Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

Column

Ultrasenioren
Het gaat redelijk goed met de 75-plussers in onze gemeente. Dat blijkt althans uit de welzijnsbezoeken, die zijn uitgevoerd door de Stichting Welzijn ouderen De Spil, in samenwerking met de STIWO’s (Stichting Welzijn Ouderen) uit Hoogmade-Woubrugge en Leimuiden-Rijnsaterwoude. In totaal werkten 1.151 ultrasenioren mee aan deze bezoeken. Zij beantwoordden allerlei vragen over hun gezondheid, de woonomstandigheden, mobiliteit en financiën.
Het onderzoek leverde interessante gegevens op. Zo woont 63% van de ultrasenioren nog in een eengezinswoning en ‘slechts’ 15% maken gebruik van een seniorenwoning. De woning en leefomgeving bevallen de senioren goed; bijna iedereen is blij met de leefomgeving en ook voelt 97% zich veilig. Bijna de helft heeft de eigen woning aan laten passen voor bijvoorbeeld een verminderde mobiliteit. Maar bijna 80% vindt de eigen gezondheid redelijk tot prima. Veel ouderen willen best wel verhuizen, maar ze vinden de prijzen van de andere woningen te hoog.
Het blijkt, dat nog altijd 31% van de senioren geen gebruik maken van internet; zij zijn voor hun informatievoorziening grotendeels afhankelijk van kranten als het Witte Weekblad. Goede voorzieningen voor het openbaar vervoer worden zeer gemist door 89% van de respondenten. Een kwart van de senioren heeft aangegeven dadt zij de drempels en stoepranden als een probleem ervaren bij het lopen.
Opvallend  is, dat slechts 8% van de ultrasenioren (90 in totaal) aangeven, dat hun netto inkomen lager ligt dan het minimabeleid. Maar 860 mensen kozen ervoor om hierover geen informatie te verstrekken. De interviewers wijzen er echter op, dat er veel verborgen armoede is, waarover niet gepraat wordt. Ronduit schokkend is te lezen dat 1 op de 20 senioren te maken heeft met een vorm van mishandeling. Dat zijn 93 ouderen in onze gemeente. Bij 1 op de 3 gevallen gaat het om de een of andere vorm van financieel misbruik.
Hoewel de situatie van ultrasenioren over het algemeen dus niet slecht te noemen is, kan er voldoende verbeterd worden. De stoepranden moeten worden aangepast aan het intensievere gebruik van rollators en scootmobielen. Er moeten meer seniorenwoningen komen, zodat de eengezinswoningen vrij komen in de woningmarkt en een initiatief als een ‘seniorenbus’, die tussen de kernen rijdt, zou warm verwelkomd worden. Ook moeten ultrasenioren alert blijven dat niet alle ‘vrienden’ en familieleden zich over hun welzijn bemoeien, puur vanuit de goedheid van hun hart. Er zitten soms ook andere, duistere, motieven achter.
JOEP DERKSEN