te wachten tot de openstaande brug weer naar beneden gaat, varen vrolijke vaargasten genietend van hun vrije tijd onder de brug door. Welhaast iedere dag keert dit fenomeen terug en het lijkt erop, dat nu ook de bestuurders in Noord-Holland beseffen dat het zo niet langer kan. Een onderzoek is uitgevoerd naar het openingsregime van de brug zelf.
In overleg met de vaarwegbeheerder is afgesproken om vanaf 1 april 2014 tijdens de werkweek de Lisserbrug niet te openen tussen 7:45 uur en 8:30 uur. Ook blijft deze brug dicht in de avondspits tussen 17:00 uur en 17:30 uur. Daarnaast is afgesproken dat de brugwachters ‘door een intensievere communicatie’ proberen te zorgen voor een grotere bundeling van vaartuigen, waardoor het aantal openingen kan worden beperkt.
Overigens zijn met deze maatregelen de verkeersproblemen zeker nog niet opgelost. Grootste struikelblok voor de doorstroming van het verkeer zijn de fiets- en voetgangersstoplichten die om de haverklap op groen springen. Ook op de momenten dat er geen fietser of voetganger in de buurt is. Door deze nodeloze vertraging stijgt ook de CO2-uitstoot van de wachtende bussen, vrachtwagens en auto’s.

Winst door kunststof afval

LISSE – Het inzamelen van het kunststof afval is een lucratieve handel voor de gemeente. Vorig jaar bedroegen de kosten hiervoor 75.000 euro, maar van de rijksoverheid ontving Lisse een vergoeding van 93.000 euro. Dat is een winst op de inzameling van 18.000 euro. Voor 2013 is de rijksvergoeding weliswaar met zo’n 9.000 euro naar beneden gegaan, maar dan nog blijft het inzamelen van kunststof afval meer dan kostendekkend.

‘Oegstgeest aanvullend op Bollen6’

OEGSTGEEST – Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) is positief over het nieuws dat de meerderheid van de inwoners tijdens de informatievond kiest voor de optie ‘Samenwerken met Katwijk en Noordwijk’. Hij laat weten dat ook  Noordwijk oren heeft naar een intensievere samenwerking met Oegstgeest.
‘Het college heeft een opdracht van de gemeenteraad om naast de Duin- en Bollenstreek ook Oegstgeest expliciet te betrekken’, aldus Van Ast. ‘Dit doen we ook al via onder meer de Maregroep. Het is dus positief dat deze waardering voor de (kansen van) samenwerking wederzijds is.’
Hij vervolgt: ‘De rol van Oegstgeest is er echter wel één, die aanvullend is op de Bollen6 (Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Katwijk, JD) . Mocht er onverhoopt een Gemeenschappelijke Regeling voor de Bollen4 (Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom, JD) komen, dan staat de Noordwijkse raad evenwel open voor samenwerking met die Bollen4 en Katwijk (eventueel aangevuld met Oegstgeest).’
Verschillende Bollengemeenten hebben de avances van Oegstgeest afgewezen, vanwege 'de verschillende culturen'. Zou dit voor Noordwijk ook van toepassing zijn? Van Ast stelt hier onomwonden over: ‘Nee.’ De schuldenlast van Oegstgeest is wat de wethouder betreft ‘niet extra relevant. Het gaat om samenwerken vanuit een inhoudelijke agenda. Iedere gemeente die daarin participeert zal zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor haar eigen financiën.’

‘Creëer geen eilandjes’

OEGSTGEEST – Soms heb je een opgeleid iemand nodig om de zaken simpel uit te leggen. Een pleidooi van Harriët Zuidgeest, directeur van de Brede School, leidde wellicht tot nieuwe inzichten bij de commissieleden. Zij sprak in en hekelde de bezuinigingen op de Brede School.
Zuidgeest pleitte ervoor, om de manier waarop subsidies nu toegekend worden, drastisch om te gooien. ‘Creëer geen eilandjes van jeugdwerk, kinderopvang, welzijn en dergelijke. We moeten het samen gaan doen; zorg voor een betere verdeling van middelen voor jeugd-, jongeren- en ouderenwerk, die eerlijk over de verschillende wijken wordt verdeeld. Zo worden de activiteiten toegankelijke en laagdrempelig voor iedereen. De gemeente moet hierbij wel de coordinatierol behouden. Stop dus niet met de subsidie aan de Brede School, maar verdeel het op een andere manier. De gewone jeugd- en jongerenactiviteiten vinden vooral in het centrum plaats en dat is te ver voor de Poelwijk en het Dok. Juist de dingen waar ouderen en jongeren behoefte aanhebben, moet je in de wijken doen. Dan komende mensen gemakkelijker langs, omdat de drempel een stuk lager is. Doe het samen en combineer mensen en materialen.’

Gebrek aan informatie over Het Warenhuis

OEGSTGEEST – De gemeenteraad wil meer zeggenschap hebben over de toekomst van kringloopwinkel Het Warenhuis in Leiden. Tot nu toe is het zo, dat Oegstgeest en andere gemeenten meebetalen aan dit noodlijdende instituut. Al maanden wachten de politici op nieuws over de toekomst van Het Warenhuis en al even lang worden ze aan het lijntje gehouden.
Ook donderdag 10 oktober liet wethouder Jos Roeffen weten dat er ‘gewerkt wordt aan een voortzetting van het Warenhuis. Uiterlijk februari komt een voorstel naar de verschillende gemeenteraden.’ Voor commissielid Vincent Janssen (VVD) was de maat vol. Hij vond, dat de raadsleden niet genoeg geïnformeerd waren over dit onderwerp en stelde: ‘Ik heb er behoefte aan, dat we discussiëren over de vraag wat we met een kringloopbedrijf willen en wat de risico’s zijn. Die discussie moet plaatsvinden nog voordat we een panklaar voorstel krijgen over een samenwerkignsvorm.’
Hij vervolgde: ‘Het is beter eerst te praten over wat we willen met een kringloopbedrijf en dat we pas daarna beslissen of dit het kringloopbedrijf is waar we aan willen haken.’ Janssen kreeg volop steun van de overige commissieleden. In november gaat de gemeenteraad over het nut en de noodzaak van de kringloopwinkel praten.

‘Geen Leidentje spelen’

OEGSTGEEST – Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn om de winkels op zondag open te laten gaan. Inspreker Adri van Doorn van de Vereniging van de Zondagsrust reed vorige week in totaal meer dan 200 kilometer om te proberen de politici op ander gedachten te brengen. De fractievoorzitters van LO en VVD lieten echter weten dat zij de zondagsopenstelling wel zien zitten.
Van Doorn oordeelde: ‘We ploegen dikwijls op rotsen. Wat wij voorstaan wordt niet zoveel meer gehoord of gezien. Wij vinden dat de schepper van alle dingen ons die rustdag heeft gegeven. Voor iedere mens is het goed om die rustdag te handhaven.’  CDA-commissielid Van Blitterswijk liet weten dat zijn partij tegen de openstelling is. ‘Een belangrijk deel van de middenstand wil niet meedoen; het zijn met name de supermarkten. De middenstander zal de klos zijn; óf ze gaan dicht en missen omzet óf ze moeten zeven dagen per week werken. Het is Leidentje spelen. Oegstgeest is beter dan dat.’
Karin Rosdorff (LO) vond echter dat een verruiming van de openingstijden ‘voorziet in de behoeften van de inwoners.’ Vincent Janssen (VVD) stelde: ‘De consument nieemt het echte besluit. Die bepaalt of hij op zondag gaat winkelen. Wij kiezen ook voor de ondernemers die de concurrentiestrijd aan wil gaan tegen Leiden, zodat mensen op de zondag hier ook sokken, een radio of een pak kunnen kopen.’ Hij hekelde de argumenten  van de tegenstanders van de openingstijden: ‘Waarom zou je last hebben van andere mensen die op jouw zondag wel naar de winkel gaan? Dat is weinig verdraagzaam. Als jij binnen zit, hoef je geen last te hebben van de mensen die wel naar de winkel gaan.’
Commissielid Hessing (PrO) liet weten dat zijn fractie nog geen standpunt heeft ingenomen. ‘We moeten niet op voorhand het marktdenken de ruimte geven. Onze partij is geen voorstander van ongebreideld consumentisme. De overlast is ook een punt van aandacht. Als je zondagsopenstelling geeft, moeten supermarkten vroeg in de ochtend bevoorraad worden. De kleine winkeliers gaan dit niet trekken; het is een Albert Heijn maatregel.’
Wethouder Haanstra vond dat Oegstgeest mee moest in de vaart der volkeren. Alleen Katwijk en Wassenaar willen de winkels niet open hebben op zondag. ‘Als mensen naar een ander dorp gaan voor de boodschappen, gaat dit ten koste van de winkels in Oegstgeest. Er is geen verplichting, maar de mogelijkheid tot het openstellen. Het is het goed recht van de winkeliers om niet open te gaan.’

Niet blij met actie college

OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden zijn buitenspel gezet. Het gaat in dit geval om de vaststelling van het Transitiearrangement Jeugdhulp (TJ). Het college besloot al op 23 juli om hierover een ‘mandaat’ te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Dat orgaan zal het TJ vaststellen en pas daarna wordt de gemeenteraad geïnformeerd.
Commissielid Vincent Janssen (VVD) was vorige week niet blij: ‘Ik vind het buitengewoon merkwaardig dat men vanuit het portefeuillehoudersoverleg brieven naar raden gaat sturen over hoe wij zouden moeten reageren. Het lijkt wel alsof we de controle over wat er gebeurt in het sociaal domein overlaten aan Holland Rijnland, terwijl we daar geen raadsbesluit over hebben genomen. Ik maak me daar zorgen over. Als raadslid wil ik hier over mee kunnen stemmen en meebesluiten. Die brief vanuit het portefeuillehoudersoverleg is niet goed gevallen. De termijn van 1 oktober is gepasseerd. We moeten dit maar slikken. Maar we moeten hier over gaan discussieren, want dit is hét onderwerp waar het de komende jaren over gaat. Het behelst de helft van onze begroting. Het is betreurenswaardig dat we hier nooit inhoudelijk over gedebatteerd hebben.’ Hij pleitte ervoor, dat het college een informatieavond organiseert. Op die manier kunnen de politieke partijen meedenken over de uitvoering van zaken als de Jeugdzorg.