Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2013

Woonbootbewoners moeten lappen


KAAG EN BRAASSEM – Het lijkt onvermijdelijk dat de woonbootbewoners meer geld kwijt zijn aan precariobelasting. Voor sommigen stijgen deze kosten zelfs van 1.000 euro naar 3.500 euro per jaar. Het collegevoorstel krijgt echter steun van alle politieke partijen. Wel krijgen de woonarkbewoners nog  de kans om binnen twee weken met een tegenvoorstel te komen, maar ook dan valt nog te bezien of er wat met dit voorstel gedaan wordt.
Commissielid Henk Hoek (CDA) vond dat met de verhoogde tarieven ‘veel werk is gemaakt om de  situatie te vergelijken met omliggende gemeenten. Een marktconforme tariefstelling is geprobeerd te realiseren. Het is redeljik dat gebruikers van gemeentelijke eigendommen precariobelasting gaan betalen. Er is gekozen voor marktconforme prijzen en niet voor commerciële prijzen: het college komt de woonbootbewoners hiermee in aanzienlijke mate tegemoet.’
Hans Nicolai (SVKB) sprak ook zijn lof uit: ‘De precarioverordening treft zo’n kleine groep mensen, 14 woonarkeigenaren, maar zij hebben ook jaren genoten van hete voordeel voor het niet hoeven betalen (van deze belasting, JD).  5,40 Euro per m2 is marktconform en steekt gunstig af tegen de tarieven van particuliere eigenaren.’ Ook moeten deze mensen in de toekomst belasting betalen voor het stuk(je) grond dat naast de ark ligt. ‘Kan de woonarkeigenaar afzien van het gebruik van die grond?’, zo vroeg het commissielid zich af.
Piet van Veen (PvdA) was net als Nicolai kritisch over het feit dat de gemeente volgens het collegevoorstel veel minder inkomsten krijgt dan eerst was voorspeld. Hij was benieuwd naar een tegenvoorstel van de woonbootbewoners. Fractievoorzitter Yvonne Peters (VVD) stelde: Het is niet zo dat het voorstel of de tarieven slecht zijn, maar als je 3.000 euro in plaats van 1.000 euro moet gaan betalen, is dat een heel zware kluif.’ Kunnen mensen eventueel grond of water aankopen?’
 Dat laatste zit er niet in , zo stelde wethouder Ton van Velzen: ‘Dan krijg je een heel versnipperd beeld. Het is veel eenvoudiger te zeggen dat al het grond en water van ons is en niet dat het her en der eigendom is van particulieren. Dit is vanwege het bijhouden van het onderhoud.’ Van Velzen gaf de reden aan waarom er veel minder gemeentelijke inkomsten komen uit deze nieuwe belastingheffing. ‘We waren in de overtuiging dat we veel meer woonarken zouden hebben in de gemeente.’
Woonarkbewoonster Heleen van Ammelrooy, woonachtig aan de Molenkade, sprak in en stelde voor: ‘Hier liggen vifj woonboten, allemaal met eigen grond. Wij willen het water kopen: dan zijn we helemaal klaar en hoeven we niet in discussie te gaan.’ Haar wens werd niet vervuld. De wethouder: ‘Ik wil graag eenheid in het gebied. Als we dit toestaan, willen ook mensen elders in de gemeente eigendom verwerven.’ Woonbootbewoners Ruud Bos liet weten, dat de betroffen woonarkeigenaren zullen proberen om binnen twee weken met een tegenvoorstel te komen. Veel hoop op een goede afloop hiervan kreeg hij niet van Hoek: ‘Laten we elkaar niet blij maken en zeggen: “Kom met een voorstel en dan regelen we wel wat.” We hebben niet veel speelruimte.’