Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

‘Roeien met riemen die we hebben’

LISSE – De fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen hadden donderdag 31 oktober allemaal hun eigen mening over de programmabegroting 2014, meerjarenraming 2015-2017 en de notaa bezuinigingen 2015.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering stelde Marianne Entrop (VVD): We dachten vorig jaar dat de rek er uit was, maar toch is het gelukt om een nieuwe Nota bezuingingen op te stellen, zonder grote lastenverhogingen voor de inwoenrs. Maar in Lisse is het geen feestje op financieel gebied, we moeten roeien met de riemen die we hebben.’
Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ‘Om de lokale lasten laag en het voorzieningenniveau op peil te houden, moet een aantal bezuinigingen worden doorgevoerd van in totaal 2,3 miljoen euro. Hiermee neemt de gemeente Lisse naar onze mening de juiste maatregelen om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. We weten immers dat er vanuit de rijksoverheid nogal wat zaken op het bordje van de gemeenten worden gegooid.’
Joke Vermeulen (CDA): ‘De begroting is zoals we die verwacht hadden. Zuinigheid is terecht troef. Het weerstandsvermogen is op de grens van matig en dat baart ons zorgen. In sportaccommodaties is veel geïnvesteerd. Dat kon, want we hadden met de NUON=gelden voldoende middelen beschikbaar. De vraag is nu of het gebruik in de toekomst betaalbaar zal blijven voor verenigingen en gebruikers.’
Cees Verburg (D66): ‘In drie maanden tijd is er veel veranderd. We worden door het rijk strakgeknipt en geschoren. We moeten alle zeilen bijzetten om alsnog een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. We hebben al 5 miljoen euro structureel bezuinigd in de afgelopen drie jaren en nu moeten we 3 miljoen euro bezuinigen. Drastisch bezuinigen is niet leuk en het vraagt om pijnlijke politieke keuzes van deze en de toekomstige raad. We moeten niet onnodig alles kapot bezuinigen.’
Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie):  ‘Het uiterst liberale beleid van de afgelopen 3½ jaar laat zijjn sporen na. Ouderen doen minder mee aan de voorzieningen en vereenzamen mogelijk. Er komt een zwembad, een luxe  theater met bioscoop en een kostbare tennishal, maar de kwaliteit van het openbaar groen is mager. Zelfs op de bloembakken  moet bezuinigd worden.’
Dolf Kistemaker (PvdA), die zijn 50ste verjaardag vierde: ‘Voor het eerst ligt er een begroting waarin het college de tering naar de nering gaat zetten. Sinds 2010 waren de oogkleppen opgezet. Nooit is geluisterd naar de waarschuwende woorden van de oppositie. Resereves zijn opgesoupeerd en meevallers zijn ingezet voor het uitvoeren van de coalitiewensen. De ruimte voor nieuw beleid wordt tot nul gereduceerd. Het college loopt weg voor haar verantwoordelijkheid. Wat zijn voorzieningen straks waard als ze alleen nog voor de happy few bereikbaar zijn?’