Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 november 2013

Column

PRO
Een nieuwe politieke beweging, of zo u wilt partij, heeft het levenslicht gezien. PRO Kaag en Braassem wil de komende vier jaar grote veranderingen brengen in de manier waarop de gemeente haar zaken regelt. ‘De gemeente moet hervormd worden van beleidsbepaler naar partner’, zo heet dat dan in politieke termen.
Als politiek journalist is de komst van een nieuwe partij natuurlijk altijd fijn om te zien. Toch rijzen er wel een paar vragen. PRO vervangt de PvdA als deelnemende partij aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Maar zou die naamsverandering ook hebben plaatsgevonden als de landelijke PvdA in de peilingen op zestig zetels stond?
En dan die naam: PRO. Natuurlijk, ‘pro’ betekent ‘voor iets zijn’. Het is een positieve uitdrukking en de drie letters staan vooraan bij woorden als ‘progressief’ en ‘pro-actief’. Maar in onze omgeving zijn ook politieke initiatieven geweest om een nieuwe politieke partij op te richten, waarbij het eindresultaat onder de verwachtingen kwam te liggen. Zo is er in Oegstgeest de partij PrO (Progressief Oegstgeest), een samenwerkingspartij van onder meer PvdA en D66, maar D66-Oegstgeest heeft al aangekondigd om in die gemeente volgend jaar zelfstandig mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Noordwijk is er de Progressieve Combinatie, bestaande uit PvdA, Groen Links en D66. Ook hier stapte D66 uit het samenwerkingsverband, waardoor die Progressieve Combinatie volgend jaar wordt opgeheven.
Er is natuurlijk een groot verschil tussen de ‘PRO’s’ uit Noordwijk en Oegstgeest en de fonkelnieuwe PRO in onze gemeente. Daar moeten meerdere partijen samenwerken en concessies doen, die ze niet leuk vinden. In Kaag en Braassem is PRO ontstaan als initiatief uit de PvdA. De hoop en verwachting is, dat nieuwe en enthousiaste mensen zich kandidaat stellen voor deze nieuwe beweging, mede omdat ze dat kunnen doen, zonder het labeltje ‘PvdA-er, VVD-er of SP-er’ opgedrukt te krijgen.
Raadslid Ilse van der Poel vindt niet, dat PRO een populistische partij is. Desalniettemin gaat de partij toch uit van populistische standpunten, als: ‘We willen de manier veranderen, waarop de gemeente nu werkt’, ‘Inwoners moeten een grotere rol krijgen’ en ‘PRO vertelt het eerlijke verhaal’. Vijf jaar geleden bestormde SVKB het politieke platform en werd in één klap de grootste partij. Maar als enige oppositiepartij hebben ze veel minder kunnen realiseren, dan ze gehoopt hadden. Zal PRO hetzelfde lot beschoren zijn? Daarover beslissen wij, de kiezers, op woensdag 19 maart.
JOEP DERKSEN

‘Sluiten school is doodsteek voor Oranjevereniging’

NIEUWE WETERING – Het college van burgemeester en wethouders mag geen ideeën hebben over hoe en welke voorzieningen in stand gehouden kunnen worden, maar de aanwezigen kwamen met genoeg initiatieven en voorstellen die uitgewerkt kunnen worden.
Silke van der Meer en Manon Karstens, die beiden gaan stoppen met hun activiteiten voor de Dorpsraad Nieuwe Wetering, lieten weten: ‘2014 moet het jaar worden, waarbij verenigingen gaan samenwerken. Er zijn heel veel kansen voor verenigingen, maar als we zo doorgaan op  deze weg, houdt het gewoon op.’ Als voorbeeld werd het sluiten van de basisschool genoemd; dit is op termijn de doodsteek voor een organisatie als de Oranjevereniging.
Rinus Spring in ’t Veld liet hierover weten: ‘De kinderen van deze school zijn uitgevlogen naar Roelofarendsveen en Rijpwetering. Dit is funest voor met name de Oranjevereniging. Kinderen die op een andere school zitten, krijgen daar vriendjes en doen minder mee aan activiteiten in dit dorp. Het verenigingsleven en het hele sociale gebeuren heeft hier als eerste onder te lijden.’ Hij vroeg zich af: ‘Veel mensen gaan met Koningsdag in een ander dorp kijken. Is die Koningsdag nog wel nodig, of kan je ‘m laten vervallen?’
Er bestaan echter plannen om op de locatie van het schoolgebouw een Hospice te realiseren; een plek waar mensen in hun laatste levensfase verzorgd worden om het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen. Maar huisarts en mede-initiatiefnemer Wim Sleeuw laat weten, dat er nog een organisatie bij moet komen op deze locatie om een deel van de kosten (van nieuwbouw) te kunnen dragen. Van der Meer liet weten dat de dorpsraad positief is over de komst van het Hospice.
De natuurbelevingstuin staaat op dit moment op een laag pitje, zo laat Karstens weten. Maar er is zicht op het binnenhalen van een fors subsdiebedrag en dan kan de realisatie van deze tuin opeens een stuk dichterbij komen. De aanwas van vrijwilligers blijft een probleem, zo onderkennen Karstens een Van der Meer. ‘We moeten paden bijhouden, gras maaien en bomen met eetbaar  fruit snoeien. We zullen iedere dag een schouw moeten houden en zwerfvuil oprapen. Als je vijftien mensen hebt die af en toe een rondje willen lopen, kun je een schema maken. We willen activiteiten organiseren als een Wilgenteenvlechtworkshop en bollen poten. Met kleine activiteiten willen we draagvlak creëren.’
Sjerp van Dijk kaartte aan, dat het cultureel centrum 8.000 euro moet uitgeven voor het aanleggen van een brandblusput, terwijl er meer dan genoeg water naast het gebouw ligt. De burgemeester liet hierop weten, dat het college al eerder gezegd had dat die brandblusput er moet komen. Ze concludeerde over de avond: ‘U bent ambassadeurs van het nieuwe leven. Laat vanavond de kiem gezaaid zijn om Nieuwe Wetering in een nieuw model een voorbeeld te laten zijn voor andere dorpen.’ Spring in ’t Veld was sceptisch: ‘Bij de andere dorrpsbijeenkomsten is er nooit wat uit voortgekomen. Ik hoop dat dit hier wel gebeurt.’

Dorpshart van Leimuiden van de baan

‘Het is zuur’
LEIMUIDEN – Vijf jaar lang trokken het college van burgemeester en wethouders en Leyten Bouwplan ontwikkeling samen op om het centrumplan van Leimuiden te ontwikkelen. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden verzekerde Leyten keer op keer, dat ze dit project tot een goed einde zouden brengen. Maar vorige week barstte de bom; volkomen onverwacht kondige directeur Len Leyten aan, dat het bedrijf ‘de opdracht teruggaf’. Verantwoordelijk wethouder Antoon Kea sluit niet uit dat  een schadeclaim wordt ingediend.
Directeur Len Leyten spreekt van een ‘heel grote teleurstelling. Dit is een grote tegenslag en heeft veel geld gekost. We zie geen kans om huurders voor de winkels te vinden.’ Na al die jaren is er nog niet één huurcontract voor een winkel afgesloten en ook de supermarkt Aldi haakte af als geïnteresseerde, ondanks dat al een voorlopige overeenkomst ondertekend was.
Eind oktober bracht Leyten het nieuws aan het college, dat volkomen verrast was door dit bericht. Kea: ‘We zijn als gemeente bijzonder onaangenaam verrast dat op dit moment deze constatering vanuit de firm Leyten gekomen is. Gedurende het proces hebben we herhaaldelijk gevraagd of het nog goed zal komen met het dorpshart. Maar Leyten straalde het geloof uit, dat het zou gaan lukken. Ik voel me niet belazerd, maar ben wel teleurgesteld.’
Waarom komt Leyten nu met het bericht dat de renovatie van het dorpshart niet gaat lukken, terwijl jarenlang het tegendeel beweerd werd? De directeur: ‘Ik wil geen drie maanden wachten met het verpakken van een mededeling. We zagen geen andere mogelijkheid, dus hebben we het college hierover geïnformeerd.’ Vijf jaar lang bleef de ontwikkelaar er vertrouwen in hebben, dat Leimuiden met een ‘primair verzorgingsgebied’ van 4.500  inwoners groot genoeg zou zijn voor twee supermarkten. Uit die droom zijn de partijen nu ruw ontwaakt. De directeur blijft hopen, dat de gemeente zijn bedrijf zal inschaklen om het centrum van Leimuiden kleinschaliger anders te gaan inrichten. Maar hier worden totaal geen toezeggingen over gedaan.
Kea: ‘Het is zuur, dat het mooie plan toch niet haalbaar blijkt te zijn. Dat heeft ons best hard geraakt en met name voor de gemeenschap en de winkeliers in Leimuiden is dit een dreun. Als bedrijf kun je niet zomaar zeggen dat de overeenkomst (met de gemeente, JD) wordt opgezegd. We gaan ons hier over beraden.’ Overweegt de gemeente een schadevergoeding in te dienen? ‘We hebben een contract. Leyten heeft aangegeven het contract te willen beëindigen. Hoe dat zou moeten, daarover zullen we van gedachten moeten wisselen.’
Kea baalt: ‘We hebben met Leyten een kooprealisatieoveeenkomst op Noord en op het zuidelijke deel een ontwikkelovereenkomst. Die laatste overeenkomst hebben we ee paar keer verlengd.’ Is het vertrouwen van de gemeente wel gerechtvaardigd geweest, nu Leyten het contract niet na blijkt tte komen? Kea: ‘Leijten heeft zich oprecht ingezet. We hebben geen enkel moment de indruk gehad dat ze er zelf niet in geloofden, tot vorige week. Het is natuurlijk zuur voor on en ook voor de firma Leyten.’

Enthousiaste start van PRO

KAAG EN BRAASSEM – Bij de presentatie van PRO was er veel enthousiasme onder de circa 70 aanwezigen in de Hof van Alkemade (Schoolbaan 2). Deze inwoners smachten naar een nieuwe partij die de politiek wakker gaat schudden en alles zal verbeteren.
Inwoner Hanny Klink stelt: ‘Ik denk dat het tijd is, dat er wat nieuws komt. Ik proef enthousiasme. Ik was altijd van de PvdA, maar vind het niet erg dat de naam verdwijnt. Dit is een enthousiaste groep en ik hoop dat PRO vier of vijf zetels haalt.’ Wilma Witteman ziet PRO ook wel zitten: ‘Voor de gemeeente is PRO een goed initiatief; met een club enthousiaste mensen kan het wel wat worden. Ik denk dat PRO blijft.’
Ook Kees van der Star is ‘redelijk enthousiast’. Hij laat weten waarom: ‘Het zijn jonge mensen met aparte ideeën. Bijvoorbeeld, dat vrijwilligers in de toekomst nodig zijn, zodat we elkaar kunnen verzorgen. De dikke dossiers van tegenwoordig zijn zinloos en ik denk dat het mogelijk is om het ambtenarenapparaat en de politiek te vernieuwen.’ Vindt u PRO een populistische partij? ‘Voor sommige onderwerpen wel ja. Dat bedoel ik positief. Vanavond is het begin van een nieuwe beweging. Ik hoop en denk dat ze volgelingen krijgen.’
PvdA-raadslid  Evert Henrotte is positief over de komst van PRO: ‘Het is heel goed, dat met de veranderende gemeente ook vernieuwing komt. Ik denk dat PRO over tien jaar nog bestaat; we hebben dan een streep gezet onder het oude.’ Ook de huidige PvdA-fractievoorzitter Piet van Veen wil zich voor PRO in gaan zetten: ‘Je moet uitkijken dat je niet alleen met nieuwe mensen gaat werken. Ik denk dat ik wel ga solliciteren om een nieuwe periode in de raad te zitten.’
Tijdens de avond waren ook Christian Malin en Petra van der Wereld (beide van SVKB) aanwezig. Zij zien PRO niet als een bedreiging, zo reageren ze. Malin: ‘Het is verfrissend. Maar onze partij is ook begonnen met een verjonging. Zo zitten we op Facebook  en proberen we ook jonge mensen binnen te halen.’ Van der Wereld vervolgt: ‘Ik vind PRO een hartstikke goed initiatief, al heb ik nog geen vernieuwing gehoord. De PvdA was op sterven na dood. De passie is er en we gaan zien of ze het waar gaan maken. Wij proberen al vier jaar te hervormen en ik zou het fijn vinden als we de komende raadsperiode samen kunnen optrekken.’

PRO Kaag en Braassem wil politiek veranderen

KAAG EN BRAASSEM – De PvdA doet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart niet mee. In plaats daarvan hebben een aantal (jongere) leden van die partij het initiatief genomen om een nieuwe vereniging op te richten: PRO Kaag en Braassem (PRO). Woensdag 6 november presenteerden de drie kwartiermakers, raadslid Ilse van der Poel, bestuurslid Ruud van der Star en wethouder Floris Schoonderwoerd (allen PvdA), de nieuwe partij.
Iedere vier jaar kampen alle partijen met de vraag: ‘Wie van onze leden wil op de kandidatenlijst staan?’En het blijkt dat steeds minder mensen zin hebben om drie avonden per week te vergaderen over allerlei belangrijke en minder belangrijke onderwerpen. Terwijl ze tussendoor metersdikke stapels papier moeten doorworstelen. Schoonderwoerd: ‘De betrokkenheid van de inwoners bij onze gemeenschap is enorm, maar waar het gaat om het gemeentehuis, waar 50 miljoen euro wordt verdeeld, is er geen sprake van die betrokkenheid. Uiteindelijk zal dit een bom worden onder het land, als mensen alleen naar de overheid kijken en er zelf niets mee doen.’
In de afgelopen anderhalf jaar zijn gesprekken gevoerd met zo’n 70 mensen en daaruit bleek dat de huidige manier van besturen en politiek bedrijven helemaal anders moet. ‘Het systeem is onaantrekkelijk en mensen zijn niet bereid om met een sticker van PvdA, VVD of een andere partij op hun voorhoofd rond te lopen.’ Daarom is ervoor gekozen een nieuwe beweging op te zetten; PRO Kaag en Braassem. PRO stelt geen ouderwets wensenlijstje en beloftenoverzicht op voor de verkiezingen, maar wil uitgaan van een veel bredere visie.
Schoonderwoerd: ‘PRO staat voor veel dingen, zoals progressief en pro-actief. Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente verandert van beleidsbepaler in een partner. Dit wordt een nieuwe lokale partij, die een mix van kennis wil bieden. We willen het hele systeem hervormen.’ Van der Poel vult aan: ‘We gaan alleen samenwerken met een partij die het verst met ons mee wil gaan in de vernieuwing en modernisering. Het zal niet eenvoudig zijn, maar we hebben na de verkiezingen vier jaar de tijd om verandering neer te zetten. ’
Schoonderwoerd: ‘Wij gaan niet uit van de standpunten of er wel of geen windmolens of bedrijventerreinen moeten komen. We werken met een brede visie en hebben die verdeeld in tien thema’s.’ Potentiële kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing kunnen zich de komende tijd aanmelden bij PRO. Voor meer informatie: www.prokaagenbraassem.nl of www.facebook.com/prokenb.

Verkeerspunaises tóch aangepast

NIEUWE WETERING – De punaises op de Achterweg waren nog niet aangelegd of de discussie over de verkeersbelemmerenden objecten waren het meest besproken onderwerp op de verjaardagen. Verschillende politieke partijen stelden vragen over deze punaises en er werd gevraagd om deze lager te maken. Het college hield echter voet bij stuk en stelde dat deze verkeerspunaises ‘in overleg met de betrokkenen’ zijn geplaatst. Een verlaging was daarom niet aan de orde. Het college is in haar mening echter van standpunt veranderd. Nu worden enkele punaises ‘als proef’ lager gemaakt. Dit is gebeurd nadat wethouder Ton van Velzen een ritje heeft gemaakt in een vrachtwagen van Hoogenboom Transport.
De inwoners van Nieuwe Wetering ontvingen vorige week een brief van de gemeente. Daarin werd gesteld, dat ‘bewoners, vrachtwagens, hulpdiensten en fietsers baat hebben bij een zo comfortabel mogelijke inrichting. Vrachtwagens moeten dusdanige bewegingen maken die zowel de verkeersveiligheid niet ten goede komen en schade toebrengen aan de vracht.’ De Dorpsraad en de LTO-noord hebben de handen ineengeslagen en druk uitgevoerd op het college om maatregelen te nemen. Daarom worden nu vier punaises aangepakt. Twee  punaises worden verbreed van kant naar kant, met een maximale hoogte van 10 cm. Twee andere punaises worden aangelegd als de traditionele drempel, met een maximale hoogte van 8 cm.
Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ‘Omdat de gemeente verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan en zij haar bedrijven geen schade wil berokkenen, wordt nu gekeken naar een nieuwe inrichting van de weg.’ Op de vraag of er sprake is van zwalkend beleid, wordt geantwoord: ‘Dit is de eerste keer dat dit soort punaises in deze gemeente worden gebruikt. Een evaluatie hoort bij een project. Ondanks dat diverse opties besproken zijn, was dit effect (grote overlast voor het vrachtwagenverkeer en de vervoerde producten, JD) niet te voorzien. De punaises zijn in samenspraak met inwoners gemaakt. Bedrijven waren ook uitgenodigd om mee te denken, maar die zijn niet aangesloten bij de besprekingen. Met de kennis van nu is dat misschien jammer. Wellicht hadden we dan nog extra opties in overweging kunnen nemen.’
Gemeenteraadslid Harry van Schooten (SVKB) is uiterst kritisch op de gang van zaken. ‘Er is wel zeker vijf jaar nagedacht over de inrichting. Maar de Achterweg was nauwelijks opgeleverd, of het regende klachten van bewoners, de Dorpsraad en de bedrijven. Het is helaas de harde werkelijkheid. Bij de presentatie van een project over de duurzaam veilige inrichting van wegen zegde (wethouder, JD) Ton van Velzen op bedenkingen van de raadsleden toe, dat hij zijn verstand zou gebruiken bij de keuze voor de toepassing van de verschillende maatregelen. Het verstand groeit in dit geval met de weken en over de financiële consequenties heb ik het nog maar even niet. Dat doen wij tezijnertijd wel in de raad. Verrek, dan is ie al weg!’
Burgerraadslid Kelly Straver van dezelfde partij doet er nog een schepje bovenop: ‘In de brief aan de bewoners staat, dat de huidige verkeersbewegingen niet veilig genoeg zijn. Dat zegt niet per sé iets over het beleid, maar wel over een verkeerde planvorming en slordige communicatie. Dit is gewoon zonde van de tijd, zonde van de energie en zonde van het geld wat er ongetwijfeld in moet worden gestoken om de Achterweg op correcte wijze in te richten.’

Steiger toch legaal

KAAG EN BRAASSEM – De steiger op Baan 44  wordt toch gelegaliseerd. In de krant van vorige week stond, dat het college van burgemeester en wethouders van plan was om een handhavingstraject op te starten tegen deze steiger. Er was namelijk nooit een aanvraag ontvangen, zo werd medegedeeld. Deze informatie is ook in de krant gekomen. Echter, het bleek dat de eigenaar van de steiger wel degelijk een aanvraag had ingediend. Deze aanvraag was echter niet op de juiste afdeling binnengekomen en de behandeling ervan had daardoor vertraging opgelopen. Maar voor de eigenaar van de steiger heeft gemeentelijk medewerker goed nieuws: ‘Het legalisatieproces wordt ingezet. Het is zeker dat de vergunning voor deze steiger doorgaat.’

Tompoucen voor raadsleden

ROELOFARENDSVEEN – Om de komst van de Hema op het Noordplein te vieren, deelde Samen voor Kaag en Braassem (SVKB) maandag 11 november tompoucen uit van deze grootgrutter. Burgerraadslid Kelly Straver informeert: ‘Wij hebben de afgelopen periode met regelmaat vragen gesteld over de eventuele komst van Hema en de locatie daarvan. SVKB is natuurlijk ontzettend blij met de komst van deze nieuwe ondernemer binnen onze gemeente en we willen dat dan ook graag vieren.’

18 november 2013

Paleisrevolutie op Oud-Poelgeest

OEGSTGEEST – Het kasteel Oud Poelgeest Congreshotel BV, dat gebruikt wordt als hotel en congrescentrum, maakt een doorstart. Door verkeerde keuzes van het vorige management liepen de schulden op tot vele honderdduizenden euro en hierdoor ging Oud Poelgeest failliet. De bestuurder die in oktober betrokken werd bij Oud Poelgeest, Marijke Heijndijk, heeft de failliete boedel overgenomen en daarom konden alle werkzaamheden weer worden opgepakt. Maar veel personeelsleden hebben het vertrouwen verloren en keerden het hotel/congrescentrum de rug toe. De koks hebben zelfs unaniem hun baan opgezegd; hun werk wordt op dit moment overgenomen door een cateringbedrijf.
Curator Hans Tiethoff van DVDW advocaten is zo attent om vragen te beantwoorden. Hij bevestigt, dat een doorstart gemaakt wordt. ‘De interimmanager die begin oktober het management heeft overgenomen, heeft het van mij gekocht en zet Oud-Poelgeest voort. Het is een prachtige locatie en een fraai hotel en congrescentrum. Het was volgeboekt met arrangementen en mensen die langs zouden komen.’
Maar als het zo goed liep, hoe kan het dan dat Oud-Poelgeest toch failliet is gegaan? ‘Ik ben niet heel enthousiast geweest over hoe het management in het verleden is gelopen. Met twee directeuren is in het verleden de relatie beëindigd. Er was een veel te groot personeelsbestand ten opzichte van de omzet. Ook waren de marketinginsspanningen achtergebleven met wat het zou moeten zijn.’ Hij geeft een voorbeeld: ‘Met kerst en oudjaar is het voor dit soort faciliteiten juist de tijd, dat veel verdiend kan worden. Maar het vorige management koos ervoor om dan de zaak te sluiten. Er waren veel meer kosten dan de omzet rechtvaardigde en dat leidde tot een veel te groot verlies. De twee directeuren hebben het laten versloffen.’
 
De failliete vennootschap heeft een grote schuld achtergelaten. Het gaat om ettelijke tienduizenden euro aan leveranciers, maar ook enkele tonnen euro aan de stichting  die het pand in erfpacht heeft en het gebouw doorverhuurd. Naar dat geld kan die stichting hoogstwaarschijnlijk fluiten. De curator verwacht niet, dat dit nog terugbetaald zal worden. Kunnen de oud-directeuren nog aansprakelijk gesteld worden? Tiethoff kan dit nog niet bevestigen, maar laat wel weten, dat hij dit gaat uitzoeken. ‘Er zijn de afgelopen jaren verliezen geleden en er is onvoldoende actie ondernomen om die verliezen te keren. Ik ga kijken of er sprake is van onzorgvuldig en onbehoorlijk handelen.’ De resultaten van dat onderzoek worden binnen een half jaar bekend gemaakt.
 
Ondertussen is er een ‘paleisrevolutie’ uitgebroken, zo informeert Tiethoff. Niet iedereen is blij met de overname van Heijndijk. De curator: ‘Sommige mensen lopen mee met mevrouw Heijndijk, maar anderen vinden dat het onder haar leiding niet zou lukken. Zij heeft geen horecaervaring, maar die huurt ze wel in.’ Tiethoff heeft echter wel ‘alle vertrouwen’ in Heijndijk: ‘Onder haar zakelijke leiding, met haar opstelling en met die ingehuurde expertise moet het lukken.’ En het blijkt, dat niemand onvervangbaar is. Want ondanks het feit dat de koks en bloc hebben opgezegd, konden vorige week evenementen met 160 en 180 gasten probleemloos verlopen. Tiethoff: ‘De cateraar heeft het overgenomen, ik heb er gegeten en het is prima.’

‘We hebben dertig verschillende bloembakken geteld in het centrum’

Wethouder Ton van Rijnberk presenteert Hart  voor Hillegom
HILLEGOM – Het huidige centrum is niet herkenbaar en het ontbreekt er aan eenheid. Dat moet in de toekomst veranderen en om dat te bereiken, heeft wethouder Ton van Rijnberk het plan ‘Hart voor Hillegom’ laten opstellen. Dit plan moet ervoor zorgen, dat de (winkel)voorzieningen gecentreerd worden in de Hoofdstraat, maar ook dat er ruimte is voor (historische) beleving en recreatief gebruik. Het kan in deze plannen wel een stapje terug, waar het gaat om de parkeerfaciliteiten voor de auto’s.
De zuidelijke entree kan volgens Hart voor Hillegom een ‘(terras)plein met groen’ worden, met ‘ruimte voor verblijven en ondernemen op straat’. De Hoofdstraat zuid krijgt brede trottoirs en een versmalde rijbaan. De Hoftuin kan worden uitgebreid tot aan het Pompplein. De straat naast de Aldi zou hier best voor kunnen wijken, als de supermarkt verhuist naar het Henri Dunant-plein, zo mijmert Van Rijnberk. De Hoofdstraat krijgt een herkenbare uitstraling, waar de nadruk ligt op het wandelen en in mindere mate het fietsen. Ook het HD-plein moet aangepakt worden. De Hoofdstraat Noord sluit aan op de N208. Van Rijnberk: ‘Verbindt dat groene park en zet de kerk in het groen. Als je langs de N208 parkeerplaatsen creëert, kun je ze misschien ook elders opheffen.’
In Lisse zijn de plannen voor een gemeentehaven geschrapt, maar wat ze in het buurdorp niet kunnen, is in Hillegom wel mogelijk, zo stelt de wethouder. De beek in het centrum kan benadrukt worden door het realiseren van een haventje, met enkele aanlegplaatsen voor sloepen en kano’s.
Van Rijnberk: ‘Hillegom is een boodschappencentrum, met supermarkten, waar je gemakkelijk kunt parkeren en dat goed bereikbaar is. Maar we willen niet alleen een boodschappencentrum zijn, maar een boodschappencentrum-plus. Mensen moeten niet gelijk de auto in willen stappen, maar ook naar de andere winkels willen gaan. We proberen het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken, voor mensen die houden van een historisch centrum, met oude bomen en verblijfskwaliteit. Het zal een aantal jaren vergen om dit stappenplan te realiseren.’
Het huidige centrum is bekeken en er valt nogal wat te verbeteren. In het verleden zijn steeds ‘postzegelbestemmingsplannetjes’ gemaakt, waarbij steeds weer nieuwe ideeën zijn gerealiseerd. Met een heel divers resultaat; zo zijn in het centrum maar liefst dertig verschillende bloembakken geteld.
De wethouder: ‘We moeten af van die postzegels. Samen met een denktank en klankbordgroep is deze visie ‘Hart voor Hillegom’ opgesteld, dat zorgt voor meer verblijfskwaliteiten. De Jozefkerk, Maartenskerk en Martiniuskerk met hun groengebiedjes zijn hier sterke elementen in. We hebben water, meerdere parkeergarages, bovengronds parkeren en de N208 als ontsluitingsweg. Laten we voor de Hoofdstraat kiezen als hartlijn van het gebied. De straat moet zodanig ingericht zjn, dat je als loper er niet gestoort wordt. Met een smaller deel van de weg waar fietsers kunnen rijden en waar je als voetganger niet hoeft te slalommen rondom de reclameborden.’
Als de gemeenteraad de begroting goedkeurt, heeft de wethouder een half miljoen euro beschikbaar om de plannen verder uit te werken. Ook hoopt de wethouder op provinciale subsidiegelden die elders niet zijn benut. Van Rijnberk: ‘Dit is het begin van het proces. Hiermee heb je een kapstok om de komende maanden op voort te borduren.’

Besluit over koopzondagen met maand uitgesteld

KAAG EN BRAASSEM – Nadat fractievoorzitter Hans Nicolai (SVKB) zich vorige maand ondubbelzinnig uitsprak voor invoering van de koopzondagen, bleek dinsdag 29 oktober dat binnen zijn partij niet iedereen er hetzelfde over dacht. Gemeenteraadslid Ger van Emmerik pleitte ervoor, dat een besluit over de koopzondagen zou worden uitgesteld, totdat overleg was gevoerd met ‘de achterban’. Dit verzoek leidde tot onbegrip bij de PvdA en VVD.
Stefan Blom van MCD Supermarkten uit Leimuiden hield nog een gloedvol betoog aan de politici. ‘Ik ben voorstander van de zondagsrust, maar we moeten het in zeven dagen verdienen. Het is niet anders. Kies voor het bestaansrecht van de supermarkt in Leimuiden. Er zal geen bakker of slager omvallen omdat wij vier uur langer open gaan.’
De PvdA had het initiatief genomen om de zondagsopenstelling weer op de politieke agenda te zetten. ‘Elders gaan winkels ook open op zondag. Dat gaat ten koste van de winkelies in Kaag en Braassem. Als de supermarkten de deuren moeten sluiten, zijn ook onze winkels ten dode opgeschreven. Als de kleinere winkeliers niet open willen gaan, dan is dat aan hen. Maar kijk hoe druk het elders is op de zondagen. De behoefte hieraan is er wel degelijk.’
Van Emmerik vond dat het te snel was om nu al een besluit te nemen. ‘We zijn niet tegen de openstelling, maar we gaan niet instemmen met een motie hierover. We willen eerst overleggen met de inwoners en onze achterban.’ Hij stelde voor om het besluit hierover nog twee weken uit te stellen. Hierna begon tijdens de gemeenteraadsvergadering het hogere politieke werk. De motie van de PvdA werd aangepast. Het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen om een voorstel te maken over het aanpassen van de Verordening winkeltijden. Op maandag 2 december worden alle inwoners, winkeliers  en andere belanghebbenden uitgenodigd om hun zegje te doen over de koopzondag. Daarna nemen de politieke partijen een definitief besluit over de vraag of de koopzondagen moeten worden ingevoerd. Het zal de derde keer zijn van deze gemeenteraadsperiode, dat de politieke partijen zich over dit vraagstuk buigen.
Opvallend was, overigens, dat deze motie ondersteund werd door de PvdA, VVD en SVKB, maar dat Ger van Emmerik als enige SVKB-lid tegen stemde. Bij het CDA stemde Lia Brouwer wél mee met de motie. De overige  leden van haar fractie waren tegen de motie, net zoals (een meerderheid van) het CDA tegenstander is van de invoering van de koopzondagen.

Bijzondere jubilaris

HOOGMADE – Zeventig jaar lang lid zijn van een vereniging; het is niet velen gegeven. Maar zaterdag 2 november werd Siem van der Ent voor deze prestatie in het zonnetje gezet. Al  zeven decennia lang speelt hij in de Koninklijke Muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade (DHH). Tijdens het najaarsconcert overhandigde wethouder Floris Schoonderwoerd een oorkonde en prikte een jubileumspeldje op de borst van de 80-plusser. Van der Ent en zijn vrouw waren zichtbaar ontdaan van dit eerbetoon.
Eigenlijk zou Van der Ent dit voorjaar al in het zonnetje worden gezet; tijdens het voorjaarsconcert. Rond die tijd  onderging hij echter een staaroperatie, zodat de ceremonie een half jaar werd uitgesteld. Tussen de optredens van de drumband en de harmonie in Cultureel Centrum De Schuur (Schoollaan) kondigde DHH-voorzitter André van der Voorn de ceremonie aan. ‘Het is ontzettend bijzonder dat één van onze leden zeventig jaa lid is. Wij kennen elkaar 35 jaar. Je bent een bijzonder mens en we hebben binnen de vereniging met ons allen lief en leed gedeeld.’
Schoonderwoerd zette Van der Ent in het zonnetje en hij uitte de loftrompet: ‘In bijna elk dorp zijn er verenigingen die bloeien en waar mensen lid van willen zijn. Het ultieme voorbeeld is Siem  van der Ent. Hij werd op zijn 12de lid als klarinetspeler. De harmonie werd een fanfare, dus moest hij overstapen naar de bas. U hebt u dat zelf aangeleerd en dat is bijzonder knap. Bovendien vernam ik dat u nog geregeld me doet. Als dank voor alle inzet en uw betrokkenheid heeft de bond u een mooie speld en oorkonde geschonken.’
Van der Ent kreeg het speldje op zijn revers geprikt en de gevoelens stroomden door zijn lichaam. Voor hem en zijn vrouw met wie hij al ruim vijftig jaar lief en leed deelt, was dit een mooi moment. De ceremonie werd nog gecompleteerd door een fotoserie, die getoond werd. Hierop was (de jonge) Van der Ent veelvuldig te zien. ‘Op naar nog eens 70 jaar!’, zo klonk het in de zaal.

Blij met nieuw bloed

OUD ADE – Veel verenigingen klagen over het gebrek aan vrijwilligers, maar hier is geen sprake van bij de Stichting Fancy Fair Oud Ade. Odette van der Geest laat weten, dat bij deze 45ste editie er zich zelfs teveel vrijwilligers hadden aangemeld. ‘Het zijn met name jongeren die mee willen doen. We hebben zelfs nee moeten zeggen.’ Waar dat door komt, weet Van der Geest niet precies, maar ze suggereert: ‘Misschien beseft de jeugd dat de contributie van de verenigingen zo laag is, door de inkomsten van de fancy fair.’ De Stichting is heel blij met de komst van het ‘nieuwe bloed’, zo benadrukt het bestuurslid.

Column

Ultrasenioren
Het gaat redelijk goed met de 75-plussers in onze gemeente. Dat blijkt althans uit de welzijnsbezoeken, die zijn uitgevoerd door de Stichting Welzijn ouderen De Spil, in samenwerking met de STIWO’s (Stichting Welzijn Ouderen) uit Hoogmade-Woubrugge en Leimuiden-Rijnsaterwoude. In totaal werkten 1.151 ultrasenioren mee aan deze bezoeken. Zij beantwoordden allerlei vragen over hun gezondheid, de woonomstandigheden, mobiliteit en financiën.
Het onderzoek leverde interessante gegevens op. Zo woont 63% van de ultrasenioren nog in een eengezinswoning en ‘slechts’ 15% maken gebruik van een seniorenwoning. De woning en leefomgeving bevallen de senioren goed; bijna iedereen is blij met de leefomgeving en ook voelt 97% zich veilig. Bijna de helft heeft de eigen woning aan laten passen voor bijvoorbeeld een verminderde mobiliteit. Maar bijna 80% vindt de eigen gezondheid redelijk tot prima. Veel ouderen willen best wel verhuizen, maar ze vinden de prijzen van de andere woningen te hoog.
Het blijkt, dat nog altijd 31% van de senioren geen gebruik maken van internet; zij zijn voor hun informatievoorziening grotendeels afhankelijk van kranten als het Witte Weekblad. Goede voorzieningen voor het openbaar vervoer worden zeer gemist door 89% van de respondenten. Een kwart van de senioren heeft aangegeven dadt zij de drempels en stoepranden als een probleem ervaren bij het lopen.
Opvallend  is, dat slechts 8% van de ultrasenioren (90 in totaal) aangeven, dat hun netto inkomen lager ligt dan het minimabeleid. Maar 860 mensen kozen ervoor om hierover geen informatie te verstrekken. De interviewers wijzen er echter op, dat er veel verborgen armoede is, waarover niet gepraat wordt. Ronduit schokkend is te lezen dat 1 op de 20 senioren te maken heeft met een vorm van mishandeling. Dat zijn 93 ouderen in onze gemeente. Bij 1 op de 3 gevallen gaat het om de een of andere vorm van financieel misbruik.
Hoewel de situatie van ultrasenioren over het algemeen dus niet slecht te noemen is, kan er voldoende verbeterd worden. De stoepranden moeten worden aangepast aan het intensievere gebruik van rollators en scootmobielen. Er moeten meer seniorenwoningen komen, zodat de eengezinswoningen vrij komen in de woningmarkt en een initiatief als een ‘seniorenbus’, die tussen de kernen rijdt, zou warm verwelkomd worden. Ook moeten ultrasenioren alert blijven dat niet alle ‘vrienden’ en familieleden zich over hun welzijn bemoeien, puur vanuit de goedheid van hun hart. Er zitten soms ook andere, duistere, motieven achter.
JOEP DERKSEN

Commerciële partij gezocht voor realiseren Brede School

HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders gaat geen initiatieven ontplooien om zelfstandig een nieuwe brede school met woningbouw te ontwikkelen. Gehoopt wordt, dat ontwikkelaars hierin kansen zien. ‘In deze tijden kunnen hier inventieve voorstellen en eventuele samenwerkingsconstructies uit voort komen’, zo valt te lezen in een brief van aan de gemeenteraadsleden.
Het afgelopen jaar is er volop overleg geweest tussen verschillende partijen over de mogelijkheid van het realiseren van een Brede School. Hierbij waren betrokken: het schoolbestuur De Veenplas (van basisschool Ter Does), grondeigenaar van het schoolterrein, het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH), grond- en gebouweigenaar en beheerder van de betrokken multiculturele dorpshuispanden de Barg en het Drieluik en Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL), die zich graag permanent wil vestigen en dus wil investeren in Hoogmade.
Deze partijen kwamen echter tot de conclusie dat het op dit moment niet financieel haalbaar is om op deze locatie een brede school met woningbouw te ontwikkelen. Hiervoor moet meer geld beschikbaar zijn. Daarom wordt een ‘marktconsultatie’ gedaan, om te zien of ontwikkelaars mogelijkheden zien in een dergelijk project.

Fancy Fair groot succes

OUD ADE – Vele tienduizenden euro’s werden het afgelopen weekend ingezameld voor de ROAC en de senioren. De Stichting Fancy Fair Oud Ade zorgde er met haar vrijwilligers voor, dat de jaarlijkse fancy fair weer een groot succes werd. Voorzitter Dennis de Jong keek dan ook met een tevreden gevoel terug.
Op zaterdagmiddag 2 november begon het weekend met een half uur durend kinderoptreden over de mensechte Jan Klaassen. Daarna openden de kraampjes hun deuren en konden de (veelal) kinderen uit hun dak gaan. Blikgooien, touwtjetrekken, kikkerwippen (geen echte, overigens) en ringwerpen; ieder kind kon proberen om er het beste in te zijn. De oudere jongeren (15+) konden hun talenten onder meer tonen in de schiettent. Al werd de lat wel erg hoog gelegd door de 60-plusserse Leidenaar Jan Raaphorst. Hij schoot als allereerste en behaalde een score van 31 punten door de kaart drie keer in of net naast de roos te raken.
Vorig jaar werd maar liefst 38.500 euro aan omzet gedraaid, dit mede door het Rad van Avontuur, zo informeert De Jong. Het geld komt ten goede aan de voetbal, handbal en gymnastiek, maar ook aan de senioren voor een dagje uit of een extra drankje tijdens kaartmiddagen. ‘Het Rad van Avontuur is het hart; daar proberen we het meeste geld mee binnen te halen. De mensen kunnen hiermee van alles winnen, variërend van een kilo kaas tot een traptrekker of een pannenset. Wasdrogers doen we niet meer, want die heeft iedereen al.’ Heel bijzonder zijn de vacaturebankaanbiedingen. De Jong lacht: ‘Zo kunnen mensen gaan voor een middagje haring vissen op de Koppoel. Al zal de vangst niet hoog zijn in dit zoete water.’
De 6-jarige Tim genoot volop. Hij had al goed om zich heen gekeken: ‘Ik wil ballen gooien. Ik denk dat ik ze er allemaal af gooi.’ De evenoude Guus had al touwtje getrokken en met de ringen gegooid. Ze vertelt: ‘Nu wil ik blikken gooien’ om onmiddellijk het interview af te breken en achter haar doel aan te gaan.
Tussen de fancy fairactiviteiten door was de pubquiz één van de hoogtepunten: twaalf teams van vijf personen probeerden de meest triviale vragen te beantwoorden en het winnende team won de eeuwige roem en vijf big fits (broodjes hamburger, JD). Op zondag vond de verloting plaats, die door niemand minder dan de burgemeester zelf werd verricht. Met 8.000 verkochte loten was de kans op het winnen van de hoofdprijs niet groot, maar het plezier van de winnaar was er des te groter om.

Foutje bedankt

ROELOFARENDSVEEN – Anderhalve week geleden werden dertien bomen verwijderd bij de tennisvereniging aan de kant van de Alkemadelaan. Deze bomen zouden een gevaar voor de tennissers zijn in verband met ‘dood hout’ dat op de banen kon vallen. Slechts luttele dagen later passeerde een storm onze gemeente en bleek, dat niet niet alle bomen van slechte kwaliteit horizontaal gesnoeid waren.

Oproep voor herplant

ROELOFARENDSVEEN – De kap van dertien bomen bij de tennisbaan kon gemeenteraadslid Job Grovenstein niet bekoren. Hij riep wethouder Ton van Velzen op om ervoor te zorgen dat de verwijderde bomen elders in de gemeente gecompenseerd worden met het herplanten van dertien nieuwe exemplaren. Van Velzen liet weten dat de kap te maken had met het uitdunnen van het groen op die locatie en de veiligheid in verband met onder meer vallend dood hout. Hij zegde toe na te vragen of bomen elders geplant worden als compensatie.

Dwangsom op illegale steiger

OUDE WETERING – Een illegale steiger aan de Baan 44 moet direct verwijderd worden. Als dat niet binnen tien dagen gebeurt, legt de gemeente een dwangsom op van 2.500 euro. Dit besluit kondigde het college van burgemeester en wethouders aan op donderdag 31 oktober.
De eigenaar was in september gevraagd om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen, zodat de gerealiseerde steiger alsnog gelegaliseerd kon worden, zo valt te lezen in ambtelijke stukken. Deze aanvraag is echter nooit ontvangen door de gemeente. Daarom heeft de eigenaar een brief ontvangen met de mededeling: ‘Gezien het uitblijven van de aanvraag gaan wij ervan uit dat u de steiger niet gelegaliseerd wenst te krijgen.‘

Nieuwe woning Noorderhemweg

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders geeft ‘in beginsel’ toestemming voor de bouw van een woning nabij Noorderhemweg 12. Dit is naar aanleiding van een verzoek om daar te mogen bouwen. De aanvraag voldoet aan alle randvoorwaarden en ook is er geen conflict met de regels van het bestemmingsplan Braassemerland.

De Kluis wordt bebouwd

RIJNSATERWOUDE – Een gepassioneerd pleidooi van Rob Hoogeveen om het groene stukje ‘De Kluis’ aan de Herenweg te laten zoals het is, kreeg geen gehoor bij de politieke partijen. ‘Dit is het enige stukje groen dat er ligt en het enige plekje met zicht op de Braassem. Waarom moet daar gebouwd worden?’, zo wilde Hoogeveen weten. Hij liet weten dat hij wel twintig keer de normale grondprijs wilde betalen om het gebiedje groen te houden.
Van dat aanbod wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt. Gemeenteraadslid Evert Henrotte (PvdA) liet dinsdag 29 oktober weten: ‘Ik heb de buren gevraagd wat zij vinden van (het bouwen van, JD) een huis daar. Zij zouden daar ontzettend blij mee zijn. Het voetpad, de doorgang naar de Braassem blijft behouden; dat vinden wij het belangrijkste.’ Wethouder Jan Uit den Boogaard vulde aan: ‘Het is een stuk groen dat in onderhoud is bij de gemeente. Er zijn nauwelijks recreatieve mogelijkheden en het is geen uniek plekje. Er groeit gras, wat op heel veel plaatsen in Rijnsaterwoude gebeurt.’ De wethouder besloot: ‘ Het perceel is 2.376 m2 groot en ruim 600 m2 blijft open en groen. Ook vinden we dat een doorzicht moet  blijven; zo blijft er een open zicht op de Braassem.’

Resultaten Fancy Fair

OUD ADE – De fancy fair heeft in totaal 36.602,20 euro opgebracht. Een groot deel van dit bedrag (5.705 euro) werd opgebracht door de vacaturebank, met kavels als ‘Helicoptervlucht boven Rijpwetering en Oude Ade, ‘Het rijke roomse leven op de pastorie’ en een muurschildering door Jasper Anker.
De fancy Fair pubquiz werd gewonnen door het team ‘Fancy Bazen’. Bij de grote verloting won Sjaak van Seggelen de Playstation 4, het weekendje weg ging naar Els Wiersma en Annet van Seggelen. Jacco Sloos was blij met de Weber bbq en de familie De Vette mag gaan spelen met de i-Pad mini. Rick Hogenboom mag negen vrienden uitnodigen om deel te nemen aan een High Wine of High Bier. Medeorganisator Odette van der Geest constateert tevreden: ‘De fancy fair is niet alleen voor ‘Oud Adaaienaars’, maar inmiddels ook voor ‘de Rippers’, dé kermis van de Veen geworden.’

Snacksalon De Schelp is beste cafetaria van Nederland

‘Het is net topsport’
ROELOFARENDSVEEN – Al jaren behoort snacksalon De Schelp tot de top van de 5.700 cafetaria-achtige bedrijven die Nederland rijk is. Op 28 oktober werden Theo enWilma Norder  samen met hun team beloond  met het mooiste wat ze kunnen bereiken: dee eerste plaats in de Cafetaria Top 100. Dit prachtige resultaat is het gevolg van jarenlang keihard werken, letten op de details en een team dat volledig op elkaar is ingespeeld, zo laat Theo Norder weten.
‘Dat we tot de top behoren is niet onverwacht, maar we waren wel verrast dat we de nummer één waren’, zo licht Norder toe. Ieder jaar bezoeken mystery bezoekers van de Cafetaria Top 100 zijn bedrijf om een oordeel te geven over de kwaliteit van de zaak. Dan gaat het onder meer om de kwaliteit van het eten, snelheid van bedienen en de gastvriendelijke service. De top zes bedrijven worden voorafgaand aan de uitverkiezing nogmaals bezocht door de voltallige jury en de eigenaren worden in een vraaggesprek ‘gegrilld’. De ondernemers moeten dan uitleg geven over alles waar ze mee bezig zjin, zoals personeelsopleiding, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kennis van de markt. 
Drie jaar geleden is snacksalon De Schelp grondig gerenoveerd. Veel mensen zijn er al vaker geweest, maar voor de bezoeker die voor het eerst binnenloopt, is de aanblik van De Schelp een aangename verrassing. Het interieur oogt kleurrijk en vrolijk en her en der hangen touchscreens voor bestellingen en vermaak. Norder legt uit, dat zijn zaak zo is ingericht, dat de klanten ook op drukke uren snel geholpen kunnen worden. Dit dankzij een aantal ‘stations’,  waar medewerkers vanaf één vaste werkplek in de zaak de klanten kunnen bedienen.
Norder deelt de eer graag met zijn personeel, maar zeker ook met zijn schoonouders Martien en Ans Hogenboom. Zij zijn namelijk een dikke kwart eeuw geleden begonnen met De Schelp. Over de prijs: ‘Het allermooiste is dat we overtuigend op één staan. Alle bedrijven in de top 100 hebben minimaal een 8,9 als eindcijfer. Dat is al ontzettend hoog.’ Volgens de regels mag De Schelp drie jaar lang niet meedingen voor de top 100, maar komt het bedrijf in de ‘Hall of fame’ te hangen. Aan de ene kant vindt de ondernemer dat toch jammer. ‘De lijst mag geen doel op zich zijn, want dan zouden we ons werk aanpassen op de eisen van de lijst. Maar we willen beoordeeld worden over de manier zoals wij werken en zoals wij vinden dat het goed is.’
Het geheim van het succes is het feit dat het team zo goed op elkaar ingespeeld is, informeert Norder. Het allermoeilijkste in een groep is om alle neuzen dezelfde kant op te zetten. Het is net topsport en als het lukt met het team, dan wordt kwaliteit geleverd. Klantvriendelijkheid en service vereist de inzet van iedereen, elke dag weer. Bij ons wordt iedere klant beschouwd als een potentiële mystery shopper.’ Voor meer informatie: www.schelp.nl.

Uitstel besluit precario woonbootbewoners

KAAG EN BRAASSEM – Een alternatief voorstel van de woonarkeigenaren over het invoeren van hogere precariorechten, heeft ertoe geleid dat een besluit over dit onderwerp wordt uitgesteld. De politieke partijen willen nog meer informatie hebben over dit onderwerp. Dat bleek tijdens de politieke ronde van dinsdag 29 oktober.
 
Inspreker Ruud Bos stelden namens de woonbooteigenaren voor om lagere tarieven te gebruiken voor de precarioverordening woonschepen: ‘Maak gebruik van een marktconforme prijsstelling. Een waterprijs van 5,40 euro per m2, zoals de gemeente heeft gesteld en een grondprijs voor 3,52 euro per m2. Onze kosten zullen daarmee stijgen, maar we vinden dat acceptabel.’ Onder meer werd aangevoerd, dat er sprake was van ongelijkheid in de behandeling tussen huurders die gebruik maken van gemeentegrond en woonbootbewoners. De PvdA en SVKB vonden dit een nieuw aspect in de discussie, dat ze eerst nog willen uitzoeken voordat ze een beslissing nemen.

Verborgen problemen bij senioren

KAAG EN BRAASSEM – Een aanzienlijk deel van de ouderen is eenzaam, zo blijkt uit het rapport Welzijnsbezoeken Kaag en Braassem 2009 – 2013. Dit rapport is opgesteld door Stichting Welzijn Ouderen De Spil (Oude Wetering) in samenwerking met STIWO Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge, STIWO Stichting Welzijn Ouderen Leimuiden-Rijnsaterwoude en de gemeente Kaag en Braassem.
Tien procent van de geenqueteerde ouderen geeft aan, dat ze niemand hebbn om goed mee te praten en 5% ‘noemt zijn contacten onvoldoende’, aldus Rettie Bentvelsen, ouderenadviseur. Zij overhandigde de  resultaten vorige week aan wethouder Floris Schoonderwoerd. In totaal werden 1.866 zelfstandig wonende senioren (75+) gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek en 1.151 ouderen hebben een vragenlijst ingevuld: een deelname van maar liefst 62%.
Ouderen uit verschillende kernen geven aan, dat zij goede openbaar vervoervoorzieningen missen. Daarom blijven veel van hun gehecht aan de eigen auto, om in ieder geval zoveel mogelijk de eigen zelfstandigheid nog te kunnen behouden. Meer dan de helft van de senioren geeft aan belmmering te vinden met het lopen. Het grootste deel is ook niet van plan om te verhuizen; de eigen woning bevalt prima.
De onderzoekers merkten op, dat veel senioren niet willen praten over de eigen financiële situatie en concludeerden: ‘Er is sprake van verborgen armoede’. Bentvelsen: ‘Het welzijnshuisbezoek is ook een nuttig signalerend moment geweest. Vandaag zijn we gestart met de nieuwe ronde welzijnshuisbezoek. Mensen van 91 jaar en ouder hebben een brief ontvangen en worden binnenkort benaderd door vrijwilligers met de vraag of ze langs kunnen komen.’
Ze overhandigde het rapport, dat ook te vinden is op www.despilkb.nl,aan wethouder Floris Schoonderwoerd. Hij liet weten: ‘Het is guur in overheidsland. De financien staan onder druk en de overheid is genoodzaakt steeds meer terug te keren op haar kerntaak. We gaan stoppen met alles wat we deden en gaan kijken wat we gaan doen en we zoeken  hier partners bij. Maar er zijn twee organisaties waar ik me geen zorgen over maak: het ouderenwerk en het peuterspeelzaalwerk. Die blijven tot onze kerntaken behoren.’
De gemeente wil in contact komen met de zogeheten ‘zorgmijders’; de mensen die geen aanvraag doen voor bijvoorbeeld een scootmobiel, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking zouden komen. Schoonderwoerd: ‘Er is een groot gebrek aan seniorenwoningen en dat zal de komende jaren een nog groter probleem worden. Minder mensen mogen doorstromen naar een zorginstelling en ze moeten langer thuis blijven wonen. Dit belemmert ook de doorstroming in de woonmarkt.’

Beter goed gejat dan slecht verzonnen

LISSE – De kerstroute van Noordwijk-Binnen is al jaren een groot succes. Hierbij dragen dichters hun werk voordragen, verzorgen toneelverenigingen uitvoeringen en tonen zangers hun talenten; en dat allemaal in de woningen van deelnemende huizen. En zo kwam Harry Duivenvoorden, centrummanager, op het idee om ook zoiets in Lisse te laten organiseren.
Hij was er woensdag 30 oktober tijdens de vergadering van de commissie Culturele Zaken in ieder geval eerlijk over: ‘Ik heb het idee gepikt van de kerstroute van Noordwijk-Binnen. We kunnen het in een cultuurvorm gieten en dat organiseren in september. Ik ben niet degene die het uit gaat werken, dat moet door de deelnemende partijen gebeuren. Mensen die tussen Plan4 tot aan de Kanaalstraat wonen, kunnen hun huis beschikbaar stellen.’
Duivenvoorden vervolde: Ik zou het ook in de kerstsfeer willen doen, maar ik vind het een beetje laf om te copieren. Maar als het een item is, wil ik dat wel doen. We kunnen een cultuurcafé opzetten om dit voor elkaar te krijgen en kunst en cultuur bij elkaar te brengen.’ Commissievoorzitter Gert van Alewijk had echter een beter idee: ‘Je hebt ook de Week van Amateurkunsten (WAK): daarmee kun je een koppeling mee maken.’ De WAKweek is van 17 tot 25 mei in 2014. De centrummanager moet een projectplan opstellen. Het voorstel wordt besproke tijdens het cultuurcafé, dat op 16 januari plaats vindt.

Duizend euro voor kleinkunst

LISSE – Voor het organiseren  van jazzconcerten en kleinkunstuitvoeringen, krijgt de Stichting Landgoed Keukenhof Cultureel een bedrag van 1.000 euro. Een schriftelijke aanvraag door Herman Hollander werd woensdag 30 oktober niet toegelicht door hemzelf, maar was blijkbaar duidelijk genoed om de leden van de comissie Culturele Zaken te overtuigen.

Positief over Gouden Kalf

LISSE – De drie PKN kerken werken samen om een musical te realiseren, dat vertelt over het bijbelse verhaal ‘Het Gouden Kalf’. De leden van de commissie Culturele Zaken beloonden dit initiatief met een subsidie van 750 euro.
Tijdens de commissievergadering liet Daan Appelo van de musicalcommissie weten: ‘Het wordt op 8 en 9 november gehouden in de Nachtegaal en we zetten in op 1.000 tot 1.500 bezoekers. We hebben sponsors gezocht en komen nog een klein beetje geld tekort. We hebben daarom subsidie aangevraagd bij uw commissie. We hebben nu 500 kaarten verkocht en halen zeker de 1.000 bezoekers. Op dat moment zitten we nog met een financieel tekort van 1.141 euro, maar als er 1.200 bezoekerse komen, zijn we uit de brand geholpen.’ De commissievoorzitter Gert van Alewijk was positief: ‘Dit is een mooi en verbindend initiatief.’

Subsidie voor klassieke muziek

LISSE – Zangensemble Canta Felice krijgt 810 euro van de commissie Culturele Zaken voor de uitvoering van het project De Toverfluit. De jongerengroep maakt met behulp van een voorstelling en uitleg de klassieke muziek toegankelijker voor basisschoolleerlingen die in de bovenbouw. Dit gebeurt onder leiding van een negental musici die zijn afgestudeerd aan het conservatorium.
Hein Hendriks, penningmeester van Canta Felice, vertelt over de voorstelling ‘De Toverfluit van Mozart’: ‘Komende donderdagavond 7 november gaat ons ensemble, begeleid door het barokensemble “Het Nonet”, een gecomprimeerd deel van “Die Zauberflöte van Mozart” uitvoeren voor kinderen uit de bovenbouw van basisschool St. Willibrord uit Lisse. Ook leerlingen en begeleidende ouders van BS De Kinderburg uit Sassenheim komen kijken en luisteren.’ De commissieleden waren positief over dit initiatief. Secretaris Carla Kappelhof stelde: ‘Het is vernieuwend, omdat dit wellicht ook voor andere basisscholen interessant kan zijn.’

Zwaaien en kunstjes doen

LISSE – Voor het aantrekken van een regisseur of toneelspeler ontvangt het Bloemencorso Bollenstreek een bijdrage van 250 euro van de comissie culturele Zaken. Deze persoon gaat de vrijwilligers op de praalwagens leren hoe je het publiek met meer zaken kunt vermaken, dan alleen naar ze te zwaaien. Commissievoorzitter Gert van Alewijk liet woensdag 30 oktober weten: ‘Bij dit voorstel gaat het met name om de coaching en training van de praalwagenfiguranten, dat het werk iets meer inhoudt dan alleen wuiven. Het is wel degelijk vernieuwend en niet eerder gedaan.We zijn positief.’

Dag van de Mantelzorger

LISSE – Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor mantelzorgers om deel te nemen aan de ‘Dag van de mantelzorger’. De mantelzorgconsulenten Petra de Gier en Bettine Krewinkel vertellen over de noodzaak dat ook mantelzorgers zich af en toe moeten kunnen ontspannen.
Op dit moment zijn in Lisse 150 mensen geregistreerd als mantelzorger, maar veel inwoners beseffen niet dat zij ook mantelzorger zijn. Ze beschouwen het verzorgen van een kind, ouder of buurman als iets ‘normaals’, waar niet het label ‘mantelzorger’ aan geplakt hoeft te worden. De Gier: ‘De mensen die bij ons bekend zijn als mantelzorger nodigen we uit voor de mantelzorgcafé’s, waar ze een stukje ontspanning en informatie krijgen.’
Vanaf 2015 wordt het aantal mensen dat mantelzorgactiviteiten verricht, waarschijnlijk een stuk groter. Door de bezuinigingen van de rijksoverheid moeten mensen die een beroep willen doen op de voorzieningen, eerst in hun eigen omgeving kijken en zien of iemand hen kan helpen. Bijvoorbeeld met het naar een ziekenhuis vervoeren voor een controle, of het naar buiten brengen van de vuilnisbak.
Een mantelzorgrelatie ontstaat heel langzaam, maar wel zeker, informeert Krewinkel. ‘Niemand kiest er voor om mantelzorger te worden. Maar als je partner wat mankeert, zorg je voor hem of haar. En als de gezondheid in de loop der jaren achteruit gaat, wordt de zorg steeds weer een stukje intensiever.’
De dag van de mantelzorg vindt plaats op zaterdag 9 november. Dan komen mantelzorgers uit Hillegom en Lisse samen in Kasteel Keukenhof, waar ze een rondleiding krijgen met aansluitend een lunch in het Koetshuis. Ook houden twee wethouders een praatje, maar de basis van dit evenement is, dat de mensen het gezellig hebben en zich kunnen ontspannen in het gezelschap van ‘lotgenoten’. Het vindt plaats van 10:45 uur tot 14:30 uur. Aanmelden voor dit evenement kan nog tot en met donderdag 7 november via T: 0252 519 700 of E: info@welzijnhillegom.nl.

Eenzijdige presentaties over fietsverbod Kanaalstraat

LISSE – Een raadsinformatiebijeenkomst werd maandag 4 november gehouden om alle  voor- en nadelen van een fietsverbod in de Kanaalstraat af te wegen. De bedoeling van zo’n politieke bijeenkomst is normaliter, dat een aantal sprekers zich vóór of tegen een standpunt uit, waarna de inwoners hun mening kunnen geven. Daarom is het een gemiste kans, dat drie sprekers tegenstander bleken te zijn van een fietsverbod in de Kanaalstraat en de vierde geen mening gaf. De toehoorders werden overstroomd met een vloed aan cijfers en tabellen en probeer dan als onvoorbereide tegenstander van fietsers in een winkelpromenade nog maar eens je punt te maken.
De officiële cijfers liegen niet. Op piekmomenten zijn er op de zaterdagen meer dan 160 voetgangers per m2 per uur en dan ‘is het mengen van fietsers en voetgangers af te raden’, aldus ambtenaar Marcel van Houwelingen. Politieverkeersspecialist Barend Tamerus was tegenstander omdat het fietsverbod in Kanaalstraat tussen de Kapelstraat en de Molenstraat ‘lastig te handhaven is’. Bovendien heeft de politie volgens hem geen capaciteit of prioriteit voor het handhaven van het fietsverbod. Veel liever gaat Tamerus werk maken van de snorbrommers met blauw kenteken die in deze regio een ware verkeersplaag zijn. En ondertussen net als de fietsers door de Kanaalstraat mogen rijden, tussen de senioren met een loopbeperking en de spelende peuters, kleuters en kinderen door.
Bovendien stelde Tamerus dat ‘verschillende verkeersstromen heel goed met elkaar kunnen mengen’. Hij toonde een filmpje, waarbij fietsers en automobilisten op een drukke en onoverzichtelijke kruising rekening hielden met elkaar. Cees van Sluis (Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lisse) was ook tegen een fietsverbod. Maar hij gaf daarbij onder meer als reden aan, dat fietsers dan om zouden moetn rijden en hierbij het fietsverkeer gemengd zou worden met het autoverkeer op de Grachtweg. En zo leken de verschillende sprekers ulterieure motieven te hebben om tegen een fietsverbod te zijn. Terwijl het natuurlijk om de vraag ging: is het verstandig om een fietsverbod in de Kanaalstraat (tussen Kapelstraat en Molenstraat) op te leggen, zodat kinderen en senioren beschermd worden voor de fietsers en snorbrommers die niet zo sociaal rijden, danwel niet voldoende opletten.
De paar ondernemers die in de zaal van Basso (Haven 4) aanwezig waren, spraken zich uit tegen een fietsverbod, angstig als ze waren voor nog meer omzetverlies. De vertegenwoordigers van de seniorenraad bleken echter fel voor het fietsverbod te zijn. Ans van der Veld stelde namens die seniorenraad: ‘Vooral op de zatedagmiddag zijn er ouders met kleine kinderen. Bij de passage en het CDA staan wipkippen. Daar vliegen de kinderen heen en weer van de ene naar de andere wipkip. Dat is van grotere invloed op de verkeerssveiligheid dan het aantal personen dat passeert.’
Ook Rudi Ransdorp vond fietsers ‘levensgevaarlijk. Ze rijden ook vlak langs de winkels en dan het Blokhuis in.’ Riet Bruin werd juist ‘bang van de wandelaars in het midden van de weg. Daar moeten de voetgangers niet lopen. Ik laveer tussen de gezinnen met kinderen.’ Mien Dol had haar eigen oplossing gevonden om als wandelaar geen doodsangst te hoeven uitstaan op de zaterdagmiddagen: ‘Ik kom dan gewoon niet in dat deel van de Kanaalstraat.’ De gemeenteraad wil zich in december uitspreken voor of tegen een fietsverbod in de Kanaalstraat tussen de Kapelstraat en de Molenstraat.

Kunstwerk gestolen

LISSE – Het spraakmakende kunstwerk ‘De Tulp’, dat anderhalf jaar lang voor galerie Plan 4 stond, is vorige week illegaal verwijderd. Het is in een uitgaansnacht gebeurt, dus de kunstenaars Iet Langeveld en Wout Ruigrok hebben een donkerbruin vermoeden, dat een of meerdere jongeren hiervoor verantwoordelijk zijn. En ze hebben hier flink wat moeite voor moeten doen, licht Ruigrok toe. ‘Nadat het eerder al eens uit de grond gerukt was, had ik het goed vastgezet met ijzerdraad. Het is echt met grof geweld verwijderd.’ Enkele dagen na publicatie is het kunstwerk teruggevonden in een tuin aan de Heereweg en weer teruggebracht bij de rechtmatige eigenaren.

Naar de Winterefteling

LISSE – Kinderen tot 23 jaar die opgroeien in een gezing waarvan een van de ouders of een broertje/zusje ziek is, hebben ook de behoefte om zich eens zorgenvrij te ontspannen. Speciaal voor hen en hun gezin wordt op 7 december een dagje uit naar de Winterefteling georganiseerd.
 
Petra de Gier van Welzijn Hillegom informeert: ‘Tussen de 10% en 25% van de kinderen groeit in zo’n gezin op. Een dag voor het hele gezin naar de Winterefteling is dan heel leuk om met elkaar te doen. Vaak gaat alle aandacht uit naar degene die verzorgt wordt en is er weinig tijd om iets leuks te doen. Op deze dag kan het gezin een fijne dag hebben. Aanmelden hiervoor kan tot 30 november via T: 0252 519 700 of E: info@welzijnhillegom.nl.

Filmhuis Lisse gaat naar Floralis

‘De toekomst ziet er niet rooskleurig uit’
LISSE – De toekomst van het Filmhuis Lisse (FHL) ziet er somber uit. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van Theateradvies bv.  Op de vraag of FHL in Floralis een gezonde filmhuisexploitatie kan voeren is het antwoord; ‘een duidelijk nee, tenminste onder de huidige omstandigheden en voorwaarden.’
Het grootste pijnpunt is de komst van een commerciële bioscoop, Cineworld, die 50.000 bezoekers per jaar moet trekken. Cineworld gaat hiervoor allerlei films aanbieden, dus ook films die passen in het genre ‘betere films’,  waar FHL tot nu toe het alleenrecht op had in Lisse. Ook zijn de huurkosten van 250 euro per dagdeel veel te hoog voor FHL om in Floralis films te kunnen draaien. Uit het onderzoek blijkt ook, dat achterblijven in ’t Poelhuys voor FHL geen optie is. De gemeente zou dan flink moeten investeren in ’t Poelhuys voor betere zichtlijnen, zaalopstelling, stoelcomfort en techniek en daar is simpelweg geen geld voor.
FHL moet daarom in gesprek gaan met Cineworld om te kijken of er goed samengewerkt kan worden. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 29 oktober weten, dat de gemeente met Sjoerd Heeringa ‘maatwerkgesprekken gaat voeren over de tarieven. De bereidheid is er om het eens te worden.’ Hij vervolgt: ‘De toekomst voor het FHL ziet er niet rooskleurig uit, want er is een forse concurrentie met Cineworld. Het zal heel wat inspanningen van de kant van het Filmhuis vergen om het hoofd boven water te houden.’
Heeringa laat weten dat FHL kiest voor de overgang naar Floralis. ‘Er komen twee filmvertoningen in Floralis. We draaien op 3.500 bezoekers, maar met een stevige concurrent als Cineworld erbij, wordt het lastig. Dan wordt de markt in Lisse schraal. De vraag is of Cineworld ons wat gunt.’ FHL gaat nog minimaal voor zes jaar door, mede omdat er een leasecontract is afgesloten voor de filmapparatuur. Als dat contract niet nagekomen wordt, gaat het FHL tienduizende euro’s kosten.
Maar gemakkelijk wordt het niet, zo beseft  Heeringa: ‘De exploitant (Cineworld) rijdt ons in de wielen op de filmkeuzes; hij doet niet alleen de mainstream films, maar gaat ook goedkope filmmiddagen organiseren.’ Maar zit FHL dan niet op een dood spoor? Heeringa zegt onomwonden: ‘Ja. We houden het een tijd vol, maar zullen de eerste jaren verlies lijden. Wel hebben we een vast publiek.’ De Roon springt bij: ‘De toekomst van FHL ziet er niet rooskleurig uit, maar als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om het ook mogelijk te maken dat FHL kan blijven voortbestaan.’

Startersleningen ook voor bestaande woningen

LISSE – Als de gemeenteraad er deze maand mee instemt, mogen startersleningen voortaan ook gebruikt worden voor bestaande woningen. Tot nu toe konden starters op de woningmarkt alleen een starterslening aanvragen, als zij een nieuwbouwhuis wilden kopen. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om de startersregeling uit te breiden naar bestaande woningen in de prijsklasse tot 230.000 euro.
Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) liet dinsdag 29 oktober weten: ‘Aspirantkopers die in aanmerking komen, zijn een starter uit Lisse of een student die ooit in Lisse gewoond heeft en nu weer terug wil komen naar Lisse. Ook de koopgrens voor starterswoningen is verhoogd van 214.000 euro naar 230.000 euro.’ De kosten voor het mogelijk maken van een starterslening bedragen 1.625 euro. Het college gaat ervan uit, dat de verkopende partij dit bedrag voor haar rekening neemt. Van Zelst: ‘De verkoper hoeft hier niet aan mee te werken, maar de potentiële groep van kopers wordt met de starterslening wel uitgebreid.’ De maximum starterslening bedraagt 30.000 euro per huis. De gemeente stelt 1.050.000 euro ter beschikking aan het potje voor de startersleningen. De bedoeling is, dat dit geld na gebruik weer terugbetaald wordt door de starters.

Toezicht op FC Lisse moet beter

LISSE – De voetbalclub FC Lisse heeft haar financiële zaken nog steeds niet voor elkaar. Dit blijkt uit de vijfde rapportage van de toezichthouder, het bureau BDO. In een gesprek op 2 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de toezichthouder, het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van FC Lisse.
Er zijn positieve ontwikkelingen te melden: de rentelasten nemn af doordat leningen worden afgelost. Ook de accountantskosten zijn minder en de golfafdeling van de club draait beter. Maar er blijven nog genoeg zorgpunten over. Zo is er onder meer een negatieve meerjarenbegroting en moet de verhouding tussn sponsoring en lasten verbeterd worden. Ook zijn er ‘Hogere spelerslasten door prestatiebonussen die FC Lisse niet kan dragen en nemen de kantineopbrengsten af.’
Een ambtelijk rapport meldt: ‘FC Lisse gaat het komende halfjaar/driekwartjaar gebruiken om haar begroting kritisch te beoordelen tegen de achtergrond van toekomstige huisvestingslasten. De gemeente werkt het accommodatiebeleid uit. Een gezamenlijke workshop is onderdeel van de planning en eind van het jaar vindt er nog een bestuurlijk overleg plaats. Met de toezichthouder hebben we nog een apart overleg gehad om het belang van het toezicht nog eens te benadrukken.’

Bezuiniging op bloembakken

LISSE – Een pleidooi van Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) om niet te bezuinigen op de bloembakken die her en der in het dorp hangen, haalde het niet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 oktober. ‘Dit is een verarming voor het dorp’, zo stelde Nieuwenhuis. Gemeenteraadslid Hans Beelen (VVD) vond: ‘In Lisse horen de blloembollen en bolbloemen. De houten gaassbakken zijn ondescheidend en gezichtsbepalend. Samen met de hanging baskets moeten we het er mee doen. De vandalismegevoelige kleine bakken kunnen wel weg.’ De partijen D66, CDA, PvdA en Nieuw Lisse waren het met de VVD eens.

Een ton voor sfeergebieden

LISSE – Een voorstel van SGP/ChristenUnie om geen geld meer uit te geven om te investeren in de sfeergebieden, haalde het niet in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 oktober. De PvdA en CDA steunden dit voorstel, maar de coalitiepartijen VVD, Nieuw Lisse en D66 waren tegen. Marianne Entrop (VVD) stelde: ‘Er werd al twee keer een ton weggeschrapt. Nu blijft er een ton over. Aan het centrum moet te hooi en te gras wat gebeuren, je moet blijvend investeren in dit soort zaken.’

Geen bezuinigingen op Rekenkamercommissie

LISSE – Een voorstel van het college om (een deel van) de taken van de Rekenkamercommissie over te laten nemen door een extern bureau, haalde het niet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 oktober. Alle partijen willen de Rekenkamercommissie behouden. Niet alleen het feit dat de Rekenkamercommissie gesteund wordt door zowel Lisse, als Hillegom en Noordwijkerhout was hiervoor een van de bepalende factoren. Ook is de Rekenkamercommissie een volledig onafhankelijke instantie die, als het noodzakelijk is, ongezouten kritiek kan spuien op de werkwijze van de gemeente. Gemeenteraadslid Bas van Riel (D66) stelde: ‘We hebben genoeg onderzoeksvragen om het bedrag van 22.000 euro vol te maken.’