Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2013

Verdrievoudiging aantal vliegbewegingen

Door komst tweede Kaagbaan
KAAG EN BRAASSEM – De aanleg van de tweede Kaagbaan zal enorme consequenties hebben voor de inwoners van Kaag en Braassem en met name Leimuiden. Op dit moment vinden er zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar plaats boven onze hoofden. Maar zodra de tweede Kaagbaan gerealiseerd is, stijgt dit aantal naar 100.000 of zelfs 200.000 vliegbewegingen. Dit liet Rob Loekenbach van de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord maandag 14 oktober weten aan de gemeenteraadsleden. Het eerste exemplaar van het rapport Analyse Geluidbelasting Problematiek Leimuiden bood Loekenbach aan wethouder Jan Uit den Boogaard aan.
De tweede Kaagbaan zal er zeker niet voor 2020 komen, maar de besluitvorming hierover vindt de komende jaren al plaats, zo waarschuwde Loekenbach. Nu al heeft de rijksoverheid grond gereserveerd waar de tweede Kaagbaan moet komen, om te voorkomen dat andere instanties die grond opkopen. Mocht het inderdaad zo ver komen dat het aantal vliegbewegingen verdrievoudigd, dan kan dit volgens Loekenbach ook gevolgen hebben voor de realisatie van nieuwbouwprojecten. ‘Ook de waarde van het onroerend goed zal dalen en de leefbaarheid zal drastisch verminderen’, aldus Loekenbach. Hij liet overigens ook weten dat het Microklimaat project niet voor 2015 gehouden wordt. En al voor die tijd worden nieuwe aanvliegroutes opgesteld.
 
Loekenbach wilde deze conclusie nog niet trekken, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de aanvliegroutes meer en meer over het dunner bevolkte Kaag en Braassem, Oegstgeest en de Bollenstreek gaan. Dan worden namelijk minder inwoners getroffen, dan in de dichtbevolkte Noord-Hollandse randstad. Doel van de werkgroep is, dat ‘zoveel mogelijk boven onbewoond gebied gevlogen wordt’. Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel, zo legde hij uit: ‘Als de vliegtuigen voor Schiphol 2 decibel minder luid vliegen, mogen er 30.000 vliegbewegingen bij komen. Schiphol zal niet minder gaan vliegen; de afname van de geluidproductie was de laatste tientallen jaren 20% en de toename van devliegbewegingen was 700%.’